Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
Ferenc pápa: Isten irgalmassága a végsőkig elkísér
  2019-03-18 23:32:35, hétfő
 
  2019. március 18. hétfő 15:57
A Gravissimum Educationis Alapítvány tagjai is részt vettek március 18-án reggel a Szent Márta-házban bemutatott pápai szentmisén. A Szentatya Isten irgalmasságáról és a nagyböjt helyes megéléséről tanítva Vianney Szent Jánost is idézte: ,,A híd és a folyó között ott van Isten irgalmassága."
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
Hálaadó szentmise Ferenc pápáért
  2019-03-18 23:25:16, hétfő
 
  2019. március 18. hétfő 17:56
Ferenc pápa megválasztásának hatodik évfordulója alkalmából Szent József ünnepén, március 19-én, kedden 18 órakor ünnepélyes hálaadó szentmisét mutat be Michael August Blume érsek, apostoli nuncius Budapesten, a Szent István-bazilikában.
A nunciussal koncelebrálnak Erdő Péter bíboros, prímás és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) tagjai. A szentmisén zenei szolgálattal közreműködik a Magnificat leánykar.
Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Vegyészipari középiskolát végzett, majd a papi hivatást választotta. A szeminárium elvégzése után, 1958-ban belépett a jezsuita rendbe. Chilében végezte humán tanulmányait, majd 1963-ban visszatért Buenos Airesbe, ahol filozófiából szerzett diplomát a San José Egyetemen. 1964-65-ben irodalmat és pszichológiát tanított Santa Fében, a Szeplőtelen Szűzanya Intézetben, majd Buenos Airesben. 1969-ben szentelték pappá.
1973. július 31-én megválasztották Argentína jezsuita provinciálisának - ezt a tisztséget hat éven át töltötte be. 1980-tól szemináriumi rektor volt. 1997-ben Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezték ki; 1998-ban, Antonio Quarracino bíboros halála után az argentin főváros érseke lett. 2001-ben kreálta bíborossá II. János Pál pápa. A 2001-es rendes püspöki szinódus főrelátora, majd 2005 és 2011 között az argentin püspöki konferencia elnöke volt.
2013. március 13-án választották pápává, egy hónappal azután, hogy XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását. A 266. az egyházfők sorában; az első pápa, aki a Ferenc nevet választotta.

Fotó: Vatican News
...... .....


Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Újbuda díszpolgára, Törőcsik Mari Kossuth Nagydíjas
  2019-03-18 23:20:47, hétfő
 
  Újbuda díszpolgára, Törőcsik Mari Kossuth Nagydíjas
A nemzeti ünnep alkalmából átadták a legrangosabb állami elismeréseket. Kiosztották a Kossuth-díjakat, Magyarország köztársasági elnöke pedig Kossuth Nagydíjat adományozott Törőcsik Marinak, Újbuda díszpolgárának. Az elismerést Orbán Viktor miniszterelnök személyesen vitte el a nemzet színészének, velemi otthonába.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Budapest képekben, hírek  
Nagyhét a biblia leírása szerint
  2019-03-18 22:32:34, hétfő
 
  Nagyhét péntek
Ezáltal legyen erős és irgalmas a szívünk, éber és nagylelkű, amely nem hagyja, hogy bezárkózzon, és nem esik bele a közömbösség globalizációjának szédületébe.
- Biblia Iz 52,13,14,15-53,12
Az Úr Szolgájáról szóló negyedik ének
13 Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.
14 Amint sokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott és alig volt emberi ábrázata -,
15úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.
53/1 Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg?
2Úgy nőtt fel előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes [hiszen láttuk], a külsejére nézve nem volt vonzó.
3 Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra.
4 Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.
5 Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást.
6 Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát.
7 Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját.
8 Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották.
9 A gonoszok közt adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnokság nem volt a szájában.
10 Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata.
11,,Majd ha véget ér lelkének gyötrelme, látni fogja a világosságot, és megelégedés tölti el. Szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta.
12 Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért."
- Biblia Zsid 4,14-16. 5,7-9;
Jézus az Újszövetség főpapja.
14 Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, legyünk állhatatosak a hitvallásban.
15 Főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban ment maradt.
16 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.
5/7 Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.
8 Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult.
9 Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki,
- Biblia Jn 18,1-19,42
Jézus elfogatása.
Jézus Annás és Kaifás előtt
Jézus Pilátus előtt.
Jézus halálra ítélése.
A keresztre feszítés.
Sorsot vetnek Jézus ruhájára.
Jézus anyja.
Jézus halála.
Megnyitják Jézus oldalát.
Jézus temetése.
Részletek itt olvasható Link
*
Nagyhét szombat
Az új evangelizáció Csillaga, Mária segíts, hogy felragyogjon bennünk a közösség, a szolgálat, a lángoló és nagylelkű hit, az igazságosság és a szegények iránti szeretet tanúságtétele, hogy az Evangélium öröme eljusson a föld határaiig, és egyetlen periféria se nélkülözze annak fényét.
Az élő Evangélium Anyja, a kicsinyek örömének forrása,
imádkozz érettünk! Ámen. Alleluja.
*
Húsvét vasárnap - hétfő
Wikipedia oldalon
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi főünnepe. A Biblia szerint Jézus - pénteki keresztre feszítése után - a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A húsvétnak megfeleltethető, időben korábbi zsidó vallási ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét a pészahhal ritkán esik egybe, mivel a Hold járása szerinti naptár és a két változó ünnep számításától függ.[4][5] A húsvét egybeesik a tavaszi nap-éj egyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
- A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még pünkösdig húsvéti idő van.
- Húsvétvasárnap
Ehhez a naphoz tartozott az ételszentelés hagyománya. A délelőtti misére letakart kosárral mentek a hívők, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézus áldozatát, a bor Krisztus vérét jelképezi. A tojás pedig az újjászületés jelképe. Az egészben főtt tojás ugyanakkor a családi összetartást is jelképezi. A magyar néphagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztaniuk a húsvéti tojásokat, hogy ha valamikor eltévednének az életben, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és mindig hazataláljanak. A húsvét ünnepe akkora ünnep az egyházban, hogy nem egy napon keresztül, hanem nyolc napon keresztül ünnepelik. Utána még több héten át húsvéti idő van.
-Húsvéthétfő
Bibliai eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás hagyományának, eszerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. Régi korokban a piros színnek védő erőt tulajdonítottak.
*
- A húsvéti szokások értelmezése a Biblia alapján
Az eredeti zsidó ünnepről az Ószövetségben olvashatunk. Ennek a lényege röviden az, hogy a zsidó nép Egyiptomból való szabadulásának emlékére rendelte Isten az ünnepet az alábbi rendtartás szerint:
Egy hétig a szabadulás előtt csak kovásztalan kenyeret ehettek a zsidók, tehát a tilalom nem a húsra vonatkozott, hanem a kovászra. A szabadulás napján az egy esztendős bárányt (vagy kecskét) tűzön sütve kellett elkészíteni, tilos volt a nyers és a vízben főtt hús fogyasztása.(lásd 2Móz 12)
A katolikus hívők Jézus negyven napos böjtjére emlékezve nem fogyasztanak húst, ez az eredeti böjt azonban nem ilyen volt, hiszen Jézus a sivatagba nem vitt kenyeret és vizet sem, mert a kísértő azt kérte tőle, hogy változtassa a köveket kenyérré, ha tehát lett volna nála kenyér, ez nem lett volna kísértés. Jézus azonban így válaszolt a kísértésre: "Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik." (Máté 4,4) Tehát itt is megerősítést nyer az, hogy kenyeret nem fogyasztott. Ahogyan Mózes sem, amikor a Sinai hegyen "ott vala az Úrral negyven nap és negyven éjjel, kenyeret nem evett, vizet sem ivott." (lásd 2Móz 34,28)
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 11. rész
  2019-03-18 21:26:49, hétfő
 
  Szombati napra Nagyböjt 6. hete
Kérjük alázattal Isten kegyelmét, és fogadjuk el lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk azokban a végtelen lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra. Így ellen tudunk majd állni az ördögi kísértésnek, mely el akarja hitetni velünk, hogy egyedül meg tudjuk váltani magunkat és a világot.
- Biblia Ez 37,21-28
21 aztán így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Lám, kiragadom Izrael fiait a népek közül, ahová elhurcolták őket. Összegyűjtöm őket mindenhonnan, és a saját földjükre viszem őket.
22 Egy néppé teszem őket országomban, és Izrael hegyein egy király fogja kormányozni őket, és nem alkotnak többé két népet, és nem oszlanak többé két országra.
23 Nem szennyezik be többé magukat bálványaikkal, iszonyatos tetteikkel és bűneikkel. Kiszabadítom őket a hűtlenségből, amelyet elkövettek, megtisztítom őket, és az én népem lesznek, én meg az ő Istenük leszek.
24 Szolgám, Dávid lesz majd a királyuk, és egyetlen pásztora lesz mindnyájuknak. Törvényeimhez igazodnak és szemük előtt tartják parancsaimat és teljesítik őket.
25 Azon a földön laknak majd, amelyet szolgámnak, Jákobnak adtam, s amelyen atyáitok is laktak. Ők is ezen laknak majd, fiaik is, fiaik fiai is, mindörökre, és szolgám, Dávid lesz a fejedelmük mindörökre.
26 A béke szövetségét kötöm velük, s ez örök szövetség lesz. Megerősítem és megsokasítom őket, és felállítom közöttük szentélyemet, örök időkre.
27 Köztük lesz hajlékom, és én az ő Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek.
28 Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, én szentelem meg Izraelt, mert szentélyem mindörökre köztük lesz.
- Biblia Jn 11,45-57
45 A zsidók közül, akik fölkeresték Máriát, sokan látták, amit Jézus végbevitt, és hittek benne.
46 Némelyek azonban elmentek a farizeusokhoz, és hírül vitték, amit Jézus tett. 47 Erre a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot, és megkérdezték: ,,Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz.
48 Ha tovább tűrjük, mindnyájan hinni fognak benne, aztán jönnek a rómaiak, és elpusztítják szentélyünket is, népünket is."
49 Egyikük, Kaifás, aki abban az évben a főpap volt, így vélekedett: ,,Nem értitek a dolgot!
50 Nem fogjátok fel, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért, mintsem hogy az egész nép elpusztuljon."
51 De ezt nem magától mondta, hanem mint főpap megjövendölte, hogy Jézus meghal a népért,
52 s nemcsak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.
53 Ettől a naptól eltökélt szándékuk volt, hogy megölik.
54 Jézus ezért nem járt többé nyíltan a zsidók között, hanem visszavonult a puszta szélén fekvő egyik városba, Efraimba, és ott tartózkodott tanítványaival.
A közelgő húsvét.
55 Közel volt a zsidók húsvétja, és a vidékről sokan fölmentek Jeruzsálembe, hogy megtisztuljanak.
56 Keresték Jézust a templomban, és tanakodtak egymás közt: ,,Mit gondoltok, eljön az ünnepre?"
57 A főpapok és a farizeusok ugyanis parancsot adtak, hogy ha valaki tudomást szerez hollétéről, jelentse, hogy így elfoghassák.
*
Virágvasárnap - Nagyhét előtti vasárnap
Hogy legyőzzük a közömbösséget és a mindenhatóságra való igényeinket, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy ezt a nagyböjtöt ,,szívünk képzésének" útjaként éljük meg
- Biblia Iz 50, 4-7
Az Úr Szolgájáról szóló harmadik ének
4 Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.
5 Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.
6 Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.
7 Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
- Biblia Fil 2,6-11;
6 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.
9 Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb,
10 hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké;
11 és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére
- Biblia Mk 14,1-15,47
Elhatározzák Jézus halálát.
Részletek itt olvasható Link
*
Nagyhét hétfő - húsvét előtti napok
Az irgalmas szív nem jelent gyenge szívet. Aki irgalmas akar lenni, annak erős, megingathatatlan szívre van szüksége, mely bezárja kapuit a kísértő előtt, de nyitott legyen Isten felé.
- Biblia Iz 42,1-7;
Az Úr Szolgájáról szóló első ének
42/1 Nézzétek, a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, hogy igazságot vigyen a nemzeteknek.
2 Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. 3A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen elviszi az igazságot, 4nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.
Második rész
5 Ezt mondja az Isten, az Úr, aki megteremtette az egeket és kifeszítette, aki megszilárdította a földet s rajta kisarjasztotta a növényeket, aki éltető leheletet ad a földön lakó népnek, és életet mindennek, ami csak jár-kel rajta:
6 Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Megtettelek a népnek szövetségül, és a nemzeteknek világosságul, 7 hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat és a tömlöcből azokat, akik a sötétségben ülnek.
- Biblia Jn 12,1-11
1 Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár lakott, akit feltámasztott a halálból.
2 Ott vacsorát rendeztek neki. Márta felszolgált és Lázár is a vendégek közt volt.
3 Mária vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát és megtörölte a hajával, a ház betelt az olaj illatával.
4 Az egyik tanítvány, az iskarióti Júdás, aki elárulta, méltatlankodott miatta:
5,,Miért nem adták el inkább az olajat 300 dénárért, s miért nem osztották szét a szegények közt?"
6 De nem azért beszélt így, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt: ő kezelte a pénzt és eltulajdonította, amit rábíztak.
7 Jézus így szólt: ,,Hagyd békén! Hadd tegye, hiszen temetésem napjára teszi.
8 Szegények mindig vannak veletek, de én nem leszek mindig veletek."
9 Amikor megtudták, hogy ott tartózkodik, a zsidók közül sokan elmentek, nemcsak Jézus kedvéért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból.
10 Erre a főpapok elhatározták, hogy Lázárt is megölik,
11 mert miatta sok zsidó elment oda, és hitt Jézusban.
*
Nagyhét kedd
Az irgalmas szív hagyja, hogy átjárja a Lélek és vigye a szeretet útjain, melyek testvéreinkhez vezetnek.
- Biblia Iz 49,1-6;
Az Úr Szolgájáról szóló második ének
1 Halljátok, szigetek, és figyeljetek, távoli népek! Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem; anyám méhétől fogva a nevemen szólított.
2 Számat éles kardhoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában rejtegetett. Mint a hegyes nyíl, olyanná tett, és a tegzébe rejtett.
3 S így szólt hozzám: ,,A szolgám vagy, Izrael, benned fogok megdicsőülni!"
4 De én azt gondoltam: ,,Hiába fáradtam, haszontalanul tékozoltam erőmet." Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. 5Becses vagyok az Úr szemében, és Istenem az erőm.
5 És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem:
6,,Kevés az, hogy szolgám légy, s fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nézd, a nemzetek világosságává tettelek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig."
- Biblia Jn13,21-33. 36-38
Júdás árulásának megjövendölése.
21 E szavak után Jézusnak mélyen megrendült a lelke, s megerősítette: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Egyikőtök elárul."
22 Erre a tanítványok egymásra néztek, mert nem tudták, melyikükről mondta. 23 A tanítványok közül az egyik, akit kedvelt Jézus, az asztalnál Jézus mellett ült.
24 Simon Péter intett neki és kérte: ,,Kérdezd meg, kiről beszél."
25 Erre Jézus keblére hajolt és megkérdezte: ,,Uram, ki az?"
26 Jézus így felelt: ,,Az, akinek a bemártott falatot adom." Ezzel bemártotta a falatot, fogta és az áruló Júdásnak nyújtotta, az iskarióti Simon fiának.
27 A falat után rögvest belé szállt a sátán. Jézus csak ennyit mondott neki: ,,Amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb!"
28 De az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta neki.
29 Mivel Júdás kezelte a pénzt, némelyek azt gondolták, hogy Jézus megbízta: ,,Vedd meg, amire az ünnepen szükségünk lesz." Vagy hogy adjon valamit a szegényeknek.
30 Mihelyt átvette a falatot, Júdás nyomban elment. Éjszaka volt.
Az új parancs.
31Amikor elment, Jézus beszélni kezdett: ,,Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne.
32 Ha megdicsőül benne az Isten, az Isten is megdicsőíti saját magában, hamarosan megdicsőíti.
33 Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Keresni fogtok, de amint a zsidóknak mondtam, most nektek is mondom: Ahova megyek, oda ti nem jöhettek.
- Jn 13:21-33, 36-38 - Jesus Predicts Judas' and Saint Peter's Betrayals videó Link
Videó 2 Link
*
Nagyhét szerda
A szegény, kiüresített szív az, melyet átjár a Lélek, vagyis ismeri saját szegénységét, és a másik emberért éli életét. ,,Boldogok a lélekben szegények, mert ilyeneké az Isten országa
- Biblia Iz 50,4-9a
Az Úr Szolgájáról szóló harmadik ének
4 Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok.
5 Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.
6 Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek.
7 Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.
8 Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem. Ki szállhat velem perbe? Álljunk ki együtt! Ki az ellenfelem? Jöjjön ide hozzám!
9a Isten, az Úr siet segítségemre. Ki ítélhet el? Lám, mindnyájan elenyésznek, mint a ruha, amelyet a moly emésztett meg.
- Biblia Mt 26,14-25
Júdás árulása.
14 Ekkor a tizenkettő közül az egyik, a karióti Júdás, elment a főpapokhoz, 15és ezt kérdezte tőlük: ,,Mit adtok nekem, ha kezetekre adom?" Azok harminc ezüstöt fizettek neki. 16Attól kezdve már csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa nekik.
Az utolsó vacsora.
17 A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: ,,Hogy akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" 18 Így felelt: ,,Menjetek be a városba ehhez meg ehhez, és mondjátok meg neki, hogy a Mester üzeni: Közel az időm, nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát."
19 A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, elkészítették számára a húsvéti bárányt.
20 Amikor beesteledett, asztalhoz ült a tizenkét tanítvánnyal.
21 Vacsora közben megszólalt: ,,Bizony mondom nektek, egyiketek elárul." 22 Erre igen elszomorodtak és sorra megkérdezték: ,,Csak nem én vagyok az, Uram?"
23,,Aki velem egyszerre nyúl a tálba, az árul el" - felelte.
24,,Az Emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki az Emberfiát elárulja. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik."
25 Erre Júdás, az árulója is megkérdezte: ,,Csak nem én vagyok az, mester?" ,,Magad mondtad" - válaszolta.
*
Nagyhét csütörtök
Kérjük Krisztust ebben a nagyböjtben: ,,Fac cor nostrum secundum cor tuum" - ,,Alakítsd szívünket a
te szent Szíved szerint!" (könyörgés a Jézus Szíve litániából).
- Biblia Kiv 12,1-8.11-14;
1 Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban:
2,,Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja.
3 Hirdesd ki Izrael egész közösségének: a hónap tízedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként.
4 De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Az szerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki mennyit eszik.
5 Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét.
6 Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete a két este között vágja le.
7 Vegyenek a véréből és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, amelyben elköltik.
8 A húsát - tűzön megsütve - még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák el.
11 Így fogyasszátok: a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása.
12 Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött, én, az Úr.
13 A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem.
14 Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre."
- Biblia 1 Kor 11,23-26;
23 Én ugyanis az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret,
24 hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Vegyétek és egyétek, ez az én testem értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre."
25 Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre."
26 Valahányszor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön
- Biblia Jn 13,1-15
A lábmosás.
1 Húsvét ünnepe előtt történt: Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térnie az Atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak, mindvégig szerette.
2 Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el.
3 Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza.
4 Mégis fölkelt a vacsora mellől, levetette felsőruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte.
5 Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, s a derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát.
6 Amikor Simon Péterhez ért, az tiltakozott: ,,Uram, te akarod megmosni az én lábamat?!"
7 Jézus így válaszolt: ,,Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted."
8 Péter tovább tiltakozott: ,,Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!" ,,Ha nem moslak meg - felelte Jézus -, nem lehetsz közösségben velem."
9 Akkor, Uram, ne csak a lábamat, hanem a fejemet és a kezemet is!" - mondta Simon Péter.
10 De Jézus ezt felelte: ,,Aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, s akkor egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan."
11 Tudta, hogy ki árulja el, azért mondta: ,,Nem vagytok mindnyájan tiszták." 12 Amikor megmosta lábukat, fölvette felsőruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, mit tettem veletek?
13 Ti Mesternek és Úrnak hívtok, s jól teszitek, mert az vagyok.
14 Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát.
15 Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Nagyböjt a biblia szerint 10. rész
  2019-03-18 16:19:56, hétfő
 
  Nagyböjt 5. vasárnapja
Mindazok a helyek, ahol az egyház valamilyen formában megnyilvánul - különösképpen plébániáink és közösségeink -, az irgalom szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében!
- Biblia Jer 31,31-34; Isten új szövetséget köt népével.
31 Eljön az - az idő - így szól az ÚR -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával.
32 Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk - így szól az ÚR.
33 Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje - így szól az ÚR -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek.
34 Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.
- Biblia Zsid 5,7-9
7 Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott s könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatásra talált.
8 Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből engedelmességet tanult.
9 Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki,
Biblia Jn 12,20-33 Jézus megjövendöli megdicsőülését.
20 Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják az Istent, volt néhány görög is.
21 Ezek Fülöphöz fordultak, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust."
22 Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp odamentek és elmondták Jézusnak.
23 Jézus ezt válaszolta: ,,Elérkezett az óra, amikor megdicsőül az Emberfia.
24 Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.
25 Aki szereti életét, az elveszíti, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre.
26 Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt megtiszteli az Atya.
27 Megrendült a lelkem. Mit is mondjak: Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem.
28 Atyám, dicsőítsd meg nevedet!" Erre szózat hallatszott az égből: ,,Megdicsőítettem és ezután is megdicsőítem."
29 A nép, amely ott ácsorgott, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: ,,Angyal beszélt vele."
30 Jézus megmagyarázta nekik: ,,Nem miattam hallatszott ez a szózat, hanem miattatok.
31 Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét.
32 Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz vonzok."
33 Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal hal meg.
*
Hétfői napra Nagyböjt 6. hete
Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Telis-tele vagyunk felkavaró hírekkel és képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, ugyanakkor tehetetlennek érezzük magunkat, hogy segítsünk nekik. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el minket?
- Biblia 2 Sám 7,4- 5a.12-14a. 16;
4 Még akkor éjszaka történt, hogy az Úr szózatot intézett Nátánhoz:
5a,,Menj, és mondd meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja az Úr: Te akarsz nekem házat építeni lakóhelyemül?
12 Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát.
13 [Az házat épít nevemnek, én meg minden időkre megszilárdítom királyi trónját.]
14 Az atyja leszek, ő meg a fiam lesz. Ha eltévelyedik, az emberek módjára bottal fegyelmezem, s olyan csapásokkal, amelyek az emberek fiait érik.
16 Nem, házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad."
- Biblia Róm 4,13.16-18.22;
13 Az az ígéret ugyanis, hogy Ábrahám és utódai öröklik a világot, nem a törvénnyel, hanem a hitbeli megigazulással kapcsolatban hangzott el.
16 Tehát azért hitből, hogy ugyanakkor kegyelemből is legyen. Így lesz az ígéret minden utód számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Ő mindnyájunknak atyja
17 Isten előtt, ahogyan az Írás mondja róla: ,,Sok nép atyjává rendeltelek." Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, és létre hívja a nem létezőket.
18 Ő a remény ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, az ígéret ugyanis így szólt: ,,Így lesz nemzetséged."
22 Ez szolgált megigazulására.
- 16 Jákob nemzette Józsefet, Máriának a férjét, aki a Krisztusnak nevezett Jézust szülte.
Jézus születése.
18 Jézus Krisztus születésének ez a története: Anyja, Mária, Józsefnek a jegyese, még mielőtt egybekeltek volna, úgy találtatott, hogy gyermeket fogant a Szentlélektől.
19 Férje, József igaz ember volt, nem akarta a nyilvánosság előtt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el.
20 Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt hozzá: ,,József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van!
21 Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől."
24a József erre fölébredt álmából és úgy tett, ahogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét,
*
Keddi napra Nagyböjt 6. hete
Imádkozzunk a földi és mennyei egyház közösségében.
Ne becsüljük le az olyan sok ember imájának erejét!
- Biblia Szám 21,4-9;
A rézkígyó.
4 Hór hegyétől a Sás-tenger felé vezető úton indultak tovább, hogy megkerüljék Edom országát. A nép azonban belefáradt a vándorlásba
5 és zúgolódott az Úr és Mózes ellen: ,,Miért hoztatok ki Egyiptomból? Hogy elpusztuljunk a pusztában? Hisz se kenyér, se víz nincs! Ez a nyomorúságos eledel utálattal tölt el minket!"
6 Erre az Úr tüzes kígyókat küldött a népre, ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak.
7 Ennek láttára a nép Mózeshez járult, s megvallották: ,,Vétkeztünk, amikor zúgolódtunk az Úr ellen és te ellened. Járj közben értünk az Úrnál, hogy vigye el ezeket a kígyókat rólunk!" Mózes tehát közbenjárt a népért.
8 S az Úr így válaszolt Mózesnek: ,,Csinálj egy tüzes kígyót, s erősítsd egy póznára. Akit marás ért és rátekint, életben marad!"
9 Mózes tehát csinált egy rézkígyót és egy póznára tette. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt.
- Biblia Jn 8,21-30
A hitetlenek figyelmeztetése.
21 Egy más alkalommal így beszélt Jézus: ,,Elmegyek és kerestek, de bűnötökben haltok meg. Ahova ugyanis én megyek, oda ti nem jöhettek." 22 Erre a zsidók megjegyezték: ,,Csak nem öli meg magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?"
23 De ő megmagyarázta nekik: ,,Ti innen alulról valók vagytok, én meg felülről való vagyok, ti e világból vagytok, én nem e világból vagyok.
24 Azért mondtam nektek, hogy bűnötökben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűnötökben."
25 Erre megkérdezték tőle: ,,De hát ki vagy te?" ,,A kezdet, amint már mondtam nektek - mondta Jézus feleletül. -
26 Sokat mondhatnék még rólatok ítéletképpen, mert az, aki küldött, igaz, s azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam."
27 Nem fogták fel, hogy az Atyáról beszél nekik,
28 Jézus mégis folytatta: ,,Amikor majd fölmagasztaltatik az Emberfia, megtudjátok, hogy én vagyok, s hogy semmit nem teszek magamtól, hanem azt hirdetem, amire Atyám tanított.
29 Aki küldött, velem van, nem hagyott magamra, mert mindig azt teszem, ami tetszésére van."
30 E szavaira sokan hittek benne.
*
Szerdai napra Nagyböjt 6. hete
Segíthetünk a szeretet különféle megnyilvánulásaival, a hozzánk közel vagy tőlünk távol lévő embereknek az egyház számos karitatív szervezetének köszönhetően.
- Biblia Dán 3,14-20.
14 A király kérdőre vonta őket: ,,Igaz-e Sadrak, Mesak és Abednegó, hogy nem tisztelitek isteneimet, és az aranyszobrot sem imádjátok, amelyet állíttattam?
15 Nos, hát készen vagytok-e rá, hogy mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola és citera, hárfa és lant, duda és a többi zeneszerszám hangját, leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készíttettem? Mert ha nem imádjátok, még ebben az órában tüzes kemencébe vettetlek benneteket. S van-e olyan isten, aki megment titeket a kezemtől?"
16 Sadrak, Mesak és Abednegó így feleltek Nebukadnezár királynak: ,,Nincs szükség rá, ó király, hogy mi feleljünk parancsodra.
17 Ha a mi Istenünk, akit tisztelünk, meg akar minket menteni, akkor a tüzes kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király.
18 De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király, hogy isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állíttattál, nem imádjuk."
19 Ekkor Nebukadnezár haragra lobbant, arca lángba borult Sadrak, Mesak és Abednegó miatt, és kiadta a parancsot, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsék be.
20 Aztán megparancsolta serege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mesakot és Abednegót, és vessék őket a tüzes kemencébe.
- Biblia Dán Jn 8,31-42
Jézus és Ábrahám.
31 Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: ,,Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek,
32 megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket." 33,,Ábrahám utódai vagyunk - felelték -, s nem szolgáltunk soha senkinek. Miért mondod hát, hogy szabadok lesztek?"
34 Jézus így válaszolt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Mindenki szolga, aki bűnt követ el.
35A szolga nem marad ott mindig a házban, a Fiú azonban mindvégig ott marad. 36 Ha tehát a Fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek.
37 Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok. Mégis az életemre törtök, mert nem fog rajtatok a szavam.
38 Én azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam, ti azt teszitek, amit atyátoktól tanultatok."
39 Erre közbevágtak: ,,A mi atyánk Ábrahám!" Jézus így folytatta: ,,Ha Ábrahám fiai vagytok, azt tegyétek, amit Ábrahám tett.
40 De ti az életemre törtök, bár az Istentől hallott igazságot hirdetem nektek. Ábrahám ezt nem tette.
41 Azt teszitek, amit atyátok tett." De tovább erősködtek: ,,Nem házasságtörésből születtünk, egy atyánk van, az Isten."
42 Jézus ezt válaszolta: ,,Ha Isten volna az atyátok, akkor szeretnétek engem. Mert az Istentől való vagyok, tőle jöttem. Hisz nem magamtól jöttem, hanem ő küldött.
*
Csütörtöki napra Nagyböjt 6. hete
A nagyböjt megfelelő idő arra, hogy kimutassuk érdeklődésünket a másik iránt, akár egy kicsi, de konkrét jellel, mely egyben kifejezi a közös emberségben való részesedésünket.
- Biblia Ter 17,3-9;
3 Erre Ábrám arcra borult, Isten pedig azt mondta neki:
4,,Nézd, ez az én szövetségem veled. Te népek sokaságának atyja leszel.
5 Ezért ne hívjanak többé Ábrámnak, hanem Ábrahám legyen a neved, mivel népek sokaságának atyjává teszlek.
6 Szerfölött megsokasítlak, néppé teszlek és királyok származnak tőled.
7 Szövetséget hozok létre köztem és közted, majd utánad utódaid Istene leszek. 8 Neked és utánad utódaidnak adom a földet, amelyen most mint jövevény tartózkodol: Kánaán egész földjét örök birtokul, és én Istenük leszek."
9 Isten tovább beszélt Ábrahámhoz: ,,De tartsd meg szövetségemet, te és utánad utódaid minden nemzedéken át.
- Biblia Jn 8,51-59 51 Bizony, bizony, mondom nektek: aki megtartja tanításomat, az nem ízleli meg a halált örökre."
52 A zsidók közbevágtak: ,,Most aztán igazán meggyőződtünk róla, hogy ördögtől megszállott vagy! Ábrahám is, a próféták is meghaltak, s te azt állítod: Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre.
53 Csak nem vagy nagyobb Ábrahám atyánknál? Mert hisz ő meghalt. S a próféták is meghaltak. Mivé teszed magad?"
54 Jézus így válaszolt: ,,Ha én dicsőíteném meg magam, mit sem érne a dicsőségem. Atyám dicsőít meg, akiről azt mondjátok ugyan, hogy Istenetek,
55 de nem ismeritek. Én azonban ismerem, s ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóan hazug volnék. De ismerem, és megtartom tanítását.
56 Ábrahám, a ti atyátok örült, hogy megláthatja napomat. Meg is látta, és örült neki."
57 A zsidók felháborodtak: ,,Ötvenesztendős sem vagy, s láttad Ábrahámot?"
58 Jézus így válaszolt: ,,Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok."
59 Erre követ ragadtak, s meg akarták kövezni, de Jézus eltűnt előlük, és elhagyta a templomot.
*
Pénteki napra Nagyböjt 6. hete
A másik szenvedése megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem törékenységére emlékeztet, és az Istentől és a testvérektől való függőségemre.
- Biblia Jer 20,10-13;
10 Hallom sokak gyalázkodását: ,,Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!" Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: ,,Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta."
11 De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallanak és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük.
12 Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd láthassam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. 13 Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat! Mert kiszabadította a szegény lelkét a gonoszok kezéből.
- Biblia ;Jn 10,31-42
31 A zsidók újra köveket ragadtak, s meg akarták kövezni.
32 Jézus megkérdezte tőlük: ,,Láthattátok, mennyi jót vittem végbe Atyám erejéből. Melyik jótettemért akartok megkövezni?" ,,Nem jótettedért kövezünk meg -
33 felelték a zsidók -, hanem a káromlásért, azért hogy ember létedre Istenné teszed magadat."
34 Jézus folytatta: ,,Hát nincs megírva törvényetekben: Én mondtam: istenek vagytok?
35 Ha már azokat is isteneknek mondta, akikhez az Isten szólt, és az Írás nem veszítheti érvényét,
36 akkor hogy vádolhatjátok káromlással azt, akit az Atya megszentelt és a világba küldött, azért, mert azt mondtam: Isten Fia vagyok?
37 Ha nem Atyám tetteit viszem végbe, ne higgyetek nekem.
38 De ha azokat viszem végbe, akkor ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy végre lássátok és értsétek: az Atya bennem van s én az Atyában vagyok."
39 Erre ismét el akarták fogni, de kiszabadult kezük közül.
Jézus átkel a Jordánon.
40 Ezután Jézus ismét átment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott is maradt.
41 Sokan fölkeresték, mert így gondolkodtak: ,,János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit mondott róla (Jézusról), az mind igaznak bizonyult."
42 És sokan hittek benne.

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Kedves Júdás
  2019-03-18 16:14:20, hétfő
 
  Egy bíboros levele, mely itt olvasható Link  
 
0 komment , kategória:  vallás  
Párbeszéd a liturgiáról: Lila árnyalatok
  2019-03-18 16:10:56, hétfő
 
  Fehérváry Jákó OSB liturgikus jegyzetét olvashatják. Link  
 
0 komment , kategória:  vallás  
P. Dr. Barsi Balázs OFM nagyböjti konferencia.....
  2019-03-18 15:54:56, hétfő
 
  A Ferences Alapítvány támogatásával ismét élő adásban közvetítik Barsi Balázs OFM a Budapest-belvárosi ferences templomban nagyböjt vasárnapjain tartott hagyományos konferenciabeszéd-sorozatát.
A nagyböjti szent időszak kezdetével folytatódik Barsi Balázs konferenciabeszéd-sorozata. A Ferences Alapítvány jóvoltából a Ferences Rendtartomány 2019 nagyböjtjében is élőben közvetíti a Balázs atya által celebrált vasárnapi ,,fél hetes" szentmiséket és az azt követő elmélkedéseket
........


P. Dr. Barsi Balázs OFM nagyböjti konferenciabeszéde.
Videó Link

 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Tiszta szívvel lássuk meg az Istent.
  2019-03-18 15:47:29, hétfő
 
  Cantalamessa első nagyböjti prédikációja a Vatikánban:
Raniero Cantalamessa kapucinus szerzetes, a Pápai Ház szónoka megtartotta első elmélkedését a Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent jézusi boldog mondás jegyében. Raniero Cantalamessát II. János Pál pápa 1980-ban nevezte ki a Pápai Ház szónokává, és azóta, immár majdnem negyven éve tölti be ezt a felelősséggel teli hivatást.
Bővebben Link
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 20 
2019.02 2019. Március 2019.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 508 db bejegyzés
e év: 1573 db bejegyzés
Összes: 38279 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 443
  • e Hét: 8020
  • e Hónap: 42212
  • e Év: 250336
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.