Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
Móricz Zsigmond: Az öröm abból ered
  2022-03-31 14:27:22, csütörtök
 
  " Az öröm abból ered, hogy valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben."

Móricz Zsigmond
"Ő pedig mondta nékik: Jertek el csupán ti magatok valamely puszta helyre és pihenjetek meg egy kevéssé..." (Márk 6,31)

"Munkájuk eredményét látva, a tanítványok abba a veszélybe kerültek, hogy sikereiket saját érdemeiknek tulajdonítják, és ezáltal a lelki gőg bűnébe esnek... Meg kellett tanulniuk, hogy az eredményt hozó erő nem őbennük, hanem Istenben rejlik. Mint Mózesnek a Sínai pusztájában, Dávidnak Júdea hegyein, vagy Illésnek a Kérith patakjánál, úgy a tanítványoknak is el kellett vonulniuk tevékenységük színhelyéről.

Szükségük volt a Jézussal való együttlétre, a természet csendjére, ahol elmélyedhettek...

A rabbik életszemlélete szerint a vallásosság lényege: a szorgos tevékenység... Ugyanez a tévedés ma is jellemző. Ha a keresztény ember buzgón tevékenykedik és Istenért végzett munkája eredményes, ott leselkedik a veszély, hogy mindjobban az emberi tervekben és módszerekben bízik.

Kevesebbet imádkozik, és kevésbé gyakorolja a hitet... Megszűnik benne az Istentől való függés érzése, és tevékenysége lesz üdvözülésének hajtóereje. Pedig arra van szükségünk, hogy állandóan Jézusra tekintsünk, és felismerjük, hogy egyedül az ő ereje biztosítja az eredményt... Csakis az a keresztény szolgálat hoz maradandó áldást, amelyet sok-sok ima és Krisztus érdeme szentel meg."

(Jézus élete, ?Jertek, pihenjetek meg egy kevéssé!? c. fejezetből)
 
 
0 komment , kategória:  Gondolatok  
Vidéki élet blog * Azerbajdzsán
  2022-03-30 14:47:34, szerda
 
  Vidéki élet blog, falusi kaja Link Link

Link

 
 
0 komment , kategória:  Természet  
Légy az igaz álmom,ne éltessen más
  2022-03-29 00:44:10, kedd
 
  Légy az igaz álmom,ne éltessen más,
nélküled minden csak múló varázs.
Áraszd el az elmém ha eljő az éj,
vagy fel kél a nappal,a fényem legyél.

Légy az igaz közlés,a szép bölcsesség,
lelkemben együtt a föld és az ég.
Újjászült gyermek s Te égi Atyám,
belsőmben élsz már,Te vigyázol rám.

Légy biztos fegyver,a győzelmes kard,
légy Te az oltalmam páncél és pajzs.
Légy óvó hajlék a mennybéli vár,
lelkembe erő az erődből száll .

Gazdagság nem vont,legyen bárkié,
lényed az örökség mindörökké.
Szívemben mindig az első maradj,
Király a menyben a kincsem Te vagy.

Szív a szívedbe,te áradj belém
mennyei boldogság tündöklő fény.
Te őrizd igaz álmom,ha háború dúl,
hatalmad csúcsán Te trónolsz az Úr!

Ír himnusz, fordította: Ernő Kerekes
Link
 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Groppenstein Apartmanház
  2022-03-28 21:30:51, hétfő
 
  Link


"Mondta pedig Jézus mindenkinek: Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap és kövessen engem." (Luk 9,23)

"Az áll legközelebb Krisztushoz, aki itt e földön legtöbbet vett át önfeláldozó szeretetéből, abból a szeretetből, amely »nem kérkedik, nem fuvalkodik fel,... nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Abból a szeretetből, amely a tanítványt készteti, amiképpen késztette az Urat, hogy mindent odaadjon az emberiség megmentése érdekében.

Sokan gondolják, hogy milyen nagy kiváltságban részesülnének, ha meglátogathatnák Krisztus életének földi színhelyeit, ha ott járhatnának, ahol ő járt, ha láthatnák őt a tó partján, ahol olyan szívesen tanított. Ha megpillanthatnák a völgyeket és a dombokat, amelyeken tekintete oly gyakran megnyugodott. Nem kell elmennünk Názáretbe, Kapernaumba vagy Bethániába azért, hogy Jézus nyomdokain haladhassunk.

Megtalálhatjuk lábnyomát a betegágy mellett, a szegények viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt utcáin, aluljáróiban és mindenütt, ahol emberszívek vigaszra várnak. Ha azt tesszük, amit ő tett földi életében, akkor követjük az ő nyomdokait... Krisztus életszabálya, amelynek alapján állunk vagy elesünk, amelynek alapján mindannyian megméretünk az ítéletben, így hangzik:

Amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. (Mát 7,12)"

(Jézus élete, Az új ország törvénye, és “Az én legkisebb atyámfiai" c. fejezetekből)

BIBLIA
Link
 
 
0 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Áldjon meg és őrízzen meg minket az Úr, a mi Istenünk!
  2022-03-27 22:46:25, vasárnap
 
 

Az ároni áldás

" Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Mondd meg Áronnak és fiainak:
Így áldjátok meg Izráel fiait, ezt mondjátok nekik:
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!
Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet!
Így mondják ki a nevemet Izráel fiai felett, és én megáldom őket."
Link
 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Füle Lajos: Így indúlt el
  2022-03-26 12:48:46, szombat
 
 

"Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." Ézs.:40:29 Link
 
 
0 komment , kategória:  Versek*Idézetek  
Emlékem
  2022-03-25 19:26:53, péntek
 
  BIBLIA Link

 
 
0 komment , kategória:  Család  
70. évemben a 2. születésnapom 18 éve szívműtéttel :)
  2022-03-24 22:12:02, csütörtök
 
  Isten kegyelméből élek! Hit által örökké!

"Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni (megpróbáltatni), mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben (egyidejűleg) a kimenekedést is megadja..." (1Kor 10,13)

"Jézus emberi természete a miénkhez hasonló volt. A szenvedést azonban élesebben érezte, mert lelki természete mentes volt a bűn minden érintésétől. Mennyire intenzív volt benne a vágy emberi természete szerint, hogy megmeneküljön a bűn által megszomorított Isten rosszallásának lelki terhétől!

Hogy mennyire sóvárgott lelke a megszabadulásra, az kifejezésre jut szavaiban: Atyám, ha el nem múlhat tőlem e pohár,... legyen meg a Te akaratod."

"Angyal jelent meg néki a mennyből, erősítvén őt. (Luk 22,43) Az angyal nem azért jött, hogy kivegye Jézus kezéből a szenvedés keserű poharát, hanem hogy megerősítse és biztosítsa őt Atyja szeretetéről."

"Ugyanaz az erő adatik mindenkinek, aki Jézus drága nevéért szenved, mint amely neki adatott testi szenvedése és lelki gyötrelme órájában a Gecsemáné-kertben. Ugyanaz a kegyelem, ugyanaz a vigasztalás, az a több mint emberi állhatatosság adatik Isten minden egyes hívő gyermekének, aki nyomorúságba és szenvedésbe jut, mint amely Jézusnak adatott.

Sohasem maradhat magára, és sohasem veszhet el a Krisztusban bízó lélek."

(Signs of the Times, 1887. dec. 9.; Jézus élete, Gecsemáné c. fejezetből; Signs of the Times,1897)
 
 
0 komment , kategória:  Család  
A Szeretet szolgálatában
  2022-03-23 13:18:55, szerda
 
  1. Feltámadt Megváltómnak
szolgálok, Ő a cél,
Ő itt van a világban, tudom,
hogy most is él.
Szemlélem nagy kegyelmét,
hallom szelíd szavát,
És gyorsan jön, ha hívom,
leghűbb Barát.

Refrén:
Ő él, Ő él,
Úr Jézus ma is él,
Beszél velem és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él,
és üdvöt ad nekem!
Ha kérdezed, honnan tudom:
Itt él a szívemben!

2. Amerre nézek, látom
a gondos, hű kezet.
Bár szívem néha fárad,
de mégse csüggedek.
Ha zúgó fergeteg jön,
sosem hagy engem Ő,
Míg fénylő napja
felkél és visszajő.

3. Most ünnepelj, te szent nép,
és szóljon éneked,
A győztes, nagy Királynak
mind hálát zengjetek!
Ő mindenek reménye,
úgy senki nem szeret,
Nincs Nála senki jobb,
szebb, nincs kedvesebb.

Kurucz Lányok
Link Link

Jézus Krisztus Link
 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!
  2022-03-22 09:43:33, kedd
 
  "Tudom a te dolgaidat, nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy)... Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell... Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját!" (Jel 2,9 10)

"Dániel szabadulásának történetéből megtanulhatjuk, hogy Isten gyermekeinek a próbában és a fájdalomban is pontosan úgy kell viselkedniük, mint amikor a jövő ragyogó kilátásokkal kecsegtet, és környezetük a lehető legkívánatosabb.

Dániel az oroszlánok vermében ugyanaz volt, mint aki első miniszterként és a magasságos Isten prófétájaként állt a király előtt. Az az ember, akinek szíve Istenre támaszkodik, ugyanolyan a legsúlyosabb próbában, mint a jó sorsban, amikor Istentől fény, az emberektől pedig jóakarat sugárzik rá. A hit felfogja a láthatatlant, és megragadja az örök valóságokat.

A menny nagyon közel van azokhoz, akik szenvednek az igazságért. Krisztus azonosítja érdekeit hűséges népe érdekeivel. Szenved szentjei személyében, és aki választott gyermekeit bántja, őt sérti meg. Az a hatalom, amely megszabadít a fizikai bajtól és gyötrelemtől, közel van, hogy a nagyobb vésztől is megmentsen. Lehetővé teszi Isten szolgája számára, hogy minden körülmények között becsületes maradjon, és Isten kegyelme által diadalmaskodjék." (Próféták és királyok, 337. l.)
 
 
0 komment , kategória:  KERAK  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
2022.03 2022. Március 2022.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 35 db bejegyzés
e év: 419 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 221
  • e Hét: 1698
  • e Hónap: 27982
  • e Év: 393700
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.