Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Online
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 180 
A legszebb ajándék
  2022-01-31 07:44:48, hétfő
 
  A legszebb ajándék

A Nap járja a maga útját
meghatározva
hangtalan, csendben.
És lőn este
és lőn reggel.
A parancs szerint
kiszabott rendben.
Az évek mennek,
menetelnek.
A télre tavasz,
a nyárra ősz jön el.
Kicsiny gyermek
születik és felnő.
Megvénülve,
ősz hajjal megy el.
Az élet-fájáról leszakad.
De jaj! A gyümölcsöt
nem termett!
Isten tervében nem ez volt.
Méltatlanul foglalt itt helyet.
Mert Istennél
mindennek célja van:
Olyan kiváltság
embernek lenni!
Értelmes szívvel,
értelmes szóval,
Őróla bizonyságot tenni.
Kell! Ez a dolgom itt!
Milyen sok és milyen kevés!
De legszebb, amit az élet adhat:
Dicsérni hatalmát,
hirdetni Szent Nevét.

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Vallást teszek
  2022-01-31 07:34:55, hétfő
 
  Vallást teszek

Vallást teszek szeretetedről,
mert olyan sokat adtál.
Én sokszor elkóboroltam,
Te mindig hűséges voltál.
A tövises, bogáncsos úton
Jöttél, hogy bekössed sebem:
Csak most tudom,
hogy milyen nagy volt
az engem hordozó kegyelem.

Most kapott értelmet az élet,
szépséget minden érzés.
Sivár lelkemben fény ragyog,
és nincs már bennem kétség.
Életem zarándokútját
Jézus Teveled járom.
Az áldott, csendes perceket
a Te kezedből várom.
- És jönnek boldog érzések:
édes béke, szent nyugalom.
Imádságos percek, órák
örömét ki sem mondhatom.
Köszönök mindent, mindent.
A régi sebek nem fájnak:
Meggyógyított a nyugalom
és a csendes alázat.

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Szívünknek nincsen védelem
  2022-01-31 07:30:13, hétfő
 
  Szívünknek nincsen védelem

Tudom hogy elbuktál már sokszor,
és keseregsz bűneid felett.
Sírasd meg, és tedd Jézus lábához,
és legyen benned az emlékezet:
Pétert is kikérte a Sátán,
de nem baj, hogy sírni megtanult.
Az a régi énje meghalt benne,
az önbizalma a semmibe hullt.
- Ilyen Péterek vagyunk mi is.
A Sátán törte réseken
százféleképpen jön a bűn,
szívünknek nincsen védelem.
Elbuktad, hogy vádolni tudjon,
egyedül vagy az éjszakában,
hiszed, hogy minden összedőlt,
ami eddig volt, mindhiába.
- Ott állsz összeroskadó hittel,
mert a bűn mindig félelem.
Lelked sír tehetetlenül,
imádkozni is képtelen.
Ráborul az éjszaka fátyla,
azt hiszed minden vaksötét.
Jézus vár. A könnyedet várja:
a megbánásod is elég!
- Irgalomért esengve, vágyva,
csak nyújtsd feléje kezedet.
De a tanulság maradjon meg:
Őrizd nagyon a szívedet!

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Spurgeon - Január 31
  2022-01-31 07:17:08, hétfő
 
  ,,De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul
megadatnak nektek." Mt 6,33

Igen tartok attól, hogy sok keresztyén világi célokra pazarolja ereje legjavát, és
Isten országára, az üdvösségre csak gyengeségük marad. A kasszánál mind ott
vannak, az ima-összejövetelen azonban sokan hiányoznak.
Ez emlékeztet engem egy testvérre, akinek a hangja az imaórán olyan halk volt,
hogy alig lehetett érteni, a boltjában viszont túlságosan is jól lehetett hallani a
beszédét. Helyes-e az, ha saját érdekünkben minden erőnket bevetjük, az Úr Jézus
meg elégedjen meg a maradékkal?
Ha valaha is buzgók leszünk, tartsuk a legnemesebbnek a legjobb Úr és Mester
szolgálatában való ügyet. Az ő munkáját sohasem vehetjük túlságosan komolyan,
de milyen ritkán található olyan személy, akinek az Úr dolgában való buzgósága
már-már túlzással határos! Érte, aki vérével vásárolt meg minket, soha nem tudunk
túl sokat tevékenykedni.
Némelyek igen nagy könyvelést folytatnak, de igen kicsi a Bibliájuk. Ez jelképes: egész szívetek a vállalkozásért dobog, és Isten országa iránt alig lelkesedtek.
Nem helyes ez így! Szánjatok külön teret Isten dolgaira! Biztosítsd az első helyet
annak, aki az első, úgy hogy egész lelked az Úr szeretetében és szolgálatában
teljesedjen ki! Legyél először Isten embere, őszinte keresztyén, aztán pedig bankár
vagy kereskedő, kisiparos vagy munkás.
Azok, akik őszintén szolgálnak Istennek, sohasem panaszkodhatnak amiatt,
hogy elhagyta őket az Úr.
Erzsébet királynő uralkodása alatt egy bizonyos urat felkért őfelsége, hogy
utazzon külföldre állami ügyekben. Ő azzal mentette ki magát, hogy vállalkozása
kárt szenvedne szolgálati ideje során, mire azt válaszolta a királynő: ,,Uram, ha ön
vállalja az én ügyemet, akkor én törődöm az önével."
Legyetek bizonyosak abban, hogy Isten gondoskodni fog rólatok, ha az érte
végzett szolgálatot örömmel végzitek.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten gazdagságának összegyűjtése
  2022-01-30 22:14:27, vasárnap
 
  Isten gazdagságának összegyűjtése

Ruth 2,2: ,,Azt mondta egyszer a móábi Ruth Naominak: Hadd menjek ki a mezőre kalászt szedegetni valaki után, akinek megnyerem a jóindulatát! Naomi azt felelte neki: Eredj, leányom!"

Zaklatott és lehangolt keresztyén, gyere és gyűjts ma reggel az ígéret széles mezején. Itt bőséges és értékes ígéretek vannak, amelyek pontosan megfelelnek az igényeidnek.
Szedd fel ezt. ,,A megrepedt nádat nem töri el és a pislogó gyertyabelet nem oltja ki" (Ézs 42,3). Ez megfelel az igényednek? Itt van egy nád amely gyengébb mint maga a gyengeség, mégis Ő nem töri el. Talán olyan vagy mint egy pislogó gyertyabél, amelytől nem származik sem fény, sem meleg, mégis Ő nem olt ki téged. Addig fúj az irgalom édes leheletével, amíg lángra lobbant téged.
Összeszedsz egy másik kalászt? ,,Jöjjetek énhozzám mindnyájan aki meg vagytok fáradva és meg vagytok terhelve és én nyugalmat adok nektek" (Mt 11,28). Milyen lágy szavak! A szíved gyengéd és a Mester tudja ezt. Kedvesen beszél hozzád. Engedelmeskedsz és hozzá jössz most?
Vegyél fel egy másik kalászt. ,,Megsegítelek", ezt mondja az Úr a te Megváltód, Izráelnek Szentje" (Ézs 41,14). Hogyan félhetsz amikor tiéd ez a csodálatos ígéret?
Összegyűjthetsz tízezer arany kalászt ezekhez hasonlót! ,,Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak!" (Ézs 44,22). Vagy ez, ,,Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú" (Ézs 1,18). Vagy ez, ,,A Lélek és a menyasszony így szól: Jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: Jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!" (Jel 22,17).
Mesterünk mezeje tele van és gazdag. Az értékes ígéretek előttetek vannak. Gyűjtsétek össze őket. Tegyétek magatokéivá azokat. Ragadjátok meg ezeket az édes ígéreteket. Csépeljétek ki azokat magatoknak elmélkedés által. Éljetek velük örömmel.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Így advent táján
  2022-01-30 07:37:56, vasárnap
 
  Így advent táján

Így advent táján mélyebb a csend.
A napok emléke visszajár.
Egy-egy lábnyomra könny hullik,
szívünkben felsír a magány.
- Ilyenkor jó egyedül lenni.
Visszamenni régi utakon:
megállni egy-egy emlékes percnél
megalázódva, hallgatagon.
Számotvetni egy év alkonyán,
idézni fényt, árnyat, mi ránk vetült.
Észrevenni mi itt van a szívünkben,
amit azt hittük már messze tűnt.
Ködös emlékekből elővillanak
sorsunk elvetélt álmai,
könnyeink közt zokogva, sírva,
Isten előtt meg kell állani!
Leborulva a múlt avarján,
mit felkavart az emlék szele:
kezünket a kezébe tenni,
és nem menni tovább, csak Ővele!

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Becsukott könyv
  2022-01-30 07:30:35, vasárnap
 
  Becsukott könyv

Búcsúzik egy év halkan, csendesen.
Hol vannak a múltba hullt napok?
Nyúlnék utánuk, visszahoznám:
de nem éljük kétszer azt a pillanatot.
- A kezdet és a vég mint egy becsukott könyv.
Benne történések sora.
Emlékek szépek, fájók, könnyesek:
Jaj! Isten előtt milyen lehet?
Uram! A záró lapon legyen a Golgota!

Páskulyné Kovács Erzsébet
 
 
0 komment , kategória:  Versek  
Győzelem után vereség
  2022-01-30 07:18:54, vasárnap
 
  Győzelem után vereség

Textus: 1Kir 19,1-3

Volt-e olyan megtapasztalásotok, hogy mindent jól tettetek, hogy elvégeztétek hűségesen mindazt amivel megvoltatok bízva és vártátok, hogy valami jutalomban részesüljetek, hogy valami jó történjék veletek, de ehelyett valami rossz történt veletek? Vagy lehet, hogy nem vártátok, de történt olyan veletek, hogy miután mindent jól megcsináltatok, irgalmasságot és szeretetet gyakoroltatok valaki vagy valakik iránt nem valami jó történt veletek, hanem valami rossz?

Illésnek volt ilyen megtapasztalása. Az előző két fejezetben látjuk hogy hithős volt. A legnehezebb feladatokat hűségesen elvégezte, amikkel az Úr megbízta őt. Elment Aháb királyhoz és közölte vele, hogy nem lesz eső csak az ő szavára. Hónapokat töltött egyedül a Kérit patakjánál, ahol hollók vittek neki eledelt. Hónapokat töltött a sareptai özvegyasszonynál, ahol az olaj és liszt nem fogyott el - aki ellene fordult amikor a fia meghalt. Ő feltámasztotta a fiát és követte Isten parancsát, visszament Izráel országába és Aháb eleibe ment. Szembeszállt majdnem ezer hamis prófétával a Kármel hegyen és bebizonyította Izráel népének, hogy az Úr az Isten. Mindezeket a dolgokat félelem nélkül, nagy bátorsággal hajtotta végre. Majd imádkozott esőért és Isten esőt bocsátott a földre. Hűséges volt az Úrhoz! Micsoda engedelmesség, bátorság jellemezte ezt az embert! És mi volt a jutalma? Ezt olvassuk:

1Kir 19,1-2: ,,Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!"

Ez az igeszakasz nagyon értékes számunkra mivel a keresztyén életről tanít bennünket - arról tanít először is, hogy gyakran miféle válasszal találjuk szembe magunkat miután mindent jól elvégzünk, másodszor arról, hogy nem elég egyszer, kétszer vagy háromszor jót cselekedni - hanem ki kell tartsunk a jó cselekedetben, harmadszor arról, hogy nekünk Isten népének milyen nagy ellenségünk a félelem, és végül arról, hogy milyen közel kell maradnunk Megváltónk közelében, és az Ő erejére kell támaszkodnunk.

I. Az első dolog amit itt látunk az, hogy ha világi társadalomban élsz, és hűséges vagy Istenhez, akkor gyakran felkelted majd a világ embereinek ellenségeskedését.

Illés hűséges volt Istenhez és emiatt Jezábel királynő gyűlölte és meg akarta ölni. Illés pontosan azt tette amit Isten elvárt tőle - megmutatta Izráel népének hogy az Úr az igaz Isten és hogy kötelességük tisztelni és imádni Őt. Illésnek kötelessége volt leleplezni a Baal prófétáit mint szélhámosokat és megtisztítani a földet tőlük. Ezt cselekedve ő az Isten törvényének engedelmeskedett. Emiatt Jezábel gyűlölte őt és meg akarta ölni.

Ez Jézussal is megtörtént. Az Illés és Jezábel közti összeütközés csupán előjátéka volt annak amiről olvasunk a Jn 3,19-21 verseiben:

,,Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat."

Jézus eljött a világba és jót cselekedett, tanítva az embereket Istenről és magáról. De sokan gyűlölték őt ezért. Annyira gyűlölték, hogy halálra ítélték.

Jézus figyelmeztette tanítványait, hogy ha a világ emberei gyűlölték Őt, akkor az Ő követőit is gyűlölni fogják. Azt mondta Jézus a Mt 10-dik fejezetében:

,,Mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért... Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura. Ha a ház urát Belzebubnak nevezték el, mennyivel inkább a háza népét?"

Jézus oldalán állunk. Meg kell értsük, hogy részt veszünk egy nagy lelki háborúba amely Isten és a Sátán között folyik. A Jelenések könyve beszél erről és a 12-dik fejezet elmondja, hogy volt egy háború a mennyben és hogy Mihály arkangyal és az ő angyalai harcoltak a sárkány és az ő angyalai ellen és legyőzték azokat és azok nem maradhattak tovább a mennyben. Ezt olvassuk a Jel 12,9;12-17-ben:

,,És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget; levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek... leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte; de az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék három és fél évig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak: megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan Jézus bizonyságtétele."

A sárkány háborút folytat Jézus Krisztus egyháza ellen. Ezt azt jelenti, hogy azok akik hűségesek Jézushoz ellenállásra kell számítsanak a világ részéről, úgy ahogy Illés ellenállást tapasztalt meg Jezábel részéről.

Nem szabad megfeledkezzünk arról, hogy Isten reánk bízta az üzenetét, hogy adjuk át a világnak és amelynek a lényege az, hogy térjenek meg az emberek Istenhez és higgyenek Jézusban. Amikor ezt az üzenetet átadjuk az embereknek akkor számítanunk kell arra, hogy ezt nem mindenki fogja elfogadni, ezzel nem mindenki fog egyetérteni - lesznek akik elutasítják üzenetünket, akik szembeszegülnek velünk. Jezábel is így reagált Illés szolgálatára, elutasítással és gyűlölettel. Ezt írja ezzel kapcsolatban az egyik írásmagyarázó:

,,Az egyház túl gyakran megfeledkezik arról, hogy gyűlöletet szít, amikor Krisztust hirdeti... nem lehet béke az egyház és a világ között, mert nem lehet béke Krisztus és a világ között. Hirdetnünk kell, hogy Isten Krisztust nemcsak a megváltás hanem az ítélet céljából is küldte ebbe a világba. El kell mondjuk a világnak, hogy sötétségben él, hogy hazugságért él, és világossá kell tegyük, hogy nem lehetünk közösségben a világgal mivel mi a világosság gyermekei vagyunk és arra lettünk megváltva és elhívva, hogy Isten igazsága legyünk Krisztusban. Arra lettünk elhívva, hogy Isten igazságát hirdessük szavainkkal és életünkkel.""Ez az üzenet istentelen reakciót vált ki az istentelenek között. A gyűlölet lesz a világ válasza az egyház által felállított éles ellentétre. És a világnak igaza van, amikor azt mondja, hogy az egyház nem tudja elviselni a világot. Jaj az egyháznak, ha dicsekszik a toleranciájával!"

IA. A nagy lecke ebből az, hogy az egyház soha nem adhatja meg a világnak, amit akar.

Azt akarja, hogy ne adjuk tovább az evangélium tiszta üzenetét. Azt akarja, hogy ne prédikáljuk a megtérést. Azt akarja, hogy ne hirdessük azt, hogy Jézus az egyedüli út az üdvösségre.

Ez a probléma néhány újkori keresztyén könyvvel amelyek nagyon népszerűek a világban. Nem ejtenek egyetlen szót sem a bűnből való megtérésről. Azt adják a világnak amit a világ tőlük elvár.

II. A második nagy igazság amit látunk az igeszakaszunkból az, hogy fel kell készülnünk arra, hogy a legnagyobb veszélyek ellenére is hűek maradjunk az Úrhoz.

Nem elég bátornak lenni egyszer, kétszer, háromszor, négyszer. Nem elég hűségesnek és bátornak lenni három és fél évig.

Itt a legrosszabb állapotban látjuk Illést. Korábban mindent jól csinált. Korábban nagyon jó állapotban volt. Elment bátran a gonosz Aháb királyhoz az üzenettel, hogy nem lesz eső három és fél évig. Miután lejárt a három és fél év, ő bátran követte Isten parancsát és megmutatta magát Ahábnak. Amikor Aháb így szólt hozzá:

,,Te vagy az, Izráel megrontója?!"

Akkor Illés bátran ezt válaszolta: ,,Nem én döntöm romlásba Izráelt, hanem te és a te atyád háza."

Illés bátran kiállt a Baal 450 prófétája elé a Kármel-hegyen. Még ki is gúnyolta őket, amikor Isten mindenkinek megmutatta, hogy csalók. De itt, Jezabel királynő fenyegetésével szemben félelem tölti el, és elmenekül.


A. W. Pink: ,,Az előbbiben a prófétát legjobb formájában (állapotában) látjuk: az utóbbiban a legrosszabb formájában (állapotában) látjuk. Ott erős volt a hitben és népe segítője volt: itt félelem tölti el, és hűtlen népéhez."

M. B. Van"t Veer: ,,Lelkének legmélyebb veresége közvetlenül a legnagyobb diadala után (nyomán) következik."


Jezábel halálüzenetével szembesülve Illés megijed és elmenekül. Ez nem közönséges bűn volt. Illésnek nagyon különleges prófétai funkciója volt abban az időben. Központi szerepet játszott a két birodalom - a nő magva és a kígyó magva - közötti küzdelemben. Ez volt az, amit Illés és Jezábel kapcsolata bemutatott. Illésben az Úr megmutatta az Ő országának isteni erejét. Az Úr igéje annyira egybefonódott Illés életével, hogy Jezábel és a Baál imádói felett aratott győzelme az Úr királyságának győzelme volt a Sátán királysága felett.

Mivel az Úr Igéje összefonódott az életével, mivel egy különleges értelemben az Ige hordozója volt Izraelben, ezért a menekülése azt jelentette, hogy Isten országa átadta helyét a Sátán országának Izrael elméjében. Az Úr tisztelete tehát különleges értelemben össze volt kötve azzal a meneküléssel, mert az Úr, szolgája, Illés életéhez és győzelméhez kötötte tiszteletét. Menekülésével megvallotta Jezábel és Izrael előtt, hogy az Istennel szemben álló királyság ereje nagyobb Izrael Istenének hatalmánál.

Illés a győzelem után vereséget szenvedett.

Nem kellett volna féljen. A 2Kir 1 részben látjuk, hogy amikor a gonosz Ahazjá király 50 katonát küld, hogy fogják el, akkor tűzet hív le az égből amely megemészti őket. Isten úgy döntött, hogy Illés nem fog meghalni. Tüzes szekér fogja őt elragadni a mennybe. Illés nem kellett volna féljen Jezábeltől.

Hogyan is kezdődött ez az egész? Hogyan félhetett Illés annyira egy asszonytól? Hirtelen hogyan foghatta el őt annyira a félelem?

Az elmúlt alkalmon láttuk az okát a félelmének. Nem bízott az Úrban.

Itt van egy fontos dolog amit meg kell jegyezzünk. Éspedig az, hogy:

IIA. Illés arra mutat rá, hogy milyen csodálatos Jézus!

Amikor Jézus gyűlölettel és ellenkezéssel találta szembe magát, akkor ő nem félt mint Illés, hanem teljes győzelmet aratott érettünk.

Illés vereséget szenvedett. Kudarcot vallott. Hűtlen lett Istenhez és a néphez. De Jézus soha nem bukott el. Soha nem vallott kudarcot. Mindig hű maradt Istenhez és a népéhez. Ő nagyobb volt mint Illés. Ő nem futott el amikor veszélyben volt az élete.

A Gecsemáné kertjében tudta, hogy milyen szörnyű halál vár rá. Mégsem félt. Nem hátrált meg mint ahogy Illés tette.

Amikor Péter kirántotta a kardját, hogy megvédje Mesterét azon az éjszakán amikor Jézust Judás elárulta, akkor Jézus azt parancsolta Péternek:

Jn 18,11: ,,Tedd hüvelyébe a kardodat! Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem?"

Korábban azt mondta a tanítványainak:

Jn 12,27-28: ,,Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt: Atyám, ments meg ettől az órától engem? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem! Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet! Erre hang hallatszott az égből: Már megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem."

Milyen csodálatos munkát végzett el Jézus! Nem félt. Megszerezte üdvösségünket. Szilárdan megállt a hitben és letette életét értünk. Legyőzte a Sátánt. Ő volt a jó Pásztor aki az életét adta a juhaiért. Teljes győzelmet aratott.

Testvérek, szeressétek Jézust. Örvendezzetek Őbenne. Önmagunkban gyengék vagyunk. Nem vagyunk képesek megállni. De az Ő erejében és erejével igen.

Zsid 12,4: ,,Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket."

Nem elég hűségeseknek lenni egyszer, kétszer, vagy háromszor, hanem egészen a halálunkig hűségesek kell legyünk. Ezt pedig csak egyféleképpen valósíthatjuk meg.
Zsid 12,1-3: ,,Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek."


III. Végül arra szeretném felhívni a figyelmét azoknak akik nem keresztyének, hogy Jezábel terve nem vált valóra.

Azt mondta: ,,Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt!"

Kudarcot vallott. Nem tudta Illést megölni. Még akkor sem tudta volna megölni, ha Illés ott marad. Isten tervében nem az volt, hogy Illés akkor meghaljon, hanem hogy tovább szolgáljon. És ő nem halt meg hanem tovább szolgált. Jezábel terve nem vált valóra. Isten meghiúsította. A világegyetem nagy Istene megbüntette. Megölték. A kutyák ették meg. Ő most a pokolban van. Jezábel elutasította Isten küldöttét. Elutasította Isten útját. Elutasította Isten kegyelmét. Elveszett. Ne hagyd, hogy veled is ez történjen. Fordulj Jézushoz. Fogadd el Őt Uradnak és Megváltódnak. Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Spurgeon - Január 30
  2022-01-29 22:21:30, szombat
 
  "De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek." Mt 6,33


Egy idős üzletember azt mondta egyszer a fiának: "Vilmos, örülök annak, hogy érdeklődsz vallási dolgok iránt, de fogadd el a tanácsomat és légy józan. Én negyven évig dolgoztam a kereskedelemben, és arra kérlek, helyezkedj el te is az üzleti életben, legyen jó kereseted és aztán törődj a vallással."

Ez a fiatalember mégis önállóan kezdett gondolkozni, és gondolatai helyes irányba haladtak. Ennek megfelelően válaszolt: "Apám, mindig hálás voltam jó tanácsaidért. Bocsáss meg azonban, hogy ezennel nem értek egyet veled. Nem ezt olvassuk-e az Írásban: "De keressétek először az ő országát és igazságát." (Mt 6,33) Ezért először nem pénzkeresésre törekszem, hanem azonnal Istent kell szolgálnom, de remélem, nem kevésbé leszek figyelmes és serény az üzleti életben is."

Ez a fiú felülmúlta apja bölcsességét. Az igaz istenfélelem minden dologra vonatkozóan hasznos - erre, és a jövendőbeli életre is. Az Úr ügye legyen az első az időrendben, az igaz, szívbeli kegyesség.

Kezdj minden hetet azzal, hogy az első napját nyugalomnak és Isten imádásának szenteled. Kezdj minden napot azzal, hogy a reggel harmatát az Úrral való kapcsolatra használod. Házaséletedet is kezd a mennyei Atya áldásáért mondott imádsággal; válassz olyan hitvestársat, akivel egységben vagytok Isten félelmében. Az üzlet elindítása legyen megszentelve a vállalkozás hívő barátai közös imádsága által, és engedd, hogy minden új vállalkozásodkor az Úr Jézus vezessen.

Keresd először Isten országát ezen okból is, mivel valóban méltó az elsőbbségre. Ha Isten és a mammon közti választás kerül szóba, egy pillanatig se tétovázz. Ha gazdagság és igazságosság küzdenek egymással az elsőbbségért, akkor engedd el az aranyat és ragaszkodj az igazsághoz. Kövesd Krisztust, még ha ez áldozattal jár is.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Ember csinálta istenek
  2022-01-29 22:15:51, szombat
 
  Ember csinálta istenek

Bír 18,24: ,,Ő azt felelte: Elvittétek isteneimet, amelyeket csináltattam, meg a papomat, és elmentetek! Mi marad nekem? És még ti kérditek, hogy mit akarok?"

A földi kényelem kölcsön van adva. Nem ajándékok, mert minden amivel rendelkezünk Isten tulajdona. Ő csupán kölcsönadta azokat, és amiket Ő kölcsönad azokat joga van visszavenni. Bérleti szerződés alapján vannak javaink és barátaink és a Legfőbb Tulajdonos szabja meg a feltételeket. Ezért, ne panaszkodjatok amikor Isten visszaveszi azt ami az Övé. Egy olyan világban, ahol tövisek és rózsák nőnek, természetes, hogy néhány éles tövis megszúr téged. A világ hemzseg a tolvajoktól, csalóktól és rágalmazóktól; tele van üzleti veszteségekkel, meghiúsult várakozásokkal, hamis vagy ingatag barátokkal, betegséggel és halállal. Nem csoda, hogy ellopják az örömeinket. Mesterünk figyelmeztet, hogy lakóhelyünk nem nyújt védelmet a lopással szemben. ,,Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják" (Mt 6,19).
Szeretteim, mivel bekövetkezhetnek ezek a csapások, hadd készüljünk fel ezekre. Lazán fogjatok mindent. Úgy fogjátok, mintha nem lennének nektek. Tekintsétek őket elillanóknak; soha ne számítsatok arra, hogy megmaradnak nektek. Mulandó dolgokból ne csináljatok isteneket magatoknak. Ugyanis ha megteszitek, a szívetek össze fog törni amikor el lesznek véve tőletek és Míkával együtt sírva fogjátok kiáltani: ,,Elvittétek isteneimet, amelyeket csináltattam... Mi marad nekem?" (Bír 18,24)

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/19 oldal   Bejegyzések száma: 180 
2021.12 2022. Január 2022.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 15 db bejegyzés
e hónap: 180 db bejegyzés
e év: 1575 db bejegyzés
Összes: 36345 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 11624
  • e Hét: 26665
  • e Hónap: 35635
  • e Év: 356845
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.