Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
Add nekem - ma...
  2008-11-30 21:56:15, vasárnap
 
  Add nekem - ma...

Add ide ma nekem a tiszta, fehér rózsákat,
melyeket egy napon síromra akarsz tenni.
Rendezd el a szeretet liliomait
az én legdrágább vázámban.
Add ide nekem őket még ma,
illatuk még megszépíti életemet,
s örömöt szereznek nekem.
Add ide őket ma, mikor szívemet gyötri
a szeretet hiánya.
És azt a tüskét, amit most belém szúrsz,
azt ültesd, ahová való, a sírra.
Eljön a nap, mikor majd
semmit sem fogok rózsáidról tudni
és tüskéid sem fognak
szívemnek fájdalmat okozni.

Noémi-Ruth blogja Link 
 
0 komment , kategória:  Blog Barátok  
Vagyok ami vagyok
  2008-11-30 19:32:21, vasárnap
 
 ISTEN KEGYELME ÁLTAL VAGYOK, AMI VAGYOK

"...az Ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavaló" (1Kor 15,10).

Meggyalázza a Teremtőt az a mód, ahogyan mi tehetetlenségünkről beszélünk. Elégtelen voltunk siratása Istent szidalmazza, mert azt jelenti, hogy nem vesz tudomást rólunk. Váljék szokásoddá annak a begyakorlása, hogy Isten előtt megvizsgálod mindazt, ami emberek előtt olyan alázatosnak hangzik és akkor ijedten rájössz, milyen vakmerően szemtelenek az ilyen megállapítások. "Ó, nem kellene azt mondanom, hogy megszentelődtem, nem vagyok én szent." Mondd csak ki ezt Isten előtt és ott azt jelentené: "Uram, neked lehetetlen, hogy megszabadíts és megszentelj engem; vannak lehetőségeid, de nem az én számomra; annyi tökéletlenség van az agyamban és a testemben is, Uram, hogy ez lehetetlen." Talán az emberek fülének csodálatosan alázatosnak hangzik ez, de Isten előtt bizalmatlanság.

És megfordítva: azok a dolgok, amelyek Isten előtt alázatról tanúskodnak, az emberek előtt éppen az ellenkezőjének tűnnek. Ha ezt mondod: "Köszönöm Istenem, tudom, hogy megszabadítottál és megszenteltél engem", ez Isten szemében az alázat tetőfoka; ez mutatja, hogy teljesen átadtad magad Istennek és tudod, hogy Ő hű. Sohase törd azon a fejed, hogy az emberek előtt alázatosan hangzik-e, amit mondasz: csak Isten előtt légy mindig alázatos, legyen Ő neked mindenben minden.

Csak egyetlen kapcsolat számít: a te személyes kapcsolatod a személyes Megváltóval és Úrral. Engedj el minden mást, de ezt az egyet őrizd minden áron, és Isten véghez viszi tervét az életeddel. Egyetlen emberélet felbecsülhetetlen érték lehet Isten céljai szempontjából - és ez lehet éppen a te életed.

--------------------------------------------------------------------------------

Oswald Chambers "Krisztus mindenekfelett" c. könyvéből
Karácsonyi PPS-ek Link Advent népe Link Versek Link Galéria Link


 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Ádvent - az Úr eljövetele
  2008-11-29 23:07:39, szombat
 
 Ádvent

Az ádvent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. A hagyományt valószínűleg - a római liturgiától eltérő - gallikán szertartásrend honosította meg a 4. században: a hívők vízkeresztkor keresztelkedtek, a megelőző három hét pedig a felkészülésről szólt. Az 5. században az ádventi időszak karácsony elé került, kezdetben hat héten át tartott, majd később a négy hétre csökkent. Számos keresztény ünnephez hasonlóan advent kezdete minden évben más időpontra esik.

Ádvent első vasárnapja - 2008. november 30.

Időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila.

Ádvent második vasárnapja - 2008. december 7.

Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagyböjti időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.

Ádvent harmadik vasárnapja - 2008. december 14.

Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, ádvent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.

Ádvent negyedik vasárnapja - 2008. december 21.

Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.

Gárdonyi Géza : Az én falum Link Roráte
 
 
1 komment , kategória:  Általános  
Adventi koszorúk
  2008-11-29 19:01:14, szombat
 
  Advent

Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.

Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.

Bízzál, Izráel, az ÚRban, mert az ÚRnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani.

Zsolt 130,5-7

"Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna,
vajon mondtam volna-e nektek, hogy
elmegyek helyet készíteni a számotokra?

És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek,
ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket,
hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. " Ján 14,3 * Link


--------------------------------------------------------------------------------


Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is

Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;

Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják,

mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget,

azonnal megnyissák néki.

Boldogok azok a szolgák, kiket az úr, mikor haza megy, vigyázva talál:

bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és előjövén,

szolgál nékik.

És ha megjő a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jő meg,

és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák!

Ezt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház gazdája,

mely órában jő el a tolvaj, vigyázna, és nem engedné, hogy az ő házába törjön.

Ti is azért legyetek készek: mert a mely órában nem gondolnátok,

abban jő el az embernek Fia. Luk 12,34-40 * Link


Link ADVENTI KOSZORÚK Link 
 
0 komment , kategória:  Gondolatok  
Biztatás imádkozásra
  2008-11-29 11:18:17, szombat
 
 Mondott nekik példázatot arról, hogy mindenkor imádkozniok kell és nem szabad megrestülniök.
(Lukács 18, 1)

Az ember belefáradhat az imádkozásba, ha úgy látszik, mintha a meghallgatás elmaradna. Aki belefárad az imádkozásba, az a harcba, tűrésbe, hordozásba és a szeretet gyakorlásába is belefárad. Az imádság erőt ad, lendületbe hoz, különben menthetetlenül összeroskadunk. Jézus az imádkozásra bátorít. A hamis bíró sokáig nem akarta meghallgatni az őt kérésével ostromló szegény özvegyet.

Isten gyermekeinél is előfordulhat, hogy éjjel-nappal tusakodnak és úgy látszik, mintha Isten nehezen határozná el magát, hogy teljesítse kérésüket. Pedig Ő úgy szereti választottait, mint a szeme fényét. Ha mégis vár a kérés teljesítésével, akkor nyilván bölcs tervei vannak ezzel. Azt akarja, hogy teljes komolysággal kiáltsunk, hogy imádkozásunkból minden félszívűség és lazaság eltűnjön. Azokat a bilincseket akarja leoldani, amelyek még a földhöz kötnek. Ha eljutunk arra a pontra, ahol Isten szeretne látni minket, akkor hamarosan megadja a kimenekedést. Az igazságtalan bíró csak azért segít a szegény özvegyen, mert le akarja rázni a nyakáról. Terhére van. Nem nyomorúsága indítja meg a szívét; nem ismer kötelességet, Istent nem fél, embert nem becsül. Szívtelen. De Isten megmenti az övéit, mert igazságos és irgalmas és nem hagyja őket az ellenség kezében. - A Sátánnak és a bűnnek nincs joga hozzánk, ha Krisztus vérére hivatkozunk, aminek jogán Isten tulajdonába visszakerültünk. Isten nem szolgáltathat ki minket a sötétség hatalmának, különben ellentmondana önmagának. Szereti gyermekeit, szíve szakadt meg értük a Golgotán. Irgalommal van tele irántuk, nem hagyhatja őket elpusztulni.

Ennél a példázatnál az Úr bizonyára a végső időkre gondol. Akkor az övéi hasonlók lesznek ehhez a tehetetlen özvegyhez, sőt olyanok lesznek, mint a vágójuhok. Isten nem menti ki gyermekeit a nyomorúság elől; beleengedi őket. De akkor, ott a nagy nyomorúságban lesz csak igazán sürgetővé számunkra az imádkozás a szabadulásért és a Szabadító eljöveteléért. Igazi kiáltássá lesz imádságuk, úgy tűnik majd, mintha az ég be lenne zárva, mintha Isten szabad folyást engedne az igazságtalanságnak. De egyszerre csak elérkezik a szabadulás! Légy állhatatos az imádkozásban és ne restül] meg!

Mert a hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük. Mát 18,20. Link
OKOS ISTENTISZTELET Link


--------------------------------------------------------------------------------

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből
 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Nyelvlecke
  2008-11-29 10:57:47, szombat
 
 Nyelvlecke

Egyik olaszóra sodrán,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?

Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,

És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?

Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.

Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?

A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?

Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.

Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!

Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.

Lábát szedi, a ki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?

Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki 'slattyog', miért nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?

Bandukoló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?

Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.

Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!

Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?

Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?

Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.

Ám egy másik itt tekereg,
-- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?

S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?

Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . .!

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Fénylő szövétnek lábainál űlve
  2008-11-28 19:43:53, péntek
 
  FÉNYLŐ SZÖVÉTNEK LÁBAINÁL ÜLVE

Fecskék szelekre hangolt finom röpte. Vágyat lehelnek a kinyílt fűszernövények. Csalitos az őzek fogadója. Fácán- és nyúlláb firkantotta üzenetek. Madárpillájú lombok. Az eső váratlan rásimítja garabonciásköpönyegét a tájra. Hátrál, visszakozik a napsugár. Kukorica, repce, kökény - s a növekedés különös, megfoghatatlan csodája. Elvarázsolva sétálunk a lankás dombok között. Csak egy út vezet el a láthatár aljkapujáig. Tudjuk pedig, hogy a mi belső emberünk napról napra megújul. Csillagvilágokon átívelő pulzus lüktet az esőillatban és az időben.
Van alkalmas idő, mely mérhető és mozgáshoz kötött, ráadásul még kézbe is vehető. Van egy másik idő, amely nem mérhető, mert nem a mi időnk - ez az Ő ideje. És van egy atomnyi jelen idő is, ez nem más, mint a kegyelmi idő, az üdvidő, mikor térdre hullhatsz megváltásra szomjúhozva a Golgotán. És ekkor felváltja a múlt időt a Jövő idő. Aztán van a megérett idő, ez pediglen az Alfa és Omega ideje. Vannak még gonosz idők is, mely Sátán s az ő követőinek az ideje, de e felett is az Úr rendelkezik. Azután vannak még utolsó idők is, de ez a választottak kedvéért megrövidíttetik.
S van egy belső idő is, melyet neked kell megtöltened élettel, hogy széttárjad cselekvő hittel, jó lelkiismerettel a holt időt, s így egy új élet lehelete által átváltozva győztesen belép-hess, mint Isten gyermeke, az idők teljességébe.


Diákkör Link
A Föld képekben Link Egyház kutató Link
 
 
1 komment , kategória:  Leleszi B.Károly művei  
Almaecet
  2008-11-28 12:42:45, péntek
 
  Remek ételízesítő. De jó a diétához, a sajgó, fájó csontokra és a bőrbajokra, eredményesen használható ízületi- és vesemedence-gyulladásokra, kiváló stresszoldó, hatékony vérzsírcsökkentő... Ez az almaecet!

Fogyókúrához

Minden étkezés előtt igyunk meg egy kávéskanálnyi almaecetet egy deci vízzel hígítva. Este lefekvés előtt is ez az ital legyen az utolsó, amit elfogyasztunk. A hatás nem marad el, különösebb diéta nélkül havonta 2-3 kiló súlyvesztéssel számolhatunk!

Gyomor- és emésztési bajok

Tegyünk egy kávéskanálnyi almaecetet egy pohár vízbe, reggel igyuk meg (ötpercenként kis kanalanként adagolva). Az emésztése könnyűvé válik, és olyan nehezebb ételeket is nyugodtan ehetünk majd, amelyekre korábban gondolni sem mertünk.

Ízületi gyulladásra

Napi négypohárnyi almaecetszörp elfogyasztása javallott. A recept egyszerű, egy pohárhoz keverjünk össze három kiskanál almaecetet, egy kiskanál mézet, két deci vizet.

Frissítőként

Négykanálnyi mézhez adjunk egykanálnyi almaecetet - hatására a fáradtság tovatűnik, pillanatok alatt felfrissít.

Bőrpanaszokra

Bőrszárazság, bőrviszketés és kiütések ellen kiváló fürdőoldatot kaphatunk, ha két deciliter almaecetet adunk félkádnyi fürdővízhez. A bárányhimlő és a kanyaró is jóval gyorsabban elmúlik, ha naponta egy mokkáskanálnyi almaecetet itatunk a beteggel.


"Naponta egy alma távol tartja az orvost."
"Mielőtt ágyba bújsz, egy alma, s az orvos koldulni megy ma."


A gyógyító alma Link 
 
1 komment , kategória:  Természet  
Mindent formálj imádsággá
  2008-11-28 12:11:18, péntek
 
 
Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Dicséretet énekeljen!
(Jakab 5, 13)

Az apostol azt akarja, hogy a keresztyén embernek minden lelkiállapota imádságban nyilvánuljon meg. Ha az ember imádkozásba menekül, nem kerül rossz hangulatba. Milyen könnyen panaszkodik, jajgat az ember a nehéz napokban! Sok arcra rá is vésődött, hogy mennyi keserűség és rosszkedv járta át már a szívét. Formáld imádsággá gondjaidat és panaszaidat, akkor eltűnik a szorongás, szíved felszabadul, s egyszerre hála és dicséret hangzik fel. A zsoltárokból látjuk, hogy a meghallgatás bizonyosságában elmondott imádság következményeként sokszor a legmélyebb nyomorúságot a legmélyebb hála és dicsőítés váltja fel.

Az imádság az az emelő, amely a legsúlyosabb terheket is félregördíti. Hasznos gyógyszer minden bajra. Ha jó kedved van, könnyen féktelenség fog el; de az imádkozó ember nem veszíti el egyensúlyát. Nem zuhan kétségbeesésbe, de nem lebeg mámorosan boldog érzésekben sem. A hívő keresztyén ember öröme tiszta és mély öröm, ami hálaadásban csendül ki. Lemérhetjük örömünket, hogy Istentől való-e, vagy bűnös öröm. Semmit sem ér az olyan öröm, amelyért nem tudunk szívből hálát adni az Úrnak; vagy magában véve már tisztátalan, vagy úgy elfoglalja szívünket, hogy Istennek nem maradt hely benne. Mindkettő elvetendő. ,,Akik örülnek, mintha nem örülnének" - írja Pál. Ide akkor jutunk el, ha örömünk hálaadásban száll Istenhez. Lehet zsoltárokat énekelni szívünkben is az Úrnak, a hétköznapok munkája közepette. ,,Énekeljetek és dicséretet mondjatok szívetekben az Úrnak" (Ef 5, 19). A szív éneklése persze együtthangzik a szájjal. Sokszor azonban csak a szájunk énekel, a szívünk mit sem tud róla. Örömünkben Istennek adjunk hálát! Ha a szenvedés hullámai elérnének is, ha nyomorúság és gondok nagy, sötét viharrá tornyosultak is, ,,te Uram, a magasságban, még nagyobb vagy" (Zsolt 92, 2; 93, 4).

Mindig Istent dicsőítve, hálásan imádva - csodálatos erőt kapunk. Boldog vagy ma? Szálljon fel hálaéneked a menny felé! De ha valami lesújt, gondolj arra, hogy Isten nagyobb a te nyomorúságodnál, gondjaidnál, amik gyötörnek és adj hálát neki ezért! Megtapasztalod majd, hogy a magasságos Isten nevét dicsőíteni, neki hálát adni, jó dolog. Ez az út az új és nagyobb áldások felé.--------------------------------------------------------------------------------

Carl Eichhorn "Isten muhelyében" c. könyvéből


 
 
0 komment , kategória:  Áhitatok minden napra  
Online Istentisztelet
  2008-11-28 12:09:48, péntek
 
 Nemzetközi Keresztény Internet Egyház

Bátran állítom, hogy egy különleges történelmi esemény részesei vagyunk. Ez az első alkalom Magyarországon, valamint az egész világon amikor a keresztény egyházi élet gyakorlásához a legfőbb eszköz az Internet. Jézus azt mondja: "...az új bort új tömlőkbe töltik és akkor mind a kettő megmarad!" Ilyen "új tömlő" az Internet.

A XXI. század emberének a keresztény élet gyakorlásához új eszközre és formára van szükség.
A régi forma jó, de sokszor úgy érezzük, hogy idejét múlta. Új, modern megközelítésre van szükség. Sokan idegenkednek elmenni egy templomi istentiszteletre. A Sonda Ipsos éveként megjelenő felmérése szerint a magyar lakosság mintegy 11-13%-a jár rendszeresen templomba, gyülekezetbe. Azonban a lakosság 55-57%-a vallja magáról, hogy "keresztény vagyok a magam módján". Ennek a mintegy 5,5 millió embernek adunk lelki segítséget a hitük gyakorlásához, megtartásához oly módon, hogy nem korlátozzuk őket egy egyházhoz való tartozás kötelékével.
Ők sokszor keresnek valamit, de idegen minden, talán sokszor formális is. Vallom azt, hogy a keresztény életet személyesen önmagunkban, a saját lelkünkben kell megélnünk Istennel.
Ez sokkal több annál, minthogy névlegesen egy egyház regisztrált tagjai vagyunk.
A keresztény hitünk megélése az életformánk.


Online Istentisztelet Link

 
 
1 komment , kategória:  Kapcsolatok  
     1/7 oldal   Bejegyzések száma: 64 
2008.10 2008. November 2008.12
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 64 db bejegyzés
e év: 612 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 221
  • e Hét: 1698
  • e Hónap: 27982
  • e Év: 393700
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.