Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Útravaló – 2019. július 3. - Szent Tamás apostol
  2019-07-03 10:39:27, szerda
 
  ,,Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!" Tamás kételkedve fogadta Jézus feltámadásának hírét. A Feltámadott győzte meg arról, hogy valóságos testben támadt fel. Újra megjelenik tanítványainak, amikor Tamás is köztük van. A Jó Pásztor, aki utánamegy minden báránynak, mert mindegyiket egyformán szereti. Biztatja Tamást, hogy érintse meg feltámadt testét. Az apostol, belenyúlva Jézus sebébe, így vallja meg hitét: ,,Én Uram, én Istenem!" Boldognak nevez minket Jézus, mert mi nem látjuk őt úgy, mint Tamás, mégis hisszük, hogy él és velünk van. Az igazi boldogságot ő adja nekünk. Jézus azt mondja, érintsd meg őt! Itt van, mindjárt megérintheted a feltámadt Jézust a szentáldozásban.  
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
Szent Tamás apostol 07.03
  2019-07-03 10:27:50, szerda
 
  Szent Tamás apostol az építőmunkások, pallérok, építészek, földmérők, valamint a vakok, továbbá India és Pakisztán keresztényeinek védőszentje.
a bibliai 12 apostol egyike, aki Jézus föltámadásában nem hívén, ujjait a sebeibe téve győződött meg róla, innen elnevezése: hitetlen Tamás. Neve az arámi Taumá / Tómá-ból ered, ami ,,ikreket" jelent.
...... ........... ............. ........


- Igenaptár oldalon:
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Apostolokra alapozott épület vagytok.
Testvéreim!
Nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. Benne kapcsolódik egybe az egész épület, és emelkedik az Úr szent templomává. Őbenne épültök egybe ti is, és lesztek a Szentlélek közreműködésével Isten hajlékává.
Ez az Isten igéje. Ef 2,19-22

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Én Uram, én Istenem!
(Húsvétvasárnap este) a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: ,,Láttuk az Urat." De ő így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: ,,Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás így válaszolt: ,,Én Uram, én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!"
Ezek az evangélium igéi Jn 20,24-29

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! Az Eucharisztia ünneplésén, a szentmisén való jelenlétünk alkalmat ad arra, hogy részesedjünk a te áldozatodból és feltámadásodból. A szentáldozás által közösségre lépünk, egyesülünk veled, ugyanakkor lelki közösségre lépünk embertársainkkal is, mert mindannyian az egy kenyérből, a te szent testedből részesülünk. Hisszük, hogy ha a te szent testeddel táplálkozunk, eljuthatunk az örök életre.

Elmélkedés
Szent Tamás esete jól mutatja, hogy még azoknak is meg kell küzdeniük a hitetlenség, a kételkedés kísértésével, akik közvetlen közelségben vannak Jézussal, még a tanítványoknak és az apostoloknak is. Az ünnep evangéliuma beszámol arról, hogy egy alkalommal, amikor a feltámadt Úr megjelenik apostolainak, Tamás nincs együtt a többiekkel. Amikor apostoltársai elmondják neki a történteket, kétség merül fel benne, hogy valóban feltámadt és megjelent az Úr és hogy társai igazat mondanak. Szeretne személyesen meggyőződni arról, hogy Jézus feltámadt. Kételkedése akkor szűnik meg, amikor az Úr újra megjelenik és Tamás láthatja, megérintheti sebeit. Ekkor hangzik el hitvallása: ,,Én Uram, én Istenem!"
Az evangéliumok megőrizték számunkra, és a mostani rész is ezzel kezdődik, hogy Tamásnak volt egy mellékneve: Iker. Egészen kézenfekvő volna úgy magyarázni ezt a melléknevet, hogy Tamásnak lehetett egy ikertestvére, ugyanakkor mégsem biztos, hogy ez a helyes megoldás. Egyes ókeresztény iratokban az a magyarázat szerepel, hogy azért kapta az Iker melléknevet, mert olyannyira hasonlított Jézushoz, mint ahogy az ikertestvérek hasonlítanak egymásra. Ebben a lehetséges megoldásban sem lehetünk biztosak. De ennek kapcsán érdemes elgondolkodnunk azon, hogy vajon a mi életünk mennyire hasonlít Krisztusra? A mi cselekedeteink mennyire hasonlítanak az Úr tetteire? Törekszünk-e arra, hogy hasonlóvá váljunk Krisztushoz?
C. Horváth István Sándor

*
- Jeles napok oldalon Link

- Magyar kurír oldalon
Szent Tamásra, a ,,hitetlen" apostolra, a töprengő és kétkedő emberre emlékezünk liturgikus ünnepén, július 3-án. Az apostollal kiálthatjuk újra és újra: ,,Én Uram, én Istenem!"
Mint az első idők sok szentjéről, Tamásról is csak néhány vonást őrzött meg számunkra a hagyomány. Az apostolok listájában neve Alfeus fia, Jakab (Mk 3,18), Máté (Mt 10,3; Lk 6,15), illetőleg Fülöp (ApCsel 1,13) mellett szerepel.
Alakja János evangéliumában kap fontos szerepet. Szent János örökítette meg azokat a vonásokat, amelyek minden nemzedék számára, akiknek nem volt módja a Krisztussal való személyes találkozásra, annyira rokonszenvessé, szimpatikussá teszik őt. Tamás a töprengő, a kétkedő ember.
Képen: Bartholomeus Breenbergh: Tamás apostol (17. század)
...... ........


Egyike volt azoknak, akik akkor is hűségesen kitartottak Mesterük mellett, amikor a nagy tömegek már kezdtek visszahúzódni, mert a nép vezetőinek ellenséges magatartása egyre nyilvánvalóbbá vált, s ebből következtetni lehetett arra, mi lesz Jézus sorsa. Tamás a többi apostolt felszólító szavaival - ,,Menjünk mi is, és haljunk meg vele együtt!" (Jn 11,16) - megjelölte a maga útját és egyáltalán a tanítvány útját: a keresztre feszített Krisztus követését. Egy apokrif irat, az úgynevezett Tamás-akták - amely arról tudósít, hogy az apostol csodálatos eredményeket ért el az evangélium hirdetésében, egészen a távoli Indiáig - Jézus rokonát látja Tamásban, aki külsőre is, sorsában is a legjobban hasonlít hozzá.
János Tamással szinte mindnyájunk ,,ősmintáját" iktatta az evangéliumba. Az ő kérdésére, melyet az utolsó vacsorán tett fel - ,,Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat?" (Jn 14,5) - válaszolta Krisztus: ,,Én vagyok az út, az igazság és az élet!" (Jn 14,6)
János evangéliumában olvassuk a feltámadás utáni történetet is, mely szerint Tamás Jézus első megjelenése után, mikor nem volt a többi apostollal, így szólt: ,,Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!" Az Úr következő megjelenésekor így szólt az Tamáshoz: ,,Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!" Tamás erre felkiáltott: ,,Én Uram, én Istenem!" Jézus pedig így felelt: ,,Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek." (Jn 20,24-29)
- Egy legenda szerint a Szűzanya mennybevitele közben, bizonyságul a kételkedő Tamásnak, visszaejtette az övét, melyet ereklyeként a prátói dómban őriznek.
Képen: Maso di Banco: Mária visszaejti övét Tamás apostolnak (1337-39 körül)
...... ........... ........... ........


Tamás apostol a hagyomány szerint Szíriában, Perzsiában és Dél-Indiában hirdette az örömhírt. Mylaporban halt meg 72-ben. A Jeromos-féle martirológium július 3-án emlékezik meg testének Edesszába való átviteléről. Rómában a 9. században december 21-re tették ünnepét, végül 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték július 3-ra.
Szent Tamás India, a megtérő ateisták és az ácsok és építészek védőszentje. Nevének jelentése: iker. Attribútumai kezdetben kard vagy lándzsa voltak, később legtöbbször derékszög, néha kő.
Mindenható Istenünk, Szent Tamás apostol Urának és Istenének vallotta Fiadat. Segítsen minket az ő példája, hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Forrás:
Diós István: A szentek élete
Magyar katolikus lexikon

- Új Ember oldalon:
Tamás később az evangélium hirdetésében egészen Indiáig jutott. Itt is halt meg, a király egyik katonája szúrta le. A ma élő indiai keresztények közül sokan azoknak a leszármazottai, akiket az apostol térített meg, és akik eltemették őt. Ezért is nevezik őket Tamás-keresztényeknek. A szent Indiában végzett apostoli tevékenysége révén a dél-indiai keresztények az úgynevezett szíriai irányzatot követik, amelynek két ága alakult ki: a keleti (káldeus) és a nyugati (antiochiai) kereszténység. Az általa alapított egyik legnagyobb mai egyház neve a szír-malabár katolikus egyház.
Később a szír keresztények 230 körül engedélyt kértek, hogy a szent ereklyéit a maguk városába, Edesszába vihessék azzal a különös indoklással, hogy levelük van Krisztustól, amely igazolja, hogy ők Tamás különös oltalma alatt állnak. Valahányszor Edesszát ellenség fenyegette, lakói a város kapuja elé állítottak egy gyermeket, aki felolvasta ezt a levelet. Erre az ellenség minden alkalommal elvonult. Az apostolt ábrázolják övvel, mérőléccel, tőrrel vagy lándzsával.
A Jeromos-féle martirológium július 3-án emlékezik meg a szent testének Edesszába viteléről. Rómában a IX. században december 21-ére tették ünnepét. 1969-ben annak érdekében, hogy a decemberi ünneplés ne törje meg advent utolsó hetét, visszahelyezték július 3-ára. A keleti egyház július 8-án ünnepli Tamást.
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
Uszonyos úszó-Eb Magyar érem szerzés
  2019-07-03 09:49:00, szerda
 
  Görögországi Joáninában rendezett uszonyos úszó Európa-bajnokságon
Tizenhét versenyszámban 19 ország 203 versenyzője, köztük 12 magyar ugrott medencébe az uszonyos úszó Európa-bajnokságon, melyet a görögországi Joánina városában rendeznek meg szerdától.
A magyarok kerete:
Senánszky Petra, Varga Krisztina, Blaszák Lilla, Szűcs Rebeka, Gruber Kornél, Dimák Dávid, Stadler Bence, Bukor Ádám, Mozsár Alex, Hamlin Matthew, Kocsis Marcell, Lengyeltóti Bence.
.........*
Aranyérem:
Senánszky Petra 100 méteres uszonyos úszás. /tizenegyszeres világbajnok/
+ még egy érem
.........


.........*
Ezüstérem:
Bukor Ádám 800 méteres férfi felszíni úszásban
Bukor Ádám 400 méteres felszíni versenyszámába
4x100 m vegyes váltó
Senánszky Petra, Varga Krisztina Kocsis Marcell, Stadler Bence összeállítású csapat.
.........


Mozsár Alex
Senánszky Petra

*
Bronzérem:
4x100 méteres női felszíni váltó - Blaszák Lilla, Szűcs Rebeka, Varga Krisztina, Senánszky Petra összeállításban
Képen: Blaszák Lilla, Szűcs Rebeka, Varga Krisztina, Senánszky Petra összeállítású női felszíni váltó
...... ......


Mozsár Alex 400 méteres felszíni versenyszámában.
Senánszky Petra
Bukor ÁdámA Magyar küldöttség számára 12 éremmel - két arannyal, hat ezüsttel és négy bronzzal - zárult
Érmet nyert férfiak
...... .......

 
 
0 komment , kategória:  Magyar sikerek sportban  
Férfi vízilabda BENU kupa
  2019-07-03 09:27:14, szerda
 
  Férfi vízilabda BENU Kupa 2019 Felkészülési mérkőzések a V.B.re, melyet 2019 Július 22-töl júl 28 -ig Dél Korea rendeznek.

Eredmények:
1. forduló:
Magyarország-Franciaország 14-6 (4-2, 1-1, 5-2, 4-1)
Görögország-Hollandia 11-7 (3-0, 2-4, 1-1, 5-2)

2. forduló:
Magyarország-Hollandia 13-8 (3-2, 3-2, 5-2, 2-2)
Görögország-Franciaország 15-6 (1-3, 4-2, 4-1, 6-0)

3. forduló:
Hollandia-Franciaország 11:12
Magyarország-Görögország 8:7
 
 
0 komment , kategória:  vízi sport  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2019.06 2019. Július 2019.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 227 db bejegyzés
e év: 2731 db bejegyzés
Összes: 39437 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2314
  • e Hét: 10388
  • e Hónap: 39056
  • e Év: 587494
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.