Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
Egy 15 éves fiút lopáson kaptak egy amerikai üzletben.
  2022-07-27 22:52:06, szerda
 
 
Egy 15 éves fiút lopáson kaptak egy amerikai üzletben.

Szökési kísérletként a fiú egy polcot is véletlenül felborított.
Az ügy tárgyalása után a bíró megkérdezte a fiút:
- Valóban elloptál valamit? Lopott kenyeret és sajtot, és felborított szökés közben egy polcot? "
A fiú szégyenkezve, lehajtott fejjel így válaszolt:
"- Igen ".
Bíró: ,,Miért lopott? "
A fiú: "Szükségem volt rá."
Bíró: "Nem tudná megvenni őket lopás helyett?"
A fiú: "Nem volt pénzem"
Bíró: "Kérhettél volna szüleidtől pénzt"
A fiú: ,,Csak az anyám van, aki beteg az ágyban, és nincs munkája. Elloptam neki a kenyeret és a sajtot. "
Bíró: ,,Nem csinálsz semmit, nincs munkád? "
A fiú: ,,Egy autómosóban dolgoztam. Szabadnapot vettem anyám megsegítésére, ezért kirúgtak. "
Bíró: Miután befejezte a beszélgetést a fiúval, a bíró kihirdette az ítéletet:
"A lopás, különösen a kenyérlopás nagyon szégyenteljes bűncselekmény. És itt mindannyian felelősek vagyunk ezért a bűncselekményért. Ma ebben a teremben mindenki, beleértve engem is, felelős ,hogy ilyesmi még ma is meg történhet. Így az összes jelenlévőt 10 dolláros bírsággal sújtom. Senki nem fog innen távozni, amíg meg nem adja a 10 dollárt. "
A bíró kivett egy 10 dolláros bankjegyet a zsebéből, elővett egy tollat és elkezdte írni:
"Ezen felül bírságot szabunk ki a kérdéses üzlet tulajdonosának, akit 1000 dollárra büntetem mert fel adta a rendőrségnek az éhes fiút. Ha egy órán belül nem fizetik ki a bírságot, az üzlet zárva marad. "
A jelenlévők elnézést kértek a fiútól, és átadták neki az összes összegyűjtött pénzt. A bíró könnyeit rejtve távozott a tárgyalóteremből.
Az ítélet meghallgatása után a teremben lévőknek könnyes volt a szemük.
Kíváncsi lennék, hogy társadalmunk, rendszerünk, bíróságunk képes lenne-e ilyen ítéletet kiadni?
A bíró hozzátette: "Ha valakit elkapnak kenyérlopással, annak a közösségnek, a társadalomnak és az államnak minden emberét szégyellni kell!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Imádkozzunk együtt-egymásért és minden beteg embertársunkért
  2022-07-24 18:43:14, vasárnap
 
  Ma Jézus Krisztus szenvedésének tiszteletére,és hogy mi is részesülhessünk a föltámadás dicsőségében.

Imádkozzunk együtt-egymásért és minden beteg embertársunkért !

Mindent Isten nagyobb dicsőségére !

Hiszek Egy Istenben, mindenható Atyában,mennynek és földnek Teremtőjében.És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában,a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől,született Szűz Máriától kínozták, Poncius Pilátus alatt,megfeszítették meghalt és eltemették alá szállt a poklokra ,harmadnapon feltámadt a halottak közül fölment a mennyekbe ott ül a mindenható Atyaisten jobbja felől : onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat.Hiszek Szentlélekben: egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat szentek közösségét bűnök bocsánatát testnek föltámadását és az eljövendő örök életet Ámen.

Mi Atyánk aki a mennyekben vagy ,szenteltessék meg a te neved jöjjön el a te országod ,legyen meg Uram szentakaratod amint a mennyben úgy itt a földön is minden napi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg vétkeinket miképpen mi is meg bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól ,,mert tiéd az ország hatalom és a dicsőség mindörökké . Ámen.

Üdvözlégy Mária kegyelmek Anyja az Úr van teveled,áldott vagy te az Asszonyok között,és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus Asszonyunk Szűz Mária Istennek Szent Anyja imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen.

Uram Jézus Krisztus fogadd el imáinkat és a Te szeretett Atyádtól kérj számunkra : irgalmat ,kegyelmet ,bűneink megbocsátását a fájó sebeink begyógyulásához erőt és tiszta hitet.
Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Ima a betegekért
  2022-07-23 20:01:35, szombat
 
 
Jóságos Istenem,a betegekért könyörgünk hozzád.

Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják, érzik.
Te, Uram,kérünk sugalld szívünkbe ezeket a szavakat:
'A legfontosabb az, hogy a lelked ne legyen beteg!'

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.
Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.

Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.
Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.

Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet.
Amen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Pio atya Rózsafüzére
  2022-07-20 19:59:05, szerda
 
 
Ezt a rózsafüzért a hagyományos (Domonkos) rózsafüzér segítségével imádkozhatjuk, azzal a különbséggel,
hogy több imával ,,ki van bővítve" az alábbiak szerint. A rózsafüzér első három titka és a tized titkai
a soron levő hagyományos rózsafüzér titkai szerint mondandók.
Bevezető imák: Könyörögjünk...
1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
2. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük: ,,Parancsoljon neki az Isten!" Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Ámen.
3. Urunk, Jézus, áraszd reánk Szentlelked hét ajándékát és tizenkét gyümölcsét, hogy a gonosznak minden támadásától megmeneküljünk. (A Szentlélek 7 ajándéka: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság és istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.)
Keresztre: Hiszekegy...
Az első nagy szemre: Miatyánk... Dicsőség...
Az első 3 kis szemre: Üdvözlégy
......., aki hitünket növelje...
......., aki reményünket erősítse...
......, aki szeretetünket tökéletesítse...
de kibővítve: ...Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...
Minden tizedben:
A nagy szemre: Miatyánk... Dicsőség...
A kis szemekre: Miatyánk... Üdvözlégy...
de kibővítve: ...Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja és a mi Édesanyánk, imádkozzál...
Dicsőség...és..."Ó, Mária, szeplő nélkül fogantatott
Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekülünk!
(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 Fohász.)
Minden tized után:
1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szűz Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!
2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, s áldj meg minket és az egész világot!
3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
Befejező imádság: Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk.
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Imádság betegekért
  2022-07-19 13:42:38, kedd
 
 
Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:
Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Imádság betegekért
  2022-07-19 13:42:18, kedd
 
 
Urunk, Jézus Krisztus,
Tehozzád fordulunk imádságunkkal,
mert Te viselted a keresztet mindnyájunkért!
Eléd hozzuk betegeink sorsát:
testükben és lelkükben viselt minden szenvedésüket,
megaláztatásukat, kéréseiket, könyörgéseiket
és soha ki nem mondott sóhajaikat.
Neked köszönjük türelmüket és reményüket,
hogy amint szenvedésüket Veled viselik,
úgy feltámadásodban is részük lesz.
Neked köszönjünk imáikat,
melyekkel mindnyájunkat egybefűznek Teveled!
Nálad keressük a békét, amelyet emberi igyekezet meg nem adhat;
és a boldogságot, amelynek egyedül Te vagy a forrása.
Tehozzád emeljük szívünket,
mert a Te közelségedben megtisztulnak
gondolataink, értelmünk és akaratunk.
Vezess minket Szentlelkeddel az örökkévalóság útján,
napról napra közelebb ahhoz a célhoz,
amelyet Atyád rendelt számunkra!
Áldj meg és őrizz meg mindnyájunkat,
hogy általunk és miközöttünk is épüljön a Te Országod! Ámen.
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz,
a jó Pásztorhoz és örök Orvoshoz:
Hogy betegségeinket, a magunkét és a ránk bízottakét,
türelemmel és áldozatos szívvel viseljük:
- Állj mellettünk, Urunk!
Hogy gyógyulásunkat Tőled kérjük és várjuk,
miközben emberi módon fáradozunk érte:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy betegeinket és a bajba jutottakat meg ne alázzuk és magukra ne hagyjuk:
- Ments meg minket, Urunk!
Hanem hűséges szeretettel kitartsunk mellettük:
- Erősíts meg, Urunk!
Hogy sorsunkat végzésed szerint elfogadjuk:
- Vonj magadhoz, Urunk!
És kétségbe ne essünk terhünk súlya alatt:
- Áldj meg minket, Urunk!
Hogy fölismerjük irgalmadat, amellyel hazavársz:
- Világosíts meg minket, Urunk!
És reméljük Tebenned az örök Életet.
- Tarts meg minket, Urunk!
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
Drága Mennyei Atyám!
  2022-07-19 12:18:04, kedd
 
 
Hálát adok Neked ezért az új hétért! Hálát adok Neked a rengeteg lehetőségért, melyekkel ismét a Te országodat építhetem!
Uram, Te látod az előttem álló nehézségeket, Te látod a félelmeimet. Ne hagyd, hogy az aggodalmaskodás úrrá legyen rajtam, hanem tudjak szüntelenül a Te hatalmadban bízni! Kérlek áldd meg azokat, akikkel ma reggel együtt utaztam be a munkába. Azt is, aki idegesen meglökött a tömegben, azt is, aki rám dudált, kérlek segíts rajtuk, hogy az a sok harag és fájdalom, ami megkeseríti az életüket, elmúljon a te szerető érintésedre!
Kérlek adj nekem is türelmet embertársaimhoz, hogy ne rögtön a rosszat lássam bennük, hanem megértően elfogadjam a hibáikat és gyengeségeiket, hiszen nekem is számtalan bűnöm van.
Uram, kérlek legyél velem ezen a héten is, Nélküled hiábavaló lenne minden küzdelmem.
Ámen....
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Hatlapos dupla adagba
  2022-07-12 18:41:41, kedd
 
 
1 kg liszt szitálva
20 dkg porcukor
3 cs, vaníliás cukor
16 dkg s, zsír
4 db tojás
3 ek, tejföl
2 cs, szalalkáli (szalagáré)
kb, 2,5 dl tej
csipet só

A lisztbe elmorzsoljuk a zsírt, a langyos tejbe feloldjuk a szalalkálit hozzáadjuk a többi anyagot és összegyúrjuk, 6 részre osztjuk és 40* 32 és lisztezett tepsi hátulján 180 f, alsó-felső sütésnél világosra sütjük kB 10 perc, ha kisültek késel alá vágunk hogy könnyen le tudjuk venni, még melegen egymásra rakhatjuk a lapok és mindig takarjuk le
Így puhák maradnak a lapok

Kakaós krém:
25 dkg liszt,
1,75 lit, tej
7 evő kanál kakaópor
3 cs, vaníliás cukor
45 dkg k, cukor, ezt felfőzzük és még melegen hozzáadunk 50 dkg vajat vagy rámát

Karamell krémmel is készíthetjük
1, 5 lit, tej
3 dl viz
35 dkg liszt
65 dkg kristálycukor
65 dkg vaj vagy rámát

Link 
 
0 komment , kategória:  Olcsó, finom és házias recepte  
Rácsos diós
  2022-07-12 18:08:28, kedd
 
 


Hozzávalók a tésztához:
50 dkg liszt
25 dkg vaj (ha rámával készítem, akkor teszek hozzá egy diónyi házizsírt)
15 dkg porcukor
3 tojás sárga
1 sütőpor
2 vaníliás cukor, 1 citrom reszelt héja
Tejföl

Töltelékhez:
25 dkg darált dió
15 dkg porcukor
1 citrom reszelt héja
1 vaníliás cukor
3 tojás fehérje
Baracklekvár
A tészta hozzávalóit összegyúrom, annyi tejfölt teszek hozzá, hogy jól nyújtható tésztát kapjak. Legalább egy órát letakarva pihentetem, addig elkészítem a tölteléket.
A tojásfehérjét a cukorral, vaníliás cukorral felverem kemény habnak, hozzáteszem a darált diót és a citromhéjat.
A tésztát két részre osztom, egy 2/3 és egy 1/3 részre.
A tészta 2/3-át kinyújtom, és egy 26x36 cm-es sütőpapírral kibélelt tepsibe teszem, megkenem baracklekvárral (lehet más lekvár is) erre rákenem a diós habot, a megmaradt 1/3 tésztával berácsozom. A rácsokat lekenem felvert tojással, 180 fokra előmelegített sütőben megsütöm, majd beszitálom porcukorral.
 
 
0 komment , kategória:  Olcsó, finom és házias recepte  
Imádság - Betegségben, betegekért)
  2022-07-11 10:25:33, hétfő
 
  Szenvedő Jézusom,
Tehozzád fordulok gyógyíts meg engemet,mert nagyon beteg vagyok.
Bűnbánó szíveknek fájó keservében, Jézus, kereszted tövében.
Hullanak könnyeim,imát rebeg ajkam, szenvedő Jézusom,könyörülj rajtam!
Vérző keresztfádat szívemhez szorítom, sebzett lábaidat, könnyemmel áztatom.
Általszúrt szívedre, csókot hint az ajkam, szenvedő Jézus, könyörülj meg rajtam!
Jézusom,szenvedtél, most én is szenvedek, szenvedésben tűrtél,add,hogy én is tűrjek.
Keresztem csak szilánk, a Te keresztedben, tisztítsd meg lelkem, a bűnök szennyeitől.
Ha megtisztultam, a szenvedés tüzében, szeress mindig jobban, végy kegyelmedbe!
Nehéz a keresztem megváltó Jézusom, de amit rám mértél, szívesen vállalom.
Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz, letérdelek Eléd, bármily csapást adsz.
Isten fia voltál, mégis összerogytál, én pedig a semmi, kisebb a pornál.
Viszem a keresztem, csak erőt adj hozzá, ha Neked úgy tetszik, váljak áldozattá.
Minden bűneimet bocsájtsd meg a földön, hogy a másvilágon, engem ne gyötörjön.
Légy irgalmas hozzám, Mennynek, Földnek Ura!
Ámen
 
 
0 komment , kategória:  Betegekért ima  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
2022.06 2022. Július 2022.08
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 14 db bejegyzés
e év: 199 db bejegyzés
Összes: 8742 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 423
  • e Hét: 990
  • e Hónap: 1652
  • e Év: 52443
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.