Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
Nemzetközi összefogásra szólítottak
  2020-03-11 17:59:47, szerda
 
  Lengyelországból kaptuk a felhívást, hogy a keresztények végre nemzetközi összefogásra szólítottak mindenkit, és kérik, hogy ma ( március 11-én, 20.00 órakor ) mindenki imádkozza a dicsőséges rózsafüzért és az Irgalmasság rózsafüzért a koronavírus terjedésének megállásáért, és családjaink tágabb értelemben vett védelméért.
Egyúttal a Szűzanya Szeplőtelen szívébe ajánljuk magunkat.
Medgyesi Zsuzsi

*
- Kedves Testvérek!
A Mijo Barada lelki nap sajnos elmarad . Kérem, hogy továbbítsátok a hírt mindenhová, ahová a lelki nap hírét továbbítottátok.
Buzgón imádkozzuk a rózsafüzért , böjtöljünk , és a a Szűzanya meg fog óvni minket ! Az Úr erősebb minden vírusnál, minden gonosznál! És van egy jó hírem! Már legyőzte a sátánt 2000 évvel ezelőtt!!! Legyen hitünk!
Szeretettel, Medgyesi Zsuzsi

- Kedves Hívek!
Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Mijo Barada nagyböjti lelkigyakorlata elmarad, mely március 14-én szombaton került volna megrendezésre.
A koronavírús terjedése miatt van szükség a lelki nap elhalasztására elővigyázatosságból. A lelkinapot egy későbbi időpontban megtartjuk, melyről az Angyalszó hírlevelünkben olvashatunk majd. Buzgón imádkozzuk a rózsafüzért, böjtöljünk és az imádság mellett vigyázzunk az egészségünkre.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Forrás: : Apostol TV
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Erdő Péter bíboros imádsága járvány idején
  2020-03-11 17:49:37, szerda
 
  ...... ........


rdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását
*
- Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb megtalálják a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen.


Fotó: Thaler Tamás
Magyar Kurír 2020.03.11
 
 
0 komment , kategória:  Szent István bazilika misék   
Útravaló – 2020. március 11.
  2020-03-11 17:47:03, szerda
 
  ...... .........


A kehely a Bibliában a sorsot jelenti. Egyazon kehelyből inni annyit tesz, mint vállalni a közös sorsot, annak előjele nélkül. Amikor Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését és a feltámadását, akkor nem tanítást ad, amit vagy elfogad a hallgatósága, vagy nem. Az ő követése nem kőbe vésett tantételek gyűjteménye, nem szabályok vak betartása, vagy kázusok (esettanulmányok) megismerése által nyert összegzés. Krisztus követése a vele való sorsközösség, a szolgálat, amiben ő maga elmegy a végsőkig. Szenved és meghal, velünk és értünk. Sorsunk az ő sorsa, keresztünk egy darab az ő keresztjéből.

Magyar Kurír
 
 
0 komment , kategória:  Útravaló_Adoremus  
2. nagyböjti hét szerda 03.11
  2020-03-11 17:45:53, szerda
 
  OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből
A gonoszok mindig üldözik a jókat, de Isten végül igazságot szolgáltat.
Miközben Jeremiás az Úr parancsát teljesítette, így fondorkodtak egymás között ellenségei: ,,Rajta! Szőjünk összeesküvést Jeremiás ellen, mert nélküle sem vész ki a törvény a papnál, sem a tanács a bölcsnél, sem a beszéd a prófétánál! Gyertek, vádoljuk be őt, és gondosan figyeljük meg minden szavát."
Jeremiás ekkor így imádkozott: ,,Figyelj rám, Uram, és halld meg ellenségeim szavát! Vajon rosszal szokás-e fizetni a jóért? Miért ásnak hát vermet nekem? Emlékezzél! A színed elé álltam, hogy közbenjárjak értük, és elhárítsam a haragodat róluk."
Ez az Isten igéje. Jer 18,18-20

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon mindenkinek.
Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát, és bizalmasan közölte velük; ,,Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad."
Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: ,,Mit kívánsz?"
Ő azt felelte: ,,Intézd úgy, (Uram,) hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a másik pedig bal oldaladon."
Jézus így válaszolt nekik: ,,Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?"
,,Készek vagyunk!" - felelték.
Jézus erre így folytatta: ,,A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt hozzájuk: ,,Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért."
Ezek az evangélium igéi. Mt 20,17-28
...... .........Imádság
Fogadd szívesen, Uram, Istenem, fölajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.

Elmélkedés
Bár a tegnapi és a mai evangéliumi rész teljesen független egymástól, mégis hasonló gondolatot fogalmaz meg, és éppen e gondolat miatt került mindkét szöveg a nagyböjti időszakra. A tegnapi üzenet az volt, hogy ne magasztaljuk fel önmagunkat, hanem legyünk szerények, alázatosak. A mai szövegben Jakab és János apostolok helytelen törekvésének bemutatása után jutunk el oda, hogy ne uralkodni akarjunk, hanem a szolgáló lelkület jellemezzen bennünket. Jézus szava így hangzik: ,,Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!" Ez a figyelmeztetés nem csupán a két nagyravágyó apostolnak, hanem apostoltársaiknak és természetesen nekünk is szól.
E ponton felmerül bennünk a kérdés: Miért vállaljuk bizonyos élethelyzetekben a szolga szerepét? Miért törekedjünk inkább mások szolgálatára, mintsem a felettük való hatalmaskodásra? Nem lázadunk Jézus kívánsága ellen, csupán természetes vágyunk, hogy megtaláljuk a szolgálat értelmét, ezért tesszük fel ezt a kérdést. Kérdésünkre az Úr világos feleletet ad: ,,Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak." Ennél több magyarázatra nincs is szükségünk. Ha Jézus életének lényege a szolgálat volt, akkor nekem, az ő tanítványának, ugyanezt kell megvalósítanom. A szolgálat helyes lelkületét tőle tanulhatom meg.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Hogyan imádkozzunk a böjtben? 03.11
  2020-03-11 17:38:26, szerda
 
  Berkecz Franciska előadása Videó Link

 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
A szenvedés és a szolgálat összekapcsolódik
  2020-03-11 17:33:45, szerda
 
  Nagyböjti ráhangoló 2020.03.11 Videó Link

"Tanuld Jézustól a szolgálat lelkületét."
 
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
Mindannyian testvérek vagyunk!
  2020-03-11 17:29:04, szerda
 
  Nagyböjti ráhangoló 2020.03.10 Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Biblia - szentírások  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 7 
2020.02 2020. Március 2020.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 582 db bejegyzés
e év: 1646 db bejegyzés
Összes: 42143 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 226
  • e Hét: 226
  • e Hónap: 192927
  • e Év: 616777
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.