Belépés
wob.blog.xfree.hu
" Egy ember értékét saját maga adja, és nem az amije van " ... weisz tomy
1949.09.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
Festői problémák
  2016-03-31 22:35:31, csütörtök
 
 


Jézus - Júdás
A középkori Itáliában egy festő elhatározta, hogy megfesti Jézust, tanítványai körében.Szerette volna, ha kor társaihoz közel kerülne festménye, így az alakokat városában élő markáns arcú emberekről festi meg. Úgy is tett és lassan ugyan de szépen haladt munkájával. Örömére egy megnyerő ifjúban sikerült Jézus arcát megörökítenie. Júdásnál azonban elakadt. Hiába keresett , nem lelt rá arra az arcra, amely tükrözte volna az árulást, a képmutatás és a pénz éhes sátáni keveredést.
A kép félbe maradt, árván lógott a műterem egyik falán befejezetlenül.
Hosszú évek múlva, egy este hazafelé menet egyszer csak egy rongyos ruhájú, vézna testalkatú, csapzott hajú férfi állt elébe alamizsnáért könyörögve.. A festő vissza utasította és kitérve őt folytatni akarta útját hazafelé.. De a férfi erőszakosan elébe lépett, tekintete fenyegetővé vált,, szemében a gyűlölet izzott. A festőben mint a villám hasított belé a felismerés : megtaláltam a keresett arcot.. Pénzt ajánlt fel a férfinak, hogy kövesse őt alkotó műhejébe. Leültette modellnek és megfestette a rég keresett arcot..
A festő öröme nagy volt, hogy befejezheti már a megálmodott festményét, élete nagy művét: "Jézus az apostolok körében "
A modellt üllő férfi arcán döbbenet, szeme tágra nyílt a kép láttán, majd fájdalomtól eltorzul az egész arca és zokogni kezd.
A festő kérdésére kitört belőle fájdalma :
-Mester ! Hát nem ismer meg ? Valamikor rólam festette meg Jézust...!!!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A mai napig
  2016-03-30 18:00:44, szerda
 
 Mind a mai napig, megemlékezünk arról az esemény sorozatról, ami 2000 évvel ezelőtt Jeruzsálemben történt. A keresztény világ elcsendesül, magába száll és lélekben elkíséri a Megváltót keresztútján a Golgotára.
Az utolsó vacsorán Jézus sok mindent mondott, ezek közül, most 2 dolgot emelünk ki és elemezzük egy kicsit :
1-"Ez az én parancsom:Szeressétek egymást, mint ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, aki életét adja barátaiért " (Jn 15,12-13) Ebből azt kell értenünk, hogy nekünk törekedni kell, hogy minél jobbak szeretőbbek legyünk, azokkal akik számunkra nem éppen a legkedvesebbek. A gyakorlatban nem igen kerül arra sor, hogy még az életünket is fel kellene áldoznunk másokért. De annál inkább naponkénti feladatunk az, hogy alázatos, szelíd magatartást tanúsítsunk gyakoroljunk, ember társaink között forgolódva. Kívánom mindenkinek, hogy azt a nem kis feladatát sikerüljön teljesítenie.
2-" Nem ti választottatok engem, hanem és választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok, maradandó gyümölcsöt "(Jn 15,16)
Nem mi választottuk Őt, hanem Ő minket. Ő nagyon jól megvan nélkülünk is, de mi nélküle nehezebben éljük meg mindennapjainkat. Lásd a tékozló fiú hazatérésekor a régi bűneitől elszakadva, meg akart változni, és új életet akart kezdeni. Nekünk is meg kell értenünk, hogy csak így lehet megtérni, átélni az ünnepeket. Igazából : Jézus lett az áldozati bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával legyőzte, és feltámadásával egy új életet adott nekünk.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ünnepi elmélkedésem
  2016-03-29 12:38:58, kedd
 
 


Húsvét eljövetelét várva azon gondolkodunk, miként lehetne ezt egy kicsit szebbé tenni. Mint az év más részében, most is el vagyunk foglalva a magunk hétköznapi intézni valóival. Ki-Ki a maga gondjaival van elfoglalva, s nagyon sokszor előfordul, hogy nem is halljuk a mellettünk levők szavát, esetleg csak annyit, hogy mond valamit, rábólintunk, de nem figyelünk igazán oda arra, amit megosztani szeretne.
Olyan jó lenne egy kicsit eltűnődni azon, milyen is lenne a világ, ha nem kellene állandóan rohanni, minduntalan úgy mond megfelelni elvárásaink sodrásának..
A hétvége kivalló alkalom, hogy meghalljuk egymás szavát, jobban odafigyeljünk családunkra, egy lélegzetvételből is megértsük óhajukat, gondolataikat, s nem utolsósorban lehetőséget adott arra is, hogy egy kicsit átértékeljük magunkban a világ dolgait. Mennyire fontos meghallgatni, és ha lehet segíteni is- a mellettünk állókon, s mindazokon, akiknek szükségük van bármilyen jellegű segítségre, akár egy jó szóra.
Az ünnep akkor lesz örömteljes, ha bármilyen kis apró gesztussal megörvendeztetjük ember társainkat, ha mosolyt tudunk fakasztani arcukon, egy szelíd tekintettel, egy bátorító szóval,a türelem gyakorlásával, egy szívből jövő"Hogy érzed magad ma ?kérdéssel, szebbé téve ezáltal teljes napját. Merjünk tenni tehát a léleképitésre, a szeretet gyakorlásra törekedni, sohase sajnáljuk az erre fordított időt, próbáljunk ilyen ajándékokat is adni.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Húsvéti történet
  2016-03-28 09:29:56, hétfő
 
 


Egy tegnap olvasott húsvéti történetet szeretném veletek megosztani.
Egy angol férfinak orosz felesége volt. Egy idő után felvettek egy orosz szolgáló leányt, Annát, hogy segítsenek rajta, és hogy legyen kivel a feleségnek beszélni oroszul. Anna fiatal derűs egyénisége igen jó hatással volt a családra. Akkoriban ugyanis a férj és a feleség között feszültség volt, alig beszéltek egymással.
Húsvét reggelén történt.!
A férj és a feleség csúnyán összevesztek. A férfinak uralkodni kellett magán, hogy meg ne üsse feleségét. Így ültek le a reggelihez, a férfi ökölbe szorított kézzel. Ekkor kinyílt az ajtó, Anna lépett be kezében ünnepi tállal, és ezt mondta : "Kristos voskres".
Az ellentét a két fél közt leírhatatlan volt. Ők ketten egymással szemben tele gyűlölettel és keserűséggel. Annából sugárzott az ünnep békéje, öröme. Az asszony nem bírta tovább, elfordult, arcát kezébe rejtette, elsírta magát. A férfi semmit sem értett. Mit mondott Anna? kérdezte. Akkor az asszony megtörölte az arcát,és odalépett a férjéhez. Olyan tekintettel nézett rá, amelyet a férje soha többé nem tudott elfelejteni. A felesége szemében újra ott volt az a régi szeretet, amellyel őt valaha szerette. "Anna azt mondta, hogy" Krisztus feltámadt " Akkor a férfi mindent megértett, Oroszországban így köszönnek az emberek húsvétkor. Az asszony a férfi vállára tette a kezét, és azt mondta :Nagyon sajnálom. Bocsáss meg nekem ha tudsz. A férfi elbizonytalanodott. Erre nem számított azok után amiket a felesége fejéhez vágott aznap reggel. Én bocsássak meg neked ? Nekem van szükségem a te bocsánatodra !! mondta a férj, és szerettel átölelték egymást.
Aznap reggel két ember képes volt önmagán, a maga sérelmein túltekinteni.
Bárcsak lenne elég nyitottság, érzékenység, elég bátorság mindannyiunkban, hogy mi is fussunk, mint az apostolok, az Élet forrásához.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Húsvéti remény
  2016-03-27 07:26:12, vasárnap
 
 


Húsvét remény ünnepe is. A megváltás által reménnyel ajándékozott meg bennünket az Isten, megbízható reménnyel, amelyre támaszkodva meg tudunk birkózni jelen gondjainkkal.
Oly sokan élnek mostanában remény nélkül, mert elcsüggednek a szenvedés, a munkanélküliség és a szétesett családok láttán. Olyan sok ártatlan ember hal meg a különféle természeti katasztrófák miatt, vagy emberi katasztrófák miatt. Ki adhat nekik reményt ? A feltámadt Jézus nemcsak 2000 évvel ezelőtt öntött reményt az emberekbe, hanem ma is. A szenvedés nem végleges, hanem átmegy a tökéletes állapotba. A szomorúságból az örömre, a romlásból a romolhatatlanságba, az elmúlásból a végtelenbe. Nekünk biztos reményünk van,és ebben sohasem csalatkozunk.
A húsvét remény üzenete új perspektívát nyit az ember számára. Nem hatalmasodhat el bennünk a bizalmatlanság, sem a bátortalanság, az úgy is mindegy magatartás. Semmiféle kudarc, vagy csalódás sem kedvetleníthet, mert minden sikertelenségből van kiút és feltámadás. Minden eltévelyedésből kikerülhet az ember a helyesre és az igazra. Ez világítsa meg útjainkat az életünkben.
Ezért kell igyekeznünk,szerényen és kedvesen élnünk itt a földön.Tudnunk kell hogy a természetes halál nem kárhozat és nem megsemmisülés, hanem vegyük úgy mint egy "elköltözés ". Ezért érdemes elgondolkozni, hogy az élet pályáján hogyan "futunk" végig és hogyan érjük el a célt ...
Néha néha mondj el egy imát Istenedhez és meglásd akaratlanul is szokásoddá fog ez válni...
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Húsvét előtti elmélkedés
  2016-03-26 15:59:04, szombat
 
 


Az idén hamar kezdődött a nagyböjti időszak. Jézus születésének ünnepe már a múlté, s alig néhány farsangi hét után elérkezett Hamvazószerda. Ez az elcsendesedős időszak hivatott arra, hogy felkészítsen mindenkit a kereszténység legnagyobb ünnepére, a feltámadásra.
Érdekes mennyire foglalkoztatta mindig is, és érdekli most is az embereket ez a kérdés. Azt mondják, minden ember hisz, vagy legalábbis szeretne hinni valamiben. Nagyon sok művészi alkotás foglalkozik ezzel a témával : hogyan válhatna az ember halhatatlanná, esetleg hogyan tehetne szert olyan csodálatos képességekre, amelyekkel mindenkor a bajba jutottakon segíthet.
Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, valóban tudunk-e, akarunk-e ennek megfelelően cselekedni ? Vagy mi is úgy viselkedünk, mint a tékozló fiú történetében a két testvér ?
Egyéni lemondásainknál sokkal lényegesebb az, hogyan tehetnénk jobbá ember társaink életét. Nem kellene csodákat művelni, elég ha észrevesszük : kollégáinknak gondja van, tehát türelmesen meghallgatjuk, társunknak is vesszünk egy kis csokit, ha éppen boltban vásárolunk. Időnként pedig rámosolygunk a szomszédra, vagy az utca emberére. Ezek az apró gesztusok persze könnyűnek tűnnek így leírva, de a valóság mégis csak más, mert mi magunk is gondokkal küszködünk, nekünk is megerősítésre lenne szükségünk, mert tele vagyunk kételyekkel, nos, ilyenkor nehéz megtenni a legkisebb szívességet is.
Most , hogy eljött a tavasz, együtt ünnepelhetjük Urunk dicsőségét, azt kívánom, legyen erőnk megbocsátani, és elfogadni azt a "keresztet" amit kaptunk, tudjunk mindig inkább adni, mindig szeretni. Így bizonyára eljutunk majd az örökkévalóságba.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Húsvéti ének az üres sziklasir mellett
  2016-03-26 15:45:20, szombat
 
  Dsida Jenő :

Sírod szélén, szinte félve,
Iszonyattal üldögélve,
Ó, mekkora vád gyötör,
Mardos, majdnem összetör :
Mily látás a kétkedőnek,
Törvény ellen vétkezőnek,
Hogy üres a sír gödör.
Nyitott sírod szája szélén
Sóhajok közt üldögélvén
Szemlélem bús, elvetélt
Életemnek rút felét.
...... ........... ........... ............
Amit csak magamban látok
Csupa csúnya, csupa átok,
Csupa mély seb, éktelen,
...... ........... ........... ..............
S undokságom végtelen.
Ó, ha tudnám, megbocsátasz,
S országodba bebocsátasz,
Mint szúrnám ki két szemem,
Mint vágnám le két kezem.
Nyelvem húznám kések élén,
S minden tagom elmetélném,
Amivel csak vétkeztem.
Bűneimnek nincsen számok,
Mindent bánok, mindent szánok,
És a sajgás, mely gyötör,
Nem is sajgás már, gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal
Ér engem a Húsvét hajnal
És az üres sír gödör.
Bámulok a nyirkos,görbe
Kő sziklába vájt gödörbe,
Bénán csügg le a karom,
Tehetetlen két karom...
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
Feltámadtál s feltámaszthatsz,
Hogyha én is akarom.
...... ........... ........... ..........
Mert az égi útnak elve :
Kúszva, vérzőn, énekelve,
Portól, sártól piszkosan
Menni, mindig biztosan...
S kopjék térdig bár a lábam,
Tudom, az Ég kapujában
Utolérlek, Krisztusom.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A húsvét margójára
  2016-03-26 14:38:08, szombat
 
  Azokról és azoknak kívánok írni, akik talán évről évre a halogatás állapotában élnek, megrekedtek a lelkiismeretük vizsgálatában. A morális önelemzés szükséges előfeltétele az igényes életnek, valami mégis hiányzik belőle. Az elhatározás. Hasonló az ilyen ember a szabadulásról álmodozó fogolyhoz, kiből lassan kikopik a cselekvés ereje. Belesüpped hiú ábrándjaiba, elernyed, s talán épp álmai teszik végképp fogollyá !.
Semmiféle önelemzés és semmiféle bánat nem pótolhatja a lelkiismeret-vizsgálatot és bánatot. Erő és újra és újra elhatározás kell minden egyes valódi cselekvéshez. Az ember miért hajlamos restségre akkor is mikor az rabságot, rosszat, árnyékot jelent számára, s miért rest megtenni a döntő lépést, mikor az a szabadságba, örömre és világosságra vezet ?
Aztán összeszedve minden erejét, kilép börtöne ajtaján, s talán csak fölujjongó szívével érzi, mi is történt vele. Szabadulásukkor pedig épp a tétova szívűeknek lesz legnagyobb az öröme és ujjongása!.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Győztzünk!
  2016-03-25 17:44:06, péntek
 
 


Nagypéntek délutánján a jeruzsálemi zsidó fő tanács büszkén és megelégedetten mondogatták mindenkinek :"Győztünk"!. A názáreti Jézus meghalt a keresztfán!. Két nappal később, húsvét-vasárnap reggelén, először csak félénken, majd egyre diadalmasabban indult útjára a hír Jeruzsálem népe között :"Jézus Krisztus feltámadt ! Jézus Krisztus él !. Ez a hír azóta bejárta az egész világot, és ma már több mint egymilliárd ember ismételgeti szerte a világon örömmel : Jézus Krisztus él !
Hiába próbálkoznak ma is Őt és az Ő tanítását, halottá nyilvánítani, még sem tudják. Ma is él százmilliók lelkében, a miénkben is, a tiétekben is. Jézus győzött a világon és megfeszítve úrrá lett rajta.
Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a hitünk, a hitetek ...és még mindig bűneinkben vagyunk. Hacsak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, mindennél szánalomra méltóbbak vagyunk.
Ha nem lenne feltámadás, meghalnánk az elhagyatottság érzésétől, a szenvedéstől, nem tudnánk emberek maradni, a szó tiszta és nemes értelmében, nélküle nem tudnánk elviselni az életet.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A családról
  2016-03-23 17:05:51, szerda
 
  A család kezdettől fogva fenyegetésekben él. Nem az a jó gyermek aki pontosan azt teszi, amit szülei akarnak. Hanem saját szívére hallgat és azt teszi amit abban igaznak érez. De érzi, szabadon kell engednie, saját útját fogja járni, amit már nem befolyásolhat senki.
Az elvárások túl nagyok. Minden vélemény különbség rögtön megzavarja a családi békét. A gyerekek mindig megérzik e képmutatást.
Csak ha szívedben hordozod saját, házastársad és gyerekeid titkát, csak akkor érezheted magad otthon a családodban, minden különbözőség és távolság ellenére. Otthon lenni csak ott tud az ember, ahol a titok lakozik.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 16 
2016.02 2016. Március 2016.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 16 db bejegyzés
e év: 103 db bejegyzés
Összes: 803 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 130
  • e Hét: 1063
  • e Hónap: 3508
  • e Év: 19100
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.