Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 288 
Parlament a hajóról nézve
  2017-05-31 19:09:12, szerda
 
  ...... .............. .......Nagyobb kép Link
...... ........

 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Látkép a hajóról fényképezve
  2017-05-31 19:03:33, szerda
 
  ...... ............. ........... ............... ........... .......

 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Duna aréna a hajóról fényképezve
  2017-05-31 18:56:57, szerda
 
  Ma voltam BKV hajóval kirándulni.
Szelfibot segítségével készítettem a képeket a telefonommal.
........ ................. ..........

 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Szent jobb kéz ereklye
  2017-05-31 08:27:34, szerda
 
  ...... ........... ........... ........... ........... ...........

 
 
0 komment , kategória:  augusztus 20  
Szent István király ereklyéinek átvitele
  2017-05-31 08:11:54, szerda
 
  Szent István király ereklyéinek átvitele
...... ........... .....


OLVASMÁNY Tóbiás könyvéből
Isten nem fordul el a jótékonykodóktól.
Fiam, ha az igazság útján jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, miként a többieknek is, akik az igazság szerint élnek.
Adj alamizsnát vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegényektől, akkor Isten sem fordítja el arcát tőled.
Fiam, vagyonod nagysága szerint adj alamizsnát. Ha bőven van neked, adj többet; ha szűkén van, törekedj arra, hogy a keveset is szívesen add. Így szép kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megszabadít a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétség honába kerülj.
Nagy bizalommal lehet a magasságbeli Isten iránt mindenki, aki a jótékonyságot gyakorolja.
Ez az Isten igéje.
Tób 4,6-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem. Vö. 28. vers.
Előénekes: Milyen jó az Isten az igazakhoz, * az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta!
Mindig veled akarok maradni, * hiszen kezedben tartottad jobbomat.
Hívek: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Szándékod szerint vezérelsz engem, * és végül is befogadsz a dicsőségbe.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, * és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Bár elenyészik a szívem és a testem, * szívem Istene és örökrésze mindig az Isten.
Nekem jó az Istennel lennem, * és az Úristenbe helyeznem bizakodásom.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
Zsolt 72,1bc és 23.24-25.26 és 28ab

ALLELUJA
Ha jót cselekszel, felragyog világosságod, mint a hajnal, * és sorsod hamarosan jobbra fordul. Vö. Iz 58,8 - 8. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is."
Ezek az evangélium igéi.

Vagy: EVANGÉLIUM Szent István király ünnepéről, augusztus 20-áról.
Lk 12,32-34

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
14. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE
(Augusztus 20.)
Pap: Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!
3. Add. hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára!
4. Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát!
5. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre!
Pap: Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.


Cikk kurir Link

...... .............


Szent István királyt 1038-ban Székesfehérváron temették el.

A halálát követő trónviszály idején a fehérvári káptalan, aki aggódott, hogy a holttestet megszentségtelenítik, 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápa engedélyével kiemeltette a testet a bazilika közepén álló márványszarkofágból és a bazilika alatti sírkamrába rejtette. Ekkor választották le róla a mumifikálódott jobb kezet, amit a bazilika kincstárába vittek. Innen a kincstár őre, Merkurius szerzetes eltulajdonította és elrejtette.
Könyörgés:
Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király dicsőséges jobbját gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.Ámen

Kaposvári székesegyház
........


Olvasmány Link
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ......
  2017-05-31 08:10:27, szerda
 
  SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitől, hogy ő az életét egészen Isten ügyének szentelte.
Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk:
,,Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott: nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban.
Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról.
Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem: Ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 20,17-27

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent. 33a. vers.
Vagy: Alleluja. 2. szám.
Előénekes: Bőséges esőt adtál, Istenünk, * örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél.
Lakást adtál nyájadnak azon a földön, * amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk.
Hívek: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
E: Áldott legyen az Úr mindennap, * üdvösségünk Istene, ő visel ránk gondot.
Istenünk ő, szabadító Istenünk,* az Úr, a mi Urunk, kivezet minket a halálból.
H: A Föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
Zsolt 67,10-11.20-21

ALLELUJA
Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ád majd nektek, * hogy veletek maradjon mindörökké. Jn 14,16 - 9. tónus.

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A búcsúzó Jézus imádkozik a világban maradó tanítványaiért.
Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott:
,,Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél.
Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt!
Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták: megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők - hiszen a tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd -, és én megdicsőültem bennük.
Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek."
Ezek az evangélium igéi.
Jn 17,1-11a

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
A húsvéti idő köznapjaira I.
Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a húsvéti szent időben mi is találkozhassunk feltámadt Urunkkal!
Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig és mindenütt hívő lélekkel ünnepelje az Úr feltámadásának győzelmét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy az Egyház pásztorai az apostolok lelkesedésével tanúskodjanak az Úr feltámadásáról!
Hívek: Kérünk téged...
3. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot a feltámadt Krisztusba vetett hitükről!
Hívek: Kérünk téged...
4. Hogy mindnyájan az odaföntvalókat keressük, ahol a feltámadt Krisztus él a te dicsőségedben!
Hívek: Kérünk téged...
5. Hogy elhunyt testvéreink részesüljenek a boldog feltámadásban az utolsó napon!
Hívek: Kérünk téged...
Pap: Jóságos mennyei Atyánk, újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában. Tekints ránk kegyelmesen és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is részesülhessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Verses kép pünkösdre
  2017-05-30 18:29:14, kedd
 
  Nagyobb kép Link

...... ........

 
 
0 komment , kategória:  Pünkösd  
Lejár 2020-ban a trianoni békediktátum?
  2017-05-30 10:48:46, kedd
 
  Videó Link

Trianon vége 2020 (eseményei sorrendben) videó Link

Trianon - Mi lenne ha ... videó Link

Európai határok változása az elmúlt 1000 esztendőben videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
A trianoni békeszerződés 70 éve hatálytalan!
  2017-05-30 10:42:37, kedd
 
  .2017.03.04-én megtörtént a jogi revízió!
Vendégünk: Dr. Gyarmati Éva és Dr. Farkas István József

2017. máj. 26 I. rész videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
A vadgesztenye virágzása - galafer50 videója
  2017-05-30 10:37:19, kedd
 
  A vadgesztenye virágzása -The chestnut tree flourishes. (Relaxation) A vadgesztenyefa csodálatos virágai különösen szemet gyönyörködtetőek. Egy lakótelepen készítettem a videófelvételeket, amikor a fák virágba borultak.
Zene: Michel Pépé - L'esprit du soleil. /The video was uploaded only for entertainment and language learning purposes and no money was earned from it! This video is not commercial./

A vadgesztenyefa (Aesculus hippocastanum) a szappanfafélék (Sapindaceae) családjába tartozik. Egy olyan erős, elterjedt, ismert és gyönyörű fa, mint a vadgesztenye, nem kerülheti el a figyelmünket. A Balkán-félsziget (Albánia, Görögország) és Elő-Ázsia hegyvidékeiről terjedt el Európa szerte a különböző parkosítási, kertépítési divatok nyomán. Magyarországra a törökök hozták be.
Parkok, kertek, fasorok árnyékot adó, nagy termetű - kedvező körülmények között akár 30 - 35 méter magasra is megnövő -, dús lombú, tavasszal mutatósan virágzó, lombhullató díszfája. Március vége felé az ágak kidagadó rügyeikkel hívják fel magukra a figyelmet. Kettesével nyílnak a héjak és leesnek, majd áprilisban megjelenik az első pár zsenge levél. A halvány barnássárga rügyek vonzóvá teszik a fát a sivár és kopár márciusi tájban. Májusban megjelennek a virágok, hogy kárpótoljanak a szomorú látványért. A virág öt zöld csészelevelében, öt gyönyörű hullámos szirmot találunk, amelyek tapintása a rózsáéra emlékeztet. Mindegyik hófehér szirmon rózsaszín pöttyök és sárga csíkok vannak, amik elvezetik az örömteli méheket a mézhez, ami a kehely alakú virág alján van. A vadgesztenyefa csodálatos virágai különösen szemet gyönyörködtetőek.
A vadgesztenye gyógynövényként is ismert, gyógyászati célokra a növény magját, virágját, kérgét és levelét is felhasználják. A magból nyert eszcin jótékony hatással van az erekre, különösen a vénákra, éppen ezért gyakran alkalmazzák visszérbántalmak, lábszárfekély és vérkeringési zavarok esetén. A kéregből nyert eszkulin fényvédő krémek alkotórésze, míg a leveleket hagyományosan ízületi bántalmak enyhítésére használják. Külsőleg régóta alkalmazzák fekélyek és bőrbetegségek kezelésére, aranyér ellen pedig ülőfürdőként.

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Barátaim képei és videói  
     1/29 oldal   Bejegyzések száma: 288 
2017.04 2017. Május 2017.06
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 288 db bejegyzés
e év: 3932 db bejegyzés
Összes: 47466 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1179
  • e Hét: 1179
  • e Hónap: 64454
  • e Év: 1002554
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.