Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 70 
Akik nem hajolnak meg a fenevad előtt
  2021-01-31 21:22:38, vasárnap
 
  Akik nem hajolnak meg a fenevad előtt

,,Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a Bárányt, ahová megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a Báránynak." (Jel 14,4)

Nem is gondolnánk, hogy bárki meg tudott menekülni a fenevad hatalmából, és ki tudta vonni magát a hamis próféta ravasz propagandája alól (Jel 13).
Ezért olyan vigasztaló az a látomás, mely a Sion hegyén lévő megváltottakat állítja elénk. A
144000-es szám említtetik ismét (ld. 7,4), azért, hogy újból felismerjük: Isten az, aki kiválaszt, oltalmaz és megszentel.
Valamikor Illés próféta azt gondolta, hogy senki nem menekült meg Aháb zsarnokságából és Jezábel hamis vallásától. ,,Egyedül én maradtam meg" - panaszkodott. De Isten, aki kiválaszt, oltalmaz és megszentel, ezt mondta prófétájának: ,,meghagyok Izráelben hétezer embert: minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt" (1Kir 19,18).
Az egyház, amely megmenekül, ,,áron vétetik meg a földről". Ez azt jelenti, hogy a hívők a Bárány vére árán vásároltattak meg.
Ezek szüzek, ami nem azt jelenti, hogy nem élnek házasságban. Hanem azt jelenti, hogy tettetés nélkül hűségesek férjükhöz, aki az ő Uruk. Soha nem tekintenek Isten parancsolataira úgy, mint amelyek elavultak a hamis próféta elméleteinek fényében.
Ezek követik a Bárányt, ahová megy. Nem a saját ízlésüknek megfelelően alkottak (maguknak) egy Jézust - azt az ártatlan hamis hőst, aki soha sem bánt meg senkit -, hanem a Szentírás Krisztusának engedelmeskedtek, aki követőire keresztet rak, hogy hordozzák azt.
,,Szájukban nem találtatott hazugság." Természetesen bűnösök voltak, máskülönben nem lenne szükségük a Bárány vérére. De nem voltak képmutatók. Nyíltan elvetették koruk hazugságát, amelyet a hamis próféta igazságként és őszinteségként nyilatkoztatott ki. Megmaradtak Jézus igazságában.
Majdnem hihetetlen, hogy ilyen emberek életben tudnak maradni mindvégig. Ez azonban azt bizonyítja, hogy sem a sárkány, sem a hamis próféta, sem a jelenvalók, sem az eljövendők nem tudnak bennünket elszakítani Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van.

Napi gondolat

Miért követed a Bárányt?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ó látni, látni
  2021-01-30 21:10:20, szombat
 
  Ó látni, látni

Ó látni, látni... s megköszönni mind,
mit szemen át befogadhat az ember,
mindent, miben a szépség testet ölt,
s még sokkal messzebb látni - lelki szemmel!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Feltámadott az Úr!
  2021-01-30 21:05:55, szombat
 
  Feltámadott az Úr!

Feltámadott az Úr bizonnyal!
Ki nem hiszi, magára vessen!
Harang szaván repül az Ige,
nem tér vissza Hozzá üresen.
Nyitva a sír! Csapatban jönnek,
s dalolnak a húsvéti lelkek.
Felszívja az öröm a könnyet
szívükben is, úgy énekelnek:

"Igazak az aranymondások,
gyógyítása nem volt kurúzslás.
Halál, hol van a te fullánkod?
Nem rémíthet többé a múlás.
Valóság az ISTEN országa,
bontsuk ki, mint zászlót, szívünket!
Feltámadott az Úr, s itt jár ma,
ünnepnap van, győzelmi ünnep!"

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Húsvét reggel a sírnál
  2021-01-30 20:59:16, szombat
 
  Húsvét reggel a sírnál
Lukács 24,1-12

Az asszonyok jól emlékeztek,
jobban, miként a férfiak,
közelről nézték a keresztet
és sírtak bűneik miatt.
Az üres sírról hoztak hírt, a
KRISZTUSRÓL, KI feltámadott,
ahogy a hírt szívükbe írta
még éltében a nagy HALOTT.
A férfiak nem hittek nékik,
- vajon JÉZUSNAK hittek-e? -,
csak Péteren maradt meg végig
JÉZUS feddő tekintete;
csodálkozva futott a sírhoz,
mint aki érveket keres,
s mire utolérhette Jánost,
már látta ő is, hogy üres.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Nagypéntektől húsvétig
  2021-01-30 20:51:39, szombat
 
  Nagypéntektől húsvétig

A Golgotán még ott állt a kereszt,
de már a bíbor vért a por felitta.
Mindenki elment, elszéledt. Ki hitt az
Emberfiának? - Elvégeztetett.

Júdás nyakán is ott volt a kötél,
nem vonzza többé árulásra már juss.
Kezét tisztára mosta rég Pilátus,
András, Simon is bárkájába tért.

Üres szívükben kétség sem maradt:
nem fognak ők már ember-halakat,
fényét vesztette bennük sok csoda.

De lenn a sziklasírban ezalatt
felépült JÉZUS teste temploma!
Nem dönti többé senki le soha.

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A hamis próféta
  2021-01-30 07:55:15, szombat
 
  A hamis próféta

,,És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad." (Jel 13,11)

A második fenevad nem a tengerből való. Ezzel azt mondjuk, hogy nem a politikai hatalmak
zűrzavarából jön. Ez a vadállat a földből emelkedik ki, tehát abból a rendezett világból, amely Isten kezéből eredt. És jobban mutat, mint az első fenevad. Még emlékeztet is a Bárányra - ámbár úgy beszél, mint a sárkány.
Ez az a vallási és kulturális hatalom, amelyik támogatja az első fenevadat. Egyetlenegy politikai hatalom sem állhat meg pusztán erőszak segítségével. A fenevadnak szüksége van erőszakra és hitványságra, de ennél még több is kell neki. Szüksége van ideológiára, amely igazolja a fenevad imádatát. Minden zsarnoknak kell egy politikai kiáltvány.
A második fenevad fogalmazza meg a jelszavakat, amelyeket mindenki elhisz. A hamis próféta formálja a fenevad királyságának az eszméit, és komponálja annak himnuszait. Csodákat mutat be, melyeket mindenki csodál. Ez a hamis vallás késztet mindenkit arra, hogy hű legyen a vadállat társadalmi rendjéhez.
Megfigyelted-e, hogy a fenevad királysága Isten királyságának a pontos karikatúrája? Van messiása, és vannak jelei és csodái. Célja egy új társadalmi rend, amely az élet egészét felöleli. Még egyfajta keresztelési szertartása is van, azaz van egy olyan jele, mely tanúsítja, hogy hová tartozol. Ez nem Istennek, hanem a fenevadnak a bélyege.
Az evangélium nem ideológia, de az Isten országáról szóló evangéliumnak van világnézete és életszemlélete. Szükségünk van keresztyén eszményekre, amelyeket világosan kifejtünk elméletileg, programokra, amelyeket alkalmazunk a politikára és a gazdasági életre. Szükségünk van keresztyén tudósokra, akik ízekre szedik a hamis próféta jelszavait az elemzés éles bonckésével. A keresztyén üzletembereknek nyíltan ki kell mondaniuk a véleményüket. A keresztyén újságíróknak észszerűen és mértékletesen kell írniuk ebben a tömény őrületben.
Hacsak a saját lelkünk üdvösségének a megmentésével törődünk, akkor hűtlenek vagyunk az Úrhoz, s a hazát kiszolgáltatjuk korunk hamis prófétáinak. Csak Isten országának az evangéliuma adhatja a kezünkbe azokat a fegyvereket, amelyekkel megküzdünk a hamis próféta vadállati gondolataival.

Napi gondolat

Gondolj két vagy három elképzelésre vagy filozófiára, amelyek fenyegetést jelentenek a ma egyházára. Hogy harcolhatunk ezek ellen a hamis próféták ellen?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A fenevad uralma
  2021-01-29 23:01:31, péntek
 
  A fenevad uralma

,,Imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak: Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?" (Jel 13,4)

Ha egy kormány Isten uralma alatt van, akkor az jó dolog. Ezt tudjuk meg a Róm 13-ból.
Az a kormány, amely Isten helyére lép, fenevaddá válik. Ezt tudjuk meg a Jel 13-ból.
Egy országnak a kormánya behódolhat, és gyakran be is hódol a fenevadnak. Valószínűleg ezért van majdnem minden keresztyén ösztönösen ellene annak, hogy megengedjük túl sok hatalomnak csak egynéhány ember kezébe való összpontosítását. Ismerjük az ember természetét, és annak a fenevadnak a jellemét, aki a parancsokat a sárkánytól kapja.
Másfelől azt is tudjuk, hogy a kormánynak rendelkeznie kell hatalommal, azért, hogy az állampolgárok érdekében közbelépjen. Máskülönben a pénz dönti el, hogy ki lesz az elnyomó, és ki lesz az elnyomott. És a mammon is a sárkánytól kapja a parancsokat.
Ezért hát érdeklődnünk kell a politika iránt. A keresztyének, akik első ízben olvasták és hallották ezt a szentírási szakaszt, ara a felismerésre jutottak, hogy a fenevad a római császár, aki akkor a föld ura volt. Ezek a keresztyének saját tapasztalatukból tudták, hogy miként imádják az emberek a fenevadat. Talán ők maguk mondták: ,,Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni?" A Római Birodalom bukásának a gondolata az idő tájt hihetetlen volt.
Róma azonban mégis elbukott. Róma bukása viszont nem jelentette a fenevad uralmának a végét. A kilencedik században a keresztyének ismerték a fenevadat. A tizenhatodik században Luther Márton meg tudta nevezni a fenevadat. És a huszonegyedik század elején sincs hiány azokban, akik üldözik a keresztyén egyházat.
Amíg az örökkétartó ország meg nem jelenik, a fenevadak, akik a nemzetek politikai tengeréből emelkednek ki, engedélyt kapnak az istenkáromlásra. Ez 42 hónapig tart, vagyis 3 és 1/2 évig. Ideig, időkig, és idő feléig, azaz addig, ameddig az ördög őrjöngése és az asszony üldözése tart.

Napi gondolata

Kiben vagy miben ismernél fel egy mai fenevadat? Olyan valakit vagy valamit, aki vagy ami ,,a nemzetek politikai tengeréből emelkedik ki", és üldözi a keresztyén egyházat.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az üldözött asszony
  2021-01-29 22:39:48, péntek
 
  Az üldözött asszony

,,Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte." (Jel 12,13)

A Biblia nem ad nekünk alapot arra, hogy nyugodt időket reméljünk az egyháznak. Az asszony üldözése folytatódik a Fiú mennybemenetele után is. Ez után az esemény után Isten népének a neve még mindig ,,az asszony", ennek a társaságnak a tagjai pedig ,,az asszony utódai" nevet viselik, vagy bővebben ezt: ,,akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele" (17. v.). Ők jelentik azt a népet, amelynek a Jelenések könyve íródott. Ők alkotják Jézus Krisztus egyházát, amelyet mindig az Izráellel való egységében kell látnunk. A Jelenések egyháza nem annyira az új Izráel, mert inkább ,,az igazi Izráel".
Most hát az igei üzenet az, hogy Isten népe Jézus mennybemenetele után mindig üldözést szenved - többé vagy kevésbé.
De az igei üzenet vigasztaló és bátorító igeként szól hozzánk. Azt halljuk, hogy szenvedésünk oka valójában boldogító ok: az ördögnek már nem kevés ideje van.
Hallottál-e már olyan emberekről, akiknek csak egy évük volt hátra az életből, így hát minden maradék energiájukat egy vakmerő vállalkozásba ölték? Nos, ez a kép alkalmazható az ördögre. Már csak korlátozott területe és kevés ideje maradt. Kidobták a sofőrülésből, és ,,tudja, hogy kevés ideje van" (12.v.). Tudva, hogy ő a vesztese a hatalomért folytatott árverésnek, és értesülve arról, hogy az ítélet már küszöbön áll, dühöngeni kezd.
Isten az asszony oltalmazója. ,,Sasszárnyakon" viszi a pusztába, mivel hogy így bánik Isten a népével. A pusztában talán nélkülözi a kultúrát és a kényelmet (,,az egyiptomi húsosfazekakat"), de Isten közelében van, és biztonságban a sárkánytól. És a jó öreg föld is az asszony pártján van (16. v.).
Az üldözés időtartama belefér még az asszony türelmi idejébe: ideig, időkig és idő feléig tart. Három és fél évig. Isten tudja, hogy mennyi időről van szó. Számunkra ez egy egész év (milyen hosszúnak tűnik), és két év (hát soha nem lesz vége?), és utána már csak egy fél év. Hirtelen vége lesz.

Napi gondolat

Ismerkedj meg - az internet segítségével - a világ azon helyeivel, ahol a keresztyén egyházat erőteljesen üldözik. Imádkozz azért, hogy Isten legyen az ő oltalmuk, és hogy kitartóak legyenek.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Az ördög a földön
  2021-01-27 21:43:05, szerda
 
  Az ördög a földön

,,Mert levettetett testvéreink vádlója..." (Jel 12,10)

Amikor kimondjuk ezt a szót, hogy ,,menny", hajlandók vagyunk arra a helyre gondolni, ahová Isten gyermekei távoznak haláluk után. Különösen is akkor van ez így, ha valamelyik szerettünk nemrég hagyott itt bennünket, hogy ,,az Úrral legyen". Ha ilyenkor a ,,menny" szót halljuk vagy olvassuk, gondolatainkban szerettünk felé fordulunk. Pedig amikor a Biblia a ,,mennyről" beszél, akkor azt a helyet érti rajta, ahonnan ennek a földi életnek az irányítása történik. A menny a főhadiszállás.
Mivel az elhunyt hívek ,,az Úrral vannak", úgy kell rájuk gondolnunk, mint akik a mennyben vannak. De a hangsúly a Bibliában a trónuson van, a világ kormányzásán, valahányszor csak a menny szó fordul elő.
Ezért olyan jelentős hát a mennybemenetel. Amikor Jézus befejezte földi munkáját, az Atya trónusára ült, amely a mennyben van. Attól kezdve uralkodik, nem hagyva az ördögnek egy talpalatnyi helyet sem. A Jelenések könyvének a nyelvezete szerint Mihály és angyalai vetették ki az ördögöt a mennyből.
Amit a Jelenések könyve mint valami mennyei háborút ír le, az ugyanaz, mint Jézusnak az evangéliumban leírt trónra emeltetése. Itt ugyanannak a históriának a két oldaláról van szó. Az evangélium az eseményt a mi szempontunkból mondja el: Jézus felvitetett a földről és a mennybe ment. A Jelenések könyvében a másik oldal áll előttünk: Isten hűséges angyalai vereséget mérnek a démonokra.
Az ördög neve itt az, hogy ő a testvérek vádlója. Ez nem azt jelenti, hogy rágalmazza őket. (Ezt is megteszi!) Azt jelenti, hogy az ördög az ő vádlójuk. Az volt a szokása, hogy olyan vádakat hozott fel ellenük, amelyek meggyőző erővel hatottak. A mennyei bíróságon nem létezett olyan bűn, amelyben nem voltunk bűnösök, és Istennek nem volt olyan veszedelmes fenyegetése, amely elől jogosan el tudtunk menekülni.
Most azonban a Bárány megöletett a mi bűneinkért. És mi legyőztük az ördögöt ,,a Bárány vérével". Ezért nincs többé szabad útja Isten trónjához. Vádló helyett ügyvédünk van Isten trónjánál - Jézus, a mi Megváltónk. Az ördög most már ,,csak" a földön van. Ez baljósan hangzik, pedig valójában jó hír.

Napi gondolat

A mennybemenetel története a menny felől szemlélve neked újdonság? Miért fontos ezt a nézőpontot ismernünk?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Nincs Cím
  2021-01-27 21:03:44, szerda
 
  KR. E. ÉS A. D.

,,Az asszony fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden népet. A gyermek elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához." (Jel 12,5)

Jézus életének és munkájának rendkívüli leírása ez: megszületett, és elragadtatott Istenhez, az ő trónjához. Azért született, hogy szolgáljon, és azért támadt fel, hogy uralkodjék. Íme itt van hitvallásunk egyetlen mondatban.
Hogy miért lehet ezt ilyen tömören megfogalmazni, annak az az oka, hogy a Fiú és a sárkány közötti vita tárgya a trónus. A Fiú élete megkíméltetett a sárkány támadásától, és ő, az asszony Fia volt az, aki Isten trónjára került. Így hát a sárkány vereséget szenvedett. Ez a rövid és dicső üzenet.
Mi két részre osztjuk a a történelmet. A Krisztus előtti éveket írásban a Kr. e. betűkkel jelöljük, s utána jönnek a számok. És a Kr. u. betűket írjuk annak az évnek a száma elé, amelyben most élünk.
Ha megkérdezzük egy osztály tanulóit, hogy mit is jelentenek a ,,Kr. e." betűk, rendszerint sietve válaszolnak: ,,Krisztus előtt". De ha azt kérdezzük tőlük, hogy mi a jelentésük az ,,a. D." betűknek, akkor nem tudják. Úgy gondolják, hogy inkább ezt kellene írni: ,,Kr. u." A történelmet a Krisztus előtti és a Krisztus utáni időre akarják felosztani.
Pedig az ,,a. D." az ,,anno Domini" rövidítése, és a jelentése ez: ,,az Úr esztendejében". (Sajnos, az 1990. évet megelőző évtizedekben nem is a Kr. e. és a Kr. u. időmegjelölés volt elfogadott hazánkban, hanem az i. e. [időszámításunk előtt], ill. i. u. [időszámításunk után]. Még régebben viszont a Kr. u. helyett a latin a. D. volt használatban, pl. történelmi munkákban. Magyarul ez így olvasható: az Úrnak 1000. évében. - A fordító megj.)
Bűnös módon hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mi ,,Krisztus után" élünk, ahelyett, hogy ,,Krisztus alatt" élnénk. Se szeri, se száma azoknak az embereknek, akik úgy gondolnak Jézus Krisztusra, mint a múlt valamilyen történelmi alakjára. Csakhogy ő nem a múlt, ő a jelen. Mi nem az után az idő után élünk, amikor ő élt. Mi abban az időben élünk, amikor ő uralkodik.
Mivel mi természetünkből eredően rövidlátók és hitetlenek vagyunk, eltelhetnek napjaink úgy,
hogy rá sem jövünk: Jézus él és uralkodik a világ felett. Ezért hát szükségünk van az emlékeztetésre: ,,Az asszony fiúgyermeket szült... aki elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához." A sárkánynak már halvány esélyei sincsenek, napjai pedig meg vannak számlálva. Urunk uralmának napjait azonban egy örökkévalóságon át számolhatjuk.

Napi gondolat

Ha hiszed, hogy ,,Jézus él, és uralkodik a világ felett", milyen módon befolyásolja ez mindennapi életedet?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/8 oldal   Bejegyzések száma: 70 
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 70 db bejegyzés
e év: 2303 db bejegyzés
Összes: 36330 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 8898
  • e Hét: 23939
  • e Hónap: 32909
  • e Év: 354119
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.