Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 123 
Milyen lehet a templom éjszaka?
  2022-05-29 21:33:27, vasárnap
 
  Milyen lehet a templom éjszaka?

Ti a templomot úgy ismeritek,
amint Nap süt be tágas ablakán,
miként az Úr szent, tündöklő szeme.
És emberajkon és az orgonán
eggyé simul a hullámzó zene,
míg elcsitul a lelkek mély tava,
s fölötte mint fényszárnyú, szép sirály,
lebeg a lelkész megszentelt szava.
Ti a templomot így ismeritek.
- Milyen lehet a templom éjszaka?

Az ablakon át árnyat fest a Hold,
és minden árnyék oly szörnyű merev...
A tornyon gúnyos kuvikhang rikolt.
Avult padokban szorgos szú motoz.
Poros hálóján a pók elpihent.
Üres szószéken, néma orgonán
félelmet suttog az éjféli csend.
- Mily idegen a templom éjszaka...

Ti a lelkemet úgy ismeritek,
hogy a nap süt rá és zsoltár a szava.
Embertársaim, gondoltok-e rá:
milyen lehet a lelkem éjszaka?
Hogy makacs árnyak sűrűn belepik,
s vádolja fojtott éjféltáji csend.
Pók szennyez, szú ront és kuvik gúnyol
nagy sötétjében mindent, ami szent...

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Téli virág
  2022-05-29 21:23:07, vasárnap
 
  Téli virág

Búsongó kertben krizantémot, szegfűt
jégcsizmájával letapos a tél.
Békés szobámban menekült virágok
jövőt építő kis csapatja él.

A karácsonyi kaktusz csupa bimbó.
Új levél nő a filodendronon.
Vidámságukat mosolyogva nézem,
és eltűnődöm saját sorsomon.

Háború, járvány, vihar, tűzvész, árvíz
kerülgetett, de meg nem ölhetett.
Úgy őrzött engem, mint én a virágot
a szabadító égi szeretet.

A virágcserép gyatra, gyönge testem
már nemsokára széthullik talán.
Élő hitem hadd hajtson bimbót addig,
mint téli virág az úrasztalán.

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Spurgeon - Május 31
  2022-05-29 20:34:09, vasárnap
 
  "Azt mondta neki: 'Hozz nekem egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét és egy hároméves kost, egy gerlicét és egy galambot! '" 1Móz 15,9


Miután Ábrahám hit által megigazult, Isten rávezette, hogy mélyebben megismerje az áldozat értékét.

Isten parancsára vágta le azokat az állatokat, amiket az Úr áldozatra szánt. Az ősatya keze vérrel van beszennyezve; veszi a kést, szétvágja az állatokat és rendben elhelyezi, ahogy Isten Lelke elrendelte.

Ábrahám megtanulja, hogy csak áldozat által lehet Istenhez menni. Isten minden ajtót bezárt, csak a vérrel hintett ajtón lehet hozzá közeledni.

Miközben fülében csengett az ígéret, ami őt megigazította, látnia kellett az áldozatot. Az a hit, amely megigazít titeket, segít tökéletesebb és elevenebb betekintést nyerni Jézus Krisztus engesztelő áldozatába.

Nem csodálkozom, hogy gyengül a hitetek, ha elfeledkeztek elmélkedni azon az áldozaton, amit Jézus Krisztus hozott népéért. Olvassátok el újra és újra a Megváltó szenvedéseiről szóló tudósításokat, amik az evangéliumokban tárulnak elénk. Boruljatok le imádságban az Isten Báránya előtt és tartsatok bűnbánatot amiért elfeledkeztetek haláláról, ami mindennek a középpontja. Szemléljétek ismételten a helyettes áldozat csodálatos tényét, és megelevenedik a hitetek.

Sem teológiai stúdiumok, sem titkos bölcsességek kutatása nem hozhat áldást lelkednek, hanem egyedül csak az, ha Jézusra, a Megfeszítettre irányítod tekintetedet. Ez a leglényegesebb tápláléka a hívő életnek.

Tartsátok szem előtt azt, akihez igazodtok! Ábrahám megigazult emberként nézte az áldozatot egész nap, amíg a nap le nem hanyatlott, és elzavarta onnan a szárnyas ragadozókat. Így kell nektek is elűzni minden zavaró gondolatot. Mélyüljön el Krisztussal való közösségetek, és ne elégedjetek meg, ha nem növekedtek a mi Urunk ismeretében és kegyelmében!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Május 30
  2022-05-29 20:22:12, vasárnap
 
  "Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs." Róm 7,18


Ha újjászülettünk, új teremtmények vagyunk. Mégis, a régi Ádám-természet bennünk marad. A bennünk lévő új élet nem semmisíti meg a régi természet hajlamait. Az újjászületés új és magasztos meggyőződésre vezet minket, de a régi elv is megmarad és azon igyekszik, hogy érvényesítse magát.

Némelyek azt képzelik, hogy a testi értelmet megjobbíthatják, és az lassanként megszelídülhet és megszentelődhet. Azonban az Istennel szembeni ellenségeskedés folyton megmarad és nem békülhet meg Istennel. A régi természet földből való és földi, Krisztussal együtt meg kell feszíteni és el kell temetni, mert túlságosan rossz ahhoz, hogy megjavítható legyen.

Hallottam bizonyos hívőkről, akik arról álmodoztak, hogy a bennük lakozó bűnt már teljesen legyőzték, és nincs már bennük egyáltalán bűnös hajlam és kívánság. Ha ez így van, akkor gratulálok nekik, és azt kívánom, hogy ez bárcsak bennem is így lenne.

Azonban voltak bizonyos tapasztalataim ilyen "tökéletes emberekkel", és úgy ismertem meg őket, mint akik a világ legkellemetlenebb, legindulatosabb és legérzékenyebb emberei. Közülük némelyek olyan förtelmes képmutatóknak bizonyultak, hogy úgy vélekedtem felőlük, mint akikben semmiféle tökéletesség nincsen.

Amikor hallom, hogy egy testvér azt állítja magáról, hogy ő hónapok óta nem vétkezett, eltűnődöm, vajon nem titkos szenvedélyek rabja-e, mint paráznaság, lopás vagy alkoholizmus... Biztosan érzem, hogy a hajó léket kapott valahol.

A bűn ereje, ami a testben leselkedik, az új élet megerősödésével fokozatosan gyengül. Egyre kevésbé nyilvánul meg, miközben a szent elv megerősödik. Istentől való új természetünk nem vétkezhet, mivel Istentől született. Nincs is hajlama a bűnre, hanem minden kívánsága, törekvése az ég felé, Krisztusra irányul.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ideje van a hallgatásnak
  2022-05-28 21:06:13, szombat
 
  Ideje van a hallgatásnak

Jó, hogy ideje van a hallgatásnak,
mert gyógyító és érlelő a csönd.
Mert a legtisztább szándékú beszéd is
a tűzre sokszor csak olajat önt.

A zúzmaravirágos téli erdők
ugye mily tiszták, mily hallgatagok?
S ugye milyen bölcs útmutatást adnak
a gyémántfényű, néma csillagok?

A lélek, mint a búza, csöndben érik,
és hangtalanul jő a virradat.
- Ó szánjad-bánjad sok meggondolatlan,
hirtelen mondott, lármás szavadat!

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Karácsonyi ajándék
  2022-05-28 21:00:30, szombat
 
  Karácsonyi ajándék

Egy gyertyalángot, mely elolthatatlan,
az élő hitnek tűzhelyénél gyújtva;
egy fenyőgallyat, mely hervadhatatlan,
égi reménység kertjéből letépve;
elmúlhatatlan egy csepp édességet
örök szeretet mézéből merítve:
csak ennyit adjunk egymásnak ma este,
és gyönyörű lesz nálunk a karácsony.

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
A vég felé
  2022-05-28 20:56:57, szombat
 
  A vég felé

"Te pedig menj el a vég felé,
és majd megnyugszol és fölkelsz
a te sorsodra a napok végén."
Dániel 12:13

Elillannak a fürge percek,
mint aranyhátú, karcsú gyíkok,
ha valaminek nagyon örülünk.
S mint undorító, lomha hernyók,
oly nehézkesen vánszorognak,
ha gondok gubbasztanak körülünk.
De az idő sohasem áll meg.
Sodródunk benne akaratlan,
lázongva bár vagy csöndes megadón.
S az idők végén felmagaslik
fenyegetőn vagy biztatóan
az ítéletre emelt égi trón.

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Kihaló gyülekezet
  2022-05-28 20:52:30, szombat
 
  Kihaló gyülekezet

Jéghideg, éles pengéjével
a ködöt metsző szél hasítja át.
Letépdesi a zúzmaracsipkéket,
és széttépi a harangok szavát.

Jaj, december van, dermesztő, halálos.

A homályban elbújik a torony.
A sok templompad hideg, üres, árva.
És fel-felbúg a régi orgonán
halotti ének szívtépő siráma.

Jaj, tél van nálunk, lelki tél, halálos.

Kőkemény földben sínylik a vetés
megvédő hóra, takaróra várva,
hogy szép legyen az álma.
De álmodni sem lehet már nekünk.
Színtelen, fénytelen, reménytelen
mi kiábrándult emberéletünk.

Úristen, irgalmazz nekünk!

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Sugárnyaláb
  2022-05-28 20:44:06, szombat
 
  Sugárnyaláb

Derengő, koraőszi reggel.
A templomunkban enyhe félhomály.
Úrasztalánál az Ige követje
sötétruhásan áll.

Az ablakon beküld a felkelő nap
egy nyaláb aranysugarat.
Homloka fénybe borul a követnek,
s egész valója árnyékban marad.

Csak halkan mozgó, homályos folt
mindaz, mi emberből való.
De hatalmasan, harsonás erővel
zendül az Isten-sugallotta szó.

Az Ige zeng, mert elnémult az ember.
A lélek fénylik s eltűnik a test.
Az égnek tisztító sugára
mint áldó kéz száll a követ hajára,
s mindent földfelettire fest.

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Énekszöveg
  2022-05-28 20:39:26, szombat
 
  Énekszöveg

Uram Jézus, köszönöm neked
hogy ismered a könnyeket.
Hogy segít vinnem mindent, ami nehéz
az értem átvert, drága kéz.

Ha köröttem minden összedűl,
mégsem hagysz árván, egyedül.
Végy el bár mindent, csak Önmagadat add,
és nem lesz nálam gazdagabb.

Hála legyen Jézusom neked,
hogy magad vagy a szeretet.
Élve és holtan énnekem ez elég,
megnyílt előttem már az ég.

Dömötör Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
     1/13 oldal   Bejegyzések száma: 123 
2022.04 2022. Május 2022.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 123 db bejegyzés
e év: 1575 db bejegyzés
Összes: 36560 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1214
  • e Hét: 1214
  • e Hónap: 12195
  • e Év: 405709
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.