Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
Krisztus példája - Angyalszó
  2017-03-06 19:35:02, hétfő
 
  Forrás: Angyalszó - Gazdagréti Szentangyalok hírlevele

Amikor a Golgotán azt kérik Jézustól, hogy azzal mutassa meg, hogy valóban az isten fia, hogy leszáll a keresztről, megszabadítva önmagát, akkor szintén nem teljesíti az emberi kérést, mert emögött is a
gonosz kísértése áll. Tanuljuk meg a Krisztustól a kísértések legyőzésének módjait: ne önmagunkat, ne a sját érdekeinket nézzük. hanem Isten legyen előttünk középpontba. Egyedül neki engedelmeskedjünk, ha az ó akaratát teljesítjük és őt imádjuk! Minden kísértés legyőzhető, ha Isten szeretet a legfontosabb számunkra.

Istennek szolgálunk.
Urunk Jézus Krisztus! Te valóságos emberként átélted a kísértéseket, amelyek Isteni küldetésedtől akartak eltávolítani.
A gonosz kísértései, hogy eltávolítsuk Istentől a tőle kapott küldetésétől az ő szeretetről. A gonosz azt akarja, hogy szálljunk szembe a mennyei Atya akaratával és ne engedelmeskedjünk neki. A kísértés elutasítása azt jelenti, hogy kifejezzük szándékunkat egyedül Istennek akarunk szolgálni, őt tartjuk életünk Urának, az ő akaratának szeretnénk mindenben engedelmeskedni. Urunk segíts minket, hogy Isten útját az üdvösség útját, válasszuk!
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Kisértések - Angyalszó
  2017-03-06 17:44:17, hétfő
 
  Forrás: Angyalszó - Gazdagréti Szentangyalok hírlevele

...... ........... ............


A húsvéti előkészületi idő első vasárnapján az evangélium minden esztendőben a Jézus megkísértését állítja elénk. A keresztségkor a mennyei atya kinyilatkozta, hogy Jézus az ő fia.
A kísértéskor a gonosz azt akarja elérni, hogy eltérítse Jézust istenfiúi küldetéséről. Olyan messiás legyen, amely megfelel a nép elképzeléseinek.. Azaz ne Isten akarata szerinti megváltó legyen.
Először a sátán arra kéri Jézust, hogy a köveket változtassa kenyérré. Másodszor, hogy a jeruzsálemi templom párkányáról vesse le magát, mutassa meg hogy Isten angyalai vigyáznak rá és tegye nyilvánvalóvá Isteni dicsőségét a nép előtt. Harmadszor a világ minden gazdagságát ajánlja fel sátán Jézusnak ha nem az igaz Isten, hanem őt imádja.

A Jézus 40 napos böjtje megfelel a nép 40 évig tartó pusztai vándorlásának. Amikor nem volt a pusztában élelem és víz, akkor a nép fellázadt Isten ellen, mert nem bíztak a gondviselésében. Jézusnak szintén nem volt éleleme, mégsem változtatta a köveket kenyérré. - nem engedett a kísértésnek és nem lázadt fel az atya ellen. Jézus nem akar uralkodni a világ felett, hanem egyedül az atyával való kapcsolatból él, egyedül a mennyei atyát imádja.
A kenyérszaporítás után nem enged a népnek, akik királlyá akarják őt tenni., mert az emberek részéről megnutatkozo szándék mögött a gonosz kísértését látja.
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Világító gyertya - Angyalszó
  2017-03-06 17:38:16, hétfő
 
  Forrás: Angyalszó - Gazdagréti Szentangyalok hírlevele
...... ........... .............


Tömörkény István."sosem szabad elfújni a törvényesség és az igazságosság lángját"
És bizony világító gyertya Krisztus törvénye, minden szava, amíg el nem fújják. A leghamarabb talán az ellenségszeretet parancsának gyertyáját fújnánk el. Mert ez bevilágít szívünk legmélyebb
helyeire, lelkiismeretünk legrejtettebb zugaiba. Az Úr legtöbb törvényét megértjük, azaz azok értelmét belátjuk, de mit kezdjünk az ellenségszeretet parancsával?
Miért van erre szükség?
Miért közeledjünk jó szándékkal azokhoz, akik ellenségnek tekintenek minket?
Miért tegyünk jót azokkal, akik ártanak nekünk? Miért imádkozzunk azokért, akik üldöznek és gyaláznak minket? Ilyen és hasonló kérdések ébrednek bennünk, amikor az ellenségszeretet
parancsa előkerül.
Talán érdemes abból kiindulnunk, hogy nem lehetetlen a szeretet kinyilvánítása ellenségeink, üldözőink felé és erre több példát is említhetünk. Ott van például az Egyház első vértanújának,
Szent István diákkónusnak az esete, aki megkövezése előtt így imádkozott bántalmazóiért:
,,Uram, ne ródd fel nekik bűnül!" (ApCsel 7,60). Ugyanilyen lelkületről tanúskodnak Szent Pál apostol
szavai, aki missziós útjai során többször találkozott azzal, hogy ellenségesen fogadták:
,,Ha átkoznak minket, mi áldást mondunk; ha üldözést szenvedünk, mi eltűrjük; ha gyaláznak minket, mi jó szívvel felelünk" (1Kor 4,12-13)
Idézzük még fel Szent Péter apostol intését is, amelyet szintén a Szentírásban, az ő első levelében olvashatunk: ,,Ne viszonozzátok a rosszat rosszal, sem a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást" (1Pét 3,9).
Lám, ő, aki annak idején arról kérdezte az Urat, hogy hányszor kell megbocsátanunk embertársainknak (vö. Mt 18,21), évekkel később már világosan hirdeti a szeretetből fakadó megbocsátás elsődlegességét. Szent Ágoston püspök e kérdés tekintetében az Úr Jézus példáját említi, aki nem csak szavaival hirdette az ellenségszeretetet, hanem a kereszten megbocsátott azoknak, akik szenvedését és halálát okozták. ,,Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek" (Lk 23,34) - imádkozta.
Az ellenségszeretet nem lehetetlen az ember számára. Tegyük meg, amit Krisztus kér tőlünk és legyünk szeretettel mindenki iránt. A minket bántalmazókra és az ellenséges érzületű emberekre is úgy tekintsünk, mint akiket Krisztus megváltott, ezért imádkoznunk kell értük. Legyünk készek
mindig a megbocsátásra és a szeretetre.

A szeretet által Istenünk!
Te minden emberre úgy tekintesz, mint gyermekedre, még azokra is, akik önteltségükben nem
hisznek benned vagy szembeszállnak veled. A szeretet isteni látásmódot kölcsönöz nekünk és arra indít, hogy a gyűlöletet és a bosszút űzzük ki szívünkből, és legyünk mindig készek a megbocsátásra. Miként te a megbocsátással új lehetőséget adsz a bűnösöknek, ugyanúgy mi is új lehetőséget akarunk adni a szeretet által azoknak, akikben talán pillanatnyilag felülkerekedett a rossz. Istenünk! A te jóságod képes legyőzni az emberi rosszat. Segíts minket, hogy minden emberi igazságtalanságot és gyűlöletet legyőzzünk a szeretet által!

Meghalt értünk
Érdemes elgondolkoznunk azon, mennyiféle okot szoktunk felsorolni arra, hogy miért nem viselkedtünk valaki iránt szeretettel. Kitalálunk mindenfélét, felhozunk vélt és valós sérelmeket egyaránt. Százféle, ezernyi magyarázatot kitalálunk, hogy igazoljuk magunkat. A végtelenségig
tudjuk sorolni, hogy miért nem tartunk valakit méltónak a szeretetünkre.
Felejtsük el mindezt! Hiszen a mérleg serpenyőjébe ugyanannyi okot tudnánk elhelyezni, hogy miért kötelességünk a szeretet gyakorlása. De mégse soroljuk ezeket, hanem csak egyet tegyünk oda: Jézus úgy szeretett minket, hogy meghalt értünk. Mi okunk lehet ezek után arra, hogy bárkitől is megtagadjuk a szeretetet?
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Vass Albert: Erdélyi hitvallás
  2017-03-06 12:48:37, hétfő
 
  Forrás: Youtube

Csodát láthattam Erdély országban és a Jó ISTEN segítségével megörökíthettem !Képek:saját felvételeim Erdély ország-Maros völgye 2015.05.22. Vers:Wass Albert-Erdélyi Hitvallás(egy igazi Erdélyi szép lélek előadásában...aki Madéfalván a Székely hősökre emlékezve szavalta el a verset)Wass Albert-Erdélyi hitvallás

Uram, én hiszek Tebenned, egy örök Istenben,
és hiszem azt, hogy igazságos vagy,
bár emberi elmémmel megérteni nem tudom
igazságodnak szörnyű módszerét.
Hiszek jóságodban is,
bár szemem csak gonoszat lát,
amikor Erdély felé tekint.

Mint Szent Fiadat hajdani időben,
ma népemet feszítik keresztre
az istenkáromló gonoszak.
Júdások árulják el naponta,
rongyain martalócok osztozkodnak,
s a Nyugat farizeusai szemforgatva fordulnak
másfelé, hogy kínjait ne lássák.

Szeretlek, Uram-Isten, a Szentírás parancsa
és hitem kívánsága szerint,
de szeretem a népemet is, Uram,
szegény elesett erdélyi magyar népemet,
s bocsáss meg nekem, Uram,
ha népem felé ma hangosabb, fájóbb,
lelkesebb és türelmetlenebb bennem
ez a szeretet talán, mint Tefeléd.

De lám, Te hatalmas vagy, uram,
mindeneknél hatalmasabb,
míg ők szegény bús erdélyi véreim véresen
és mezítelenül fetrengnek a világod porában,
mindenkitől elhagyottan,
s bizony őnékik ma nagyobb szükségük van
az én szeretetemre, mint Teneked,
ki Minden Világok Ura vagy.

Azt is tudom, Uram,
hogy minden ember egyforma Teelőtted,
bármilyen nyelven imádkozzon is,
vagy káromoljon. Bevallom azonban,
hogy az én szívemben elfogultság lakozik,
és ma csak az testvérem
nekem ezen a földön, aki magyar,
s ez mindaddig így lészen,
míg a magyar a világmindenség
legtestvértelenebb népe,
míg minden csizma a magyart rúgja,
mindenki a magyart tapossa,
addig, Uram, bocsásd meg bűnömet,
más testvérem nekem
nem lehet ezen a földön!

Én kell pótoljam azt,
amit mások megtagadnak tőle.
Kiknek szemét kiszúrták,
azoknak én adok szemet.
Kiknek kezét béklyóba kötözték,
azoknak én adok kezet.
Kiknek nyelvét kivágták a gonoszak,
azok helyett ma én vagyok a hörgés,
a segélykiáltás, a zokogó szó, átok és imádság,
ez ma mind én vagyok!

Köszönöm, Uram, hogy kimentettél
a pokolból és szabad földre irányítottad
tévelygő lábamat.
Köszönöm jóságodat, köszönöm.
Igazi, égig fölcsengő háladalt azonban
csak akkor hallasz éntőlem, Uram,
amikor rab népemen megkönyörülsz
s Erdély földjére, magyarok földjére
rámosolygod szabadságod fölkelő napjának
áldásos fényét.

Legyen meg a Te akaratod, Uram.
De alázatos szívvel megkérlek nagyon:
legyen már egyszer a Te akaratod jó
a magyarnak, áldás, békesség,
szabadság, öröm!

S legyen már végre egyszer valóban
Tied az ország, s ne a gonoszaké,
Tied a hatalom, s ne a másokat sárba tipróké,
mert bizony, Uram, mindaddig,
amíg ez meg nem történik,
nehéz lesz elhinnünk,
hogy Tied a dicsőség, örökkön-örökké..
Ámen

Videó Link

- Demjén Gábor előadásában videó Link
S,hogy mit is jelent Erdély és a Magyarságom?Minden benne van ebben a versben!
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
Nyakó Zita: Isten
  2017-03-06 12:45:57, hétfő
 
  Isten nem fából, és kőből
épült házakban van,
hanem az emberek szívében,
azért, hogy reményt adjon,
fényt hozzon a sötétben.

Isten nem egy személy,
ki a felhők tetején csücsül,
hanem reménysugár a bajban,
hit a segítségben, itt belül.

Isten kell az embereknek,
nem azért, hogy adjon,
hogy megóvjon a rossztól,
de ha tanítását követed,
jól dönthetsz, és jókor.

Istent nem a templomban találod,
Isten ott él a szívedben belül,
hallgasd a csendet, akard őt érteni,
és megtalálod őt, ilyen egyszerű.

Könnyű Istent hibáztatni,
ráhárítani a világ baját,
de ne feledd, hogy az ember,
az ember okozza saját baját.

Az ember az, kinek semmi sem elég,
folytonosan harcol a hatalomért,
közben Istenhez mormol a világ,
könnyek, és kínok közt száz és száz imát,
aztán hibáztat, és okol, miért kell szenvedni,
hol az Úr ilyenkor, nem tudok már hinni.

Isten nem fából, és kőből
épült házakban van,
hanem az emberek szívében,
azért, hogy reményt adjon,
fényt, az örök sötétben.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Prédikáció 2017. március 5. Tihanyi Bencés Apátság
  2017-03-06 12:42:53, hétfő
 
  Böjtölés /Bűnbánat
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Tihanyi Bencés apátság  
Arisxandra sings / énekel csodálatos hangon
  2017-03-06 12:17:20, hétfő
 
  Arisxandra sings Whitney Houston's 'I Have Nothing
Videó Link

Arisxandra Libantino - Frank Sinatra - "The Impossible dream"
Videó Link

ARISXANDRA LIBANTINO - BRITAIN'S GOT TALENT 2013 FINAL
Videó Link

 
 
0 komment , kategória:  8-14 éves korig_ének iskolája  
Tavaszias profil képeim
  2017-03-06 12:15:04, hétfő
 
  ...... ........... .................

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
Hamvazószerda - bűnbánat hamukeresztje
  2017-03-06 12:12:32, hétfő
 
  Nagyobb kép Link

...... ..........

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
Verses kép Jézusról - Sátán kísértései
  2017-03-06 12:09:32, hétfő
 
  Nagyobb kép Link

...... .......

 
 
0 komment , kategória:  saját készítés  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 11 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 2 db bejegyzés
e hónap: 269 db bejegyzés
e év: 4009 db bejegyzés
Összes: 34684 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1545
  • e Hét: 6350
  • e Hónap: 99518
  • e Év: 1003427
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.