Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
Lelkiadoptálás
  2022-03-31 18:06:08, csütörtök
 
  A lelki adoptálás egy veszélyben lévő magzat védelmén túl egyben engesztelés is az abortusz bűneiért.

Ima kezdőnapján elmondott ígéret: Szentséges szűz Istenanya Mária ,összes angyalok és szentek. A meg nem születettek védelmében való segítségnyújtás vágyától vezetve elhatározom és ígérem ,hogy a mai napon lélekben adoptálok egy gyermeket, akinek nevét egyedül Isten ismeri. 9 hónapon át minden nap imádkozom élete megmentéséért, valamint azért, hogy születése után törvényes és tisztességes életet élhessen. Imáim e szándékra a következők lesznek: - egy tized rózsafüzér - és a napi ima, melyet ma először mondok el:

Napi ima:

Uram Jézus !

Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra Téged, valamint Szent Józsefnek a bizalom emberének közbenjárására, aki születésed után gondoskodott Rólad, kérlek Téged annak a meg nem született gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam és akit a halál veszélye fenyeget. Kérlek adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják gyermekük életét melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.
.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Nagy Miatyánk Szent Antal tiszteletére
  2022-03-29 13:50:17, kedd
 
  Nagy Miatyánk Szent Antal tiszteletére, avagy imák a hét minden napjára🙏

Vasárnapra
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, hogy Szent Antal közbenjárása és érdemei
által akképp irányítsd minden gondolatunkat, szavunkat és tettünket, hogy mindenben és
mindenütt áldassék és szenteltessék a te neved!
A te szent nevedre kérünk, óh kegyes mennybéli Atyánk, add, hogy miként Szent Antal
szüntelenül a te dicsőségedért lángolt, azonképpen mi is buzgólkodjunk szent neved
dicsőítésében és magasztalásában. Amen.

Hétfőre
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, add élveznünk mindenkoron Szent Antal
hathatós pártfogását, hogy miként Ő számtalan bűnöst és tévelygőt térített meg az örök élet
számára, azonképpen mi is elnyerhessük az ő közbenjárása és érdemei által az örök boldogságot,
miért is egész szívünkből kérünk: jöjjön el a te Országod!
Add meg nekünk, oh Uram, mennyországod dicső lakójának, Szent Antalnak pártfogása
által az örök élet koronáját, hogy dicső szentjeiddel együtt áldhassunk és dicsőíthessünk téged
Örökké. Amen.

Keddre
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy
dicső szolgádnak buzgóságát és erénypéldáit minél jobban kövessük és szent parancsaidhoz
szabjuk életünk minden napját, hogy mindenekben legyen meg a te akaratod, miképpen
mennyben, azonképpen itt a földön is.
Kérünk téged, Úristen, ontsd szívünkbe szent kegyelmedet, hogy Szent Antal példája szerint
élvén e földön, méltók lehessünk téged örökké látni és imádni a mennyben. Amen.

Szerdára
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged azon nagy szeretetre, mellyel a te dicső
szolgád Szent Antal a szegényeknek testi-lelki táplálékáról mindenkor gondoskodott; add meg
nekünk azt a kegyelmet, hogy lelkünknek és testünknek szükséges táplálékát Szent Antal
közbenjárására tőled mindenkor megnyerhessük, kik így imádkozunk hozzád: mindennapi
kenyerünket adjad nekünk ma.
Úristen, ki minden teremtményedet betöltöd áldásoddal, tekints a mi alázatos
könyörgésünkre, és Szent Antal érdemei által add meg a te szolgáidnak mindazt, ami lelkünk
üdvére és egészségünk fönntartására szükséges, hogy bőkezűségedet szüntelenül áldhassuk.
Amen.

Csütörtökre
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged, add meg nekünk az igazi felebaráti szeretet
kegyelmét, hogy miképp Szent Antal ellenségeinek minden bántalmazásait szeretettel
megbocsátotta, azonképpen mi is tartózkodván minden ellenségeskedéstől, haragtartástól, a te dicső szented példájára ellenségeink támadásait szeretettel és szelídséggel viszonozzuk, hogy
bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek.
Végtelenül kegyes és irgalmas Isten, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen
és éljen: könyörülj Szent Antal érdemeiért szegény bűnös szolgáidon, és add meg nekünk
bűneink bocsánatát, ellenségeinkkel pedig békíts ki ama nagy szeretet által, mellyel mindnyájunkért
keserves kereszthalált szenvedett a te szent fiad, Jézus Krisztus, ki teveled és a Szentlélekkel
egyetemben él és uralkodik mind örökön örökké. Amen.

Péntekre
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged azon lelki erőre és hatalomra, mellyel a te
dicső szented, Szent Antal a gonosz lélek kísértéseit mindenkor visszaverte és távol tartotta,
adjad, hogy szent kegyelmed és Szent Antalnak pártfogása által mi is sikeresen küzdhessünk
lelkünk üdvéért, nem szűnvén meg imádkozni: ne vígy minket a kísértetbe.
Adj, Uram, lelki erőt a te szolgáidnak a gonosz lélek, a világ és a test kísértései ellen, hogy
lankadatlan buzgósággal szolgálhassunk neked, s követhessük Szent Antalnak jóban való
állhatatosságát éltünkben és halálunk óráján. Amen.

Szombatra
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, kérünk téged Szent Antalnak azon kegyességére, mellyel
minden bajok orvoslásán fáradozott, tekints bűnös szolgáidra, és a te dicső szented érdemeiért
szabadíts meg minket a gonosztól. Úristen, minden lelkeknek ura és parancsolója, esedezve
kérünk, távoztass tőlünk minden testi-lelki bajt, és add meg nekünk Szent Antal pártfogása által
azon kegyelmet, hogy megszabaduljunk a gonosz lélek minden ártalmától most és halálunk
óráján. Amen.

-Páduai Szent Antal kis imakönyve -
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Imakilenced
  2022-03-28 19:46:19, hétfő
 
  Húsvéti Imakilencedünk Közös Imádsága

Húsvét vasárnappal kezdődően kilenc napon át ( április 17 - 25 ) imádkozunk

Szeretett Jézusom ! Te irántad való , határt nem ismerő szeretetedben semmit sem tartottál túl drága árnak azért , hogy megválts minket a bűn igájából. Dicsőítelek és hálát adok Neked , mert vállaltad értem keserves kínszenvedésedet . Add meg , kérlek, a kegyelmet , hogy szívem és akaratom egyesüljön isteni szereteteddel , mellyel minden ember üdvösségét vágyod. Tégy engem szereteted fáradhatatlan követévé felebarátaim számára !
Mennyei Atyánk! Kérünk , adj mihamarabb békét és kiegyezést a háborúban álló országok között! Légy irgalmas az elhunytakhoz , és isteni segítségeddel , állj szüntelenül a háború következményei miatt szenvedők mellett!
Végtelen isteni szeretetedben bízva terjesztem most eléd saját kérésemet :..... ...... ........... ......( egyéni szándék belefoglalása )
 
 
0 komment , kategória:  Ima kilenced  
Képzeld el,
  2022-03-28 16:06:01, hétfő
 
  Képzeld el, hogy e pillanatban egy angyal ül melletted...

Csend van... Maradj nyugodt...
Gondolataidban gyűjtsd össze minden gondod...
Minden, ami nyomaszt, minden,
ami boldogtalanná tesz, ami gátol; gondok, bánat, betegség...
A kilátástalanság, a kudarc, a rossz döntések előtti félelem...
Összpontosíts minden rosszra, ami benned van...
S képzeld el, hogy mindezt átnyújtod az angyalnak.
Vedd a kezedbe, rakd egy képzeletbeli táskába,
s nyújtsd át annak, aki megszabadít e sok bajtól.
S most gondolj arra, amit szeretnél:
az elérhetetlennek tűnő vágyaidra,
vagy hívd elő a megtörtént szép emlékeket...
...a boldogságot, örömet, barátságot,
nyugalmat, szeretetet...
Szorítsd az összes szépet a tenyeredbe...
Őrizd meg magadnak, s köszönd meg,
hogy részese lehettél e pillanatoknak...
Légy hálás minden maradó jóért, s eltűnő rosszért.
Lélegezz mélyeket! Számolj háromig,
És most... Képzeld el, hogy az angyalka meghallgatta kéréseid...
Vigyázzanak rád az angyalok!
Ma, Holnap, mindörökké. 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Ima reggelre
  2022-03-28 16:03:57, hétfő
 
 
Imádság

Drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem,
Kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen.
Engedd, hogy a hitünk, mint a mag kikeljen,
Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen.
Engedd színes álmunk valósággá válni,
A béke madarát a vállunkra szállni.
Az emberek lelke tisztuljon meg szépen,
Ragyogjon a jóság az emberek szívében.
Szeretetet szórjunk az éhező világra
Szívünk hangolódjon köszönő imára!
Add Uram, hogy kapjak: hitet, bátorságot!
Szeretettel teremts egy boldogabb világot!

Ámen. 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Imádság Csomóoldó Boldogasszonyhoz
  2022-03-28 11:00:57, hétfő
 
 Szűz Mária, a dicsőséges szeretet édesanyja, aki soha nem hagytál magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem! Édesanyám, akinek keze szüntelenül dolgozik hőn szeretett gyermekeiért, mivel lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen irgalmasság élteti, fordítsd felém együttérzéssel teli arcod! Tekints a seregnyi ,,csomóra", mely életemet fojtogatja!

Ismered reménytelenségem és fájdalmam. Tudod, mennyire megkötöznek engem e csomók. Mária, édesanya, akit Isten azzal bízott meg, hogy kioldozd gyermekeid életének csomóit, kezedbe helyezem életem szalagját. Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt irgalmas segítségedtől. Egyetlen csomó sincs a kezedben, amelyet ne tudnál kioldozni.

Irgalmad, és fiadnál, Jézusnál, az én szabadítómnál való közbenjáró hatalmad által fogadd el a mai napon e ,,csomót" (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten dicsőségére kérlek, oldozd ki azt mindörökre! Benned remélek.

Te vagy égi édesanyánk, akit Isten nekünk adott, te vagy az én törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága, szabadításom mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal legyek. Fogadd kegyesen kérésemet! Őrizz engem, vezess engem, védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem. Csomóoldó Boldogasszony, imádkozz értem!
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Húsvétvasárnap
  2022-03-27 19:04:44, vasárnap
 
 
A gyertya lángja nem nagy,
- de a húsvéti gyertya lángja elegendő,
hogy egészen sötét
soha többé ne lehessen a Földön .
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Öt új ima
  2022-03-27 18:27:43, vasárnap
 
  Ferenc pápa nagyon egyszerű vezetőt ajánl nekünk az imádságban:

Mondjunk egy imát minden ujjunkra:
A hüvelykujjad van hozzád legközelebb. Ezért imádat azokért kezdjed, akik legközelebb vannak hozzád. Azok a személyek ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért imádkozni ,,édes kötelesség".

Következő ujjad a mutatóujj.
Imádkozz azokért, akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támogatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban.

Következő ujjad a középső, amely a legmagasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökéért, a kongresszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolkodást. Szükségük van Isten vezetésére.

A negyedik ujjad a gyűrűsujj.
Bár sokan nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja neked. A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok bajuk van, akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűsujjad hív, hogy imádkozz a házaspárokért is.

Utoljára marad a kisujjad, legkisebb az összes ujj közül,
így kell látnunk magunkat Isten és ember előtt. Azt mondja a Biblia: ,,az utolsókból lesznek az elsők". Kisujjad arra emlékeztessen, hogy imádkozz magadért. Miután imádkoztál az előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektívából látod saját szükségleteidet és jobban tudsz imádkozni a tieidért 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Gyümölcsoltó Boldogasszony rózsafüzére
  2022-03-25 20:32:36, péntek
 
 
(öttizedes)
FELÉPÍTÉSE:
Kereszt
Bevezetés (1+3 szem)
5 tized (5-ször 1+10 szem)
A RÓZSAFÜZÉR ELMONDÁSA:
(március 25-én)
Keresztvetés
Keresztre:
1 Hiszekegy
Bevezetés:
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
1. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki hitünket növelje
2. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki reményünket erősítse
3. kis szemre:
1 Üdvözlégy
+ titok: aki szeretetünket tökéletesítse
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
Tizedekre (5):
(Minden tizednek egyetlen titka van)
Nagy (önálló) szemre:
1 Miatyánk
Kis szemekre (10):
1 Üdvözlégy
+ Gyümölcsoltó Boldogasszony rózsafüzére titkok:
aki téged angyal által köszöntött
akit szűzen méhedbe fogadtál
akit az angyal a Magasságbeli fiának nevezett
aki eljön dicsőségben, és országának nem lesz vége
akinek szolgálójává lettél
Zárásra:
1 Dicsőség
+ fatimai fohász
Záró ima:
Imádkozzál értünk, Istennek Szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk.
Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát.
Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk,
kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
- Ámen.
Keresztvetés
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Ima
  2022-03-23 09:26:53, szerda
 
  JÓSÁGOS JÉZUSOM

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt
és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: 'Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.'
✝
Ámen.

A hívő, aki ezen imádságot feszület előtt buzgó lélekkel elimádkozza, teljes búcsút nyerhet nagyböjt bármely péntekjén. Az év többi napján részleges búcsú nyerhető.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
     1/3 oldal   Bejegyzések száma: 26 
2022.02 2022. Március 2022.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 26 db bejegyzés
e év: 199 db bejegyzés
Összes: 8745 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 446
  • e Hét: 884
  • e Hónap: 7256
  • e Év: 58047
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2024 TVN.HU Kft.