Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
Mária út munkatársai kívánunk áldott húsvéti ünnepeket!
  2019-04-21 21:34:55, vasárnap
 
  Szent Ferenc által összeállított IX. zsoltárral kívánunk áldott húsvéti ünnepeket!
1 Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodákat művelt [14]!
2 Megszentelte szerelmes Fiát jobbja, *
és szentséges karja.
3 Megismertette az Úr üdvösségét, * s a nemzetek színe előtt kinyilatkoztatta igazságosságát.
4 Azon a napon az Úr elküldte irgalmát * és éjjel énekét.
5 Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, * örvendezzünk és ujjongjunk rajta.
6 Áldott, aki az Úr nevében jön, * Isten az Úr, ő ragyog felettünk.
7 Örvendjen az ég és ujjongjon a föld, zúgjon a tenger egész teljessége, * örvendjen a mező és minden ami rajta van.
8 Adjatok az Úrnak, népek családjai adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, * adjatok az Úr nevének dicsőséget!
9 Föld népei, énekeljetek Istennek, * zengjetek zsoltárt az Úrnak.
10 Zengjetek zsoltárt Istennek, aki az egek egei fölé emelkedett, * napkelet felé.
11 Íme hallatja szavát, hatalmas szózatát, dicsőítsétek Istent Izrael fölött, * fölsége és hatalma a felhőkben ragyog.
12 Csodálatos az Úr az ő szentjeiben, * Izrael Istene ad népének hatalmat és erőt, áldott az Isten.
 
 
0 komment , kategória:  Húsvét  
Ternyák Csaba: Krisztus feltámadása
  2019-04-21 21:29:59, vasárnap
 
  A látható és a láthatatlan világ találkozása
2019. április 20., szombat | 20:00
Ternyák Csaba egri érsek írásával kívánunk minden kedves olvasónknak áldott, kegyelemmel teljes húsvéti ünnepeket!
...... .......


A Rómába látogató zarándokokat gyakran elviszik az Aventinus-dombra, ahonnan különleges kilátás nyílik a városra. Van ott egy kapu, amelynek kulcslyukán át nagyon különleges látvány tárul az ember elé: egy narancskertbe lehet belátni, középen pedig a távoli Szent Péter-bazilika kupolája tűnik fel. A Máltai Lovagrend szentszéki követségének a bejárata ez. Könnyű megtalálni ezt a helyet, gyakran látni itt csoportokat. A látogatót itt néha olyan érzés tölti el, mintha a másvilágba, a mennyországba kukucskálna be. Pedig Antoine de Saint-Exupéry kis hercegének rókájától tudjuk, hogy ,,jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan".
Isten világa ilyen. Az emberi szemnek láthatatlan, tapasztalati úton nem tudunk képet alkotni róla. Pedig az emberi természet végtelenül kíváncsi, a megismerés vágya nagyon erős benne. De hiába. Még a legnagyobb űrtávcsövek, amelyek a távoli galaxisokat kutatják, vagy az űrből érkező rádióhullámokat képpé és hanggá átalakító szerkezetek is ugyanúgy alkalmatlannak bizonyulnak Isten világának kifürkészésére, mint a több milliószoros nagyításra kifejlesztett elektronmikroszkópok, amelyek a hangyák vagy a szemmel nem látható icipici élőlények testfelépítését is megmutatják, sőt, különböző gombák, baktériumok, egysejtűek életébe is betekintést nyújtanak.
A világegyetem és a mikrokozmosz megismerése hatalmas akadályokba ütközik, ugyanakkor napról napra rengeteg felfedezés, új ismeret születik, melyek alapján a tudomány úgy véli, hogy a kozmosz kifelé és befelé is végtelen.
A hívő ember számára ez a világ, legyen bármennyire hatalmas, mégis véges, mert egyedül csak Isten végtelen, akiről a Hiszekegyben megvalljuk: ,,a mennynek és a földnek, minden láthatónak és láthatatlannak" teremtője. Bár a liturgia felsorolja a láthatatlan lényeket, az angyalokat és főangyalokat, az uralkodó szellemeket, az égi hatalmakat, a mennyei seregeket, az ég erőit és a boldog szeráfkórusokat, amelyek szintén Isten alkotásai, ennek ellenére e láthatatlan világ megismerésével még nehezebb a dolgunk, mint a világegyetemmel. Itt még kevesebb fogódzót találunk, hiszen ,,Istent nem látta soha senki, az egyszülött Fiú - Isten, aki az Atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki" (Jn 1,18).
János evangéliumában Fülöp mindannyiunk kérését tolmácsolja Jézusnak: ,,Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az elég lesz nekünk" (Jn 14,8). A Mester válasza: ,,Aki engem látott, az Atyát is látta." Ezért kérjük, mintegy vágyakozva, a szentmise egyik prefációjában, hogy ,,látható alakban ismerjük meg a láthatatlan Istent, és a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa".
A láthatatlan világ fő jellemzője, hogy szemeinkkel nem látható, de a hatásaiból felismerjük vagy következtethetünk rá. Ilyen a mágnesesség vagy az elektromosság világa is. Istent is a tevékenységéből ismerjük meg: a teremtésből és a gondviselésből, vagy abból, amikor egyszerűen csak megérezzük a jóságát. Végül pedig maga Jézus feltámadása a legnagyobb bizonyíték arra, hogy a látható mögött van egy láthatatlan, de nagyon is valóságos világ. Az ő feltámadásában találkozik össze egészen egyedi módon ez a két világ, amely valójában ugyanannak a valóságnak két arca, Isten teremtésének két létformája, a látható és a láthatatlan valóság.
A tanítványok többször is találkoztak a feltámadott Jézussal. Ámulva, csodálkozva, néha félelemmel eltelve látták, hogy ugyanaz a Jézus áll előttük, akit eltemettek, és mégis egészen más. Olykor elváltoztatta magát, hogy ne ismerjék fel, mint az emmauszi tanítványok történetében. Máskor pedig megmutatta nekik sebeit is, és arra biztatta Tamás apostolt, aki azt hitte, szellemet lát, hogy kezével érintse meg azokat. A tanítványok egyrészt örültek annak, hogy újra látják a halottnak hitt régi jó barátot, másrészt talán féltek is tőle, mint valami titokzatos mennyei jelenségtől. Látták zárt ajtókon keresztül megjelenni, és látták eltűnni. Velük étkezett mint valóságos ember, mégis olyan dolgokra volt képes, amelyek meghaladják a földi ember határait. Mintha úton lett volna ebből a látható világból Isten dicsőségének láthatatlan világába.
A feltámadott Jézus titokzatos megjelenései tapasztalati világunknak mintegy a határán történtek, amelyeket felfoghatunk úgy is, mint rejtélyes, de biztos útmutatásokat az emberi élet jövőjéről. Mint Krisztus követői már tudjuk, hogy ettől fogva merre haladunk. Ez történik majd a mi feltámadásunk esetében is. Ilyenné válunk mi is. Az ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga és mintája. Pál apostol úgy értelmezi Krisztus feltámadását, mint az Atya hatalmas, teremtő, újjáteremtő tettét, amellyel a természetfölötti rendet létrehozta: ,,gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él" (2Kor 13,4). Ez az újjáteremtés Krisztus feltámadásában kezdődött meg, aki ,,a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje". Krisztus feltámadása az üdvtörténet legnagyobb eseménye. Isten azzal mutatta meg ,,nagyszerű erejét", hogy Jézust ,,a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is" (Ef 1,20-21).
Így ír erről a János-levél: ,,tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van" (1Jn 3,2). Jézusnak arról az utolsó megjelenéséről tanít, amely az idők végén történik majd meg, amikor eljutunk Isten színelátására. Sokkal többről van itt szó, mint Jézus csodái esetében, amikor Isten a természet erőinek megkerülésével hoz létre egy jelenséget, amelynek hatása kézzelfogható. Ilyen volt Lázár feltámasztása, aki élte tovább a földi életét, majd ismét meghalt. Ezzel szemben a végső feltámadás, amely Krisztus mintájára történik, teljes átmenet lesz az örök életbe, a természetfölötti létbe. Ezért sokkal inkább a hit világába tartozik, mint bármelyik csoda.
Felmerül azonban a kérdés: ha Krisztus legyőzte a halált, és a keresztségben hozzá kapcsolódva mi is meghaltunk már a bűnnek, s ha feltámadása által részesei vagyunk az örök életnek, akkor miért kell átmennünk a halál félelmetes kapuján? Hogyan kell elképzelnünk az elpusztult test újraéledését? Pál apostol szerint a feltámadás nem egyszerűen a holtak felébredése, hanem az újjászületett ember megdicsőülése (1Kor 15). A földből sem az elvetett búzaszem jön ki, amely elpusztul, hanem az új hajtás, amely röviddel ezelőtt még láthatatlan volt, és egyszerre láthatóvá, tapinthatóvá vált. A búzaszem kicsírázásában is, amely valamiképpen a feltámadás előképe, így találkozik a látható és a láthatatlan világ.
A feltámadt test tulajdonságairól szólva Szent Pál csak annyit állít, amennyit a természetnek és a természetfelettinek, a földinek és a mennyeinek, a láthatónak és a láthatatlannak a szembeállítása alapján mondhat. Valójában azt elemzi, amit az apostolok Krisztus feltámadásában megtapasztaltak, vagyis, hogy a feltámadt Krisztus azonos azzal a Mesterrel, aki három éven át tanította őket, aki szenvedett és meghalt. A vele való találkozásban megtapasztalják, hogy ő már nem a mi világunk lakója, nem kötik a test korlátai, nem fenyegeti többé a halál és a szenvedés. Az apostol a feltámadt test négy tulajdonságát állítja a szemünk elé: ,,Romlásra vetik el - romlatlanságban támad fel. Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad fel. Erőtlenségben vetik el - erőben támad fel. Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad fel" (1Kor 15,42-44).
A romlatlanság azt jelenti, hogy a feltámadt test nincs többé alávetve a romlásnak, a betegségnek és a halálnak, nincs kitéve ártalomnak. A dicsőségben való feltámadás Isten közelségének a jele (Mt 13,43), amelyben ,,átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez" (Fil 3,21). A test gyengeségét felváltja a tetterő, nem korlátozza már a fáradtság, a tér vagy az idő, a fizikai távolság sem szab határt akaratának. A feltámadt test érzéki vonásait pedig legyőzi a szellem uralma. Ez a feltámadás igazi tartalma. Erről olvasunk tömören a Jelenések könyvében: ,,Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, ami eddig volt, elmúlt. (...) Újjáteremtek mindent!" (21,4-5).
Ily módon lett Krisztus feltámadása a másvilág üzenete és egyben a mi reménységünk alapja, amikor Isten láthatatlan világa az emberi megtapasztalás számára is érezhető módon belenyúlt a mi világunkba. Mintegy kinyílt előttünk az ég ajtaja, és már nemcsak egy kulcslyukon keresztül szemlélhetjük jövőnket a Feltámadott dicsőségében.

Ternyák Csaba egri érsek

- Beteljesedett! - Jézus szenvedéstörténete újra és újra megrendít bennünket. Ő tudta, ami történik, az nem a véletlen műve - mondta beszédében, nagypénteken Ternyák Csaba Egerben.
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Nagyszombat a csend napja, az Anya órája
  2019-04-21 21:19:34, vasárnap
 
  019. április 20., szombat | 18:50
Nagyszombat a ,,köztes" nap a Jézus halála miatti fájdalom és a feltámadás öröme között. Stanisław Ryłko bíboros, a Santa Maria Maggiore-bazilika prelátusa beszélt a Vatikáni Rádiónak Szűz Mária jelentőségéről nagyszombat tekintetében.
...... .....


Nagyszombatot a ,,leghosszabb napnak" is nevezik. Az elmélkedés napja, liturgiamentes nap, nem járulunk szentáldozáshoz, hanem csendben várakozunk, hogy újra átéljük a tanítványok csüggedését Jézus halála után. A szombat esti húsvéti vigília szertartása viszont már a feltámadás húsvéti liturgiájának a része. Az Ige ,,válságának" napja is a nagyszombat: az evangéliumok sem beszélnek róla. Ez az az időszak, amikor Jézus teste a sírban nyugszik, az apostolok pedig továbbra sem tudják, mi történik majd.
XII. Piusz liturgikus reformja bizonyos értelemben ,,helyreállította" nagyszombatot mint a csend és a várakozás napját. A keresztények Krisztus haláláról és a saját halálukról elmélkednek, és felkészülnek földi életük elkerülhetetlen végére. Ezen a napon próbatétel elé kerül a hit, mert a Messiás meghalt, nem lehet tudni, mi történik, és csak várni lehet, hogy ez az űr majd feltöltődik.
Mégha minden mozdulatlan is, Krisztus cselekszik. Az ősi hagyomány szerint ezen a napon Jézus alászállt a poklokra, a holtak birodalmának mélyére, hogy üdvözítse az embert, és magával vigye a mennybe, ahol előttünk jár és ahová tárt karokkal vár minket. A pokolban találkozik Ádámmal, az első emberrel, aki az egész emberiséget jelképezi. Felrázza, felébreszti, és hirdeti neki az üdvösséget, amelyből senki sincs kizárva. Gyakorlatilag hidat képez a sír és Isten országa között. Jézus hordozza a Kereszt tévedhetetlen fegyverét, mert a halállal legyőzte a halált.
Közel 30 éve nagyszombaton ünnepeljük a bizánci hagyomány szerint az Anya óráját. Mária személyére összpontosítunk, akiben ezen a napon jelen van a fia halála miatti fájdalom és a feltámadásába vetett remény. Máriát Loyolai Szent Ignác óta Mater Dolorosának, Fájdalmas Anyának nevezzük. A Kereszt lábánál láttuk őt, akit Fia elhagyott, mert meghalt, de utolsó lehelete előtt még Jánosra bízta őt. Mária ugyanis, aki meghívást kapott az anyai küldetésre, nem maradhat gyermek nélkül. Mária fájdalmából és hitéből születik meg az egész Egyház, amely a Szűzanyával együtt ott áll a Kereszt lábánál, hogy megvilágosuljon a remény által. A Mária-évnek kihirdetett 1987-es év óta a Mária órája-szertartást Rómában a Santa Maria Maggiore-bazilikában tartják.
Az ,,Anya órája" jelentőségéről nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak Stanisław Ryłko bíboros, a Santa Maria Maggiore-bazilika prelátusa. Máriáról mint példaképről Árpád-házi Szent Erzsébet szavait idézte fel: ,,Boldog vagy te, aki hittél". A Szűzanya a hitről és a reményről tanít nekünk akkor, amikor mindenki, még a tanítványok is elveszettnek érezték magukat. Az Anya azonban tudja, hogy aki meghalt és akit eltemettek, dicsőségben visszatér. Nagyszombat különösen is az ,,Anya órája", amikor Sion leánya, az Egyház Anyja megélte hite és Fiával, az ember megváltójával való egységének legnagyobb próbatételét. A Fájdalom Anyja Jézus sírjánál az Egyház ikonjaként jelenik meg, aki virraszt jegyese sírjánál, várva feltámadásának ünneplését. Szűz Mária tehát példakép számunkra a fájdalom idején, a sötét pillanatokban, amikor úgy érezzük, Isten nincs jelen. A Szűzanya azonban ott van, él, és ráhagyatkozott a Mennyei Atya akaratára, megismételve bizonyos értelemben azt az ,,igent", amelyből minden elindult a názáreti házban.

Forrás: Vatikáni Rádió
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Pilinszky János: Harmadnapon - vallásos vers
  2019-04-21 20:47:58, vasárnap
 
  És fölzúgnak a hamuszín egek,
hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
és megszűnhetett dobogni szíve
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Én vagyok a feltámadás és az élet
  2019-04-21 20:44:52, vasárnap
 
  Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog.
(János 11,25)

...... ........... ........


Feltámadt Jézus Alleluja! Örvendjünk, mert él a Megváltónk.
...... ......

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
  2019-04-21 20:36:27, vasárnap
 
  valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem

1994

Kaláka együttes előadása videó Link

Kányádi Sándor szavalja videó Link
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Szent István Rádió - Nagyszombat
  2019-04-21 20:33:59, vasárnap
 
  Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.
...... ..........


Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szentsír előtt.
Nagyszombaton az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik a szentsír előtt időzve. Az esti vigília-szertartással veszi kezdetét a Katolikus Egyház legfontosabb ünnepe, a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti: Jézus Krisztus feltámadt a halálból és mindenkit meghív az örök életre.
Nagyszombat a gyász napja, Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van imádságra a szentsír előtt. Ezen a napon készülődünk a feltámadás örömére. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének-halálának titkában elmélyedni. Nagyszombat - Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított szentsírt.
Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény: Krisztus feltámadásának fénye.
A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend, a IV. századra vezethető vissza.
A húsvéti vigília szertartása a tűzszentelés szertartásával kezdődik. Egyedül a parázsló szén világít, s az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a Kezdet és a Vég, ő az Alfa és az Ómega, övé az idő, és övé az örökkévalóság, övé a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, amely belevilágít a templom sötétjébe és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon.
Erről az új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjénszegekkel, amelyek Jézus halálos sebeit jelzik. A Föltámadásnak nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támadt föl, hanem az örökkévalóságba lépett át, mégis az Egyház liturgiája mintegy megjeleníti a föltámadás pillanatát, ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. Szimbolikusan ez a föltámadás pillanata. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosságának elterjedését érzékelteti, azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, s három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a Húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. Ezt az örömet halljuk és látjuk: ,,Krisztus világossága", erre válaszolunk: ,,Istennek legyen hála." Ezután hangzik föl az Egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a Húsvéti örömének. A húsvéti örömének az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi.
A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az igeliturgia, amely végigvezet minket az üdvösségtörténet nagy állomásain, eljutva az Újszövetségig. Ekkor felhangzik a Glória, Isten dicsőítése és ,,visszatérnek a harangok", felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium.
A katolikus templomokban ősi hagyományt követve általában húsvét vigíliáján, a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a felnőtt korukban megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az Egyház. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az ember tagjává lesz az Egyháznak, amelyhez a szentek közössége hozzátartozik. Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelés. Az Egyház akkor is szentel vizet, ha keresztelésre nem kerül sor. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat: ellene mondanak a Sátánnak és megvallják hitüket a Szentháromság egy Istenben, s keresztségükre emlékezve az Egyház meghinti őket az új vízzel. A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják és velük együtt a hívek. Nemcsak azért, mert ma mindannyian ünnepeljük keresztségünk titkát, hanem azért is, mert mindannyiunknak testvéri felelősséget kell vállalnunk a keresztelendőkért, egymásért.
A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt Üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét. Ez a szép közép-európai hagyomány kiviszi a Föltámadás örömhírét a világba, megáldva a négy égtájat. Az egész világ számára elviszik az Örömhírt: Krisztus Feltámadt! Valóban feltámadt! Alleluja!

Forrás: eger.egyhazmegye.hu
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Gyászba borult Srí Lankán a húsvétvasárnap
  2019-04-21 20:27:50, vasárnap
 
  Gyászba borult Srí Lankán a húsvétvasárnap. Délután négy órai adatok szerint már több mint 200 halálos áldozata van a támadásoknak.
Három katolikus templomban robbant pokolgép húsvétvasárnap Srí Lankán
2019. április 21., vasárnap | 10:40
Április 21-én nyolc bomba robbant Srí Lankán katolikus templomokban és különböző szállodákban. A támadásoknak több mint 200 áldozata és több mint 450 sebesültje van.
....


Gyászba borult Srí Lanka húsvét vasárnapján, amikor egy összehangolt merényletsorozatban három katolikus templomban és három szállodában robbant pokolgép.
Az áldozatok száma meghaladja a 150-et, közülük legalább 35-en külföldiek.
A fővárosban, Colombóban, ahol három szállodát és egy templomot ért támadás, legalább 45-en haltak meg. 67-en a fővárostól északra található Negombóban haltak meg, ahol a templomban robbant pokolgép, az ország keleti részén található Batticaloában pedig legalább 25-en vesztették életüket a templomot ért merényletben.
Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don bíboros, colombói érsek kifejezte fájdalmát a merénylet miatt és felhívást tett közzé véradásra azokban a kórházakban, ahol a sebesülteket ápolják.
- Srí Lanka 21 milliós ország, lakosainak többsége buddhista (70 százalék), ezt követik a hinduk (12 százalék), a muszlimok (10 százalék) és a keresztények, akik az ország lakosságának 7,4 százalékát teszik ki.
2018 végén a National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka elnevezésű keresztény szervezet jelentette, hogy megnőtt a keresztény közösségek ellen elkövetett merényletek száma: 2018 januártól szeptemberig 67 merényletről számoltak be.

Forrás: Avvenire
Fotó: Famiglia Cristiana
Magyar Kurír
*
- 24.hu oldalon
Vérfürdő Srí Lankán: nyolc merénylet, 200-nál is több halott.
Pár órával az után, hogy egyidőben hat helyszínen (három szállodában és három templomban) robbantás volt Srí Lankán, újabb két merényletet követtek el eddig ismeretlenek.
Legalább másfél százan meghaltak Srí Lankán, miután szállodákban és templomokban robbantottak
A húsvétvasárnapi mise idején történt a merényletsorozat.
A főváros egyik peremkerületében, Dehivelában, egy szállodában történt a hetedik robbantás, és ebben legkevesebb két ember meghalt. A CNN-nek az egyik szemtanú azt mondta, hogy amint a robbanás hangjára kinézett az ablakon, két helikoptert látott elrepülni.
Aztán pár percre rá szintén a fővárosban, de már másik peremkerületben egy nyolcadik robbanás is bekövetkezett, itt három rendőr halt meg.
A rendőrség legfrissebb adatai szerint a merényletsorozatban 207-en haltak meg, 450-en megsérültek. Azért is magas az áldozatok száma, mert húsvétvasárnap a mise miatt sokan tartózkodtak a templomokban. A célba vett szállodákban pedig sok a külföldi vendég.
A rendőrség azt is bejelentette, hogy nyolc személyt letartóztattak a merényletsorozattal kapcsolatban, azt egyelőre nem tudták megmondani, ki a felelős a robbantások elkövetéséért.
Merényletsorozat Srí Lankán: egyelőre senki sem vállalta a felelősséget
Nyolc embert őrizetbe vett a helyi rendőrség,
A halálos áldozatok közül nagyjából 30 külföldi állampolgárságú. Az illetékes minisztérium jelentése szerint egyelőre annyi biztos, hogy a külföldi áldozatok között két török és egy holland állampolgárságú van, valamint az Egyesült Államokból, Portugáliából, az Egyesült Királyságból és Kínából származó áldozatot is azonosítottak már.
- A magyar külügyminisztérium nem tud arról, hogy magyar állampolgár lenne a halottak között.
A Srí Lanka keleti részén található Batticolában egy templomot ért támadás. A BBC jelentése szerint a helyi kórházban 40 sérültet kezelnek, 25 emberen már nem tudtak segíteni. A halottak között öt gyerek is van.
Az ország kormánya kijárási tilalmat rendelt el azonnal hatállyal, és felfüggesztette a közösségi média működését, írja az MTI.
A kijárási tilalom egyelőre 12 órán át (helyi idő szerint délután 6 órától másnap reggel 6 óráig) tart.
...... .......


Gyáva, aljas, kegyetlen támadás
Hagyományos húsvétvasárnapi beszédében Ferenc pápa azt mondta: “együttérez ennek a kegyetlen erőszaknak az áldozataival, akiknek húsvétkor fájdalmat kell elszenvedniük és gyászolniuk kell".
- Donald Trump amerikai elnök rettenetes terrorcselekménynek minősítette a történteket, és értésre adta, hogy az Egyesült Államok kész segíteni Srí Lankának abban, hogy kezelni tudja a helyzetet. Theresa May brit miniszterelnök Twitter-üzenetében rémisztőnek nevezte a támadásokat, és hangoztatta, hogy a nemzetközi közösségnek össze kell fognia, és el kell érnie, hogy mindenki félelem nélkül gyakorolhassa hitét.
- Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az áldozatokat és a hozzátartozókat együttérzéséről biztosítva azt is jelezte, hogy az Európai Bizottság kész segítséget nyújtani a merényleteket követően szükségessé vált intézkedésekhez és munkálatokhoz.
- Frank-Walter Steinmeier német államfő gyáva terrortámadásoknak nevezte a merényleteket. Angela Merkel kancellár szóvivője útján azt emelte ki: a terrorizmus, a vallási alapú gyűlölet és intolerancia soha nem győzedelmeskedhet. Emmanuel Macron francia elnök is a hívők elleni “aljas merényletről" írt Twitter-üzenetében. Sebastian Kurz osztrák kancellár körmönfont terrortámadásnak minősítette a robbantásokat, elítélte azokat, és aggodalmát fejezte ki miattuk.
-Vlagyimir Putyin orosz elnök a Srí Lanka-i államfőnek küldött táviratában cinikus és kegyetlen cselekedetnek nevezte a merényleteket. Leszögezte, hogy Moszkva megbízható partnere marad Colombónak a nemzetközi terrorizmus elleni küzdelemben. (MTI)
*
- Szijjártó Péter hangsúlyozta: mélységesen elítélik ezt a támadást, amely ismét bebizonyította, hogy a terrorszervezetek támadásainak kiemelt célpontjává váltak a hívők közösségei, ezen belül is elsősorban a keresztények. A terroristák ezúttal misék alatt támadtak a hívekre, ami rendkívül gátlástalan cselekedet - fűzte hozzá,
és együttérzéséről biztosította az áldozatok családtagjait. Elmondta, hogy a merényletben esetleg érintett magyar állampolgárok számára vészhelyzeti telefonvonalat létesítettek, amelynek száma a konzuli szolgálat honlapján megtalálható. A magyar hatóságok hét, Srí Lankán tartózkodó regisztrált magyar állampolgárról tudnak, nekik nem esett bajuk.
Merényletsorozat Srí Lankán: egyelőre senki sem vállalta a felelősséget
Nyolc embert őrizetbe vett a helyi rendőrség,
A miniszter azt kéri a térségbe utazóktól, hogy regisztráljanak a konzulátusi szolgálat honlapján, adják meg a tartózkodási helyüket, hogy baj esetén minél hamarabb segítséget kaphassanak a magyar hatóságoktól.
Húsvétvasárnap délelőtt Srí Lankán 8 robbantásos merénylet történt, ezek közül három keresztény templomban, négy pedig szállodában. A jelenlegi adatok szerint több mint 200 halálos áldozata és félezer sérültje van a támadássorozatnak. A Srí Lanka-i kormány országos kijárási tilalmat rendelt el vasárnap kora estétől hétfő reggelig. (MTI)
 
 
0 komment , kategória:  Katasztrófa  
II. János Pál pápa utolsó
  2019-04-21 20:15:15, vasárnap
 
  Az utolsó "urbi et orbi" áldás 2005. március 27-én. Krisztus feltámadott, allelúja! Alig egy hét múlva megtért Istenéhez.

...... ........... .......

 
 
0 komment , kategória:  Elhunyt híres emberek  
2019.04.20 Feltámadás.
  2019-04-21 19:51:49, vasárnap
 
  Megszűnik a sötétség, a templomba érve világos lesz.
........


Rómáből visszatérnek a harangok és az orgona.
Tabernákulumba vissza kerültek az áldozáshoz szükséges kellékek és az oltári szentség..
Újra énekeljük "Alleluja"

Videó Link
*
Képek saját fotózás
Urunk feltámadt! Alleluja
................................


Hívők húsvéti ételeinek megszentelése.
..........


Ételek megáldás és szentelése
........


Kersztségi fogadalom megújítása
........


A Jordán vizével megtöltött kis korsók a 12 apostolt jelképezik
................


Szentsír a feltámadás után
................


Én is imádkoztam 3 nap a mise előtt a Szentsírnál
........


 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 25 
2019.03 2019. április 2019.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 5 db bejegyzés
e hónap: 456 db bejegyzés
e év: 2007 db bejegyzés
Összes: 38713 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 560
  • e Hét: 1473
  • e Hónap: 30156
  • e Év: 307145
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.