Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
Holokausztok
  2015-04-20 09:07:54, hétfő
 
   
  A cikk a NEMZETI HÍRHÁLÓN IS OLVASHATÓ:
http://www.nemzetihirhalo.hu/index.php?lap=public&iro=bmi&cikk=11#cikk


Mindenki, aki tagadja a fasiszták általi népirtást, vagyis a zsidók elleni holokausztot, az el akarja a figyelmet terelni a bolsevik-kommunisták általi népirtásról. De, nem csak figyelemelterelésre jó a holokauszt-tagadás, hanem a bolsevik-kommunista népirtás áldozatainak kárpótlásának elkerülésére is.
És ebben az egész holokauszt-tagadásban az a legveszélyesebb és legtragikusabb azon sorsüldözöttekre nézvést, akik a mai napig nem kaptak erkölcsi- sem semmilyen kárpótlást és nem is fognak, ha mindenki a zsidó-holokauszttal foglalkozik.Hiszen, pont azzal lehetne a telhetetlen zsidóság mai napig tartó kárpótlási követeléseinek elejét venni, ha egyenrangúan kezeljük a - zsidók általi revasból táplálkozó - bolsevik-kommunista eszmék jegyében kiirtott milliókat és utódaikat a zsidó-holokausztot elszenvedőkkel és utódaikkal!!!!!Itt lenne az ideje végre arról is dönteni, hogy bocsánatot kérjenek a bolsevik-kommunisták az általuk kiirtottak utódaitól, valamint az üldözöttektől és utódaiktól!1990-ben eljött az ideje ezen nehézsorsúak szociális felzárkóztatásának, amit az 1945 óta negatívan megkülönböztetettekkel és utódaikkal, vagyis: a nehézsorsúakkal kellett volna kezdeni. Méghozzá, erkölcsi rehabilitálásukkal.
Amiért ez akkor elmaradt, egy egész generáció kihalt és porlad kint a magyar temetőkben!


Éppen ezért, a 2010-ben kétharmados többséget kapó politikusoknak az a kötelességük, hogy elkezdjék soron kívül a nehézsorsúak erkölcsi rebalitálását!
Ezt követően, az újrahonosításuk feltételeit kell kigondolni és megvalósítani!

1.) Közpénzekből (vagy felebaráti szeretetből) jogi segítséget kell kapniuk a nehézsorsúaknak ahhoz, hogy megtudják miért váltak őseik sorsüldözöttekké (száműzöttekké) a saját hazájukban! Ehhez szükségesnek tartom felsorolni a "nehézsorsúak" körét.

2.) Nyilvánossá kell tenni azt a negatív diszkriminációt, ami által megtudhatja az utókor (nem csak a rokonság) hogyan válhattak annyira kiszolgáltatottakká, hogy képtelenek voltak önerőből a sorsukon változtatni?

3.) Ahol már nem él a közvetlen sorsüldözött és utódaik semmit nem tudnak őseik üldöztetéséről, ott az üldözöttről megtalálható irattári anyagot kérés nélkül postázni kell a fellelhető utódok számára. (Ne felejtsük el, hogy a zsidóság a mai napig a mit sem sejtő rokonokat is felkutatja és "kárpótolja" a holokausztot elszenvedő rokonai miatt.)

4.) Minden fellelhető anyagot közzé kell tenni a média minden csatornáján!

5.) Minden nehéz sorsot örökölt nemzettestvérünknek meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy boldogulhasson a jövőben.
- Ingyenességet kell biztosítani minden vállalkozás beindításához. Vagyis, az ehhez szükséges ismeretek megszerzéséhez! Bármilyen tanfolyam, vagy a felnőttképzésben való részvételéhez!

6.) Ingyen jár mindaz a kedvezmény, amit az 1956-os forradalom és szabadságharc emigránsai kaptak a befogadó országban ahhoz, hogy boldogulhassanak új hazájukban! A kommunizmus mai napig üldözöttei és utódaik csakis egy újrahonosítási program megvalósításával lehetnek ismét egyenrangú polgárai a magyar hazának!


Emlékeztetőül ismét leírom, hogy kiket tekinthetünk nehézsorsúnak.
A NEHÉZSORSÚ: társadalmi tulajdonként kezelt, neki életét és utódait tekintve is kiszolgáltatott, "minden joggal fölruházott", de azzal élni nem-tudó, kizsákmányolt dolgozó. Az ókori rabszolgát úgy adták-vették a rabszolgapiacon, mint egy "beszélő-szerszámot".
Modernnek nevezett korunkban - kitermelték a "nem-beszélő" bérrabszolga-változatot, akit úgy adnak vesznek a munkaerőpiacon, mint a termelésben résztvevő termelőeszközt. Abban azonban teljességgel megegyeznek, hogy az ókori és a modern rabszolga sem ismerhette és ismerheti genealógiai (származási) múltját, családi történetét, vagyis: magántörténelmét.
Egy ország történelme, pedig - az azt alkotó népesség EGYÉNi - magán-történelmének összessége: a NEMZET TÖRTÉNELME.

Akik NEHÉZSORSÚvá váltak az elmúlt 64 évben:

a.) az otthonaikból elűzött kitelepítettek és utódaik;

b.) az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltek és utódaik;

c.) a saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének
áldozataik és utódaik;

d.) a fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonák és utódaik;

e.) a málenkíj robotot túlélők és utódaik;

f.) a recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélők és utódaik;

g.) az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, kivégzettek és üldözöttek, valamint utódaik;A SZOCIÁLIS FELZÁRKÓZTATÁS szükségességének részletes indoklása

a.) Az otthonaikból elűzöttek három csoportját ismerjük:
- akiket a nyugati államokban már 1945 után oda menekült rokonság patronált és segített a nyugati letelepedésben, egzisztencia teremtésben;
- akik nem tudtak hova menekülni és ,,itthon" maradtak;
- akiket a III/III-as még ki tudja hanyas titkosz szolg. pol.osztály "kikotort az országból az 1970-es és 80-as években.

Akik a nyugati államokban otthonra találtak és tehetségük szerint kibontakozhattak, egzisztenciát tudtak önmaguk és utódaik számára biztosítani - nekik is jár az erkölcsi rehabilitáció és az elűzetésük miatti bocsánatkérés!!!
Akik ,,itthon" maradtak és vállalták a belső emigrációt, azoknak is jár a nyilvánossá tett bocsánatkérés, amit utódaikkal is hivatalosan közölni kell! Ugyanakkor, minden utód, aki javítani szeretne saját- és családja sorsán, ingyenességet kell, hogy kapjon az ehhez szükséges (akár szakmai, akár társadalmi ismeretek) megszerzéséhez!!!

b.) Az államhatalom által, a ,,nép nevében ellenérték nélkül" kisajátított üzleteikből- műhelyeikből a gyárakba tereltek és utódaik számára is jár az erkölcsi rehabilitáció! Sőt, az anyagi is! Ennek is nyilvánosnak kell lennie. Ha már nem élnek azok, akikkel mindez megtörtént, akkor is nyilvánossá kell tenni azt a tényt, mellyel negatívan megkülönböztették és a társadalom perifériájára száműzték ezeket a nemzettestvéreinket!

Az utódoknak akkor is meg kell tudniuk, hogy miért tépték ki családjukat gyökerestül a nemzet testéből és miért lett a sorsuk egyfajta gyökértelenség a saját hazájukban.
Meg kell tudniuk, hogy az 1945-ben polgárosodó magyarság mindenétől ki lett fosztva és javaik (melyeket többnyire egy-egy műhely és annak technikai munkaeszközökkel való felszereltsége jelentette) ellenérték nélkül un. társadalmi tulajdonba lett véve. Tette ezt a hatalom olyan megfélemlítéssel, hogy soha senki nem mert utódainak minderről beszélni. Ezeknek az embereknek nem lehetett több a gyermekük, mint szakmunkás - teljesítmény bérben. Bárki, bármilyen szakterületen szeretett volna továbbtanulni soha nem kapott zöld utat és állami támogatást semmihez. Az ilyen nehézsorsúak utódait érte a rendszerváltozás nevezetű változás többnyire ,,munkás" státuszban és a legszegényebb élethelyzetben. Nekik kellett volna mindenért fizetni akár egy magán-vállalkozás elindításához, vagy a hogyanhoz szükséges ismeretek megszerzéséhez. A nehézsorsúak utódait is megilleti az erkölcsi rehabilitáció mellett az anyagi támogatás az újrakezdéshez (otthonhoz jutás- munkahely-teremtés át- és továbbképzés) közpénzekből!

c.) A saját földjeiken gazdálkodó parasztok erőszakos TSZ-esítésének áldozatai, akik 1990 után nem mertek jelentkezni az un. kárpótlásért, mert annak idején (a TSZ-be erőszakolásukkor) lemondtak minden tulajdonjogukról. Ugyanis, csak így kerülhették el, hogy kulák-listára kerüljenek. Ami egyenlő lett volna a recskihez hasonló átnevelő táborba való száműzetéssel, vagy a már gyári munkahely elvesztésével.
Az ilyen sorsüldözött utódai a mai napig számkivetettek és elsők között veszítették el állásaikat, mert semmilyen (anyagi- ismereti- kapcsolati) tőkével nem rendelkeztek. A gyökértelenség lett osztályrészük... és sok esetben azt sem tudja, hogy ki fia borja is valójában. Ami a legszomorúbb, hogy már nem is akarja tudni, mert annyira ,,megszokta a rosszat"! Ezek az emberek lettek a legnagyobb vesztesei az un. rendszerváltozásnak.

d.) A fogolytáborokban felejtett, II. világháborús honvédő katonák kiadatását nem kérte az 1945 utáni magyar állam! Minden nemzet nyomoztatott a honvédő katonái után. Egyedül Magyarország nem volt kíváncsi a honvédő katonáira! Ha mégis valaki hazavergődött valamilyen csoda folytán, megdöbbenve tapasztalhatta, hogy ami hazafias kötelessége volt, mármint a behívó parancsnak engedelmeskedve bevonulni, az addigra ellenséges cselekedetté változott és olyan üldöztetésben volt részük, hogy azt kívánták, bárcsak odavesztek volna a háborúban! Inkább az ellenséges országtól a halál, mint a saját hazájától az életfogytig tartó megtagadtatás!
Ezeknek a nehézsorsú embereknek és utódaiknak jár az erkölcsi rehabilitáció mellett az újrakezdéshez - a közpénzekből való -újrakezdési anyagi támogatás!
Nyilvánosan bocsánatot kell tőlük- (egyenként- személyre szólóan) és utódaiktól kérni!
Ha ez megtörtént volna 1990-ben és az azt követő években, akkor pl. nem gyűlölték volna olyannyira az erdélyi nemzettestvéreinket. Hiszen, a tordai harcok során, 1944-ben 11 harckocsi tartotta hősiesen a frontot két szovjet páncélos hadoszloppal (200 harckocsival) szemben!!! Alig tértek haza abból a harcból is hős katonáink. De aki hazatért, a számkivetettség lett osztályrésze és ezért megkeseredett, boldogtalan emberek lettek, akikkel a rokonságnak sem volt tanácsos összetartani...nemhogy a határon túliaknak megszavazni a kettős állampolgárságot!

e.) A málenkíj robotot túlélőknek is ugyanaz a nehéz sors jutott, mint a
fogságból hazatérő II. világháborúba kötelezően besorozott katonáknak.
1945-ben a szovjet katonáknak parancsba volt adva, hogy szám szerint mennyi embert kell begyűjteni málenkíj robotra. Voltak falvak, ahol a már ,,békeidőnek" számító 1945. április 4-ét követően összefogdosták a fiatalokat (nőket, férfiakat) az utcán és fölrakták a teherautóikra és irány Szibéria! (A nőket előtte meg is erőszakolták.)

f.) A recskihez hasonló büntető- átnevelő táborokat túlélők és utódaik;
Akik ugyanúgy jártak "hazai" földön, mint a SZU-ba hurcolt, málenkíj robotot túlélők, akik ha túlélték szenvedéseiket és haza tudott valamilyen csoda folytán jönni, az nemhogy elégtételért folyamodhatott volna szülőhazájában, hanem még akkora ellenőrzöttséget (rendőri felügyeletet) kapott a nyakába, hogy még azt is el kellett hallgatnia, hogy egyáltalán hol járt hosszú évekig! Annyira mélyen befészkelte magát a félelem ezeknek az embereknek a lelkébe, hogy jobbnak találták elhallgatni az igazságot utódaik elöl. Az elhallgatás, pedig a hazugság legalattomosabb fajtája , mert az ellen nem lehet védekezni, életstratégiát kialítani, amiről nem is tudunk!!!
Éppen ezért, olyan politikai erőre van szükség, amelyik programjában meghirdeti és már a kampányban megkezdi az erkölcsi és anyagi rehabilitációját a nehézsorsúaknak és utódaiknak!
Meg kell szervezni számukra - a hazájuk földjén is, az egyfajta belső száműzetésben élőknek - az újrahonosítást!
Ehhez nem kell más, mint az erre vonatkozó adatok nyilvánossá tétele, és a negatív diszkriminációt évtizedekig gyakorló hatalom képviselői- (emeszempé), valamint jogutódpártjainak (emeszpé, eszdéesz, emdéef) képviselői részéről a nyilvános bocsánatkérés!
Ahol már meghaltak ezen nehézsorsúak, őket posztumusz illeti a bocsánatkérés, amit az utódoknak kell átadni! Ezen utódok, ha bármiben segítségre szorulnak az újrakezdés során, minden támogatást (induló tőke, ismeretek megszerzése) - a szociális felzárkóztatás keretén belül - meg kell kapniuk!

g.) Az 1956-os forradalomban és szabadságharcban elesettek, bebörtönzöttek, valamint a kivégzettek utódai- rokonai sorsa egy nagyon fájón sajgó seb a nemzet testén-lelkén!
Ennek orvoslása a legösszetettebb feladat.
Hiszen, itt már muszáj megemlíteni, hogy a titkosszolgálatok által beszervezett rokonok és ismerősök a mai napig jelentenek megbízóiknak!
Ezek a megbízók megtalálták minden megbízott zsarolhatóságát és ezzel a mai napig ,,szolgálatra" kényszerítésüket.
Mindaddig, míg ezen milliomossá és milliárdossá vált megbízók nem lesznek elszámoltatva, a megbízottak - és azok akikről jelentési kötelezettségük van - jelentési kötelezettségüknek eleget kell tenniük! Nehéz őket tetten érni, hiszen többségük valamilyen ,,bújtatott-polgári" állásban dolgozva jelentget megbízóinak az 1956-os harcokban jeleskedőkről és utódaikról. Aki többnyire a legjobb barátja, vagy a házastársa!!!!
Nos, amiért ezen besúgók hozzátartozóit azon mód valamilyen tragikus esemény érte, mihelyt megtagadni akarta a besúgási engedelmességet, bizony a mai napig családok százezrei zsarolhatók emiatt!!!
Sürgősen le kell nagy nyilvánosság mellett leplezni ezen MEGBÍZÓKAT és el is kell ítélni őket! Ugyanakkor az évtizedekig jelentgető kis megbízottakat ,,takarékra" kell tenni, de szigorúan, hogy azok akikről jelentgettek, felszabadulhassanak ezen nyomás alól és maradéktalanul kifejthessék pozitív tevékenységüket a haza- és a benne élők javára, családtagjaik büszkeségére és örömére!!! Ehhez minden eszközt meg kell találni és az eddig negatívan diszkrimináltak rendelkezésére bocsátani!
Elejét kell venni egyszer, s mindenkorra annak, hogy az 1956-os szabadságharcosok ellenségei kerüljenek olyan hatalmi helyzetbe, hogy kisajátíthassák maguknak az 1956-os forradalom és szabadságharc megünneplését! Ezzel, szabad utat kaphatna az önállóság felelősségével élő 1956-osok és utódaik nemzetükért való kreatív életvitele és tevékenysége. Amihez, ha szükséges, minden erkölcsi és anyagi támogatást meg kell adni!

És, akkor még nem is szóltam a halálba kergetett öngyilkosokról, vagy az annak látszó gyilkosság áldozatairól!!!

2010.05.22.

Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Címkék: ellenőrzöttséget, szükségességének, boldogulhassanak, rehabilitációját, szabadságharcban, erőszakolásukkor, fogolytáborokban, megvalósításával, sorsüldözöttekké, tulajdonjogukról, rendszerváltozás, kibontakozhattak, állampolgárságot, munkaeszközökkel, felnőttképzésben, megfélemlítéssel, kényszerítésüket, magántörténelmét, sorsüldözöttekre, engedelmességet, diszkriminációt, legösszetettebb, kötelezettségük, zsarolhatóságát, legveszélyesebb, nehézsorsúaknak, nehézsorsúakkal, újrahonosításuk, engedelmeskedve, rabszolgapiacon, tevékenységüket, diszkrimináltak, legalattomosabb, kisajátíthassák, kiszolgáltatott, számkivetettség, fasiszták általi, zsidók elleni, figyelmet terelni, telhetetlen zsidóság, ideje végre, általuk kiirtottak, ideje ezen, nehézsorsúakkal kellett, egész generáció, magyar temetőkben, 2010-ben kétharmados, nehézsorsúak erkölcsi, újrahonosításuk feltételeit, nehézsorsúaknak ahhoz, saját hazájukban, negatív diszkriminációt, NEMZETI HÍRHÁLÓN IS OLVASHATÓ, NEMZET TÖRTÉNELME, Akik NEHÉZSORSÚvá, SZOCIÁLIS FELZÁRKÓZTATÁS, Egyedül Magyarország, Bóna Mária Ilona,
Új komment
Név:
E-mail cím: ( csak a blog tulajdonosa látja )
Kérem írja be a baloldalon látható számot!
Szöveg:  
 
Betűk: Félkövér Dőlt Kiemelés   Kép: Képbeszúrás   Link: Beszúrás

Mérges Király Szomorú Kiabál Mosoly Kacsintás haha hihi bibibi angyalka ohh... ... buli van... na ki a király? puszika draga baratom... hát ezt nem hiszem el haha-hehe-hihi i love you lol.. nagyon morcika... maga a devil pc-man vagyok peace satanka tuzeske lassan alvas kaos :) bloaoa merges miki idiota .... sir puszika
 
 
Félkövér: [b] Félkövér szöveg [/b]
Dőlt: [i] Dőlt szöveg [/i]
Kiemelés: [c] Kiemelt szöveg [/c]
Képbeszúrás: [kep] http://...../kep.gif [/kep]
Linkbeszúrás: [link] http://tvn.hu [/link]
ReceptBázis
Bulgur gombával és csikemellel...
Epres túrótorta
Mákos-almás süti
Lazac édesköményes-citromos rizottóval
Részeges nyúl
Sült hekk
Zöldséges, tepsis krumpli
Cukkinis, padlizsános egytálétel
Pirított gomba sárgarépával
Sajttal töltött gomba
még több recept
Véleményezd!
12.17. 15:02 Prágában még nincs végleges döntés arról, hogyan szavaz Csehország a globál...
12.17. 15:02 Vicepremierul ungar: Fiecare naţionalitate este o valoare unică şi irepetab...
12.17. 15:01 Alapjogokért Központ: ellenzéki képviselők visszaélhettek pozíciójukkal
12.17. 14:51 A svéd távközlési cégek nem mondanak le a Huawei berendezéseiről
12.17. 14:42 Nemzetközi felmérés: Koszovóban 240-260 ezer illegális fegyver van
12.17. 14:42 Egy ember megfagyott Szerbiában, Boszniában néhány helyen bezártak az iskol...
12.17. 14:42 Szíria - Erdogan: Törökország bármely pillanatban megkezdheti a hadművelete...
12.17. 14:41 Kizárták a Moszkvához hű ukrán ortodox egyházból az egyházegyesítésben rész...
12.17. 14:32 Dorombkonferenciával és világzenei fesztivállal kezdődik a Leskowsky 40 pro...
12.17. 14:32 Potápi Árpád János: az Irka gyermeklap megtartó erő a kárpátaljai magyarság...
Tudjátok ?
Szerintetek lesznek jó karácsonyi filmek a TV-ben?
Lesz eredménye a tüntetésnek ?
Mennyi ideig élhet egy benti macska?
Mennyire káros a szervezetre a dohányzás?
Milyen sorozatokat lenne érdemes néznem?
még több kérdés
Blog Címkék
Böröczki Mihály : Békesség  Tiszta legyen majd, az ünnepek...  Délutáni kávézás  Angyalok a város felett  Strucctojás  Hello  Őrangyal a város felett  Karácsonyi sorelválasztók  Kutya és cica sapkában sálban  Megszületett  Köszöntő  Szép havas kép  Hétvégére  Ami jó bennünk van Istentől va...  Böröczki Mihály : Békesség  Bogár kutyusunk - nagyon szere...  Mírjam barátnőmtől a facebooko...  Karácsonyra képeslapom  Az ég piros virága: szeretet  Érdekesség  Egy lélek az üres emberekbe  Elmesélem hogy szeretlek  Ani barátnőmtől  Érdekesség  Szèp virág  Piros ruhás angyal  Kellemes kávézást  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Az engedelmesség és a mások h...  Tiszta legyen majd, az ünnepek...  Szép napot mindenkinek!  Ránctalanító egyszerűen - otth...  Kellemes délutánt  Mákos réteges torta  Szèp estét kedves látoga...  Hello  Facebookon kaptam  Természetbölcselet orosz honba...  Délutáni kávézás  Guadalupei Boldogságos Szűz Má...  Facebookon kaptam  Érdekesség  Karácsonyi gyertyák PNG  Balla Attila: A szeretet ne sz...  Karácsonyi ablak  Evandelium - Adventi kalendári...  Facebookon kaptam  Klasszikus  Jó reggelt kedves látogatóimna...  Hóemberek PNG  Télapó  Mikulás  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Szervezkedőknek, tüntetőknek a...  Őszi képek - csendélettel  Köszöntő  Délutáni kávézás  Nő mikulás sapkában  Png kislány  Piros ruhás angyal  Érdekesség  Png kislány  Esős este  Karácsonyi csengők  Első dolgozat  Út  Facebookon kaptam  Facebookon kaptam  Köszöntő  2. adventi hét szerda 11.12.  Karácsonyi sorelválasztók  Szèp estét kedves látoga...  Köszöntő  Ami jó bennünk van Istentől va...  Facebookon kaptam  Hajléktalan lány  Fájdalom  Facebookon kaptam  A Mária-jelenésekről és a musz...  Idő  Karácsonyi csengők  Igazság által örök életre  Mit szólnál egy öleléshez,  Jézus a téli fenyvesben  2018.December 12., szerdai Nap...  Érdekesség  Esős este  Rózsa szirmok  Anya  Csupa "C" vitamin - citromok  Facebookon kaptam  Kellemes délutánt  Ádott legyen ...  Díszítők karácsonyra PNG  Gyerekek el fáradtak a nagy já... 
Bejegyzés Címkék
fasiszták általi, zsidók elleni, figyelmet terelni, telhetetlen zsidóság, ideje végre, általuk kiirtottak, ideje ezen, nehézsorsúakkal kellett, egész generáció, magyar temetőkben, 2010-ben kétharmados, nehézsorsúak erkölcsi, újrahonosításuk feltételeit, nehézsorsúaknak ahhoz, saját hazájukban, negatív diszkriminációt, sorsukon változtatni, közvetlen sorsüldözött, üldözöttről megtalálható, fellelhető utódok, holokausztot elszenvedő, média minden, lehetőséget ahhoz, ehhez szükséges, felnőttképzésben való, 1956-os forradalom, befogadó országban, újrahonosítási program, magyar hazának, ókori rabszolgát, termelésben résztvevő, modern rabszolga, ország történelme, otthonaikból elűzött, államhatalom által, gyárakba tereltek, saját földjeiken, fogolytáborokban felejtett, málenkíj robotot, recskihez hasonló, 1956-os forradalomban, otthonaikból elűzöttek, nyugati államokban, nyugati letelepedésben, erkölcsi rehabilitáció, elűzetésük miatti, belső emigrációt, nyilvánossá tett, társadalom perifériájára, utódoknak akkor, nemzet testéből, sorsuk egyfajta, 1945-ben polgárosodó, hatalom olyan, ilyen nehézsorsúak, rendszerváltozás nevezetű, legszegényebb élethelyzetben, magán-vállalkozás elindításához, hogyanhoz szükséges, nehézsorsúak utódait, anyagi támogatás, ilyen sorsüldözött, gyökértelenség lett, emberek lettek, legnagyobb vesztesei, 1945 utáni, honvédő katonái, honvédő katonáira, behívó parancsnak, addigra ellenséges, ellenséges országtól, saját hazájától, életfogytig tartó, nehézsorsú embereknek, közpénzekből való, tordai harcok, számkivetettség lett, határon túliaknak, kettős állampolgárságot, nehéz sors, szovjet katonáknak, nőket előtte, nemhogy elégtételért, félelem ezeknek, igazságot utódaik, hazugság legalattomosabb, kampányban megkezdi, hazájuk földjén, egyfajta belső, erre vonatkozó, nyilvános bocsánatkérés, utódoknak kell, újrakezdés során, szociális felzárkóztatás, kivégzettek utódai-, nagyon fájón, nemzet testén-lelkén, legösszetettebb feladat, titkosszolgálatok által, megbízók megtalálták, 1956-os harcokban, , ,
2018.11 2018. December 2019.01
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 11 db bejegyzés
e év: 170 db bejegyzés
Összes: 7420 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 189
  • e Hét: 631
  • e Hónap: 6391
  • e Év: 321995
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2018 TVN.HU Kft.