Belépés
menusgabor.blog.xfree.hu
"A világ pocsolya, igyekezzünk megmaradni a magaslatokon." / DoktorStrix / Menus Gábor
1940.08.11
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
Tojástörés
  2015-03-31 20:09:06, kedd
 
 
A TOJÁSTÖRÉS


Vót ëgy lány. Benne vót má az időbe, sëhogy se bírt magáva, sëhun nem tanáta a hejit. Lássa az anyja:
- Jaj, beteg a lány!
Ëgy darabig nézte, győzte madzaggal, aztán aszongya:
- Van itt a falu végín ëgy tudós öregasszon, majd az mëgmondja, mi a bajod.
Úgy is vót. El is mëntek szépen. Ott oszt elmondták a sok panaszt. Lássa az öregasszony, hogy mi a baj, aszongya:
- Hallod, lányom! Van énnëkëm ëgy fiam, a várasra jár dógozni, de szombaton hazagyün. Gyere e të szombaton. Az mindënfélibű ki van tanúva, majd én avva mëgnézetlek.
Úgy is vót. Elmënt a lány.
A János mán tudott a dologrú. Az anyja nem is vót otthon. No oszt mëgkezelte a lánt.
Mén haza a nagylán vidáman. Az anyja mán messzirű várja, aszongya:
- No, lányom, mëgtanáta a János a bajod?
- Jaj, édësanyám - aszongya -, mëg ám!
- No oszt mit mondott? Mi vót a bajod?
- Hát tudja, édësanyám, asz mondta a János, hogy két tojás van bennem!
- Te jó Isten? No oszt?
- Oszt aszondta, hogy azokat össze kő törni.
- Oszt összetörtétëk?
- Össze ám! Elsőbb az ëgyiket, aztán a másikat! Még most is fojik a fehérje a combomon!

1950-es évek Zenta
 
 
0 komment , kategória:  Pajzán történetek&mondák  
Má megin a Marisná vótá
  2015-03-31 19:00:17, kedd
 
 
MÁ MEGIN A MARISNÁ VÓTÁ


Valahun a világon ëgy faluba élt ëgy legény mëg annak az apja. No, a legíny szerette a lányokat. Mindën este, mikó gyütt haza, az apja csak úgy kiszót az ágybú:
- Pista, gyere csak ide!
Odamënt.
- Add csak ide a kezedet!
Odatëtte. Az öreg csak mëgszagúta, aszongya:
- Má mëgin a Marisná vótá?
Másnap este mëgin, mikó hazagyün a legíny, aszongya:
- Pista, gyere csak ide!
Odamén:
- Ajide csak a kezed!
Mëgszagúta:
- Má mëgín a Julisná vótá?
Így mënt ez ëgy jó darabig. A legínt idegësítëtte. Az istenit az apjának, hogy az mindég mégtudja, hogy kiné vót! Ëccé aszongya:
- Maj kib....k én az öreggě!
Másnap, mikó hazamënt, mielőtt bëmënt vóna a házba, bëlépëtt az istállóba, oszt bëgyugta a kezit a tehén seggibe.
Mén bë, aszongya az apja:
- Pista, gyere csak ide!
Odamén.
- Add csak ide a kezed!
Odanyomja, az öreg ěkezdi szagúni, szagúgatja, szagúgatja, ëccě csak aszongya:
- Asszony, a botom mëg a kalapom! Új k...a van a faluba!

[1960--as évek, Zenta] 
 
0 komment , kategória:  Pajzán történetek&mondák  
Ady Endre: Dal a rózsáról
  2015-03-30 22:00:19, hétfő
 
 


Ady Endre: DAL A RÓZSÁRÓL


A szép leány a búcsúzáskor
Egy rózsát tűzött fel nekem.
Piros volt lágyan feslő szirma,
Jelképed, égő szerelem!


Könnyű csókot lehelt reája
S mint álomkép már messze szálla
S én fájó szívvel, könnyes szemmel
Sokáig néztem még utána.

Elhervadt már a rózsabimbó,
Amit a szép leány adott.
Hervadtan őrzöm, hisz' a múltból
A sors csupán ennyit hagyott...
Pedig a lányka könnyű csókját


Könnyeim már régen lemosták,
De most tudom, hogy ez csók volt
Sejtelmes, végső "Isten hozzád!"

A szép leány a rózsabimbót
Most más legénynek tépi le,
Most más legényért dobog, lángol
Szerelmes, forró, kis szíve:


Más csókolja kicsiny - kacsóját,
De megőrzöm a hervadt rózsát:
Én kaptam annak a kislánynak
Legelső, tiszta, szűzi csókját!A virágok királynője - a RÓZSA


Gyönyörű videó Oldfield zenéjével...és a virágok királynőjével, a rózsával, néhány szép és igaz idézettel...

Link
 
 
0 komment , kategória:  Gyönyörű virágok&idézetek  
Mátyás király meg a pásztor
  2015-03-30 21:30:53, hétfő
 
 
MÁTYÁS KIRÁLY MEG A PÁSZTOR


Tudjátok-e, mi az a lebbencs? Az a pásztorok reggelije meg ebédje meg vacsorája. Egy nagy zsák száraz lebbencstésztát visz ki magával a pásztor a pusztára tavaszon, kihajtáskor. Annak elégnek kell lennie a késő őszi szétverésig.

A száraz tésztát megfőzi a kondérban a kútvízzel, zsírozót hasogat belé, jó nagy marék paprikával megpirítja a tüzes lebbencslevest. Bojtárgyerek korában kezd el a lebbencsen élni, meg nem unja fehérhajú számadó gazda korára se. Az Isten áldása a lebbencsleves.

Most pedig hallgassátok meg a Mátyás király esetét a lebbenccsel!

Mikor még fiatal király volt Mátyás király, felöltözött parasztnak, mert meg akarta ismerni a népet. Jártában-keltében elérkezett egy szép nagy pusztára. Ott legeltette a birkát egy öreg juhász gazda a három bojtárjával. Éppen hozzákezdtek volna a reggelihez, mikor a tűz mellé toppan rongyos szűrben egy szegény vándorlegény.

Tisztességgel köszönt a pásztoroknak:

- Jó reggelt kívánok kendteknek, kedves egészségükre az éjszakai nyugodalmat!

Az öreg gazda mindjárt megkérdezte:

- Nem ehetnél öcsém?

- Kétszer se kérdje, gazduram - mondja a vándorlegény -, mert egyszer­re megmondhatom, hogy leszaladt a nyál a nyelvemen ennek a levesnek a jó szagára.

- Ülj le hát te is, öcsém, lakjál jól isten nevében!

Kihoztak a kunyhóból még egy kisszéket, leültették a legényt a bojtárok közé, adtak a kezébe neki is egy hosszúnyelű vaskanalat. Mert így eszik a lebbencset a pásztorok, kisszékeken körös körül ülve a kondért. Hát amint a vándorlegény egypárszor megmártja a vaskanalat a lebbencsben, nagyot koppint az öklére a maga kanalával az öreg számadó.

- Aztán miért kaptam én ezt, gazduram?

- Azért kaptad, öcsém, hogy ne nyúlj a kondérba előre, mindig csak többivel egyszerre!
Jól van, esznek tovább. Egyszer csak az öreg számadó még sajgató­sabbat koppint a vaskanalával a vendégnek az öklére. Hűnye a boldogját, felrántja az öklét a legény a szájához, megfújkálja.

- Hát ezt meg miért kaptam gazduram?

- Ezt csak azért, öcsém, hogy megtudd, sose nyúljál más elébe, csak magad elébe nyúlkálj a kondérba!

Akkor a vándorlegény felállt a kisszékről, lehajtotta a rongyos szűrt, ott állt aranyban, gyémántban.

- Tudjátok meg emberek, én vagyok Mátyás király!

Hát a szegény pásztorok mind térdre borultak előtte.

- Irgalom, kegyelem, felséges királyunk!

Mátyás király meg csak mosolygott:

- Keljetek fel jó pásztorok, nincs harag! Kend meg gazduram, feljön velem evvel a vaskanállal Buda várába, de aztán mind a nagyuraknak a ke­zére csapkodjon kend, mert az is mind előre nyúlkál a tálba, meg mind szereti a másik orra elől elkapkodni a falatot.

Így is lett. Tudjuk, a lebbencs törvényeivel uralkodott azok közt a ha­ramia nagyurak közt Mátyás király.

(népmonda)


Link


Link 
 
1 komment , kategória:  Irodalom - Publicisztika  
Se ezt, se azt...
  2015-03-30 21:01:45, hétfő
 
 
SE EZT, SE AZT...


Két katona gyütt haza szabadságra. Bementek egy tanyára. Ott vót a nagylány maga. Zanyjáék émentek disznóvágásra. Hát beengedte űket. Konyha vót a közepin, érű is vót egy szoba, emérű is.
Vacsoráztak. Bort vitt nekik, minden.
Aszongya az egyik katona:
- Ugye, így is alszunk, ahogy eszünk?
Mer a lány köztük evett. Aszongya a lány:
- Mé ne? Így.
Bevacsoráztatta.
Ki vótak fáradva, bort adott nekik, oszt az eggyik hamarább berúgott. Bevezette az eggyik szobába. Rázárta az ajtót. Emennek önti a bort, önti - ez is berúgott. Ezt bevezette emebbe szobába. Erre is rázárta az ajtót. A nő meg a közepin, a konyhába lefeküdt alunni, ott aludt.
No, reggé a lány má főkel korán, végez, minden. Kinyitogassa az ajtókat:
- Fő lehet kéni! - aszongya. - Reggé van, megyek fejni.
Az egyik katona kérdezi a másikat:
- Tenálad aludt?
- Nem.
- Hű - aszongya -, de ki....ott velünk. B....unk ki mink is vele!
- Hát hogy?
- Tudod mit? Én beszarok a kuckóba!
- Én meg kifizetem a hállást - aszongya.
Mennek az istálló felé. Az eggyik fölállította a pecsit, pecsire tette a krajcárt. Mikó odaérnek a lány feji a tehenet. Aszongya:
- Jó reggét!
- Jó reggét!
- Hát köszönjük a hálást! - aszongya. - Hát nem is tudjuk mivé megháláni. Hát kifizessük!
Oszt úgy élépett elüle a másik.
A lány meglássa, hogy mi a helyzet, főkapja a tehén farkát, aszongya:
- Tessék, tegye a pörsöjbe!
Hát szégyenbe maradtak a katonák, de evvé oszt émentek.
No, a lány megfej, bemén. Érzi, jaj de büdös van! Megtanájja:
- Aj, de ki....tatok velem, no megájjatok!
Gyorsan egy kis papírt, becsomagóta, szalad utánnuk. Kajabál, hogy:
- Katona bácsik, ájjonak meg! Ájjonak meg! Hazaért édesapám, édesanyám, hoztak egy kis kóstolót maguknak is a disznótorbú!
Azok csak évették tűlle, oszt beletették a táskába.
A lán visszament, ők meg mentek. Mentek sokáig, kifáradtak. No, most ebbe a kocsmába maj bementek. Kérnek tányért, villát, hogy maj megeszik a kóstolót. Hát mikó meglássák, aszongyák:
- Ilyen lánt még nem láttak. Ezt se megb....ni, se ki....ni vele nem lehet!... 
 
0 komment , kategória:  Pajzán történetek&mondák  
Húsvéti sonka
  2015-03-30 11:30:20, hétfő
 
 
HÚSVÉTI SONKA


Hogyan főzzük a húsvéti sonkát? Gyorstalpaló 6 lépésben.


A húsvéti húsfogyasztás meghatározó eleme a füstölt sonka, amely húsvétkor jut igazi főszerephez.

Hústartósítási eljárásokkal már több ezer éve is próbálkoztak elődeink, hogy a hús romlását meggátolják. A természet elemei voltak segítségükre: a hús viztartalma ugyanis a napon, szélben és tűz fölött kiszárítható, így a gombák és baktériumok szaporodása jelentősen lelassult, illetve megáll. A húsok a tűz fölötti szárítással új, füstös ízvilágot is kaptak, valamint olyan baktériumölő vegyületekkel vonták be a hús felszinét, amellyel tovább növelték annak eltarthatóságát. A só is hasznosnak bizonyult: a száraz sózás vagy a töményített sóoldattal kezelés szintén csökkenti a hús viztartalmát.

Húsvéti sonkát különböző eljárásokkal lehet előállítani. A hagyományos eljárás szerint a sonkát száraz sózás után hónapokon keresztül érlelik, hidegen füstölik, miközben nyers marad. Ilyen többek között a parasztsonka, amelynek egyik legnagyobb előnye az eltarthatósága. A gyorsérlelésű, nedves sonkák csak néhány napig érlelődnek, miután nagy mennyiségű páclét juttatnak a rostokba. A húsvéti sonkát általában nagyszombaton, a húsvét vasárnapot megelőző napos szokták megfőzni. Sokkal korábban nem érdemes, hogy az ünnepek alatt se romoljon meg.

A húsvéti sonka elmaradhatatlan társa a tojás és a torma, de ne feledkezzünk meg a tavaszi zöldségekről sem! Az újhagyma és a hónapos retek is remek kisérője lehet. Elődeink gyakran ettek gyümölcsöt is a sonkához: az édes-savanykás alma és az enyhén sós sonka aromái ugyanis jól passzolnak egymáshoz. A torma, a majonézes burgonyasaláta, és számos ínycsiklandó mártás, már csak megkoronázza a húsvéti asztal eme remek fogását!

Nem minden héten főz az ember sonkát, viszont még egy kezdő háziasszony is bátran belevághat.

Sonkafőzés 6 lépésben

1.
Mossuk meg a sonkát, de a zsíros réteget ne vágjuk le. A kötözött sonka hálóját érdemes még a főzés előtt eltávolítani.

2.
Egy fazékban engedjübk rá annyi vizet, hogy bőven ellepje. Hagyjuk benne állni, amig a tartósításához használt só nagy része kiázik belőle /kb 12 óra/. Végül öntsük le az áztatólevet.

3.
A sonkát tiszta vízzel öntsük fel ismét addig, míg ellepi, s tegyük fel főni. Forrás után kis lángon főzzük puhára.

4.
Amikor félig megfőtt, tehetünk bele hagymát, kevés fokhagymát, esetleg sárgarépát, petrezselyem gyökeret és zellert. Ízesíthetjük borssal és babérlevéllel, de ne sózzuk. Adhatunk hozzá bort, ecetet vagy gyümölcsöket.

5.
A sonka főzése nagyjából annyi órát igényel, ahány kiló. A gyorspácolt, fóliás sonkának kevesebb iső kell. Ha már könnyen bele tudunk szúrni egy fogpiszkálót, levehetjük a tűzhelyről.

6.
Saját levében hagyjuk kihülni, a levegőn ugyanis kiszárad és megkeményedik. Utána tegyük hűtőbe, és csak akkor szeleteljük, ha már teljesen megdermedt. A megmaradt főzőlevet tedd félre. Érdemes több adagban tárolni. Egy részéből megfőzheted a húsvéti kemény tojásokat, vagy később felhasználhatod bableves készítésére. Rendkívül ízletes lesz a csirke is, ha a sonka levében főzzük, vagy csak egy kicsit lötykölünk belőle a hús alá.10 dolog, ami nem hiányozhat az ünnepi asztalról

Link


 
 
0 komment , kategória:  Süssünk - Főzzünk  
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
  2015-03-30 11:00:22, hétfő
 
 


AKI A VIRÁGOT SZERETI, ROSSZ EMBER NEM LEHET


Történetünk címe egy ismert közmondás.

Ugyan ki látott már rossz embert virágot öntözni, gondozni és bennük gyönyörködni? De hogy semmit sem szabad túlzásba vinni, igazolja azt az alábbi történet:

A kertész nagyon szerette a virágokat, reggeltől estig csak az illatos növényekkel foglalkozott. Más nem is érdekelte, csak a rózsái, liliomai, a szebbnél szebb színekben pompázó virágai. Öntözgette, kapálgatta, trágyázta őket. Ám ennek a családnak volt családja is. Jó felesége, aki csak türelmesen nézte, hogy az ura egész napját a virágainak szenteli, és másra nem is futja az idejéből. De amúgy nem volt rossz ember. Volt két szép fia is, akiknek titokban fájt a szívük, hogy édesapjuk a virágokat simogatja és nem őket, a virágokkal beszélget és nem velük, a virágok növekedését lesi és nem az övékét. De hát amúgy nem volt rossz ember.

Teltek az évek. A felesége meghalt, a fiai megnősültek, és elköltöztek otthonról.

Mondhatnánk a szegény kertész egyedül maradt és szomorú lett. De nem úgy volt, szinte észre sem vette a változást. Ott voltak a virágai. Amíg ereje volt, szikrányi bírása, kapálgatta és törődött velük. Egyáltalán nem ismerte az unokáit, mivel fiai úgy érezték, fölösleges lenne meglátogatni őt, úgy sem érdekelnék a gyerekek. Ha esetleg egy új virágfajtát hoznának neki megmutatni! De egy unokát? A kertésznek is eljött az ideje és a Teremtő magához szólította. A temetésén nem siratta senki. Csak a virágok hullatták a szirmaikat, de csak azért, mert elnyíltak vagy kiszáradtak. Hisz a virágnak nincs szíve. A kertész nem hiányzott senkinek, mert ő sem szeretett senkit, nem törődött senkivel, a virágjaival nem szerzett örömet másoknak, csak saját magának.

Azt mondják, hogy addig élünk, míg valaki emlékszik, vagy gondol ránk. A kertészre bizony nem gondolt senki. De amúgy nem volt rossz ember.

Fodor Teréz
 
 
0 komment , kategória:  Gyönyörű virágok&idézetek  
VIRÁGos idézetek
  2015-03-29 10:45:26, vasárnap
 
 


VIRÁGos idézetek

Egy virág önmagában is szép lehet,
de egy ember csak akkor igazán
gyönyörű,


ha mások szemében láthatja, hogy az.

Laurell Kaye HamiltonA szerelem olyan, mint a víz és
a napfény,


amitől a magból előbújik a virág.

Dean Ray KoontzSokféle temető van. Annyi, mint az ember és az ő bolondsága. Az egyik tele van az alakító művészet fenséges alkotmányaival. Sírboltok, emlékek, áhítat oltárai, remek szobrok, bölcsesség szülte, bánat sugallta sírversek, bölcs mondások. Tudomány és művészet és költői erők gyűjteménye. De én ezt nem nagyon szeretem. Eszembe sem jut, aki alant porlad. Eszembe se jut, aki fájdalmának vagy hiúságának tömegével, pénzének és a szokásnak súlya alatt ültette oda a műalkotmányokat. Csak az alkotmány köti le a figyelmet. A temető ékszerei a halál kirakata. Mintha vásárt és versengést, diadalt és bukást látnék az enyészetben. Jobban szeretem a virágot a síron. A virág nem hazudik, nem hivalkodik, nem dicsekedik. Elhervad, mint a halott. Elhervad, mint a halott emlékezete az élők szívében. Aki a virágot ülteti és ápolja a síron: annak keze, szíve és lelke ott van a mellett, aki a sírban nyugszik. S ha már nem dobog a szív, ha már a lélek elrepült s a kéz is elszáradt: megszűnik a virág is. Minek élne tovább? Miért szórná illatát és sugarait? Ha már úgy sincs kinek.

Eötvös KárolyA bocsánatkérésnek számtalan mérete és formája van.
Adhatunk gyémántot, virágot,


vagy csak egy belülről jövő, őszinte érzést.

Sarah DessenKellesz nekem, igazság szava...
Csillag vezet, és majd eljutok oda, ahol
Virágok élnek, s világok égnek...
És nincs még talán minden oda.

Repíts, álom, mondd el a választ,
Mely útra lép, aki helyesen választ?

DalriadaAz ifjúság virág, szerelem a gyümölcse...
Boldog az a szüretelő, aki úgy
szakíthatja le,


hogy a szeme láttára
érett meg lassacskán.

PindaroszMint szelíd tavaszi
Eső a rónára,
Ugy hulldogál csókod
Ajkamra, orcámra,


Mindenik cseppjéből
Egy-egy virág terem...
Csókzáporos tavasz!...
Virágos szerelem!...

Petőfi SándorTudod, hogy soha nem hagylak el.
Nem a fa hagyja el a virágot,


hanem a virág válik le a fáról.

Alexandre DumasÓ, béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!

Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra.
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot.

Babits Mihály

 
 
0 komment , kategória:  Gyönyörű virágok&idézetek  
Zöld gyógyital...
  2015-03-28 23:01:52, szombat
 
 
ZÖLD GYÓGYITAL, amely egy pillanat alatt megszüntetik a fejfájást


Csak az tudja, hogy milyen a migrénnel együtt élni, akit naponta megkínoz ez a szörnyű fejfájás. De van megoldás, mégpedig a zöldszínű zöldségek és gyümölcsök segíthetnek, hogy megszűnjenek a panaszok, ezért itt van egy kifejezetten migrénellenes természetes recept, amit érdemes kipróbálni.

A gyakori fejfájást, migrént sokszor a stressz, a szegényes étkezés, az érzelmi hullámvölgyek okozzák, de a környezeti szennyezőanyagok is kiválthatják. Sokan a gyógyszertárakban kapható szintetikus fájdalomcsillapítókat szednek, de ezek hosszabb távon károsak lehetnek, ezért érdemes alternatív és természetes megoldásokat keresni.

Vásároljunk zöld színű zöldségeket és gyümölcsöket, hiszen ezek kalciumban és magnéziumban gazdagok. Ezekből készítsünk gyógyitalt, amely megszünteti a fejfájást.

Szükségünk lesz:

- 5 zellerszárra
- 1 lime-ra
- 1 nagyobb uborkára
- 3-4 kisebb tál zöld leveles zöldségre, mint káposzta, saláta, vagy spenót
- egy darab gyömbérre
- egy bögre petrezselyemre
- 2 nagyobb zöldalmára

Elkészítés: Aprítsuk fel a hozzávalókat, majd gyorsan turmixoljuk össze, és azonnal igyuk meg, hogy a hatalmas antioxidáns-mennyiség minél jobban kifejthesse hatását.

Link


Ezt már olvastad? Így szabadulj meg a fejfájástól 30 másodperc alatt!


Sokan küzdenek napi szinten fejfájással, ami gátolja a normális életvitelt, a hétköznapi feladatok ellátását pedig megnehezíti. Ha neked is gyakran fáj a fejed, akkor alkalmazd a következő módszert a fájdalom megszüntetésére.


Tulajdonképpen egy régi, jól bevált trükkről van szó, ami számos esetben igazolta hatékonyságát, ráadásul egyedül végezhető, nem igényel külső segítséget. Nem másról van szó, mint az úgynevezett Hoku pontról, aminek a nyomogatása harminc másodpercen belül enyhíti a fejfájást.

A Hoku pontra úgy lehet a legkönnyebben rátalálni, hogy összenyomjuk a hüvelykujjunkat és a mutatóujjunkat, és a nyomás hatására a kézfejünkön kidomborodó rész az akupresszúrás pont, amit 30 másodpercig nyomjunk, majd hagyjuk ellazulni.

A műveletet ismételjük meg 2-3-szor, a fejfájástól pedig búcsút vehetünk.

FIGYELEM! Terhes nők ne végezzék ezt a gyakorlatot, vetélést okozhat!

Link
 
 
0 komment , kategória:  Egészségünk érdekében...  
Türelem rózsát terem
  2015-03-28 17:00:30, szombat
 
 

TÜRELEM RÓZSÁT TEREM


Tavasszal végre langyos a szél, a levegő megtelik a föld és a nyíló virágok illatának a keverékével, ez maga az élet illata. Ilyenkor az ember nyújtózik egyet és vérében érzi, menni kell, közelről kiélvezni a felengedett föld jótékony leheletét.Engedjünk a kikelet csábításának, vegyük nyakunkba a kertet, segítsünk növényeinknek is kiszabadlni a tél fogságából.

Az utolsó fagyok végeztével a lehető leghamarabb tegyük rendbe a kertet és gondoljuk át, hogy ebben az évben mit hova szeretnénk ültetni, milyen célra fogjuk elsősorban felhasználni az adott területet. Játszóteret, pihenőkertet vagy konyhakertet és virágoságyasokat szeretnénk látni? Esetleg mindet egyszerre? Ha a kertünk új, az első évet töltsük nyugodt szemlélődéssel, hiszen lehet, hogy az előző tulajdonos évelő virágai váratlan helyekről bújnak majd elő, szépem lassan.

Tájékozódjunk a kert klimájáról is, melyek a fagymentes helyek, hol van árnyék, hova tűz a nap. Ezek ismeretében tudjuk elkezdeni a kertészkedést. Milyen a talajunk, s ezen milyen növények érzik jól magukat? Kérdezzük meg a szomszédokat is erről. A szerszámokat még most szerezzük be, lehetőleg jó minőségű darabokat vegyünk. Ha vannak régiek, az első munkálatok előtt tisztítsuk, élezzük, és olajozzuk meg őket.Kertésznaptár:

Március

Ebben a hónapban kell előkészítenünk a konyhakert talaját. Ássuk fel, gazdagítsuk komposszttal és trágyával, majd gereblyézzük egyenletesre. Ez elsősorban fizikai munka, így érdemes bevonni a család férfitagjait is. A konyhakert ágyasait 1-1,2 m szélesre alakítsuk, így lesznek kényelmesek. Cirágágyasok jelöléséhez készíthetünk vagy készen is vehetünk csinos ágyasszegélyt. Ha a kártevők nagyon elszaporodnának a földben, vetés előtt fertőtlenítsük a talajt. A csonthéjas gyümölcsfákat virágzás előtt érdemes megmetszeni. Az idősebb díszcserjék is meghálálják, ha néhány évenként metszőollóval gondosan megfiatalítjuk, kiritkítjuk őket. Amikor nem fagyos a föld, ültethetünk új díszhagymákat, liliomokat. Az ősszel kiültetett krókuszok, tulipánok, nárciszok és jácintok most dugják ki a fejüket, hogy kertünk első díszei lehessenek.

Április

A kialakított ágyasokat most töltjük meg igazán. Április közepén a legtöbb egynyári virág végleges helyére ültethető. Ezek magasságáról, színéről és cirágzási idejéről tájékozódjunk a tasakon és ennek megfelelően ültessük be velük a kertet. Egyes növényeknek különleges funkciójuk van: csiga és rovarölő hatású például a sarkantyúka, a porcsinrózsa, a bársonyvirág. Gyönyörű lesz, ha a konyhakert ágyasai között egy-egy sor ilyen virágot ültetünk, természetes illóolajukkal megvédik a kertet. A hónap végére az előnevelt növénykéink kiszabadulhatnak a természetes eső és közvetlen napfény birodalmába, ám ekkor még nagyon kell rájuk figyelni: ha szükség van rá, takarással védjük meg őket a kései fagyoktól. Remek ötlet áprilisban salátaágyat készíteni. A saláta vízigényes, de gyorsan növő növény. Fejes salátán kívül tehetünk ide rukkolát, tépősalátát, endíviát, madárbegyet, de még a pitypangot is behozhatjuk a csoportba.

Május Ebben a hónapban kinyílik a természet, mindenütt harapós zöldet és illatos virágokat találunk! Az időjárás a gyomokat is kicsalogatja, így kezünkbe vehetjük a kapát, vagy gyomlálhatunk. Előfordulhat, hogy öntözésre is szükség lesz - nem véletlenül tartja a mondás: májusi eső aranyat ér. Május közepén, Pongrác, Szervác és Bonifác után már nem kell féltenünk a növényeket, ugyanis a népi hagyomány szerint ez a három nap az utolsó, amikor még talajmenti fagyok jelentkezhetnek. Ezután a kis szobanövényeinket is kitelepíthetjük a lakásból.Praktikák:

Női kreativitás

A hölgyek köztudottan kreativak és gondoskodók, s ez igaz a kertészkedésre is, ezért a dekorációs feladatokat és gondoskodást nyugodtan rájuk bízhatjuk! Ezek közé tartozik a magvetés, palántázás, a növények átültetése, az óvatos locsolás, a szemre metszés. Női feladat lehet a kert megtervezése, a virág- és konyhakertágyasok átgondolt elhelyezése úgy, hogy az abban való munkálkodás vagy a szüret is kényelmes lehessen.

Varázslatos varázslak

Izgalmassá, élettel telivé teszi a kertet, ha segítünk a gyerekeknek, hogy kunyhót, búvóhelyet építhessenek: ez lesz a főhadiszállásuk, az a saját kis zug, ami csak az övék. A felelősség ki hozza belőlük a gondoskodást, és szorgalmasan dolgoznak a kis ház lakályosságán, környékének csinosításán. Ha ügyesek, a meleg nyári estéken azt is megengedhetjük, hogy itt aludjanak. Emellett általában minden gyerek szeret locsolni, de a magvetést és gyomlálást is nagyszerűen végzik apró kezecskéikkel. A gyomlálás során sokat fejlődik majd növényismeretük, jobban megfigyelik a növények felépítését.

Közös kerti munka

A kertrendezés közös családi program is lehet, a nők és gyerekek mellett a férfiak számára is akad kellő feladat bőven. Ültessék ki a konténeres karácsonyfát, az új telepítésű fákat, tegyék fel a gyerekek hintaját, cipeljék ki a nehéz növényeket a fagyvédett helyekről a szabadba, ássák fel a kertet, a metszés során fűrészeljék le a felesleges és elhalt ágakat a fákról! Hasznos munka a szerszámok és eszközök megtisztítása, karbantartása és megélezése is.

Rózsák szaporítása

Először ássunk egy kisebb árkot, majd szórjuk meg egy kevés homokkal. Ezután vágjunk egy pár, kb. egy araszos rózsaszárat dugványnak, és távolítsuk el róla a leveleket. Az alsó feléről, ami a földbe fog kerülni, arról a tüskéket is szedjük le. Erre a műveletre azért van szükség, mert, ha levelesen szúrjuk el őket, akkor a növény a fotoszintetizálásba fogja fektetni az energiáját, meg a tápanyagokat, és nem a gyökerezésbe. Fogjunk egy közepes méretű krumplit, fúrjunk egy lyukat a belsejébe, majd nyomjuk bele a dugványt. Mindenik rózsaszárat külön burgonyába kell fúrni. Ezután fogjuk a burgonyákat, helyezzük bele az előzőleg ásott homokkal beszórt gödörbe, és takarjuk be. A szárnak kb. fele lógjon ki ültetés után. Ha egész nyáron szépen öntözzük őket, akkor ősz elején már jól meggyökeresedett, átültetésre alkalmaz rózsatöveink lesznek.

Kertészkedéshez jó tanácsok

1. Egyes öreg almafák felhagynak a virágzással, viszont ha törzsükbe ütünk egy szöget, ez beindítja a virágbomlást. A szöges módszer teljesen ártalmatlan a fára nézve, Indiában ugyanezt alkalmazzák a pálmafák esetében.
2. Ha a gyümölcsfáinkról gyorsan lehullanak a virágok, rügyek, akkor használjunk Epsom sót, amely azonnali segítséget nyújt. Két evőkanál sót oldjunk fel 1 liter langyos vízbe, rázzuk fel, és ezzel az oldattal permetezzük le a fákat minden második hétben, egészen addig, míg beérik a gyümölcs.
3. A vas nagyon fontos, növekedésserkentő ásványi anyag, hiszen ha nem jut a növény megfelelő vasmennyiséghez, a levelek elsárgulnak. Ehhez a talajban található jelentős foszformennyiség is hozzájárul. Pár rozsdás szöget tegyünk bele 2 liter vízbe, ezzel permetezzük a gyümölcsfákat.
4. A gombás betegségek ellen a legjobb a szódabikarbóna. 3 liter langyos vízbe oldjunk fel egy evőkanál szódabikarbónát, majd fújjuk le ezzel a növényeket.
5. A tej is hasznos a kertben. Vízben hígítsunk fel egy adag tejet, és azzal locsoljuk, permetezzük a zöldségeket. Egy héten egyszer elég a módszert alkalmazni.
6. Ha van rézből készült pénzérménk, nem árt ha tudjuk, hogy ezek segítségével távol tarthatjuk a gombás betegségeket. Csak a növény gyökere körül ássunk be a földbe pár darabot, azok elpusztítják a gombaspórákat.
7. Az elégett fa után maradt hamu nagyszerűen fertőtleníti a talajt, így megvédi a kártevőktől a brokkolit, a spárgát, a babot, a céklát. A kávézacc pedig a rózsatöveknek tesz jót, elűzve a tetveket.
8. Furcsán hangozhat, de a növények, virágok szeretik a zenét. Tanulmányok szerint a leginkább a dzsesszt és a klasszikus dallamokat kedvelik.
twice.huSzabó Lőrinc : Tavasz

,,Mi az?" - kérdezte Vén Rigó.
,,Tavasz" - felelt a Nap.
,,Megjött?" - kérdezte Vén Rigó.


,,Meg ám!" - felelt a Nap.

,,Szeretsz?" - kérdezte Vén Rigó.
,,Szeretlek!" - szólt a Nap.
,,Akkor hát szép lesz a világ?"
,,Még szebb és boldogabb!"József Attila - Tavasz van! Gyönyörű!

LinkVivaldi - Tavasz

Link

LinkVárnai Zseni: Csendes csodák

LinkTavaszi virágok

LinkTavaszra várva. AVI
/Zene: Johann Strauss: Frühlingstimmen/

Link


Újabb tavasz születése...
/Zene: Somewhere My Love - Zongorázik: R. Cleyderman/


Link

Link

Link

Link"Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik mások. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szellőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó tündéreknek."
Wass Albert


 
 
0 komment , kategória:  Kertünk - házunk - otthonunk  
     1/4 oldal   Bejegyzések száma: 35 
2015.02 2015. Március 2015.04
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 35 db bejegyzés
e év: 519 db bejegyzés
Összes: 3824 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 1817
  • e Hét: 4332
  • e Hónap: 29287
  • e Év: 146641
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2019 TVN.HU Kft.