Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Szent Benedek, a Bencés rend atyja
  2017-03-18 18:19:41, szombat
 
  A Benedek név magában hordoz egy szeretetteljes és kegyelemtől vezérelt életutat. Ezen a napon érezhetően jobb az emberek hangulata és kedve. Megnő a segítőkészség, ha hozzá imádkozunk Isten kiváló hírnöke fog segíteni nekünk általa.
Nursiai Szent Benedek a Bencés rend alapítója, s őt egyben az egész nyugati szerzetesség atyja.
Egy csodatétele miatt kezdték szentként tisztelni. Az eset pedig egy széttörött cserépszita összeforrasztása volt.
Majd elbujdosott és egy barlangban kezdett remete életet élni, ahol rengeteg kísértést kellett kiállnia. Ezeket pedig úgy tudta legyőzni, hogy egy közeli tövisbokorba vetette magát.
Remete életét szigorú aszkézis jellemezte, olyannyira, hogy még az egyházi élettől is teljesen elvonult. Később egy sziklakolostorba meghívták apátnak, de később szigorú vezetése miatt meg akarták mérgezni. Egy csoda azonban megmentette életét.
Az áldás keresztjétől széttörött a mérget tartalmazó kehely. Visszatérve Subiacoba, tanítványok gyűltek köré, és az előkelő rómaiak gyermekeiket is rábízták. Itt kolostorokat alapított.
Mindegyiket 10-12 szerzetessel. Egy újfajta szerzetes életet virágoztatott fel. Megírta a Regulát, aminek segítségével számos más kolostor és szerzetesség iránymutatást kapott.
Érdekesség, hogy valószínűleg a feljegyzések szerint 547. március 21-én halt meg - József napján.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
József pedig a fény apja.
  2017-03-18 18:18:28, szombat
 
  Az Isten fiáé. A tanító, a nevelő következett a sorban.
Jézus apjaként találhatjuk meg a bibliában ezt a nevet. S bár nem ő Jézus édesapja, a nevelője ő volt és ezért nagy tisztelet övezte.
A család szentségének hordozója.
Kalazanci Szent József pedig a piarista rend megalapítója.
Filozófiát és jogot is tanult. A rendet, 1656-ban kongregációvá, majd 1669-ben szerzetesrenddé nyilvánították. A Kegyes Iskolák nagyon sikeresek voltak, melyeknek munkájában Kalazanci Jószef is részt vett.
A sikerének oka az volt, hogy alkalmazkodott a szegények igényeihez, tehát az alapok (írás, olvasás, latin) mellett nagy hangsúlyt fektetett, olyan ismeretek (például írás, matematika) tanítására, amelyekre a gyerekeknek óriási szükségük volt.
Ugyanakkor az iskola katolikus nevelést biztosított, tanítási módszerében szerepelt az az egymást váltó csoportokban végzett közös imádság és más ájtatosságok.
Augusztus 26-án, halálának másnapján, amikor híre ment és a tömegek megérkeztek a ravatalra, rengeteg ember gyűlt össze, és több csodás gyógyulás is történt.
Kalazanci Szent József tanítása és pedagógiájának mintájára később sok más, de alapjaiban hasonló elemeket tartalmazó szerzetesrend is létrejött.


- Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese /napi igehirdetés
OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből
Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. (Lk 1,32)
Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához: ,,Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak:
Ezt mondja az Úr:
Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atyja leszek, ő pedig az én fiam. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad."
Ez az Isten igéje.
2Sám 7,4-5a.12-44a.16

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. (Vö. 37. vers.)
Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön örökké, * hűségedet nemzedékről nemzedékre hirdeti ajkam,
így szóltál: † ,,Irgalmam szilárdan áll mindörökké." * Valóban, a te hűséged erős, miként a mennybolt.
Hívek: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.
E: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak.
Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.
H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.
E: Így szólít engem: ,,Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája."
,,Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg."
H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké.
Zsolt 88,2-3.4-5.27.29

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A reménytelenségben is reménykedve hitt.
Testvéreim!
Az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el.
Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az írás mondja róla: ,,Sok nép atyjává rendeltelek." Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létet ad a nemlétezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: ,,Nagy lesz a te nemzetséged."
Ez szolgált megigazulására.
Ez az Isten igéje.
Róm 4,13.16-18.22

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki.
Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának.
Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: ,,József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!"
Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.
Ezek az evangélium igéi.

Vagy más evangélium:

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Nekem Atyám dolgaiban kell lennem.
Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szülei észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték.
Három nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallotta, módfelett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá: ,,Fiam, miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk!" Jézus ezt felelte nekik: ,,Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?" Ők azonban nem értették, hogy mit akar ezzel mondani.
Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik.
Ezek az evangélium igéi.
Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk 2,41-51a

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
4. SZENT JÓZSEF ÜNNEPÉRE
(Március 19. és május 1.)
Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének (a munkás élet eszményképének) ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy családjáról!
3. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét!
4. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe!
5. Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket!
Pap: Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára váljék! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Szent Sándor vértanú
  2017-03-18 18:16:02, szombat
 
  Sándor a Galerius császártól származó üldöztetés idején élt. Pidnában áldozópapként tevékenykedett.
Hirdette a keresztény hitet és többször is fellépett a pogány bálványimádás ellen.
Sok pogányt megtérített és keresztelt meg.
A bálványimádók haragját hamar magára irányította így végül megkötözték, kínok alá vetették, így kényszerítve bálványáldozatokra. Állhatatossága miatt, azonban lefejezték.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Sándor, József, Benedek: tényleg ők hozzák a meleget
  2017-03-18 18:04:49, szombat
 
  Sándor, József, Benedek: tényleg ők hozzák a meleget Érdekes cikk és szép kép Itt olvasható Link  
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Szerencsés Tünde: Sándor, József, Benedek
  2017-03-18 18:01:34, szombat
 
  Nézd!
Ott egy ember, és követi még kettő.
Vállukon tömött zsák,
Azok szájából valami csoda kikandikál.
Csak nem meleget hoznak?
De biz` azt!
Hírhordozóik ők a tavasznak.
Az egyikük Sándor, lágy szellőt hozó,
A másik József, friss rügyet fakasztó,
A harmadik Benedek, zsákjában a Nap ragyogó.
...... ........Három jó barát,
Titeket mindenki úgy várt már!
Lépteikre virágillat, madárfütty száll.
Sándor, József, Benedek...
Naptárban így jönnek sorba,
Nékik szóljon most a nóta.
Ünnepeljük neveiket,
Ékes szóval köszöntsük őket!

Zsákotok cipelni tovább
Nem kell már.
Hintsétek ránk tartalmát,
Aranyló Nap mosolyát.
Reátok is szálljon áldás,
Szívből jövő jókívánság,
Napsugaras ébredés,
Igaz baráti ölelés!

 
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Csíksomlyó Keresztút és szentmise. 2017
  2017-03-18 14:13:37, szombat
 
  Videó Link

Sajnos leírást nem találtam a fa szobor együttesről /14 stáció. Egy parkban van Csíksomlyón
Képeket a videóról készítettem.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Isten téged dicsérünk! -Te Deum laudamus
  2017-03-18 13:49:30, szombat
 
  Te Deum laudamus Videó Link

Téged, Isten, dicsérünk,
Jóságodnak hálát adunk.
Te vagy ég és föld ura,
Előtted porszem vagyunk.

A palástodról fény pereg,
A mérhetetlent mérheted.
Erőt sugárzó akarat,
Szívünknek is mértéke vagy.

Kétségen, ezer bajon át
Vessed a hitnek horgonyát.
A végtelennel összeköt
Fény-húrként feszülő erőd.

Hatalmas Isten, Aki Vagy,
Harmatban mutatod magad.
Szétosztva, hogy a gyöngeség
Megértse karod erejét.

A létünket táplálhatod,
És fellegek szárnyán ragyog,
S a csöppnyi lepkét festi meg
Szivárványban ezer színed.

Latinul Videó Link
Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli; tibi Caeli et universae Potestates;
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia,
Thee: Patrem immensae maiestatis:
Venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe. O Christ,
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni: quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis in gloria numerari.
V. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae.
R. Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
V. Per singulos dies benedicimus te.
R. Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi.
V. Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
R. Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
V. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus in te.
R. In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

Angol és latin nyelven a dal szövege Link


Te Deum magyarul Videó Link
Téged, Isten dicsérünk, téged Úrnak ismerünk.
Téged, örök Atyaisten mind egész föld áld és tisztel.
Téged minden szép angyalok Kerubok és Szeráfkarok.
Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld,dicsőséged mindent bétölt.
Téged dicsér, egek Ura apostolok boldog kara.
Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.
Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte.
Ó Atyánk, téged s mérhetetlen nagy Fölséged.
S azt, ki hozzánk tőled jött le Atya igaz Egyszülöttje.
És áldjuk veled Vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje Király vagy te mindörökre.
Mentésünkre közénk szálltál szűzi méhet nem utáltál.
Halál mérgét megtiportad mennyországot megnyitottad.
Isten jobbján ülsz most széket: Atyádéval egy fölséged.
Onnan leszel eljövendő: mindeneket ítélendő.

Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk!
Szentjeidhez végy fel égbe az örökös dicsőségbe!
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!
Te kormányozd, te vigasztald mindörökké felmagasztald!
Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped.

Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket!
Irgalmazz, Uram, irgalmazz; híveidhez légy irgalmas!
Kegyes szemed legyen rajtunk tebenned van bizodalmunk.
Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

Videó 2 Link

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Pecznyík Pál: Urunk ébreszd a lelkeket
  2017-03-18 13:38:16, szombat
 
  Urunk látod: mindenfelé
folyik az Ige-magvetés.
Kőszívekre hullik a mag,
nincs élet, lelki-ébredés!

Ha Te nem segítesz rajtunk,
akkor hiába fáradunk,
szívek nem telnek meg tűzzel,
ha Te nem adsz tüzet, Urunk!

Lelked tüze gyújtson lángra
sok önző és langyos szívet,
kételkedők ezreinek
ajándékozz Krisztus-hitet.

Te adhatsz lelki-ébredést,
városban, falun és tanyán,
ezért esdünk minden új nap
csendes reggelén, alkonyán.

Kiálts az alvók fülébe:
ébredjetek! A nap közel:
Megváltótok - váratlanul -
miként a tolvaj, úgy jön el!

Munkálkodva, énekelve,
imádkozva várjátok Őt,
s ha feltűnik, - fényes felhőn -
megláthassátok a dicsőt!

/1998.I.8./
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 269 db bejegyzés
e év: 4009 db bejegyzés
Összes: 33971 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5733
  • e Hét: 39971
  • e Hónap: 129294
  • e Év: 658422
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.