Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 102 
Erőd felett való út áll előtted
  2022-02-28 19:30:45, hétfő
 
  Erőd felett való út áll előtted

Textus: 1Kir 19,7-8: ,,Az ÚR angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted! Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig."

I. Szükséged van erőre, mert erőd felett való út áll előtted.

Krisztus útja: önmegtagadás, kereszthordozás, engedelmesség és szentség útja.

Mt 16,24: ,,Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!"

Saját vágyaink, akaratunk, elképzeléseink, elgondolásaink alávetése Isten vágyainak, akaratának, céljának. Jézus: ,,mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te."

Gal 6,14: ,,Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára."

II. Szükséged van erőre, mert erőd felett való szolgálat áll előtted.

Lk 6,27-31: ,,Nektek pedig, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket! Aki arcul üt téged, tartsd oda annak arcod másik felét is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd meg! Adj mindenkinek, aki kér tőled, és aki elveszi a tiedet, attól ne követeld vissza! És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük!"


III. Szükséged van erőre, mert erőd felett való harc áll előtted.

Ef 6,12: ,,Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak."

*Kísértések, bűnök, test, világ, ördög.

Hogyan lesz erőnk? Hogyan jutunk erőhöz?

1. Válasz: ,,Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!" (7. vers)

Minden reggel az Úr ezt mondja nekünk. Vegyünk magunkhoz lelkileg a lelki táplálékot amit Isten elkészített számunkra. Lelki eledel = Isten Igéje, az evangélium. Vegyünk magunkhoz hit által. Olvassuk az Igét, tanulmányozzuk, elmélkedjünk rajta és hittel alkalmazzuk magunkra. Mária leült Jézus lábaihoz és hallgatta Jézust és elhitte amiket Jézus neki tanított. Márta aggodalmaskodott és szorongott. Nem vette magához a lelki táplálékot. Szükségünk van még Isten Lelkére mivel Őáltala érthetjük meg igazán az evangéliumot és tudjuk azt alkalmazni magunkra megfelelő módon, hatékonyan csak Őáltala vagyunk képesek megélni az evangéliumot. Gyülekezetbe való járás. Úrvacsorázás. Testvérekkel való beszélgetés az Isten dolgairól, elsősorban az evangéliumról.

Az evangélium erejével a Szentlélek vezetése által tehetjük meg az előttünk álló utat, végezhetjük el az előttünk álló szolgálatokat és győzhetünk az ellenségeink fölött.

Róma 1,16: ,,Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére."

2. Válasz: ,,Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt." (5.vers)

Fontos, hogy a testünknek megadjuk a megfelelő pihenést és fizikai táplálékot.

IV. Segítsünk másoknak, hogy legyen erejük megtenni az erejüket meghaladó utat.

Az evangélium hirdetése. Szeretetszolgálat.

V. Úgy bánjunk az emberekkel, ahogyan Isten bánik velünk.

Isten hogyan bánik velünk? Nem úgy ahogyan megérdemeljük. Nem a bűneink szerint. Hanem kegyelmesen és irgalmasan. Szeretettel, kedvesen.

Isten elküldte az angyalát Illéshez, aki ételt és italt készített Illés számára és azokkal szolgált neki. Segítette Illést aki meg akart halni, aki nem bízott Istenben, aki elhagyta a szolgálata helyét és menekült. Segítsünk mi is a bajba jutottakon is, azok felé is gyakoroljuk az irgalmasságot akik vétkeztek és emiatt bajba kerültek.

Mt 5,43-48: ,,Hallottátok, hogy megmondatott: ,,Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet." Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Isten szeret minket még ha lelkileg rosszul is vagyunk
  2022-02-28 19:29:08, hétfő
 
  Isten akkor is szeret bennünket amikor lelkileg rosszul vagyunk

Textus: 1Kir 19,1-8

Hogy vagytok lelkileg? Talán az a válaszod, hogy: Rosszul. Illés is rosszul volt lelkileg amikor a rekettyebokor alatt ült. Mély csüggedésben volt. Isten emlékeztet arra, hogy milyen gyengék vagyunk, hogy milyen nagy szükségünk van Rá, hogy mennyire Rá szorulunk szüntelen. Hajlamosak vagyunk többnek tartani magunkat annál mint amennyire tartanunk kell magunkat. Ezért Isten újra és újra a gondviselése által arra a helyre visz el bennünket, ahol meglátjuk, hogy kik is vagyunk valójában: gyengék, kicsik, Rászorultak, akiknek szükségünk van Őreá mindenben.

2Kor 12,2-7: ,,Ismerek egy embert Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt elragadtatott a harmadik égig - hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak Isten tudja. Én tudom, hogy az az ember - hogy testben-e vagy testen kívül, nem tudom, csak az Isten tudja - elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal; hacsak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam."

Illés azt gondolta, hogy ő az egyetlen aki hűséges az Úrhoz. Rosszul gondolta. Elbizakodás. Amikor nagy kiváltságokban részesít az Úr bennünket, amikor nagy lelki megtapasztalásaink vannak. Illésnek is voltak nagy lelki megtapasztalásai ez eseményt megelőzően a Kármel hegyen. Imádkozott és tűz szállt le az égből. Imádkozott és eső hullott le az égből a földre. Lemészárolta a hamis prófétákat. Aháb harci szekerét megelőzve futott a jezréeli úton.

Csalódott és el volt csüggedve mert nem úgy történtek a dolgok ahogy ő azt remélte, elvárta. Nem a számításai szerint alakultak a dolgok. Nem tért meg a nép a bűneiből Istenhez. Nem tudott ezekkel megküzdeni. Jezábel fenyegetése. Elfutott. Mentette az életét. Micsoda változás.

Sokan sok mindent elmondtak Illésről. Én is. Nem erről akarok most beszélni. Hanem arról, hogy Isten hogyan bánt vele az elbukása után. Nem ment oda hozzá, hogy fejbe verje. Egyetlen bíráló szót nem mondott neki, hogy miért futott el Jezábel elől. Hanem figyelmesen, gyöngéden, bölcsen és szeretettel bánt az elcsüggedt szolgájával.

Talán ott ülsz a rekettyebokor alatt. Nagyon el vagy csüggedve. Más nem tud erről, csak te és Isten. Az üzenetem címe: Isten akkor is szeret amikor lelkileg rosszul vagyunk.

Isten akkor is szerette Illést az ő szolgáját amikor Illés nagyon el volt csüggedve és meg akart halni. Miből láthatjuk Isten szeretetét iránta abban a helyzetben?

1. A válaszában amit adott a szolgája imádságára.
Illés minden reményét elveszítette, hogy a nép valaha is visszatér az Úrhoz. ,,Haszontalan vagyok." ,,Nincs értelme tovább folytatni a szolgálatot."

4 vers: ,,Elég most már, URam! Vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!"

Minden reményt feladott arra nézve, hogy a dolgok valaha is jobbra fordulnak, hogy megváltoznak jó irányba.

Éreztük mi is azt, hogy haszontalanok vagyunk? Hogy nincs értelme sem az életünknek, sem a szolgálatunknak? Nem történik semmi változás a jó irányba sem a mi életünkben, sem azok életében akik felé szolgálunk, akikért imádkozunk. Önző kérés volt ez Illés részéről, hogy Isten ölje meg őt. Magára összpontosított. Amikor el vagyunk csüggedve akkor ez jellemez bennünket, hogy csak magunkra figyelünk.
,,Az élet rólam szól és az én boldogságomról." Önimádó állapot az amikor elcsüggedve ülünk a rekettyebokor alatt. Isten nem adta meg nekem amire vágytam, amit nagyon akartam, ezért ,,kiszállok." De Isten továbbra is szerette Illést. Még mindig örült Illésnek. Még mindig Isten prófétája volt. Továbbra is az Ő szolgája volt. És továbbra is használni fogja őt az ő bolond és bűnös magatartása ellenére. Mivel szerette ezért nem adta meg amit Illés tőle kért. Nem hallgatta meg a kérését. Amikor nem imádkozunk és nem olvassuk az Igét akkor nem hiszünk Isten szavában, nem hisszük, hogy szeret, nem hiszünk az ígéreteiben, a hűségében stb. Isten akkor szólít el ebből a világból amikor eljön az az időpont amit erre kijelölt. Mikor és hogyan azt Ő tudja, de akkor biztos, hogy elmegyünk. Nem ellensége kell legyünk a gondviselésének és fegyelmezésének hanem a barátai. Megbékéltet minket a gondviselésével és a fegyelmezésével. Addig nem visz ki minket a bajokból, csak azután hogy megbarátkoztunk a gondviselésével és a fegyelmezésével. A bajok, a nehézségek, a szenvedés nem az ellenségeink hanem az Isten tervének a része. Nem kell haragudjunk ezekre. Nem ellenség a baj, a nyomorúság hanem barát. Példa: agytumor. ,,Nem ellenség, hanem barát." ,,Jézus mindent jól cselekszik." Amikor őszintén eltudod mondani azt, hogy: Isten amit tesz a legjobb, a legbölcsebb dolog és a legszeretetteljesebb dolog amit tehet. Még akkor is ha ez könnyekre indít, ha a szívedet összetöri, ha fájdalmat okoz. Amikor ezt szívedből hiszed akkor kibeszélhetetlen béke fogja betölteni a szíved. Szilárd bizodalom az Úrban. Gonoszak vagyunk. Úgy kezeljük Isten gondviselését mint ellenséget miközben nem az, hanem barát. Példa: Jób - ,,Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úrnak neve!" Dühösek vagyunk, meg vagyunk keseredve haragszunk és mindegyre azt kérdezzük, hogy Isten miért teszi ezt, miért teszi azt velem. Miért énvelem történik mindez? - kérdezzük. Miért én? Inkább azt kellene kérdezzük: Miért is ne? ,,Elég!" - mondta Illés. De csak akkor elég amikor Isten mondja és nem amikor mi mondjuk.

Zsid 4,15: ,,Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, bűn nélkül."

Amikor elbukunk akkor Jézus aki a mi főpapunk, nem haragszik reánk hanem szánakozik rajtunk, akkor sajnál bennünket. Tudja, hogy a bűneink mit tesznek velünk. Tönkreteszik az örömünket és bizalmunkat. Mi, földi apánk nem ilyenek vagyunk. Amikor a gyerekeink nem fogadtak szót nekünk akkor sokszor harag volt a szívünkben irántuk és indulatosan megfenyítettük őket. Mennyire félrevezettük ilyenkor a gyerekeinket a magatartásunkkal azt sugallva ezzel nekik, hogy Isten is ilyen apa mint mi. De Ő nem ilyen. Ő más mint mi. Nem ver minket fejbe a törvényszegéseinkért. Igen, Ő gyűlöli a bűnt, de szereti a gyerekeit. Példa: Gyűlöli a betegséget ami a gyerekét felemészti, de a gyerekét szereti. Megfenyít szeretettel. Nem haraggal. Úgy bánik mindig velünk mint akik egyek vagyunk Krisztussal. Ez kegyelem. Isten nem a teljesítményem miatt szeret, vagy fogad el. Krisztusért szeret, Krisztusért fogad el. Kegyelemből szeret. ,,Kiérdemeltem az áldását. Ki kell érdemeljem az áldását." Ez nem a Biblia tanítása. Ez Róma tanítása. A cselekedetek vallása. Az ördög mindig rámutat arra ami nem működik jól az életünkben.

2. Abban, hogy hagyta szolgáját, hogy aludjon.

Isten azt adta a szolgájának amire neki szüksége volt: pihenést, alvást. A mi Atyánk gyakorlatias velünk szemben. Szükségünk van sokszor testi pihenésre ahhoz, hogy kijöjjünk a csüggedés verméből. Illés ki volt merülve testileg és lelkileg egyaránt. Mélyen aludt Illés. A test és a lélek hatással van egymásra. Az angyal meg kellett érintse Illést, hogy felköltse. A semmitevés miatt is lehet depressziós az ember. Fontos a munka is a depresszió kezelésében. Idősek esete.

3. Abban, hogy megjelent az angyal Illésnek.

5 vers: Ekkor, íme, az Úr angyala megérintette és azt mondta neki: ,,Kelj fel, s egyél."

,,Ekkor íme..." Isten szeretete. Isten gondoskodásának a jele volt az angyal megérkezése. Sokszor ítéletre várunk és helyette irgalommal érkezik az Úr hozzánk. Nem a bűneink szerint bánik velünk. Ez kegyelem.

4. Abban, hogy ellátta a szolgáját étellel és itallal.

Isten szerette Illést akkor is amikor a hitetlenség jellemezte. Mindig szeret Isten bármilyen lelki vagy fizikai állapotban legyünk is, mi akiket Krisztus által megváltott bűneinkből, akik Krisztussal egyek vagyunk. Az Ő szeretete nem változik meg soha. Krisztusért szeret. Kegyelemből szeret. Amikor rosszul vagyunk akkor is. Mindent tudott rólunk és mégis kiválasztott minket és szeret minket.

Jöhetünk bátran hozzá imádságban és mindent elmondhatunk Neki, mert Ő szeret minket. Kérjünk tőle kegyelmet és irgalmat. Köszönjük meg hogy amikor lelkileg rosszul vagyunk akkor is szeret minket. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Spurgeon - Március 1
  2022-02-28 19:21:46, hétfő
 
  "Siess hozzám, szerelmesem, hasonlóan egy gazellához vagy egy fiatal szarvashoz, a balzsamillatú hegyeken!" Énekek 8,14


Az Énekek Éneke Jézus népe iránti szeretetét ábrázolja, és ez a gyülekezet részéről azzal a belső kívánsággal végződik, hogy bárcsak mielőbb visszatérne hozzá az Úr Jézus. A szeretett személyhez intézett végső szavai: siess visszajönni; igyekezz és jöjj hamar!

Nem különös-e, hogy a szeretet könyvének utolsó szavai ahhoz hasonlóan végződnek, mint Isten egész könyve utolsó előtti verse is, ahol ez áll: "Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: 'Bizony, hamar eljövök'. Ámen. Jöjj, Uram Jézus!" (Jel 22,20) Az Énekek Éneke és a Jelenések könyve egybehangzóan zárul Krisztus visszajövetele iránti erős sóvárgással.

Összhangban van-e a szívünk ezzel a kívánsággal? Bárcsak így lenne. Csak nem felejtették el néhányan köztetek, hogy Jézus visszajön? Mások, akik jól tudják, hogy visszatér, ezt csupán tannak tekintik, amit félre lehet tenni. Titeket sem tölt be a Jézus dicsőséges megjelenése iránti vágyakozás? Helyénvaló ez így?

Ha semmiféle sóvárgás nincs bennetek Jézus visszajövetele iránt, semmiféle kívánság közeli visszatérésére, akkor beteg a szívetek és meghidegült bennetek a szeretet.

Hiszem, hogy a Krisztus visszajövetele iránti viszonyulásunk hőmérőként tekinthető, ami lelki melegségünk hőfokát méri. Ha erős, sóvárgó vágyakozás van bennünk Urunk visszajövetelére, akkor remélhetjük, hogy jó a helyzetünk.

A menyasszony így kiált: "Siess hozzám szerelmesem!" A szeretet azt óhajtja, hogy állandóan lássa, akire szíve irányul. Ahol nagy a szeretet, a sóvárgás is nagy; és ez olykor növekedhet is, úgy hogy majdnem türelmetlenséggé válik. Nem kellene-e az Úr távolléte miatt síró gyülekezetnek sóvárognia Ura visszajövetele iránt?

C. H. Spurgeon

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Február 29
  2022-02-28 19:13:36, hétfő
 
  "Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával." Ef 1,13-14


Szeretnénk állandó, Istentől lelkünkre helyezett pecsétet kapni, egy jelt, hogy Isten népéhez tartozunk. Isten adja ezt a pecsétet; De figyeljük meg pontosan, hogy mikor történik ez az elpecsételés, hogy ne essünk tévedésbe. Ez nem előzi meg a hitet. Textusunkban olvassuk: "miután... hívőkké lettetek."

Nos, emberek százai kívánnak valamit látni vagy érezni, mielőtt hisznek Jézus Krisztusban. Ha jelt kívántok, mielőtt hisztek, ezzel kifejezésre juttatjátok, hogy nektek nem szolgálhat vigasztalásotokra egyedül Isten igéje, nem elégesztek meg vele, és nem elegendő nektek a Biblia bizonyságtétele.

Az elpecsételés akkor történik, "miután... hívőkké lettetek." Meg vagyok győződve arról, hogy sokan, akik hisznek Jézus Krisztusban, azonnal békességet nyernek és érzik ezt az elpecsételést. Náluk a hit össze van kapcsolva a Szentlélek által való elpecsételéssel. Másoknál azonban ez nem így van.

Gyakran megkérdeznek: "Mit tegyen az, aki hisz Jézusban, de mégsem érez békességet és örömöt, hanem remegő reménységgel, görcsösen kötődik Jézushoz?"

Akkor ezt válaszolom: "Ha hiszel Jézusban, megmentett ember vagy. A legjobb bizonyítéka üdvösségednek, annak, hogy megmentett vagy, Isten szava ígéretében van, hogy minden hívőnek örök élete van." Ez nem attól függ, hogy érzed-e vagy sem a megigazultságodat.

És ha lehetséges lenne évekig úgy hinni, hogy nem érzünk semmiféle békességet, még akkor sem lenne jogunk kételkedni abban, amit Isten mond. Kapaszkodj Isten ígéretébe, akár élvezed a békességet, akár nem. Bizalmunk alapja ne tapasztalatainkon nyugodjon, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus személyében és művében.

C. H. Spurgeon

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Február 28
  2022-02-28 18:59:03, hétfő
 
  "És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen." Jn 15,2


Arra tanít minket ez a textus, hogy mindenek szent rendeltetése a megtisztulás és a gyümölcstermés. Ez elkerülhette a figyelmedet, ha nem vagy gyümölcsöző; mert akkor egyszerűen - mint szőlővesszőt - levágnak és nem tisztítanak meg.

Figyeld meg az ősatyákat! Nem voltak-e meg a próbatételeik ezeknek a pátriárkáknak? Jóllehet igen tisztelték Urukat, mégsem menekültek meg a megtisztító késtől. És ha az Újtestamentum szentjeihez fordulunk, számukra hétszer forróbbak voltak a megtisztítás lángjai, mint az "idősebb testvéreknek."

Általában azt mondják, hogy az Úr ínséggel és kísértésekkel tisztítja meg népét. Kétlem, hogy ez minden további nélkül elmondható. Urunk kijelenti, mi tisztít meg minket: "Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek." (Jn 15,3) Ez Isten Igéje, ami által Isten Lelke elevenné és hatékonnyá tesz, ami megtisztítja a keresztyén embert. A kísértés késszé tesz minket az ige meghallására, azonban az igazi metszőkés az ige a nagy vincellér kezében.

"Azt a szőlővesszőt, .....amely gyümölcsöt terem, megtisztítja." Azokkal a vesszőkkel foglalkozik, amelyek hasznosak. Megpróbáltatásaid és fájdalmaid során tanuld meg ne a haragos Istent látni, hanem a Vincellért, aki jó szőlővesszőt lát benned és értékesnek tart arra, hogy megtisztításodon fáradozzon.

A megtisztítás célja, hogy több gyümölcsöt teremjünk. Az, aki megérzi a Vincellér kését, munkához lát a Szentlélek erejével, hogy még többet tegyen Jézusért. Mielőtt "kés" alá került, nem tudta még, mi a türelem; most azonban ezt is megtanulta.

Ha a megtisztítás következményéről van szó, tudnunk kell, hogy mennyei Atyánk folyamatosan kívánja végezni megtisztító munkáját; Hiszen mi lehetne áldásosabb számunkra, minthogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Hat bajból
  2022-02-26 20:39:52, szombat
 
  Hat bajból

Jób 5,19: ,,Hatszor is megment a nyomorúságból, hetedszer sem ér veszedelem."


Emlékezz arra, hogy mit tett érted Isten, és aztán mondd: - Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz" (Zsidók 13:8). Amikor imádkozol, ha nem látod, hogy Ő ma vigasztalna téged, emlékezz arra, hogy Ő tegnap megvigasztalt. Ha nincs mai megnyilvánulása az isteni kegynek, emlékezz a múltra. Ő kegyelmes volt. Meg tudod mondani, hogy mennyire kegyelmes? Bővelkedett irántatok szeretetben, gyengédségben és hűségben. Ő soha nem volt pusztaság vagy szárazság földje számotokra. Hát akkor, ha hat bajból megszabadított téged, nem fogsz-e bízni benne a hetedikre nézve is? (Jób 5:19). Ha hatvan bajból kimentett, nem bízol-e meg benne a hatvanegyedikre nézve is?
Azt mondjuk, hogy mindig bíznunk kell valakiben, amíg meg nem csal minket. Valakit becsületesnek tartunk mindaddig, amíg másnak nem találjuk. Legyen ez így Istennel is. Mivel jónak, hűségesnek találtuk Őt, igaznak, jóságosnak és gyengédnek találtuk, ne gondoljunk rosszat róla most, hogy nehéz helyzetbe kerültünk.
Jöjjünk Hozzá, és mondjuk: ,,Te vagy a mi Istenünk? Nem Te hoztál-e ki minket a pusztulás verméből, a sáros fertőből (Zsoltárok 40:2)? Akkor bizonyára most sem hagysz el bennünket."
Micsoda csodákra képes Isten! Szereti, ha elmondjuk a nehézségeinket, hogy amikor kihoz bennünket, emlékezzünk arra az állapotra, amelyben voltunk.
Miután az ígéretre hivatkoztunk és megvallottuk állapotunkat, mondhatjuk: ,,Uram, ha jön a segítség, annak Tőled kell jönnie. Máshonnan nem jöhet, ezért Rád tekintünk. Mi hisszük, hogy a segítség el fog jönni. Bár nem tudjuk, hogyan fog jönni, de Rád tekintünk. Bár nem tudjuk, hogy mikor, de Téged várunk. Bár nem tudjuk, hogy Te mit akarsz, hogy mit tegyünk, mégis Rád várunk. Lehet, hogy a szemünk tele van könnyel, de a szemünk Rád szegeződik."
Testvéreim, Isten segítsen nekünk, hogy Őrá nézzünk.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Február 27
  2022-02-26 06:57:57, szombat
 
  "Az ÚR pedig ezt mondta Mózesnek: Csinálj egy rézkígyót, és tűzd rá egy póznára. Mindenki, akit megmart a kígyó, életben marad, ha föltekint arra." 4Móz 21,8


A megmart izráelitáknak a gyógyszer egy érckígyó volt, és a bűnösöknek a megfeszített Krisztus az orvosság.

"Badarság", mondták talán egyes izráeliták, amikor meghallották, hogy egy póznára emelt érckígyó a gyógyulásuk forrása. "Nevetséges!" Ki hallott már ilyet? Hogy lehetséges ez? Egy póznára emelt rézkígyónak kell meggyógyítania bennünket, ha rátekintünk?! Az orvosok összes tudománya sem képes erre; Hogy tehetné meg ezt egy, a kígyóra vetett pillantás? Ez lehetetlen!"

Ha nem voltak is sokan, akik nem beszélnének becsmérlő módon egy rézkígyóról, Krisztust, a megfeszítettet mégis megvetik. Mondjam el nektek, amit róla beszélnek? Úgy szólnak Jézusról, mint egyesek a rézkígyóról.

Egy okos ember így nyilatkozott: "Ha egy kígyó okozta a bajt, hogy lehetne képes egy kígyó ismét elhárítani azt?" Mások úgy gondolták, ez csak egy rézből, egyáltalán nem aranyból való kígyó; mit használhatna nekik ez a rézkígyó? Nem sokat kapnának érte, ha beolvasztanák. Így, vagy ehhez hasonló módon beszélnek az emberek Krisztusról is. Sőt, megvetik és üldözik. Krisztus fájdalmak férfia, s ismeri a szenvedést. És az emberek elrejtik orcájukat előle, mivel nem tudják felfogni, hogyan segíthet nekik.

Külső látszat szerint Krisztus keresztje a legegyügyűbb minden együgyűség között. Ha azonban közelebbről megfontoljátok és jobban megértitek Isten igazsága csodálatos rendelkezését, akkor megállapítjátok, hogy Isten végtelen bölcsessége sem tervezhetett volna bölcsebb tervet, mint amit kinyilvánított a megfeszített Krisztusban.

C. H. Spurgeon

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Február 26
  2022-02-26 06:50:07, szombat
 
  "Mózes tehát csinált egy rézkígyót, és föltűzte egy póznára. Ha azután megmart valakit a kígyó, és föltekintett a rézkígyóra, életben maradt." 4Móz 21,9


El tudjátok képzelni, ahogy Mózes odaállt és hatalommal telve ezt kiáltotta: "Nézzétek!"

Nézzétek őt, amint jobbjával megragadja a póznát, amelyre feltűzték a rézkígyót, és felemeli, és mintegy zászlóként hordozza a táboron át. Ahogy ujjával mutat, ahogy beszél keze, szeme, szája, lába és teste minden tagja, és teljes erővel kérleli a szegény megmart izráelitákat, sürgeti őket: "Nézzétek!"

El tudjátok képzelni, ahogy az emberek haldokolva egymásra esnek, hogy feltekintsenek a kígyóra, és aztán ismét erőre kapnak?

Talán volt köztük olyan is, aki nem akart föltekinteni. Makacsul bezárta a szemét, és amint elvitték előtte az érckígyót, akkor sem akart ránézni. Itt fekszik a nyomorult, előtte van a pózna, és mégsem akar odanézni. Teljes erővel és szenvedéllyel zárva tartja a szemét, hogy ne lássa a kígyót és ne gyógyuljon meg! Ó, sokan nem akarnak Krisztushoz jönni. Elutasítják az evangélium prédikációját.

Bizonyosan voltak néhányan, akik inkább orvosoknál kerestek volna segítséget. "Érckígyóra nézni?" - mondták gúnyolódva. "Ilyet mi sohasem teszünk! Doktor úr, jöjjön ide! Hozza magával a balzsamát is."

Nem cselekesznek-e ugyanígy még ma is sokan? Azt mondják: "Nem akarok Krisztusban hinni. Meg akarom próbálni, hogy erényesen élek, meg akarom jobbítani magamat és követem a Biblia minden előírását. Meggyógyítom magamat, és nincs szükségem a megfeszített Jézusra!" Ezek a gyorsan elillanó kenőcsök mégsem tartóztathatják fel a bensődben levő halálos rothadást.

Ilyen elképzelésekkel milyen sokan megtévesztik és tönkreteszik magukat, jóllehet az evangéliumot nyilvánosan, zászlón tárták szemük elé, úgy hogy csak csodálkozhatunk vakságukon.

C. H. Spurgeon

 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
A nehéz helyzetek elfogadása
  2022-02-25 20:20:24, péntek
 
  A nehéz helyzetek elfogadása

Jób 2,10: ,,De ő így felelt neki: Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni! Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna."

Isten jóságának emlékét gyakran a fájdalom összezúzza. Amikor éles fájdalmat szenvedsz, vagy sajgó fájdalmat, vagy magas lázat, akkor hajlamos vagy elfelejteni az egészség és erő napjait. Csak a gyengeség és a bánat éles időszakaira emlékezel.
Amikor egy szeretett ember sírja fölött állsz, a veszteségben valószínűleg elfelejted, hogy sáfár vagy akire a Tulajdonos rábízta az Ő javait. Amikor egy kedveset elveszítesz, egy értékes tulajdont vett vissza a Tulajdonos. Hálásnak kell lennünk, hogy kölcsönvehettük a vigaszt. Nem szabad panaszkodnunk, ha a Tulajdonos elveszi amit nagylelkűen kölcsönadott - a férjet vagy a feleséget annyi éven át, a gyermeket, aki befészkelte magát a karjaid közé, a barátot, akit egy fél életen át élveztél, a testvért, aki olyan vigasztaló volt egész életedben. Amikor ezek a szeretteid eltávoznak, ne nézd, hogy elmennek, hanem adj hálát Istennek, hogy tieid voltak egy ideig. Áldjátok az elvevő és az ajándékozó Istent, aki csak azt veszi el, amit adott. Túlságosan is a jelenben élünk. Elfeledjük a boldog múltat, és rettegve nézünk az ismeretlen jövőre. A jelen gondjain rágódunk, és elfelejtjük az Úr kegyelmét.
Öregszel és gyengülsz, és már nem tudod megtenni azt, amit egykor tettél. De áldjad az Urat
az erőteljes éveidért. Gyenge az elméd, de áldjad az Istent, hogy volt idő, amikor képes voltál
fáradtság nélkül szolgálni Őt.
Talán kevés a pénzed, és félsz a szegénységtől. Légy hálás, hogy oly hosszú időn át rendelkeztél elegendő jövedelemmel és még tartalékban is volt. Talán most szomorú vagy. Emlékezz vissza azokra a napokra, amikor dicsérted az Urat, és a föld magaslatain álltál. Ne hagyd, hogy a boldog múltra való emlékezés meghiúsuljon a mostani nyomasztó bánat miatt.
A Szentlélek segítsen erőtlenségeiteken, és juttassa eszetekbe az elmúlt években irántatok megnyilvánuló szeretetteljes jóságát.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - Február 25
  2022-02-24 19:50:05, csütörtök
 
  "Ezért mérgeskígyókat küldött az ÚR a népre, és azok megmarták a népet, úgyhogy sok izráeli meghalt." 4Móz 21,6


Nézzétek őket, a kígyók által megmart embereket! El tudjátok képzelni jajgatásukat és szörnyű görcseiket, amint hatott a kígyóméreg az ereikben? Régi tudósítások közlik, hogy ez a fajta kígyómarás rettentő hőséget okozott a testben.

Nos, természetesen nem mondhatjuk, hogy a bűnök azonnal ilyen hatást váltanak ki azokban, akik felett hatalmuk van. De valljuk, hogy ha a bűn akadálytalanul hat, sokkal nagyobb bajt és nyomorúságot okoz, mint egy tüzes kígyó marása.

Természetesen nem sejti a fiatalember, miközben a csábítás méregpoharát szürcsöli, hogy kígyó rejtőzik benne. Bizonyára nem sejtik a kevély emberek, akik ékszerrel aggatják tele magukat és büszkén díszelegnek, hogy kígyók övezik körül őket. Mert erre akkor döbbennek rá, mikor véget érnek örömük napjai.

Az Istent gyalázó káromkodó sem tudja, hogy vipera csepegtetett bele mérget, ami tajtékozva tör elő Teremtője ellen. De a jövőben egy nap ezt bebizonyítja neki.

Nézzétek ott azt az elzüllött alkoholistát! Szenvedélyekkel telt évek tették tönkre férfierejét, és szegény, gyenge teremtésként támolyog sírja felé. Ez az ember, akit Isten a képmására teremtett, a nyomorúság látványává lett.

Félelmetes kígyók, nem lehet titeket összehasonlítani a tüzes, emésztő szenvedélyekkel! Ha a bűnök elvégezték összes munkájukat, ha mozgósították utolsó varázslataikat is, akkor előttünk áll egy borzalmas kép, amelyet a kígyó marta Izráel szörnyűségeivel együtt sem tárhat a szemünk elé.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/11 oldal   Bejegyzések száma: 102 
2022.01 2022. Február 2022.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 102 db bejegyzés
e év: 1575 db bejegyzés
Összes: 36560 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1214
  • e Hét: 1214
  • e Hónap: 12195
  • e Év: 405709
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.