Belépés
maroka.blog.xfree.hu
"Legyen béke és szeretet szívedben Boldogságod sose érjen véget" Antal Mária
1951.01.15
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
Péntek József elhunyt életének 88 napján
  2021-01-23 23:05:54, szombat
 
  Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Péntek József nyugalmazott plébános életének 88., papi szolgálatának 63. évében január 23-án szentségekkel megerősítve a Győr Egyházmegyei Papi Otthonban elhunyt.
Péntek József atya Bőn született 1933. augusztus 26-án. Győrben szentelték pappá 1958. június 15-én. Segédlelkészként szolgált 1958 és 1961 között Gyömörén, 1961-től 1965-ig a csornai Jézus Szíve-plébánián. Lelkészként 1965-től 1968-ig Pásztoriban, 1968-tól 1976-ig Földszigeten szolgált. 1976 és 1993 között Öttevény, 1993-tól 2016-ig Fertőszentmiklós plébánosa. 2005-től 2015-ig ellátta Petőháza, 2007 és 2008 között Röjtökmuzsaj és 2014-től 2015-ig Fertőújlak filiáit is.

1985-től 1992-ig helyettes esperes, 1992 és 1993 között kerületi esperes, hitoktatási felügyelő 1993-tól 1994-ig, 1994-től főesperes-helyettes, 1996-tól címzetes kanonok, 2001-től pápai prelátus. 2016-tól nyugállományban volt.
Az örök világosság fényeskedjék neki! Imádkozzunk érte!

Forrás: Győri Egyházmegye
Fotó: Nagy István
Magyar Kurír 01.23
 
 
0 komment , kategória:  Kegyhelyek   
Böjte Csaba testvér emlékezete Szálvátor atyára
  2021-01-23 23:01:25, szombat
 
  Szálvátor atya adta rám a ferences ruhát.... Emléke legyen áldott.
110 éve, 1911. január 23-án, az Udvarhely vármegyei Székelyszentkirályon született Bálint Salvator ferences szerzetes. Nevét csak Erdélyben ismerik, pedig az ötvenes években történelmi szerepe volt abban, hogy akkor, amikor Márton Áron börtönben volt, a betiltott ferences rend tovább működött és történelmi szerepe volt abban, hogy a börtönből kiszabadult Márton Áron helyzete - még a rá kirótt kényszerlakhely idején is - stabilizálódhatott. A keresztségben az Albert nevet kapta, a Salvator a ferences rendi neve.
1926-ban Mikházán lépett a ferences rendbe, 1927-től 1929-ig Csíksomlyón folytatta a középiskolát és 1929-ben érettségizett. 1929-től 1933-ig az erdélyi ferences rend vajdahunyadi hittudományi főiskoláján tanult, látva tehetségét, a pappá szentelése után innen küldték Rómába, hogy az Antonianum Egyetemen tanuljon tovább. Rómában 1936-ban egyháztörténelemből doktorált.
1937-től a vajdahunyadi ferences hittudományi főiskolán az egyháztörténelem, liturgika és missziológia tanára volt, közben 1945-ben a főiskola rektora lett. Ekkor kezdődött életpályájának az a szakasza, ami személyét meghatározóvá tette az erdélyi ferences rend, és az egész erdélyi katolikus egyház számára is.
1948 nyarán a kommunista Románia bevezette azt a kultusztörvényt, ami több egyházellenes rendelkezés mellett a szerzetesrendeket is betiltotta, így törvényen kívülivé vált a ferences rend is - csakis a kommunista állam számára, mert az egyház törvényeit az egyház határozza meg. Ezzel együtt törvényen kívülivé vált a vajdahunyadi ferences hittudományi főiskola is. Az erdélyi Szent István Ferences Rendtartomány azonban egyszerűen - ferences egyszerűséggel! - nem volt hajlandó megszűnni, amiben Benedek Fidél ferences tartományfőnöknek volt vezető szerepe. Ezzel együtt az immár - csakis államilag! - törvényen kívüli vajdahunyadi főiskola is folytatta működését, mintha nem is létezett volna a tiltó rendelkezés. Az volt az álláspont, hogy egy szerzetesrend és a hozzá tartozó főiskola működésének törvényessége az egyháztól függ, nem az állami hatóságtól. A vajdahunyadi főiskola saját épületében egy teljes tanévet tudott működni betiltott állapotában is, végül 1949-ben felheccelt munkások szétverték az épület berendezését.
1951. augusztus 20-án az összes erdélyi ferences kolostort megszállta a rendőrség és a szerzeteseket, körülbelül 120-130 főt, az internálótábornak nyilvánított máriaradnai kolostorba deportálták. A vajdahunyadi teológia még pappá nem szentelt növendékei - akik hazamehettek volna - ide is követték tanáraikat. Innen 1952. májusában három másik kolostorban, Désen, Esztelneken, és Körösbányán jelölték ki a kényszerlakhelyüket. Désre került a rendi kormányzat és a vajdahunyadi főiskola tanári karának nagy része. a ferences papnövendékek ide is követték tanáraikat, és voltak olyanok is, akik korábban nem voltak Vajdahunyadon, de beszöktek a dési kolostorba és ott kezdték a teológiai tanulmányaikat. A kényszerlakhelyes ferencesek személyi igazolványába bejegyezték a kényszerlakhely tényét - azonban a Körösbányára internáltak esetében, adminisztrációs hiba miatt, ezt elfelejtették megtenni. Bálint Salvatort Körösbányára internálták, és az adminisztrációs hiba miatt viszonylag szabadon utazhatott, igazoltatásnál a rendőr nem látta, hogy ő kényszerlakhelyes. Bálint Salvator Körösbányáról rendszeresen eljárt Désre, ilyenkor bement a templomba és a sekrestyén át a rendházba. Voltak hónapok, amikor többet volt Désen, mint Körösbányán. Itt természetesen megtartotta az óráit, és rektorként összefogta a titkos papképzést. (Ide, Désre volt internálva Gurzó Anaklét egyházjogi doktor, aki az erdélyi püspökség területén kialakult, a kollaboráns papságot elszigetelő titkos egyházkormányzat jogi biztosítója volt, a dési ferences rendháznak központi szerepe volt Márton Áron börtönévei alatt. Erről más helyeken többször írtam, itt nem ismétlem meg.)
Márton Áron 1955 márciusában a börtönből visszatérhetett Gyulafehérvárra, és azzal szembesült, hogy a papság megosztott. A többség a titkos egyházkormányzatnak köszönhetően megmaradt a Szentszék és Márton Áron iránti hűségben, de volt egy jelentékeny kollaboráns papi csoport, melynek - pejoratív értelmet kapott - "békepapság" volt a neve. Mivel Bálint Salvator a rendőrség hanyag munkája miatt könnyen tudott utazni, bejárt Márton Áronhoz, így azok közé a papok közé tartozott, akik pontosan tájékoztatták Márton Áront arról, hogy mi történt az egyházmegyében azalatt, amíg ő börtönben volt. Márton Áron szabadlábra helyezésének három oka volt: 1./ Az 1954-es genfi tárgyalások és az 1955-ös osztrák államszerződés idején volt egy nemzetközi enyhülés. 2./ A kommunisták a titkos egyházkormányzat munkájának köszönhetően nem tudták átvenni az erdélyi egyházmegye tényleges irányítását, a titkos egyházkormányzat elszigetelte a "békepapokat", ezért a kommunisták nem látták át a helyzetet. A kommunisták természetesen tudták, hogy amivel ők megvádolták Márton Áront, az hazug vád. 3/ Petru Groza államelnöknek, aki tisztelte Márton Áront, nagy szerepe volt abban, hogy Márton Áron kijöhetett a börtönből, és majd 1957-ben, amikor újra megfagyott a nemzetközi légkör, Petru Grozának nagy szerepe volt abban, hogy Márton Áront nem vitték vissza a börtönbe. Az, hogy Márton Áront akkor CSAK kényszerlakhelyre ítélték, életmentő volt számára.
A KOMMUNISTÁK EBBEN A HELYZETBEN, A PAPSÁG KÖRÉBEN KIALAKULT MEGOSZTOTTSÁGOT LÁTVA, ABBAN BÍZTAK, HOGY MÁRTON ÁRON MAJD "JÓL SZÉTCSAP" A BÉKEPAPOK KÖZÖTT, ÉS EZZEL ELMÉLYÍTI A MEGOSZTOTTSÁGOT. Márton Áron bölcs ember volt, és nem ezt tette, Márton Áron nem csapott szét a békepapok között, ő nem volt bosszúálló ember. MÁRTON ÁRON ELHATÁROZTA, HOGY LELKIGYAKORLATOKAT SZERVEZ ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A PAPSÁG EGYSÉGE HELYREÁLLJON! E lelkigyakorlatok vezetésével a papnevelésben is nagy gyakorlatra szert tett Bálint Salvatort bízta meg, és az első alkalmon vele volt Tima Dániel, szintén Körösbányára internált ferences is, aki azonban rövidesen meghalt, így Salvator atya vitte végig a lelkigyakorlatokat. A köztudat - tévesen! - úgy tartja, hogy Márton Áron a békepapok megregulázására rendezett lelkigyakorlatokat. Ez nagy tévedés, Márton Áron a lelkigyakorlat intézményét nem használta regulázásra! Bálint Salvator elmondta, hogy 1955 szeptemberétől 1957-ig több lelkigyakorlat is volt, melyeknek valamelyikén minden szabadlábon lévő papnak részt kellett venni, azoknak is, akiknek aktív része volt az egyház önállóságát szolgáló kormányellenes ellenállásban. Salvator atya elmondta, hogy minden papról tudták, hogy hogyan "viselkedett" azalatt, amíg Márton Áron börtönben volt. A lelkigyakorlatok feloldozással értek véget, amit személyenként kérni kellett (összesen két vezető kollaboráns nem kérte a feloldozását) - és a békepapoknak odahaza, az egyházközségükben a szószékről fel kellett olvasniuk a feloldozásuk tényét. Ahogy Bálint Salvator mondta: "ENNEK ÓRIÁSI LELKIPÁSZTORI HATÁSA VOLT" - és Márton Áront ez érdekelte, a lelkipásztori hatás. MÁRTON ÁRON EZUTÁN NEM VOLT HAJLANDÓ HALLANI A PAPSÁG KÖRÉBEN KIALAKULT MEGOSZTOTTSÁGRÓL, AMI 1957-RE LÉNYEGÉBEN VÉGET ÉRT. (Volt rá eset, hogy a Szentszékhez és Márton Áronhoz hű, ellenállásban részt vevő papnövendék tiltakozott, hogy "békepap" van a tanárok között. Márton Áron közölte vele, hogy a pap feloldozásban részesült, és akinek nem tetszik, hogy a doktorátussal rendelkező filozófiatanár a teológián tanít, az elmehet.) Márton Áron jogilag az 1955. március 25-én kiadott körlevéllel egy nap alatt, erkölcsi-lelkipásztori értelemben pedig körülbelül két év alatt, a Bálint Salvator által vezetett lelkigyakorlatokkal, véget vetett a kollaboráns "békemozgalomnak" úgy, hogy a helyzetből a "békepapok" is méltósággal tudtak kijönni. Abban a beosztásban folytatták a lelkipásztori munkát, melyben eredetileg voltak, aki magas beosztásból lett "békepap", az magas beosztásban maradt, aki pedig az állami hatóság által került "magas" - egyházilag törvénytelen - beosztásba, az ment vissza a korábbi, alacsonyabb beosztásába. AHHOZ, HOGY 1957-RE HELYREÁLLJON A PAPSÁG EGYSÉGE, A BÁLINT SALVATOR ÁLTAL VEZETETT LELKIGYAKORLATOK NÉLKÜLÖZHETETLENEK VOLTAK! MÁRTON ÁRON HELYZETE IS STABILIZÁLÓDOTT EZÁLTAL, MERT HA A PAPSÁG MEGOSZTOTT MARADT VOLNA, AKKOR A KOMMUNISTÁK KÖNNYEN KREÁLHATTAK VOLNA OLYAN HELYZETET, AMI A PÜSPÖK ISMÉTELT BEBÖRTÖNZÉSÉT EREDMÉNYEZTE VOLNA.
Denisa Bodeanu bukaresti levéltáros feltárta, és változatlanul feltárja azt a hatalmas iratanyagot, amit a kommunista titkosszolgálat Márton Áronról összegyűjtött. Feltárt két, 1960-ban készült lehallgatási jegyzőkönyvet, melyekben a jegyzőkönyvet író lehallható tiszt csak annyit tudott megállapítani, hogy ismeretlen ferences szerzetessel beszél Márton Áron. Több körülményből arra következtetek, hogy ez az "ismeretlen" ferences szerzetes Bálint Salvator volt. A két lehallgatott beszélgetésből kiderül, hogy még ekkor, 1960-ban is volt titkos papnövendék Désen, talán nem is egy. (Van ahol többes számban beszélnek róla, van ahol egyes számban.) Szó volt a két beszélgetésben arról, hogy a három kolostorból - Désről, Esztelnekről és Körösbányáról - egy Kárpátokon kívüli, regáti ortodox kolostorba telepítenék át a ferenceseket, mert Erdélyben kényszerlakhelyről is hatással voltak a katolikus lakosságra. Erre a regáti áttelepítésre végül nem került sor.
Bálint Salvatort - aki 1957-től egyúttal tartományfőnök-helyettese is volt a kényszer lakhelyes ferenceseknek - 1961-ben kémkedés hamis vádjával letartóztatták és 6 évre ítélték. Az 1964-es általános amnesztia idején szabadult börtönéből.
Salvator atya 2003. június 25-én, életének 93. évében halt meg.
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Isten Igéjének vasárnapja - 01.24 Szombathely
  2021-01-23 22:56:18, szombat
 
  Videó Link  
 
0 komment , kategória:  Dr. Székely János püspök  
Évközi 3. vasárnap – Isten igéjének vasárnapja 01.24
  2021-01-23 22:54:24, szombat
 
  OLVASMÁNY Jónás próféta könyvéből
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz: ,,Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!" Jónás fölkelt és elment Ninivébe az Úr parancsa szerint. Ninive nagy város volt, három napba telt, míg az ember végigment rajta. Jónás bement a városba, megtett egynapi utat, és hirdetni kezdte: ,,Még negyven nap, és Ninive elpusztul!"
Ninive lakói hittek az Istennek. Böjtöt hirdettek, nagyok és kicsinyek egyaránt zsákruhát öltöttek.
Amikor Isten látta, hogy letérnek gonosz útjukról, megkímélte őket a büntetéstől, amellyel fenyegette őket.
Ez az Isten igéje. Jón 3,1-5.10

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Azt mondom, testvérek: Az idő rövid!
Ezért, akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna, aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná, s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.
Ez az Isten igéje. 1Kor 7,29-31

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Miután Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát: ,,Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban."
Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András, akik halászok voltak, éppen hálót vetnek a tengerbe. Jézus megszólította őket: ,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Azok rögtön otthagyták a hálóikat, és nyomába szegődtek. Mikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint a hálókat javították a bárkában. Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt, és követték őt.
Ezek az evangélium igéi. Mk 1,14-20
...... ..........- Liturgia.hu oldalon Link

- Ferenc pápa Motu proprióval megalapította Isten Szava vasárnapját Link

- C. Horváth István Sándor atya elmélkedése
Új tenger, új halászháló
Az ószövetségben és az evangéliumokban nagyon jellegzetesek a meghívás történetek, amelyek először ismertetik az Isten által megszólított, meghívott személy életének állapotát, amelyet jelképes szavakkal vagy cselekedetekkel maga a meghívás követ, s végül az illető eddigi élethelyzetének feladása, elhagyása zár le.
Az ószövetségből, a Királyok első könyvéből érdemes felidéznünk, amikor Illés próféta meghívja Elizeust. Elizeus éppen szántott, amikor Illés odalépett hozzá és ráterítette a köntösét. Ekkor az ökröket feláldozza, az ekét elégeti, annak tüzén süti meg az ökröket, aztán pedig elindul, Illés nyomába szegődik és a szolgája lesz (vö. 1Kir 19,19-21). Ámosz próféta pedig így mondja el meghívását: ,,Pásztor voltam és vadfügét gyűjtögettem. Az Úr azonban elhívott a nyáj mellől. Azt mondta nekem az Úr: Menj, jövendölj népemnek, Izraelnek!" (Ám 7,14-15).
Ezeket az ószövetségi meghívásokat követi az a leírás, amit a mai napon olvasunk az evangéliumban, Jézus meghívja az első tanítványokat. Először Pétert és Andrást, majd pedig egy másik testvérpárt, Jakabot és Jánost. A történetek itt is a meghívottak életállapotát ismertetik először: halászok voltak, akik a Galileai-tó partján élnek. Nem tanult emberek, nem írástudók, hanem egyszerű munkások, akiknek a halászat a mestersége, ebből biztosítják maguk és családjuk megélhetését. A második mozzanat az, amikor Jézus hozzájuk lép és megszólítja őket: ,,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Ez az első találkozásuk, az Úr nem ismerte őket korábban, mégis meglátott bennük valamit, ami alapján úgy gondolta, hogy jó tanítványai lesznek. A meghívottak nem is tudják, ki szólította meg őket, és valószínűleg azt sem értik, mit jelenthet a nagyon talányos emberhalászat, mégsem kérdeznek vissza, nem tiltakoznak és nem aggódnak, hanem meglátnak Jézusban valamit, ami alapján rögtön döntenek, hogy ezt az embert érdemes követniük, érdemes Mesterüknek elfogadni. A harmadik mozzanat pedig az indulás, a halászháló, a bárka, a család elhagyása. A meghívásnál Jézus a kezdeményező, a meghívottak pedig engedelmeskednek és késlekedés nélkül nyomába indulnak, s ezzel azonnal megváltozik az életük.
Jézus megszólítása olyannyira erőteljes, hogy nem is meghívásnak tűnik, hanem szinte parancsnak. Ez természetesen nem veszi el emberi szabadságukat, nem szünteti meg személyes felelősségüket, hanem arra ösztönzi őket, hogy azonnal válaszoljanak a hívásra, amelyet nem kényszerből, hanem szabadon fogadnak el.
Mi a jelentősége ezeknek a meghívásoknak? Keresztelő Jánost elfogják, börtönbe vetik és hamarosan kivégzik. Az ő küldetése befejeződött, most kezdődik Jézus tevékenysége. Az Úr hirdeti az evangéliumot, az örömhírt és tanítványokat gyűjt maga köré, közösséget szervez. Tanítványai vele élnek három éven keresztül, aztán pedig az ő halálát és feltámadását követően tanúságot tesznek mindarról, amit Mesterüktől hallottak és mellette átéltek. Most elindulnak, hogy új tengert, új halászhálót és új halakat találjanak. Kihajózzanak a világ tengerére, kivessék az igehirdetés hálóját és a krisztusi hitre térőket az Egyház közösségébe vezessék. Csodálatos feladat, egy új küldetés, ami teljes odaadottságot kíván a meghívott személytől.
Az Úr hívása nekem is szól. Engem is meghív, hogy kövessem és emberhalász legyek.

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az üdvösségtörténet új korszaka kezdődött el, Isten elküldte Fiát, hogy véghezvigye a megváltás művét, amely a kereszten teljesedett be. Segíts minket azért munkálkodni, hogy ne az önzés világa, hanem valóban Isten országa valósuljon meg a földön. Segíts, hogy ne féljünk a megtéréstől, hanem engedjük, hogy megváltoztasd életünket! Tőled arra kapunk személyes meghívást, hogy veled legyünk, megismerjük Isten országát, megtérjünk és hirdessük az evangéliumot. Adj nekünk erőt küldetésünk teljesítéséhez, az emberhalászathoz!

Hanganyag Link

- Részlet a Dei Verbum zsinati konstitúció 21. pontjából:
Az Egyház mindenkor tisztelte a Szentírást, mint magát az Úr testét is, az élet kenyerét ugyanis, főleg a szent liturgiában, mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztaláról szüntelenül veszi és nyújtja a híveknek. Az isteni írásokat a Szent Hagyománnyal együtt mindig hite legfőbb szabályának tartotta és tartja, mert Isten sugalmazására egyszer s mindenkorra vannak írásba foglalva, s változatlanul közvetítik magának Istennek igéjét, és a prófétáknak és az apostoloknak szavaiban a Szentlélek hangját szólaltatják meg. A Szentírásnak kell tehát táplálnia és irányítania az egész egyházi igehirdetést és magát a keresztény vallást is. A szent könyvekben ugyanis a Mennyei Atya végtelen szeretettel siet fiai elé és beszélget velük; s akkora erő és hatékonyság van Isten igéjében, hogy az Egyháznak támasz és életerő, az Egyház gyermekei hitének erő, lelkének táplálék, lelki életének tiszta és el nem apadó forrása. Ezért a Szentírásról kiváltképp érvényes: "Isten szava eleven és átható" (Zsid 4,12), "hatalma van arra, hogy fölépítse művét, és megadja az összes szenttel közös örökséget" (ApCsel 20,32; vö. 1Tesz 2,13).

- Bagyinszki Ágoston OFM: Miben több ,,Isten Igéjének vasárnapja", mint a ,,Szentírás vasárnapja" volt Link
...... ........... ......- Útravaló
Történt pedig, hogy az Úr másodszor is szólt Jónáshoz - így kezdődik a szentmise olvasmánya. Nem jó jel, ha valakinek valamit kétszer kell mondani. Gyerekkorunkban volt az a szülői felmordulás, ha nem akaródzott valamit megtennünk, hogy ,,Ne mondjam még egyszer!" Ebből lehetett tudni, hogy nem is fogja még egyszer mondani, a következő hang már az elcsattanó pofon hangja lesz. Vagy valami más. Jónás már utána van ennek. A cet gyomrából éppen csak kicsusszant (Jón 2,11). Meg is jegyzi Babits Mihály: ,,nincs mód nem menni ahova te küldtél." Simon és András, Jakab és János Babits versét nem ismerhették, de mint vízen járók és halászdinasztia tagjai, Jónás prófétát annál inkább ismerniük kellett. Talán mégsem Jónás sorsa játszott közre abban, hogy ezek a fiúk egyből követték Jézust, hanem valami más. Erre pedig az evangélium első mondatából következtethetünk: ,,Miután (Keresztelő) Jánost elfogták." Tudjuk, hogy a halászfiúk közül legalább kettő Keresztelő János tanítványa volt. Attól a traumától pedig, ami a szárazföldön éri az embert, egy halász csak a vízen tud valamennyire szabadulni. Bár még korai, de gondoljunk rá, hogy később, Jézus keresztre feszítése után is a tavon találjuk tanítványait. Most is hasonló az elénk táruló kép, az egyik bárkából éppen hálót vetnek a vízre, a másik bárkában a hálókat javítgatják. Ekkor érkezik Jézus azzal: Betelt az idő! Ismerünk ilyet: Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Jézus mégsem forradalmárként érkezik. Nem azzal kezdi, hogy betelt a pohár!
Érdemes megfigyelnünk, nyilvános működése során kiktől tart távolságot, és kikhez megy közel. Távol marad mindenféle hatalomtól, hogy mindenkihez szólhasson. Nem tart kapcsolatot a politikailag befolyásos szadduceusok pártjával. Tanításában nincs semmi fanatizmus. Bár Isten melletti teljes elköteleződésre hív, mégsem forradalmár, mint a zelóták, távol marad tőlük is. Korának apokaliptikus prédikátorait sem követi. Nem használ a megtérés felhívására ijesztő képeket, mint akár Keresztelő János. Beteljesedésről, Isten bizalmas közelségéről beszél, megtérésre bátorítva a bűnösöket is. Nem csatlakozik a kumráni szerzetességhez, akik a romlott társadalmat elhagyva, a sivatag barlangjaiba húzódnak. A farizeusok kritikus körén is kívül marad, ők a kor iparos és paraszti eredetű laikus rétege, akik a Tóra szerinti életet alapvető tisztességnek tartják, és kritikusan értékelnek minden megalkuvást. Közel van viszont az egyszerű néphez, mely jogaitól megfosztva él. Közel van az asszonyokhoz - szakít az ókor férfi központúságával -, és kíséretébe fogadja őket. Kezdetben az apostolok erről kínosan hallgatnak, nyilvánvalóan zavarta őket is, de miután Jézus halálakor a tanítványok elmenekültek, Márk szükségesnek érzi megjegyezni, hogy Jézust asszonyok is követték.
Megkezdi nyilvános működését, tanítványokat gyűjt az egyszerű emberek közül. A meghívás radikalitásáról Szent Pálnak a Korinthusiakhoz írt első leveléből a szentleckében olvasunk: akinek felesége van, éljen úgy, mintha nem lenne; aki sír, mintha nem sírna; aki örül, mintha nem örülne; aki vásárol, mintha meg sem tartaná, mert ez a világ elmúlik - és nem biztos, hogy az Úr másodszor is szól, mint Jónáshoz.
Magyar Kurír

- Katolikus oldalon Link

- Böjte Csaba testvér gondolatai
A mai evangéliumban így szól hozzánk Jézus Krisztus: ,,Jöjjetek velem, és én emberek halászává teszlek titeket." Mk 1,14-20 Együtt, közösségben a Mesterrel, az oldott kéveként szétszóródó értékes kalászokat szálanként összegyűjteni, ez a mi hivatásunk!
Ezért is választottam papi jelmondatomul a II. Vatikáni Zsinat egyik szép üzenetét: "Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s mindannyian egymásnak jó testvérei legyünk!"
Testemben a több mint száz trillió sejt és az ennél is tízszer több mikroorganizmus, bacilus, vírus, gomba, mindaz mi én vagyok, békében együtt él! Igazából mindenik sejt, mikroorganizmus egy önálló entitás, és mégis együtt, egymást kölcsönösen szolgálva, békében, szimbiózisban élik a maguk életét! A szív ellátja éltető vérrel a szerveimet, a májam az ajándékba kapott éltető vért szépen megszűri, és tisztán adja vissza a szívnek az ajándékot! Így oda -vissza, egymást megajándékozva élik a szerveimet alkotó sejtek a maguk kiegyensúlyozott életüket hosszú évtizedekig, betegség nélkül! Csodálatos ez, hogy az öntudatlan kis sejtek oly szépen élnek, ezt kellene mi öntudatra ébredt emberek megéljük a társadalmunkban! Ajándékba kapott létünk, napról-napra váljon ajándékká testvéreink számára! A legnagyobb ajándék mivel gyermekeink, kollégáim megajándékozhatnak, az az, ha látom, hogy békében, jó testvérekként együtt építik, szépítik a maguk és mindannyiunk örömére otthonaikat, drága szülőföldünket! Így épül boldog percekből, örömteli házakból, mint mozaik kövekből Isten Országa is ezen a földön! Testem sejtjei, ha képesek együtt, közösen önmaguk életterét fenntartva az öntudatra ébredt embert megszülni bennem, akkor hiszem, hogy a nyolcmilliárd ember együtt, összefogva, becsületes munkával képes világunkat a lét egy magasabb, emberhez méltóbb szintjére emelni. Ezt a közösséget építő munkát kéri Mesterünk, mikor arra buzdít, hogy emberhalászokká váljunk az Ő nagycsaládjában! Csaba t.

- Debrecen - Szent Anna-székesegyházból
Videó Link

- Ferenc pápa Szeptember 30-án, Szent Jeromos egyháztanító emléknapján tették közzé a Vatikánban Ferenc pápa Aperuit illis (Megnyitotta nekik) kezdetű apostoli levelét, amelyet motu proprio formájában írt, s amelyben elrendelte az Isten igéjének vasárnapját, amit az egyházi évközi idő harmadik vasárnapjára helyez.

- Ferenc pápa: Isten igéje az Isten igéje! Az ige liturgiájának szerepéről elmélkedve hangsúlyozta, hogy a misén hallott olvasmányokon keresztül maga Isten szól hozzánk, s ezért odafigyelve, nyitott szívvel kell hallgatnunk, hogy aztán gyümölcsöt hozzon mindennapi életünkben.
Szentatya katekézisének fordítását teljes terjedelmében közöljük. Link
 
 
0 komment , kategória:  vallás  
Ma SZUPER szombat van a magyar csapatok számára
  2021-01-23 21:18:26, szombat
 
  - Kézilabda férfi V.B.
Magyarország - Lengyelország 30:26
Eddig minden mérkőzésüket meg nyertek, így 8 ponttal csoport elsők a II. csoportban.
Bejutottak a legjobb 8 közé, mely kieséses szakasz lesz.
A magyar válogatott eddig egyszer, 1986-ban kezdte öt győzelemmel a világbajnokságot, amelyet akkor ezüstéremmel zárt.
A magyarok ezúttal Németország, Uruguay és a Zöld-foki Köztársaság legyőzésének köszönhetően a maximális négy pontot vitték magukkal a csoportkörből a középdöntőbe, ahol nyertek Brazília ellen is, hétfőn 18 órától pedig az Európa-bajnok Spanyolországgal találkoznak, amely már szintén negyeddöntős.
Eredmény, középdöntő, 2. forduló, I. csoport:
Magyarország-Lengyelország 30-26 (16-10)
Új Főváros, zárt kapuk mögött, v.: Gubica, Milosevic (horvátok)
lövések/gólok: 46/30, illetve 44/26
gólok hétméteresből: 3/3, illetve 2/1
kiállítások: 6, illetve 6 perc

Magyarország: Mikler - Lékai 8, Szita 2, Bánhidi 3, Sipos, Máthé 6, Rodríguez 3, cserék: Bóka 2, Rosta 4, Bodó 2, Ancsin, szövetségi kapitány: Gulyás István
Nagyobb kép Link
...... ........... ........... ..........* Női vízilabda
olimpiai kvótáról döntő meccs.
Magyar- Olasz 13:10 nyeretek a lányok, ezzel kvótát szereztek az ez évi olimpiára
Gólszerzők: Keszthelyi 6, Szilágyi, Illés 2-2, Szücs, Parkes, Leimeter 1-1
A találkozót követően a helyi szervezők egy jelképes tokiói járatra szóló óriási beszálló kártyát is átnyújtottak a magyar csapatnak.
...... ........... .....


A találkozó legjobbja Keszthelyi Rita volt, aki hat góllal segítette a magyar válogatottat az olimpiai szereplés kivívásához.
A magyarok vasárnap a torna döntőjében - már egy tét nélküli mérkőzésen - a hollandokkal játszanak.
Vasárnap DÖNTŐ - Magyarország-Hollandia 20.00

- Magyar csapatot nem érinti
5-8. helyért:
Kazahsztán-Szlovákia 11-10 (2-3, 4-2, 1-2, 4-3)
Franciaország-Izrael 11-4 (2-1, 2-0, 5-2, 2-1)

A vasárnapi program:
a 7. helyért: Szlovákia-Izrael 14.00
az 5. helyért: Kazahsztán-Franciaország 16.00
a 3. helyért: Olaszország-Görögország 18.00
 
 
0 komment , kategória:  Magyar sikerek sportban  
Fogadj örökbe egy szerzetest 2021-re!
  2021-01-23 11:57:16, szombat
 
  A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a Magyarországi Szerzetes elöljárók Konferenciáinak Irodája idén is elindítja a ,,lelki örökbefogadás" programját, amelynek keretében szerzetes nővérekért, testvérekért és papokért lehet imádkozni. Február 16-ig várják az örökbefogadók jelentkezését.
Az örökbefogadó vállalja, hogy kilenc hónapon keresztül, az eucharisztikus kongresszusig hordozza azt a személyt imáiban, akit választ magának. Az imádság gyakorisága, módja az örökbefogadóra van bízva, de a program honlapján olvasható bemutatkozásokban többen jelezték, mi az az imádság, aminek különösen is örülnének.
A szerzetesek profilja alatt feltüntették, milyen módon lehet kapcsolatba kerülni velük azoknak, akik imádkoznak értük. Elérhetőséget csak személyesen, örökbefogadói kérésre adnak ki a szerzetesek által megjelölt módokon. Az örökbefogadó bárki lehet, aki szívesen elköteleződik az imádságban. Egyénileg és csoportosan is van lehetőség a csatlakozásra.

Jelentkezési határidő: 2021. február 16.
Az örökbe fogadható szerzetesek listája, valamint a
jelentkezéshez szükséges űrlap ITT található. Link
 
 
0 komment , kategória:  Szentségimádás  
Békesség a teremtő Istennel, békesség az egész teremtett....
  2021-01-23 11:52:09, szombat
 
  Békesség a teremtő Istennel, békesség az egész teremtett világgal!
...... ........

 
 
0 komment , kategória:  Szent II. János Pál pápa  
Jézus rokonai esti szentmise Csaba testvérrel 01.23
  2021-01-23 11:39:10, szombat
 
  2021. január 23. - Szombat
Jézus rokonai .... "elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette." Mk 3,20-21
Csodálom Jézust, akár dicsérik, akár szidják az emberek, nem torpan meg, hanem megy előre bátran a szeretet útján! Milyen jó lenne megtanulni a Mesterünktől, hogy ne az emberi szóbeszéd, mások véleménye vezesse döntéseinket, lépteinket! A kutya ugat, a karaván halad - mondja a régi arab közmondás! Sajnos a valóságban az emberek kegyeit keresve, - gyakran - nem a lelkiismeretünkre hallgatunk, hanem a megfelelési kényszertől vezetve, mások elvárásait, akaratát teljesítjük, környezetünk hangulatára reagálunk!
18.00 Szentmise - A szent egykedvűséget kérjük a mai szentmisében magunk és testvéreink számára! Ne az emberek dicséretét keresve, de ne is a megszólások, az elmarasztalásoktól való félelem vezessen döntéseinkben, hanem csak a lelkiismeretünk által bennünket megszólító Szentháromság! Az emberek véleménye nagyon változó, biztos, hogy kell figyeljünk környezetünk visszajelzéseire is, de a döntéseinket sokkal mélyebben, átimádkozva kell meghoznunk Teremtőnk színe előtt!
Szeretettel, Csaba t. Videó
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Emlékezés - A piski történelmi emlékpark
  2021-01-23 11:35:15, szombat
 
  Kedves Barátaim!
A közösségi média feldobta a lehetőséget, hogy születésnapom alkalmából gyűjtést szervezne számomra. Egy pár napig gondolkodtam a javaslaton, végül barátaim unszolására a következő levelet fogalmaztam meg:
Déva határába egy számunkra nagyon fontos, elhagyott történelmi emlékhely árválkodik, a piski csatatér és a rajta álló csárda, mely azon az emlékezetes 1849.02.9. napon, véres harcok során többször is gazdát cserélt. Úgy gondolom, hogy ez a történelmi emlékhely mindannyiunk közös öröksége, az itt elesett közel 1500 magyar, osztrák, román és ki tudja még hány nemzet fiai, mindannyian egy jobb jövőért, saját hitüktől vezetve áldozták életüket. Itt nem győztesek és vesztesek nyugszanak, hanem csatatéren elesett katonák, róluk méltóképpen megemlékezni, tiszteletükre egy emlékparkot létrehozni hiszem, hogy Isten akarata szerinti kötelességünk. Ezért bizalommal fordulok az emlékhely tulajdonosa és a működtető Szt. László Alapítvány nevében hozzátok, és összefogásra hívlak, gyertek közadakozásból kezdjük meg a történelmi emlékpark kialakítását.
Ezt az alkalmat megragadva, szeretettel hívlak mindannyiatokat ez év febr. 9-én 14.00 órától egy megemlékező imádságos összejövetelre a piski csatatérre, az összefogásunkból megépülő történelmi emlékparkba.
Mindenki támogatását, segítségét nagy szeretettel köszönöm!
A piski történelmi emlékpark megbízott vezetője a Szt. László Alapítvány részéről Zólya Levente régész, ő szívesen rendelkezésünkre áll a részletekkel kapcsolatosan.
Hálás szeretettel, Csaba t.
 
 
0 komment , kategória:  Böjte Csaba atya miséi  
Gandhi 1982 HUN Teljes film vallásos
  2021-01-23 11:27:06, szombat
 
  Mahatma Gandhi csodálatos életrajzi filmje, kiváló magyar szinkronnal.

Videó Link Lejátszási idő: 3 óra 10 perc
 
 
0 komment , kategória:  Filmek  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 17 
2020.12 2021. Január 2021.02
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 392 db bejegyzés
e év: 622 db bejegyzés
Összes: 47343 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 474
  • e Hét: 7947
  • e Hónap: 80467
  • e Év: 228271
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2021 TVN.HU Kft.