Belépés
wob.blog.xfree.hu
" Egy ember értékét saját maga adja, és nem az amije van " ... weisz tomy
1949.09.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
Édesanyák
  2017-04-27 18:30:33, csütörtök
 
  Írta : Szabolcsa Mihály

Mikor egy-egy romlott-semmi embert láttok,
Aki magának is-másnak is csak átok,
Akinek sok-sincs egy tiszta indulata...
Sirassátok meg szegényt,
Mert nem volt Édesanya !

Amikor a sorsod oly nagy úrral hoz össze,
Akitől akár-egy világ dőlhet össze,
De jaj föl nem éri ! A könny meg nem hatja..
Sirassátok meg szegényt-..
Mert nem volt Édesanya !

S amikor a szív megtelik jósággal,
A szemünk könnyel-lelkünk imádsággal,
Mikor egy-egy nemes tettet viszünk véghez,
Csókoljuk meg Édesanyánk lába nyomát érte !

Nincsen jobb őriző az Édesanyánál,
Éberebb csillag sincs szeme sugaránál,
Nincs a kisgyermeknek puhább feje alja,
Mint az Édesanya ölelő két karja.
Hol van annyi áldás ? Ami elég lenne?
Amit Édes jó Anyánk meg ne érdemelne ?
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Benedek Elek, egyetlen verse
  2017-04-20 19:23:42, csütörtök
 
  Szeresd a fát

Szeresd a fát ! Hisz ő is érez...
Szép gyöngén nyúlj leveléhez.
Ágát ne törd ! Lombját ne tépjed!
Hagyd annak"ami", épnek-szépnek !
Szeresd a fát.

Ő is anya! És minden levele,
egy-egy gyermek-gondal nevelve,
és gyermek minden ágacskája,
Szeretettel tekints fel rája!
Szeresd a fát !

Édes gyümölcsét várva várod...
És mégis letéped a virágot ?!
Szegény virág, hamar elszárad,
Te bánkódol majd..Késő bánat!
Szeresd a fát !

Megtépett fának nincs virága.
Mint a vak úgy néz a világba.
Oly bús a fa, ha tördelt, tépett,
Mint Anyád ha elvesztene téged !
Ne bántsd a fát !

Fa lombok közt, viharban vészben,
Lám meg se ring a madárka fészke,
Fáradt ha vagy ! Leülsz alája,
Elszenderít a madár danája..
Szeresd a fát !

Mind ! Akik fákat ültetnének,
Sírjukra szálljon hála ének,
Álmukban is költök Vallának,
Szép, lombos fákról-álmodának.
Szeresd a fát !

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kérelem
  2017-04-18 16:33:38, kedd
 
 Szent Pio atya-részlet
"Ó, Uram, múltamat irgalmadra,
jelenemet szeretetedre,
jövőmet gond viselésedre bízom"

Szent Ágoston-részlet
"Krisztus főleg azért jött el, hogy az ember megtanulja,
mennyire szereti az Isten.
Megtanulja ezt azért, hogy lángra gyújtsa a szeretetet
az iránt, aki elsőnek szerette, és hogy szeresse
felebarátját is annak parancsára és példájára,
aki felebarátunkká lett.
Ezt a szeretetet tekintsd hát célodnak erre
vonatkoztass mindent, amit mondasz, és úgy beszélj el
mindent, hogy akihez szólsz, hallván higgyen, hite
alapján reméljen, remény erejében szeressen..."
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Húsvét a szeretet győzelme
  2017-04-17 13:46:04, hétfő
 
  Mit jelent a feltámadás ? A szeretet győzelmét, az Isteni szeretet győzelmét. Krisztus feltámadása eloszlat minden sötétséget, minden bűnt és szeretetlenséget. Az Ő világossága beragyogja lelkünk sötétségét, hogy mi is világosság legyünk egymás számára.
Jézus feltámadását nem lehet elhallgatni. Az asszonyok akik húsvét reggelén találkoztak a Feltámadt Krisztussal, kitörő örömmel adták tovább a szeretet győzelmét. Aznap reggel Krisztus valóban feltámadt.
Klaus Hemmerle szentéletű püspök szavaival kérjük a Feltámadt Krisztust :
"Húsvéti szemeket kívánok magunknak,
melyekkel képesek vagyunk
a halálban meglátni az életet,
a bűnben a megbocsájtást,
a megosztottságban az egységet,
a gyötrelemben a ragyogást,
az emberben az Istent,
és Istenben az embert,
magamban Téged "
Befejezésül :
Jézus feltámadt, van remény a számodra, többé már nem állsz a bűn, a rossz uralma alatt! Győzött a szeretet, győzött az irgalom!!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Húsvét
  2017-04-16 14:46:44, vasárnap
 
  Mitől lesz valakinek igazi húsvétja ? Ha szívéről lepattannak a zárak ! Rengeteg a zár a szívünkön, életünkön : a kételkedés, a megélhetés gondja, a túl nagy fájdalom, vagy a túl nagy öröm.
Zárak amelyek elzárnak valakitől, és bezárnak valamibe. Egy sajátos én központú életbe, amelybe Jézust csak egyszer-kétszer engedjük be, akkor is csak életünk pereméig.
Az igazi Húsvét ott kezdődik, ahol Jézus a zárt ajtók ellenére megjelenik középen, és így szól : Békesség nektek ! Békesség nekem !

Túrmezei Erzsébet, így fogalmazza meg :

Húsvét után

Húsvét előtt...nehéz szomorú léptek.
Húsvét előtt...zokogó, bús mi értek.
Húsvét előtt...ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt...arcok,fakóra váltak.
Húsvét előtt...szivek, üres-szegények.
Húsvét előtt...kihamvadott remények.
Húsvét előtt...egy nagy "Minden hiába"!
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett ! Feltámadott a Mester !!
HÚSVÉT UTÁN..el a gyásszal, könnyekkel !
Húsvét után...futni a hírrel frissen!
Húsvét után...már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után...új cél és új sietség!
Jézus él ! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után...erő, diadal, élet !

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
Akik még mindig húsvét előtt élnek.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nagyszombat
  2017-04-15 16:49:11, szombat
 
  Nagyszombat a csend napja. Jézus a sírban fekszik. Erre emlékezünk családjaink csendjében. A vigília szertartás, Krisztus feltámadásának és keresztségünknek ünnepe.
Az egész napos szentség imádás után elkezdődik a feltámadási szertartás, gyertyafényes körmenettel. Nagy öröm estéje elé nézünk, átéljük Krisztus feltámadásának ünnepét. Az anya egyház szeretné , hogy a feltámadás híre eljusson minden családban, különösen oda ahol több a szenvedés, a kórházakba, a börtönökbe, egyszóval minden szívbe ! mert éreznünk kell, hogy van remény mindenki számára, és senki se álljon a bűn, a rósz uralma alatt ! Ma este győz a szeretet, és az irgalom, egyszóval mindig győz Isten irgalmassága !
Húsvéti szemeket kivánok magunknak, melyekkel képesek vagyunk a halálban meglátni az életet.
A bűnben a megbocsájtást, a megosztottságban az egységet , a gyötrelemben a ragyogást, az emberben az Istent, és Istenben az embert: "magamban Téged".
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Nagypéntek
  2017-04-14 13:34:15, péntek
 
  Nagypéntek valamiképpen nincs nagycsütörtök nélkül. Megborzad a világ : Nagypéntek ! Hosszú ideig sötétség borítja a földet, és ezzel a sötétséggel sok szívben honosabbá válik az aggodalom, a félelem. Ilyen még nem volt, mi lesz ? Elképzelem amint ebben az állapotban nem ülnek le az emberek, hanem mindenki rohangálni kezd. Mi változott ? Hisz ezelőtt is rohangáltak : ki siker, ki magasabb beosztás, ki pedig csak az autóbusz után.
Most mikor a Világosság előtti sötétség van még mindig rohangálunk ? Elrohanok a Krisztus ravatala mellett is ? Nem ünnepelek e három napban ? Nagy ajándék már az is, ha részt tudunk venni e közös ünnepléseken. De ezen túl is : tervezzük meg, Családjainkban, hogyan tesszük e napokat a húsvéti titkok ünnepévé...Hogyan lesznek e napok nemcsak csendes napok, hanem ünnepélyesek is !!
Ne feledjünk el e napokban is jobbak lenni családunk és ember társaink felé, mert csak így teljes az ünnep.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A szent három nap ünneplése-családjainkban
  2017-04-13 14:29:45, csütörtök
 
  Hívő keresztények beszélgettek arról kinek mit jelent húsvét ünnepe : a szent három nap !. Volt aki azt mondta, neki a nagypéntek a legfontosabb ünnep-mert akkor halt meg értünk Jézus. Más meg azt mondta számára a nagyszombat, illetve a húsvéti vigília a legszebb, a legjelentősebb, mert akkor támadt fel Jézus. Vajon kinek volt igaza ?
A Vatikáni Zsinat előtt valóban szét lehetett így választani e napokat- és mi is ebben nőttünk fel. De ma már az egyház nem nagycsütörtökről, nagypéntekről, nagyszombatról beszél, hanem a szent három napról ! Ez azt jelenti, hogy e három nap egyetlen ünnep-egyetlen titok-elválaszthatatlanul összetartozik.
Hogy nagyszombat éjjel, pontosabban Húsvét vigíliáján, Jézus feltámadását ünnepeljük, azt tudjuk. De a nagypéntek-Jézus halálának titka-elválaszthatatlan a nagyszombattól, a halál magában hordja a feltámadást, ami egy valóság két oldala.
S a nagycsütörtök ? Ekkor adta nekünk testét és vérét Krisztus. Értünk vállalta a halált és a feltámadást. Krisztus nagycsütörtökön az utolsó vacsorán adta át kenyérben és borban- az Ő halálát és feltámadását-hogy egyesüljünk vele.
A húsvét titkát tehát a három szent nap együtt fejezi ki, ünnepeli. Tegyük ünnepé ezt a három napot egyéni életünkben és családunkban. S mindenképp legyenek ezek a szeretet tetteinek napjai- gyermekek és felnőttek számára, így jussunk el húsvét ünnepére és lelkünk örömére.
A mai szertartáson ami az utolsó vacsora emlék miséje, a pap elvégzi az oltár fosztást, utána elkezdődik a hívek virrasztása Krisztus hamvainál.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ima családomért
  2017-04-11 18:52:06, kedd
 
 Imára kulcsolom most a két kezem,
Elmondom a vágyam, drága Istenem...
Nem kincset szeretnék, nem is gazdaságot.
Nem is magam miatt mondok imádságot.
Gyermekeim sorsáért, aggódom nagyon,
az ők boldogságuk többet ér mint egy vagyon.
Küldj nekik hitet a nehéz napokra,
gondolatokat, amik gondjukat megoldja.
Adj nekik reményt, hogy bízni tudjanak,
erőt, egészséget, hogy el ne bukjanak.
Unokáim tisztességgel nevelhessék,
munkájuk gyümölcsét el ne veszítsék.
Imádságaikat ne mondják hiába,
Vigyázz rájuk Istenem !
Rájuk s a családra..
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A nyolc boldogság : vasárnap. Virágvasárnap
  2017-04-09 11:43:09, vasárnap
 
  Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért

Ne higgye valaki, hogy a vallással átitatott középkorban nem kellett üldözést szenvedni az igazságért. Kellett, legfeljebb a forma, a hivatkozás volt más, mert mindig voltak és lesznek kiemelkedő tanúság tevők.
A mi korunkban talán azt jelenti a nyolcadik boldogság, hogy Isten felé tartunk egy olyan világban, ahol sokan tudni sem akarnak Istenről. Legszívesebben kiiktatnák a hívő embereket az olyan világból, ahol nem kell az Isten, mert más dolgokat imádnak helyette.
A nyolcadik boldogság viszont azt jelenti, hogy a végtelen felé vágyakozunk, mert bennünk is van valami végtelen.

Virágvasárnap

Áldott az Úr nevében érkező Király !-kiáltozták.
Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban

Lk.19,38

A keresztény nép
az örök élet pálmáját
tartja kezében,
azt lengeti,
s azzal vonul végig
a világ történelemben.
( Prohászka Ottokár)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2017.03 2017. április 2017.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 87 db bejegyzés
Összes: 803 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 70
  • e Hét: 1003
  • e Hónap: 3448
  • e Év: 19040
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.