Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/56 oldal   Bejegyzések száma: 555 
„...Örökkévaló szeretettel szerettelek téged...”
  2017-02-28 20:39:57, kedd
 
  ,,...Örökkévaló szeretettel szerettelek téged..." (Jer 31:3)A törvény mennykőcsapásainak és az ítélet rettenetességeinek egyedüli célja az, hogy Krisztushoz vezessenek, de a végső győzelem Isten nyájasságának és szeretetének munkája. A tékozló fiú a szükségtől szorongattatva tért vissza az atyai házhoz; atyja távolról meglátta, és eléje sietett. Amikor a fiú néhány lépésnyire volt az otthontól, az atyai csók már ott égett arcán, és a fogadtatás kellemes hangja visszahangzott fülében.
,,A törvény a szívet még ridegebbé teszi,
De meglágyul, ha Jézus szerelmét érezi."

Az Úr egyik éjjelen az ajtóhoz jött, és döngette azt a törvény acél ökleivel; az ajtó ingott és mozgott sarkaiban, de a bennlevő ahelyett, hogy kinyitotta volna, holmit holmira halmozott. Ami csak kezébe került, mindent az ajtóhoz rakott, és azt eltorlaszolva, ezt mondta: ,,Nem eresztem be ezt az embert!" A Mester elment, de aztán újból eljött, s ezúttal saját gyöngéd kezeivel kopogtatott; azokkal a sebekkel kopogott, amelyeket a szegek téptek kezein, olyan szelíden, olyan gyöngéden kopogott. Ez alkalommal nem dübörgött az ajtó, hanem érdekes módon kinyílt, és ott volt térdre borulva az egykor olyan nagyon ellenkező házigazda; szíve örömtől dobogott, hogy ilyen vendéget fogadhat. ,,Gyere be, gyere be, olyan kedvesen kopogtattál, hogy szívem repdes, amikor eléd lépek. Nem bírom elviselni azt a gondolatot, hogy átfúrt kezeid vérnyoma ajtómon maradjon, és hogy Te ismét eltávozz hajléktalanul, mert 'fejedet megáztatta a harmat, és hajfürtjeid nedvesek. Itt fekszem, tied vagyok, szereteted megnyerte szívemet'". Ez így van mindig. Az igazság győz. Amit Mózes a kőtáblákkal soha nem érhetett el, azt elérte Krisztus az Ő átfúrt kezeivel. Látjátok, ez a ti elhívatásotok! Bárcsak saját tapasztalataitokból megismernétek, hogyan akar Ő magához vonzani titeket! Lelkem, mondhatod-e: Ő vont engem, én pedig követtem, és örvendek isteni hangjának? Ha igen, akkor ezután is vonjon maga után, míg végre majd ott ülhetek a Bárány menyegzőjén!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Háladalom zengjen feléd!
  2017-02-28 16:27:09, kedd
 
  Háladalom zengjen feléd!


Uram, mindenért hálát adok Neked,
Mi is lennék ma Nélküled?
Jézus értem is szenvedett a kereszten,
Kiontott vérét Neked köszönhetem.

Arcod, bár rejtve előttem, rám ragyog,
Te vigyázod lépteim, a Tiéd vagyok!
Beszélsz velem, bár nem hallom hangod,
Utaimon mindvégig kezemet fogod!

Az Igazság után szomjaztam én,
De csak tévelyegtem bűnök ösvényén...
Szelíd karod megragadott, fölemelt,
Hívó kiáltásomra szereteted felelt.

Ég és föld szólja dicséreted,
Nélküled ember semmit nem tehet!
Kegyelmedért szívemet tárom Eléd,
Háladalom zengjen mindörökké Feléd!

Kovács Hajnal
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
"Mert Őáltala van bemenetelünk mindkettőnknek..."
  2017-02-28 16:14:18, kedd
 
  "Mert Őáltala van bemenetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához." (Efézus 2:18).Ha imádságunkat nem a Szentlélek erejével és segítségével imádkozzuk, akkor nem egyéb, mint idegen tűz, melyet Áron fiai vittek Isten elé. Az imádság a szív őszinte kiöntése Krisztus által, de a Szentlélek által is. Ezeket a dolgokat nem lehet egymástól elválasztani.
A "Krisztus nélkül" és a "Szentlélek nélkül" mondott imádságok nem lehetnek igazi imádságok. Azokat csak az ajak mondja. Az ilyen imádságokat nem fogadja el Isten!
Az igazi imádság másik ismertetőjele, hogy olyan dolgokat kér, amiket Isten megígért. Az imádság megmarad Isten Igéjének a keretein belül. Dávid így imádkozott: "Emlékezzél meg a te szolgádnak adott igédről, amelyhez nékem reménységet adtál" (Zsolt 119:49). "Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint" (Zsolt 119:25).
Ó, bárcsak mind így kiáltanánk: "Uram, taníts minket imádkozni!" (Luk 11:1). Pál apostol megvallotta, hogy képtelen magától igazi imádságot küldeni Istenhez: "Hasonlóképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal" (Róm 8:26).
Ha imádkozni akarsz az ég és a föld Urához, akkor azt tanácsolom, hogy komolyan gondold át, mire van szükséged. Ne tégy úgy, mint sokan, akik csak szavakat mondanak. Olyan dolgokat kérnek, amikre valójában nincs is szükségük. Ezek az imádságok nem hallgattatnak meg.
Azoknak a szegény lelkeknek a bátorítására, akik Jézus Krisztust éhezik, arra a példázatra utalok, melyet a Lukács 11-ben olvasunk. Bizonyára meg fognak hallgattatni. "Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik" (10.v.).

John Bunyan
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Zászlók a szélben
  2017-02-28 16:00:54, kedd
 
  Zászlók a szélben


Némán megyek a novemberi szélben,
és csak a lengő lobogókat látom.
Milyen tépett a fekete hollószárny!
Milyen fakó a háromszínű álom!

Egy hónapja lobognak együtt ketten,
nap csókolja, eső, hó veri őket.
Reménykedve, dacosan, ottfeledten
nézik felülről a múló időket.

Nézik a mozdulatlan, gyilkos tankot,
a szoborarcú szovjet katonákat...
Szilaj szélben a rúdra tekerednek...
lengnek-lobognak és csüggedten áznak.

Olyanok, mint a lelkünk: sötét gyászban,
háromszínű hajnali reménységben!...
Magasan lobogunk... fáradtan hullunk...
és Isten felé repesünk a szélben.

Túrmezei Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
„...Mert Tőle van reménységem”
  2017-02-28 14:02:02, kedd
 
  ,,...Mert Tőle van reménységem" (Zsoltár 62:6)


A hívő részére előny, hogy így nyilatkozhat. Ha a világtól igyekszik valamit megnyerni, az bizonyára nagyon szegényes reménység. De ha Istenre tekint, és Őtőle várja szükségeinek kielégítését, legyen testi vagy lelki áldás, amit óhajt, ,,reménye" nem hiábavaló, és nem haszontalan. Bármikor felmutathatja váltóját a hit pénztáránál, és kívánhatja követelésének kiegyenlítését Isten kedvességének és jóságának kincseiből. Tudom, hogy többet érek Istennel, mintha e világ pénzkirályainak bármelyike lenne a bankárom. Az én Uram sohasem hagyja ígéreteit teljesedés nélkül; ha ígéreteit trónjához hozzuk, bármikor elfogadja azokat; nem küldi vissza meghallgatás nélkül. Azért nyugodtan várok ajtajánál, mert az Ő szabad kegyelmének keze mindig kinyitja azt. Ezen órában ismételten megkísérlem azt Nála. Nekünk olyan ,,reményünk" van, amely messzebb terjed ennél az életnél. Nemsokára meghalunk, de akkor is Tőle van a mi reménységünk. Nem reméljük-e, hogy ha halálos ágyunkon fekszünk, Ő elküldi angyalát, aki minket ölébe vesz? Hisszük, hogy ha az ütőerünk elgyengül, és szívünk alig dobog, egy égi követ mellettünk állva szeretetteljes pillantást vet majd reánk, és azt fogja mondani: ,,Testvéri lélek, gyere velem!" Amikor a menny kapujához közeledünk, hisszük, hogy ezt az üdvös hívást fogjuk hallani: ,,Gyertek, én Atyámnak áldottai, bírjátok az országot, mely néktek elkészíttetett a világ kezdete előtt". Reményünk az, hogy aranyhárfát és hervadhatatlan koronát kapunk; hisszük, hogy nemsokára a trón előtt leszünk a megdicsőültek seregében; nézünk a jövőbe, és epedve várjuk az időt, amikor hasonlóak leszünk a dicsőség Urához, mert meglátjuk Őt úgy, amint van. Ó, én lelkem, ha ez a te ,,reménységed" is, akkor élj Istennek minden vágyaddal és akaratoddal; dicsőítsd meg azt, aki téged meghallgat, ki kegyelmesen elválasztott, kibékített és elhívott; kinek kegyelmére építheted a jövő dicsőség minden ,,reménységét".
,,Teljes szívvel, értelemmel,
A menny felé törekedjél!"

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Siessetek, hamar lejár!
  2017-02-28 09:52:48, kedd
 
  Siessetek, hamar lejár!


Siessetek, hamar lejár!
Kegyelme már régóta vár:
ma még lehet, ma még szabad,
borulj le a kereszt alatt!

Elszáll a perc, az életed,
ma még, ha jössz, elérheted.
Ne késs tovább, ne várj tovább,
ma kérd ATYÁD bocsánatát!

Füle Lajos
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kinek mi van?
  2017-02-28 09:38:37, kedd
 
  Kinek mi van?


Kendő, kalap,
sál és sapka,
fátyol és paróka,
megannyi ünnepi viselet,
- ez is van, az is van...
egyszerű és díszes,
fehér és színes,
- ilyen is, meg amolyan is.
van, van, van...

Melyiket vegyem,
melyiket tegyem,
hogy mindenkinek tetsszen?
Mert van, van, minden van...

Vajon igaz istenfélelem,
és egymás iránti tisztelet,
az is van?
mennyi van?
és ha van,
azt hogyan viseljem,
hogy látható legyen:
nem csak fejemen a dísz,
hanem az Isten szerinti,
kedves, alázatos szív!
Az is van?

"...járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére,
minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve
és növekedve az Isten megismerésében." Kol 1,10

Anna Mária Seidel
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A legnagyobb kincsünk
  2017-02-28 07:02:35, kedd
 
  A legnagyobb kincsünk,
ami miatt a legértékesebbek vagyunk:

A Te tisztaságod egyszerűsége

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Találkozásaink
  2017-02-28 07:01:34, kedd
 
  A találkozásainkat mi tervezzük.
... az összetartozást Isten munkálja

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Találkozások
  2017-02-28 07:00:45, kedd
 
  A megtörtént találkozások nem fájnak soha.
A meg nem történtek annál inkább.

Tornay András
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/56 oldal   Bejegyzések száma: 555 
2017.01 2017. Február 2017.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 555 db bejegyzés
e év: 7303 db bejegyzés
Összes: 35080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1118
  • e Hét: 16685
  • e Hónap: 60127
  • e Év: 778491
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.