Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 66 
Az Isteni Irgalmasság kilenced
  2018-03-30 17:24:55, péntek
 
  (Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig)


Kilenced az Isteni Irgalmassághoz
Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.

,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.''

Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.'' - Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.Első nap
,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.''

1211 Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,

A bűnös ember egyetlen mentsvára,

Te az irgalom és könyörület tengere vagy,

Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.Második nap
,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.''

1213 Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása

A tiszta szívekben lel lakásra,

Kik az irgalom tengerében megfürödtek,

S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.Harmadik nap
,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.''

1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,

Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.

Mindenkire könyörülő szemmel nézel,

Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

Negyedik nap
1216 ,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!''

1217 Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége

Gyújtson világot a lelkek éjébe!

Add, hogy Téged ők is megismerjenek,

És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.Ötödik nap
,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet - az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.''

(61)

Kik egységed köntösét szétszaggatták,

Szíved számukra is irgalom-forrás.

Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,

Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.Hatodik nap
,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.''

1221 (62) Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.'' Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek

Már itt a földön a mennyországgal élhet.

S alázatos szívének illata

Magát a Teremtőt is megragadja.

1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

Hetedik nap

1224 ,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.''

1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,

Isten különösképpen szereti.

Mindig közel van az élő víz forrásához,

Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat - végtelen irgalmasságodat - különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok,

mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.''

Nyolcadik nap

,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük... Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.''1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.A tisztítótűz szörnyű hőségébőlIrgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.A szívedből folyt vér- és vízpatak.Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Kilencedik nap

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! - E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.''1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.A tűz és a jég együtt meg nem lehet,Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.Ó, Uram, irgalmad még nagyobbNyomorúságot is megold.Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét...Az Irgalmasság órája (15:00)1320 Jézus mondja: ,,Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.''Az Irgalmasság rózsafüzére:476 ...e szavakat hallottam: ,,Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; majd a kis szemekre: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!"

 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Imádság AZ OLAJFÁK-HEGYÉN VÉRREL VEREJTÉKEZŐ KRISZTUSHOZ...
  2018-03-30 10:38:58, péntek
 
  IMÁDSÁG AZ OLAJFÁK-HEGYÉN VÉRREL VEREJTÉKEZŐ KRISZTUSHOZ...

Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged.
Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bünős vágya, üdve és reménysége.Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig. Kérlek emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot!
Emlékezzél Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztald őket.
Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál: " SZOMORÚ AZ ÉN LELKEM MINDHALÁLIG."
Emlékezz Uram a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Judás elárult. Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak, és három bíró elitélt, mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt. Emlékezz Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tővissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak , oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek.
Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztre feszítésed előtt kellett elszenvedned, kérlek hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét, add, hogy büneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem!
Ámen.

 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Az Eucharisztia előtt
  2018-03-30 08:59:17, péntek
 
  Az Oltáriszentség ünneplése egyben húsvéti lakoma is.
A katolikusok helyesen teszik, ha gyakran járulnak szentáldozáshoz.
A hívek minden alkalommal áldozhatnak, amikor a szentmiseáldozaton részt vesznek.
Aki azonban tudja, hogy van megbocsátatlan halálos bűne, annak előbb a bűnbocsánat szentségét kell felvennie.
Szentáldozás előtt egy óra hosszat nem szabad sem enni, sem inni.
Orvosságot szabad bevenni.
Vizet szabad inni.
A betegeknek csak tizenöt percen át kell böjtölniük.
A nem-keresztények és a katolikus Egyházzal nem teljes egységben élő keresztények nem vehetik magukhoz az Oltáriszentséget.
Az Oltáriszentség a hit, az élet és az imádás egységét jelenti. Ha nem-katolikusok áldoznának, az olyan egységet fejezne ki, amely a valóságban még nem létezik; ezért az egységért mindnyájunknak imádkoznunk kell.
A szentáldozás erősíti Krisztussal való egységünket.
A szentáldozás elszakít bűneinktől.
A szentáldozás a hívők egységét teremti meg.
A szentáldozás a szegények felé fordít bennünket.
Az Oltáriszentség az eljövendő dicsőség ígéretét is tartalmazza.
Az Oltáriszentség azt jelzi, hogy Isten országa be fog teljesedni a jövőben.
Az Oltáriszentség azokkal egyesít, akik a mennyben már most az Istennel való egység örömében élnek.
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Szent óra
  2018-03-30 08:58:31, péntek
 
  SZENT ÓRA

A Szent Óra ájtatossági gyakorlat az Olajfák hegyén halálfélelmét elszenvedő Megváltónk tiszteletére. Lényege abban áll, hogy egy óra időtartamra lélekben képzeljük el magunkat az Olajfák hegyén Üdvözítőnk oldalára, mélyedjünk el halálfélelmében, s ez által isteni Szívének nyújtsuk ama vigasztalást, amelytől alvó tanítványai megfosztották. Egyúttal esedezzünk az Atyához könyörületességért, bűneink bocsánatáért.
Maga az isteni Üdvözítő kérte ezt az ájtatossági gyakorlatot, Alacoque Szent Margittól, kinek csodálatos módon nyilatkoztatta ki isteni Szívének emberszeretetét. Így szólt hozzá: ,,Minden csütörtökről péntekre virradó virradó éjszakán, részesítelek Téged ama mélységes szomorúságban, amelyet én az Olajfák-kertjében átéltem...
E célból minden csütörtök éjjel, 11 órától 12 óráig ébren kell lenned, s velem egy órát imában eltöltened. Az imában esedezzünk Isten haragjának enyhítéséért, könyörületességért a bűnösökkel szemben, valamint nyújtson ez az ima vigaszt számomra ama fájdalomért, melyet akkor éltem át, mikor tanítványaimtól elhagyatottnak éreztem magam..."
Alacoque Szent Margit hűségesen teljesítette Jézus Szent Szívének kívánságát, és a neki oly tetsző ájtatosságra másokat is megtanított.

Mikor végezzük a Szent Órát?

A Szent Óra csak csütörtöki napokon tartható. A legmegfelelőbb időpont a csütörtök éjjeli óra 11-12-ig, mikor Üdvözítőnk az Olajfák hegyén elszenvedte halálfélelmét és vérrel verejtékezett. XVI. Gergely pápa engedélyezte a Szent Óra tartását már csütörtök délután 2 órától.

Hol tartsuk a Szent Órát?

Ez az ájtatosság mindenütt, otthon vagy más megfelelő helyen tartható. De a legalkalmasabb hely, a templomban, az Oltáriszentség előtt.

Hogyan tartsuk a Szent Órát?

Lélekben legyünk ott az Olajfák hegyén isteni Üdvözítőnk oldalán, és érezzük át fájdalmas halálfélelmét. Hatalmas és gyümölcsöző elhatározások és késztetések kimeríthetetlen forrását rejti magában ez a titok. Minden szenvedést, amit Jézus passiója alatt magára vállalt, átélte ama rettenetes éjjelen. Azok a gyalázkodások és istenkáromlások is, amelyek Őt az idők végezetéig a Tabernákulumban érik majd, mérhetetlenül megsebezték Szentséges Szívét. ez az elmélkedés szolgálja a Szent Óra szellemét.
Természetesen más imákhoz is folyamodhatunk a Szent Óra alatt, melyek Isteni Üdvözítőnk szenvedéseire vonatkoznak.
A nyilvános Szent Órát célszerű kihelyezett Szentségtartó előtt tartani, ünnepélyes áldással befejezve.

 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő  
Bill Gates egy középiskolában 11 olyan dologról beszélt
  2018-03-29 20:11:11, csütörtök
 
  Bill Gates egy középiskolában 11 olyan dologról beszélt, amit a mai gyerekek nem tanultak és valószínűleg sosem fognak megtanulni az iskolában.
Arról beszélt, hogy az "érezd jól magad"-stílusú és "politikailag korrekt" oktatás egy generációnyi gyereket hagyott a valóság leghalványabb ismerete nélkül oly módon, hogy a valódi világban nagy eséllyel el fognak bukni.
1. szabály:
Az élet sosem igazságos - szokj hozzá!
2. szabály:
A világot nem érdekli az önérzeted. A világ azt várja el tőled, hogy érj el valamit AZELŐTT, hogy önérzeteskedsz.
3. szabály:
NEM lesz évi nettó 12 milliós fizetésed közvetlenül a középiskola után. Nem lesz belőled rögtön vezérigazgató-helyettes és nem kapsz céges autót. Azt ki kell érdemelni.
4. szabály:
Azt hiszed, hogy kemény veled a tanár? Várj csak, míg találkozol a főnököddel!
5. szabály:
A hamburgersütés nem ássa alá a méltóságodat. A nagyszüleid idejében más kifejezéssel illették: lehetőség.
6. szabály:
Ha elcseszed, az NEM a szüleid hibája, szóval ne nyávogj, hanem tanulj a hibáidból!
7. szabály:
A születésed előtt a szüleid nem voltak "uncsik". Azért váltak ilyenné, mert akörül forog az életük, hogy megkeressék a csekkekre, és úgy általában az életedre valót, kimossák a ruhádat, és hallgassák az öndicsérő áradozásodat, hogy mennyire jófej srác vagy. Szóval mielőtt nekiugrasz az esőerdőket megmenteni a szüleid generációja okozta káros hatásoktól, előtte megpróbálhatnád kiganézni a disznóólat a saját szobádban.
8. szabály:
Az iskolában lehet, hogy elfogadták a győzteseket és a veszteseket is. Az élet azonban NEM ilyen. Az iskolában kijavíthatod a rossz jegyeket, és annyi időt kapsz a helyes válasz megtalálására, amennyit csak akarsz. Ennek azonban SEMMI KÖZE NINCS a valós élethez.
9. szabály:
Az életet nem iskolai félévekben mérik. Nincs nyári szünet. És nagyon kevés munkáltatót érdekel, hogy te meg akarod találni önmagadat, arra ugyanis ott van a szabadidőd.
10. szabály:
A tévé NEM a valós életet mutatja be. A valóságban az embereknek muszáj dolgozni menni, és nem üldögélnek naphosszat a kávézóban.
11. szabály:
Légy kedves az uncsi, eminens stréberekhez. Könnyen lehet, hogy az egyikük egyszer a főnököd lesz...

(Forrás: Pápai Tamás)
 
 
0 komment , kategória:  Bölcsességek  
Az imádkozás lehetősége és nehézsége
  2018-03-29 19:56:43, csütörtök
 
 
"Te pedig , mikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtódat, és imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..."
(Máté 6:6)

Jézus nem mondta, hogy "álmodozz titkon Atyádról", hanem ezt: "imádkozz titkon a te Atyádhoz."
Az imádkozáshoz akaraterő kell. Miután beléptünk titkos kamrácskánkba és bezártuk az ajtót, a legnehezebb imádkozni. Nem tudjuk összpontosítani figyelmünket, és ide-oda kalandozó gondolataink megzavarnak. A nagy harc azért folyok, hogy legyőzzük belső szétszórtságunkat. Uralkodnunk kell gondolatainkon és egész akaratunkat az imádságra kell összpontosítanunk.
Legyen külön helyünk az imádkozásra. De amikor odamegyünk, mintha a legyek bántanának:"Ezt meg azt meg kell tenni, hű, ezt se csináltam meg; ide meg oda még el kell mennem... stb." Zárd be az ajtót! Csak úgy lehetsz titkon, csendben, ha szándékosan becsukod az ajtót minden érzés és kedélyhullámzás elő, mert Isten előtt vagy. Ő titkon van és titkon néz. Nem úgy, mint mások, vagy ahogyan mi nézzük magunkat.
A csendességben lehetetlen Istenben kételkednünk; nagyobb bizonyosságunk van felőle, mint bármi másról. "Atyátok titkon van" és sehol másutt - mondja Jézus. Ezen a titkos helyen látod meg, a dolgok megszokott folyásában is, hogy Isten mindig ott van.
Szokd meg, hogy mindent Istennel beszélj meg. Ha nem tanulod meg, hogy a felébredés első pillanatában tágra nyisd az ajtót és beengedd Istent, akkor egész nap hamis vágányon halad a munkád. De nyisd csak tágra az ajtót előtte, imádkozz hozzá, aki titkon van, és minden látható cselekvésed is magán hordja majd Isten jelenlétének ismertetőjegyét.

(Oswald Chambers)
 
 
0 komment , kategória:  Lelkipásztori elmélkedés  
Minőségi idő
  2018-03-29 19:52:04, csütörtök
 
  Az Istennel kettesben töltött időből származik a látás...ezekben a csendes perceinkben adja Isten ajándékait és azokat a "csemegéket", melyek a rohanó ember elől el vannak zárva.
Ahhoz, hogy egyedül tudjunk lenni Istennel, valamit el kell küldenünk: rokonokat, barátokat, ütemterveket...lehetőségeket....más emberek véleményét.
Te is választhatsz, hogy emberek rabszolgája leszel, vagy Isten elvárásait igyekszel betölteni. A kettőt egyszerre nem lehet. Ha az utóbbit teszed, élő víz forrésai fakadnak bensődből , és Istentől kapsz erőt.
(Mai Ige)
 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő  
Isten jó ajándékai
  2018-03-29 19:50:40, csütörtök
 
  Volt már, hogy azt éreztük, semmink sincs? Nézzük csak végig, mennyi mindent kaptunk Istentől!

Angyalait küldte, hogy vigyázzanak ránk, adta Szentlelkét, hogy bennünk lakjon, egyházát, hogy bátorítson bennünket, és igéjét, hogy vezessen.
Amiko megszólalunk, ő mindig figyel; kérünk valamit és válaszol.
Soha nem hagyja, hogy túl nagy kísértés érjen bennünket, és azt sem, hogy túl messzire botorkáljunk.
Ha kicsordul egy könnycseppünk, ő ott van, és letörli.
Ha szeretetünket dalban mondjuk el neki, ő ott van, és meghallgatja.
Lehet, hogy mi is nagyon szeretnénk vele találkozni, de biztos, hogy ő még nálunk is jobban vágyik erre.
Krisztus választott ki bennünket. Az övéi vagyunk, és szeret minket.
(Max Lucado)

"...minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá."
/Jak.1:17/
 
 
0 komment , kategória:  Elgondolkodtató  
Vessük el a békesség magjait!
  2018-03-29 19:49:26, csütörtök
 
  Szeretnénk csodát látni? Ültessünk el egy kedves szót valakinek az életében. Öntözzük meg mosollyal és imádsággal, és figyeljük, mi történik!
A beosztottainkat megdicsérhetjük, a társunknak vihetünk virágot, a szomszédnak pedig egy kis házi süteményt. Az özvegyet megajándékozhatjuk egy együttérző öleléssel, a benzinkutast némi borravalóval, a lelkészt pár elismerő szóval.
A békességmagok vetése olyan, mint amikor babot ültetünk. Nem értjük egészen pontosan, hogyan, de tudjuk, hogy működik. Elültetjük a magokat, aztán elsimítjuk a talajt a felszinre kerülő sérülésekkel, fájdalmakkal együtt.
Ne feledjük a szabályt: soha ne becsüljük alá a mag erejét!

(:ax Lucado)
 
 
0 komment , kategória:  Lélekemelő  
Kire bízzuk magunkat?
  2018-03-29 19:48:11, csütörtök
 
  Szabadságon voltam a gyönyörű Svájcban, Szentgotthárd vidékén. Egy barátságos svájci üzletember felvett egy darabon az autójába. Talán látta rajtam, hogy szívesebben megyek autón felfelé a Gotthárd-hágón, mint az "apostolok lován".
Milyen boldog voltam, hogy az autóból nézhettem a pompás hegyeket és a széles völgyeket. Hirtelen azonban nagyon megijedtem. Mélyen az országút mellett egy teljesen összetört autó feküdt, kerekeivel fölfelé. Mekkora szerencsétlenség történhetett!
És elfogott a félelem, hogy én is ennek a veszélynek vagyok kitéve, és a mélybe zuhanhatok.
Bizonytalan hangon és óvatosan kérdeztem a a barátságos svájcit, aki felvett a kocsijába: "Régóta vezet már?
A férfi nyilván észrevette, hogy megijedtem a lezuhant autó roncsainak láttán. Megértően mosolygott.
"Fiatalember, több, mint húsz éve vezetek, és már számtalan, sokkal veszélyesebb úton is végighajtottam, mint a Gotthard-háhó. Mindmáig még semmi bajom nem esett."
Hogy megnyugtatott ez a válasz! Azt gondoltam: erre az emberre nyugodtan rábízhatod magadat. Amíg az ő kezében van a kormány, jó utad lesz, nem történik semmi katasztrófa.
Egészen másféle élményem volt a a következő évben.
Egyik barátommal Rómában és Nápolyban jártam. Már hazafelé tartottunk. A vasút Olaszországban olcsó volt. Svájcban megpróbáltunk autóstoppal utazni. Már csaknem sikerült az egész utat megtenni, csak az utolsó szakasz volt hátra, Zürichből Bázelbe. Számos autó haladt el mellettünk, amelyben mindkettőnk számára lett volna hely, de nem vettek fel. Ha senki sem könyörül meg rajtunk, akkor kénytelenek leszünk az utolsó pénzünket vasúti jegyre költeni. De még volt néhány óránk, mert csak estére kellett Bázelben lennünk.
Hirtelen egy bázeli rendszámú autó közeledett, félelmetes sebességgel. Mindketten jeleztünk. Az autó fékezett, de olyan veszett tempóban hajtott, hogy még egy jó darabot megtett, amíg meg tudott állni. Odafutottunk ér kértük, vigyen el Bázelig. Erre izgatottan felelt a vezető: "Csak gyorsan, gyorsan! Nincs vesztegetni való időm!"...és továbbhajtott olyan tempóban, hogy mindketten megrémültünk. A sebességmérő mutatója az autó teljesítőképességének legvégső határán mozgott, s közben a vezető elmesélte, hány balesete volt már, s milyen sokszor került emiatt kórházba, Nagy lelkesedéssel mesélte a különböző történeteket, amik vele történtek.
A visszapillantó tükörben láttam barátom krétafehér arcát. Én si rendkívül kényelmetlenül éreztem magam. Azt gondoltam:"Bárcsk ne bíztuk volna magunkat egy ilyen vezetőre!" - De most már késő volt.
Valósággal repültünk Zürichből Bázelbe. De még soha életembe sem voltam úgy megkönnyebbülve, mint abban a pillanatban, amikor végre kiszállhattunk. Szívből hálát adtunk Istennek, hogy egy ilyen könnyelmű ámokfutó autójából épségben kijuthattunk.
A kétféle élmény azóta mintegy példázattá lett előttem az élet kétféle útjáról. Egyedül nem haladhatunk egy lépést sem. Szükségünk van valakire, aki hordoz és szilárdan tart. Az Úr Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk örömmel venné át életutunk vezetését. Benne bízhatunk, mert bizonyosan elvisz az örök célhoz.
Az élet útja mindig veszélyes, de ha a leghatalmasabb Úr kezébe tesszük , biztosak lehetünk abban, hogy az életünk a legjobb helyen van!
(Adolf Wunderlich - Isten oltalmában)
 
 
0 komment , kategória:  Elgondolkodtató  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 66 
2018.02 2018. Március 2018.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 66 db bejegyzés
e év: 802 db bejegyzés
Összes: 8742 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 0
  • e Hét: 990
  • e Hónap: 1652
  • e Év: 52443
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.