Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 295 
Lelkiismeret
  2020-09-30 21:23:25, szerda
 
  Jó lelkiismeret mellett jobban és édesebben örül az ember a bajok közt is, mint mikor gyönyörökben él, de rossz a lelkiismeret.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Lelkiismeret
  2020-09-30 21:18:56, szerda
 
  Paradicsomi öröm jár a jó lelkiismeret nyomán.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Mózes halála
  2020-09-30 20:10:16, szerda
 
  Mózes halála

,,Ott halt meg Mózes, az Úr szolgája, Móáb földjén, az Úr akarata szerint." (5Móz 34,5)

Mózes egy olyan bűnt követett el, ami méltatlanná tette őt arra, hogy belépjen az ígéret földjére. A 4 Móz 20,2-13 szakasz elmondja a történetet. Mózes elvesztette a türelmét, és nem követte pontosan az Úr utasításait. Az lett volna a feladata, hogy megmondja a sziklának, adjon vizet. Ehelyett azonban kirohant a nép ellen: ,,Hallgassatok ide, ti lázadók!" Aztán ráütött a sziklára.
A Zsolt 106 a következőképpen emlékszik az esetre: ,,Meribá vizeinél is felháborították (ti. az
izráeliták Istent), Mózes is rosszul járt miattuk, mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul
beszélt."
Ha maga a Biblia mentséget talál Mózes számára, akkor jobb, ha mi sem ítélkezünk felette,
indulatos szavai és tettei miatt. Isten mindig súlyosabban számítja be a bűnt, ha olyan valaki követi el, aki közel van hozzá. Ezért nem léphetett be Mózes Kánaánba.
Mint közvetítő, Mózes gyakran elérte, hogy Isten megváltoztassa szándékait. De most minden esedezése hiábavalónak bizonyult : nem léphetett be Kánaánba. ,,Elég, ne beszélj hozzám többet erről a dologról." (5Móz 3,26)
Így tanulják meg, hogy Isten igazságos minden útjában, és hogy csak egy tökéletes közbenjáró van Isten és ember között, ti. az ember Krisztus Jézus.
A kimerítő vándorlások véget értek. Izráel tábort ütött a Moáb völgyében. Itt az idős vezér megújította a szövetséget Izráel és annak Istene között (5 Móz 29,31). Megajándékozta őket egy énekkel, és megáldotta egyenként Izráel minden törzsét (5Móz 32,33). Mózes aztán felment a Nebó hegyére, ahonnan Isten megmutatta neki Kánaán földjét, amelyet az Izráeliták most már készek voltak birtokba venni. És Mózes meghalt.
Nincs még egy ember az Ószövetségben, aki nagyobb volt és közelebb volt Istenhez, mint Mózes. És nem került még ember közelebb Jézus Krisztus feladatának a betöltéséhez, mind abban a vonatkozásban, hogy Isten akaratát kijelenti az embereknek, mind pedig abban, hogy közbenjár Istennél az emberek érdekében. Az Ószövetség közbenjárójának az élete tanúsítja, hogy milyen nagyon szükségünk van egy közvetítő emberre. És az ő halála bizonyítja, hogy csak Jézus hajthatja végre ezt a munkát tökéletesen és örök érvénnyel.

Napi gondolat

Mit tanulhatunk az Ószövetség legnagyobb emberének halálából?

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hogyan képezi ki Isten az ő harcosait?
  2020-09-30 07:58:05, szerda
 
  ,,Gondja volt rá... Amint a fészkén felrebbenő sas fiai fölött lebeg, kiterjeszti fölöttük szárnyát, fölveszi őket, és tollain emeli őket. Az Úr vezette egymaga, nem volt vele más isten" (5Móz 32,10-12)

A mi mindenható Istenünk olyan, mint az az anyamadár, amely odavezeti szárnyas fiókáit
a fészek legszélére, és aztán belendíti őket a levegőbe. Azért teszi ezt, hogy megtanulják, hogy már megvan nekik az eddig még nem tapasztalt erejük a repülésre, ami örökre megadja nekik az élvezetet és kényelmet az életükre nézve. Igen, ha próbálkoznak repülni, ki vannak téve bizonyos rendkívüli veszélyeknek. Az anyamadár azonban fel van készülve arra, hogy alájuk bukjon, és ég felé emelje őket hatalmas szárnyain. Amikor Isten bármelyik gyermekét páratlan nehézség állapotába vezeti, mindig számíthatnak Őrá, hogy megszabadítja őket.

Amikor Isten terhet rak rád, akkor odateszi alád a karjait is.

Egyszer volt egy kis növény, amelynek a növekedése elsatnyult, mert egy hatalmas tölgyfa árnyékában élt. A kis növény értékelte az árnyékot, ami betakarta és sokra becsülte a csendes nyugalmat, amit nemes barátja neki adott. Mégis, egy nagyobb áldás készült ennek a kis növénynek.
Egy napon egy favágó lépett be az erdőbe éles fejszéjével, és ledőlt a hatalmas tölgyfa. A kis növény sírni, jajgatni kezdett: ,,Védelmemet elvették. Most minden tomboló szél rám fúj, és minden vihar ki akar engem gyökerestül szaggatni!"
A kis növény őrangyala ezt válaszolta: ,,Nem! Most a nap ragyogni fog és záporok hullnak rád bőségesebben, mint bármikor ezelőtt. Most elsatnyult alakod szeretetreméltóvá növekszik, és virágaid, amelyek soha nem bontakoztak ki a maguk teljességében az árnyék miatt, nevetnek a napfényben. Az emberek pedig csodálkozva mondják: ,,Nézzétek, mennyire megnövekedett ez a növény! Milyen dicsőséges szépséget öltött magára azáltal, hogy eltávolították azt, ami árnyat és élvezetet adott neki!"
Kedves Hívő, érted-e, hogy Isten elveheti kényelmeidet és kiváltságaidat annak érdekében, hogy erősebb keresztyénné tegyen? Látod-e, hogy az Úr miért képezi katonáit azáltal, hogy nem engedi őket kényelmes ágyba feküdni, hanem nehéz menetelésekre és szolgálatra szorítja őket?
Átgázoltatja őket folyókon, fel kell mászniuk hegyekre, és gyalogolniuk kell hosszú ösvényeken a szomorúság súlyos hátizsákját cipelve. Isten tudja, hogy a katonák csak a csatában válnak hősökké és nem a békeidőben. Hogy őket igazi harcosokká formálja, az megköveteli az oktatást, amit a puskapor szaga és a röpködő golyók közt vívott csata hoz létre, meg az, hogy harcolnak a robbanó bombák között.
Tehát, drága Keresztyén, nem utal-e ez a te helyzetedre? Vajon az Úr nem bontakoztatja ki ajándékaidat és nem segíti azok növekedését? Vajon nem fejleszti benned a katona tulajdonságait, azáltal, hogy belevezet a csata tüzébe? Nem kell-e használnod minden ajándékodat és fegyveredet, amit Ő adott arra, hogy győzelmessé légy? (Charles H. Spurgeon)

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten szuverenitása
  2020-09-29 21:30:38, kedd
 
  Isten szuverenitása

Kétségtelen, hogy a testi ember szemében Isten tulajdonságai közül a legkevésbé vonzó a szuverenitása. Ez különösen igaz a modern nyugati gondolkodásmódra, ahol az önközpontúság, az önrendelkezés, és a demokrácia olyan szent dolgok, amelyek az embereket megillető alapvető jogok közé tartoznak, és magától értetődő igazságok. Bár ezek valóban nemes dolgok, amelyeknek meg kellene szabniuk, hogy az egyik ember mekkora hatalmat gyakorolhat a másik felett, mégis óvakodnunk kell attól, hogy azt feltételezzük, Istent az Ő hatalmában bármi is korlátozná. A Szentírás köntörfalazás nélkül kijelenti, hogy ,,az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik". Az Ő uralmának nincsenek korlátai, nem létezik egyetlen teremtmény, vagy tett sem, amely királyi hatalmának határt szabhatna. Minden élőlény, minden teremtett dolog és a történelem minden eseménye az Övé. Kedve szerint megtehet bármit, a teremtés minden szegletében. ,,Mindent saját akaratának tanácsából cselekszik, senki nem térítheti el szándékától. Az Úr öl és megelevenít. Ő szerez jólétet és csapást. ,,Nincs, aki az Ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki: Mit cselekedtél?" ,,Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre." ,,Nincs bölcsesség és nincs értelem és nincs tanács az Úr ellen." ,,Hatalma örökkévaló hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll." Soha nem lesz hatalomváltás, soha senki nem fogja átvenni a hivatalát. Mindig Ő lesz az Úr, akivel számolnunk kell.
Az embereknek meg kell érteniük, hogy amikor bűnt követnek el, nem valami kis istenség, vagy egy jelentéktelen tartomány helytartója ellen lázadtak fel, hanem a minden istenek fölött álló nagy Királlyal, menny és föld Urával, az áldott és egyetlen Uralkodóval, a Királyok Királyával és Urak Urával szegültek szembe. Minden bűnre úgy kell tekinteniük, mint egy hadüzenetre az Egyetlen Egy ellen, aki a puszta szavával megteremtette a világegyetemet, és szabadon, erőfeszítés nélkül kormányozza azt. Megparancsolta a csillagoknak, hogy őrt álljanak az éjszakai égbolton, és ők elfoglalták helyüket. Elrendelte, hogy a bolygók álljanak Nap körüli pályáikra, és azok engedelmeskedtek döntésének. Parancsolt a völgyeknek, hogy lejtsenek, a hegyeknek, hogy emelkedjenek fel, és azok félelemmel telve engedelmeskedtek. A homokban határt von a büszke tengernek, és azt mondta, eddig gyere és ne tovább, és az tisztelettel meghajolt előtte. A teremtés legnagyobb erői egyként engedelmeskedtek, az ember mégis ökölbe szorított kezét rázza Isten felé. Szánalmas, mint a légy, amely kitartóan repked neki az ablaküvegnek -, önpusztító módon viselkedik, mint a lélegeztetőgépen lévő beteg, amikor megpróbálja kitépni a kábelt a konnektorból.
Az evangélium hirdetőiként hangsúlyoznunk kell Isten szuverenitását, és így bizonyítanunk az embereknek, hogy a bűnük egy olyan szörnyű cselekmény, amely leleplezi a bukott szív őrültségét és önpusztító természetét. Ha visszautasítjuk azt, hogy a hallgatóságunknak Isten teljességéről, és ezekről a nehezen emészthető igazságokról beszéljünk, akkor nagyon méltánytalanul járunk el velük szemben, és arra ítéljük őket, hogy tudatlanságban és bálványimádásban éljék tovább az életüket. Az Írás megtanítja nekünk, hogy hogy Isten félelmetes Istenként jelentette ki magát Izráelnek. Ezzel összhangban, Isten önmagáról tett teljes kijelentését kell hirdetnünk, azért, hogy minden nemzet félje Őt és megmenekülhessen.
Amilyen mértékben ismerik Őt, olyan mértékben képesek felfogni valamennyit a bűnük rettenetes természetéből, és nyílik lehetőségük arra, hogy Jézus Krisztus evangéliumában keressék rá a gyógyírt.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Rövid építő írások  
Egyedül lenni Istennel
  2020-09-29 07:38:49, kedd
 
  ,,Én pedig imádkozom" ( Zsolt 109,4)

Túl gyakran ,,szent" rohanásban vagyunk áhítatos időnk tekintetében. Mennyi tényleges időt töltünk csendes elmélkedésben naponta? Tán könnyen megmérhető percekben? Gondolhatsz -e olyan lelki magasságba emelkedett személyre, aki nem töltött sok időt az imádkozásban? Volt-e valaha valaki, aki nem szentelt nagyon sok időt az imára, és az ima lelkületének gazdagságát nem mutatta fel?
George Whitefield angol prédikátor, aki egyike volt a tizennyolcadik századi Amerika vezető
személyiségeinek, egyszer ezt mondta: ,,Egész napokat és heteket töltöttem a földön térdelve és elmerülve csendes és hangos imádságban." Egy másik ember szavai pedig, akinek élete bemutatta saját állítását, ezek voltak: ,,Borulj térdre és ott növekedj!"
Azt mondják, hogy nem jött létre soha semmilyen nagyszerű remekműve sem az irodalomnak, sem a tudománynak, ha valaki nem szerette a magányosságot. A hitnek az is az egyik alapelve, hogy a szentség terén nem történt óriási növekedés soha egyetlen olyan ember életében sem, aki nem szentelt gyakran és hosszú időszakokat arra, hogy egyedül legyen Istennel.

,,Jöjj, jöjj - Ő hív téged - fáradt és terhelt lélek,
Jöjj pusztai nyugalmam békés árnyékába;
Jöjj és légy velem ott, hol a zaj el nem érhet,
S benned visszhangzik a béke szent muzsikája!"

L. B. Cowman
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Evangélium
  2020-09-28 21:15:15, hétfő
 
  El kell köteleznünk magunkat arra, hogy Isten tulajdonságait úgy hirdetjük, ahogyan az a Szentírásban szerepel: nyersen, nem engedve korunk humanista filozófiájának, hogy megvágja, átszerkessze és megszűrje azt. Istennek nincs rá szüksége, hogy megvédjük. Ha úgy hirdetjük Őt, ahogyan kijelentette magát a Szentírásban, akkor majd megvédi magát. Sarkunkra kell állnunk az önmaguk nagyságával átitatott emberek között, kihívást kell intéznünk hitrendszereikhez, és az igazság hirdetése által felfelé kell irányítanunk tekintetünket. El kell mondanunk nekik, hogy az Úr az egyetlen Isten: örökkévaló, halhatatlan és láthatatlan, Aki mindenek felett áll. Figyelmeztetnünk kell az embereket, hogy Isten előtt a nemzetek olyanok, mint ,,vízcsepp a vödörben" és mint ,,porszem a mérlegserpenyőn". El kell vezetnünk őket arra a következtetésre, hogy Őhozzá tartozik minden nagyság, hatalom, dicsőség és fenség; valóban minden, ami fent a mennyben és lent a földön van. ,,Őtőle, Őáltala és Őrá nézve vannak mindenek." A legnagyobb tisztasággal és precizitással kell hirdetnünk, hogy Ő az Isten, aki ellen vétkeztünk, a bűnünk pedig az Úr nagyszerűsége miatt annyira gonosz.

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
A jel, amely megment
  2020-09-28 20:54:55, hétfő
 
  A jel, amely megment

,,És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne." (Jn 3,14-15)

A sajnálkozás a büntetés után következett. Az izráeliták először panaszkodtak az utazás és az ennivaló miatt. Aztán zsörtölődtek Mózes és Isten vezetése miatt. Pillanatnyi felháborodásukban ellökték maguktól azt a kiváltságot, hogy ők Isten tulajdon népe lehetnek. Kötekedtek Urukkal, kihívó módon arra kényszerítették, hogy elvesse őket. És csak amikor haldokoltak a mérges kígyók marásától, akkor kiáltottak Mózeshez, könyörögve, hogy imádkozzék értük.
,,Vétkeztünk, mert az Úr ellen és ellened szóltunk."
Izráel népe porig alázva felkiáltott: ,,Ments meg minket!"
Isten igen meglepő módon válaszolt. Azt mondta Mózesnek, készítse el egy kígyó hasonmását, és tegye egy rúdra. Amikor aztán a kígyó megharap valakit, s a méreg kezd szétáradni annak szervezetében, akkor feltekinthet a rézkígyóra, és meggyógyulhat.
Mintegy 500 évvel később az izráeliták tömjént égettek a bronzkígyó előtt, míg aztán egy istenfélő király meg nem semmisítette a kabalát (2Kir 18,4).
Izráel vándorlásai történetének ezt a rövid és keserű epizódját el is lehetne felejteni az egyházban, ha nem lenne tény, hogy ez a megmentő jel az Újszövetségben szemléltető eszköz lett. Látjuk, hogy maga Jézus alkalmazta a kígyó figuráját döntő érvül Nikodémus oktatásához. Először alázatra tanította a zsidók főemberét, és mindannyiunkat, amikor kijelentette, hogy a test csak test, és hogy a gyarló ember képtelen megragadni azt az életet, amelyik Istentől ered. És akkor a mi egyetlen Tanítónk a bronzkígyót választotta, hogy megmutassa, Istenre tartozik, milyen ,,gyógyszert" választ.
,,Úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie (ti. a Messiásnak a rúdra vagy keresztre), hogy aki hisz (vagyis úgy tekint rá, mint Istentől jövő üzenetre), annak örök élete legyen őbenne." Ilyen egyszerű és ilyen mélyértelmű. Mindnyájan haldoklunk, és senkinek sincs gyógyszere. Akkor nekünk adja Isten a keresztre feszített Jézust. Minden, amit tennünk kell, ennyi: feltekinteni, hogy éljünk.

Napi gondolat
Emlékeztesd magad arra, hogy Jézusra kell nézned. Ma, és mindig, valahányszor szükségét érzed, hogy meggyógyulj a bűnből, gyarlóságból, kishitűségből.

Andrew Kuyvenhoven
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten felsőbbrendűsége
  2020-09-27 22:49:54, vasárnap
 
  Sekélyes látásunk Istenről óhatatlanul megnyilvánul az igehirdetésünkben, ami odavezet, hogy hallgatóink eretnek módon továbbra is nagynak látják magukat. Ez elszigeteli őket attól, hogy valaha is féljék Istent, hogy vágyakozzanak a személye után; hogy a végső jót, és a beteljesedést az Ő dicsőségének felmagasztalásában leljék meg. Gondolkodásunkban és az igehirdetésünkben olyan mélyre süllyedtünk, hogy a leghagyományosabb és legtiszteletreméltóbb hitvallásunk első, és legnagyobb kérdésére a legtöbb evangéliumi keresztyén nem tud választ adni: "Mi az ember végső, és legfőbb célja? Az ember végső és legfőbb célja az, hogy Istent dicsőítse, és teljesen Őbenne gyönyörködjön örökké".

Paul Washer
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Isten és ember
  2020-09-27 22:42:32, vasárnap
 
  Az ember van Istenért, és nem fordítva.  
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
     1/30 oldal   Bejegyzések száma: 295 
2020.08 2020. Szeptember 2020.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 295 db bejegyzés
e év: 3633 db bejegyzés
Összes: 35889 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2059
  • e Hét: 4565
  • e Hónap: 16440
  • e Év: 204242
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.