Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk
  2020-06-01 23:54:36, hétfő
 
  - Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Krisztusért olyanok vagyunk, mint akiket halálra szántak, mégis élnek.
Testvéreim!
Úgy viselkedünk minden helyzetben, mint Isten szolgái! Nagy türelemmel viseljük a nyomorúságot, a szükséget, és a szorongatást! Vállaljuk, hogy megverjenek, börtönbe zárjanak és tüntessenek ellenünk!
Fáradunk, virrasztunk, böjtölünk!
Szolgálunk feddhetetlen élettel, tudással, türelemmel, a Szentlélekben, őszinte szeretettel!
Hirdetjük az igazságot Isten erejével, harcolunk az igaz ügyért, és védjük minden erőnkkel:
akár siker ér, akár kudarc, akár gyalázat, akár dicséret!
Csalónak mondhatnak, mégis igazak vagyunk; ismeretlenek lehetünk, mégis jól ismernek; meghalhatunk, és mégis élünk; megfenyíthetnek, mégsem halunk bele.
Megszomoríthatnak, mégis folyton derűsek vagyunk; szegények vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.
Ez az Isten igéje. 2Kor 6,4-10

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
A világ gyűlölte őket.
Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott:
Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, ahogyan mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik igédet, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg őket az igazságban, mert a te igéd igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban.
Ezek az evangélium igéi. Jn 17,11b-19

*
- Június 02:Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk
Szent Marcellínusz és Szent Péter, a 4. század elején élt római vértanúk kivégzésének történetét magától a hóhértól hallotta Szent Damazusz pápa, aki márványtáblába vésett költeményben örökítette meg az eseményt. Sírjuknál híres temető alakult ki, ahol a keresztény Konstantin császár bazilikát emelt. Ott volt eltemetve Szent Heléna, a császár édesanyja is.
SZENT MARCELLINUSZ (MARCELLIN) pápát 296. június 30-án választották meg. Római volt és jó ideig békében tudta az egyházat kormányozni. Diokletianus császár, császártársa Maximianus és alcsászára Galerius úgy látták, hogy a pogány államvallásra veszélyt jelentenek a keresztények, ezért 303. február 23-án rendeletben megparancsolták a templomok lerombolását, a szentkönyvek elégetését és a keresztények polgárjogának megvonását. A keresztényekre halálbüntetés vagy kényszermunka várt.
A Diokletianusz-féle keresztényüldözéskor, 304-ben, Rómában szenvedett vértanúságot, együtt Szent Péter vértanúval. Az esetről Szent I. Damazusz pápa (uralk. 366-384) leírásából tudunk. Ő magától a hóhértól hallotta a történetet.
Egy bozótos helyen lefejezték őket, de maradványaikat a Via Labicanán levő temetőbe vitték két babérfához. Sírjuk fölé a türelmi rendelet kiadása után bazilikát emeltek. Sírjukat 1896-ban találták meg Rómában.
(Forrás: Rieth József: Szentjeink 1998)
...... ........... ........... ..........


SZENT PÉTER exorcista, vagyis ördögűző volt. (Ez az alszerpapnál kisebb rend volt). A Diokletianusz-féle keresztényüldözéskor, 304-ben, Rómában szenvedett vértanúságot, együtt Szent Marcellinusz pápa vértanúval. Az esetről Szent I. Damazusz pápa leírásából tudunk. Ő magától a hóhértól hallotta a történetet.
Egy bozótos helyen lefejezték őket, de maradványaikat a Via Labicanán levő temetőbe vitték két babérfához. Sírjuk fölé a milánói türelmi rendelet kiadása után bazilikát emeltek.
(Forrás: Rieth József: Szentjeink 1998)
 
 
0 komment , kategória:  Férfi szentek  
9. évközi hét kedd 06.02
  2020-06-01 23:52:29, hétfő
 
  SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből
Új égre és új földre várunk.
Testvéreim!
Várjátok és siettessétek az Úr eljövetelének napját, amikor az egek tűzbe borulnak és elpusztulnak, az elemek a hőségben elolvadnak. Mi tehát új égre és új földre várunk, az igazságosság hazájára, melyet ő megígért.
Szeretteim! Miközben erre vártok, nagyon igyekezzetek, hogy tisztán, feddhetetlenül és békességben találjon benneteket! Használjátok fel Urunk türelmét üdvösségetekre!
Testvéreim! Ti már előre tudtok mindezekről. Legyetek tehát résen, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket, és el ne veszítsétek biztonságotokat! Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében! Neki legyen dicsőség most és az örökkévalóság napján! Ámen.
Ez az Isten igéje. 2Pét 3,12-15a.17-18

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
A keresztény ember mind a földi, mind az örök haza polgára.
Egyszer néhány farizeust és Heródes-párti embert küldtek Jézushoz, hogy szaván fogják őt. Azok odamentek hozzá, és megszólították: ,,Mester, tudjuk, hogy igazmondó vagy. Nem befolyásol a mások véleménye, és nem nézed az emberek személyét, hanem az igazsághoz híven tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessünk, vagy ne fizessünk?"
Jézus azonban átlátott álnokságukon, és ezért így szólt: ,,Miért akartok tőrbe csalni? Hozzatok ide egy dénárt, hadd lássam!" Erre odavittek egyet. Ő pedig megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és felirata ez?"
Azok ezt felelték: ,,A császáré." Jézus pedig így folytatta: ,,Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!"
Azok igen elcsodálkoztak (Jézus feleletén).
Ezek az evangélium igéi. Mk 12,13-17
...... ............Imádság
Urunk, Jézus, készséges szívvel hallgatjuk szavadat, amellyel követésedre hívsz minket. Nem akarunk süketként viselkedni, mint akik nem hallják, nem értik szavadat. Keressük saját boldogságunkat és mások életét is boldogabbá szeretnénk tenni. Add, hogy szavadban felismerjük az örök életre vezető igazságot! Erősíts minket, hogy mindig veled éljünk, veled járjuk életünk zarándokútját, s végül megérkezzünk az Atya örök országába

Elmélkedés
A zsidók számára különösen is fájdalmas tény volt az adófizetés kérdése. Arra emlékeztette őket, hogy nem független nemzet, hanem római fennhatóság alatt állnak, ráadásul adót is kell fizetniük azoknak, akiknek az uralma alatt állnak. Amikor Kr. u. 6-ban a rómaiak bevezették a fejadót, akkor rögtön lázadást tört ki, amit a rómaiak levertek, de azóta is gyűlölt dolog volt minden zsidó szemében az adózás.
A történelmi hátteret ismerve értjük, hogy miért alattomos a Jézushoz intézett kérdés: ,,Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem?" Ha Jézus azt feleli erre, hogy az adót meg kell fizetni, akkor elveszíti a nép jóindulatát és támogatását. Ha viszont ellenzi az adó megfizetését, akkor könnyen vádolhatják azzal, hogy fel akarja lázítani a népet.
Jézus azonnal átlátja a helyzetet. Tudja, hogy a dicséret, ami megelőzi a kérdést, hogy tudniillik igazmondó és mindig az igazságot tanítja, valójában csak alattomos hízelkedés. Válasza rövid: ,,Adjátok meg tehát a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!" Bölcsességével, ügyes válaszával Jézus kilép a csapdából és egyúttal új területre tereli a témát. Akár megfizeti valaki a rómaiak által kivetett adót, akár nem, ezzel még nem rendezte tartozását Isten felé. Itt persze nem anyagiakra kell gondolnunk, hanem az Istennek járó tiszteletre.
Nekem is érdemes elgondolkodnom azon, hogy megadom-e Istennek mindazt, ami neki jár?
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Trianon 2020 - Román készülődés Erdély elcsatolására
  2020-06-01 23:31:25, hétfő
 
  - Román készülődés Erdély elcsatolására
Dr. Raffay Ernő CSc, intézetünk tudományos tanácsadójának előadása.
Videó Link

- Trianon 2020 - Miért pont Horthy?
Dr. Olasz Lajos PhD, a Szegedi Tudományegyetem docense Horthy Miklósról és a Szeged-Siófok-Budapest háromszög tanulságairól beszélt.
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
Trianoni békediktátum hatása az egyházra
  2020-06-01 23:18:53, hétfő
 
  - Így rendezte át az ország felekezeti megoszlását a trianoni döntés.
Az 1920-as trianoni döntés évszázados egyházi, felekezeti és vallási struktúrákat alakított át váratlanul. Hatását a mai napig érezni lehet. Következtében az ortodox, az unitárius és a görög katolikus felekezet szinte teljesen eltűnt Magyarországról. Az evangélikusság lélekszámban harmadára csökkent. A többségében magyar területen élő reformátusság százalékos aránya viszont erősen megnövekedett.
...... ................ ..........


A trianoni döntés a nemzetiségi egyházakat szedte szét a legjobban, szétzilálva ezzel Magyarország gazdag, többnemzetiségű identitását is. A legszembetűnőbb a statisztika alapján az ortodox és a görög katolikus felekezet drasztikus eltűnése.
Az ortodox felekezet híveinek 97,9%-a, a görög katolikus felekezet 91%-a a határokon kívül maradt. Ez a drasztikus eltűnés az unitárius felekezetet is érintette (93%-os veszteség), habár jóval alacsonyabb lélekszámmal, mint a többi felekezetnél. Bár kisebb mértékű, de hasonló változás figyelhető meg az evangélikus felekezettel kapcsolatban, amely hívei 63,8%-át vesztette el a trianoni döntés eredményeként. Ez összesen 6,6 millió embert jelent.
A legnagyobb változás a szlovák területeken mérhető, ahol a szlovák evangélikusok 91,6%-a (1,8 millió fő) maradt a határokon kívül, de a német ajkú területeken is hasonló mértékű volt a veszteség (72,8%, azaz 1,5 millió fő).
A békeszerződés átírta Magyarország felekezeteinek erősorrendjét, kialakult a háromfelekezetű (katolikus-református-evangélikus) eloszlás. A trianoni döntés előtti Magyarországot a sokszínűség jellemezte, mind a nemzetiségek, mind az egyházak terén. Bár a római katolikus felekezethez tartozott a 18 milliós Magyarország lakosságának közel 50%-a, így is három felekezet haladta meg a 10%-os arányt 1910-ben. Ez a három felekezet a már említett görög katolikus (11%), az ortodox (12,8%) és a református (14,3%). A trianoni döntés után ezek az arányok teljesen felborultak a két legnagyobb történelmi egyház javára. Bár a római katolikus felekezet elvesztette híveinek 57%-át, mégis megerősödött az ország felekezeti eloszlását tekintve. 1930-ra már az ország 67%-a volt római katolikus. A református felekezet az összes többi felekezet közül a legkevesebb embert vesztette a döntés után. Így alakult ki az a helyzet, hogy míg 1910-ben a lakosság 14,3%-a volt református, 1920-ban, Trianon után már 21,3%.
Forrás: keresztény kultúra 2019. június 04

- Korányi András írása Link
 
 
0 komment , kategória:  Trianon Országunk feldarabolás  
Püspöki szentmise Zalaegerszegen 2020.06.01
  2020-06-01 22:53:18, hétfő
 
  Dr. Székely János megyéspüspök szentbeszéde.
Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja.

Videó Link

...... ................ ................. ........... ........... .......


- Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapján, 2020. június 1-jén szentmisét mutatott be dr. Székely János megyéspüspök Zalaegerszegen, a Gébárti-tónál található, Makovecz Imre által tervezett Boldogasszony-kápolnánál.
 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
Ó Mária Isten anyja egyházi ének
  2020-06-01 16:50:42, hétfő
 
  Ó, Mária, Isten Anyja,
Énnekem is jó Anyám!
Szívemnek szent lángbuzgalma
Dicsér későn és korán.
Bánatomban, örömömben,
Jó, balsorsban csak azt zengem:
Üdvözlégy, Szűz Mária,
Üdvözlégy, Szűz Mária!

Hajnal keltén ha megkondul
Magas tornyon a harang,
Mintha szózat szállna égből,
Imára kelt fel e hang.
Megköszöntlek, szép szűz hajnal,
Ezt rebegem az angyallal:
Üdvözlégy...

Ha délre száll az arany nap,
Szól a harang újólag,
Érzelmeim Hozzád vonnak,
Ismét Téged áldalak.
Áhítattal, csöndes halkan,
Ezt sóhajtom forró ajakkal:
Üdvözlégy...

Ha feljön az est csillaga,
Munkámat bevégezem,
Istenemnek hálát adva,
Feléd tárul két kezem.
Az estéli harangszóra,
Indul nyelvem e szép szóra:
Üdvözlégy...

Hű gyermeked leszek mindig,
Ígérem ezt, Szűzanyám.
Ó, el ne hagyj engem soha,
Oltalmazó Pátrónám!
Benned bízva, Téged áldva,
Csak e szó jön az ajkamra:
Üdvözlégy...

Mátraverebély-Szentkút. (SzCs 30-Tóth Béla Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  kedvenc videóm  
Pablényiné, Piroska: felhők
  2020-06-01 16:14:16, hétfő
 
  Elmúlt a szürkeség, felragyogott a fény.
Érdekes felhők kószálnak az ég peremén.

Imádom bámulni a fellegeket.
Ismeretlen világból hoznak üzenetet.

Hol állatformát öltenek, hol olyan mint egy hajó.
Az ég kék tengerén utazni volna jó.

De egyszer csak feltámad a szél,
Néhány felhő gyorsan útra kél.

Egy percre eltakarja a napot,
Azután vígan tovább robog.

Ilyenkor árnyak tűnnek fel a domboldalon.
Az ott egy sárkány, arrébb egy malom.

Közben fenn az égen változik a kép.
A sok felhő között egy nyílás van épp.

Mintha egy szem lenne. Az Isten letekint.
Nézi, mit művelnek az emberek megint.

Eltűnik a nyílás, beborul az ég
Villám csapkod, esik, potyog a jég.

Majd újra megbékél, kisüt a nap.
A sok furcsa felhő szerte szalad.
 
 
0 komment , kategória:  versek  
Elhozta az Isten Piros pünkösd napját
  2020-06-01 11:27:43, hétfő
 
  ...... ........... ..............


Elhozta az Isten
Piros pünkösd napját.
Mi is meghordozzuk
Királyné asszonykát.

Jácintos, jácintos,
Tarka tulipános;
Hintsetek virágot
Az Isten fiának!

Nem anyától lettem,
Rózsafán termettem,
Piros pünkösd napján
Hajnalban születtem.

Mert a piros rózsa
Hajnalba virágzik,
A mi királynénknak
Kezébe adatik.

Mikor kicsi voltam,
Kemencébe bújtam.
Úgy ittam az üstöt,
Mint a tokaji bort.

Öregasszonyoknak
Kemence kalácsát,
Öregembereknek
Csutora borocskát.

Ifjú legényeknek
Tarka bokrétáját,
Ifjú leányoknak

Forrás: mek.oszk.hu
 
 
0 komment , kategória:  Pünkösd  
Ökumenikus istentisztelet közvetítése Budapestről
  2020-06-01 11:18:04, hétfő
 
  Pünkösdhétfő - Ökumenikus istentisztelet közvetítése Budapestről, Bogárdi Szabó István református püspök, Erdő Péter, római katolikus bíboros és Fabiny Tamás evangélikus püspök részvételével.
Most van adásban Duna TV csatornán 06.01
Pünkösdhétfőn délelőtt a budavári Nagyboldogasszony-templomban ökumenikus istentiszteletet mutatott be Bogárdi Szabó István református püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek.
...... ..........


Igemagyarázatában Bogárdi Szabó István református püspök kiemelte: száz éve szórták szét a magyar népet, és rengeteg fájdalom közepette kellett megtanulnunk, hogy ,,miképpen tesz szabaddá az igazság, és hogyan ébreszt reményt bennünk és számunkra is a kegyelem". Az igazság pedig nem erővel, semmilyen hatalommal, hanem Isten Lelke által áll helyre. Az erő nem az emberben, hanem Isten Lelkének erejében van. Megtántorodnak a legkülönbek is, mondja Ézsaiás próféta, ,,de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el" (40,31). Az Isten Lelkéből fakadó igazság szabaddá tesz, bátorít és reményt ad. ,,Jövel, Szentlélek, jövel, jövel!"
Igehirdetésében Fabiny Tamás emlékeztetett Szent Pál Timóteushoz írt második levelére: ,,Hiszen Isten nem a félénkség lelkét adta nekünk, hanem az erőét, a szeretetét és a józanságét" (2Tim 1,7). Hozzátette: pünkösdöt ünnepeljük, a Szentlélek kiáradását. A pünkösdi tanítványok - II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem imádsága nyomán - nádszálak voltak, de a pünkösdi csoda, a szeretet hatására oszlopokká lettek. Szinte a dinamit erejével robbant pünkösd története, úgy, mint az ősrobbanás, Szentlélek-robbanás, futó szélvihar, akusztikus hatásokkal kísérve, de még inkább a belsőben történt robbanás, ami ugyancsak dinamikus erejű volt.
Ma nekünk is olyan egységben kellene lennünk, amilyen egységben a tanítványok voltak. Érvényes ránk a régi történet: amikor az apa látja, hogy a gyerekei veszekednek, kezébe vesz több ágat és azt mondja nekik: látjátok, ezeket egyenként mind el lehet törni, de kötegben nem. Mi is, egyenként, külön-külön összetörnénk, ezért kell összefognunk. Fabiny Tamás emlékeztetett rá: az Egyház története kétezer évvel ezelőtt pünkösdkor kezdődött, a Szentlélek eljövetelével, ezért rendkívüli a jelentősége annak, hogy ezen az ünnepen ökumenikus egységben, szeretetben imádkoznak együtt a nagy egyházak. A szeretetben nincs félelem, mert a szeretet ereje Isten kiáradó Lelkéből fakad. Imádkozzunk egymásért, hogy ne a félelem, hanem a szeretet, a józanság lelke uralkodjon bennünk itthon és a külhoni magyarokban egyaránt.

Erdő Péter bíboros, prímás szentbeszédét teljes terjedelmében közöljük
...... ........... .......


Kedves Testvérek!

1. Sokan azt hiszik, hogy a kereszténység az valamiféle filozófia, olyan meggyőződés, aminek logikus elméleti tartalma van és azt próbálja az ember követni, az életének a döntései pedig valahogy úgy alakulnak, hogy az elveiből enged, vagy nem enged, kompromisszumot köt vagy nem köt. Felületes megközelítése ez annak, amiről a keresztény ember életében szó van. Jézus most felolvasott szavai rávilágítanak arra, hogyan is áll ez a dolog a hitünkkel és az életünkkel. Azt mondja: ,,Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat". Tehát nem arról van szó, hogy ha igaznak tűnik számotokra, és meggyőzőnek tűnik számotokra, amit én tanítok, akkor éljetek is aszerint, hanem azt mondja: ,,Ha engem szerettek, akkor tartsátok meg, amit parancsolok". Tehát szeretetről, személyes kapcsolatról van szó, személyes kapcsolatról Jézus Krisztussal. Ez a hitünk lényege. Róla valljuk, hogy valóban feltámadt. Őróla valljuk, hogy megdicsőült, és minket is meghív az üdvösségre. Tehát az ő szeretete az életünk alapja, és mindenekelőtt azt kell magunktól újra meg újra megkérdezni, ha látni akarjuk, hogy jó úton járunk-e, hogy szeretjük-e Jézust. Őt személyesen szeretjük-e? Van-e hozzá egy kedves szavunk, tudunk-e vele beszélgetni az imában, érezzük-e a szükségét annak, hogy közel legyünk hozzá? Közel legyünk hozzá, akár a szentségi életben is, akár úgy is, hogy bemegyünk egy templomba, és a fizikai közelségét próbáljuk érezni, akár úgy is, hogy tudatosítjuk magunkban, a Szentlélek, akit megkaptunk, őt hozza el hozzánk. És ha szeretjük őt, akkor tartsuk meg a parancsait!

2. Persze az is igaz, hogy amit ő kíván tőlünk, az megfelel az ember természetének, a józanul és szerényen gondolkodó ember világlátásának is. De nem elsősorban azért kell megtenni, mert a józan eszünk éppen azt mondja, hanem mert ő azt parancsolja nekünk. A kinyilatkoztatott isteni igazság nem a puszta józan ész belátása. Annál valami több. Ott lép be a kinyilatkoztató Isten, ahol a mi pusztán emberi erőnk képességeinek a végéhez ér. Mert hétköznapi józan ésszel alig hisz ma valaki a holtak feltámadásában, és hol a lélekvándorlás, hol az asztrológia, hol más fantasztikus dolgok felé kalandozik el az ember értelme. De Jézus megmutatta teljes isteni és emberi valóságát, amikor feltámadt a halálból. Ha hiszünk benne és szeretjük őt, akkor a tanítása azért fontos nekünk, mert tőle származik.

3. De honnan tudjuk, hogy mi az, amit Jézus kíván tőlünk? Azoktól az emberektől, akik neki kortársai voltak, akik életüket tették rá, hogy híven elmondják azt, amit tőle láttak és hallottak. Ezeknek az embereknek a tanúságtétele és a példája az Egyház hitének az alapja azóta is. Tehát egyszerre kell keresnünk a hiteles tanúkat és a tanítást. És a hiteles forrásból érkező hiteles tanítás az a hagyomány, amibe be kell kapcsolódnunk. Ez lesz az életünk iránymutatója. Ez az, amit meg kell tartanunk, ha ki akarjuk mutatni, hogy szeretjük Jézust. Ez az, amihez segítségre is szükségünk van, a Szentlélek segítségére, akit ő megígért számunkra

4. Különösen szükségünk van a Szentlélekre a mostani időben. ,,Áraszd ki Lelkedet és minden életre kel, és megújítod a föld színét" - imádkozza az Egyház a zsoltár szavaival. Egy-egy természeti csapás, emberi katasztrófa vagy járvány után maga a természet is megújul, de megújul az emberi közösség élete is. Ezekben a napokban tanúi lehetünk a fokozatos, óvatos újrakezdésnek. De ne ott kezdjük újra, ahol március elején abbahagytuk! Alkalmat kaptunk az Istentől, hogy felfedezzük, mi az igazán lényeges az életünkben. Rádöbbentünk, hogy az egészségen, a megélhetésen túl a kultúra, a tanulás is keresi a túlélés és a megújulás lehetőségét. Főként pedig örömmel tapasztaltuk, hogy a fizikai elkülönülés ellenére is nagy bennünk a vágy a közösségi élet iránt és szomjazik a lelkünk arra, hogy Istennel találkozzon. Keresztény közösségeink online közvetített szentmisékkel és istentiszteletekkel, nyitott templomokkal segítették ezt az éltető kapcsolatot Istennel és a többi emberekkel. Megrendítő volt egyedül végezni a szertartásokat a kijárási korlátozások miatt üres bazilikában, de hívogató volt az a lehetőség és az a felelősség is, hogy mindennapi szentmiséinket és szentírási elmélkedéseinket online közvetíthettük az emberek százai és ezrei felé. Hálásak vagyunk a tömegtájékoztatási eszközök készségéért is, amelyek ebben az időben sok otthonba elvitték a hit és a liturgia erősítő üzenetét.
Nagyszerű volt megtapasztalni, hogy fölébredt az emberek szívében a segítő szeretet, a fiatalabb nemezékek is kivették a részüket a Karitász munkájában, meleg ételt, gyógyszert, fertőtlenítőszereket juttatva időseknek és rászorulóknak.

5. A látszólagos csendben sokat kellett szervezni és töprengeni a legjobb megoldásokon. Gyakorlatot szereztünk a videó konferenciákban és a körtelefonokban. Új feladataink is támadtak, hiszen sok tavaszi ünneplést kellett őszre helyezni, így a bérmálások sorát is, főként pedig - Ferenc pápa döntése nyomán - az idén őszre tervezett Eucharisztikus Világkongresszust a 2021. szeptember 5-12-ig terjedő hétre kellett áthelyeznünk. Feladatot és lehetőséget kaptunk tehát a Gondviseléstől és tudatosabbak lettünk az összetartozásban, közösségeinkben, plébániáinkon, határainkon innen és túl.
Kérjük a Szentlélek segítségét, hogy az értékeket világosabban látva, jobban felismerve járjunk azon az úton, amit Krisztus szeretete kíván tőlünk. Ámen.
Az istentiszteleten az egyházi vezetők együtt imádkoztak a koronavírus-járvány áldozataiért, a betegeket ellátó orvosokért, ápolókért, és hálát adtak Istennek, hogy lecsengőben van a járvány, bár a veszély még nem múlt el. Megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról és imádkoztak a nemzet egységéért.
A könyörgéseket a járvány leküzdésében elsősorban szerepet vállaló orvosok, ápolók, szociális munkások és gyógyult betegek mondták.

Fotó: Merényi Zita
...... ................ .........


Bodnár Dániel/Magyar Kurír 2020.06.01


- Magyar nemzet 06.01
Az egyházi vezetők együtt imádkoztak a koronavírus-járvány áldozataiért, a betegeket ellátó orvosokért, ápolókért, és hálát adtak Istennek a járvány enyhüléséért. A főpásztorok megemlékeztek a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójáról, és imádkoztak a nemzet egységéért.
Erdő Péter arról beszélt: a járvány idején ,,alkalmat kaptunk az Istentől, hogy felfedezzük, mi az igazán lényeges az életünkben". Ezekben a napokban tanúi lehetünk a fokozatos, óvatos újrakezdésnek, de ne ott kezdjük újra, ahol március elején abbahagytuk! - kérte a bíboros.
Bogárdi Szabó István kiemelte: 100 esztendeje szórták szét a magyar népet, 100 esztendeje ,,sok fájdalom közepette kell tanulnunk, miképpen tesz szabaddá az igazság, és hogyan ébreszt reményt a kegyelem".
Fabiny Tamás azt mondta: pünkösdkor kezdődött az egyház története, ezért különösen fontos, hogy ezen az ünnepen ,,ökumenikus egységben tudunk imádkozni az oltárnál".
 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Minden ember égi édesanyja.
  2020-06-01 11:01:20, hétfő
 
  ...... ........... ........... .............. ........... ........Sík Sándor: A kék palást
,,Anyai palástod fordítsd oltalmunkra!"
(Boldogasszony Anyánk)

Amelynek színe mint a menny
És mint az édesanya-szem,
Olyan ölelő, olyan áldott,
Énekelem a Kék Palástot.

Kék mint az ég, jó mint az ég:
Mélység, magasság, messzeség,
Körülkarol és el nem enged,
Megharmatoz és fölmelenget.

Olyan könnyű a mosolya!
Búzavirág és ibolya.
És mégis oly kimerhetetlen
És titokzatos, mint a tenger.

Ó tőlem milyen messze már
Amely eléd bírálni jár,
A farizeusi szemöldök.
Már gyermeki bizalmat öltök.

Bizalmat, jó meleg ruhát:
Ha rám uszítja táborát
A Bűnnek Isten-tűrte titka,
Elburkolózom ráncaidba.

De nem magam, mind elhozom,
Kiért a gond mázsája nyom,
Mind, mind aki kedves szívemnek,
Kézen vonom megbújni benned.

Az árvákat, a foglyokat,
S kik megjárták a poklokat
A sötétség évein által, -
Fogadd alád, anyai Fátyol.

S akik után szívünk sajog,
A nagy szemű ártatlanok,
A kisdedek, s akik még jönnek
Másnapján az eldúlt özönnek...

De már nem is imádkozom:
Úgy buzog föl a bizalom
Szívem megéledt melegéből
Mint a forrás a föld szívéből.

Fölöttem a végtelen ég,
Lenn: hallgató arany kepék:
Keresztbe kötve várja sorsát
Szegény, pihegő Magyarország.

Az eleven-kék bolt,
a menny Mintha libbenne odafenn,
És békére és háborúra
Egy nagy kék palást ráborulna.
 
 
0 komment , kategória:  Női szentek bemutatás  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 21 
2020.05 2020. Június 2020.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 7 db bejegyzés
e hónap: 486 db bejegyzés
e év: 3691 db bejegyzés
Összes: 44184 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2389
  • e Hét: 12847
  • e Hónap: 73210
  • e Év: 1129551
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.