Belépés
kalmanpiroska.blog.xfree.hu
Minden kegyelem. Kovács Kálmán
1968.04.24
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 165 
Isten nem hagy minket erőnkön felül kísérteni
  2021-06-23 13:03:16, szerda
 
  Isten nem hagy minket erőnkön felül kísérteni

Textus: 1Kor 10,13

Az igazság amire tanít bennünket ez az igevers az, hogy:

1. Isten hűséges és nem hagy minket erőnkön felül kísérteni.

Isten hűséges. Csodálatos Istenünk van. Hűséges az ígéreteihez, és hűséges hozzánk az Ő népéhez. Engedjük, hogy ez az igazság mélyen gyökerezzen meg bennünk.

Isten miért nem hagy minket erőnkön felül kísérteni? Miért oltalmaz bennünket? Válasz:

A. Jézus váltságmunkája miatt.

Jézus meghalt értünk. Megváltott bennünket. Áron vétettünk meg. Isten örökbefogadott bennünket. Családjának tagjai vagyunk. Jézushoz tartozunk és Neki joga van megőrizni bennünket. Nem engedi hogy elpusztítson az ellenség. Terve és célja van velünk: az, hogy a mennybe vigyen be minket, hogy ott mindörökké Vele együtt éljünk és Vele együtt uralkodjunk. Ő hűséges hozzánk. Nem hagyja hogy erőnkön felül legyünk megkísértve. Megtart, megőriz minket. Ez egy csodálatos igazság. Ezt írja Kálvin János Istenről:

,,Mert ismeri erőnk mértékét, amit ő maga adott. Erőnk mértéke szerint szabályozza kísértéseinket." Eddig az idézet.

Isten szabályozza, hogy az ördög és mások milyen messzire mehetnek el a megkísértésünkben és azt is ő szabályozza, hogy milyen erős lehet a kísértés. Az a tény, hogy Isten nem engedi, hogy ellenállhatatlan kísértések érjenek bennünket, az a nekünk, mint Isten népének adott ígéreteihez való hűségét tükrözi. Némely esetekben Isten eltávolít bennünket elviselhetetlennek tűnő kísértésből, más esetekben ő erőt ad a népének, hogy elviselje a kísértést és hű maradjon hozzá.

2. Gondolkozzatok el azon, hogy Isten milyen jól ismer benneteket.

Isten tudja, hogy hány hajszál van a fejünkön. (Lk 12,7) Ismeri a könnyeinket. (Zsolt 56,8) Pontosan tudja, hogy mekkora kísértést bírunk elviselni.

Különbözőek vagyunk. Különbözik a tűréshatárunk. Vannak akik több fájdalmat bírnak elviselni mint mások. Isten tudja, hogy mekkora kísértést bírsz elviselni. Pontosan ismeri a határodat. Soha nem hagyja hogy erődön felül legyél megkísértve. Mindig elkészíti a szabadulás útját amelyet megtalálhatsz.

Amikor Isten elkészíti a szabadulás útját - akkor Ő soha nem teszi túl nehézzé számunkra azt, hogy megtaláljuk ezt az utat. Az Isten által elkészített szabadulás útja valóságos és biztos. Mindig ott van látható módon az adott helyzetben amikor megkísértve vagyunk.

Az egyik írásmagyarázó így beszél a szabadulás útjáról:

,,A kép egy seregről szól amely csapdába esik csata közben, de hirtelen egy hegyi átjáró tűnik fel előttük és kimenekedést ad nekik szorult helyzetükből. Ez azt ábrázolja ahogyan a keresztyének megmenekülnek a próbákból."

Kálvin János ezt írja:

,,Az Úr biztos őrzője népének, akinek a védelme alatt biztonságban vagy, mert ő soha nem hagyja népét magára. Mivel az ő védelme alatt vagy ezért nincs okod a félelemre..."

De mi ez a szabadulás útja amit Isten elkészít?

Nem kell azt gondoljuk, hogy ez mindig a kísértésből való kihozatalt, a kísértés megszűnését, a kísértés eltávolítását az életünkből jelenti. Igeversünk azt mondja, hogy: ,,Isten a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni."

Isten hűsége segíti az Ő népét, hogy elbírják viselni a kísértést. Amikor jelentkeznek a kísértések az életünkben, akkor ne várjuk, hogy Isten mindegyiket el fogja távolítani az életünkből, mert nem fogja. Ő azt akarja, hogy használjuk a menekülési útvonalat amit elkészít, megjelöl és ad, hogy éljünk azzal.

Milyen menekülést ígér Isten? Miféle szabadulás útjáról van szó?

,,A szabadulás útja majdnem mindig az Isten ígéretébe helyezett bizodalom" - írja az egyik írásmagyarázó.

Sokan Izrael fiai közül féltek bemenni az Ígéret földjére amikor a 12 kém visszatért a föld kikémleléséről. Tíz kém rossz hírrel tért vissza és azt mondták hogy annak az országnak a lakói igen erősek és nem lehet őket legyőzni. Amikor a nép elkezdett fellázadni Isten és Mózes ellen, akkor Józsué és Káleb, a két kém akik sürgették a népet, hogy menjenek be az Ígéret földjére és foglalják azt el, megszaggatták ruhájukat és azt mondták az egész közösségnek (4Mózes 14,7-9):

,,A föld, amelyet bejártunk, hogy kikémleljük, igen-igen jó föld. Ha az ÚR kedvel bennünket, akkor bevisz bennünket arra a földre, és nekünk adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Csak az ÚR ellen ne lázadjatok, és ne féljetek a föld népétől, mert a fél fogunkra sem elegek! Tőlük eltávozott oltalmuk, de velünk van az ÚR! Ne féljetek tőlük!"

Figyeljétek meg hogy beszédükben utalnak Isten ígéreteire - igen-igen jó föld, tejjel és mézzel folyó föld, bevisz bennünket arra a földre, nekünk adja, velünk van az Úr - tőlük eltávozott oltalmuk.

Amikor Jézust az ördög megkísértette, akkor Jézus minden kísértéssel így szállt szembe:

,,Meg van írva..."

Jézus az írott Igéhez folyamodott. Abban bízott. Arra támaszkodott. Jézus úgy használta a Szentírást a kísértésben mint a szabadulás útját. Mi hogyan győzedelmeskedhetünk a kísértéseink felett? Úgy ahogy Jézus. Az Írások által.

Vannak olyan személyek akik azt hangoztatják, hogy nincs szükség a Szentírásra; hogy az nem segít az emberen és hogy az embernek csak a Szentlélekre van szüksége. Úgy beszélnek mintha a Léleknek és az Igének nem lenne semmi köze egymáshoz. Nem szabad az ilyen tanításra hallgatnunk. A 2Péter 1,4 azt mondja az Isten hatalmáról és a mi Istenismeretünkről:


,,Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban."

A szabadulás útja a ,,drága és hatalmas ígéretek" által van. A szabadulás útja az, ha Isten hatalmas szaván állunk a kísértések közepette. Isten szava az amely képessé tesz bennünket arra, hogy győzedelmeskedjünk a kísértéseink fölött!

Amikor József megkísértve volt Pótifár felesége által, akkor József tudta, hogy az, amire kéri őt
az asszony - hogy feküdjön le vele - bűn, hogy az Isten ellen van, hogy az hálátlanság Isten iránt és hogy a házasság szent dolog. József számára a szabadulás útja az volt, hogy elfutott a kísértéstől. Az hogyha nem tápláljuk a testet a kívánságokra és nem helyezzük magunkat a kísértés útjába az egyik módja a kísértés elől való menekülésnek.

Testvérek, ismerjétek el Istennek a hozzátok való hűségét és adjatok hálát Neki és dicsérjétek Őt ezért.

3. Isten nem kísért (csábít) bennünket a bűnre.

Jakab 1,13 mondja: ,,Senki se mondja, amikor kísértésbe jut: ,,Isten kísért engem", mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal."

Az ördög kísért bennünket a bűnre. A gonosz emberek. A körülmények. De Isten nem kísért a bűnre.

Ő azonban megszabja hogy a Sátán és mások mennyire kísérthetnek meg bennünket. Tudjuk, hogy ők el akarnak pusztítani bennünket. A Sátán el akarta pusztítani Jóbot. Azt akarta, hogy Jób átkozza meg Istent. Az ördög el akarta pusztítani Pétert. Megakarta rostálni őt mint a búzát és azt akarta, hogy a hite elfogyatkozzék. De Isten nem engedte meg neki ezt.

4. Van amikor Isten teljesen megőriz minket a kísértésektől.

A Máté 6,13-ban Jézus tanítja a tanítványait, hogy hogyan imádkozzanak és az egyik kérése az Úr imádságának ez:

,,Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól."

Az imádságaink által Isten néha teljesen megszabadít minket bizonyos kísértésektől.

Gyakran jó nekünk az, hogy megkímélve vagyunk a kísértéstől. A Gecsemáné kertben Jézus amikor odament a tanítványaihoz miután imádkozott az Atyához, azok aludtak. Felébresztette őket és azt mondta nekik (Lk 22,46):

,,Miért alusztok? Keljetek fel, és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek!"
Gyakran a javunkra van az amikor nem vagyunk kísértésbe vive. Nagy áldás szabadnak lenni a kísértéstől.
De még ha jelentkezik is az életünkben, nem számít hogy milyen nagy, vagy hogy milyen sokáig tart - Isten hűséges hozzánk és megtart a kísértésben. Milyen csodálatos Istenünk van. Nem kell vétkezzünk. Nem kell engedjünk a kísértésnek. Le tudjuk azt győzni.

5. Ötödször ez azt jelenti, hogy nincs helye a büszkeségnek az életünkben.

A keresztyének gyakran lenéznek másokat. Talán azt gondoljuk:
,,Soha nem tennék olyat, amit ő tett."
Mégis miért nem tettük meg azt? Azért mert az a bűn összezúzott, legyőzött volna bennünket. De nem jött közel hozzánk mert Isten hűséges volt hozzánk. Ő tudta hogy mit tenne velünk az a bűn és megvédett minket tőle.
Néha a betörők feltérképezik a házakat egy bizonyos környéken amikor egy házat ki akarnak rabolni. Bizonyos házak mellett elmennek különböző okokból. Majd egyet kiválasztanak közülük. Ha az amelyiket kiválasztottak nem a tied - akkor az jó neked. Nem fognak behatolni a házadba. Nem fogják kirabolni. Nem fognak bántani téged. Megkímélve vagy.
Vagy, ha szembesültél azzal a bizonyos kísértéssel - Isten sok kegyelmet adott neked. Elkészítette számodra a szabadulás útját. Nem a saját erőddel vagy intelligenciáddal szabadultál meg a kísértéstől - hanem azért mert Isten erőssé tett téged.
Ez a helyzet azzal a kísértéssel amely túlságosan erős számunkra. Isten nem fogja közel engedni hozzánk.
5Mózes 7,9: ,,Tudd meg tehát, hogy a te Istened, az ÚR az Isten. Állhatatos Isten ő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait."
Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Hosszú építő írások  
Részegség
  2021-06-21 14:24:48, hétfő
 
  A részeges ember a különféle kéjek között összeroskad, s ott fetreng a bűnök szemétdombján.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:23:07, hétfő
 
  Amint a tűz könnyen elemészti a szalmát, s rövidesen elég benne a száraz polyva, úgy a részegség is tönkreteszi a testet, s mind a lelket, mind a testet súlyos bűnveszedelembe sodorja.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:20:41, hétfő
 
  Ó részegség, te megvakítod a lelket, helyesen ítélni nem tudsz, nincs benned belátás, csalfa ördög, édes méreg, csábos vétek vagy.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:18:32, hétfő
 
  A részegség minden rossznak anyja, minden fajtalanságnak testvére, minden gőgnek atyja.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:16:50, hétfő
 
  Senki se legyen köztetek részeg, mert a részeg az őrült hasonmása.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:10:28, hétfő
 
  Akik a részegség kloakájában fekszenek, férfi voltukkal kérkednek, azokat pedig, akik becsülettel, józanon élnek, nem tartják férfiaknak; leverve fekszenek, s mégis ők a férfiak, állnak az igaziak, de a részegek szemében ők nem férfiak.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:08:09, hétfő
 
  Ó szerencsétlen emberi nemzedék! Mily sokan vannak, akik pohártársaikat kelletén túl unszolják az ivásra, s az ajtajuk előtt zörgető szegény számára nincs egy pohár vizük.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:06:10, hétfő
 
  Aki mást rávesz arra, hogy mértéktelen ivással lerészegedjék, kisebb bűnt követne el, ha az illetőnek testét fegyverrel megsebezné, mint mikor így, a részegség által a lelket öli meg.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
Részegség
  2021-06-21 14:04:27, hétfő
 
  Mindazt a titkot, melyet a józanság őriz, dobra üti a mámor.

Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Ágoston idézetek  
     1/17 oldal   Bejegyzések száma: 165 
2021.05 2021. Június 2021.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 165 db bejegyzés
e év: 1171 db bejegyzés
Összes: 30703 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 58
  • e Hét: 2923
  • e Hónap: 37300
  • e Év: 302963
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.