Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 33 
Jézus ma is él.Beszél velem,és jár velem,Mert él a szívemben
  2023-02-28 07:21:00, kedd
 
 

Feltámadt Jézusomnak szolgálok, Ő a cél.
Ő itt van a világban,
tudom, tudom, hogy él.

Látom kegyelme karját,
hallom szelíd szavát.
Sietve jön, ha hívom,
Ő a leghűbb barát.

Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.
Beszél velem, és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem.
Kérded: Honnan tudod, hogy él ?"
Mert él a szívemben."

Amerre nézek látom e gondos hű kezet.
Bár szívem néha gyengül,
de mégsem csügged el.
Viharban, fergetegben
Ő a legdrágább erő.
Minden veszélyen átvisz, amíg visszajő.

Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.
Beszél velem, és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem.
Kérded: Honnan tudom, hogy él?"
Mert él a szívemben."

Ujjongj azért te szent nép,
harsogjon éneked!
Jézusnak, a királynak
alleluját zengjetek!
Ő mindenek reménye,
így senki nem szeret.
Nincs nála senki jobb,
szebb, nincs kedvesebb.

| :Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él.
Beszél velem, és jár velem
a keskeny ösvényen.
Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem.
Kérded: Honnan tudom, hogy él?"
Mert él a szívemben.":|
Link
 
 
1 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Keressük Jézust, hívjuk segítségül míg közel van
  2023-02-27 08:54:04, hétfő
 
 

 
 
1 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Mily drága nékünk ez a jó hír
  2023-02-26 08:08:12, vasárnap
 
  Mily drága nékünk ez a jó hír,
Mily édes örömtelten zeng!
Halljátok a nagy szabadítást,
Mely Jézusban lett a mienk!
Ó bízd magad e kegyelemre,
Mely gazdagon árad feléd,
Váltságát tedd a magadévá,
Hidd, az számodra is elég.

Leszállott a mennyei fényből,
Elhagyta dicső hazát,
Hogy eltörhesse rabbilincsünk,
Hogy hintsen az éjbe sugárt.
Ó bízd magad e kegyelemre...

Ó jöjj el hatalmas urunkhoz,
Fáradt, szomorú, jer ide!
Érted gyötrődött a kereszten,
Hát bízva jöhetsz elébe.
Ó bízd magad e kegyelemre...

Csak Jézus az, aki segíthet,
Üdvöt nem ad más, csakis Ő.
Itt áll, és türelmesen vár még.
Mit késel? Nincs már sok idő!
Ó bízd magad e kegyelemre...

Link Link
 
 
1 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Hit és türelem által örököljük az ígéreteket
  2023-02-25 20:04:47, szombat
 
 

 
 
0 komment , kategória:  B I B L I A :)  
Az életszentség életfogytig tartó engedelmesség gyümölcse
  2023-02-24 20:59:41, péntek
 
  "Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekszem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én önmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna. De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Jézus Krisztusban onnét felülről való elhívása jutalmára." (Fil 3,2:l4)

"Az életszentség nem egy pillanat, egy óra, vagy egy nap, hanem egy egész élet munkája.

Nem a boldog elragadtatás érzése által érjük el, hanem annak eredményeként, hogy állandóan meghalunk a bűnnek és élünk Krisztusnak. Gyenge, időnkénti erőfeszítésekkel nem lehet igazságtalanságokat jóvátenni, nem lehet a jellem átalakulását munkálni.

Hosszas, kitartó erőfeszítés, szigorú önfegyelem és kemény küzdelem árán érhetjük el a győzelmet.

Sohasem tudhatjuk, milyen harc vár ránk holnap. Ameddig Sátán uralkodik, énünket meg kell aláznunk, fojtogató bűneinket le kell győznünk. Amíg életünk tart, nincs megállás, nincs olyan magaslat, amelyre feljutva, elmondhatnánk:

Célhoz értem. Az életszentség életfogytig tartó engedelmesség gyümölcse."

(Apostolok története, Átalakult élet c. fejezetből) BIBLIA
Link 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Merj szeretni, mert Jeshua téged nagyon szeret
  2023-02-23 08:28:46, csütörtök
 
  Merj szeretni

Ha szomorú vagy és fáj a lelked, merj szeretni...
Elhagyottak várnak körülötted, merj szeretni...

Mély csalódások érnek oly sokszor, merj szeretni...
Magányosnak érzed magad olykor, merj szeretni...

Szemlélve a közömbösséget, ne félj, merj szeretni...
Ne ródd fel soha a gonoszt, de remélj, merj szeretni...

Sohasem fog elmúlni az igaz szeretet, merj szeretni...
Félelmeidtől szabaddá tesz Tégedet, merj szeretni...

A fájdalom és a csalódás mind elmúlik, merj szeretni...
Az aggodalom, a félelem mind tovatünik, merj szeretni...

Merj szeretni, mert Jeshua téged nagyon szeret,
Életét adta érted, hogy Őbenne te is szerethess.

Ez a mi Mennyei Atyánk szent akarata és terve,
Ragyogjon mint Világosság az Ő örök szeretete!

E.H. 2014
 
 
3 komment , kategória:  Kapcsolatok  
Senki se mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni!
  2023-02-22 10:32:56, szerda
 
  "...Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített."
(2Tim 3,17) BIBLIA Link


"Isten csak azokat fogadja el, akik magasra tűzik a célt... Ne próbáljuk a mércét öröklött vagy szerzett rossz hajlamainkhoz igazítani! Értsük meg, hogy a jellem tökéletlensége bűn! Isten minden szép és tökéletes jellemvonást harmonikusan és hiánytalanul önmagában hordoz, és mindazokat felruházza ugyanezekkel a kiváltságokkal,saját jellemvonásaival, akik elfogadják Krisztust, mint személyes megváltójukat.

Mindazoknak, akik Isten munkatársai kívánnak lenni, igyekezniük kell, hogy minden fizikai és szellemi képességüket tökéletesítsék. Az igazi nevelés a fizikai, szellemi és erkölcsi képességek felkészítése Isten szolgálatára. Ez az a nevelés, amely az örök életre szól...

Krisztus soha nem mondta, hogy a jellem tökéletesítése könnyű feladat. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem Krisztus érdemei és ereje által, valamint személyes erőfeszítéssel.

Isten ad szellemi és lelki képességeket, a jellemünket pedig mi alakítjuk ki az énünkkel folytatott kemény, szívós küzdelem árán. Szigorúan meg kell szabadulnunk minden egyes kedvezőtlen jellemvonásunktól.

Senki se mondja, hogy nem tudja jellemhibáit orvosolni!

Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet... Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, abban, hogy nem engedjük Isten irányítását érvényesülni." (Kriszus példázatai, A talentumok c. fejezetből)


 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
40 éves 4. gyerekünk 70 éves koromban
  2023-02-21 06:25:02, kedd
 
  Örömmel énekelek,
Vidáman zengedezek,
Mert Jézus megváltott.
A bajok jönnek-mennek,
Jézus által mind eltűnnek,
Mert fényében járok.

Ő mindenem,
Ő mindenem nekem,
Ő mindenem,
Az Úr Jézus nekem.
Ő apám, anyám, testvér, rokon,
Ő mindenem nekem. Link
Élet van Tebenned, erő van Tebenned,
Remény van Tebenned, Ó Jézus ! (2x)
Így dicsérlek életemmel
És áldalak minden erőmmel,
Az életemmel, minden erőmmel,
Reménységem csak Te Benned van!
 
 
1 komment , kategória:  Család  
Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonja őt
  2023-02-20 14:46:14, hétfő
 
  "Senki sem jöhet énhozzám, hanemha az Atya vonja őt, aki elküldött engem..."
(Ján 6,44)

"Ugyanaz az isteni erő, amely a természetet uralja, hat az emberi szívre is, kimondhatatlan vágyat ébresztve benne valami után, ami itt nincs. E világ kincsei nem elégíthetik ki vágyait.

Isten Lelke munkálkodik benne, hogy olyan javak után törekedjen, amelyek egyedül nyújthatnak a léleknek békét és nyugalmat. Ezek a javak: a Krisztussal való közösség, az életszentség öröme.

Az Üdvözítő folytonosan munkálja az emberi lelket a maga látható és láthatatlan befolyásával, hogy a bűn ki nem elégítő örömeitől elvonja és a végtelen öröm forrásához vezesse, amelyet csak őbenne nyerhetnek...

Ti, akik teljes szívetekből valami annál jobb után vágyakoztok, mint amit e világ nyújthat, ismerjétek fel ebben a vágyban Isten hívó szavát!" (Jézushoz vezető út, Bűnbánat c. fejezetből)


Link

 
 
1 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Ormok helyett a völgyben járni, Apró csatákat vívni meg
  2023-02-20 10:21:12, hétfő
 
  Ormok helyett a völgyben járni,
Apró csatákat vívni meg,
A sorsom ez, nem zúgolódom,
Ti se szánjatok emberek.

Szerettem volna nagyra törni,
Megfejteni a titkokat.
A gondolatnak fecske szárnyán,
Bejárni kéklő ormokat.
De lassan, lassan már belátom,
Merőben más az én utam.
A hétköznapok dzsungelébe,
Parancsolt vissza jó Uram.

Apró csavarnak is kell lenni,
Hogy jól menjen a gépezet,
Parányi jel mindig szükséges
Némely betűn az ékezet.

Szerettem volna nagyra törni,
Megfejteni a titkokat.
A gondolatnak fecske szárnyán,
Bejárni kéklő ormokat.
De lassan, lassan már belátom,
Merőben más az én utam.
A hétköznapok dzsungelébe,
Parancsolt vissza jó Uram.

Elismerés után szaladtam
Míg végre észrevettem azt,
Hogy nem az tesz előtte naggyá,
Amire másnak gondja van.

Kegyelmes karjaidba hullok
Fogadj, el úgy amint vagyok.
Nem kell elismerés, se hírnév,
Nagy érték, ha veled vagyok
Életem célját megtaláltam,
Szemem nem ormokat kutat,
Hogy Jézus alázatod láttam
Most felfelé vezet utam.
Link
 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 33 
2023.02 2023. Február 2023.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 33 db bejegyzés
e év: 380 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 327
  • e Hét: 1804
  • e Hónap: 28088
  • e Év: 393806
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.