Belépés
wob.blog.xfree.hu
" Egy ember értékét saját maga adja, és nem az amije van " ... weisz tomy
1949.09.16
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
Világunk
  2019-09-24 18:46:19, kedd
 
  Olyan világban élünk, amelyben-ahogy mondani szokták-egyre tökéletesebbek az eszközök, de egyre homályosabbak a célok. Egészen egyszerű kérdésekkel nem vagyunk sokszor tisztában : hogy mi végre vagyunk e világon ? Mi az életem célja ? Mi az értelme ? Van-e egyáltalán célja, van-e egyáltalán értelme ?
Olyan világban élünk, amelyben sokszor nem találjuk, mihez igazodjunk. Bálványimádó világban élünk, amelyben mintha a legfőbb jó a fejlődés volna. S a fejlődést leszűkitjük a technikai fejlődésre, és az anyagi javak fölhalmozására.
Megfeledkazünk arról, hogy ránk van bizva ez a föld : nem mi vagyunk a teremtői, de mi vagyunk a felelősei, akik vagy törődünk vele, vagy elpusztitjuk. A boldogság és a boldogulás nem ugyanaz !
Szeretnénk mindannyian békében élni. A béke azonban önmagától nem keletkezik, nekünk magunknak kell rendet tartanunk önmagunkban és a környező világunkban. Amikor úgy rendezzük be a világot, hogy mások elszegényedése lesz a következmény annak, hogy az emberiség egy szűk rétege meggazdagodik, biztos, hogy nem jó uton járunk.
Vajon számunkra érték-e az élet ? Vagy csak addig van értéke az emberi életnek, amig hasznot hajt, ami jövedelmet, profitot termel ? Értéknek tekintjük e az öregek életét ? Vajon értéknek tartjuk e a családot ? a házassági hűséget, értéknek tartjuk e a gyermekeinket ? Amikor a gyermek sokak számára az érvényesülésnek az akadálya, nem pedig a jövő reménye, akkor nagyon messze járunk azoktól az alapoktól, amelyre Szent István épiteni akart.
Mi az, amit mi, mai keresztények az utánunk következő nemzedéknek tovább akarunk adni ? Gondolunk e a felelősségünkre, hogy igenis értékeket kell továbbadnunk, egy élhető világot, nem pedig egy lepusztult és elembertelenedett környezetet és társadalmi berendezést, amely az önzés, az individializmus, a személyiség jogainak túlértékelése következtében megfeledkezik a másokért vállalt szolidaritásról ?
Sorolhatnék hosszan statisztikai adatokat, amelyek azt bizonyitják, hogy Európa hűtlen lett a keresztény örökséghez. Nemet kell mondanunk a pénz istenitésére.
Madách Imre " Az ember tragédiájá"-ban fölteszi a kérdést, amit nekünk ma is föl kell tennünk : " E szűk határú lét-e mindenem ? "
Továbbá Márton Áron gondolataival fejezném be:
"Vallom és hirdetem, hogy vannak olyan igazságok, amelyeknek alapján minden igaz embernek találkozniok kell. Ahogy Erdély földjén a hegyek völgyekkel, a mezők erdőkkel, hófedte bércek a siksággal váltakoznak, éppen úgy váltakoznak a népek Erdély földjén, ahol három nyelven beszélnek és hat-hétféle szertartás szerint imádják Istent, de van a Krisztusi evangéliumnak ereje, amely hozzásegit ahhoz, hogy különféle ellentétek összhangba olvadjanak fel, és a testvéri együttmüködés útját egyengessék. " Kelt: 1939.február 12. Ezek a mondatok egyetemes érvényűek, az egész emberiségre, Európára.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szent István
  2019-09-20 13:34:41, péntek
 
  Visszaemlékezés

....300 év. Egy ember emlékezetének nagyon sok idő. De az európai történelem távlatában nem is tűnik oly soknak.
....300 év közösségeinknek is nagyon sok kincset és talán nem kevés feldolgozandó fájdalmat, kudarcot is hozott. Örökség, amelyel elszámolni, gazdálkodni kell, forrás, amiből meriteni és seb, amiből gyógyulni kell. Tanulni és előrelépni, érettebbé válni.
Szomorúan és fájdalmasan tud a magyar ünnepelni. Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga ? Él bennem az aggodalom, hogy ma oly sokan tudatosan és szándékosan hivják be életükbe azokat a manapság divatos eszméket, pogány életvitel-elemeket amelyek valóban csak arra alkalmasak, hogy a példabeszéd szerint lerombolják, elrabolják, megöljék " István örökségét ", a Krisztusra alapozott, Magyarok Nagyasszonyának felajánlott életünket, jövőiket. De hiszek benne, hogy sokan újra felébrednek.
Ráébredünk arra, hogy van Sziklánk, Jó Pásztorunk, Boldogasszony Anyánk. És egyre jobb szivel akarunk majd tudatosan épitkezni. És akkor lesz jövőnk. Szent István jövőnk, újabb 300 évre is.
Boldog az a nép, amelynek Istene az Úr, a nemzet, amelyet örökségül választott magának !
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az ünnep
  2019-09-17 16:57:10, kedd
 
  Hozzátartoznak az ünnepek az életünkhöz. Ha nem tudunk ünnepelni, csak szürke hétköznapjaink maradnak. Kell az ünnep. Kell, hogy erősitsen. Kell, hogy bátoritson, hogy tudjunk élni.
Más az ünnep és más az emlékazés. Emlékezünk tragédiákra, történelmi eseményekre, földrengésre, pusztulásra,. Az ünnep ennél sokkal több. Az ünnep segit élni. Ünnepelni azt tudjuk, ami valamikor volt, és a hatása most is jelen van. Ünnepelni azt tudjuk, aki élt, szolgált, tevlkenykedett, és valamiképpen most is példa, és erőt ad nekünk, aki volt, de most is valamiképpen számunkra jelen van.
Szent Istvánról általában úgy beszélnek, mint az államalapitóról és az egyházszervezőről. Szent Istvánt úgy szokták emlegetni, mint aki egy vándorló, kalandozó néptörzset Europához, a nyugati kereszténységhez kapcsolt. Vannak akik számára egyszerűen I.István, de vannak , nem is kevesen, akik számára István szent : Szent István király. Van mit köszönni neki, nyugodtan kimondhatjuk : Légy áldott, szent István király !
Szent Istvánra általában úgy tekintünk, mint aki szervezett, törvényeket alkotott. Igen szükséges, hogy legyenek törvények, amelyek meghatározzák életünket. De vajon mi az alapja a törvényeknek ? A pillanatnyi érdek, vagy olyan értékek, amelyekhez kétség nem férhet ? Mi a jó, és mi a rossz ? Mit szabad tennünk, mit nem szabad tennünk ?
Minden ember élete állandóan a választás feszültségében zajlik : mit tegyek ? Megtegyem ? Ne tegyem ? Mi a jó és mi a rossz ?
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hontalan magyarok imája
  2019-09-13 17:40:26, péntek
 
 
Urunk Jézus Krisztus megváltó Istenünk, mi a
nagyvilágban szétszórt árva magyarok esedezve
kérünk emlékezzél meg Szűzanyád országáról,
romlásnak indult szegény hazánkról. Te a világ-
mindenség Ura, s a nemzetek örök király vagy,
vedd erős kezedbe pusztuló magyar néped sorsá-
nak irányitását !
Hisszük urunk rendületlen hittel, hogy a sátán
minden szándéka ellenére is Téged szolgál és e-
világi fegyvertársai is gondviselésedet munkálják,
de hitünk fényét elnyeléssel fenyegeti a megpró-
báltatások éjszakája, mely othon Egyházunkra és
hivő népünkre, külföldön a hontalan magyarságra
borult.
Reméljük Urunk töretlen reménységgel,hogy
nem vonod meg hathatos segitségedet azoktól,
akik odahaza önmaguk és családjuk biztonságát,
söt életüket kockáztatják, és nem hagyod el azo-
kat sem, akik számkivetetten, testben-lélekben
összetörve, a mindennapi élet gondjaival küzde-
nek, de válluk már roskadozik a sulyos kereeszt
alatt és lelkükben hovatovább kihal az új élet
reménye.
Szivünk hűséges szeretetével borulunk le e-
lőtted Urunk. Adj élő hitet, csüggedést nem is-
merő reményt, áldozatra kész szeretetet ! Tedd
Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária ese-
dező klözbenjárása által Egyházunkat győzelmessé
országunkat függetlenné, népünket szabaddá ! Add,
hogy a szociális igazság és a felebaráti szeretet
békességében dicsérje szent Nevedet, a minden-
ható Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, a
Duna-Tisza táján Szent István országát épitő, hü
magyar néped.
Ámen.


Forrás: Regnum Marianum

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Auzgusztus hónap
  2019-09-09 18:05:00, hétfő
 
 
Mária ünnepek

Ha belenézünk a római katolikus naptárba, az augusztusi hónapban különlegesen sok Mária ünnepet találunk. Nagyboldogasszony, Szűz Mária Királynő, Havas boldogasszony, Szűz Mária, az angyalok királynője, Szent István Király, magyar népét a keresztény hitre vezető és Első Államalapitó Király ünnepe. Ez nem lehet véletlenszerű összefügés, hiszen a Boldogságos Szűzanya és a magyar nép között nagyon sok mély kapcsolat húzódik meg.
Emlékezzünk csak a magyarok gyökereire, a régi történelmi eseményekre. Szent István király miután elveszti élete nagy reménységét, Szent Imre herceget, a tronörököst, és országában még nem aludt ki teljesen a pogány erők ellenséges megmozdulásainak tüze, kihez fordul segitségért ? Hiszen voltak rómaii katolikus hitben elő szomszéd országai, nem is egy. De ő biztos oltalomra akart számitani, és nem is tévedett, amikor a Magyar Szent Koronát és Keresztény Magyar Népet, a Boldogságos Szűzanya oltalmába ajánlotta.
Nem tévedet mert egy olyan örököst adott népének Szent László király személyében, aki, mint tudjuk a történelemből, végérvényesen megerősitette országát a keresztény katolikus hitben és a Magyar Államország rendszerében, amiben a szomszéd országok elismerését is elérte.
Ha egy kicsit elgondolkozunk ma is nagyon aktuális a fenti történelmi események. Europában élünk, az Európai Unióban, talán azzal az átnyalat külömbséggel, hogy az országot és valását nem csak keletről, hanem nyugatról is fenyegetik támadások.
Megretten az ember, mikor azt tapasztalja, hogy nemrég még a keresztény katolikus bölcsöjének számitó nyugati államok, még mindig kitartanak rossz, téves migránsos irányzatuk mellett.
Adja Isten, hogy győzzön a józan ész. Úgy legyen !
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A nevelésről
  2019-09-05 13:12:06, csütörtök
 
  A nevelés ösvényei

Mint azt már tudjuk, nincs egy pontos, minden időben és élethelyzetben alkalmazható recept a gyermeknevelést illetően. A gyermekek megszületnek, felcseperednek, aztán egyszer kirepülnek a családi fészekből. Ez az élet rendje, ez ellen nincs mit tennünk. Azonban nem mindegy, hogyan történik mindez, a szülők rendkivüli fontossággal bitnak gyermekeik testi, lelki és szellemi fejlődésében.
A szülő mindig a legjobbat szeretné gyermekének, éppen ezért olyan nehéz mindig a helyes döntéseket meghoznia.
A gyermek 13 éves koráig, a szülők a kormányos szerephez jutnak, együtt hajóznak az élet tengerén, itt már kissé kevésbé lehet a gyemekre hatni, ugyanis akarata és személyisége megnyilvánulásának fénykorát éli. Ezt követi a kamaszkor. Ebben az időben a szülő nem más mint kisérő, azaz kalauz, akit egyszer követ gyermeke, máskor pedig a gyermek maga kivánja felfedezni a dolgokat, megtapasztalni a sikereket és kudarcokat egyaránt.
Meghatározó a bizalom, amellyel a szülő megajándékozza gyermekét, ezáltal bátoritja őt, hogy magabiztos legyen, tartson ki azon tevékanység mellett, amelyet odaadással, mosolyal az arcán végez, mivelhogy szivből jön az erre való késztetés. Ha támogatjuk gyermekeink álmait, vágyait, azok egykor valóra válnak, ezáltal ők minden élethelyzetbenb fényforrásá lesznek.

A Dalai Láma szavait idézném :
" Ha szeretsz valakit, adj neki szárnyakat, hogy szárnyalhasson, gyökereket, hogy visszatérjen, és okot, hogy maradjon "
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Korunk
  2019-09-02 16:42:36, hétfő
 
  Az Antikrisztus kora

Korunk jelei két igazságra mutatnak, melyek alól nem vonhatjuk ki magunkat. Az első az, hogy a történelemben annak kornak a végére értünk, amit reneszánsz utáni kornak nevezünk, és ami az embert tette meg minden dolog mércéjévé.
A második nagy igazság, amire korunk jelei mutatnak, az, hogy véglegesen elérkeztünk a civilizáció vallástalan korszakának a végéhez, annak a kornak a végéhez, mely a vallást mintegy az élethez való egyfajta jelentéktelen adaléknak tekintette, egy jámbor különlegességnek, egyes emberek számára épületes erkölcsi ráadásnak, de a társadalom számára teljesen jelentéktelennek.
Az új korszakot, amibe belépünk, az emberi történelem vallásos fázisának nevezhetjük, de figyelem, ezt a kifejezést nem szabad hamisan értelmezni ! "Vallásos alatt nem azt értjük,hogy az emberek Isten felé fordulnak, hanem sokkal inkább azt, hogy az abszolútum iránti közönyösséget, ami a civilizáció liberális fázisát jellemezte, az abszolútum iránti szenvedély váltja fel. Mostantól kezdve a harc nem a gyarmatokért és nem a nemzeti határokért fog folyni, hanem az emberek lelkéért. A jövő konfliktusa két abszolútum között fog lezajlani: az emberré lett Isten és a magát istenné tevő ember között.
Az Antikrisztust nem fogják igy nevezni, hiszen ha annak hivnák, nem lennének követői. Támogatni fogja a tudományokat, de csak azért, hogy a tudományt arra használja, hogy valami mást elpusztitson.
De az Antikrisztus nem fog vörös, szűk ruhát viselni, kéngőzt eregetni, farkat viselni. Feladata, hogy elhitesse az emberekkel, hogy nincs más világ a földön kivül. Logikája nagyon egyszerű : ha nincs mennyország, akkor nincs pokol sem. Ha nincs pokol, akkor nincs bűn sem. Ha nincs bűn, akkor biró sincsen. És ha nincs biró, akkor a rossz jó és a jó rossz is lehet.
Békéről, jólétről és bőségről fog beszélni, nem, mint eszközről, melyek bennünket Istenhez vezethetnek, hanem mint valóságos végcélokról. A bűnt pszichológiailag elnyomott nemi vágynak foja beállitani, rá fogja venni az embereket, hogy szégyenkezve vonuljanak vissza, ha embertársaik azt mondjár róluk, hogy nem elég nagyvonalúak és nem elég liberálisak.
Azért hivatkozik majd a vallásra, hogy lerombolja. A toleranciát a jog és a jogtalanság, az igazság és a tévedés iránti közömböséggel fogja azonositani.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Önmagunk megismerése
  2019-09-01 11:15:55, vasárnap
 
  Első lépés

Mindig az első lépés a legnehezebb. Mindenben. Ha belegondolunk, mennyire is igaz ez. Gondolkodunk, álmodozunk, tervezgetünk, de végül, ha tényleg cselekednünk kell, valami kifogást mindig találunk.
Nem ismerjük önmagunkat, nem tudjuk, hogy képesek vagyunk megtenni, bármit is. Mindig az első lépés a legnehezebb. Az első lépés önmagunk megismerése. Elkezdeni soha nem késő.
"Hittel tedd meg az első lépést ! Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot."
(olvashatjuk Martin Luther King irásában )
Tényleg mindenben nehéz az első lépés. Bocsánatot kérni és megbocsátani mennyire nehéz is. Én nem vagyok hibás, hanem Ő, nem tettem semmit, akkor miért haragszik rám. Béküljünk hát ki, ne tartsunk haragot. Szeressük őt vagy legyen a barátunk. Szeretni valakit és mégis elengedni őt, ez talán a legnehezebb dolog, amit megtehetünk. Azt hisszük, hogy ebbe akár bele is pusztulhatunk. Változni sem szeretünk, mégis elvárjuk, hogy a másik megváltozzon.
Nehéz kilépni a komfortzónánkból. Azt hisszük, ott biztonságban vagyunk, ott nem eshet bántodásunk, hisz minden megszokott. Miért is cserélnénk le a biztosat, bár talán nem is olyan jó, egy bizonytalanra ? Félünk az ismeretlentől. még ha a megszokott környezetünk ki is használ minket, vagy megaláz, vagy fájdalmat okoz, akár közönnyel tekint reánk, mégsem tesszük meg az első lépést.
Csak éljük a megszokott napjainkat, telik az időnk, az erőnk, a szeretetünk, a türelmünk, a hitünk. Lassan elapadunk !
" Kövess engem és légy a tanitványom, " mondta Máténak Jézus. Isten szól, mert szeret, mert elfogad, mert haza vár. Indulj ! Tedd meg az első lépést !
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 8 
2019.08 2019. Szeptember 2019.10
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 8 db bejegyzés
e év: 136 db bejegyzés
Összes: 803 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 70
  • e Hét: 1003
  • e Hónap: 3448
  • e Év: 19040
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.