Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Blogom, Képtáram,
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 55 
Spurgeon - December 1
  2022-11-30 19:53:05, szerda
 
  "Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem?" Jn 21,17


Péter szorgalmas tanítvány volt. Milyen lelkesen kiáltotta a Galileai-tengeren: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." (Mt 14,28) Micsoda bátorság! Milyen nagy hit! Mekkora buzgóság!

Itt, e kérdést megelőző esemény folyamán is azt látjuk, hogy Péter nem tud várni buzgóságával addig, amíg a csónak a parthoz ér, hanem felövezi magát és beleugrik a tengerbe, hogy a Mesterhez ússzon, akit szeret. És mégis, az Úr, aki látja ezt a buzgóságot, felteszi neki ezt a kérdést: "Szeretsz-e engem?"

Igen, ifjú testvérem, aki komolyan veszed vasárnapi iskolai tevékenységedet, komolyan törekszel a gyermekek megtérésére és másokat is erre ösztönzöl, és megelevenítesz minden összejövetelt, amelyen részt veszel: neked is fontos szembe nézned ezzel a kérdéssel: valóban szereted-e az Urat vagy nem? Talán megállsz az utcasarkon valakivel, és örülsz, ha Uradról beszélhetsz neki, még ha kicsúfolnak is ezért; és mégis, az Úr megkérdi: meg vagy-e győződve arról, hogy szereted Jézust?

Kedves nőtestvérem, aki szegényeket látogatsz és gondját viseled a gyengéknek; és te, fiatalember, aki kitartó vagy a jó cselekvésben és részt veszel teljes odaadással mindenben, ami az Úr ügyére vonatkozik: Örülünk nektek és reméljük, nem fog lankadni lelkesedésetek!

Mégis fel kell tennem nektek személyesen e kérdést: "Szeretitek Jézus Krisztust?" Mert van olyan buzgóság, ami mások véleményén alapszik, és az a kívánság élteti, hogy komolynak és hasznosnak tartsák. Van olyan buzgóság is, ami inkább természetes szívélyességből, mint a kegyelem szent tűzéből ered. Ez a buzgóság is képessé tesz sok embert nagy dolgok véghezvitelére. És mégis, ha ezek mindent megtettek is, csak olyanok, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom, mert nem szerették az Urat.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 30
  2022-11-29 17:50:33, kedd
 
  "Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt menyegzői ruhába öltözve; / így szólt hozzá: 'Barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs menyegzői ruhád?' Az pedig hallgatott." Mt 22,11-12


Miért volt szótlan ez az ember? Ritkán találkozunk olyan emberekkel, akik azonnal döntenek Jézus mellett. Itt azonban egy olyan embert látunk, aki egyáltalán nem tudott válaszolni. Miért nem? Úgy gondolom azért, mert komoly szemrehányásban részesült. - "Barátom, hogyan jöhettél be ide?" - kérdezte a király. A hívatlan vendéget a szolgáknak kellett volna az ajtónál visszatartani, de ez a személy erőszakkal, vagy csellel jutott be a házba. - Amikor a király azt mondta: "Kötözzétek meg kezét-lábát" - úgy gondolom -, ennek azért kellett így történnie, mivel kezét-lábát használta, hogy behatoljon az épületbe. Azt mondta: "Be akarok jutni! Dacolni akarok a királlyal és a vendégei közé kívánok ülni mennyegzői ruha nélkül is."

Most azonban nem mondhatta: "Uram, én ezt nem tudtam." Látta, hogy mindenki más mennyegzői ruhába öltözött. Hazugság lett volna azt mondani: "Uram, nem kaphattam mennyegzői ruhát." Ahogy mindenki ingyen kapott menyegzői ruhát, ő is ugyanúgy kaphatott volna. Azt sem válaszolhatta: "Uram, bekényszerített valaki." Nem, önként jött be, dacolt a renddel.

Urunk Jézus nagyon komoly dolgokat mond a gonoszok jövőjéről. Egyszer szememre vetette valaki, hogy borzalmas módon ábrázolom az elveszettek jövőjét. Azonban én soha nem mentem tovább annál, mint amit erről a mi Urunk kijelentett. Fontoljátok meg és vegyétek komolyan az örökkévalóság kérdését! Az Úr Jézus nagyon komoly dolgokat mond a gonoszok jövőjéről.

Most az összes többi vendégre gondolok a mennyegzői ünnepségen. Mindenki esküvői ruhát viselt. Milyen öröm uralkodott ott! Sokan bűnösök és szegények voltak, de valamennyien mennyegzői ruhát viseltek, és senki sem utasította ki őket.

Egyedül és kizárólag Jézusba vesd bizalmadat és neked is ezt kiáltja: "Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm el." (Jn 6,37)

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Bálvány
  2022-11-28 18:37:49, hétfő
 
  "Amikor Asdód népe másnap korán felkelt, ott volt Dágon, arccal a földre esve az Úr ládája előtt!" (1Sámuel 5:3).

Ez a probléma a bálványokkal. Folyton akkor dőlnek el, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Szeretet
  2022-11-28 18:33:50, hétfő
 
  A szeretet nem menekül. A szeretet nem választja a könnyebb utat. A szeretet a harc felé fut, nem pedig elmenekül előle.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Idézetek, gondolatok  
Jó önzőnek lenni?
  2022-11-28 18:19:15, hétfő
 
  Jó önzőnek lenni?

Textus: Jn 11,47-48

Jó önzőnek lenni?

Az az érdekes, hogy a mai társadalomban az önzést gyakran jónak tekintik. Van egy cikk, amelynek az a címe, hogy "Miért jó neked az önzés?". Ennek egy része így hangzik:

,,Ha úgy érzed, hogy most nem tudod irányítani az életedet, akkor nagy valószínűséggel nem vagy elég önző. Annyi más dolgot, felelősséget és embert helyeztél a saját igényeid fölé. Most itt az ideje, hogy önző legyél. Itt van, hogy miért. Az önzőség jobb kapcsolatokat teremt... Az önzőség javítja a mentális egészségedet... Az önzőség növeli az önértékelésed érzését."

Társadalmunk egésze kezdi ünnepelni az önzést. Egy másik idézet így hangzik:

,,Önzőnek lenni csak azt jelenti, hogy önmagadat helyezed előtérbe, és az önmagaddal való törődés nem rossz dolog. Én azt állítom, hogy ez valójában önzetlen cselekedet, mivel lehetővé teszi, hogy jobban tudj gondoskodni mindenki másról. Azzal, hogy tiszteletben tartod a saját szükségleteidet, megmutatod magadnak és a körülötted lévő világnak, hogy méltó és értékes vagy."

Az ilyen emberek azt mondják, hogy nem rossz önzőnek lenni. Azt mondják, hogy önzőnek lenni jó. Jobban jársz, ha csak magaddal törődsz.
,,Vigyázz az egyes számúra. Ha te nem teszed, senki más nem fogja."
Egy másik idézet az önzést "egészségesnek" nevezi.
,,Mielőtt észrevennéd, egészséges szokássá válik, hogy mindenki más elé helyezed magad."

A mai társadalmunk azt mondja nekünk, hogy legyünk önzők, hogy magunkat helyezzük előtérbe. Még a 19. században is Ralph Waldo Emerson filozófus azt írta:

"Önmagad lenni egy olyan világban, amely folyamatosan mást akar belőled csinálni, a legnagyobb teljesítmény."

Hogy önmagad légy. Még abban sem vagyok biztos, hogy ez mit jelent. De azt hiszem, azt jelenti, hogy kövessük a saját ösztöneinket. Emerson hitt az emberekben rejlő jóságban. De teljesen világos, hogy vannak emberek, akik gonoszak. Az ő tanácsa Hitler, Sztálin és a veszélyes bűnözők számára katasztrófa lenne. Az ilyen emberek számára önmaguknak lenni nem nagy teljesítmény. Valójában ez a legrosszabb tanács, amit valaha is kaphatnak, mert ez csak bátorítja őket.

Ennek a tanácsnak az ellenpéldája az amit egyszer valaki eképpen fogalmazott meg:
,,A dal, amit akkor énekelnek, amikor az emberek belépnek a pokolba, a következő: 'Végigjárom saját utam'."

Azt hiszem, igaza van.

- Rabbi, mi a véleményed az önzésről?-kérdezte egy ifjú a mesterét.
- Nézz ki az ablakon-szólt a mester- Mit látsz?
- Két ló húz egy földművest, aki a piac felé tart.
- Rendben.Most nézz bele a tükörbe. Mit látsz?
- Mit kellene látnom, rabbi? Természetesen magamat látom.
- Gondold meg: az ablak üvegből készült és a tükör is üvegből van. Elegendő egy vékonyka ezüstréteg az üveg mögé és az ember már csak magát látja.

Láttuk tehát, hogy a világ szerint jó az, ha az ember önző. De vajon mit tanít Jézus és a Biblia ebben a kérdésben?

1.Jézus és a Biblia tanítása messze eltér az önzéstől. Más szóval, Jézus és a Biblia azt tanítja, hogy nem jó önzőnek lenni.

Az 1Kor 13,5 azt mondja, hogy a szeretet: ,,nem keresi a maga hasznát."
Az 1Kor 10,24 azt mondja, hogy: ,,Ne keresse senki a maga javát, hanem a másét."
A Filippi 2:3-4-ben Pál azt mondta, hogy másokat kell előtérbe helyeznünk. Azt írta:
,,Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is."

Tudjuk, hogy szeretnünk kell felebarátainkat, ellenségeinket és mindenki mást. Úgy kell szeretnünk őket, ahogyan magunkat szeretjük. Úgy kell szeretnünk őket, ahogyan Jézus szeretett minket. Ezt mondta Jézus a tanítványainak a János 15:12-ben:

,,Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket."

Egy 80 éves férfi minden reggel reggelit visz a feleségének.
Kérdezték tőle:
- Miért van az Ön felesége öregek otthonában?
Ő azt válaszolta:
- Mert Alzheimer kórban szenved.
Ekkor azt kérdezték tőle:
- Az Ön felesége foglalkozna azzal, ha Ön egy reggel nem hozna reggelit neki?
A férfi azt válaszolta:
- Ő nem emlékszik... Nem tudja azt sem, hogy én ki vagyok. Öt éve nem ismer már meg.
Meglepetten mondták neki:
- Milyen csodálatos dolog! Ön még mindig viszi a feleségének a reggelit annak ellenére, hogy ő már nem is ismeri meg Önt?
A férfi elmosolyodott, a szemeibe nézett, megszorította a kezét, aztán azt mondta:
- Ő nem tudja, hogy én ki vagyok, de én tudom, hogy Ő kicsoda!

És mi a legnagyobb szeretet? Jézus folytatta: ,,Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért."
Ha valaki az életét adja valaki másért, abban nincs önzés. Egyáltalán nincs. Hanem ez a legnagyobb szeretet.

A Máté 23,25-ben Jézus azt mondta: ,,Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele vannak rablásvággyal és féktelenséggel."
Jézus elítélte kapzsiságukat és önzésüket. Az Efézus 4:22 azt mondja:
,,Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott."
De még ennél is többről van szó. Nemcsak azt kell tennünk, hogy másokat magunk elé helyezzünk, hanem azt is, hogy ne keressük a saját érdekeinket, mert Jézus dicsőségét kell előtérbe helyeznünk. Ehhez meg kell tagadnunk önmagunkat. Ahogy Jézus mondta a Lukács 9:23-ban:
,,Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!"

Keresztelő János azt mondta magáról és Jézusról.
Jn 3,30: ,,Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem."

Keresztyénként nem szabad arra összpontosítanunk, hogy magunknak tetszelegjünk. Inkább arra kell összpontosítanunk, hogy mi a legjobb Jézus Krisztus országának. A Filippi 2:21-ben Pál apostol bírálta az embereket, amiért önmagukat helyezik előtérbe. Azt írta:
,,Mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig Krisztus Jézuséval."

Az 1Korinthus 10:33-ban Pál arra buzdította a keresztyéneket, hogy kövessék a példáját, és az evangélium érdekében mások szükségleteit helyezzék előtérbe. Azt írta:
,,Mint ahogyan én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hanem a többiekét, hogy üdvözüljenek."

Korábban ebben a könyvben kritizálta a korinthusi keresztyének egy részét, amiért túlságosan buzgón törődtek a saját érdekeikkel. Néhányan közülük másokat pereltek be. Pál keményen bánt velük. Ezt írta:
1Kor 6,7: ,,Egyáltalán már az is nagy kudarc, hogy pereskedtek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a sérelmet? Miért nem tűritek el inkább a kárt?"

A személyes igazságtalanságok elengedése néha a legjobb módja a reagálásnak. Áron vétettünk meg. (1Korinthus 6:20; 7:23) Nem vagyunk a magunkéi. Kálvin János A keresztény vallás rendszere (3:7) című művében úgy foglalta össze a Biblia tanítását a keresztyén életről, hogy az önmagunk megtagadása.

,,Mi nem önmagunkéi, hanem az Istenéi vagyunk." "a hívőknek kötelességük testeiket élő, szent és kedves áldozatúl adni Istennek és ebben áll Istennek törvényes tisztelete" [Róm 12:1]. Ebből van véve annak az intésnek anyaga, hogy 'ne alkalmazkodjanak a hívők ennek a világnak képéhez, hanem értelmük megújhodása folytán alakuljanak át, hogy kitapasztalhassák, mi az Úr akarata' [Róm 12:2]. Már az is nagy dolog, hogy mi Istennek vagyunk szentelve és ajánlva, hogy ezentul mindent csak az ő dicsőségére gondoljunk, beszéljünk, tervezzünk és tegyünk. Szent dolgot ugyanis nem lehet az Isten ellenében elkövetett különös sérelem nélkül istentelen célokra használni."

Az előttünk lévő igeszakaszban megrendítő példát látunk arra a rosszra, ami abból fakad, hogy az emberek önmagukat helyezik előtérbe, hogy saját érdekeikre gondolnak. Ez vezetett a világtörténelem legnagyobb bűncselekményéhez.

2. Az önzés vezetett Jézus keresztre feszítéséhez.

Az egész zsidó nagytanács önző volt. Azt vették figyelembe, hogy ez az esemény milyen hatással lesz rájuk. A saját érdekeiket keresték. Ezt mondták arról, hogy Jézus továbbra is sok csodatételt tett:
Jn 11,48: ,,Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is."

Ez oda vezetett, hogy Jézust letartóztatták, bíróság elé állították és keresztre feszítették. Aggódtak a helyükért és a nemzetükért. Önérdekük megőrzése érdekében hajlandóak voltak megölni Jézust.
Két nagy tanulság van itt az önzésről.

A.Először is, az önzés káros azoknak, akik gyakorolják.

Isten figyeli és megfigyeli, hogyan élnek az emberek. Megbünteti az önzőket. A Róma 2:8-ban a Szentlélek figyelmeztet, hogy kerüljük a haszonlesést, az önzést. Pál azt írta:
,,Azoknak pedig, akik haszonlesők (önzők), akik ellenállnak az igazságnak, és a gonoszságnak engednek, haraggal és bosszúállással fizet majd."
A Biblia azt mondja, hogy azt aratjuk, amit vetünk. A Galata 6:8-9 azt mondja:
,,Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk."

B. Hová vezetett a zsidó nagytanács önzése?

Pontosan ahhoz vezetett, amitől féltek. Elvesztették a helyüket és a nemzetüket!
Kr. u. 66-ban a rómaiak megelégelték a zsidó lázadásokat, és úgy döntöttek, hogy egyszer s mindenkorra véget vetnek ezeknek. Seregeiket Júdába küldték, és egy négyéves háború következett. Kr. u. 70 áprilisában megostromolták Jeruzsálemet, majd ugyanezen év augusztusában betörtek a városba, lemészárolták a lakosok nagy részét és lerombolták a második templomot. Mindössze a ma is létező Nyugati Falnak nevezett rom maradt meg belőle. A túlélő zsidók közül sokakat rabszolgasorba taszítottak és eladtak más országokba. Sok más zsidó a gazdasági nehézségek miatt hagyta el Izraelt. A zsidó nemzet megszűnt létezni, és a zsidók szétszóródtak. Az önzőség nem tett jót a zsidó nagytanácsnak.

3. Az áldás útja az, hogy bízunk Istenben és jót cselekszünk.

A Máté 6:33-ban Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy ne azzal foglalkozzanak elsősorban, hogy mit egyenek, mit igyanak, miben öltözködjenek és más ezekhez hasonló dolgokkal, amelyek után a pogányok futnak. Azt mondta:
,,Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek."
A Mk 9,35-ben Jézus azt mondta:
,,Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája!"
A 2Kor 9,6-8-ban Pál apostol azt írta:
,,Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert ,,a jókedvű adakozót szereti Isten". Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre."
Péld 3,9-10: ,,Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból."
Préd 11,1: ,,Osztogasd bő kézzel kenyeredet, mert idő múltával visszanyered azt!"

4. Testvérek, gondoljatok Jézusra és az Ő példájára.

2Kor 8,9: ,,Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét: hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok."

Testvérek, legyünk önzők? Emlékeztek, mi történt Illéssel? Szárazság volt az országban, és nem volt élelme. Az Úr azt mondta neki, hogy menjen a Jordántól keletre, és bújjon el a Kerít-patak mellett. Isten azt mondta:

,,A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad."
A hollók reggel kenyeret és húst, este pedig szintén kenyeret és húst vittek Illésnek. Ihatott a patakból. De aztán a patak kiszáradt. Isten megfeledkezett Illésről? Nem. Ami ezután történt, az nagyon tanulságos. Ezt olvassuk:
,,Ekkor így szólt hozzá az ÚR igéje: Kelj föl, és menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába, és maradj ott! Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Odakiáltott neki, és ezt mondta: Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edényben, hadd igyam! Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utánakiáltott, és ezt mondta: Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal! De az asszony így felelt: A te Istenedre, az élő ÚRra mondom, hogy nincs miből. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsómban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve kisüssem azt magamnak és a fiamnak. Azt most megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki: Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogyan mondtad; de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem! Magadnak és a fiadnak csak azután készíts! Mert így szól az ÚR, Izráel Istene: A lisztesfazék nem ürül ki, és az olajoskorsó nem fogy ki addig, amíg az ÚR esőt nem bocsát a földre. Az asszony elment, és Illés szavai szerint járt el. És evett ő is meg az asszony és a háza népe is mindennap. A lisztesfazék nem ürült ki, az olajoskorsó sem fogyott ki az ÚR ígérete szerint, ahogy igéjében, Illés által, megmondta az ÚR."

Legyünk önzők? Távol legyen ez tőlünk. A Máté 6:28-32-ben Jézus azt mondta tanítványainak:
,,Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?
Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre."

Micsoda Megváltónk van Jézusban. Ő gondoskodik rólunk. Ahogy Dávid írta a Zsoltárok 37:25-ben:
,,Gyermek voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált."

Isten népe vagyunk. Ő mindent megad nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy Őérte és az Ő dicsőségére éljünk. Ne legyünk önzők. Ez csak gonoszsághoz vezet. Ehelyett keressük Jézus dicsőségét. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Spurgeon - November 29
  2022-11-28 18:06:59, hétfő
 
  "Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember; ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt, gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta." Mk 6,20


Mindezen jó jellemvonása ellenére Heródes szomorú véget ért. Jánost - akit tisztelt egykor és szívesen hallgatott - megölette. Ő volt, aki személyesen parancsot adott, hogy fejezzék le Jánost, és a fejét Heródiáshoz vitték. - Ugyanez történt sok igehallgatóval is, akik először jó reménységet keltettek az igehirdetőben. Aztán pedig ugyanazon prédikátor rágalmazóivá és üldözőivé lettek, akit egykor tiszteltek. Ma is megtörténik: egy idő múlva elégedetlenek lesznek az igehirdetővel szemben az emberek, hibáztatják. És gonosztetteikkel odáig hatnak, hogy kigúnyolják azokat, amiket egykor tiszteltek, és Jézus nevével tréfálva játszadoznak.

Heródes félt Jánostól, mégis lefejeztette. Lehet valaki református, evangélikus vagy bármilyen vallású, aki a körülmények nyomása alatt mégis gyűlölőjévé és üldözőjévé válhat annak az igazságnak, amit egykor megvallott.

Heródes mindenesetre egy fokkal mélyebbre került; mert később kigúnyolta az Üdvözítőt is. Ő - aki János befolyása alatt állt és "engedelmeskedett néhány dologban" - végül "megvetően bánt" (Lk 23,11) az Isten Fiával.

Az evangélium leggonoszabb káromlói közül néhányan korábban vasárnapiskolai tanulók, illetve tanárok voltak. Jó néhány fiatalembert "majdnem rábeszéltek" arra, hogy keresztyénekké legyenek. De mivel kétfelé sántikáltak, addig tétováztak, amíg elbuktak, és sokkal rosszabb helyzetbe jutottak, mintha sohasem látták volna az igazság világosságát.

Ha az ördögnek szüksége van Júdásra, "a kárhozat fiára" (Jn 17,12), akkor magához vonja az apostolt és hatással van rá. - A határmenti lakosok számítanak a legrosszabb ellenségnek, és ők okozzák a legtöbb kárt, amíg át nem vonjuk őket a határon a mi oldalunkra.

Óh, bárcsak Isten kegyelme döntésre segítené mindazokat, akik most ingadoznak!

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 28
  2022-11-28 18:03:48, hétfő
 
  "Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent." Mk 8,25


Feltételezem, hogy Jézus volt az első személy, akit ez a vak ember meglátott, mivel ő vezette ki a tömegből; ezért csak távolról láthatta a többieket. Áldott tekintet volt ez: a Jézus arcának meglátása. A vak örök vakságban maradt volna, ha nem pillanthatta volna meg az Úr Jézust. De ha meglátja őt valaki - milyen nagy öröm a vakságból megszabadulni!

Kedves barátom, mindenekelőtt arra kérlek, ismerd meg és értsd meg az Úr Jézust! Tartsd értékesnek Krisztus tanítását, mert "az olyan trón, amelyen ő ül". "Növekedjetek a kegyelemben", mondja Péter apostol, de hozzáfűzi, "és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében!" (2Pét 3,18)

Aztán az Úr Jézus parancsot intézett a vakhoz, hogy nézzen fel.

Ha látni akarunk, nem nézhetünk magunk elé; hiszen nem árad fény a poros földről. Ha látni akarunk, magunkba sem tekinthetünk; mert sötét barlang a szívünk, ami tele van mindenféle gonoszsággal.

Fölfelé kell tekintenünk. Ezt akkor tesszük, amikor az Úr Jézusra gondolunk és benne megnyugszunk. Fel kell nézni Istenünkre. Lelkünk Ura tökéletességét szemlélje a lelkünk és ne önmagáról álmodozzon. Gondolkodjunk Urunk nagyságáról, ne pedig beképzelt, saját nagyságunkról.

Közli az Írás, hogy a vak végül mindent élesen láthatott. Igen, ha a nagy orvos haza küldi a betegeket, bizonyosak lehettek benne, hogy a gyógyulás tökéletes.

Ne legyetek önző módon megelégedve azzal, hogy üdvösségetek van. Szent tudásvággyal akarjátok megtudni, hogyan, miért, milyen eszközök által és mi célból mentett meg benneteket az Úr! Próbáljátok megérteni a régi és új természet közti különbséget. Soha ne várjatok arra, hogy a régi természet újra változik, mert az sohasem fog megtörténni. Törekedjetek a teljes írás megértésére és ragadjátok meg az igazságot, amint az Jézus Krisztusban összpontosul teljes tömörségében és egységében.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Isten oldalán állsz?
  2022-11-26 20:39:15, szombat
 
  Isten oldalán állsz?

,,Mert annak az embernek, akit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömöt ad. A bűnöst pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak hagyja, akit Isten jónak talál. Ez is hiábavalóság és hasztalan erőlködés." (Prédikátor 2,26)

A 26. vers arra emlékeztet minket, hogy a világegyetemben van erkölcsi kormányzat. Isten tiszteli azokat, akik tisztelik őt (1Sámuel 2:30), és megítéli azokat, akik vétkeznek ellene. Az alkalmi olvasó talán átugorja azt a bizonyos ítéletet, amelyre Salamon gondol. Arra utal, hogy a gonoszok vagyont halmoznak fel, hogy azt az igazaknak adják. Ez egy megdöbbentő gondolat. Számos érdekes gondolatot feltételez, többek között azt, hogy a bűnösök ugyanúgy Isten végső ellenőrzése alatt állnak, mint az igazak. Amikor azt énekeljük, hogy "kezében tartja az egész világot", általában nem arra gondolunk, hogy a bűnösök is az Ő kezében vannak, pedig így van.

Ezen túlmenően azt is mondhatjuk, hogy Isten úgy rendezi az eseményeket, hogy az igazak gyakran profitálnak a bűnösök munkájából. A Példabeszédek 13:22 ugyanezt az igazságot mondja ki más összefüggésben: "A jó ember örökséget hagy még unokáinak is, a vétkes vagyona pedig az igazra vár.". A Példabeszédek 28:8 pedig hasonló kijelentést tesz: "Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, annak gyűjt, aki könyörül a nincsteleneken.". Matthew Henry szerint Isten "kínozza" a bűnösöket azzal, hogy gazdagságot ad nekik, hogy aztán később elvegye és az igazaknak adja. Isten ezt egy "uralkodó gondviseléssel" teszi, hogy az istentelenek kénytelenek legyenek átadni gazdagságukat Isten gyermekeinek. Példaként hozza fel, hogy a kánaániak hogyan tartották meg a jó földet, amíg Isten oda nem adta azt Izrael fiainak. Gondolhatunk arra is, hogy Hámán halála után Márdokeus megkapta a király pecsétgyűrűjét (Eszter 8:2). Márdokeus végül megkapja a gonosz Hámán vagyonát, aki az Úr népe ellen szervezkedett.

Ezen a ponton több kérdés is felmerülhet, amelyek közül a legfontosabb: Miért nem történik ez mindig így? Az alapvető válasz az, hogy nem tudjuk; de bevallom, hogy sok vigaszt találok Martin Luther King, Jr. szavaiban: "A világegyetem karja hosszú, de az igazságosság felé hajlik".
Soha nem fogjuk megérteni az élet egyenlőtlenségeit, ha rövid távú szemléletet alkalmazunk. A jó emberekkel rossz dolgok történnek, és a rossz emberek néha megússzák a gyilkosságot. Az egyik ember rákot kap és negyvenkét évesen meghal; egy másik kilencvenöt évig él - de az első ember istenfélő volt, a második pedig nem. Hogyan lehetséges ez? A hívő embernek fel kell tételeznie, hogy vannak más tényezők is, amelyek túlmutatnak azon, amit mi látunk.

Ha azonban hosszú távon gondolkodunk, a jövőképünk sokkal világosabbá válik. A világegyetemnek valóban van erkölcsi rendje. Isten tiszteli azokat, akik tisztelik Őt. Megítéli a bűnösöket és megjutalmazza az igazakat. A jutalom gyakran ebben az életben érkezik el, de ha nem, Istennek egy örökkévalóság áll rendelkezésére, hogy helyrehozza, ami elromlott. Végül senki sem fogja megbánni az Úr szolgálatát.

Uram, nem azt kérem, hogy Te legyél az én oldalamon, csak azt, hogy én legyek a Te oldaladon. Ámen.

Ray Pritchard
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 27
  2022-11-26 19:23:06, szombat
 
  "Az felnézett, és így szólt: "Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak." Mk 8,24


Az Úr ereje ennek az embernek a szemét látóvá tette, de még nem volt képes mindent világosan megkülönböztetni. Jézus megkérdezte tőle: "Látsz-e valamit?" Az felnézett, és ez volt az első örvendező szava: "Látok!" - Milyen nagy áldás! - Néhányan közületek is elmondhatják: "Egyet tudok: bár vak voltam, most látok."(Jn 9,25) "Nem látok olyan sokat, amennyit esetleg kellene, vagy úgy, ahogy remélem, hogy egyszer majd látni fogok, de mégis látok. Ezt bizonyosan tudom. Látom ínségemet és szükségemet, és ha semmi mást nem látok is, ezeket mégis látom." - Nos, ha valaki láthat valamit, nem számit, mi az; elvégre: tud látni. Legyen az egy gyönyörű tárgy vagy egy csúf dolog, amit lát: nincs jelentősége. Így tehát, ha valamilyen lelki érzéked van, az annak a bizonyítéka, hogy van lelki életed. -De hallgassuk tovább ezt a férfit. Azt mondja: "Látom az embereket." Ez még jobb! -Vannak emberek, akiknek elegendő látóképességük van ahhoz, hogy megkülönböztessenek bizonyos dolgokat.

Bizonyára, egykor másokkal együtt te is olyan vak voltál, mint egy denevér, és senki sem tudott volna meggyőzni arról, hogy a keresztség általi "újjászületés" más, mint az Isten igéje által történő újjászületés. Azt gondolnánk, hogy ez mindenki előtt világos; de sajnos nem így van.

Most Isten kegyelméből eleget láthatsz ahhoz, hogy megismerd: van Üdvözítő; a megváltás útja a Jézus Krisztusba vetett hitben rejlik; hogy a megváltás, amit Jézus Krisztus véghezvitt, tökéletes; és azokat, akik ezt megkapták, bizonyosan az örök dicsőségbe juttatja. - De figyeljetek csak tovább erre a férfira, mert azt mondja: "Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak." Mindent homályosan lát. - Így van ez az első világossággal, ami sok, lelkileg vak embernek megadatik. Nem tudnak különbséget tenni a megigazulás és megszentelődés, a Megváltó és a Szentlélek munkája között. De már az is kegyelem, hogy tulajdonképpen látnak, és ezután Isten fokozatosan egyre több világosságban részesíti őket.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
Spurgeon - November 26
  2022-11-25 18:29:52, péntek
 
  "Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte: 'Látsz-e valamit?'" Mk 8,23


Az Úr eléggé megvetésre méltó gyógyszert alkalmazott a gyógyításhoz: a beteg szemére köpött. Az Üdvözítő gyakran a nyálát használta gyógyszerként.

Úgy tűnik nekem, hogy a szemnek a nyál felhasználásával történt megnyitása kapcsolatban állt az Úr szájával, azaz, az elme megvilágosodása kapcsolatban áll azzal az igazsággal, amit kimond az Úr Jézus. A lelki szemeket tehát az a tanítás nyitja meg, amit Jézus Krisztus mond. - Ez ebben az esetben szándékosan a nyállal volt szemléltetve, mert lehetséges, hogy Isten éppen azzal az igazsággal áld meg titeket, amit korábban megvetettetek. Nem csodálkoznék, ha ebben éppen azt a férfit használná fel, aki ellen keserű ellenszenvvel küzdöttetek. Megvetően "nyál"-nak mondod, de semmi más nem fogja megnyitni a szemedet. Azt mondod: "Az evangélium igen hétköznapi dolog." De Isten éppen ilyen hétköznapi dolog által akar örök életet adni neked.

Úgy gondolom, közülünk sokan megtapasztalták már megtérésükkor, hogy az Úr ezekkel a szavakkal fenyíti meg büszkeségünket: "Ezek a szegény emberek - akiket olyan egyszerűeknek tartottál - ők lesznek áldássá számodra. És szolgám lesz az, - akivel szemben olyan sok előítéleted volt -, aki által teljes békességre jutsz."

Gondolj arra, hogy az Úr sem mirhát, sem tömjént, sem semmiféle drága gyógyszert nem használt a vak ember meggyógyításához, hanem csak a megvetendő nyálat.

Nos, ha Istentől megnyílt szemed lenne, belátnád, hogy a mély, isteni igazságokat nem tudják megértetni napjaink filozófusai és gondolkodói. És az az egyszerű személy, aki felszólít téged az Úrba vetett bizalomra, hogy ez által legyen életed, - jobb igazságot tár eléd, mint a híres filozófusok összes tudománya. Bárcsak megértenéd, hogy aki azt mondja neked: "az Úr Jézusban 'van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve'" (Kol 2,3), az többet mond ezzel az egyszerű magyarázattal, mint amennyit Szókretésztől és Platontól tanulhatnál, ha ismét feltámadnának a halottak közül.

C. H. Spurgeon
 
 
0 komment , kategória:  Áhítatok  
     1/6 oldal   Bejegyzések száma: 55 
2022.10 2022. November 2022.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 17 db bejegyzés
e hónap: 55 db bejegyzés
e év: 1575 db bejegyzés
Összes: 36347 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 13619
  • e Hét: 28660
  • e Hónap: 37630
  • e Év: 358840
Szótár
 
Blogok, Szótár,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.