Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Online
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
Egy kis liberalizmus - Ateista vgyok
  2018-05-21 22:30:43, hétfő
 
 
EGY KIS LIBERALIZMUS - ATEISTA VAGYOK...


Fiatal, közismerten liberális tanítónő magyarázza a kis nebulóknak, hogy ő ateista. Kérdezi a gyerekeket, hogy ők nem azok-e?

A gyerekek nem tudják, hogy az mi, de szeretnének a tanítónéni kedvében járni és egyik a másik után emeli fel kis kezét, jelezve, hogy ő is ateista.

Csak egy kislány, Marika nem utánozza a többieket.

A tanítónő azt kérdezi tőle:

- Te miért akarsz más lenni, mint a többiek?

- Mert én nem vagyok ateista.

A tanító néni kérdezi:

- Akkor te mi vagy?

- Én keresztény vagyok.

A tanítónő kissé kényelmetlenül érzi magát, elvörösödik, de megkérdezi, hogy mégis, miért keresztény? Mire a kislány:

- Azért, mert úgy neveltek, hogy megismerjem és szeressem az Istent. Keresztények voltak a nagyszüleim, édesapám és édesanyám is, ezért én is az vagyok!

A tanítónő mérges lett és nagy hangon mondta:

- Ez nem indok! Ha apád is és anyád is idióta lenne akkor te mi lennél?

A kislány kicsit hallgatott, majd mosolyogva mondta:

- Akkor ateista lennék. 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A nép tiszta lelke a gyermekekben születik újjá…
  2018-02-22 17:30:20, csütörtök
 
 


A NÉP TISZTA LELKE A GYERMEKEKBEN SZÜLETIK ÚJJÁ...

(avagy, az oktatási kormányzat és a tanárok felelőssége)


Amikor a gyerekeket a politika jól fizetett legalja kivitte az utcára, kezdtem el gondolkodni az oktatás valós problémáin. Mindazon, ami idevezette a mai magyar oktatást, a tanárokat, a diákokat és a szülőket.

Hiszen e három alapvető eleme van a közoktatásnak azon kívül, hogy bizonyos jó vagy rossz törvényekkel a mindenkori oktatási kormányzat is a gyermekek által igyekszik rányomni sajátos bélyegét a jövőre.

Az oktatási rendszer és az oktatás züllése persze nem a Fidesz-KDNP kormány alatt kezdődött, hanem jóval előbb. Ha a pontos dátumot jelölnénk meg, akkor bizony egy nagyon régi évszámmal kell kezdenem. 1948. jún. 16. Ez volt az a nap, amikor Ortutay Gyula a Vallás- és Közoktatási Minisztérium vezetője - aki mellesleg piarista diák volt, és 1934-ben leadott diplomamunkájának címe ,,A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban" - államosította az egyházi iskolákat, szélnek eresztve a tudós paptanárokat, egyetemi professzorokat, a jövő pedagógusait képző tanárokat, akiknek a helyét baloldali, elkötelezett, de tudatlan emberekkel pótolta a kommunista diktatúra. (Hasonló kultúra-, és magyarellenes terrorcselekmény történt a MTA-n is.)

Tulajdonképpen ez az a dátum, amelynek említése után felesleges volna tovább írnom, hiszen az okot már megneveztem. S ebben az említett okban benne van ezernyi más erkölcsi és társadalmi tragédia is, amelyeknek a kifejtése könyvterjedelmet igényelne. Ezért nem is itt folytatom... Inkább egy nagy lépéssel közelebb jövök a mai magyar és európai valósághoz.

A kommunisták által meghagyott nyolc katolikus egyházi iskola tanárai azért lehettek kiváló pedagógusok és nevelők, mert ők nem csak a szocialista egyetemen sajátították el tudásukat, hanem a kolostorok könyvtáraiban pallérozódtak, és az idősebb, de a tanítástól eltiltott, vagy kiöregedett szerzetestársaktól is kaptak útravalót. Az állami egyetemekről és iskolákból kiöregedett, még rendkívül jó képzésben részesült tanárok helyét azonban már a kétes képzettségű oktatók által nevelt fiatalok vették át, akik a szocialista erkölcs és elmélet alapján végezték tanulmányaikat. S ez az évről-évre ismétlődő és romló folyamat mind jobban a lejtő felé terelte a magyar iskolarendszert. A legnagyobb csapást az u.n. rendszerváltás utáni oktatási miniszterek, köztük Magyar Bálint mérte a magyar közoktatásra, annak ügyére és mindezzel a magyar nemzet jövőjére, a néplélekre is. A modernizálás és az unióhoz való alkalmazkodás ürügyén voltaképpen ,,megszűnt" a hagyományos magyar oktatási rendszer, bár az iskolakötelezettség, mint törvény megmaradt. A pedagógus pálya is megszűnt hivatásként jelen lenni a társadalomban, s maradt csupán pénzkereseti lehetőség, szakma, amely lélek és szeretet nélkül, kapitalista nagyipari módon lett alkalmazható. A gyermekek létszáma is drámai módon csökkent (s ez is a szocialista erkölcs - itt a szocialista szó, mint fosztóképző - és a liberális szellemiség bűne).

Ma sem az alapoktól igyekeznek az arra ,,felkentek" megváltoztatni az oktatási rendszert, hanem ötletelések és ilyen-olyan légből kapott politikai elvek, és a világban meglévő trendek mentén folyik az átalakítás. A megkezdett egészséges nemzeti nevelési program folyamatát megálmodó és megvalósító államtitkárt eltávolították.

Eddig csupán tényállításokkal rukkoltam elő. Most hadd világítsak arra, hol kezdődött az amúgy is megkérdőjelezhető erkölcsi, lelki nevelés teljes megsemmisítése... s mi volna a legfontosabb, hogy a magyar oktatási rendszer ismét megfeleljen a magyar identitásnak, hazaszeretetnek, vallási és erkölcsi feltételeknek, a gyermek lelki fejlődése érdekében.

Mielőtt azonban erről beszélnek, hadd mondom el, hogy a szakgimnáziumok java részében nincs az ott oktatott szakmáknak megfelelő tankönyve, s csak a tanár által az órán lediktált jegyzetekből tanul a gimnazista. Az órai diktálás üteme a tanártól függ, de a diák legtöbbnyire vagy olvashatatlanul írja le siettében az anyagot, vagy kihagyásokkal, ami önmagában is értelmezhetetlenné teszi számára azt az otthontanuláskor. (Megjegyzem, hogy a gomba módra szaporodó egyházi iskolákban sincs egységes hittankönyv!)

A másik alapvető probléma a tanulnivaló, a házi feladat tömege, s az, hogy miden tanár úgy gondolja, csak az ő tantárgya létezik. A napi 8-12 órai iskolai elfoglaltság után csaknem ennyi idő kell a gyereknek, hogy felkészüljön a következő napra...

A nép lelke a gyermekekben születik újjá. Ha mi felnőttek nem gondoskodunk arról, hogy a néplélek egészséges maradjon és a nemzet megmaradását szolgálja, akkor a nép megsemmisül. A gyermeklélek rombolását alapos megfontolás után, a zenetanítás, az ének-zene és a művészettörténet megszüntetésével kezdték el, s ehhez a romboláshoz már más nem is nagyon kellett. Hiszen amikor a népdal tanítása, a klasszikus zene iránti vonzalom igényének kifejlesztése megszűnt, akkor a gyermeki lélek egészséges nevelésének legalapvetőbb szegmensét törölték el. Sajnos a rendszerváltás sem hozott ebben javulást, nem állította vissza az ének-zene és művészeti oktatást, sőt, tragikus, hogy inkább tökéletesíteni látszik ezt a végzetes irányt.

Nézzük meg mit is mondott Kodály Zoltán a zenei nevelésről?

,,A zene lelki táplálék és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele: lelki vérszegénységben él és hal."

,,A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet."

,,Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának."

Folytathatnók Kodály megállapításait, de felesleges, hiszen minden felelős oktatáspolitikusnak tudnia kell, mit jelent a zene a gyermek, és általa a jövő számára. Ha nem teszünk eleget ennek a követelménynek, akkor húsz-harminc év múlva kiégett, nemzetietlen és sehová sem tartozó középgeneráció adja majd el kultúránkat, hazánkat, múltunkat és a nemzet jövőjét.

Ma már látjuk, hogy azok, akiknek harminc éve már hiányzott az ének-zene tantárgy az órarendjükből, s otthonról vagy templomi zenéből, esetleg saját érdeklődésüket kielégítve nem kaptak pótlást e téren, hová jutottak, milyen a lelki beállítottságuk. És ez a folyamat szintén súlyos következményeket hordoz magában. Zenetörténet, művészettörténet és a művészetek iránti igény iskolai alapozása nélkül sem kiművelt emberfőkről, sem magyar nemzeti kultúráról, kulturáltságról nem beszélhetünk. Jövőről sem! Éppen ezért az első és legfontosabb teendő, hogy az ezzel megbízott szakemberek és döntéshozók ebben a kérdésben tegyenek nagy és sürgős lépéseket.

A másik elbagatellizált hiányosság az erkölcsi nevelés és a helyes viselkedés oktatása, valamint az alapműveltség gyermekekbe oltása. Amikor egy egyetemista nem tudja hol született Mozart, Beethoven vagy Michelangelo ott nagy baj van a közoktatással. Hasonlóképpen problémára utal, hogy egyes tanárok is, e kérdésekben diákjaikkal azonos szinten vannak. S ez sem mai keletű probléma, hiszen hallottam egyetemi tanárt, akinek a ,,ban-ben"-t nem sikerült eltalálnia a TV kamerái előtt, vagy a ,,hassa-hesse" olyat természetes volt a számára, mint a levegővétel... Igaz, ez a törvényhozók többsége, de még egyes MTA doktorok számára is meglehetősen komplikált dolog.

Főiskolára járó fiatalok mondják, hogy az első főiskolai évben mindenről esett szó, csak a gyermekekről nem... és ez sajnos jellemzővé vált a pedagógusképzésben. Korábban a tanítóképzők oktatóiskoláiban (pl.; Székelyudvarhelyen) már 14 éves kortól tanítottak a pedagógusjelölt fiatalok, s elsődleges volt, mint iskolai követelmény a gyermeki lélek megismerése és fejlődése segítésének elsajátítása. Talán ezért más és értékesebb az erdélyi magyar közoktatás, bár a hírek szerint azt is igyekeznek a helyi magyar liberális oktatási szakemberek, egyetemi tanárok lezülleszteni és hozzáigazítani az európai liberális és ,,gender" irányvonalhoz. (Ne nevezzük a Mikulást bácsinak, vagy ne írjunk a tankönyve az Adventől)...

Nehéz tehát rendet és valós átalakítást teremteni a szocialista és liberális ámokfutás után, amikor kulturáltságról nem beszélhetünk, s az oktatók nem kis hányada is, az évtizedes leépülés okán, híján van annak a tudásnak, amely szükséges volna, a gyermeki léleknevelés, a pedagógusi ,,hivatás" gyakorlásához.

Nem tüntetni és politizálni kellene ma a pedagógusoknak, hanem önmagukat képezve törekedni arra, hogy a diákoknak olyan tudást és lelki többletet adjanak, amelynek értelme és értéke van. A gyermekeknek pedig el kell magyarázni, hogy egyetlen kötelességük van: - a tanulás, amelyet saját érdekük követel, és saját érdekükben követelünk meg tőlük.

A törvényalkotóknak és törvényhozóknak pedig világos és egyértelmű irányba kellene terelni a fiatalságot, lelki és szellemi fejlődésüket segítve, nem pedig megutáltatva az iskolát és teljesen leterhelve őket sokszor felesleges és rosszul rangsorolt tantárgyakkal és tantervvel.

Mert ma mindenről szó esik, csak arról nem, hogy mindaz a cirkusz és gyűlölködés, amit tapasztal az ország pontosan azok miatt van, akik ma e gyűlölködést szítják. Mert az oktatás züllesztését 1948. június 16-án a szocialista diktatúra indította el, és a rendszerváltás utáni liberális kormányzás adta a kegyelemdöfést.

Jó volna tehát, végre a gyermekkel és a gyermeki lélekkel is foglalkozni, amikor az oktatás problémáiról beszélünk... Mert a nép lelke a gyermekek lelkében születik újjá. S nem mindegy, hogy egy torzszülött, vagy egy ép lélek születik-e, a mi szellemiségünk és intézkedéseink nyomán...

Stoffán György


Link
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Legyetek jók, ha tudtok!
  2015-07-08 22:46:29, szerda
 
 Legyetek jók, ha tudtok!

Dalszöveg
Napoleon Boulevard

1. Végre elmúlt, ennek is vége,
Az iskola udvara üresen áll.
Vége az évnek, pont ez a lényeg,
A csomagom kész van, a küszöbön áll.

2. Oly nehéz most jónak lenni,
El se tudnád képzelni,
Annyi mindent meg kell tenni,
De nem ígérem, hogy jó leszek.

3. Semmi jóból most ki ne hagyjál,
Nem tart soká a hetedik nyár.


Ha néha durva volt is a játék,
Nem mutattam, de nekem is fájt.

2. Oly nehéz most jónak lenni,
El se tudnád képzelni,
Annyi mindent meg kell tenni,
De nem ígérem, hogy jó leszek.

R1. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyen szent most nekünk a játék,
Legalább egyszer még!

R2. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;


Legyetek jók, ha tudtok,
A többi nem számít.

4. Ugye tényleg nem fog fájni,
Ha majd végre nagy leszek,
Ugye másképp fogom gondolni,
Azt, hogy milyenek a felnőttek?

R1. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyen szent most nekünk a játék,
Legalább egyszer még!

R2. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyetek jók, ha tudtok,
A többi nem számít.

3. Semmi jóból most ki ne hagyjál,
Nem tart soká a hetedik nyár.
Ha néha durva volt is a játék,
Nem mutattam, de nekem is fájt.

2. Oly nehéz most jónak lenni,
El se tudnád képzelni,


Annyi mindent meg kell tenni,
De nem ígérem, hogy jó leszek.

R2. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyetek jók, ha tudtok,
A többi nem számít.

R1. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyen szent most nekünk a játék,
Legalább egyszer még!

R2. Az az egy fontos: legyetek jók most,
Már nem kell túl sok a holnaphoz;
Legyetek jók, ha tudtok,


A többi nem számít.Legyetek jók ha tudtok

Link
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Olvasd visszafelé is...
  2011-02-07 23:12:29, hétfő
 
 OLVASD VISSZAFELÉ IS!!!


A gyerekek biztosan örülnek neki!

1. A fasori pap papirosa fa.

2. Ah, tán nátha?

3. Aki takarít rám, az a mártír, a Katika.

4. A Kupa apuka.

5. Aludna ma a mandula.

6. A nyári kelet a telek iránya. (Neszt Tibor)

7. Apáca, lenyel a cápa!

8. A pipitéri réti pipa.

9. Arany nyara.

10. A sári pap írása.

11. A tálamba bab, maláta.

12. A tyúkólba rab dobál, de kenguru rúg neked lábodba, rabló kutya.

13. Az a hat lo Bartokot rabolta haza.

14. Barbara arab rab.

15. Csak a mama makacs.

16. Csá kék ács.

17. Csáp alakú kalapács.

18. Dávid sógorom morog: ósdi vád

19. De ne sebesen edd!

20. Eb merev dögét, s tégöd verembe!

21. Edit, ide! (Sóti György)

22. E két répát, na vedd agárdi, drága, de van tápértéke. (Az RTV újság pályázatából, a 60-as évekből).

23. Eledelemet emeled-e le? (Bokor Nándor)

24. Eleven, te is ebédre főve kéred e gödröt? Ördöge derék evő, ferdébe sietne vele. (Bokor Nándor 2005)

25. Erős a sas őre.

26. Erőszakos kannak sok a szőre.

27. Erőszakos kanpapnak sok a szőre!

28. Erre arra erre.

29. Etel lehellete.

30. Életem Etelé.

31. Évák eledele kávé.

32. Géza, kék az ég.

33. Goromba rab morog.

34. Indul a görög aludni.

35. Indul a kutya s a tyúk aludni.

36. Indul a pap aludni.

37. Kelemen nem Elek.

38. Keleti telek. (Sóti György)

39. Kendö gyürü rügyödnek

40. Kerek erek.

41. Keresik a tavat a kis erek.

42. Kék a Kék

43. Kész a szék.

44. Két régi levél a gyártól: a tejet a lótrágyalével ígérték!

45. Kis erek mentén, láp sík ölén odavan a bánya rabja: jaj, Baranyában a vadon élő Kis Pálnét nem keresik! (Demők Béla)

46. Kis Elek elesik.

47. Kitűnő vőt rokonok orrtövön ütik.

48. Komor romok.

49. Kosarasok kosara sok.

50. Lapp alak merev távolsági igáslovát verem kalappal. (DorCica)

51. Leventét nevel.

52. Lakkos a bál, tíz emelete tele mezítlábasokkal.

53. Mára a Zsuzsa arám. (Neszt Tibor)

54. Meg ne lássál engem.

55. Mér dúl a lúd rém? (waczak)

56. Navarra arra van.

57. Nálatok az az akó talán?

58. Nem áll ott törött toll, ámen.

59. Néma mén.

60. Némedi pap ide mén.

61. Ném odaadom én. (Sóti György)

62. No, drága! Két kölesér régen a kost sokan egérré se lökték Agárdon.

63. Óh, a tahó!

64. Ön Barbara, arab rabnő.

65. Öreg erős paprikafa alá álla a fakír pap Sőre Gerő.

66. Ő köll: ököllökő! (Sóti György)

67. Ő szerelő, talán Kón zsidó disznóknál a tőle Rezső

68. Papa, apa a pap! (Nagy Zoltán)

69. Rám német nem lel, elmentem én már. (1943)

70. Rám rak a görög, akar már.

71.Ráz a zár! (Neszt Tibor)

72. Régi pap igér.

73. Rémes tóga bagót sem ér.

74. Réti pipitér.

75. Római fővezér s rézevő fia Mór.

76. Rút, dagadt úr.

77. Sokáig él Légi Ákos.

78. Sok sokkos kos. (Neszt Tibor)

79. Szárad a darázs.

80. Tán őtet kitehetik tetőn át?

81. Tánya, kérek kerek kerékanyát! (Korbai Zoltán 2009.)

82. Te mező, neveled eleven őzemet.

83. Te pék, láttál képet?

84. Tied a Deit!

85. Tibor, adod a Robit? (Sóti György)

86 Tologatjuk a kutyagolót. (ha leírva nem is, de hangzásban közel ugyanaz) (Sóti György)


A leghosszabb magyar mondat pedig, ami visszafelé is ugyanaz:

"Kis erek mentén, láp sík ölén, oda van a bánya rabja, jaj Baranyában a vadon élö Kis Pálnét nem keresik."

Na ezt csinálja utánunk bármelyik nyelv!Rossz a kedved?
Szomorú vagy?
Kilátástalannak gondolod a helyzetedet?
Össze vagy zavarodva?
Nem tudod, mit kellene csinálnod?
Nézd meg az alábbi videót, mely erőt ad és bátorít!

Lefelé olvasva pesszimista, visszafelé olvasva optimista!
Rajtad múlik - melyiket választod!?

Azok számára, akik a videót nem tudják megnézni, íme a zseniális szöveg,
olvasd el oda... azután vissza... Ámulj!


A TE FELADATOD


Hiábavaló a küzdelmed
Ne hidd, hogy
Az életnek szándéka van Veled
Mindig tudd, hogy
Egyedül vagy
Hogy nem számíthatsz senkire, és
A szeretet is csak egy nagy átverés
Senki nem lesz büszke Rád, és
Hazugság, hogy
Érdemes élni
És soha nem lehetsz igazán boldog
Majd cserbenhagynak a barátaid
Becsaptak, amikor azt mondták, hogy
Minden fájdalom elmúlik egyszer
Vígasztaljon a tudat, hogy
Milliónyi ember a Földön
A sok szenvedés ellenére
Ugyanebben hisz
A rosszat jóra változtatni
Nem tudod
Ne hidd, hogy
A sorsot megfordítani
A Te feladatod

(Nyéki Kata)


Ue. fordítva:


*A TE FELADATOD*


A Te feladatod
A sorsot megfordítani
Ne hidd, hogy
Nem tudod
A rosszat jóra változtatni
Ugyanebben hisz
A sok szenvedés ellenére
Milliónyi ember a Földön
Vígasztaljon a tudat, hogy
Minden fájdalom elmúlik egyszer
Becsaptak, amikor azt mondták, hogy
Majd cserbenhagynak a barátaid
És soha nem lehetsz igazán boldog
Érdemes élni
Hazugság, hogy
Senki nem lesz büszke Rád, és
A szeretet is csak egy nagy átverés
Hogy nem számíthatsz senkire, és
Egyedül vagy
Mindig tudd, hogy
Az életnek szándéka van Veled
Ne hidd, hogy
Hiábavaló a küzdelmed


Kathy: A TE FELADATOD - Videó

LinkNYELVTÖRŐ - Videó

Link

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Az erkölcsi nevelés
  2011-01-22 16:21:38, szombat
 
 Pápai Szabó György: Magyar erkölcs, magyar jellem c. előadássorozatának bevezetője. Elhangzott a Miskolci Bölcsész Egyesület budapesti magyarságtudományi szemeszterén.

Pápai Szabó György : Az erkölcsi nevelés

Ha sommás ítéletet szeretnénk hozni, azt mondhatnánk, nincs miről beszélni, mert ma nincs ERKÖLCS, és nincs NEVELÉS, s akár haza is mehetünk. Az igazság azonban összetettebb, s mi mindig ebben az összetettségben vizsgáljuk az igazságot. Kétségkívül, hogy a klasszikus értelemben vett erkölcsnek és erkölcsi nevelésnek a nagyfokú hiányát élik meg mindazok, akik még ebben nőttek fel, s életük egyfajta erkölcsi értékrend szerint épül fel. Hisz az "ethos" (gör.) erkölcsiséget és erkölcsi magatartást jelent.

Hogy kinek milyen az erkölcse (ethosza) az tehát a magatartásban, a tettben, a cselekedetben, viselkedésben, a magatartásban mutatkozik meg. Mondhatnánk, hogy minden ember egyedi, egyszeri és megismételhetetlen, más, tehát eltérő erkölccsel, ethosszal bír, de ez is csak részben igaz, mert vannak a történelemből és a jelenből ismert, általánosan elfogadott értékrendek, erkölcsi szabályok, amelyek meghatározták és meghatározzák egy szűkebb vagy tágabb közösség erkölcsi felfogását, magatartását, tehát összefogták, összegyűjtötték az ugyanazon elveket valló, vagy ugyanabba a közösségbe beleszülető embereket. Több ilyet mondhatnék, de a teljesség igénye nélkül mindjárt a számra kívánkozik még a keresztyénség előtti időkből a híres szkíta erkölcs, amelyről oly lelkesen írnak az antik görög szerzők: a harcban tanúsított bátorságukról, a békében tanúsított szelídségükről, békés természetükről, hűségükről, kitartásukról, szeretetükről, állhatatosságukról, hűségükről, barátságukról, bölcsességükről, türelmükről, és így tovább. Ezek valóban a legfontosabb tulajdonságok, erények, amelyek ott vannak az újszövetségi keresztyén-krisztusi erények sorában is, de éppígy a szkítaság vallási örökségében a buddhizmusban, Zoroészter vallásában, vagy éppen a Krisztus utáni gnosztikus tanokban, mint pl. a manicheizmusban.
Természetesen (ahogy Pál is vallja az 1 Korinthusi levélben - 18. fej. - minden embernek más szolgálat és más lelki ajándék adatik, de minden Istentől van, ahogy egyéniségünk, lelkiségünk, habitusunk, természetünk, gondolkodásunk meghatározottsága is.
S nem győzöm hangsúlyozni a hit erkölcsformáló szerepét. Hit nélkül nincs erkölcs. Ám mivel az erkölcs mindig a tettben, a cselekedetben ölt testet a lélek, a szó, a gondolat nyomán, ezért igaza van Jakab apostolnak abban: hogy hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket... A tett, a cselekedet a keresztyén lelkiismeret, erkölcs tükre, amelybe, ha belenézünk, meglátjuk önmagunkat a maga valóságában.
Jézus az ószövetségi Tízparancsolat (2Móz 20:2-17) újszövetségi értékrendjét a jézusi nagy parancsolatban, a kettős nagy parancsolatban foglalta össze, aktualizálta, amely a keresztyén erkölcs/etika alfája és ómegája: "Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből... Szeresd felebarátodat, mint önmagadat." (Mt 22:37-40). Ez a törvény summája. Törvény. Mert az erkölcs mindig rend és törvény. Ha nem az, nem erkölcs. S e törvény, rend nélkül nem létezhet egyén, család, egyház, nemzet, társadalom.
Ezért fontos, hogy egyetemünkön, talán egyedüliként, tantárgy az erkölcs, s keresztyén erkölcsoktatás van. A teológiákon, hittudományi karokon tanítják a teológiai etikát, de az az un. rendszeres teológia része, teológiai diszciplína, tehát kimondottan teológiai-elméleti tárgy. Világi egyetemi tanszékeken az erkölcs és az erkölcsi nevelés ugyancsak elvont, elméleti tárgy, jobbára a pedagógia vagy a filozófia részeként.
Az erkölcsi nevelés tere maga az élet. Én magam, mint pap a mindennapokban hit és erkölcstant tanítok óvodásoknak, az általános iskola alsó és felső tagozataiban, középiskolákban, s most a felsőoktatásban is. A hit és erkölcstan minden esetben nevelés is, s nemcsak tanítás, különben nincs értelme. Tárgya az ifjúság. Célja pedig az útmutatás, a helyes magatartás, életfelfogás kialakítása. Valahogy úgy, ahogyan az idős Pál tanította az ifjú Timótheust két levelében, óvó szeretettel, gondoskodással, nagy figyelemmel, féltő szigorral.

Karácsony Sándor a két világháború közötti időszak nagy nevelője négy érési szakaszt különböztet meg: a kisgyermek, a növekedő gyermek, a serdülő és az ifjú (adoleszcens), s mind a négy életkorszak más-más fejlődési szintet, nyelvet, világot takar, s más-más nevelési hozzáállást kíván. Karácsony Sándor máig ható gondolatainak jó összefoglalása a 2003-ban megjelent "Magyarság és nevelés" c. kötet Lendvai L. Ferenc szerkesztésében.

A nevelésnek, a hitközpontú erkölcsi nevelésnek a végeredménye, úgy is mondhatnám bibliai terminológiával: gyümölcse: a JELLEM. Az erkölcsi nevelés célja és ez minősíti hatékonyságát.

Minden kornak persze megvolt az erkölcsi-nevelési-jellem-karakter ideálja. De a fő erények vonatkozásában a lényeg nem nagyon változott, s megállapítható, hogy a keresztyén erkölcsnevelés mindmáig összefoglalja, fókuszálja a különböző korok nevelési eszményeit, így az antikvitásét, s a reneszánszét, amely visszanyúlt a görög-római kor jellemeszményéhez, erkölcsi ideáljához. Mindez legteljesebben Erasmus nevelés-rendszerében mutatható ki. Azt írja: - A nevelésnek a különböző tudományok elsajátítása mellett a másik fő feladata a jámborságnak és erkölcsösségnek beoltása a gyermeki lélekbe... "semmi nehézség abban, hogy a kettőt együtt végezzük, csakhogy a vallásosságot illeti az elsőség." (Christ. Matr. Inst. Op. V. 713. C.)

A keresztyén nevelés eszménye, eszmény és példaképe persze maga a MESTER, Krisztus, aki a Legfőbb tanító, akinek a nyomában járnunk kell, aki előttünk jár, s mutatja az utat. A keresztyén nevelés módja és célja tehát nem más, mint az Imitatio Christi, a Krisztus követés, ahogyan arról oly csodálatosan ír Kempis Tamás (De imitationes Christi). Rotterdami Erasmus (aki annyiszor ütközik kora értetlen egyházával) írja: - A keresztény példányképe Krisztus legyen, aki a boldogság felé vivő utat a maga teljességében megmutatja... "Elég boldognak tarthatod azt, sőt csak egyedül azt tarthatod boldognak, aki Krisztust magában hordozza". (Op. V. 42. B.) S most már tényleg csak egy Erasmus-idézet: "Minden erénynek forrása a szorgos és lelkiismeretes nevelés." (De pueris lib. Instit. Op. I. 491. E.). Nagy nevelő volt, nevelési elvei ma is érvényesek.
A nevelés összefoglalva: emberformálás, s ez a nem könnyű feladat magában hordja a vajúdást, az ütközést, a szigort, s bizony olykor a kényszerítést is. A nevelés latin szava (e-ducatio) kivezetést, kiszabadítást is jelent, ami telitalálat, hisz a nevelés kiszabadítja a gyermeket az ösztönök sokszor rossz, parlagi, vad, sötét világából.

A keresztyén nevelés mindig hármas célzatú: 1. értelmi (a sötétségből a szellem világosságát ragyogtatja fel). 2. Erkölcsi nevelés (az ösztönök öntörvényű világából szabadít ki, közösségi emberré, érték-elvű emberré tesz. 3. Vallási-hitbeli nevelés (kiszabadít a bálványok, babonák világából, érző-együttérző emberré tesz, s az élő Istenhez vezet el.

Mivel a keresztyénség a szeretet vallása, Krisztus a Szeretet Istene, ezért a keresztyén nevelés központjában a szeretetre nevelés áll. Ez is hármas egységet jelent: istenszeretet, emberszeretet, hazaszeretet.

Egy olyan korban, amelyiket a szeretet és az erkölcs hiánya jellemez újra teret kell, hogy nyerjen a keresztyén erkölcsre nevelés az élet minden területén, s különösképpen az oktatásban. Dr. Török István egykori pápai teológiai professzor külföldön kiadott Etika c. könyvében "az erkölcsi kérdés kikerülhetetlenségéről" és "etikai bizonytalanságról" ír értékvesztett világunkban. Észleli mindezt a két világháború közötti időszak nagy filozófusa, moralistája, dr. Prohászka Lajos is "A mai élet erkölcse" c. alapművében, amelyben az erkölcs, az erények háttérbe szorulásáról ír, s összefoglalja korunk etikai válságának okait és kialakulását. Könyve első fejezetében a Méltóságot és a Szeretetet jelenti ki korunk legnagyobb hiányának és egyúttal szükségének, a keresztyén morál két alapkövének.

Karácsony Sándor, a nagy magyar nevelő csodálatos könyvének ("Magyar ifjúság") egy szép gondolatával fejezem be:
- Az ifjúság erkölcsi nevelése akkor eredményes, ha a felnövekvő nemzedék nem zsarol, hanem küzd jogos igényeiért. Nemcsak ajándékozni van kedve, hanem szolgálni, áldozni is tud, mert áthatja nevelőinek példája, a belőlük áradó szeretet. 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Továbbképzés!!!
  2010-12-11 21:35:16, szombat
 
  Kistérségi uzsorás tanfolyam!

Tanulj Te is az IMF-nél


Alacsony a vérnyomásod?!

Felhívás nemzetközi holokauszt-oktatási szakértő képzési programon való részvételre

Link

Erre is van /volt/ pénz???

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Iskolai dolgozatokból
  2010-12-03 18:04:39, péntek
 
 Matematika érettségi

A 2010-ES - EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI - MATEMATIKAI ÍRÁSBELI FELADATAI

1. Sztojka család rendkívüli szorgalommal bodza lekvárt készít. A bodzát a közeli erdőből lopják, így semmilyen mezőgazdasági beruházásra nincs szükségük. Az 500g-os bodza lekvárt 600,- Ft-ért adják el az ismerőseiknek, számla nélkül. Rezsiköltséggel sem kell számolni, mivel a villanyórát átkötötték a 10db rezsó működtetéséhez. Így egy bodza lekvár eladásával 600,- Ft tiszta hasznot könyvelhetnek el. Mennyi bodza lekvárt kell eladni, hogy 3db BMW X5 személyautót és 2db nagyobb ingatlant tudjanak venni 1 éven belül?

2. A rendszerváltás óta a nemzeti összvagyon 40%-a tűnt el, és közben 100 milliárd forinttal adósodott el az ország. Hány hónapot kell még lopni a parlamenti képviselőknek, hogy a maradék közvagyon is eltűnjön, és az ország teljesen lepusztuljon?

3. Lajcsi faterja Vácon tölti a hatéves büntetését, amit kettős gyilkosságért kapott. A gyilkosságért 1.700.000 Ft-ot és egy félmillióért eladható arany Rolex karórát akasztott le. Lajcsi a vérdíjból minden héten eljátszik a lovin 15.000 Ft-ot. Átlagosan minden fogadás 8.000 Ft veszteséggel jár. Mennyi marad a vérdíjból, mire Lajcsi faterja egy év elteltével feltételesen szabadlábra kerül?
4. Sanya és Laca egy ukrán autógyűjtőtől a következő teljesítménybért kapják:
BMW: 40.000 Ft
Merci: 50.000 Ft
Toyota: 20.000 Ft
Opel: 15.000 Ft.
Ha a srácok négy BMW-t és hat Toyotát újítanak a gyűjtőnek, akkor hány Opelt kell szerválniuk ahhoz, hogy mindketten 300 ropit keressenek?

5. Dr. Lakatos Jokey és képzett munkatársa Sándor a vasúti sínek műszaki vizsgálatával foglalkozik. A hibásnak, illetve ISO 9001 minőség biztosításnak nem megfelelő vasúti síneket egyből eltávolítják. Ha egy óra alatt, az éjszaka sötétjében 4 pár sínt tudnak felszedni és egy IFA-ra felrakni. Mennyi idő alatt tudják megszűntetni Tárnok és Mezőberény közötti 225km hosszú vasútvonalat, ha nappal is dolgozhatnának?

6. Kolompár Dzsenifer két barátnőjével minden pénteken 16 üveg sört és két doboz cigit lop a közeli non-stopból. Hány üveget lopnak összesen, mire nyolcadikosok lesznek? A lányok most elsősök.

7. Lakatos Winnetou és üzlettársai havonta 3 vasúti sorompóból lopják ki az akkumulátort. Ez átlagosan 8 halálos balesetet jelent havonta.
a.) Ha egy akkumulátor ára 400 eFt, mennyivel kéne megemelni a családi pótlékukat, hogy a halálos áldozatok száma felére csökkenjen?
b.) Ha ezek a berendezések nem kerülnének pótlásra, és egyben le is zárnák a veszélyes szakaszokat, hány év múlva lenne nyereséges a MÁV?Matekos viccek

A matektanár bemegy a patikába:
- Kérek egy doboz B12-es vitamintablettát.
- Sajnos az éppen elfogyott.
- És milyen van még?
- Csak B6-os.
- Akkor kérek abból kettőt!

- Melyik a legjobb gyógyszer?
- mínusz 5.
- Miért?
- Mert 1-6.

Ha IV. Béla 20 év alatt 32 törvényt alkotott,
akkor 15 év alatt 10 törvényt hányadik András alkotott?


- Miről lehet megismerni az igazi matematikust? - ???
- Onnan, hogy nem halmozza az élvezeteket, hanem élvezi a halmazokat.

Egy matektanár megy az úton. Megtámadja egy bűnöző, de hirtelen a bokorból előbukkan egy fekete köpenyes, maszkos ember és megmenti.
Ekkor a tanár megszólal:
- Ki vagy te?
A megmentő nem válaszol, csak egy nagy Z betűt vés a falba a kardjával.
- ÁÁÁ! Köszönöm, hogy megmentettél, egész számok halmaza!

- Milyen az unalmas matektanár?
- Szigorú, monoton és nő.

A fényképészetbe betér egy matektanár:
- Szeretnék erről a filmről képeket csináltatni.
- 9x13?
- 117. Miért?

Matek órán a logaritmusból írnak dolgozatot a diákok. Pistike, mivel nem tudja a megoldásokat, megkéri a padtársát Jancsikát, hogy nézhesse róla a megoldásokat.
Jancsika azt mondta, hogy jó, csak változtasson rajta valamit.
Szünetben megkérdezte Jancsika, hogy sikerült a dolgozat és hogy mit változtatott rajta.
Pistike megszólalt, hogy jól és meg is változtattam valamit.
Jancsika:
- Mit?
Pistike:
- Ahová te azt írtad, hogy log, én azt írtam, hogy fityeg.

Tantárgy-magyarázat:
Ha robban, kémia.
Ha nem működik, fizika.
Ha zöld, vagy izeg-mozog, biológia.
Ha érthetetlen, matematika
Ha értelmetlen, közgazdaságtan.

- Mennyi a pálinka és az aszpirin összege?
- 11, ugyanis a pálinka üt, az aszpirin meg hat, és ugye üt meg hat az tizenegy.

Szerelmi matematika:
Okos férfi+okos nő=szerelem.
Okos férfi+ buta nő=viszony.
Buta férfi+okos nő=házasság.
Buta férfi+buta nő=terhesség.

A matematika tanár kiosztja a házi dolgozatot.
- Mondd, Ferike, kérdezi az egyik gyerektől -, te egyedül oldottad meg ezt az egyenletet?
- Nem, tanár úr kérem, két ismeretlennel.

A parancsnok beszélget a katonákkal, hogy kinek mi a szakmája. Van asztalos, esztergályos, kőműves, aztán egyszer csak talál egy matematika tanárt.
- Maga ért a matematikához?
- Jelentem, igen!
- Akkor mondja meg, mennyi háromszor tizenhét!
- Ötvenegy!
- Ejha! Hogy tudta ilyen gyorsan kiszámolni?
- Hát nagyon egyszerű volt. Háromszor tíz az harminc, és háromszor hét az huszonegy.
Ebből már csak az következik, hogy huszonegy meg harminc az ötvenegy.
- És maga mondja, hogy ért a matematikához?
- Nem egyszerűbb lett volna az, hogy ötven meg egy az ötvenegy?
 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Lista a társakról
  2010-11-26 19:42:45, péntek
 
 LISTA A TÁRSAKRÓL


Egy napon azt kérte az osztálytól a tanárnő, hogy minden osztálytársuk nevét írják föl egy lapra úgy, hogy a nevek mellett maradjon egy kis üres hely. Gondolják meg, mi a legjobb, amit mondani tudnak a társaikról, és azt írják a nevek mellé. Egy teljes órába telt, mire mindenki elkészült és mielőtt elhagyták az osztálytermet, a lapot átadták a tanárnőnek.

Hétvégén a tanárnő minden diák nevét fölírta egy papírlapra és mellé a kedves megjegyzéseket, amelyeket a tanulótársak írtak róla.

Hétfőn, minden tanuló megkapta a listáját. Már kis idő múlva mindegyik nevetett. "Tényleg?" - hallatszott a suttogás... "Nem is tudtam, hogy én valakinek is jelentek valamit!" - és "Nem tudtam, hogy a többiek ennyire kedvelnek" - szóltak a megjegyzések.

Ezután senki nem emlegette többé a listát. A tanárnő nem tudta, hogy a diákok egymás közt, vagy esetleg a szüleikkel beszéltek-e róla, de nem is törődött vele. A feladat elérte a célját. A tanulók elégedettek voltak magukkal és a társaikkal.

Néhány évvel később az egyik fiú elesett Vietnamban, és a tanárnő elment a tanítványa temetésére. A templomot megtöltötte a sok barát. Egyik a másik után - akik szerették vagy ismerték a fiatalembert - odamentek a koporsóhoz, és lerótták utolsó kegyeletüket. A tanárnő a sor végén lépett oda és imádkozott a koporsó mellett. Ahogyan ott állt, az egyik koporsóvivő katona megszólította: "Ön a matematika tanárnője volt Mark-nak?" Ő igent bólintott. Erre a fiú azt mondta: "Mark nagyon gyakran beszélt magáról."

A temetés után összegyűltek Mark régi osztálytársai. Mark szülei is ott voltak és szemmel láthatóan alig várták, hogy beszélhessenek a tanárnővel.

- Valamit szeretnénk mutatni" - mondta az apa és előhúzott egy pénztárcát a zsebéből. - "Ezt találták, amikor a fiunk elesett. Úgy gondoltuk, Ön meg fogja ismerni."

A pénztárcából előhúzott egy erősen gyűrött lapot, amelyet nyilván összeragasztottak, sokszor összehajtogattak és széthajtottak már. A tanárnő - anélkül, hogy odanézett volna - tudta, hogy ez egyike volt azoknak a lapoknak, amelyeken a kedves tulajdonságok álltak, amelyeket az osztálytársak írtak Markról.

- Nagyon szeretnénk Önnek megköszönni, hogy ezt a feladatot adta az osztálynak" - mondta Mark anyja. "Amint látja, Mark nagyon megbecsülte."

A többi régi tanítvány is összegyűlt a tanárnő körül. Charlie elmosolyodott és azt mondta: "Nekem is megvan még a listám. Az íróasztalom felső fiókjában őrzöm."

Chuck felesége pedig így szólt: "Chuck megkért, hogy a listát ragasszam be az esküvői albumba." "Az enyém is megvan még" - mondta Marily. "A naplómban tartom". Ekkor Vicki, egy másik osztálytársuk a zsebnaptárát vette elő, és megmutatta a használattól megkopott és foszladozó listát a többieknek. "Mindig magamnál hordom" - mondta Vicki, és hozzátette: "Meg vagyok győződve, hogy mindnyájan megőriztük azt a listát."


Embertársainkkal való együttélésünkben gyakran elfeledkezünk arról, hogy minden élet véget ér egy napon és senki sem tudja, mikor jön el ez a nap. Ezért kellene megmondanunk azoknak az embereknek, akiket szeretünk és akikért aggódunk, hogy fontosak a számunkra. Addig kell ezt megmondani, amíg nem késő. Mindenki megteheti, aki ezt az írást elolvassa. Ha nem teszi meg, elszalaszt egy csodás lehetőséget, hogy valami kedveset és szépet tegyen.

Gondolj rá: azt aratjuk, amit vetettünk. Amit az ember ad a másik embernek, vissza is jön a saját életébe. Ez a nap áldott nap lesz és éppen úgy különleges, mint te magad vagy.Link

 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
Petőfi után szabadon
  2010-10-26 22:51:45, kedd
 
 Egy gondolat bánt engemet /Petöfi után szabadon/

Egy gondolat bánt engemet
Matekból bukni meg.
Bukjak meg inkább fizikából
Mint a matek vegyes szorzatából.

Ne ily bukást adj istenem,
Ne ily bukást adj énnekem.
Legyek ének, melyet undorral tanulnak népek ,
Vagy legyek egy orosz ragozás,
Melyet a frásszal etet meg sok diák.

Ha majd minden diáknép
A bezárást megúnva utcára lép,
Kezükben tépett füzettel,
Törött vonalzóval, és a vonalzókon
Eme szent jelszóval: Diákszabadság!

Ezt elharsogják a sulitól hazáig,
Ahol a diák ész, és az apai kéz megütközik.
Ott essem el én a konyha közepén,
Ott folyjon ki ifjúi vér szívemböl,
Ha majd ajkam örömteli végszava zendül.
Hadd nyelje el azt az apai dörej,
A testvéri röhej , és a tányérzörej.

Ha majd eljö a nagy pótvizsga napja,
Hol ünnepélyes lassú gyászzenével,
Kopasz tanárok kiséretével
A bukottakat újra megbuktatják:
Kik érted buktak szent Diákszabadság! 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
A Pázmányon hangzott el...
  2010-10-20 19:57:06, szerda
 
 
A Pázmányon hangzott el felvételi beszélgetések során - jogi kar és bölcsészkar

1. A pun háborúban nagyon sok római elpusztult. Ezek mind Rómába költöztek és proletárok lettek belőlük.

2. Sztálin eredeti neve Dzsuvás Villi volt.

3. A kaszt zárt társadalmi csoport, ami között csak lélekvándorlással lehet mozogni.

4. Ahhoz, hogy valaki dzsentri legyen, tartalékos tiszti érettségi kellett.

5. Kréta élén két Minótaurosz állt, akik évente cserélték egymást.

6. - Ki volt Ben Gurion?- Angol szociológus, a Magna Charta szerzője.

7. A középkor virágzása a mezőgazdaság forradalmával kezdődött (sövényvágó olló, hidraulikus szivattyú).

8. Szent István valahol azt hallotta: azé a föld, aki megműveli.

9. - Milyen tisztségeket töltött be Cromwell 1685-ben bekövetkezett haláláig?
- Lord-processzor.

10. - Mi az önkormányzat?- Ahol az emberek sürgős dolgaikat elvégzik.

11. - Magyarország tagja a NATO-nak?
- Nem.
- Miért?
- Magyarország a Varsói Szerződés révén lett tagja az ENSZ-nek, de később úgy döntöttek, hogy mégsem csatlakozunk a NATO-hoz.
- Hány tagja van jelenleg a NATO-nak?
- Több mint 30. Nem, nem, nem, 51.
- Értem. Ki Irak elnöke?
- Arafat.

12. Leginkább Aranyt szeretem és Petőfit, mert nekik nem volt annyi aberrációjuk, mint a többi költőnek.

13. - Miről szól Katona József Bánk Bán című drámája?
- Arról szól, hogy van Bánk, aki egy bán...

14. - Mi az eutanázia?
- Az egy betegség, egy tudathasadásos állapot.

15. - Radnóti Miklós miért volt kénytelen Szegeden folytatni egyetemi tanulmányait?
- Radnóti Miklós eredetileg jogász szeretett volna lenni, de végül a könnyebb utat választotta, ezért ment a szegedi egyetemre.

16. Pál apostol javasolta, hogy a túlzott aszkétizmust mellőzzék, mert mindenkinek joga van a jóléthez.

17. Széchenyi fő műve a Tőke.

18. Csoóri Sándor több évet élt Indiában s ott is halt meg.

19. - Mit tud Pázmány Péterről?
- Pázmány Péter költő volt és politikus. Gondolom, köztiszteletben álló személy volt.

20. - Mikor tört ki az 1848-as forradalom? ...

21. - Ki kötötte a Bethlen-Peyer-paktumot?
- Az SZDSZ és az MDF.

22. - Mondjon magyar kormányzókat!
- Göncz Árpád, Fráter György.

23. - Ki volt Szent Imre nevelője?
- Várszegi Asztrik.

24.- Mikor alapították a Szovjetuniót?
- XVIII. század.
- Nem. Mikor szűnt meg?
- 1450-es, 60-as évek.
- Nem jó. Azt mondja meg, mely országok tartoztak hozzá!
- Az északiak!
- Például?
- Norvégia!

25. Magyarországon 1849 után a hivatalos nyelv az osztrák.

26. A pápa református vallású.

27. A keleti kereszténység vezetője a tibeti láma.

28. - Mondjon párat a tízparancsolatból!
- Felebarátod feleségét szeresd!

29. - Foglalja össze a keresztény tanítás lényegét!
- Hát, ezt most így Anschluss nem tudnám megmondani.

30. Luther Márton templomi könyvnyomtatással foglalkozott, és egyet-kettőt ki is szögezett a templomkapura.

31.- Mi a feminizmus?
- A feminizmus azt jelenti, hogy a nők el vannak nyomva a férfiak alatt.

32. Ha valaki sok évig él egyedül, annak rendszerint házasság a vége.

33. - Mi az RMDSZ?
- Az RMDSZ egy román alapítvány, a kuratórium elnöke Tőkés László.

34. - Ki jelenleg a köztársasági elnök?
- Nem tudom, mert szerintem alkalmatlan.

35. - Ki Csurka István?
- A Munkáspárt elnöke.

36. - Ki volt kormányon 1994-1998 között?
- A MIÉP és az MSZMP.

37. - Hogyan végződik a Hamlet?
- Meghajolnak a színészek.

38. - Milyen szabadságjogokat ismer?
- Két szabadságjogot ismerek: a vallásit és a szexuálisat.

39. - Mi az Alkotmány?
- Az Alkotmány egy intézmény, szervei: Alkotmánybíróság, a zászló, a címer.

40. Svájcban az egyik hivatalos nyelv a svéd, mert Svájc Svédországgal határos.

41. Magyarország jellemző állatfaja a béka.

42. - Hol van Bős és Nagymaros?
- A Tiszán.
- Hol?
- A Maroson!

43. Szent István kért egy koronát, majd megfogalmazta a szatmári tizenkét pontot.

44. - Ki volt Szent István felesége?
- Bajor Gizi.

45. A fáradt Odüsszeusz leheveredett egy nimfa alá.

46. Radnóti Miklós egész életében tudta, hogy meg fog halni.

47. - Az eutanázia például azt jelenti, hogy ha valakinek az anyósa lélegeztető gépen van, kikapcsolja a lélegeztető gépet.

48. Az első világháborút azért vesztették el a németek, mert Bulgárián keresztül támadták meg Franciaországot.

49. Vannak olyan helyek a Földön, ahol például éjszaka egyáltalán nincs napsütés.


 
 
0 komment , kategória:  Iskola  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 14 
2018.09 2018. Október 2018.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 18 db bejegyzés
e év: 249 db bejegyzés
Összes: 3744 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 2430
  • e Hét: 18541
  • e Hónap: 63060
  • e Év: 925380
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.