Belépés
dandej.blog.xfree.hu
Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia! Grád Károlyné
1952.12.21
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 40 
Csak higgy és meglátod Isten szabadítását
  2023-06-30 18:42:13, péntek
 
  "Mert kedveli az Úr az ő népét, és a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg." (Zsolt 149,4)

"Ha az ő szeretetében szabaddá leszel, akkor majd túltekintesz az idegesítő megpróbáltatásokon is. Gondolj arra, amit Jézusnak kellett elviselnie érted, s ne feledd el, hogy az a szenvedés, amiben most vagy, annak az örökségnek a része, amit mi, keresztények kaptunk, hogy részt vegyünk az ő szenvedésében, hogy társai lehessünk az ő dicsőségében is.

Ha magad próbálod hordozni, összezúznak a terheid. Súlyos felelősség nehezedik rád. Jézus tud erről, és nem hagy magadra, ha te nem hagyod el őt. Megtiszteled, ha rá, mint Teremtődre bízod a lelkedet. Nem azt várja tőled, hogy a magad erejével hordozd a súlyos felelősségeket.

Csak higgy és meglátod Isten szabadítását... Jézus azt akarja, hogy boldog és vidám légy.

Azt akarja, hogy Isten-adta képességeid segítségével tégy meg mindent, amit tudsz, s a többit bízd rá. ő megsegít és embereket támaszt, akik segítenek terheid hordozásában. Ne hagyd, hogy a rosszindulatú szóbeszéd bántson. Kíméletlenül szóltak Jézushoz is.

Te is követsz el hibát, okot szolgáltatva olykor a kemény megjegyzésekre, de Jézus sohasem érdemelte meg az ilyen bánásmódot. Tiszta, szeplőtlen és romlatlan volt. Ne várd el, hogy jobb helyzeted legyen ez életben, mint a dicsőség fejedelmének volt.

Fájdalmasan érint, ha azok közül lesz valaki az ellenségeddé, akikért sokat tettél. De csaknem ugyanezt teszed te is, amikor hátat fordítsz Jézusnak. A legjobb barátod ő, mindent megtett, hogy kivívja a szeretetedet... Vannak a gyülekezetben hűtlen tagok, akik sokkal rosszabbul bánnak Jézussal, mint veled. Ha ma a földön járna, bántalmaznák, szidalmaznák, rágalmaznák őt...

Pihenj meg az ő árnyékában. Bölcsességre van szükséged és Jézus adni is fog neked. Ne kételkedj!

Minél többet félreértenek, félremagyaráznak, annál több a bizonyíték, hogy a Mesterért dolgozol, s annál jobban kell ragaszkodnod Megváltódhoz. Minden nehézség ellenére légy nyugodt, zavartalan, türelmes, elnéző! Ne gonosszal, hanem jóval fizess a gonoszért!

Nézz a létra legfelső fokára! Isten áll ott. Dicsősége ráragyog minden mennybe igyekvő lélekre. A létra maga Jézus. Menj fel rajta, kapaszkodj bele, s nemsokára belépsz az Úr örök országába." (Bizonyságtételek VIII. kötet, 126, 131. l.)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
ISTEN SZERET :) Éltet a kertünkben
  2023-06-29 21:31:44, csütörtök
 
 

 
 
0 komment , kategória:  Család  
Bocsáss meg és élj szabadon
  2023-06-29 13:08:23, csütörtök
 
  Ma azt fogjuk meglátni együtt, mitévő lehetsz, amikor egy kapcsolat tönkrement. A viták mindenkivel előfordulnak, de a két fél közös megegyezésével újra lehet indulni jó alapokról.

Ehhez szükséges a bizalom helyreállítása, ami gyakran megfogyatkozott, vagy amit akár teljesen el is vesztettünk. Ennek érdekében pedig fontos, hogy beismerjük hibáinkat és meg tudjunk bocsátani a másiknak.

A megbocsátás lényeges ugyanis ahhoz, hogy megint bízni tudjunk. Anélkül nem lehet helyrehozni a tönkrement kapcsolatot. Íme, mi mindent tehetsz meg...

- Tárd fel a problémádat az Úr előtt! Mondd el neki, vagy akár írd is le neki, mivel bántottak meg! Teljesen áttetszően. Kérd a segítségét a megbocsátáshoz!

- Azután határozd el az Úr előtt, hogy megbocsátasz, mert Jézus azt tanította nekünk, hogy így imádkozzunk: ,,Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek." (Máté 6,12)

- Végül valld meg Istennek, hogy megbocsátasz. Ha pedig leírtad, égesd el a lapot (persze anélkül, hogy felgyújtanád a házat)!

Amikor megbocsátasz, megszabadulsz a sérelemtől és a fájdalom múlni kezd, majd teljesen megszűnik.

Van úgy, hogy azt mondjuk: ,,Ahhoz, hogy megbocsássak, megvárom, hogy az illető eljöjjön bocsánatot kérni!" Ha az a valaki soha többé nem tér vissza hozzánk, olyankor sajnos rabok maradunk és szenvedünk.

Ne foszd meg magad attól a felszabadulástól, ami a megbocsátással jár! Azért születtél, hogy szabadon élj és örvendj az életnek, amit Isten számodra tartogat.

Ne hagyd többé, hogy a meg nem bocsátás elrabolja az életedet, az örömödet...!

Bocsáss meg! Isten segíteni fog, hogy igazán meg tudj bocsátani.
Légy biztos benne, hogy megteszi, ha kéred tőle!

Az Úr szeretetével szeretlek. EGY CSODA MINDEN NAP Link


Link

 
 
0 komment , kategória:  EGY CSODA MINDEN NAP  
Az Úr az én oltalmam
  2023-06-28 16:01:40, szerda
 
  "Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről,
nyisd szét a te szád és betöltöm azt!" (Zsolt 81,11)

"Gilgálban történt, amikor még tartott az éhség, hogy Elizeus próféta száz embert táplált egy Baál Sálisából jövő férfi ajándékából, aki a következőket hozta: Első zsengék kenyereit, húsz árpakenyeret és megzsendült gabonafejeket az ő ruhájában. Az ajándék érkezésekor Elizeus ezt mondta az ő szolgájának: Add a népnek, hadd egyenek. Felelt az ő szolgája: Minek adjam ezt száz embernek. ő pedig mondta ismét: Add a népnek, hadd egyenek, mert ezt mondja az Úr: Esznek és még marad is. És eleikbe adta, és ettek és még maradt is belőle, az Úr beszéde szerint. (2Kir 4,2_44)

Az Úr Jézus azóta is ha nem is mindig ilyen feltűnően és kézzel foghatóan újra és újra betöltötte az emberek szükségletét. Ha tiszta lelki látásunk lenne, hamarabb felismernénk, hogy Isten könyörületesen bánik az emberrel. Az ő áldása nyomán lesz a kicsiny mennyiség is elegendő. Isten keze meg tudja százszorozni a keveset. Készleteiből asztalt terít a kietlenben... Krisztus földi szolgálata idején, amikor hasonló csodát tett, ugyanaz a hitetlenség mutatkozott meg, mint ami a régi időkben. Minek adjam ezt száz embernek ? kérdezte Elizeus szolgája.

Amikor Jézus megparancsolta a tanítványoknak, hogy adjanak enni a tömegnek, ezt válaszolták: Nincs nekünk több öt kenyerünknél és két halunknál, hanemha elmegyünk és mi veszünk eledelt az egész sokaságnak. (Luk 9,13)

Ez a lecke Isten gyermekeinek szól minden korban. Amikor feladattal bíz meg az Úr, senki se vizsgálgassa, hogy vajon ésszerű-e a parancs, vagy mit is eredményezhet engedelmes fáradozása.

A kezünkben levő készlet talán sokkal kevesebbnek tűnik, mint amennyire szükség van, de az Úr kezében a szükségesnél is többnek bizonyul majd. Világosabban kellene látnunk hogyan, miként viszonyul Isten azokhoz, akiket az ő Fia odaajándékozásával vásárolt meg.

Jobban kellene hinnünk Isten földi egyháza előrehaladásában. Erre a látásra és hitre van nagy szüksége az egyháznak ma. Ne vesztegessük az időt a látható erőforrások hiányának a panaszolására! Lehet, hogy a látszat keveset ígér, de a tetterő és az Istenbe vetett bizalom feltárja a tartalékokat.

A hálaadással és áldáskéréssel hozzá vitt ajándékot megsokszorozza, amint megszaporította egykor a prófétaifjaknak és az elcsigázott tömegnek adott táplálékot." (Próféták és királyok, 142, 153. l.)

Link


 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Ha a szenvedés tüzében magadra találsz, Isten kenyérré tesz
  2023-06-28 15:46:42, szerda
 
  "És mit mondjak? Atyám ments meg engem ettől az órától! De hiszen ezért jutottam erre az órára. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet"(Jn 12,27-28).

Ha szent vagyok, nem azt kell kérnem, hogy kerüljem el a szenvedéseket és a nehézségeket, hanem azt, hogy a szenvedés tüzében megőrizhessem magam úgy, ahogy Isten teremtett. Urunk megtalálta önmagát a szenvedések tüzében. Megmenekült, de nem attól az órától, hanem abból az órából.

Nem kellene szenvedésnek lennie - mondjuk. De a szenvedés van és magunkra kell találnunk annak tüzében. Ha igyekszünk a szenvedést kikerülni és nem akarunk számolni vele, akkor balgák vagyunk. A szenvedés az élet egyik legnagyobb valósága, mit ér, ha azt mondjuk, hogy nem kellene lennie. Van bűn, szenvedés és nyomorúság és nem mondhatjuk, hogy Isten tévedett, amikor megengedte, hogy legyenek.

A szenvedés kiégeti a felszínesség jó részét, de nem mindig teszi jobbá az embert. Vagy visszaad magamnak a szenvedés, vagy megsemmisít. A siker a fejedbe száll, benne nem találod meg magadat, de az egyhangúságban sem, mert akkor meg zúgolódsz, és elégedetlen vagy. Csak a szenvedésben találsz rá önmagadra. Más kérdés, hogy miért van ez így, de így van, ezt igazolja a Szentírás és az emberi tapasztalat is.

Meglátszik az emberen, ha átment a szenvedés tüzén és benne magára talált. A szenvedéseid idején az ilyen emberhez azzal a biztos tudattal mehetsz, hogy van ideje a számodra. De aki nem ment át ezen az iskolán, az könnyen gőgössé válik és nincs ideje a számodra. Ha a szenvedés tüzében magadra találsz, Isten kenyérré tesz mások számára."

Oswald Chambers * Krisztus mindenek felett
Link 
 
0 komment , kategória:  Gondolatok  
Halld csak fiú,halld csak leány intésemben szeretet rejlikám
  2023-06-27 09:29:52, kedd
 
  Halld csak fiú,halld csak leány intésemben szeretet rejlik ám.
Néked adom,néked adom a hit pajzsát,figyelj Reám,figyelj Reám.
Reád az öröklét vár ne tétovázz,ne tétovázz.

Nézd csak fiú,néz csak leány áldó karom kitárva vár
Szeretetem ingyen adom ó fogadd el már,ó fogadd el már.
Vegyed bűnöd bocsánatát ne tétovázz,ne tétovázz.

Jöjj csak fiú,jöjj csak leány szent véremet hintem reád
Megtisztítlak,meggyógyítlak fehér ruhát adok reád.
A menyegző készen van már ne tétovázz,ne tétovázz.

Várj csak fiú,várj csak leány napfényem melegét sugárzom rád.
Indulj,siess a mérkőzés színhelye vár,öltsd fel a teljes fegyveremet.
A Lélek kardjával küzdened kell ne tétovázz,ne tétovázz .

Hidd csak fiú,hidd csak leány,véremben nagy erő rejlik ám.
Indulj erőmmel a harcra fel,önmagad ellen végig mert kell.
Légy erős,bátor fogom kezed ne tétovázz,ne tétovázz.

Halld csak fiú,halld csak leány szárnyat adok a szent Szellem ereje vár.
Vedd föl magadra a mások igáját,könnyeket törölj és vigasztalj.
Nevemben hatalom erő van ne tétovázz,ne tétovázz.

Ármós Etelka Édesanyám * Ének verse


Isten szeret! Jézus él! Jézus Krisztus, Isten Fia!
 
 
0 komment , kategória:  Család  
Én e földrõl hol most lakom, Egy szép dicsõ hazába
  2023-06-27 01:14:34, kedd
 
  Én e földről hol most lakom,
Egy szép dicső hazába utazom.
Az útra megvan a jegyem,
Golgotán váltotta Jézus meg nekem
Refr:
Csillag tengeren túl messze
Dicsben ragyog
A város, hol mesteremmel
Együtt lakom.
Gyöngykapuja már kitárva,
Vár már engem,
Az arany város Jeruzsálem.

Mennyei város csupa fény,
Vágyva tekintek már feléje én.
Mikor leszek ott, nem tudom,
Bár gyorsan robog az életvonatom.
Refr: Csillag tengeren túl...

Miként lesz, ha megérkezem,
Csodálva nézi ámulva szemem
A fényes várost, mely fogad,
Királyi dicsben a hű megváltómat
Refr: Csillag tengeren túl...
Link Link 
 
0 komment , kategória:  ISTEN DÍCSÉRETE  
Miért oly fontosak a kapcsolatok Isten számára?
  2023-06-26 15:36:40, hétfő
 
  Feltetted-e már magadban a kérdést, miért oly fontosak is a kapcsolatok Isten számára?

Mint írtam neked tegnap: Isten a kapcsolatok Istene. Isten azért teremtette meg az embert, hogy kapcsolatban legyen vele. Majd megteremtette Évát, hogy az ember ne maradjon egyedül: ,,És mondta az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítő társat, hozzá illőt." (1 Mózes 2,18)

Istennek az a vágya, hogy az embereknek kapcsolataik lehessenek. Isten terve az, hogy jó kapcsolatban legyünk vele, önmagunkkal és másokkal.

Így minden kapcsolat folytonos erőfeszítést igényel, és figyelmet minden pillanatban. Kicsit olyan ez, mint a növény, amit öntözni kell, s rendszeresen gondoskodni róla, hogy lehetővé tegyük a kivirágzását. Fennáll ez a párkapcsolatokra, de a szomszédainkkal, gyermekeinkkel, munkatársainkkal stb. való kapcsolatokra is. Istennel való kapcsolatunkra is igaz.

Isten vágyik arra, hogy jó kapcsolatban légy a körülötted lévőkkel. Mit fogsz hát ma tenni, hogy jó és egészséges kapcsolatokat tarts fenn és bontakoztass ki? Mosolyogj, írj üzenetet valakinek, telefonálj, küldj egy kedves sms-t, nyújts segítő kezet, szólj egy bátorító szót, küldd el valakinek az

Egy Csoda Minden Nap-ot stb. Te döntöd el!
Link 
 
0 komment , kategória:  EGY CSODA MINDEN NAP  
Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nélkül!
  2023-06-25 12:57:01, vasárnap
 
  "(Isten) azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson." (1Tim 2,4)

"Komoly érték az ember, akit Isten teremtett és Krisztus váltott meg. Az előtte álló lehetőségek és lelki előnyök miatt, amelyeket kapott, az elérhető képességek miatt, amelyek megelevenedhetnek, ha Isten szava életre kelti őket, a halhatatlanság miatt, amit, ha engedelmeskedik Istennek, az élet adományozójától elnyerhet.

A menny szemében egyetlen ember is becsesebb, mint a föld minden java: házak, földek, pénz. Egyetlen lélek megnyerése érdekében latba kellene vetnünk a rendelkezésünkre álló valamennyi erőt és lehetőséget, akár a legvégsőkig. Egyetlen, valóban Krisztushoz megtért lélek a menny fényét sugározza szét maga körül, amely behatol az erkölcsi sötétségbe, és más lelkeket is megnyer.

Ha Krisztus otthagyta a kilencvenkilencet, hogy felkutasson egyetlenegy elveszett bárányt, helyesen tesszük-e, ha ennél kevesebbre törekszünk?... Ha kevesebbel is beérjük, szent megbízatásunkat áruljuk el...

Senkit se hagyjatok figyelmeztetés nélkül! Mi is lehetnénk a szegény tévelygő lelkek helyében! Adósai vagyunk mindenkinek, és kötelességünk továbbadni azt, amit nyertünk, hogy az mások megmentését munkálhassa." (Bizonyságtételek VI. kötet, 21?22. l.)
 
 
0 komment , kategória:  Ellen Gould White Könyvtár  
Testvérem, honnan jön az oázisok vize?
  2023-06-24 16:56:03, szombat
 
  Testvérem, nem véletlen vagy ott, ahol vagy. Te magad vagy ez az oázis, forrásod pedig Isten jelenléte. A Szentírás megvallja rólad:

,,Vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy." (Ésaiás 58,11)

Munkatársaid, barátaid vagy családod talán egyfajta sivatagban találják ma magukat.
Isten az, aki betölt életével, hogy áldássá tegyen számukra, mint ahogy az oázis áldás a sivatagban.

Testvérem, Te egy csoda vagy! Köszönöm, hogy vagy!

Eric Célérier Egy Csoda Minden Nap
Link Link Hinni tanits Uram, kérni taníts
 
 
0 komment , kategória:  EGY CSODA MINDEN NAP  
     1/5 oldal   Bejegyzések száma: 40 
2023.05 2023. Június 2023.07
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 40 db bejegyzés
e év: 380 db bejegyzés
Összes: 10080 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 317
  • e Hét: 1142
  • e Hónap: 9097
  • e Év: 404044
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.