Regisztráció  Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2. nagyböjti hét szombat
  2017-03-17 21:05:50, péntek
 
  OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből
Isten mindig hűséges a népének tett ígéretéhez: a megtérő bűnösnek szívből megbocsát.
A nép nevében Isten prófétája így imádkozik: Legeltesd pásztorbotoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdőben, egy gyümölcsöskertnek a közepén.
Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában!
Mint azokban a napokban, amikor kivonultál Egyiptom földjéről: mutass nekünk csodajeleket!
Melyik isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod választott néped maradékának bűneit?
Aki nem haragszol mindörökre, mert kedvedet találod az irgalomban? Irgalmazz nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket! Tanúsíts hűséget Jákob iránt, irgalmat Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak ősidőktől fogva.
Ez az Isten igéje.
Mik 7,14-15.18-20

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Irgalmas a mi Urunk, istenünk: * könyörületre hajlik szíve. (Vö. 8a. vers.)
Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jő volt.
Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged.
A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában mégis koronázza.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Nem pöröl velünk szüntelen, * és haragja nem tart örökké.
Nem bűneink szerint bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
E: Mert amilyen messze van az ég a földtől, * oly nagy a szeretete az őt félők iránt.
Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk.
H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Zsolt 102,1-2.3-4.10 és 12

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS
Felkelek, és atyámhoz megyek, † így szólok hozzá: * ,,Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened." Vö. Lk 15,18 - 2. tónus.

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A mennyei Atya megbocsát tékozló fiának, ha őszintén megbánja bűneit.
Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. ,,Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük" - mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik:
,,Egy embernek két fia volt, A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: »Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be.«
Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: »Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.« Az atya odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek.
Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte: »Mi történt?« »Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt« - felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: »Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.«
Ő erre azt mondta: »Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.«"
Ezek az evangélium igéi.
Lk 15,1-3.11-32

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Nagyböjt köznapjaira II.
Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
Hívek: Kérünk téged...
3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
Hívek: Kérünk téged...
4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged...
5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
Hívek: Kérünk téged...
Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
2017.03.17 Penitential Liturgy - Vatikan
  2017-03-17 20:54:38, péntek
 
  2017.03.17 Penitential Liturgy
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Pio atya imája
  2017-03-17 20:49:38, péntek
 
  Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom.
Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom - nélküled sötétségben járok.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek.
Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled akarok lenni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is a lelkem, azt kívánom: számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen.
Maradj velem, Jézus, mert már késő van és a nap lenyugvóban: múlik az élet, közeledik a halál és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon.

Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések: mennyire szükségem van Rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján.

Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van Rád. Add, hogy úgy felismerjelek, mint a tanítványok a kenyértöréskor: az eucharisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem; legyen egyetlen boldogsága szívemnek.
Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szentáldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet álta1.
Maradj velem Jézus, nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet.
Maradj velem, Uram, Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szeretetedet, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökkévalóságban. Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Gazdagrét Szentangyaloktemplom  
Czompó Melinda: Kersztút
  2017-03-17 20:46:36, péntek
 
  1. állomás: Pilátusnál
Nád a kezében, fején a tövis,
Ha rátekintesz, látod magad is:
Az utat nézi, mely előtte áll,
Aminek végén várja a halál.
Szenvedő, könnyes, fáradt a szeme,
De szeret és lesz elég ereje.


2. állomás: Indulás
Indul az út, de van-e vándor,
Aki egyedül nekivág?
Mindet kíséri társ, avagy barát,
És elkíséri száz veszélyen át.
Neked társad a kereszt fája,
Komor és súlyos útitárs,
Benne tolong bűneink árja,
De a jóságod hatja át.


3. állomás: A földön
Rögös az út, hosszú az út.
Lábunk alól sokszor kifut.
Merre az ég? Merre a föld?
Hirtelen minden összetört.
Állj fel, és helyreáll a kép,
S lábad újra az útra lép.


4. állomás: Mária
Sok magány vár, sok rémület,
De vannak még testvér-szívek.
Vannak szemek - befogadók,
Vannak karok - betakarók.
Van, ki remél és ad reményt,
Van, ki hordja s adja a fényt.


5. állomás: Simon
Hazafalé ment, várta a család,
Ő mégis vitte helyetted a fát.
Hogy jó az út, csak onnan tudhatom,
Hogy kínos teher súlya vállamon,
S Te előttem mégy búsan, véresen,
És minden kínom ott van szíveden.


6. állomás: Veronika leple
Jövőt és múltat köd fed el,
Kíváncsi szem előtt lepel.
Ha e lepelről az ő arca,
szenvedő arca néz le rád,
Jó úton jársz, jó cél vezérel,
S lelked végül hazatalál.


7. állomás: A földön (2.)
Rögös az út. Hosszú az út.
Mindig újra elfáradunk.
Megint esés. Megint a por.
Biztos pont megint nincs sehol.
Merről jöttem? Merre megyek?
Szeress! Segíts! Elsüllyedek.


8. állomás: Siratók
Az úton néha szembejön a részvét:
Síró-rívó, sötét, bús sereg.
Jó, hogy sajnálnak, de ettől a terhet
Ugyanúgy még mindig te viszed.
Az út nehéz, a kehely még tele,
Ne sírj, csak menj, és nézz szembe vele!


9. állomás: A földön (3.)
Rögös az út. Hosszú az út.
Nem érdekel már, merre fut.
Jó idelenn. Nincsen tovább.
Megízlelem az út porát.
És te megint jössz, felemelsz,
Megint a jó útra terelsz.


10. állomás: Pőre gyertyaláng
Ha gyertyát gyújtanak, tartóra teszik,
És mindenkinek világít a házban.
Minden ízed tisztán látható,
Ahogy állsz a dombon ruhátlan.
Tartóra rakott pőre gyertyaláng.
Mutasd meg nekünk valódi hazánk!


11. állomás: Szögek
Fekszel az földön, vége az útnak,
Kezed, lábad szög veri át.
Vége az útnak, fekszel a földön,
Nyugtot a tested itt talált.
Ennek az útnak nincsen még vége,
Célja az ég, oda vezet,
Arra mutat majd átszegezett lábad,
Véres szíved, megtört szemed.


12. állomás: A halál
A szív megáll, az útnak vége.
Hiába volt a szenvedés.
Az útnak vége, függsz a kereszten.
Hiába volt ez az egész.
Ennek az útnak nincs még vége,
Célja az ég, oda vezet.
Ott készít nekünk helyet, az égben
Két átszegezett, drága kezed.


13. állomás: Búcsú
A test az ölben, amelyben termett,
Az arc megint az archoz ér.
Minden úton ott van a búcsú,
A könny s a néma kétkedés:
Hogy ,,igaz-e?", hogy ,,lehet ez?",
,,mért éppen most? Miért velünk?"
Adj nekünk néma méltóságot,
Ha a halállal küszködünk!


14. állomás: A sír
A sír megnyílt. Az útnak vége.
Minden élet ide vezet.
Az útnak vége, nem marad
Csak a hit, s az emlékezet.
De az útnak itt sincs még vége.
Célja az ég, oda vezet.
Átível életen, halálon,

Síron is túl A SZERETET.
Útravaló:
Hova visz? Merről jön az út?
Tőled jön és hozzád vezet.
Hogyha oda akarok érni,
Mindig segít védő kezed.
Nem hagysz el, hogyha benned bízom,
Velem vagy, ha tagadlak is,
S keresztre szegezett gyertyalángod,
Hogyha engedem, hazavisz.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
Reggeli csendélet
  2017-03-17 20:41:03, péntek
 
  .........

 
 
0 komment , kategória:  Barátaim képei és videói  
Egy csokor tulipán
  2017-03-17 20:38:09, péntek
 
  ...... .......

 
 
0 komment , kategória:  Tavaszi versek és képek  
Széplaki Erika: Barátság a távolból
  2017-03-17 20:35:01, péntek
 
  Forrás: poet vers

A távolság igen nagy közöttünk,
De mi mégis összejöttünk.
Mert a barátság úgy is élhet,
Ha a kezed el nem érhet.

Kire mindennap gondolunk,
Akihez szép szavakat szólunk.
Kicsit tudja is már titkaink,
És képletesen visszaint.

Kivel értjük a kimondatlan szavakat,
Azzal a barátság el nem szakadhat!
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Mária keresztútja - Mária rádió
  2017-03-17 17:30:44, péntek
 
  ...... ......Írta: Richard G. Furey, C.Ss.R.
Minden állomás elején: Imádunk téged, Krisztus...

I. Pilátus Jézust halálra ítéli.
Péntek kora reggel láttam a fiamat. Most pillantottam meg először, mióta elvitték. Kékre vert, vérző testének láttán fájdalom hasított szívembe és könnyek szöktek szemembe.
Aztán Pilátus, ítélkező székében ülve megkérdezte a tömeget, miért akarják fiamat kivégeztetni. Körülöttem mind azt ordította: ,,Feszítsd meg őt!"
Könyörögni akartam nekik, hogy hagyják abba, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így csak álltam ott, némán, sírva.
Uram Jézus, nehéz elképzelnem a kínt, amit anyád érzett, mikor halálra ítéltek.
De hát hogy állunk ma, amikor haragot tartok? ,,Feszítsd meg!"
Amikor ítélkezek valaki fölött? ,,Feszítsd meg!"
Nem könnyeztet-e meg ez Téged és anyádat?
Bocsáss meg, Jézus!

II. Jézus vállára veszi keresztjét
Egy kicsit erőre kaptam, s a tömeggel odamentem a térre. Kivágódott egy ajtó, s kibotladozott a fiam, mögötte a röhögő őrök. Ketten odacipeltek egy nehéz keresztet, és a vállára dobták. Aztán elkezdték lökdösni, le az úton.
Kibírhatatlan volt érte a fájdalmam. El akartam venni tőle a keresztet, hogy magam vigyem.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így mentem, némán.
Uram Jézus, kérlek, bocsáss meg, amiért olyan sokszor nehezebbé tettem keresztedet, mert szemet hunytam szomszédom fájdalma és magányossága fölött. Bocsáss meg, hogy pletykáltam másokról, hogy mindig találtam kifogásokat, hogy bizonyos emberekkel ne kelljen együtt lennem, főleg, amikor beszélni akartak velem. Segíts, hogy Máriához legyek hasonló, aki mindig igyekezett mások keresztjén könnyíteni.
Bocsáss meg, Jézus!

III. Jézus először esik el a kereszt terhe alatt
Közelről követtem fiamat, amint a Kálvária felé botladozott. Soha semmi sem fájt annyira, mint most őt ennyire kínlódva látni. Láttam, a kereszt mint vág a válla húsába. Megállt a szívverésem, amikor elesni láttam, arcra borulva a földön, s a súlyos kereszt a hátára zuhant. Egy pillanatra azt hittem, imádott fiam meghalt. Egész testem remegni kezdett. Az őrök elkezdték rugdosni. Lassan feltápászkodott és újra elindult, de még mindig korbácsolták.
Saját testemmel akartam megvédeni, de tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így továbbmentem, némán, sírva. Uram, hányszor láttalak elesve, s Máriától eltérően otthagytalak, nem törődve veled?
Hányszor nevettem, amikor mások hibáit láttam?
Hányszor mérgelődöm, amikor valaki másképp viselkedik, mint én?
Mária melletted állt, támogatott szenvedésed egész ideje alatt. Segíts, hogy én is ezt tegyem érted azáltal, hogy másokat támogatok.
Uram, irgalmazz nekem!

IV. Jézus találkozik Anyjával
Sikerült áttörnöm a tömegen, és fiam oldalán mentem. Az ordítozáson keresztül megszólítottam. Megállt. Szemünk találkozott, az enyém a fájdalom könnyeiben úszva, az övé kínnal és döbbenettel telve. Tehetetlennek éreztem magam; és akkor azt mondta nekem a szeme: ,,Bátorság. Mindennek van értelme."
Ahogy tovább botladozott, tudtam, igaza van. S így utána mentem, némán, imádkozva.
Uram Jézus. Bocsáss meg, amiért annyiszor találkozott a szemünk és én elfordultam.
Bocsáss meg, amikor mindenkivel éreztettem, hogy ha nem úgy mentek a dolgok, ahogyan azt szerettem volna.
Bocsáss meg, amikor apróságokon keseregtem, elkedvetlenedtem, és nem hallottam bátorító szavadat. Igen, Uram, sokszor találkozott szemünk hasztalanul.

V. Simon segít Jézusnak a keresztet vinni
Fiam arcán majdnem teljes kimerültséget láttam, ahogy nehéz terhét vinni próbálta. Úgy tűnt, minden lépés az utolsó. Szívemben éreztem minden kínját, és úgy szerettem volna, ha már vége lenne. Aztán észrevettem, ahogy az őrök egy tiltakozó embert a tömegből kiráncigálnak. Kényszerítették, fogja meg a kereszt végét, s könnyítse meg fiam terhét. Kérdezte az őröket, miért van ez így. Én tudtam, s így némán továbbmentem.
Uram, Jézus, sokszor megtagadtam neked a segítséget. Önző ember voltam, aki sokszor kérdőbe vontam szavadat.Ne hagyj Simonhoz hasonlónak maradnom, hanem segíts, hogy anyádhoz, Máriához hasonlítsak, aki mindig csendben ment és engedelmeskedett.

VI. Veronika letörli Jézus arcát
Ahogy továbbmentem, közel Jézushoz, egy asszony tolakodott át az őrök során, s elkezdte fiam izzadt, véres arcát törölgetni. Az őrök rögtön elráncigálták.
Az arcáról lesírt a kérdés: ,,Miért teszitek ezt vele?"
Én tudtam, és így továbbmentem némán, hívőn.
Uram, ez az asszony a legjobbat tette neked, amit csak tudott.
Én azonban, én többet akarok kapni, mint adni. Annyi alkalom van mindennap neked adni valamit azáltal, hogy másoknak adnék, de én elmegyek mellettük.
Megváltóm, segíts, hogy soha többé ne kérdezzem, miért, hanem mindenemet odaadjam neked.

VII. Jézus másodszor esik el a kereszt terhe alatt
Megint. A fiam megint elesett; a fájdalom megint elárasztott arra a gondolatra, hogy meghalhat. Feléje indultam, de a katonák nem engedtek. Felemelkedett, és lassan tovább bukdácsolt. Keserű kín töltött el, amint néztem a fiamat elesni, újból felkelni, és folytatni útját.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, némán továbbmentem.
Uram, Mária volt a leghűbb követőd. Sohasem állt meg, akármennyit is szenvedett érted.
Bűneim által sokszor elfordultam tőled, és elfordítottam másokat tőled.
Kérlek, irgalmazz nekem!

VIII. Jézus beszél az asszonyokhoz
Pár lépéssel Jézus mögött mentem, mikor megállt. Egy pár asszony állt ott, sírva, sopánkodva fölötte. Azt mondta nekik, hogy ne sírjanak érte. Alkalmuk volt, hogy elfogadják, mint Messiásukat, ehelyett, mint olyan sokan mások, elutasították. Azt mondta nekik, hogy magukért sírjanak, hogy könnyeik megtérést hozzanak.
Nem értették, mi a kapcsolat a mondottak és a halálba vezető útja között.
Én értettem, és amint továbbment, én némán követtem.
Megváltóm, sokszor én is olyan voltam, mint ezek az asszonyok, meglátva a hibát másban, sajnálkozva fölöttük, de ritkán láttam meg saját bűnösségemet, és ritkán kértem bocsánatodat. Uram, ezeken az asszonyokon keresztül neveltél engem.
Bocsáss meg, Uram, vakságomért.

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt terhe alatt
Gyötrelem volt számomra Jézusnak ez az esése. Nemcsak, hogy megint sziklás földre esett, de most már majdnem a domb tetején volt, a keresztre feszítés dombján. A katonák üvöltöttek vele, szidták, s jóformán felráncigálták az utolsó pár lépésnyin.
Vert a szívem, ahogy elképzeltem, mit fognak vele ezután tenni.
De tudtam, hogy ennek így kell lennie, s így némán kapaszkodtam utána a dombra.
Szerető Jézusom! Tudom, hogy sokszor felajánlottam segítő jobbomat az embereknek, de amikor alkalmatlan lett a dolog, vagy fájdalmas, kifogásokat találtam, és otthagytam őket.
Segíts, Uram, hogy anyádhoz hasonlóvá válva sohase vonjam vissza segítségre nyújtott kezemet azoktól, akiknek szükségük van rá.

X. Jézust megfosztják ruháitól
Mikor fiam végre megszabadult a kereszt súlyától, azt reméltem, egy kicsit megpihenhet. De az őrök rögtön elkezdték véráztatta bőréről letépni a ruháit. Kibírhatatlan volt látni fiamat ekkora kínban.
De mivel tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, sírva.
Uram, a magam módján én is lemeztelenítettelek. Buta beszédemmel megfosztottam másokat jó hírnevüktől, egyeseket előítéleteimmel fosztottam meg emberi méltóságuktól;
Jézus, olyan sok módon megsértettelek mások megbántásával.
Segíts, hogy mindenkiben meglássalak.

XI. Jézust a keresztre szögezik
Ahogy rálökték Jézust a keresztre, készségesen engedte, hogy odaszögezzék. Szívemben éreztem a fájdalmat, ahogy kezét és lábát átszúrták. Aztán felemelték a keresztet.
Ott volt, az én fiam, akit annyira szeretek, kigúnyolva, amint kínlódott, földi életének utolsó pár pillanatáért küszködve.
De én tudtam, hogy ennek így kell lennie, csak álltam, némán, imádkozva.
Uram, micsoda fájdalmakat szenvedtél el értem. S micsoda fájdalmakat szenvedett el anyád, amit látta fiát irántam való szeretetből meghalni.
Mégis, mindketten készek vagytok megbocsátani nekem, csak bűneimtől térjek meg.
Segíts, Uram, bűnösségemtől elfordulni.

XII. Jézus meghal a kereszten
Mi nagyobb fájdalom érhet egy anyát, mint fia halálát látni! Én, aki ezt a Megváltót a világra hoztam, láttam felnőni, tehetetlenül álltam keresztje alatt, amint lehajtotta fejét és meghalt.
Földi kínjainak vége volt, de az enyémek megsokszorozódtak.
De ennek így kellett lennie, és nekem el kellett így fogadnom, így hát csak álltam, és némán gyászoltam.
Én Jézusom, irgalmazz nekem azért, amit bűneim okoztak neked és másoknak.
Köszönöm szereteted nagy tettét. Azt mondtad, hogy az az igazi szeretet, ha életünket adjuk barátunkért. Add, hogy mindig a barátod legyek.
Taníts meg, hogyan éljek másokért, és sohase hagyjalak cserben

XIII. Jézust leveszik a keresztről
A tömeg hazament; nem volt többé zaj. Csendesen álltam Jézus egyik barátjával, és felnéztem Megváltónk, a fiam holttestére. Később két férfi leemelte a testet a keresztről, és karjaimba tette. Mély gyász borított el. De mély örömet is éreztem. Fiam élete kegyetlen véget ért, de mindnyájunk részére életet is hozott.
Tudtam, hogy így kell lennie, és némán imádkoztam.
Uram, szenvedésed véget ért. De egyre tovább is folyik, valahányszor helyetted a bűnt választom. Kivettem részemet keresztre feszítésedből, és most, Megváltóm, szívem mélyéből kérem bocsánatodat.
Segíts, hogy hozzád és anyádhoz méltó életet éljek.

XIV. Jézust a sírba helyezik
Elvittük Jézus testét a sírhoz, magam igazítottam el, csendesen sírva, csendesen örvendezve. Még egyszer visszanéztem szerető fiamra, aztán kimentem. Lezárták a sírt, és mielőtt elmentem, arra gondoltam, hogy ennek így kellett lennie...
Így kellett lennie érted! Hittel fogok várni némán.
Igen, Uram, így kellett lennie azért, mert szerettél engem, és semmi másért. Csak azt kéred tőlem, hogy jó életet éljek, és sohasem ígérted, hogy ez könnyű lesz.
Akarom a bűnt magam mögött hagyni, és csak érted élni testvéreimben.

XV. Jézus feltámad
Csak hálás tudtam lenni fiam értünk való áldozatáért. És mégis, micsoda üres volt az élet nélküle, akit annyira szerettem! De csak két nappal később ez az űr túlcsordulásig, minden elképzelésen felül telt: feltámadt!
Megváltónk megnyitotta a kaput egy új élet felé.
Így kellett lennie, érted való múlhatatlan szeretete nem elégedett meg kevesebbel.
Mindörökre örülhetek, de sohasem némán.
Megváltóm, köszönöm. Köszönöm vég nélküli szeretetedet, mely engedi, hogy feltámadjak saját bűnösségemből. Újból megpróbálok jobb életet élni. Segíts, hogy mindig emlékezzem erre a szeretetre. Mária, feltámadt Üdvözítőnk anyja, taníts meg, hogyan kell hozzád hasonlóvá válnom, s mások iránti szeretetben Őt szeretnem.
 
 
0 komment , kategória:  Jézus a keresztúton  
2. nagyböjti hét péntek
  2017-03-17 08:07:46, péntek
 
  OLVASMÁNY Mózes első könyvéből
Isten rendkívüli kegyelme volt, hogy Jákob fiai nem ölték meg öccsüket, atyjuk kedvencét, Józsefet.
Jákob Józsefet szerette legjobban a fiai közül, mert öregedőfélben volt már, mikor József született. Még tarka köntöst is csináltatott neki. Testvérei látták, hogy Józsefet náluk jobban szereti, ezért meggyűlölték őt, és nem tudtak vele barátságos szót váltani.
Történt, hogy épp Szikemben tartózkodtak bátyjai, mert arra legeltették atyjuk nyáját. Jákob akkor így szólt Józsefhez: ,,Menj, fiam, bátyáid Szikem környékén legeltetik a juhokat, jer, hadd küldjelek el hozzájuk."
József elindult, s Dotáinban megtalálta bátyjait. Ezek már messziről meglátták őt, és arra gondoltak, hogy megölik.
Így szóltak: ,,Gyertek, jön az álomlátó, öljük meg! Testét dobjuk egy száraz vízverembe, s híreszteljük el, hogy vadállat falta fel; hadd lássuk, mennyit érnek álmai!"
Amikor Ruben ezt meghallotta, azon volt, hogy kiszabadítsa kezükből Józsefet. Azért így szólt: ,,Ne öljük meg! Vért ne ontsatok, hanem dobjátok a pusztai vízverembe! Így kezetek a vértől tiszta marad." Mindezt csak azért mondta, hogy megmentse kezükből és visszaadhassa őt atyjának.
Így hát, amikor József a bátyjaihoz ért, azok lehúzták róla hosszú tarka köntösét, őt magát meg egy kiszáradt vízverembe vetették. Aztán leültek kenyerezni. Távolról szemükbe tűnt, hogy izmaelita vándorkereskedők jönnek Gálaád felől, akik tevéken Egyiptomba tartanak: gyantát, mirhát és fűszerféléket szállítanak.
Ezt látva Júda így szólt testvéreihez: ,,Ha veszni hagyjuk testvérünket, s eltitkoljuk, mit használhat ez nekünk? Jobb lesz, ha eladjuk az izmaelitáknak őt. Ne szennyezzük be hát kezünket: a testünk-vérünk ő, és hozzánk tartozik!" Testvérei hallgattak Júdára.
Amikor tehát megérkeztek a vándorkereskedők, a vízveremből testvérei kiemelték Józsefet, és eladták húsz ezüstért; azok pedig Egyiptomba indultak vele.
Ez az Isten igéje.
Ter 37,3-4.12-13a,17b-28

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Emlékezzetek a csodás tettekre, * melyeket Isten művelt. (5a. vers.)
Előénekes: Éhséget támasztott egykor a földön, * és elpusztított minden falat kenyeret.
De elküldött előttük egy férfit, Józsefet, * akit rabszolgának adtak el.
Hívek: Emlékezzetek a csodás tettekre, * melyeket Isten művelt.
E: Lábát bilincsbe verték, * nyakát vasba szorították,
amíg be nem teljesedett, amit mondott, * amíg nem igazolta őt az Úr szava.
H: Emlékezzetek a csodás tettekre, * melyeket Isten művelt.
E: A király üzent, hogy oldják föl bilincsét, * a népek fejedelme tette szabaddá.
Megtette őt házának urává, * és minden vagyona fölé rendelte.
H: Emlékezzetek a csodás tettekre, * melyeket Isten művelt.
Zsolt 104,16-17.18-19.20-21

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Nagyböjt köznapjaira II.
Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy a nagyböjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel!
Lektor: 1. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Megváltónk jósága és emberszeretete az Egyházon keresztül áradjon ki az egész világra!
Hívek: Kérünk téged...
3. Krisztus békéje szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak!
Hívek: Kérünk téged...
4. A nagyböjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét!
Hívek: Kérünk téged...
5. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk és a jóban állhatatosan megmaradjunk!
Hívek: Kérünk téged...
Pap: Mindenható, örök Isten, irgalom Atyja! Fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd....
  2017-03-17 08:04:34, péntek
 
  Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek: ,,Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: ,,A fiamat csak megbecsülik!" Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: ,,Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták: ,,Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést."
Jézus így folytatta: ,,Nem olvastátok soha az írásokban: ,,A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét." A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a néptől, mert mindenki prófétának tartotta.
Mt 21,33-43.45-46

Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az Istenhez, az Atyához vezető utat. Bátran indultál utolsó utadon, a keresztúton. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló kereszten. Jézusom, te követésedre hívsz engem és minden embert. Társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon keresztül az örök életre vezet!

Elmélkedés:: Horváth István Sándor
A gonosz szőlőmunkásokról szóló példabeszéd azt az Istennek adott lehetséges választ szemlélteti, miszerint szembe lehet fordulni vele, ahogyan a gonosz munkások szembeszálltak a szőlőskert urának szolgáival. Igen, a szabad akarattal rendelkező ember meg tudja tenni, hogy kezébe veszi a dolgok irányítását. Mindennek megvannak a következményei, s talán éppen ezzel nem számoltak a Jézus példabeszédében szereplő szőlőmunkások. Teljes esztelenségnek tűnik cselekedetük. Vajon arra számítottak, hogy a gazda vég nélkül eltűri majd gonoszságukat? Vagy talán abban reménykedtek, hogy elmarad a felelősségre vonás?
A szőlőmunkások gonoszsága nyilvánvaló, s nem csak szándékuk gonosz, hanem mindez megnyilvánul cselekedeteikben is. A gonosz emberi magatartás sérti Isten jóságát, aki ennek ellenére sem a gonoszok megbüntetésére figyel, hanem keresi az új lehetőséget. Új munkásokra akarja bízni tulajdonát, új emberekre akar építeni, olyanokra, akik engedelmesek iránta, elvégzik a rájuk bízott feladatot és teljesítik kérését. Isten azért küldi el Fiát, Jézust a világba, hogy ő mutasson nekünk példát az engedelmességre, a mennyei Atya akaratának tökéletes teljesítésére. A böjti időben Isten új lehetőséget kínál fel nekünk. A bűnbánat és a megtérés által meghív minket, hogy jó munkásai legyünk.
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 10 
2017.02 2017. Március 2017.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 6 db bejegyzés
e hónap: 269 db bejegyzés
e év: 4009 db bejegyzés
Összes: 33971 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 5733
  • e Hét: 39971
  • e Hónap: 129294
  • e Év: 658422
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.