Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
Évközi 19. vasárnap 08.09
  2020-08-06 22:54:15, csütörtök
 
  OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
A hegyen járulj az Úr színe elé!
Illés próféta elérkezett Isten hegyéhez, a Hórebhez. Bement egy barlangba és ott töltötte az éjszakát. Az Úr azt mondta neki: ,,Menj és a hegyen járulj az Úr színe elé!" S íme az Úr elvonult arra. Hegyeket tépő, sziklákat sodró, hatalmas szélvész haladt az Úr előtt, de az Úr nem volt a szélviharban. A szélvésznek földrengés lépett a nyomába, de az Úr nem volt a földrengésben. A földrengés után tűz következett, de az Úr nem volt a tűzben. A tüzet enyhe szellő kísérte. Amikor ezt Illés észrevette, befödte arcát köntösével, kiment, és a barlang elé állt.
Ez az Isten igéje. 1Kir 19,9a.11-13a

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt testvéreimért.
Testvéreim!
Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom. Lelkiismeretem tanúskodik a Szentlélekben, hogy nagy az én szomorúságom és állandó a szívem fájdalma!
Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért! Hiszen övék az Istenfiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Ámen.
Ez az Isten igéje. Róm 9,1-5

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!
Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint elbocsátotta az embereket, fölment a hegyre, hogy egyedül imádkozzék. Közben beesteledett, s ő ott volt egymagában. A csónak pedig már jó pár stádiumnyira eltávolodott a parttól. Hányták-vetették a hullámok, mert ellenszél fújt. Éjszaka a negyedik őrváltás idején Jézus elindult feléjük a víz színén járva. Amikor észrevették, azt hitték, hogy kísértet, és rémületükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket: ,,Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!" Erre Péter odaszólt neki: ,,Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy hozzád menjek a vízen!" Ő azt mondta: ,,Jöjj!" Péter ki is szállt a csónakból, elindult a vízen, és ment Jézus felé. De az erős szél láttán megijedt, és merülni kezdett. Felkiáltott: ,,Ments meg, Uram!" Jézus nyomban kinyújtotta kezét, megfogta őt, és így szólt hozzá: ,,Te kicsinyhitű, miért kételkedtél?" Mikor beszálltak a bárkába, a szél elállt. A csónakban levők pedig leborultak előtte, és így szóltak: ,,Te valóban az Isten Fia vagy!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 14,22-33
...... ..............Elmélkedés:
Hit és bizalom
Életünk nehéz, válságos helyzeteiben olykor úgy tűnik, hogy Isten távol van tőlünk. Talán nem látja a küzdelmeinket? Vagy nem törődik velünk? Magunkra hagy minket, amikor nyilvánvalóan gyengék és védtelenek vagyunk? Mit kezdjünk azokkal a nehéz élethelyzetekkel, amikor késik Isten segítsége és szabadítása? Mit tegyünk akkor, amikor imádkozunk, de mintha nem hallgatna meg minket Isten? Ezekre a gondolatainkra és kéréseinkre ad választ a mai evangéliumi részlet, Jézus vízen járásának és szabadításának története.
Az eset előzménye a csodálatos kenyérszaporítás. Jézus nem várja meg, hogy a hálálkodó tömeg körülvegye őt vagy a tanítványokat, akik közreműködtek az általa megszaporított kenyerek szétosztásában. Nem akar fürdeni a dicsőség fényében és tanítványai számára sem engedi meg ezt. Rögtön azt kezdeményezi, hogy üljenek hajóba és irány a túlsó part. Miközben a tömeg hazafelé indul és a tanítványok a hajóban a túlsó part felé haladnak, ő felmegy a hegyre és imádkozik. A kenyérszaporítás csodája után - és miként látni fogjuk a vízen járás csodája előtt - ő az Atyával akar együtt lenni. Lehet, hogy Jézus fizikailag, testileg nem volt együtt a tanítványokkal, nem volt ugyanabban a hajóban, mint ők, de imádság közben figyelt rájuk. Tudta, hogy veszélyben vannak. Tudta, hogy eltölti őket a félelem. Tudta, hogy kilátástalannak látják helyzetüket. Éppen ezért indult el feléjük. Azért választotta a vízen járás különös módját, hogy minél előbb hozzájuk érjen. A hajóban ülők tapasztalt halászok voltak. Láttak már viharos szelet és tornyosuló hullámokat, átéltek már tengeri vihart. Lehet, hogy ez a vihar a megszokottnál is nagyobb volt, de ha nem, akkor is érthető a félelem. A szárazföldön általában nagyobb biztonságban érzi magát az ember, mint a nyílt vízen, a tenger hullámainak a legnagyobb hajó is játékszer. Mesterük váratlan megjelenése megdöbbenti és félelemmel tölti el a tanítványokat. Első pillanatban kísértetnek, szellemnek vélik. Zavarodott gondolkodásuk érthető ebben a helyzetben, illetve azért is, mert Jézustól még sosem láttak ilyet. Azt tudták, hogy képes csodákat tenni, de arról ezidáig nem volt tapasztalatuk, hogy a természet erői felett áll.
Péter apostol cselekedete érdekes mozzanata az eseménynek. Kezdetben bátor, Mesterére tekint, benne bízik. Jézus egyetlen szavára, felszólítására, bátorítására azonnal elindul. Gondolkodás nélkül engedelmeskedik. Azt teszi, amit Jézus mond neki. Olyat tesz, amit eddig még soha nem tett. Bátorságot ad neki az Úr közelsége és jelenléte. Tudja, hogy Jézus mellett nem történhet baja. Nem vakmerőség ez, még ha emberileg annak is tűnik, hanem feltétlen bizalom. Meg van róla győződve, hogy Jézus segítségével bármire képes. Amikor azonban a szélre és a hullámokra figyel, rögtön süllyedni kezd. Egy pillanatra meggyengül a hite és még nagyobb veszélybe kerül. Igaz ekkor is tudja, hogy Jézus képes őt megmenteni. Tőle vár segítséget.
Mit tanulhatunk tehát a tanítványok, különösen Péter apostol magatartásából és az Úr figyelmeztetéséből? Ha kihívásokkal és nehézségekkel kell szembenéznünk, akkor segíthet minket a hit, az Istenbe vetett bizalom. Legyünk meggyőződve arról, hogy Isten figyel ránk és ha erős hittel és feltétlen bizalommal fordulunk hozzá, akkor segítségünkre siet.
C. Horváth István Sándor

Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Segíts, hogy mindig bízzak benned és soha ne kételkedjek a te isteni erődben. Segíts, hogy ne kételkedjek jelenlétedben. Kétségeim és gyengeségeim pillanataiban hozzád fordulok, miként Péter apostol is tette, és tőled várok segítséget, tőled várom a szabadulást. Adj nekem erőt, elszántságot és kitartást, hogy úgy járjak a hit egyenes útján, hogy arról se jobbra, se balra ne térjek le. Ne győzzön le a kicsinyhitűség és ne győzzön le a félelem! Erősítsd meg, Uram, az én hitemet!
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
18. évközi hét szombat 08.08
  2020-08-06 22:51:11, csütörtök
 
  OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből
Mindnyájan Isten kezében vagyunk; az igaz a hite által életet nyer.
Saját magáért és népéért a próféta így imádkozik:
,,Uram, kezdettől fogva te vagy Istenünk, népünk Szentje, aki nem hal meg. Uram, te rendelted ide Babilont, hogy ítéletet tartson, te tetted erős sziklává, hogy megfenyítsél általa.
Szemed tisztább annál, hogysem a gonoszságra tekints!
Hogyan törheti szemed e gonosztevőket, és miért hallgatsz, amikor a gonosz elnyeli a nála igazabbat? Csak nem tekinted úgy az embert, mint a tenger halait, és mint a csúszómászót, amelynek még gazdája sincs?
A halász valamennyit kifogja horoggal, varsájába fogja, hálójába gyűjti, aztán ezen örül és ujjong.
Ezért aztán varsájának mutat be áldozatot, hálójának gyújt jó illatot, mert azok juttatták jó fogáshoz és bőséges eledelhez.
Vajon örökké tart, hogy kiveti hálóját és kíméletlenül gyilkolja a nemzeteket?"
Majd a próféta így folytatta: ,,Kiállok őrhelyemre, s megvetem lábamat a sáncon, éberen figyelek, hogy lássam: Mit szól hozzám majd az Úr, és mit felel panaszomra."
Akkor az Úr meg is szólalt, és ezt mondta: ,,Írd le a látomást, vésd fel táblára, hogy könnyen olvasható legyen.
Mert ez a látomás a maga idejében beteljesedik és nem hiúsul meg; ha késik, csak várj; biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül.
Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, de az igaz élni fog hűségéért."
Ez az Isten igéje. Hab 1,12-2,4

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ha erős a hitetek, semmi sem lesz nektek lehetetlen.
Egy alkalommal egy ember járult Jézushoz, és térdre borulva így kérlelte őt: ,,Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani."
Jézus így válaszolt: ,,Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket!" Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek azonnal meggyógyult.
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és megkérdezték: ,,Miért nem tudtuk mi kiűzni?" Ő így válaszolt: ,,Mert gyönge a hitetek. Bizony, mondom nektek, ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt: »Menj innét amoda!« - átmegy, és semmi sem lesz számotokra lehetetlen."
Ezek az evangélium igéi. Mt 17,14-20
...... ........... .....Imádság
Uram, Jézus Krisztus! Segíts minket, hogy céljaink elérésében mindig az igazságosság, a becsületesség és a tisztesség legyen a vezérelvünk! Segíts, hogy becsületesen dolgozva és az embereket szolgálva haladjak előre az örök élet felé. Add, hogy mindig felismerjem, mit kell tennem, s adj erőt mindannak megtételéhez, ami üdvösségemhez szükséges. Céljaim és végső célom elérésében vezessen engem igazságban és tisztességben a Szentlélek! Add nekem a bölcsesség Lelkét, hog

Elmélkedés:
A mai evangélium témája a hit. A tanítványok azért nem tudnak meggyógyítani egy fiút, mert Jézus megítélése szerint nem elég erős a hitük. Elkerülhetetlen, hogy életünk során vannak olyan időszakok, amikor csalódottak vagyunk, kudarcok érnek minket. Nem mennek úgy a dolgok, ahogy szeretnénk, azt érezzük, hogy nincs Isten áldása a munkánkon, a fáradozásunkon. Ilyenkor talán a hitünk is megrendül, gyengül reményünk. Az evangéliumi jelenet arra mutat rá, hogy az ember hit nélkül mennyire tehetetlen.
Jézus ítélete meglehetősen szigorú. A tehetetlenségért a hitetlenséget és a kicsinyhitűséget teszi felelőssé. Jézust egyik sem kísértheti meg, ezért ő meg tudja gyógyítani a beteg gyermeket, szavával parancsolt a gonosznak és az távozott.
A csodát követően a mi Urunk a hit erejéről tanít. Hegyeket mozgató hitről beszél. A korabeli zsidóság használta a ,,hegyeket mozgató" kifejezést azokra, akik meg tudták szüntetni a problémákat, akik meg tudták oldani a nehéz helyzeteket. A hittel Isten csodálatos eszközt ad a kezünkbe. Olyan eszközt, amellyel le tudjuk győzni a nehézségeket, le tudjuk küzdeni az akadályokat. Mit teszünk, amikor nehézségekbe ütközünk? Hogyan reagálunk a megpróbáltatásokra? A Jézusba vetett bizalom és a hit segítségével mi is ,,hegyeket tudunk mozgatni", azaz felül tudunk emelkedni a pillanatnyi gondokon.
C. Horváth István Sándor
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
18. évközi hét péntek 08.07
  2020-08-06 22:49:39, csütörtök
 
  OLVASMÁNY Náhum próféta könyvéből
A megtérő választott nép ünnepeljen; ámde a gőgös pogány városok remegjenek, mert közeleg az Úr ítélete!
Örvendezésre hívja népét az Úr: Íme, jön már a hegyeken az örömhírt hozó, aki békességet hirdet, mert az Úr helyreállítja Jákob házának nagyságát és népének, Izraelnek dicsőségét, bár vad fosztogatók széjjelszórták őket, és tönkretették csemetéiket.
Jaj, a vérengző városnak, (Ninivének), amely telve van hazugsággal és rablással, s folyvást fosztogat!
Csattog az ostor, dübörög a robogó kerék, zihál a harci mén, és száguld a szekér, a lovak nekirugaszkodnak.
Csillog a kard, villog a lándzsa, tömérdek a sebesült, rengeteg a halott. Számtalan a holttest, mindenütt hullákba botlanak.
Utálatosságot hozok rád, gyalázattal illetlek, és pellengérre állítalak.
Olyan leszel, hogy aki rád tekint, mind elfordul tőled, és így kiált:
,,Nézzétek, így pusztult el Ninive!"
Nem lesz, aki megsajnálna téged, és részvéttel lenne irántad.
Ez az Isten igéje. Náh 2,1.3;3,1-3.6-7

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Aki követni akarja Jézust, vegye fel keresztjét!
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét, és kövessen! Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; és aki énérettem elveszíti életét, megtalálja azt.
Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért?
Az Emberfia pedig el fog jönni Atyjának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint.
Bizony, mondom nektek: Az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön országában.
Ezek az evangélium igéi. Mt 16,24-28
...... ...........Imádság
Mindenható Istenünk, Urunk! Te jól tudod, hogy mi lakik az emberben, mi lakik a szívünkben. A te képmásodat hordozzuk magunkban, ami azt jelenti, hogy nem önmagunkért, hanem neked élünk. Életünk akkor válik igazi értékké, ha azt a te és az emberek szolgálatára szenteljük. Alakíts át minket akaratod szerint, hogy szívünk mindig a te szándékaidat keresse! Add nekünk a szívünket átformáló megtérés kegyelmét, hogy Fiadhoz hasonlóan életünket áldozzuk neked! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

Elmélkedés
A mai evangéliumban Jézus életünk legfőbb törekvését, vágyát akarja helyes irányba terelni. Életünk minden döntése formálja személyiségünket. Választásaink egyértelműen bizonyos cél felé irányítanak minket. A rossz döntések persze zsákutcába visznek, de van lehetőségünk új utat keresni, hogy elérjük célunkat. Egyesek mindent meg akarnak szerezni, amit csak meglátnak. Aztán egyszer majd ráébrednek arra, hogy az igazán lényeges dolgokat elmulasztották, azokat, amik nem kézzelfoghatóak, de mégis a szív nyugalmát és boldogságát biztosítják. Valóban értékesek az anyagi javak, ha nem segítenek végső célunk, az üdvösség elnyerésében? A mennyország nem vásárolható meg. Különben csak a gazdagok jutnának be, akik biztosan kizárnák a szegényeket, hogy ne zavarják őket az örök lakóparkban.
Jézus egy cserét ajánl, ami elég jó üzletnek tűnik. Az életemért cserébe adja az ő életét. Amit birtoklunk, azt nem adhatjuk neki, mert nincs is rá szüksége. Ő mást szeretne, az életünket. Megosztja velünk életét, azaz felajánlja nekünk, hogy éljünk vele, éljünk az ő szeretetében. Ha valóban Jézus tanítványa vagyok, akkor örömmel lemondok mindenemről, csakhogy Isten szeretetében élhessek. Ha kész vagyok mindent elveszíteni Krisztusért, akkor mindent meg fogok szerezni Krisztus által.
C. Horváth István Sándor

Hanganyag Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Mária-köszöntőt Csíksomlyón 08.04
  2020-08-06 22:46:12, csütörtök
 
  A Porciunkula-búcsú előestéjén tartották az elsőszombati Mária-köszöntőt Csíksomlyón
A teljes búcsú nagy lehetőség, hogy Isten a bűneink után járó büntetést elengedje, mondta Bőjte Mihály OFM csíksomlyói házfőnök az augusztus 1-jén megtartott elsőszombati szentmisén.
Az első engesztelő imaórát a gyimesközéploki hívek, a második imaórát és a rózsafüzért a kápolnásiak vezették, utóbbiak vitték a körmenetben a kegyszobor másolatát. A szentmise fő celebránsa és szónoka Bőjte /Mihály/ Csaba OFM volt.
A csíksomlyói elsőszombati Mária-köszöntő kiemelten ünnepélyes alkalom volt, ugyanis a ferencesek Porciunkula-ünnepének előestéjén tartották.
Porciunkula egy kis templomocska neve, amely Assisiben található - emlékeztetett Bőjte Mihály szentbeszédében. - A hagyomány szerint a Szentföldről hozott földre épült, ezért ,,részecske", ,,porciunkula" a neve a templomnak. Eredetileg a bencés szerzeteseké volt a templom, de Szent Ferenc szívesen tartózkodott, imádkozott ott. Megtérése után intenzíven kereste Isten közelségét, azt, hogy milyen szépet, jót és üdvözítőt tehetne az emberek számára, ezért elkérte a bencésektől ezt a kis kápolnát és meg is kapta ajándékba, és élete végéig a kedvenc helye volt.
Ebben a Boldogságos Szűznek felajánlott kápolnában kezdődött a kisebb testvérek rendjének története. Szent Ferenc azt akarta, hogy úgy tekintsenek rá, mint a rend tükrére. Ma is használják a ferencesek ezt a templomot, föléje egy nagyobb, impozánsabb templomot is építettek.
A szónok felidézte a jelenést, amikor a Szűzanya karján a kis Jézussal felkínálta Szent Ferencnek, hogy kérjen valami nagyot és különlegeset az Úr Jézustól. Ferenc azt kérte, hogy aki azt a templomot meglátogatja, nyerjen teljes búcsút.
Azt olvassuk - folytatta Bőjte/Mihál/ Csabay -, hogy Krisztus jóvá is hagyta ezt a kiváltságot, de a pápához küldte Szent Ferencet. Végül III. Honorius pápa Szent Ferenc kérésére engedélyt adott, hogy abban a templomban augusztus 2-án teljes búcsút lehessen nyerni. Olyan sokan tolongtak a templom körül, hogy a ferencesek oldalt is megnyitották a kápolna falát, ajtót építettek oda. Már augusztus 1-je estéjétől augusztus 2-a éjszakájáig folyamatosan zarándokoltak és zarándokolnak mai napig is a hívek.
Abban az időben még nem volt annyi lehetőség elnyerni a búcsút: csak azok nyerhettek teljes búcsút, akik elzarándokoltak a Szentföldre. Szent Ferenc azokra is gondolt, akiknek nem volt lehetőségük ilyen zarándoklatra, tudta, hogy nekik is szükségük van erre. Ma már a búcsúnyerési lehetőséget az Egyház kiterjesztette - jegyezte meg a fő celebráns -, a ferences templomokban és a plébániatemplomokban is elnyerhető.
A Porciunkula-templom bejárata fölött ez a felirat áll: az örök élet kapuja. Bőjte Mihály kifejtette, mennyire találó ez a megnevezés, ugyanis az örök életnek nem más a kapuja, mint Isten irgalmas szeretetéből fakadó bocsánata, amire a mi részünkről a hit, a bizalom, az isteni irgalomra való ráhagyatkozás, a bűnbánat a megfelelő válasz, magatartás. A bűnbánat, a szentgyónás visszavezet Istenhez, a kegyelem állapotába, de nagy szükségünk van a teljes tisztulásra, a lelki ,,nagymosásra", vezeklésre, bocsánatkérésre. A teljes búcsú nagy lehetőség arra, hogy Isten a bűneink után járó büntetést elengedje.
Beláthatjuk, hogy nem is olyan könnyű ráhagyatkozni Isten szeretetére, az ő irgalmas jóságára - emlékeztetett a ferences szónok -, mert el kell fogadnunk, el kell hinnünk, hogy minden bűnünk, hibánk, gyarlóságunk ellenére Istentől szeretett emberek vagyunk. Néha még magunkat is kevéssé szeretjük, ennek ellenére Isten nagyon szeret bennünket. Ugyanígy nekünk is irgalommal kell közelednünk embertársainkhoz.
...... ..........


Fontos, hogy a foglalatosságainkban legyen ott az imádságos munka, a szerető odafigyelés, Istennek a dicsérete, hogy ez foglalja le a mindennapjainkat, törekvéseinket, elménket, céljainkat. Szent Ferenc ismert köszöntése ez volt: ,,békesség és jóság", olykor hozzátette: ,,jónapot, jó emberek". Akkor lesz számunkra jóvá a világ, az emberek, ha Isten irgalmas jósága valóban tapasztalatunkká lesz és mi is hasonló irgalommal közeledünk egymáshoz - zárta gondolatait Bőjte Mihály OFM.

A szentmisét élőben közvetítették, megtekinthető az alábbi videón. Link

Forrás és fotó: Romkat.ro
...... .........


Magyar Kurír 2020.08.04
 
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Orgonakoncert a Kolozsvári Ferences Templomban
  2020-08-06 17:36:18, csütörtök
 
  Augusztus 1-én (szombaton), 19,00 órától templomunk Porciunkula-búcsújának előestéjén, Pozsár Róbert kántor úr orgonakoncertet fog tartani ,,Mindenkit a mennybe akarok elvezetni!" (Assisi Szent Ferenc) címen.
Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Urunk színeváltozása Csíksomlyó 08.06
  2020-08-06 17:32:28, csütörtök
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Csiksomlyo szentmisék  
Veres András püspök: Keresztényellenes megnyilvánulások ....
  2020-08-06 17:29:17, csütörtök
 
  Veres András püspök: Keresztényellenes megnyilvánulások napjainkban.
A kereszténységet végigkíséri - kezdetek óta - az üldözés. ,,Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak" - mondta Jézus. A napjainkban történő keresztényellenes megnyilvánulások kapcsán fejti ki gondolatait a Győri Egyházmegye YouTube-csatornáján augusztus 6-án közzétett felvételen Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.
Nyilatkozatában a főpásztor többek között arra hívja fel a figyelmet: úgy tűnik, hogy a mai korszellem szerint élő ember nem feltétlenül érzi a szent, bizonyos értékek méltóságát. A vallási érzés mindenkinek egy nagyon bensőséges, egész mivoltát meghatározó dolog; vannak, akik ezt nem veszik figyelembe, sőt olyanok is, akik ezt akarják megalázni, tönkretenni.
Úgy tűnik, újra a templomok falai közé akarják visszaszorítani a vallási életet, s az Egyháznak azt a feladatot szánják, hogy legfeljebb a liturgiával kapcsolatban szólaljon meg, holott a katolikus hit megélése egész embert kíván - hangzik el Győri Egyházmegye Facebook-oldalán is közzétett YouTube-felvételen. Videó Link
- Nehéz megfogalmazni, honnan ered a katolikusok elleni gyűlölet. Hitünket szisztematikusan, előre megtervezetten támadják.
,,Ez megszervezetten folyik, halad előre. Éppen ezért kell még most megálljt parancsolni neki, mert ez nemcsak a vallásos embereket fogja elpusztítani, hanem azokat is, akik ennek most szervezői" - szögezi le Veres András püspök.

Forrás: Magyar kurír 2020.08.06
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Urunk színeváltozásának ünnepe! - Csaba testvérrel
  2020-08-06 17:23:32, csütörtök
 
  Urunk színeváltozásának ünnepe!
Ki mennyit ér, hogy mennyire szent azt a közvetlen családjától, munkatársaitól kell megkérdezni! Jézust közvetlen környezete napról napra jobban tiszteli, szereti, és ebben egy fontos állomás a Tábor Hegye, hol megmutatja Isteni méltóságát az apostoloknak!
Törekedjünk mi is arra, hogy közvetlen környezetemben élő embereknek jó legyen mellettünk élni! Akarnak a gyerekeim, szeretteim közelemben otthont építeni!?
-------------
NAgy gyönyörüség az Urat követni,Minden idöben véle beszélleni: Törvénye-szerint benne örvendezni,Ötet dicsirni.Imádgyuk ötet tellyes életünkben,Es meg-tart minket Szent igiretiben:Fel-viszen minket ö nagy örömiben,Dicsösségében.Csuda-tételit Szent öltözetiben,Ez mái Szent nap meg-mutatá szépen:Szent Péter akkor a' nagy fényességben Szólla illy-képpen: Hogy-ha akarod Uram, maradgyunk itt,Mójses, Illyésnek, lakások légyen itt:Mert bizonyára látom jó laknunk itt,Ne féllyünk semmit

Nem egy hegy tetején, hanem egy csodaszép völgyben, kint a természetben bemutatott szentmise áldozatra hívlak testvéri szeretettel.
Szeretettel, Csaba t.

Videó Link
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Ferenc pápa kinevezte Erdő Péter bíborost a Gazdasági Tanács
  2020-08-06 17:17:51, csütörtök
 
  Augusztus 6-án Ferenc pápa új tagokat nevezett ki a vatikáni Gazdasági Tanácsba, köztük Erdő Péter bíborost, Magyarország prímását.
Ferenc pápa kinevezte Erdő Péter bíborost a Gazdasági Tanács tagjai közé
...... ........


Augusztus 6-án Ferenc pápa új tagokat nevezett ki a vatikáni Gazdasági Tanácsba, köztük Erdő Péter bíborost, Magyarország prímását.
A Szentszék sajtószolgálata közzétette azoknak a bíborosoknak a nevét, akik a testület új tagjai lettek: Erdő Péter esztergom-budapesti érsek; Odilo Pedro Scherer, São Paulo érseke; Gérald Cyprien Lacroix, Québec érseke; Joseph William Tobin, Newark érseke; Anders Arborelius stockholmi érsek; Giuseppe Petrocchi, L'Aquila érseke.
Felsorolja továbbá az újonnan kinevezett világi tagokat: Prof. Charlotte Kreuter-Kirchhof, Dr. Eva Castillo Sanz, Dr. Leslie Jane Ferrar, Dr. Marija Kolak, Dr. Alberto Minali, Dr. María Concepción Osákar Garaicoechea; Ruth Maria Kelly brit politikus.
A pápa a tanácsot Fidelis dispensator et prudens kezdetű motu propriójával hozta létre február 24-én a Gazdasági Titkársággal és a Főrevizori Irodával együtt.
A motu proprio kiemeli e testületek küldetését: az Egyház tudatában van felelősségének javai védelme és kezelése terén, amelyet az evangelizáció missziójának fényében és a rászorulók iránti különleges aggodalommal végez. Átláthatóság és hatékonyság - hangsúlyozta a pápa.
A Szentszék arra kapott meghívást, hogy ültesse gyakorlatba ezt a küldetést, különleges figyelmet szentelve az egyetemes Egyház iránti felelősségének. A változtatások visszatükrözik majd a vágyat, hogy gyakorlatba ültessék a Római Kúria szükséges reformját annak érdekében, hogy jobban szolgálja az Egyházat és Péter küldetését. Ez jelentős kihívás, amihez hűségre és óvatosságra van szükség. Az evangéliumi szolgálat új mentalitása honosodjon meg a Szentszék különböző hivatalaiban - kérte a pápa.
A Gazdasági Tanács jelentős szerepet tölt be ebben a reformfolyamatban. Az a feladata, hogy felügyelje a gazdasági vezetést és figyelemmel kísérje e vezetőségek irányítási, pénzügyi struktúráit és tevékenységét. A testület a Gazdasági Titkársággal szoros kapcsolatban végzi tevékenységét.
A Gazdasági Tanács az egyetemes Egyházat képviseli: nyolc bíboros a helyi egyházakból és hét világi hívő által, akik a világ különböző részeit képviselik és tapasztalataikkal hozzájárulnak az Egyház javához és sajátos küldetéséhez. A világiak az új tanács teljes jogú tagjai, nem másodosztályú tagok - emelte ki a pápa. A testület munkája nagy jelentőségű, alapvető hozzájárulást nyújt a Római Kúria és a Szentszék különböző hivatalai által végzett szolgálathoz.
A tanács koordinátorává Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét nevezte ki a pápa.


Forrás: Vatikáni Sajtóközpont
Fotó: Vatican News
Magyar Kurír 2020.08.06
 
 
0 komment , kategória:  Vatikan_Ferenc pápa  
A noviciátusi idő befejeztével került sor 2020. augusztus 6
  2020-08-06 17:11:57, csütörtök
 
  A noviciátusi idő befejeztével került sor 2020. augusztus 6-án Kőszegen Eszter nővér, Jácinta nővér, Johanna nővér ideiglenes fogadalom tételére. Az evangéliumi tanácsokra (szegénység, tisztaság, engedelmesség), az elöljáró kezébe tett engedelmességi fogadalom a szerzetesi életben való első elköteleződés.
A szertartás során a nővérek megkapták a Kongregáció Reguláját és Konstitúcióit, mint ,,a lelki szépség tükrét", amelyhez életüket ezentúl igazítják. Az elöljáró a következő szavak kíséretében nyújtotta át nekik a fogadalmi keresztet: ,,Isten őrizzen meg attól, leányom, hogy mással dicsekedjél, mint az Úr Jézus Krisztus keresztjével, mert ha Krisztussal együtt akarsz lenni az örök dicsőségben, az Ő keresztjében is részesedned kell."
A fogadalom letétele után az elköteleződés jeleként fehér fátylukat feketére cserélték. A fogadalommal a nővérek vállalták a szerzetesi életforma minden kötelezettségét, és ezt a fogadalmat négy éven keresztül évente megújítják. Ez alatt az időszak alatt folytatják tanulmányaikat, részt vesznek az apostoli munkában, és elmélyítik a domonkos hivatás megélését, valamint felkészülnek az örök fogadalom letételére.
A szertartáson Rita nővér és Bernadett nővér megújították fogadalmukat.
Szentbeszédében Székely János kiemelte: egy szerzetes azt hirdeti a világban, hogy Isten valóság, létezik és csak az Isten képes betölteni teljesen az ember szívét. Örömhír a világnak, hogy vannak olyan emberek, ragyogó életek, akik Isten szépségét keresik és élik. Székely János megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják a Jegyzetek rovatban.

...... ................... ........... ............


Nagyobb kép Link
...... ........... .........

 
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2020.07 2020. Augusztus 2020.09
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 385 db bejegyzés
e év: 4707 db bejegyzés
Összes: 45200 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1219
  • e Hét: 8938
  • e Hónap: 136652
  • e Év: 1552171
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2020 TVN.HU Kft.