Belépés
suzymama.blog.xfree.hu
Aki szeretetet vet boldogságot arat!! Suzy Mama
1901.01.01
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
Szent Antal olvasója
  2017-01-31 10:12:41, kedd
 
  A Szent Antal olvasója tizenhárom szemből áll, melyek mindegyikére egy-egy Miatyánk
mondandó. Az egészet befejezi még egy külön szem, melyre a ,,Dicsőséget" mondjuk. Minden
Miatyánk után elmondunk egyet az alább következő imákból, melyekkel a nagy Szent különféle
csodatetteit tiszteljük, amint azokat Szent Bonaventura az ő himnuszában felsorolja.
A Szent Antal olvasóját még úgy is lehet imádkozni, hogy mind a tizenhárom szemre egy
Miatyánkot, egy Üdvözletet és egy Dicsőséget mondunk. Aki bűnbánó és töredelmes, 13
Miatyánkot, Üdvözletet és Dicsőséget imádkozik Szent Antal tiszteletére, ezen gyakorlatért
napjában egyszer 100 napi búcsút nyerhet. (XIII. Leó, 1896. június 9.)
...... ......
Ima a szent olvasó mondása előtt
A teljes Szentháromság dicsőítésére, a szeplő nélkül fogantatott Szűz Mária, Szent József és
Szent Antal tiszteletére akarom felajánlani ezen töredelmes imádságomat az Atyának, Fiúnak és
Szentlélek Istennek nevében. Amen
...... .........
Első Miatyánk
Ima. Oh dicső Szent Antal, te nagy csodatevő! ki csodálatosan oly sok halottat támasztottál
föl az életre: imádkozzál érettem, hogy a bűn halálából a kegyelemállapot életére ébredjek, s
abban holtomig megmaradhassak. Amen
...... .........
Második Miatyánk
Ima: Szent Antal, te tanításod által sok tévelygőt vezettél vissza az Egyházba. Imádkozz azokért, akik az igaz hittől eltávolodtak, és segítsd őket, hogy rátaláljanak a krisztusi útra. Ámen.
...... .........
Harmadik Miatyánk
Ima. Oh dicső csodatevő Szent Antal! ki a bajok ellen hatalmas oltalmazó vagy: óvj meg,
kérlek, minden lelki bajtól, de legfőképpen az örök kárhozattól, hogy egykor veled együtt
áldhassam és dicsőíthessem Istent a mennyekben. Amen.
...... ............
Negyedik Miatyánk
Ima. Oh nagy csodatevő Szent Antal! ki a gonosz léleknek félelmetes megrontója voltál:
nyújtsd, kérlek, erős segítő karodat, hogy a pokol kísértéseit legyőzhessem. Amen.
...... ........
Ötödik Miatyánk
Ima: Szent Antal, te számtalan gyógyíthatatlan betegen segítettél. gyógyíts meg engem is minden testi és lelki bajtól, hogy Istennek tiszta szívből szolgálhassak. Ámen.
...... .........
Hatodik Miatyánk
Ima. Oh hatalmas nagy csodatevő Szent Antal! ki számtalan betegnek adtad vissza
egészségét: erősítsd, kérlek, testemet minden betegség ellen, hogy ép testtel munkálkodhassam
lelkem üdvösségére. Amen
........
Hetedik Miatyánk
Ima. Oh csodálatos hatalmú Szent Antal! ki a tengeren utazókat a viharból biztos révpartra
vezérelted: mentsd meg, kérlek, az én lelkemet is, hogy el ne merüljön a bűn tengerében, hanem
pártfogásod által szerencsésen érjen az örök élet révpartjához. Amen.
...... ..........
Nyolcadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által széttörtek a rabok erős
vasbilincsei: kérlek téged, szabadíts meg engem is bűneim súlyos bilincseitől, hogy lelkem
szabadon emelkedhessek Istenéhez. Amen
.........
Kilencedik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által oly sokan nyerték vissza
testük elveszített tagjait: kérlek, könyörögj érettem Istennél, hogy az igaz katolikus
szentegyháznak mindig hű tagja maradjak. Amen.
...... ........... ......
Tizedik Miatyánk
Ima. Oh kegyes, nagy, csodatevő Szent Antal! kinek pártfogása által megtalálják tisztelőid
az elveszett tárgyakat: légy segítségemre állandó közbenjárásoddal, hogy a kegyelem állapotát
soha el ne veszítsem, vagy ha elveszíteném, azt a te pártfogásod által minél előbb megtaláljam.
Amen.
...... ........... .........
Tizenegyedik Miatyánk
Ima. Oh mindnyájunk hatalmas! csodatevő pártfogója, Szent Antal, kinek jóvoltából
számtalanok kor-, nem- és rangkülönbség nélkül nyertének már meghallgattatást mindenféle
ügyeikben: kérlek téged, légy az én ügyes-bajos dolgaimnak is mindenkor hű pártfogója, hogy
általad minden testi-lelki bajomtól megszabadulhassak. Amen
...... ........... ........
Tizenkettedik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges Szent Antal, minden veszélyben biztos menedékünk! távoztasd el tőlem,
kérlek, mindazon veszélyeket, melyek lelkemet a bűnbe, testemet a romlásba sodorhatnák.
Legfőképpen őrizz meg engem az örök kárhozat veszélyétől, hogy diadalmaskodván a gonosz
kísértő támadásain, méltó legyek eljutni a boldogok honába. Amen
...... ........... ........... ........
Tizenharmadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges, állandó csodatevő Szent Antal! ki sohasem nézhetted a mások nyomorát
anélkül, hogy rajtuk nem segítettél volna: kérlek téged, óvj meg az élet keserveitől és 38 PPEK / P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve
nyomorától; ébreszd bennem a szorgalmat napi munkáimban, foglalatosságaimban, és esdd le
azokra Isten áldását. Amen
...... ........... ........... ........... ........... .........
Tizenharmadik Miatyánk
Ima. Oh dicsőséges, állandó csodatevő Szent Antal! ki sohasem nézhetted a mások nyomorát
anélkül, hogy rajtuk nem segítettél volna: kérlek téged, óvj meg az élet keserveitől és
nyomorától; ébreszd bennem a szorgalmat napi munkáimban, foglalatosságaimban, és esdd le
azokra Isten áldását. Amen
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Pio atya rózsafüzére
  2017-01-29 16:04:02, vasárnap
 
  A domonkos rózsafüzér megfelel a hagyományos öttizedes rózsafüzérnek.
I. BEVEZETŐ IMÁDSÁGOK
1. A mennyei lelkekkel egyesülve kérem, hogy minden ember nevében, és a tisztítótűzben szenvedő lelkek nevében felajánlott imádságom annyiszor váljék az emberek és a tisztítótűzben szenvedő lelkek üdvére, ahányszor csak Isten irgalmassága érvényesülhet rajtuk, még akkor is, ha felajánlási szándékom kifejezését elmulasztanám.
2. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: ,,Parancsoljon neki az Isten!" Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.
3. Urunk, Jézus, áraszd ránk Szentlelked hét ajándékát és 12 gyümölcsét, hogy a gonosz lelkek minden támadása ellen megmeneküljünk.
(A hét ajándék: bölcsesség, értelem, jó tanács, lelki erősség, tudomány, jámborság, istenfélelem. Gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, béketűrés, jámborság, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.)
II. A KERESZTRE
Hiszekegy
Az első nagy szemre:
Dicsőség. Miatyánk.
A 3 kis szemre:
3 Üdvözlégy, a Jézus szó után:
- Aki hitünket növelje
- Aki reményünket erősítse
- Aki szeretetünket tökéletesítse.
MINDEN TIZEDBEN
A nagy szemre: Dicsőség. Miatyánk.
A kis szemekre: Miatyánk, Üdvözlégy, a szokásos titkokkal.
Az Üdvözlégyek második felét az egész rózsafüzér alatt mindig így imádkozzak:
,,Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, nekünk is Édesanyánk, imádkozzál érettünk most és halálunk óráján! Ámen".
Dicsőség. (Utána a következő fohász:)
Mária, szeplő nélkül fogantatott Szent Szűz, könyörögj érettünk, akik hozzád menekszünk!"
(Tehát az öt tizedben: 50 Miatyánk, 50 Üdvözlégy, 50 Dicsőség és 50 fohász. A teljes rózsafüzérben: a fentiek mind 150-szer)
Minden tized után:
1. Szeressük, dicsérjük, áldjuk, imádjuk, dicsőítsük a Legszentebb Szentháromságot és Jézus eucharisztikus Szívét, a könnyező Szent Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által most és mindörökké!
2. Jóságos Pio atya, könyörögj érettünk és imádkozz velünk, áldj meg minket és az egész világot!
3. Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra!
III. BEFEJEZŐ IMÁDSÁG
(az 5. tized után)
Mindenható Atyánk, magunkat és az egész világot örökre Jézus Legszentebb Szívének és Mária Legszentebb Szívének szenteljük. Urunk, Jézus Krisztus, az Atyának Fia, küldd el Szentlelkedet a földre. Ő uralkodjon a világ minden emberének szívében, hogy megmeneküljünk a pusztulástól, a csapásoktól és a háborúktól. A minden nép Asszonya legyen közbenjárónk. Ámen.
Pio atya szavai
"A miatyánkos rózsafüzért nem szeszélyből ajánlom nektek, hanem mert kimondhatatlanul szükséges arra, hogy az eltévedt emberiség a helyes útra térjen".
A Kármel-hegyi Boldogasszony 1970. április 19-én 16 ígéretet közölt Domingusz Kelemennel azok számára, akik ezt a rózsafüzért valódi áhítattal, mindennap elimádkozzák: megtapasztalják a Szűzanya szeretetét; eljutnak az igazi bűnbánatra; is, hozzátartozóik is igen sok kegyelmet kapnak; haláluk előtt idejében jelet kapnak, hogy a szentségekben részesülhessenek; Mária mindvégig oltalmazza őket és családjuk tagjait...
E szent életű férfiúnak Jézus is kinyilatkoztatta, hogy nagy örömét leli ebben az imádságban, mert ,,nagy bűnbánatra segít titeket. Imádkozzatok ezt mindig azokért, akik nem imádkoznak, akik káromkodnak, akik Legszentebb Szívemnek fájdalmat okoznak, jóllehet e csak irgalom sugárzik mindenkire...
Gyermekeim, ennek a rózsafüzérnek az imádkozása biztos jele annak, hogy állandó egyesülésben éltek a Szentháromsággal, Velem és Legszentebb Anyátokkal
 
 
0 komment , kategória:  Rózsafűzér  
Elmélkedés a Szűzanyáról
  2017-01-28 10:02:52, szombat
 
  Szűz Mária Ártatlan Szíve .
Belenézek egy gyermek szemébe és megcsodálom a szeméből rám sugárzó lelkének ártatlanságát... Beletekintek az édes Szűzanya szemébe és magával ragad szívének-lelkének mennyei ártatlansága. Miért van ez? Miért lenyűgöző még az eldurvult ember számára is az ártatlanság varázsa? Mert megsejt, megérez valamit Istenből, a földön túlra utal, mely megtorpanást parancsol és tiszteletet ébreszt. .
Az ember eredeti állapota az ártatlanság állapota volt, s ezt az állapotot rontotta meg a bűn. Az ember öntudatlanul is visszavágyik ebbe az állapotba és valósággal elérzékenyül, midőn találkozik vele. Az ártatlan lelkű embert, ha mégoly kicsiny gyermek is, irigyli a bűnös felnőtt. De ha felnőtt emberben talál ártatlanra, azt megcsodálja és minden tiszteletet megad neki, mert érzi: ez többet tett ártatlanságával, mint ő egész életművével. .
A Boldogságos Szűz Szeplőtelen Szívének ártatlansága egyedülálló, mert Benne a bűnnek árnyéka sincs. Ez az ártatlanság Benne elragadó kedvességgel, határtalan jósággal párosul és oly nagy szeretettel, amely Isten szeretete után a legnagyobb. Rá igazán illik Móra Ferenc költeményének két sora, amelyet a gyermekről írt: “... A létnek napja ő, estellik, hogyha megy, hajnallik, hogyha jő ..."
Bűntelen ártatlanságával mindenkit meghódít és az erény illata Benne oly csábító, hogy aki Őt csak egy kissé is megismerte, “kenetének illata után fut" (Énekek éneke). Ha nagy kerítő a bűn, akkor nemes értelemben a legnagyobb hódító erő az ártatlanságban rejlik.
Mi az ártatlanság titka? Elvetni mindazt, ami bűn, vagy ami bűnre vezet. Hosszú kemény harccal még az ártatlanság is visszaszerezhető, amit már elvesztettünk. A hosszú küzdelemben a lélek megszépül, kisimul, ártatlanná lesz, s a szem már ennek fényét tükrözi. Mily kedves lesz a Szeplőtelen Szív előtt ez a harc az ártatlanságért! Mikor kezdjük el? Vagy már elkezdtük?
 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Napi pozitív
  2017-01-26 14:38:44, csütörtök
 
 
Cselekvéssel olyan ajtókat nyitsz meg, amelyeken keresztül sok minden eljuthat hozzád.
Egy ilyen ajtón sokszor nemcsak kívánságok, célok, hanem olyan emberek is belépnek, akik további ajtókat nyitnak meg.

Ruediger Schache
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Tejfölben pácolt csirkemell tepsis reszelt krumplival
  2017-01-26 10:51:57, csütörtök
 
  hozzávalók / 4 adag

A húshoz
100 dkg csirkemell filé
150 g tejföl
2 db tojás
4 gerezd fokhagyma
1 ek fűszerpaprika
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
20 dkg finomliszt
A sütéshez
3 dl napraforgó olaj

A körethez
1 kg burgonya
1 nagy fej vöröshagyma
5 dkg margarin
10 dkg füstölt sajt
só ízlés szerint
150 g tejföl
1 ek zsemlemorzsa

ekészítés

Egy mélyebb edényben elkészítjük a pácot: a tojásokat felverjük, hozzákeverjük a tejfölt, a zúzott fokhagymát és a fűszereket.
A csirkemelleket felszeleteljük, a vastagabb részeket enyhén kiklopfoljuk, és alaposan beleforgatjuk a pácba.
Lefedjük, és egy napra hűtőbe tesszük.
Másnap a köretet készítjük el először, amihez a krumplit jól megmossuk, héjában megfőzzük, majd meghámozzuk.
Egy jénait kikenünk margarinnal, és a kihűlt krumpli harmadát nagy lyukú reszelőn belereszeljük. Megsózzuk, beterítjük vékonyra szelt hagymával, ráreszeljük a sajt felét, és margarindarabkákat is teszünk rá. (Én azt is reszelni szoktam nagy lyukú reszelőn.) Ezt végigcsináljuk a krumpli második harmadával is, majd az utolsó adag krumplit már csak tejföllel locsoljuk meg, és megszórjuk zsemlemorzsával.
Előmelegített sütőben pirulásig sütjük.
Amíg a köret a sütőben van, a húsokat a pácból kiemeljük, lisztbe forgatjuk, és olajban megsütjük.
Tálaláskor olvaszthatunk rá füstölt sajtot, de ez el is maradhat.
 
 
0 komment , kategória:  1-tál étel  
Amszterdami húsos metélt
  2017-01-26 10:22:55, csütörtök
 
  recept

hozzávalók / 2 adag

125 g tészta (szélesmetélt)
100 g sajt (reszelt)
300 g sertésszűz
50 g sonka
20 g vaj
125 ml főzőtejszín
50 ml alaplé
só ízlés szerint
bors ízlés szerint
majoranna ízlés szerint
25 ml fehérbor (száraz)
1 ek vaj (a forma kikenéséhez)

elkészítés

Sós vízben megfőzzük a tésztát. Leszűrjük, 50 g sajttal elkeverjük, majd egy kivajazott tűzálló tálba öntjük.
A szűzpecsenyét 2 cm vastagságú szeletekre vágjuk. Sóval, borssal és majorannával megszórjuk.
A vajat egy serpenyőben felforrósítjuk, pirítsuk meg benne a húst. A húst kivesszük, és a tésztára elrendezzük.
A pecsenyezsírt felöntjük a levessel és a tejszínnel, felfőzzük, kb. 5 percig főzzük. Sóval, borssal, majorannával és fehérborral ízesítjük, majd a húsra öntjük.
A sonkát vékony szeletekre vágjuk, és elosztjuk a húson. Az egészet megszórjuk a maradék reszelt sajttal.
Előmelegített sütőbe toljuk, és megsütjük.
sütési hőfok: 200°C
nosalty.hu
 
 
0 komment , kategória:  1-tál étel  
Közbenjárást kérő ima Szent Ritához
  2017-01-25 20:03:23, szerda
 
 


Szent Rita, Te részesültél abban a ritka kegyelemben,
hogy kétségbeejtő helyzetekben
különleges szószólónk és segítőnk legyél.
Erős bizalommal kérlek jelen nagy szükségemben.
Járj közben értem Isten előtt, Szent Rita!
Te részesültél Urunk Jézus Krisztus szenvedésében.
Közbenjárásod által eszközöld ki nekem,
hogy az élet szenvedésein úrrá legyek
és légy pártfogóm minden szükségemben.

✝
Ámen.
 
 
0 komment , kategória:  Imádságok,áldások.   
Istenünk, könyörülj!
  2017-01-24 11:57:28, kedd
 
  Gyermekeket szülő, drága édesanyák,
nappal, mért üresek az otthonok, szobák?
Mert Bölcsőde, Ovi, várja a kicsiket,
fárasztó iga, és munkapad, titeket.
Három évig otthon, kéne lenni, néktek,
hogy a kicsinyeket, jóra neveljétek.
Ma már, sok anyának, a fél év is elég,
pedig csecsemőjét, szoptatni kéne még.
De nő a kiadás, kereset meg kevés,
óvónőkre hárul, a gyermeknevelés.
Óvoda nem pótol, meleg otthont soha,
sem az óvó nénik, derűje, mosolya.
Mégis, így növekszik, sok kicsi óvodás,
később, nincs ínyére, az otthonmaradás.
Szülők és gyermekek, alig találkoznak,
s ha együtt a család: gyakran, vitatkoznak.
Családtagok között, nincs már harmónia,
ölelő szeretet, mint szép szimfónia.
Sok a neveletlen, drogos, kulcsos gyermek,
nem csoda: ha drága családok, szétesnek.
Ám ha édesanyák, otthon maradnának,
tőlük, gyermekeik, jókat, tanulnának.
Több volna a kedves, szófogadó gyermek,
örömére: minket szerető, Istennek.
Úgy nem dőlne romba, sok családi fészek,
mert a családtagok, együtt élni, készek.
Istenünk könyörülj, hazánk szorgos népén,
hős nemzetté válhat, szereteted révén.
Pecznyík Pál Celldömölk, 2016. I. 16.
 
 
0 komment , kategória:   Hit és vallás- versek,idézete  
Gyenge vagyok
  2017-01-24 11:52:07, kedd
 
  Gyenge vagyok, önerőből nem boldogulok az életemmel.
De megtapasztalhatom Isten erejét, s azért nem kell már lázonganom.
Elfogadhatom gyengeségemet.
Sebezhető vagyok, nem tudom magam fájdalom nélkül túltenni azon,
ha elutasítás vagy igazságtalanság ér.
De megtapasztalhatom Isten gyógyító jelenlétet, sebeim elveszítik nehézségi erejüket.
Újra szóba tudok állni az emberekkel.
Hibáztatom magam, hogy mindig csődöt mondok,
holott mindenben úgy szeretnek élni,ahogy Isten akarja.
De Ő érezteti velem,hogy mindvégig kitart, ezért nem kell kétségbe esnem.
Türelmes lehetek magammal.
Tele vagyok kétségekkel, mindig újra visszaesem a bizalmatlanságba,
de Isten Szentlelke áthidalja az én korlátaimat, és megtehetem a bizalom lépéseit ott, ahol azt egyáltalán nem vártam.
Letehetem Istennel a bizalmatlanságomat.
Gyakran azt kívánom, hogy más legyek,mint vagyok.
De így,ahogy vagyok,tapasztalom meg: szükségem van az Urra.
Gyarlóságaim jelentik azt az edényt, amelyben nekem adja Magát.
Ezért köszönöm Neki, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok.
Sabine Nageli
 
 
0 komment , kategória:  Elgondolkodtató  
Vaníliás galuska
  2017-01-23 17:15:15, hétfő
 
 
Hozzávalók:
8 dl tejszín v. tej
egy késhegynyi só
10 tojás
80 dkg liszt
2 liter tej
20 dkg porcukor
2 rúd vanília
24 dkg olvasztott vaj
20 dkg mazsola
24 dkg darált dió
20 dkg porcukor
Ízlés szerinti kompót

Elkészítés:

A tejszínben vagy tejben jól elkeverjük a sót és a tojássárgáját. Hozzáadjuk a lisztet, és jól kidolgozzuk. A tojásfehérjéből kemény habot verünk, és könnyedén a tésztába keverjük. Az 2 liter tejbe belekeverjük a porcukrot meg a vaníliát, és felforraljuk. A tésztából forró tejbe mártogatott kanállal galuskákat szaggatunk a forrásban lévő tejbe, és mindkét oldalán megfőzzük. Szűrőkanállal kiszedjük.
Kikent és zsemlemorzsával kihintett tűzálló tálba egy réteg galuskát rakunk. Meglocsoljuk olvasztott vajjal, meghintjük tisztított mazsolával, darált dióval és porcukorral. Betakarjuk főtt galuskával, és így folytatjuk, míg a hozzávalókból futja. Tetejére egy réteg galuskát rakunk, és olvasztott vajjal leöntjük. Előmelegített sütőbe tesszük, és megsütjük. Tetszés szerinti kompóttal tálaljuk.
 
 
0 komment , kategória:  Gombócok  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 18 
2016.12 2017. Január 2017.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 473 db bejegyzés
Összes: 8464 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 196
  • e Hét: 196
  • e Hónap: 41819
  • e Év: 135288
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2022 TVN.HU Kft.