Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 43 
Szent József segítsége....
  2019-10-16 10:19:13, szerda
 
  Ó, áldott Szent József!
A kiscica
A második világháború alatt lengyel nővérek egy árvaházat működtettek Varsóban. Nagy szegénység volt akkoriban, a nővérek pedig egyedül az Isteni Gondviselésből éltek. Egy nap elfogyott a tej, ami pedig elengedhetetlen a gyerekek egészséges fejlődéséhez. Mit lehet tenni ilyen kilátástalan helyzetben? Az elöljáró megkérte Ewa nővért, a konyhást, hogy a közösség szokásához híven intézzen kérelmet - rajz formájában - Szent Józsefhez, és helyezze az ikonja mögé. Ewa nővér tanácstalan: a fehér lapon hogyan ábrázolhatná a fehér tejet? Valahogy csak megoldotta a kérdést...
Másnap egy városbeli férfi kopogtatott a kolostor ajtaján. Épp csak beugrott, hogy üdvözölje a nővéreket, és ajándékot is hozott nekik. A nővérek megörültek: biztosan megérkezett a tej! Nagy meglepetésükre és csalódásukra azonban a vendég nem mást, mint egy macskát hozott nekik, egy kis házi cicát... Milyen furcsa ajándék!
A vendég megkérdezte:
- Van szükségük valamire?
A nővérek egyszerre felelték:
- Igen, tejre!
- Tejre? - kiáltott fel a látogató. - Hiszen nekem rengeteg van! Máris hozom, amilyen gyorsan csak tudom!
A tejszállítmány még aznap megérkezett. Az elöljárót azonban nem hagyta nyugodni ez a macska-dolog. Megkérte a konyhás nővért, hogy mutassa meg neki, milyen kérelmet tett Szent József ikonja mögé. Amint meglátta a rajzot, nevetésben tört ki. Ewa nővér ugyanis egy buzgón lefetyelő macskát rajzolt a papírra! Szent József nagy jóságában először a macskát szerezte meg, majd a tejet.

 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Szent Ágoston imája
  2016-08-29 11:22:36, hétfő
 
  Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény
lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tedd koldus voltomat.
Gyengélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a
betegeknek van szükségük orvosra. Bicegve jövök hozzád és ezt mondom:
Irányítsd lépteimet a te ösvényeiden! Mint vak tapogatózom hozzád és ezt
mondom: Világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát
Szent Ágoston
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Kedd Sz. Antal napja
  2016-08-23 10:39:39, kedd
 
 
Reggeli ima Szent Antalhoz
Ó dicsőséges Szent Antal, kegyes, jó pártfogóm! Íme, neked szentelem e napnak legelső perceit, tisztelettel köszöntve téged, és kívánva, hogy ezen a napon ezrek és ezrek köszöntsenek és tiszteljenek téged velem mindenütt, ahol az Isten napja felragyog. Neked ajánlom föl testemet, lelkemet, minden gondolatomat, szavamat és cselekedetemet e mai napon. Ó védj engem ma a gonosz kísértő ellen, adj nekem buzgó és tiszta szívet, hogy erényed nyomdokáról le ne térjek. Különösen könyörgöm szent áldásodért, amely megoltalmazzon minden bűntől és szerencsétlenségtől e nap folyamán. Eszközöld ki a mindenható Istentől, hogy kegyelmével vezéreljen minden utamban-dolgomban, hogy minden, amit ma teszek, Isten dicsőségére, a te
tiszteletedre és lelkem örök üdvére szolgáljon. Ha pedig mindazonáltal megbotlanám s egyben-másban megbántanám jó Istenemet, ó ne szűnj meg kérni Isten Ő szent Fölségét érettem, hogy a bűnbocsánat édes reményében térhessek nyugovóra e nap alkonyán, s magasztalhassam Isten irgalmát, ki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Szent Leopold Lipót Mandic
  2016-07-08 18:23:26, péntek
 
  Bogdan Ivan Mandić néven született 1866-ban. A Bogdan név azt jelenti: Isten ajándéka. A Mandić házaspár tizenkettedik gyermeke valóban Isten nagyszerű ajándéka lett, nemcsak családja számára. Dalmát származású szülei, Peter és Karoline Herceg Noviban éltek, Dubrovniktól negyven kilométerre. Itt született Bogdan 1866. május 12-én. A vallás az egész család életében fontos szerepet játszott. Karoline asszony különösen Jézus Édesanyja iránt tanúsított nagy tiszteletet, amit gyermekei szívébe is sikerült beoltania.
Bogdan nevelésének szülei gyermekkorától kiemelt figyelmet szenteltek. Alacsony termete miatt félresikerült kis teremtménynek látszott. Gyenge hangja volt és még egy kicsit selypített is. A jelentéktelen külső mögött azonban olyan belső értékek rejlettek, amelyek később bontakoztak ki, és keltettek csodálatot az emberekben.
1882-ben belépett a kapucinusok udinei szemináriumába. Ismerősei azzal vigasztalták édesanyját, hogy ott legalább jól elrejtőzhet a fiú, hiszen a házasságra úgysem lenne semmi esélye. Karoline asszony nem sokat adott szavaikra, rendületlenül imádkozott és bízott.
Bogdan két év múltán úgy döntött, hogy teljesen elkötelezi magát a kapucinus rendben. 1884-ben elkezdte a noviciátust a velencei tartományban. Beöltözésekor vette fel a Leopold rendi nevet. Ünnepélyes fogadalmait 1888-ban tette le Padovában. Ezután folytatta teológiai tanulmányait Udinében. 1890. szeptember 20-án pappá szentelték a velencei Santa Maria della Salute templomban.
A fiatal kapucinus Leopold atya állandó gyóntató lett a velencei kolostorban. Elöljárói valószínűleg el akarták rejteni a gyóntatószékben. Bizonyára nem gondolták, hogy ezzel öntudatlanul a Szentlélek indítását követték. Hamarosan kiderült ugyanis, hogy Leopold atya karizmatikus lelkivezetői adottságokkal rendelkezik. Hét éven át maradt gyóntató Velencében. Ezután házfőnöki kinevezést kapott a rend dalmáciai kolostorába, majd néhány év múlva visszakerült Olaszországba. Több kolostorban megfordult rövidebb ideig, míg végül 1909-ben Padovába költözött. Élete hátralévő részét itt élte le.
Itt ütötte fel - ahogy ő maga mondogatta tréfásan - ,,főhadiszállását" egy levegőtlen, sötét cellában, a templom és a kolostor között. Ebben a télen jéghideg, nyáron fülledt kis szobácskában, használt fotelben ülve töltötte napjai jórészét évtizedeken át gyónói között, akik megállás nélkül ostromolták ,,főhadiszállását". Világi hívek, papok és szerzetesek egyaránt megfordultak gyóntatócellájában, de több püspök, köztük a későbbi I. János Pál pápa is igénybe vette lelki vezetését.
Leopold atyából szinte sugárzott a mély vallásosság és a Szent Szűz iránti gyermeki bizalom. Sok különös, sőt csodás esemény történt körülötte, de ezeket mindig igyekezett titokban tartani. Egyes eseményeket előre megjövendölt.
Egyik bizalmas barátjának többek között megjósolta a padovai kolostor bombázását. Hozzátette azonban, hogy az ő cellája sértetlen marad, mivel ezen a helyen Isten sok csodás dolgot művelt. 1944. május 19-én öt bomba földig rombolta a kolostorépületet. Semmi más nem menekült meg, csak Leopold atya cellája és egy Mária-szobor.
Elsősorban szívből fakadó bölcsességével, alapos teológiai tudásával, valamint rendkívüli jóságával, és az emberi gyengeségekkel szemben tanúsított mély megértésével vonzotta az embereket a páter. Bele tudta élni magát a bűnösök helyzetébe, lenyűgöző egyszerűséggel helyezte minden gondjukat Jézus Anyjának kezébe. Lángoló szeretettel ragaszkodott a Szent Szűzhöz. Előfordult, hogy egy-egy nehéz, bonyolult ügy esetében félbeszakította a gyónást, és a gyónó türelmét kérve felállt: egy ideig Mária szobra előtt imádkozott, aztán rendszerint jóságos és örömteli mosollyal tért vissza a gyóntatószékbe.
1934-ben sikerült eljutnia Lourdes-ba. Ez volt talán élete legszebb élménye. Mély megindultságában azonnal beült a gyóntatószékbe. Ott érezte magát otthonosan, ott lehetett leginkább hasznos mások számára.
Egész életében sokat betegeskedett. Élete végén rák támadta meg. A legsúlyosabb szenvedéseket is hősiesen tűrte, soha nem panaszkodott, nem húzta ki magát semmilyen kötelesség alól. Szenvedéseit felajánlotta engesztelésül az emberi bűnökért. 1942. július 30-án halt meg. Utolsó sóhajként a Salve Regina ima szavai hagyták el ajkait: ,,Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!"
Az alacsony termetű kapucinust, a lélek óriását Boldog VI. Pál pápa avatta boldoggá 1976. május 2-án.
1983. október 16-án a római Szent Péter téren Szent II. János Pál pápa a szentek sorába ik-tatta.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Dicsőséges Szent Antal!
  2016-04-19 12:26:59, kedd
 
 
Mennyei fényben ragyogsz a szentek és boldogok társaságában. Tekints le rám, aki a világ bajaival és kísértéseivel küszködöm. Példát adtál, hogyan kell jámbor élet által kiérdemelni a boldog kimúlás kegyelmét. Add kérlek, hogy pártfogásod által szerencsésen megmeneküljek az örök kárhozattól.
Őriz meg kedves védőszentem, a hirtelen és véletlen haláltól.
Eszközöld ki számomra Istentől azt a kegyelmet, hogy halálomra buzgón elkészüljek, minden bűnömtől megtisztuljak, és méltó legyek Istent színről színre látni, magasztalni és áldani örökké.
.✝
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
IMA Szent Antalhoz
  2016-04-19 12:25:58, kedd
 
  IMA SZENT ANTALHOZ
.
Megtört és alázatos szívvel fordulok hozzád, szomorodottak vigasztalója, szent Antal!
Térdre hullva kérlek, tekints szenvedéseimre s ama súlyos keresztre, mely alatt nyögök.
Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik.
Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, aki bár kéréseinket irgalmasságánál fogva meghallgatná, igazságosságánál fogva segélyét az érdemtelenekkel szemben halogatja.
De te, ó, Szent Antal, aki hű szolgája vagy, mi mindent nem tehetsz e szerető atyai szívnél!
Mit tagadhat meg ez az igazságos bíró tetőled, bizalmas barátjától?
Azért erős pártfogóm, arra kérlek, eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát,
hogy a kívánt segítséget bajomban annál könnyebben elnyerhessem.
Nyerj meghallgatást ügyemben, hogy a szentjeiben csodálatos Istent itt e földön s az örökkévalóságban dicsérhessem és magasztalhassam.
.✝
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Kedd Szent Antal napja
  2016-03-22 11:37:51, kedd
 
  SZENT ANTAL ~ ISTEN KEDVES SZENTJE
Hatalmas csodatevő erődben bízva, hozzád
menekülök szükségeimben, testi-lelki bajaimban.
Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid
szeretetének tüzétől, hogy méltó voltál
a szegénységben született
kis Jézust karjaidon hordozni.
Azért fordulok hozzád teljes bizalommal,
és kérlek, légy közbenjáróm az édes Üdvözítőnél,
hogy könyörüljön rajtam mostani szükségemben.
Nyerd meg hát számomra azt a kegyelmet,
amelyért alázattal esedezek hozzád:
hogy erősítsd meg lelkem és vezess a
nekem rendelt úton.
Ha megsegítesz engem, ó, dicsőséges Szent Antal,
akkor alamizsnát ajánlok fel a szegényeknek, akiket
annyira szerettél a földön.
Ámen.
Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

IMA SZENT ANTAL TISZTELETÉRE
Mindenható örök Isten, aki néped számára Szent Antalt kiváló igehirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted, add, hogy az ő segítségével a krisztusi élet útján járjunk, és minden nehézségünkben érezzük támogatásod. Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Reményik Sándor Szent Józsefről
  2016-03-19 14:33:04, szombat
 
  Jézus nevelőapja az iparosok és a jegyesek mellett a Katolikus Egyház védőszentje is.
Reményik Sándor (1890-1941) erdélyi magyar költő elsősorban a gyermekét féltő szeretettel figyelő apát mutatja meg fájdalmasan szép versében.

József, az ács, az Istennel beszél
Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, - és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek... ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok.
Anyja szemei s a Te szemeid,
Istenem, a Te szemeid azok.
Gyönyörűséges és szörnyű szemek,
Oly ismerősek, s oly idegenek...
Ez az ács-műhely... ezek a forgácsok...
Mit tehettem érte?... Mit tehetek?
Én tanítottam fogni a szerszámot,
Mégis rá fogják majd a kalapácsot.
Úgy félek: mi lesz?
Most is ki tudja, merre kóborog,
Tekintetétől tüzet fog a műhely,
Tüzet a világ, s egyszer ellobog.
Ó, jó volt véle Egyiptomba futni
S azután is óvni a lépteit,
Fel a templomig, Jeruzsálemig,
Míg egyszer elmaradt...
Ó, jó volt, míg parányi rózsaujja
Borzolta szürkülő szakállamat,
Ezüst nyomot hagyott már akkor is,
Komoly nyomot parányi rózsaujja.
S most olyan más az útja...
Vezetném és Ő vezet engemet.
Csak azt tudom, a Te utadon jár,
Magasságos,
De ki tudja a Te ösvényedet?
Te vagy az atyja, - én senki vagyok,
Az Evangéliumban hallgatok,
S hallgat rólam az Evangélium.
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Szent Bálint, - a Kr.u. 269. február 14-én,
  2016-02-14 18:02:57, vasárnap
 
  Szent Bálint, - a Kr.u. 269. február 14-én,
hitéért kivégzett római pap volt .
A szerelmesek védőszentje lett. Miért?
Mert szép szokása volt,
a római ifjú házaspárokat,
saját kertjéből szedett virágcsokorral
megörvendeztetni.
A jegyesek és fiatal házasok védőszentjévé lett, -
a 14. századtól.
Köszöntsük egymást is, e napon!
Annál is inkább, mert valamennyien,
vagy voltunk, vagy vagyunk,
(minden ellenkező híresztelés ellenére,
ez lehetséges,
még az 50. házassági évfordulón túl is,
én csak tudom!)
- vagy leszünk szerelmesek.
Adjon Isten szép szerelmet,
- akinek még nincs.
Akinek pedig már van, borítsa virágba,
s tegye gyümölcsözővé,
hogy ÉDES HAZÁNKNAK IS
LEGYEN HASZNA BELŐLE!
Sajnos, úgy tűnik, -
a mai fiatalok nem képesek felnőni
az érett szerelmi vallomáshoz.
Nem szánnak kellő időt és energiát arra,
hogy megismerjék,
- először önmagukat!
És Őt, - kit a jó Isten annyi ember közül
szép ajándékul, - neki küld.
Aki ki tudja mondani szerelmének,
a FELELŐSSÉGTELJES IGENT,
- amely, egy életre vállalja a másikat, -
annak igaz ünnep az a pillanat!
S az, - örökké tart!
(Bálint naptól függetlenül, - is...)
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
Boldog Özséb
  2015-01-21 11:03:11, szerda
 
  BOLDOG ÖZSÉB
'Nevéhez fűződik a magyar eredetű szerzetesrend. a pálosok alapítása és megszervezése, amely mind vallási, mind művelődésügyi téren igen jelentős szerepet játszott nemcsak hazánk, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében is. '
Boldog Özséb Magyarország akkori fővárosában, Esztergomban született 1200 körül derék és előkelő szülőktől. Teremtőjéhez és Megváltójához éjjel és nappal jámbor imádságokkal könyörgött. Sokat virrasztott, és minden idejét Isten tiszteletére, elmélkedésre vagy tanulásra fordította ez a rendkívül értelmes ifjú. Minden percet kihasznált. Érdemeiért korán esztergomi kanonoknak nevezték ki. Gyakran vendégül látta a magányos barlangokban lakó embereket, akiknek társaságát annyira megkedvelte, hogy elhatározta, ő maga is elhagyja a világot. A tatárjárás után 1245 táján társaival a Pilisbe vonult remetének. Az isteni kegyelem fényétől megvilágosítva 1250-ben a magyar remetéket egybegyűjtötte és Esztergom közelében a Szent Kereszt tiszteletére kis templomot és monostort épített. 1262-ben IV. Orbán pápától Szent Ágoston Reguláját kérte rendje számára, amelyet azonban nem nyerhetett el a remetetestvérek nagyfokú szegénysége miatt. Ezért a pápa megbízásából Pál, veszprémi püspök adott a remeteközösségnek életszabályt. Remetetestvéreivel még 20 évig élt közösségben, amelyet Első Remete Szent Pál oltalmába ajánlott. Végül testvéreit Isten és a felebarát szeretetére buzdítva és őket üdvös tanításokkal megerősítve 1270. január 20-án elhunyt az Úrban. (Gyöngyösi Gergelynek Az Első Remete Szent Pál rendjében levő remete testvérek élete című könyvéből). Sírját és a Szent Kereszt monostort a törökök valószínűleg már 1526-ban elpusztították. Folyamatos tisztelete miatt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2004. november 16-án, a Pálos Rendi Naptár megerősítése alkalmával engedélyezte, hogy őt boldogok között tisztelhessük.
'A fehér ruhás pálosok öt házban éltek Magyarországon.
Ma hozzávetőlegesen 300 pálos szerzetes él a világ különböző tájain: 11 lengyelországi, 1 horvát, 1 római, 1 svéd és 3 amerikai házban. Pálosok gondozzák a világhírű czestochowai kegyhelyet.'
Forrás ~ Internet
 
 
0 komment , kategória:  Szentek  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 43 
2024.03 2024. április 2024.05
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 0 db bejegyzés
e év: 37 db bejegyzés
Összes: 8742 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 423
  • e Hét: 990
  • e Hónap: 1652
  • e Év: 52443
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.