Regisztráció  Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki vetőmagját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Zsoltár 126: 5-6 Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
Ő mindenkor előttünk van, hogy meg ne inogjunk
  2017-01-21 10:55:06, szombat
 
  ,,Az Úrra nézek szüntelen; nem rendülök meg, mert a jobbom felől van." (Zsolt 16:8)

A lelkünkre nehezedő bajok közepette csak Egyvalaki van, aki kisegíthet minket a nehézségekből és orvosolhatja nyugtalanságunkat. Minden dolgunkat Jézusra kell vetnünk és tudatosítanunk, hogy Ő jelen van és vezérel bennünket, hogy vele járjunk. Elménket szüntelenül Istenre kell irányítanunk, és akkor gyengeségünkben Ő lesz az erősségünk, tudatlanságunkban bölcsességünk, és törékenységünkben megtartó erőnk.

Tudnunk kell, hogy nem kell fölmennünk a mennybe, hogy Jézust aláhozzuk, sem a mélységbe, hogy őt onnan felhozzuk, mert Ő jobbunk felől áll és szeme szüntelen rajtunk vigyáz. Mindig legyünk tudatában, hogy az Úr nagyon közel van hozzánk, hogy vigasztalónk és vezetőnk legyen. Csak ily módon lehetünk bizalommal Isten iránt.

Elménket nevelnünk és képeznünk kell, hogy értelmes hitünk és megértésen alapuló kapcsolatunk legyen Jézussal. Hacsak nem ápoljuk folytonosan a kapcsolatunkat Istennel, eltávolodunk és elszakadunk Tőle.

Barátkozzunk csak a körülöttünk élőkkel, vessük bizalmunkat az emberi erőbe, és szeretetünk elfordul az imádat igazi tárgyától.

Nem engedhetjük, hogy Megváltónk iránti szeretetünk elhidegüljön.

Ha kapcsolatunk van Vele, akkor mindig magunk elé kell állítanunk az Urat, és becses barátunkként néki adni az első helyet szívünkben. Beszéljünk páratlan szépségéről, és mindig tartsuk életben magunkban a vágyat, hogy Jézus Krisztust jobban megismerhessük.

Akkor Lelke irányító erővé válik életünk és jellemünk felett...Ha volt valaha korszak, amikor az embereknek szükségük volt Krisztus jelenlétére, hogy jobbjuk felől álljon, akkor az most van...

Folytonosan szükségünk van rá, hogy üdvösségünk Vezére mellettünk álljon. (The Youth's Instructor, July 19, 1894.)

Napi áhítat

Isten fiai és leányai, január 21.
Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Ő a megtestesült igazság
  2017-01-20 09:58:12, péntek
 
  ,,Ekkor azt mondta neki Pilátus: Tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." (Jn 18:37)

Krisztus tudatos magasabbrendűsége lenyűgöző erővel ruházta fel szavait, még úgy is, hogy lépésről lépésre egyre lejjebb haladt a megalázkodás ösvényén. Ez az erő tükröződött tanításaiban és abban a tekintélyben, mellyel megfeddte a magas rangú bűnös embereket.

Az igazság számára mindig igazság volt, és sohasem szenvedett csorbát, mert Ő volt az igazság szerzője. Így szólt: ,,Azért születtem és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról".

Ő volt az igazság és szentség megtestesítője. Ő, aki Isten tanácsában állt, aki az Örökkévaló legbensőbb szentélyében tartózkodott, arról beszélt, amit tapasztalatból tudott...

De az emberek, akik azt állították, hogy a tudás és a szellemi felfogóképesség magas szintjén állnak, nem fogták fel szavai értelmét; az örökkévaló dolgokat, melyek az Atyától és a Fiútól származtak, tudatlanságukban megkritizálták és elítélték.

A megfeszített Krisztus mindig magához vonja a lelkeket. Sátán viszont elvonni igyekszik őket Krisztustól, hogy ne járhassanak ábrázatának világosságában, hogy ne láthassák Krisztus jóságát és irgalmát, végtelen együttérzését és felülmúlhatatlan szeretetét.

Vonzó világi törekvésekkel fonja körül őket, hogy Istent, amint Krisztusban van, ne legyenek képesek ezektől megkülönböztetni. De Krisztus azért jött, hogy megmentsen mindenkit, aki hisz benne.

Ahogyan a virág a Nap felé fordul, hogy fénysugarai segítségével tökéletesítse szépségét és formáját, úgy kell Krisztus követőinek is az Igazság Napja felé fordulniuk, hogy a rájuk sugárzó mennyei fény tökéletesítse jellemüket és mélyítse Isten dolgaiban szerzett tapasztalataikat.

Képtelenek vagyunk megérteni az áldások gazdagságát, melyben Krisztus által részesültünk, hacsak emberi erőfeszítéseinket az isteni kegyelemmel nem egyesítjük. (The Youth's Instructor, September 22, 1898.)

Isten fiai és leányai, január 20. Link


,,Ekkor azt mondta neki Pilátus: Tehát valóban király vagy? Jézus azt válaszolta: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra." (Jn 18:37)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Ő erősebb és hatalmasabb, mint Ellenségünk
  2017-01-19 10:25:05, csütörtök
 
  ,,Ki a dicsőség királya? Az erős és hatalmas ÚR, a hatalmasan hadakozó ÚR." (Zsolt 24:8)

Krisztusnak megvolt a hatalma, hogy megmentse az egész világot. Mindenkit meg akart menteni. Nem tudta elviselni a gondolatot, hogy egyetlen egy is elvesszen. Lázár sírjánál azért sírt, mert nem tudott megmenteni mindenkit, akit Sátán hatalma a halálba taszított. Váltságul adta magát sokakért, mindazokért, akik visszaszerzik majd a kiváltságot, hogy újra hűek legyenek Istenhez...Amikor Lázárt feltámasztotta a halálból, tudta, hogy ezért az életért a váltságdíjat a Kálvária keresztjén kell majd lefizetnie. Minden egyes élet megmentése a legmélyebb megalázkodást jelentette számára. Meg kellett ízlelnie a halált minden emberért.

Földi élete során Krisztus tökéletes jellemet fejlesztett és tökéletes engedelmességet tanúsított Atyja parancsolatai iránt. azzal, hogy eljött a világra emberi formában, hogy alávetette magát a törvénynek és hogy hordozta az emberek betegségeit és fájdalmait és vétkeit, ő maga nem vált bűnössé. A farizeusok előtt elmondhatta: ,,Kicsoda vádol engem közületek bűnnel?" A bűn egyetlen foltja sem szennyezte be őt. Isten szeplőtlen Bárányaként állt a világ előtt.

Dicső tisztaságában a világ Megváltója láthatta, hogy a betegségeket, melyektől az emberi család szenved, Isten törvényének áthágása hozta rájuk. Mindenféle szenvedést vissza tudott vezetni annak forrásához. Minden esetben előre látta azoknak szomorú és tragikus végzetét, akik nem bánták meg bűneiket. Tudta, hogy egyedül Ő képes kiszabadítani őket a mélységből, melybe belezuhantak. Egyedül Ő tudja lépteiket a helyes ösvényre terelni; egyedül az Ő tökéletessége segíthet tökéletlenségükön. Egyedül Ő takarhatja be mezítelenségüket igazsága szeplőtlen palástjával. Neki van hatalma, hogy megszabadítson. Embersége karjával átölel bennünket, míg istenségének karja a Mindenhatóságot tartja. (The Youth's Instructor, December 29, 1898.)

Napi áhítat

Isten fiai és leányai
Link Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Töltsd meg az életedet szeretettel!
  2017-01-18 21:01:43, szerda
 
  A bennetek lévő isteni szeretet képmutatás nélkül jusson érvényre! Gyűlöljetek minden gonoszságot, viszont ragaszkodjatok ahhoz, ami jó! Testvéri szeretettel szeressétek egymást, és a másik testvérnek mindig adjatok nagyobb tiszteletet, mint amit tőle vártok! Róma 12:9-10

Amennyiben maradandó változást szeretnél az életedben, akkor meg kell töltened szeretettel.

A szeretet az egyetlen, ami meg tudja változtatni a változhatatlant. A szeretet újraéleszt. A szeretet felfrissít, megújít és felüdít. A szeretet a legnagyobb erő a világmindenségben, mert Isten a szeretet. Ez nem azt jelenti, hogy Istennek van szeretete, hanem Ő maga a szeretet. A szeretet azt is gyógyítja, amit máshogy nem lehet meggyógyítani. A szeretet felemel. A szeretet megerősít. A szeretet feltölt. A szeretet képessé tesz.

,,Örömmel becsüljétek meg egymást." Szeretem ezt a mondatot. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy amikor valaki a kiscsoportban eléri a célját egészségügyi, pénzügyi vagy bármilyen téren, akkor megtiszteled azzal, hogy együtt ünnepelsz vele. Ünnepeld meg, hogy célba ért. Leadtál még egy kilót? Gratulálok! Kevesebb lett az adósságod? Remek! Révbe ért a házasságod? Nagyszerű! A Biblia azt mondja, hogy tiszteljük és becsüljük meg egymást, és mutassunk igazi érdeklődést és örömöt egymás iránt.

Az a csodálatos, hogy Isten úgy alkotta meg a világmindenséget, hogy amikor az emberek segítenek egymásnak, akkor Isten gondjába veszi a problémáidat. Isten nem azt vizsgálja, hogy segítesz-e magadon, hanem azt kérdezi, hogy ,,Segítesz másokon?" Szeretnél segítséget a célod elérésében? Akkor segíts másoknak a céljuk elérésében! Add át magadat. A gyógyulás ott van az átadásban.

Emlékeztek Jób történetére, aki mindenét elvesztette? Megbetegedett, elvesztette a családját, elvesztette a vagyonát. Mindenét elvesztette. A könyv végén Isten mindent visszaad neki. Miért? Mert Jób magáért imádkozott? Nem. Azt írja, ,,Az Úr jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott a barátaiért, és kétszeresen visszaadta az Úr Jóbnak mindazt, amije volt." (Jób 42:10).

Miért van szükség arra, hogy kiscsoportban legyél? Nemcsak azért, hogy más emberek segítsenek rajtad, hanem azért is, hogy te is tudj segíteni rajtuk. Azért, hogy imádkozni tudj értük, és aztán Isten rajtad is segítsen. Add át magadat szeretetben, és aztán lásd meg, hogy hogyan munkálkodik Isten az életedben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

Gondolj azokra a módokra, ahogy naponta kifejezed a szereteted mások felé. Mi a szereteted indítéka?
Hogyan lett áldássá a mások iránti szereteted az életedben?
Kinek van szüksége a szeretetedre és támogatásodra, vagy ma kinek van szüksége arra, hogy vele örülj?

Napi remény *(Daily Hope by Rick Warren, 2017.01.11.)
LinkAmikor Áron bemegy a szent helyre, ezt a ruhát kell viselnie, hogy hallható legyen az aranycsengettyűk hangja, amikor bemegy az Örökkévaló jelenlétébe, és amikor kijön onnan, hogy meg ne haljon. 2 Mózes 28:35
 
 
0 komment , kategória:  Rick Warren* Napi Remény  
Gyászjelentés*Pecznyík Pál*97 éves korában
  2017-01-17 22:41:43, kedd
 
  Gyászjelentés

"Vezérelj engem az örökkévalóság útján" Zsolt 139, 24/b


Mély fájdalommal, de Istenben megbékélt szívvel tudatjuk

minden kedves rokonunkkal, hittestvéreinkkel, barátainkkal és ismerőseinkkel,

hogy édesapánk, nagyapánk és apósom

Pecznyík Pál

2017 január 1-én 97 éves korában csendben elaludt, elment közülünk.

Temetése 2017. január 7-én 15 órakor lesz a celldömölki temetőben.

A gyászoló család
Link Link
Verses végrendelet:
2015. Július havában.

Isten kegyelméből, magas korba érve,
immár közeledik, földi létem vége.
Szerény vagyon miatt, nem vagyok nagy gondba,
drága lelki vagyont hagyok, utókorra.

Nem elmúló földet, palotát, szép kertet,
de lelket építő, néhány ezer verset.
Alkalmi verseket, nem hiába írtam,
akkor is olvassák: ha már nyugszom sírban.

Mindig szegény voltam, nincs nagy hozadékom,
kötetekben pihen, verses hagyatékom.
Versek az Úréi, köztük egy sem enyém,
égi Atyám íródiákja voltam én.

Azt adhattam tovább, a mit tőle kaptam,
minden leírt versért, hálaimát mondtam.
Lélekmentő szívvel, Atyám szolgált bennem,
versíró tol gyanánt, gyakran használt engem.

Így egyedül övé a dicsőség, hála,
már csak egy vágyam van, megpihenni Nála.
Zengjen sokak ajkán, minden verses ének,
leljen szebb hazára, általa sok lélek.

Záradék:

Harminckét verskötetemet és levelezésemet,
Evangélikus Egyházunk Országos levéltárának
ajándékoztam. Ott mindenki számára megtekinthető
és olvasható.

Aláírás: Pecznyík Pál * Népi költő
Link Link
 
 
0 komment , kategória:  Pecznyík Pál * Celldömölk  
Aki hisz Őbenne, örök élete van
  2017-01-17 16:25:12, kedd
 
 

,,Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta." (Jn 3:36)

Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új hatalom veszi birtokba az új szívet. Olyan változás történik, amelyet az ember maga sohasem képes véghezvinni. Természetfeletti munka ez, amely természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az Ő erődítménye lesz, amelyet megtart ebben a háborgó világban. Jézusnak az a szándéka, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjünk el. A mennyei erő által így birtokba vett lélek ellen tud állni Sátán ostromának. (The Desire of Ages, 324.)

Krisztus kész arra, hogy minden mennyei segítséget megadjon nekünk. Ismeri az embert érő összes kísértést, és az emberek képességeit. Megméri az erőnket. Látja a jelent és a jövőt, elénk tárja teljesítendő kötelességeinket, és buzdít, hogy ne engedjük meg, hogy a közönséges, földi dolgok elnyeljék a mennyeiekre irányuló erőfeszítéseket. (The Youth's Instructor, July 5, 1894.)

Kegyelmének ajándékához Krisztus által mindenki szabadon hozzájuthat. Mindenki csak a saját választása miatt veszhet el. Az Úr kihirdette igéjében azokat a feltételeket, amelyek alapján minden lélek örök életet nyerhet - engedelmesség Isten parancsolatai iránt, a Krisztusba vetett hit által. Isten a törvényével összhangban lévő jellemet választotta, és mindenki, aki eléri követelményei szintjét, bejuthat a dicsőség országába. Jézus is ezt mondja: ,,Aki hisz a Fiúban, örök élete van." (Jn. 3:36) (Patriarchs and Prophets, 207.)

Micsoda dicsőség övezi azt, aki minden tökéletesség középpontja, a menny Felsége, aki elesettségünk ellenére annyira szeretett minket, hogy nyelv ki sem fejezheti! Ő letette értünk királyi palástját, otthagyta a mennyei trónt és leereszkedett hozzánk, hogy istenségét emberségbe öltöztesse, hogy hozzánk hasonlóvá legyen a bűnt kivéve, hogy élete és jelleme követendő példa legyen számunkra, hogy elnyerhessük az örök élet drága ajándékát.

Isten fiai és leányai, január 17.

,,Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta." (Jn 3:36)
Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Ha vétkezünk, Ő szót emel értünk a Mennyben
  2017-01-16 19:43:06, hétfő
 
  ,,Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És ha vétkezik valaki, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus." (1Jn 2:1)

Az Úr nem tekinti befejezettnek a megváltás tervét, amíg abban csak az Ő szeretete játszik szerepet. Oltárára egy Szószólót helyezett, aki a mi természetünkbe öltözött. Közbenjárónkként Krisztus feladata az, hogy Isten fiaiként és leányaiként mutasson be minket.

Krisztus arra vállalkozott, hogy helyettesünk és kezesünk lesz, és hogy senkit sem hagy figyelmen kívül. Az Ő engedelmességéből a tökéletes engedelmesség kiapadhatatlan forrása származik. A mennyben az ő érdemei, önmegtagadása és önfeláldozása olyan értékes tömjén, melyet népének imáival együtt mutatnak be. Amikor a bűnös ember őszinte, alázatos imádsága felszáll Isten trónja elé, Krisztus hozzáadja azokhoz az Ő életének érdemeit és tökéletes engedelmességét. Imádságainkat ez a tömjén illatosítja be. Krisztus arra vállalkozott, hogy közbenjárjon érdekünkben, az Atya pedig mindig meghallgatja Fiát.

Ez a kegyesség titka. Hogy Krisztus emberi természetet öltött, és alázatos élete által felemelte az embert az erkölcsiség magas szintjére; hogy Isten trónja elé vitte felvett természetét, hogy ott bemutassa gyermekeit az Atyának, és angyaloknak kijáró tisztességben részesítse őket - ez a világegyetem csodája, a titok, melybe angyalok vágynak betekinteni. Ez az a szeretet, mely meglágyítja a bűnös szívét. (Manuscript 21, 1900.)

Ő, aki nem nézheti a romlásnak kiszolgáltatott embereket anélkül, hogy Lelkét a végsőkig ki ne árasztaná rájuk megmentésük érdekében, szánalommal és sajnálattal tekint minden emberi lélekre, aki belátja, hogy nem lehet saját maga megmentője. (The General Conference Bulletin, October 1, 1899.)

Krisztus a Szószólód. Isten szeretetének hatalmát felismerve ragadd meg Krisztus kezét és szorítsd erősen. Az Ő keze erősebben fog téged, mint ahogyan te belé kapaszkodsz. (Letter 182, 1901.)

Napi áhítat

Isten fiai és leányai
Link Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Az aggodalom legyőzése (2)
  2017-01-15 08:58:39, vasárnap
 
  ,,És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban." (Filippi 4:7)

Íme, három további lépés az aggodalom leküzdéséhez:

1) Írd össze aggodalmaidat! Egy héten át gyűjtsd listába azokat a dolgokat, melyek miatt leginkább aggódsz. Gyermekeid? Egészség? Pénz? Házasság? Munkahely? Ezek nem egyszeri aggodalmak, melyek könnyen elmúlnak. Olyan dolgok, melyek folyamatosan nyugtalanítanak, tehát kezdd el átgondolni őket. Kérdezd meg magadtól, aggodalmaidból hány vált valóra? Charles Spurgeon mondta: ,,A legrosszabb szerencsétlenségek sohasem következnek be... gyötrelmeink nagy része az előérzetben rejlik."

2) Elemezd őket! Fel fogsz fedezni olyan területeket, melyek gyakran foglalkoztatnak, talán kényszerképzetekké válnak: hogy mit gondolnak rólad az emberek; hogy családodban örökletes a szívbetegség, a rák, az Alzheimer kór; hogy félsz, hogy nem lesz miből megélned öreg korodban. Azonosítsd be ezeket a félelmeket, és imádkozz értük célzottan!

3) Élj a mában! Isten megígérte, hogy naponta betölti szükségeidet - nem hetente vagy évente. Meg fogja adni, amire szükséged van, amikor szükséged van rá! ,,Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk" (Zsidók 4:16).

Egy régi ének szerint: ,,Ne kapkodj, szívem! Bízz Istenben, és várj! Lehet, hogy késlekedik, de soha nem jön túl későn!" A Bibliában akárhol előfordul az ,,aggodalmaskodni" szó, szinte mindig ott van a közelében annak tiltása is. Ha a te szótáradban is benne van az aggodalom, akkor csakis úgy kapjon helyet benne, ahogy Isten szól hozzád: ,,Ne aggodalmaskodjatok!" A Filippi 4:6-7-ben ezt olvassuk:

,,Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban."

Bob Gass * Mai ige
Link
 
 
0 komment , kategória:  Bob Gass * Mai Ige  
A lábad alatt
  2017-01-14 19:04:28, szombat
 
 

Így szólt az Örökkévaló az én Uramhoz:
Ülj mellém, a jobb oldalamra,amíg ellenségeidet hatalmad alá kényszerítem!
- Apostolok Cselekedetei 2:34-35

Bár a sátán minden hatalmát elveszítette a földön, amikor Jézus feltámadt a halálból, az elmúlt kétezer évben szellemi értelemben törvényen kívüliként szaladgált a földön, és ölt, lopott, pusztított, ahol csak engedték neki. De nem sokáig tudja ezt folytatni. Eljön a nap, amikor teljesen ki lesz iktatva. Eljön a nap, amikor minden gonoszság, amit itt a földön végzett, le lesz rombolva Isten ereje által.

A legtöbb hívő tudja, hogy ez igaz. Kiáltoznak és örvendeznek e fölött, de nem igazán értik, hogyan fog megtörténni. Nem ismerték fel, hogy ők az a láb, ami el fogja taposni az ördög munkáit!

Jézus a Gyülekezet Feje. Te és én a lábai vagyunk. Mi fogjuk az Ő hatalmával és erejével eltaposni a bűnt, a betegséget és minden más démoni dolgot a földön. Isten bennünket fog használni, hogy - az ApCsel. 2:35 szavaival élve - Jézus ellenségeit lábainak zsámolyává tegyük.

Erről beszélt Ő, amikor azt mondta: ,,Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek... betegekre vetik kezeiket... ördögöket űznek" (Márk 16:15-18). Azt mondta: ,,menjetek, és legyetek az én lábam". Azt mondta: ,,minden hatalom nekem adatott a mennyen és a földön. Ezért vessétek a lábatok alá az ördögöt."

Ahelyett azonban, hogy engedelmeskedtünk volna, Istenre vártunk, és azon tűnődtünk, hogy vajon mikor szünteti meg a zűrzavart a földön. Azon tűnődtünk, hogy vajon miért tart ilyen sokáig, hogy Jézus visszajöjjön.

Miattunk tart ilyen sokáig! Jézus rád és rám vár. Arra vár, hogy kilépjünk az erejében, a helyére tegyük az ördögöt, és megnyerjük a világot. Arra vár, hogy félretegyük ostoba teológiai nézeteltéréseinket, és végre azzal foglalkozzunk, amit Isten mondott.

A Biblia szerint egy megfutamít ezret, kettő pedig tízezret. Minden alkalommal, amikor összejövünk, sokkal erősebbek vagyunk. Ha csak összejönnénk, és felismernénk, hogy kik vagyunk, ha felismernénk, hogy Jézus lába vagyunk, akkor könnyen ki tudnánk rúgni a sátánt a földi dolgokból.

Fel akarod gyorsítani Jézus visszajövetelét? Akkor ne számolgasd tovább a csillagokat! Kelj fel Szellemben, és vesd a lábad alá a kígyó munkáit. Rendbe tehetjük ezt a dolgot, és hamar hazamehetünk a dicsőségbe!

Kenneth Copeland * Igei olvasmány: 1 Mózes 3:1-14 Link

Kenneth Copeland
Link

Link 
 
0 komment , kategória:  Kenneth & Gloria Copeland  
Az aggodalom legyőzése (1)
  2017-01-14 11:12:23, szombat
 
  ,,Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok." (Máté 6:25)

Íme, néhány lépés, amivel legyőzheted aggodalmadat:

1) Beszélj Istennel! Ne siránkozz egy befektetés összeomlása miatt, kérd Isten segítségét! Ne járkálj nyugtalanul fel-alá a kórház folyosóján, imádkozz a műtét sikeréért! ,,Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok" (1Péter 5:7).

2) Lassíts! ,,Légy csendben, és várj az Úrra!" (Zsoltárok 37:7). Jézus első csodáját egy esküvőn tette. Elfogyott a bor, ami hatalmas megszégyenülést jelentett abban a korban. Mária hibáztathatta volna a vendégfogadó családot a felkészületlenségükért, de inkább Jézushoz fordult a hiánnyal, aki megoldotta a problémát. Te is megteheted ugyanezt. Mérd fel, mi a gond, aztán vidd az Úr elé imában.

3) Ne hagyd, hogy az aggodalmaid átvegyék az irányítást! Ha rád száll egy szúnyog, nem mondod: ,,Majd később foglalkozom vele." Nem, azonnal agyoncsapod, mielőtt még megcsíphetne. Légy ugyanilyen határozott aggodalmaiddal is! Bánj el velük abban a pillanatban, amikor felbukkannak!

Mielőtt öndiagnózist állítanál fel egy anyajegy miatt, és a ráktól rettegnél, előbb vizsgáltasd ki!

Ahelyett, hogy azt feltételeznéd, sosem fogsz kikeveredni az adósságból, kérj segítséget egy pénzügyi tanácsadótól! Aggodalmaskodás helyett cselekedj! Horace Bushnell mondta: ,,Az aggodalmaskodás hitetlenség vagy ok nélküli rettegés. Nincs jogunk megengedni magunknak.

Ha teljes hittel Istenben bízunk, az aggodalom elmúlik." Azokat a kereszteket, melyeket a jövőnket illető aggodalom miatt hordunk, nem Isten tette a vállunkra. Add hát át aggodalmadat Istennek, és hagyd is nála!

Bob Gass
Link 
 
0 komment , kategória:  Bob Gass * Mai Ige  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 34 
2016.12 2017. Január 2017.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 34 db bejegyzés
e év: 34 db bejegyzés
Összes: 7016 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1531
  • e Hét: 9474
  • e Hónap: 31942
  • e Év: 31942
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.