Belépés
azenujsagom.blog.xfree.hu
Az én újságom 1956-ról - tedd meg életed érettünk - Simon Zsuzsanna
1966.02.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Egy karácsonyi vers 1956-ból
  2015-12-26 12:51:52, szombat
 
  Abrudbányai János: Karácsony este

Gyermek volt az új próféta,
Bús világok megváltója,
Neki vittek ajándékot,
Tiszta emberi szándékot.
Magyar álmok tört ágánál,
Villanó gyertyák lángjánál,
Felénk fordul most a világ.
Szerény ajándék jól esik,
Benne édes kedvünk telik,
Jó a simogató jóság,
Nekünk ez mindig boldogság.
De más volna a mi vágyunk,
Más ajándékot akarunk,
Égre tárjuk fel két karunk.
Hagyjanak minket egyedül
Kárpátok kapuján keresztül,
Menjenek el ki ellenség itt,
elfelejtjük amit elvitt.
Ma széthulltak palotáink,
Ma meghaltak katonáink,
Felépítjük megsiratjuk,
Csak ők ne legyenek rajtunk.
Hagyjanak minket egyedül,
Szabadon és függetlenül.
Ne tanítson minket senki
Szántani és búzát vetni.
Ezer éve van kenyerünk,
Ha kérges is a tenyerünk,
Hamis tanokból nem kérünk,
Volt abból már elég nékünk.
Hagyjanak minket egyedül,
Könnyűinkbe így nem vegyül,
Panasza rab fájdalmunknak,
Mások csak ne tanítsanak.
Idegen volt a csillagjuk,
Kicsit hazug minden hangjuk,
Úgy vágyunk friss tanításra,
Karácsonyi boldogságra.
A betűnek legyen lelke
És magyar a lehelete,
Történelmünk szíve vére
Legyen népünk büszkesége.
Ez az ország mienk legyen,
Az alföldön és a hegyen
Drága magyar nóta zengjen
S háromszínű zászló lengjen.
Ezt kérjük mi ajándékba
Egy szép magyar karácsonyra.
Ez a vágy sír szívünk táján
Mikor virrad házunk táján???

Kocsord,1956. december

In.: Gyarmathy Zsigmond: Az értelmiség részvétele az 1956-os forradalomban Szabolcs-Szatmár-Beregben

Abrudbányai János (1907-1968)
unitárius lelkész, teológus
Kocsordon lelkészként parókiát, templomot épített (1946-1950), letartóztatták (1950. jan.), majd Kistarcsára internálták (1953. aug.-ban szabadult). Szabadulása után ismét Kocsordon lelkész (1953-1956), a forradalom idején a helyi járási forradalmi bizottság elnöke és a mátészalkai forradalmi bizottság egyik vezetője is (1956. okt.-nov.); tevékenységéért a Legfelsőbb Bíróság tizenkét évi szabadságvesztésre ítélte és egyháza is elmarasztalta.Közkegyelemmel szabadult: 1963. márc. 26.-án; de lelkészi tevékenységét már nem folytathatta.

In.: nevpont.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Másold,terjeszd!
  2015-12-26 06:17:12, szombat
 
  A műegyetemisták 16 pontja
1956. október 22.

Másold le és terjeszd a magyar dolgozók között!

A MEFESZ építőip. műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai:

1.Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján.

2. A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és válasszanak új Központi Vezetőséget.

3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi-korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le.

4. Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást, aki első fokon felelős a közelmúlt minden bűnéért és az ország tönkretételéért, hozzák haza és állítsák a nép ítélőszéke elé.

5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását.

6. Követeljük a magyar-szovjet és magyar-jugoszláv politikai, gazdasági és szellemi kapcsolatok felülvizsgálatát és új rendezését a politikai és gazdasági teljes egyenrangúság és az egymás belügyeibe való be nem avatkozás alapján.

7. Követeljük az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Vizsgálják felül a tervgazdaságon alapuló egész gazdasági rendszerünket, a hazai adottságoknak és magyar népünk létérdekeinek szem előtt tartásával.

8. Hozzuk nyilvánosságra külkereskedelmi szerződéseinket és a soha ki nem fizethető jóvátételek tényleges adatait. Nyílt és őszinte tájékoztatást követelünk az ország uránérckészleteiről, kiaknázásáról, az orosz koncesszióról. Követeljük, hogy az uránércet világpiaci áron, nemes valutáért Magyarország szabadon értékesíthesse.

9. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját, a munkások és értelmiség bérköveteléseinek sürgős és alapvető rendezését. Kérjük a munkások létminimumának megállapítását.

10. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését és a termények okszerű felhasználását. Követeljük az egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú támogatását.

11. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát, az ártatlanul elítéltek szabadon bocsátását, rehabilitálását. Követeljük a Szovjetunióba kihurcolt hadifoglyok és polgári személyek azonnali hazaszállítását, beleértve a határon kívül elítélt foglyokat is.

12. Teljes vélemény-, szólás- és sajtószabadságot, szabad rádiót követelünk és a MEFESZ-szervezet számára nagy példányszámú új napilapot. Követeljük a meglévő káderanyag nyilvánosságra hozatalát és megsemmisítését.

13. Követeljük, hogy a sztálini zsarnokság és politikai elnyomás jelképét, a Sztálin-szobrot a leggyorsabban bontsák le, és helyébe az 1848-49-es szabadságharc hőseinek és mártírjainak méltó emlékművet emeljenek.

14. A meglévő, magyar népnek idegen címer helyett kívánjuk a régi magyar Kossuth-címer visszaállítását. A magyar honvédségnek a nemzeti hagyományokhoz méltó új egyenruhát követelünk. Követeljük, hogy március 15. és október 6. nemzeti ünnep és munkaszüneti nap legyen.

15.A Budapesti Műszaki Egyetem ifjúsága egyhangú lelkesedéssel nyilvánította ki teljes szolidaritását a lengyel és varsói munkásság és fiatalság felé a lengyel nemzeti, függetlenségi mozgalommal kapcsolatban.

16. Az Építőipari Műszaki Egyetem diáksága a leggyorsabban felállítja a MEFESZ helyi szervezeteit és elhatározta, hogy folyó hó 28-ra (szombat) Budapesten Ifjúsági Parlamentet hív össze, melyen küldöttségekkel részt vesz az ország egész ifjúsága. Holnap, folyó hó 23-án délután. fél három órakor a műszaki és egyéb egyetemek ifjúsága a Műegyetem előtti téren gyülekezik, onnan a Pálffy térre (Bem tér) a Bem-szoborhoz vonul, és megkoszorúzásával fejezi ki együttérzését a lengyel szabadságmozgalommal. E felvonuláshoz az üzemek dolgozói szabadon csatlakozhatnak.

Fenti határozat teljes, betű szerinti közlését ma este a rádió is, a magyar sajtó is visszautasította, a Szabad Ifjúság csak részleges közlését ígérte meg, főleg az első pont miatt. A határozat szövegének stencilen való azonnali sokszorosítását viharosan követeltük, de az arra vonatkozó utasítást Cholnoky rektor nem merte megadni. A nagygyűlés kb. 2000 résztvevőjének spontán felvonulása még ma este folyamán az egyik nyomda elé és a határozat azonnali kinyomtatása - a résztvevők viharos lelkesedése ellenére a megmozdulásnak nem kívánatos eltorzítása, illetve az esetleges összecsapás miatt - elmaradt. Javaslatunkra a határozat végleges szövegét a plénum előtt mikrofonba diktálták, a résztvevők lejegyezték és egyelőre kézi-gépi másolását a főváros széles rétegeiben hólabda-rendszerrel fogják terjeszteni.

A magyar sajtóban való teljes közléstől nem tágítunk.

Folyó hó 24-én a MEFESZ a fenti határozat alapján országos vitát kíván indítani a magyar sorskérdésekről és követeljük azt, hogy a Magyar Rádió adjon a nagygyűlésről helyszíni közvetítést, és így a dolgozó nép elferdítés nélkül hallani fogja az ifjúság hangját, és eltökélt szilárd határozata addig be kell váltsa a helyszíni ígérgetéseket, a határozat teljes szövegének a napi sajtóban széles körben való közzétételére vonatkozólag.

E határozat az új magyar történelem hajnalán, 1956. október 22-én született, az Építőipari Műszaki Egyetem aulájában, többezer hazáját szerető magyar ifjú spontán megmozdulásából.

(Megjelent: 1956 plakátjai és röplapjai. Október 22.-november 5. Budapest, Zrínyi, 1991. 16. o.)

in.: mek.oszk.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Filmajánló szentestére: Életreítéltek
  2015-12-24 02:45:12, csütörtök
 
  A Nemzeti Örökség Intézete által 2015-ben elkészített, Kisfogház történetét visszaemlékezéseken keresztül feldolgozó, ,,Életreítéltek" című dokumentumfilmet a televízió is műsorára tűzi. Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás kevéssé ismert, ám annál fontosabb helyszínét bemutató dokumentumfilmet 2015. december 24-én kétszer is vetíti a Hír Televízió. A programterv szerint december 24-én, csütörtökön 20 órakor láthatjuk, majd az első ismétlés ugyanazon a napon 23 órakor lesz.

Leírás:Az alkotás az egykori áldozatok visszaemlékezésein keresztül mutatja be a Kisfogházat, ahol az 1956-os forradalom elítéltjei közül sokan raboskodtak. A Kisfogház a Budapesti Fegyház és Börtön (a Gyűjtőfogház) része volt, 68 magánzárkát és 156 közös zárkát foglalt magába. Az 1956-os forradalom leverését követően a népbíróságok 1963-ig mintegy 26 ezer embert ítéltek hosszabb-rövidebb börtönbüntetésre vagy halálra, és a halálos ítéleteket legtöbbször a Kisfogház udvari részében hajtották végre.

Rendező: Szakonyi Noémi Veronika,Vincze Máté Artur

port.hu
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Egy levél is lehet karácsonyi ajándék
  2015-12-22 00:16:54, kedd
 
  Tisztelt Simon Zsuzsanna!

Örömmel tájékoztatom, hogy a Nemzeti Örökség Intézete által 2015-ben elkészített, Kisfogház történetét visszaemlékezéseken keresztül feldolgozó, ,,Életreítéltek" című dokumentumfilmet a televízió is műsorára tűzi.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc utáni megtorlás kevéssé ismert, ám annál fontosabb helyszínét bemutató dokumentumfilmet 2015. december 24-én kétszer is vetíti a Hír Televízió. A programterv szerint december 24-én, csütörtökön 20 órakor láthatjuk, majd az első ismétlés ugyanazon a napon 23 órakor lesz.

A filmet sok szeretettel ajánlom figyelmébe az említett időpontokban.


Üdvözlettel,
Radnainé dr. Fogarasi Katalin
elnök
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Interjú Fekete Györggyel
  2015-12-21 05:35:51, hétfő
 
  Ha már az elmúlt napokban a Magyar Művészeti Akadémia '56-os pályázati kiírásáról írtam, akkor had ajánljak egy friss interjút az MMA vezetőjével, Fekete Györggyel:

Link
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
1956-ról a facebook-on
  2015-12-18 04:45:17, péntek
 
  A facebook közösségi oldalon ismerősöm a Valaha Volt Jánossomorja. Az oldalára feltöltött Hármashalomból kialakított mosonszentjánosi szovjet hősi emlékmű 50-es évekbeli képéhez az alábbi hozzászólások érkeztek:

- János Szabó: '56-ban a testvérem Antal és Egyed Lajos verték le a csillagot.

- Barnabás Hatvani : Szegény Egyed Lajost nagyon megverték ezért az ávósok, a szovjet csapatok beavatkozása után után...Évekig börtönben kínozták, de túlélte...Szabadulása után az ÁFÉSZ-nál rakodóként tartotta el a családját...A hetvenes években viszonylag fiatalon meghalt...

- Valaha Volt Jánossomorja: Ez érdekes, mit lehet tudni erről a történetről?

- János Szabó: Ma már ünnepelik az ávósokat. Példa az Iro Laci. Kék ávós volt. Meg a sok pufajkás. Márton testvéremnek minden másnap jelentkezni kellett a rendőrségen. Véresre, azok a rendőrök verték ,akik a nyolcvanas éveket is uralták.

Fotók a Képtáram Pusztasomorja c. mappában találhatók.

Megj.: Iró Lászlóról egyéblént L. Burda Zsuzsanna írt egy tanulmányt a Jánossomorjai Füzetekbe 2011-ben, ,,Emlékét őrizzük, amíg élünk." címmel. :

L. BURDA ZSUZSANNA
,,Emlékét őrizzük, amíg élünk."

Iró László 1934. augusztus 27-én Pozsonyban született. Ott járta ki az általános
iskola négy osztályát. Amikor a családot áttelepítették Magyarországra, az akkori
Mosonszentjánoson folytatta az 5. osztályt.

Id. Iró Lászlónak, aki üvegesmester volt Mosonszentjánoson az Iparos utcában, üzlete
és műhelye a lakásuk utcai részén volt. Az Iró családnak három gyermeke született:
László, aki édesapja nevét kapta, Károlyt a nagyapja
után keresztelték, majd Etelka nevű leányukat
nevelték. Szerető, összetartó család voltak. A
faluban mindenki tisztelte Iró Lászlót, a kisiparost,
segítőkészségéért, aki olykor hitelben, vagy
segítségként is beüvegezte a nagycsaládosok kitört
ablaküvegeit a tél beállta előtt.

László fiuk ipari iskolát végzett, esztergályos
lett. A mosonmagyaróvári MOTIM-gyárban dolgozott,
onnan vonult be katonának. A tököli laktanyában
volt az egységük, tüzérként szolgált és
szerelt volna le 1956. október végén. A sors azonban
nem engedte. Egységük átállt a felkelők oldalára
és október 29-én civil ruhában, felfegyverkezve
mentek be Budapestre. Iró László a Nemzeti
Színház (Blaha Lujza tér) környéki harcokban
vesztette életét október 29-én. ,,Egy sorozatlövés
hátulról, srégen végig lőtte a fiatal fiú testét."
- mondja Iró László, az áldozat unokaöccse,
aki Győrben él családjával. Édesapja, Iró Károly az áldozat testvére volt. Édesapja
gyakran mesélt a borzalmas '56-os eseményekről, hogy soha ne felejtsék el testvére, Iró
László szörnyű halálát, az 56-os eseményeket, amikor fiatal és ártatlan életeket oltottak
ki a szabadságért, a hazáért harcolók között.

Több alkalommal beszélgettem az (unokatestvér) Iró Lászlóval, hogy az emlékezés
fonalát folytassuk. ,, A rákospalotai temetőben találtak Laci holttestére, hiszen az áldozatokat
összegyűjtötték, ahol ideiglenesen helyet kaptak, ott helyezték el a holttesteket.
Ezért mindig késve történt, napok, hetek elteltével a temetés. (A helyiek visszaemlékezései
szerint Lacit egy helybéli katonatársa hozta haza teherautóval, a tüzéregyenruháját
is vele hozták.) Ebben a katonai egyenruhában ravatalozták fel a házukban, az
üvegesműhely melletti szobában. Sokan eljöttek a házi ravatalhoz, hogy tiszteletüket tegyék.
Az iparosok, családtagjaik, az osztálytársak és a barátok mind elmentek megnézni
a nyitott koporsóban, katonaruhában kiterített fiatal katonát. Gyászolt a falu.

A rendszerváltás után
Iró Lászlót rehabilitálták és
1991. október 23-án a Magyar
Köztársaság Elnökétől
posztumusz megkapta az
,,1956-os Emlékérem" kitüntetést,
a honvédelmi miniszter
pedig posztumusz
őrnaggyá léptette elő.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Pályázatra fel! Az MMA felhívása 40 év alattiaknak
  2015-12-17 12:57:40, csütörtök
 
  Pályázati felhívás!

A Magyar Művészeti Akadémia az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójához kapcsolódóan nyílt pályázatot hirdet fiatalok számára új művészeti alkotások létrehozására.

1. A kiíró célja

A Magyar Művészeti Akadémia e pályázattal is emléket kíván állítani az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójára.
A felhívás ösztönözni és díjazni kíván olyan új műveket, amelyek témája az 1956-os forradalom és szabadságharc.
A kiíró célja olyan pályaművek, művészeti alkotások támogatása, amelyeken keresztül a közösség − különösen a fiatal nemzedék - minél több élményt szerezhet 1956 szellemiségéről.

2. A pályázók köre

Kizárólag természetes személy nyújthat be pályaművet, aki 2016. április 10-ig nem töltötte be a 40. életévét.
A pályázat jeligés. A benyújtott pályaműveken csak egy, az alkotó által választott kód szerepelhet. Lezárt borítékban mellékelni kell az alkotó nevét, elérhetőségeit és nyilatkozatát arról, hogy műve minden szempontból megfelel a kiírásnak. Amelyik témánál feltétel, a pályázónak csatolnia kell az igazolást a hallgatói jogviszonyról és/vagy a szakmai szervezeti tagságról.

3. A pályázati időszak, a díjazás formája és mértéke

A pályázaton az 1. és az 5. pontban leírt tematikában létrejött új művészeti alkotásokkal lehet részt venni. A beérkezett pályaművekből kategóriánként 1 első (bruttó 1.000.000 Ft), 1 második (bruttó 750.000 Ft), 1 harmadik díjat (bruttó 500.000 Ft) adományoz a Magyar Művészeti Akadémia.
A felhívás kiírója a döntésre jogosult számára fenntartja azt a jogot, hogy a díjakat megosztja, vagy azokat nem adja ki.
A beérkező pályamunkákat értékelő zsűri összetétele (kategóriánként 5 fő): 2 fő MMA delegált és további 3 fő szintén elismert művész, művészettörténész és művészeti szervezetek képviselői.

4. A pályaművek benyújtásának módja, helye és határideje

A pályaművek beadási határideje 2016. április 10. A benyújtás módja személyesen vagy megbízott személy által az alábbi címen:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. Kristályház Irodaház II. emelet

5. A pályaművek benyújtása művészeti ágak szerint
A felhívásra olyan új alkotásokat várunk, amelyek szorosan kapcsolódnak az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez, szellemi megnyilvánulásaihoz.


,,A" kategória: Irodalom
Pályázni lehet novellával - maximum 25.000 karakter terjedelemben, valamint verssel, versekkel - maximum 200 sor (kb. 5 A4-es oldal) terjedelemben.
A pályamunkákat írásban papíron 2 példányban és valamely digitális adathordozón kell benyújtani.

,,B" kategória: Fotóművészet
A fotóművészeti területen jelenkori reflexiókkal lehet pályázni, a modern fotográfia eszközével. Fontos, hogy a művek tükrözzék a fotográfus meglátását arról, hogy hogyan élnek tovább 60 év elteltével az 56-os felkelők nagy eszméi; a szabadság és függetlenség.
A pályamunkákat lehetőleg digitális adathordozón kell benyújtani a kívánt nyomtatási méret megjelölésével. A digitálisan nem benyújtható (pl. hagyományos analóg technikával, vagy különleges egyedi nemes eljárással készült) műveket a kiállítási méretben készen, de keretezetlenül és paszpartu nélkül kell benyújtani megfelelő védő csomagolásban.

,,C" kategória: Filmművészet
A filmművészet területén pályázni dokumentum, animáció, kisjátékfilm műfajban képes forgatókönyvvel, figura- és látványtervekkel lehet.
A pályamunkákat digitális adathordozón kell benyújtani.

,,D" kategória: Színházművészet
Pályázni színdarabbal, dokumentumdrámával vagy rádiójátékkal lehet, amelynek témája az 1956-os forradalom megjelenítése és játékideje nem haladja meg az '50 percet.
Azok az alkotók pályázhatnak, akik az említett műfajokban rendelkeznek korábban már megjelent vagy bemutatott alkotással.
A pályamunkákat írásban papíralapon 2 példányban és valamely digitális adathordozón kell benyújtani.

,,E" kategória: Képzőművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, aki valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell).
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani. Mérethatár: a kétdimenziós művek esetén (táblakép, rajz, sokszorosított grafika, stb.) maximum 2 m2 kiterjedésű, térbeli alkotásoknál maximum 1 m3 tömegű lehet.

,,F" kategória: Iparművészet
Ebben a kategóriában az pályázhat, valamely szakmai szervezet tagja vagy szakirányú felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll (ezek igazolását a pályázathoz csatolni kell)
A pályamunkákat eredetiben kell benyújtani.
A beérkezett pályamunkákat ebben a kategóriában héttagú szakmai bizottság értékeli és díjazza.

,,G" kategória: Zeneművészet
Jelentkezni lehet olyan, eddig be nem mutatott, kiadásra nem került, erre az emlékév-pályázatra komponált, alkalomhoz illő zenekari művel, oratóriummal, kórusművel, amelynek hossza 10-20 perc.
Vokális művek esetén mellékelni kell a szöveg jogtulajdonosának megzenésítési engedélyét is. Beadandó: a mű partitúrája 3 példányban.
A díjnyertes kompozíciót (kompozíciókat) az MMA 2016. évi október 23-i ünnepi hangversenyén mutatja be. A pályázónak magának kell gondoskodnia a szólamanyag elkészítéséről.

6. Információ
A pályázatról további információkat a tamogatas@mma.hu e-mail címen kaphatnak.

7. Lezárás
Az eredmények kihirdetésére 2016. április 28-án kerül sor.
A beadott művészeti alkotások tulajdonjoga, szerzői joga a pályázót illeti, ennél fogva őt illeti az afeletti rendelkezési jog is. A kiíró a pályázatok felhasználási jogát nem kívánja megváltani. A pályázók ugyanakkor - korlátozás és ellenszolgáltatás nélküli - hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a kiíró a pályaműveket - a szerző(k) személyhez fűződő jogainak tiszteletben tartása mellett - az MMA hivatalos kiadványaiban és honlapján megjelentesse.
A beküldött művészeti alkotásokat a felhívás kiírója, az értékelést követően, 2016. április 29. - 2016. május 13. között visszaadja az alkotóknak.

8. Rendelkezésre álló keretösszeg
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, XXXIV. fejezet a Magyar Művészeti Akadémiáról 1. cím 2. alcím MMA köztestületi feladatok alcímen rendelkezésre áll a pályázati díjak fedezetére bruttó 15.750.000 Ft és járulékai forrás.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a felhívásban foglaltak módosulhatnak.


Budapest, 2015. december 15.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szakvélemény az '56-os mártírok tervezett síremlékéről
  2015-12-16 05:29:39, szerda
 
  A Képző -és Iparművészeti Lektorátus adta a következő szakvéleményt: A Mosonmagyaróvári '56-os Egyesület kezdeményezésére és költségvállalásával Rieger Tibor szobrászművész tervezett két síremléket az óvári temetőbe. Anyaga: bazalt és diabáz, bronz táblával. A kettős sírban Czifrik Lajos és Kiss Antal, a másikban Weintrager László nyugszik, mindhárman 56-os mártírok.
A Képző - és Iparművészeti Lektorátus a szakértők véleménye alapján a két síremléket elfogadásra ajánlja a megbízónak.
A szokványos síroktól anyagában és megformálásában eltérő emlékek, amelyeken szépen harmonizál a bazalt kockakő, a természetes formájú diabáz szikla és a klasszikus egyszerűségű bronztáblák.
Egyszerűségük maradandóságot sugall, méltó a mártírok emlékéhez.
......
A szakértő a kettős sír eszmei értékét 350.000 Ft-ban, az egyszemélyesét 250.000 Ft-ban állapítja meg.

1993. december 16.

Megj.: A sírok azóta a Nemzeti Sírkert részévé váltak, ami a legnagyobb védettséget nyújtja számukra. Nemcsak felszámolni nem lehet őket, hanem megbonthatatlanok is.

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ötvenhatunk vásznon és papíron
  2015-12-15 07:59:50, kedd
 
  Míg egyfelől érkeznek az '56-os beszédek, addig van olyan, aki azért keres meg, hogy adjam vissza neki az évekkel ezelőtt nekem adományozott '56-os dokumentumát, merthogy el akarja vinni valahova kiállítani. Persze visszakeresem, de hogy innentől lepapírozom az átadást és az végleges adományozás lesz, az is biztos. Sajnos, ez az '56-os eredeti dokumentum most elkerül a városból, s nem vagyok abban biztos, hogy valaha is visszahozzák. Aztán volt ígéretem egy ötvenhatos témájú festményre is, de azt meg elfelejtette elhozni a művész legutóbb Óvárra. A postai feladást ígérte, hát majd meglátom. 2016. februárjában ( a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja , febr.25. alkalmából) különben a Gulyás Lajos Kollégium folyosóján tervezek egy tárlatot létrehozni, az Emlékév jegyében, Ötvenhatunk vásznon és papíron címmel, melyen festmények, grafikák, versek, prózai írások kerülnek fel a falakra. Ehhez most konkrétan keresek két óvári alkotót, akik egy korábbi kiállításon bemutatkoztak már. Tőlük mindenképp szeretném kölcsönkérni a képeiket. Remélem sikerülni fog!  
 
0 komment , kategória:  Általános  
Test-vér
  2015-12-10 05:46:40, csütörtök
 
  '56-os sortüzeik okán Salgótarján (dec.8.) és Mosonmagyaróvár (okt.26.) test-vér városok. Ez történelmi tény, nem vállalás kérdése.

Képek a Test-Vér c. mappámban találhatók.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2015.11 2015. December 2016.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 373 db bejegyzés
Összes: 2731 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 33
  • e Hét: 239
  • e Hónap: 3062
  • e Év: 32037
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.