Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
A magyar reformáció és a népművészet kapcsolata
  2016-10-31 15:24:59, hétfő
 
  Asztalos Imre asztalosmester ,,üzenete" 1734-ből
a ,,Fiait vérével tápláló pelikán"
*
"Isten segedelmével munkálota a miskolci Asztalos Imre 1734."
*
A szerzői önérzettel (név, időpont megadása) megfestett táblaképet a reformáció idején készítette alkotója. A noszvaji (Borsod megye) református templom mennyezetének egyik táblája, és a Dobó István Vármúzeumban, Egerben látható./
A kettőszázhetvenegy évvel ezelőtt készült ,,népművészeti alkotás" a fiait vérével tápláló pelikánt ábrázoló kép, amit egy egyszerű asztalosmester festett.
*
A reformáció kezdetével a "virágozó" asztalosok abban az időben a városi céhnek - mint pl. Asztalos Imre asztalosmester is - a miskolci asztaloscéhnek voltak tagjai.
*
Váltakozva dolgoztak "úri" és "paraszti" megrendelésre, vagyis az "úri-városi", divatos minták és díszítőtechnikák szükségszerűen áthaladtak ugyanazoknak a kezén, akik a parasztok holmiját készítették.
*
*
1791-ben a céh kettéoszlott:
- az új polgári divat szerint dolgozó "német asztalosok"-ra és
- a régi hagyomány szerint virágozó "magyar asztalosok"-ra.
*
*
Az 1734-ben, tehát majdnem 60 évvel korábban, puhafán temperafestéssel készült kép motívumai és témája már mindkettő jegyeit magába foglalta.
A rajta lévő feliratból is arra lehet következtetni, hogy megrendelésre készült.
"Ez a ház Istennek hajléka. Mellynek hűséges Dajkája T. és N. Bossányi Kristina."
*
Valószínű, hogy T. és N. Bossányi Kristina "hűséges dajkasága" ihlette - a görög monda szerint, de hozzánk latin közvetítéssel került - a kicsinyeit saját vérével tápláló képzeletbeli madár (pelikán), mint az anyai áldozatkészség jelképének megfestésére.
*
Így lett, az egyébként önmagában is esztétikai minőséget hordozó pelikánból egy emberi ,,kultúrkör" szemléletmódját tükröző esztétikai tárgy.
*
Melyik kultúrkörre gondolok? Hála a kép készítőjének, a feliratokból egyértelmű, hogy a református kultúrkörre, mégpedig az 1734-es esztendőben.
*
*
Tudnunk kell erről az esztendőről, hogy csak három évvel korábban, "az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio* (Károly király döntése) - másfél százados harc után - erősíti meg a protestánsok korlátozott vallásgyakorlását. Kiépül mind a református, mind az evangélikus egyház területi szervezete. És továbbépülnek a református iskolaközpontok. Erősödik Sárospatak és különösen Debrecen szerepe." ,,... a 18. századi műveltségben a magyar protestantizmus az előző századokban kiépült iskolarendszerben és könyvnyomtatási kultúrában őrzi pozícióit."
*
*
A képet "virágozó" alkotó érzelmi elkötelezettségét a ,,gyermekeiért" vérét ontó pelikánban jeleníti meg, úgy, mint azok, akik a reformációs harcok idején vérüket hullatták és akár az életük árán is kiálltak érzelmeik, eszméik, hitük mellett.
*
Hogyan teszi ezt az akkori ,,szakmunkás"?
A ,,virágozó" asztalosmesterek mesterségbeli tudásával, szép simára gyalult puhafára ráfesti, a talán utánzással megkomponált pelikánt és fiókáit. Talán felötlött benne egy korábban látott kép, témaábrázolás...
Talán éppen egy, a XV. század második feléből való, itáliai, aranyozott ezüstből készült Apostoli kereszt. (Esztergomi főszékesegyházi kincstár.)
*
Minden összehasonlítgatási szándék nélkül szembetűnő Asztalos Imre pelikánjának nehézkessége, az ősi erő, a nagyság megjelenítése.
(A kereszten ábrázolt pelikán könnyed, már-már kecses mozdulattal "ontja vérét".)
*
*
A ,,naiv művész" igyekszik a hősiességet, a tett nagyságát a madár erőteljes megjelenítésével is hangsúlyozni. A testét pikkelyre emlékeztető toll fedi és a nyakán is a toll szinte sárkányszerű pikkelyként meredezik, majd ősi- népmotívumi kunkorban végződik.
*
A tábla szinte kétharmad részét a pelikán fészkét tartó fa tölti be.
A fára is - főleg a törzsére - az erőteljes, megbízható nagyság jellemző, mint a madárra.
Koronáját kétoldalt, síkban szimmetrikusan ábrázolt ágak (6-6) képezik.
Ezeken az ágakon a levelek a népi ornamentikában megjelenő: rozmaringágak leveleire emlékeztetnek. Olyanok a levélvégek, mint a "gyöngyös" rozmaring, azonban olyan szimmetrikusak és nagyok, mint egy örökzöld fenyőkorona ágai.
A fa törzsén kúszó inda, akár a bibliai kígyót is jelképezheti.
A fa vastag, majd fokozatosan elvékonyodó törzse két, leveles-indásan ábrázolt halom találkozásából "nő ki".
A tetején - az utolsó jobbra és balra széthajló ágon - nyugszik a fészek, benne a három, már tollas fiókával.
A fészek ábrázolása igen érdekes. Keresztben, teljes szélességében kiér az ágak széléig és a két vége csiga alakban, felfelé kunkorodva elvékonyodik.
Az egész fészken - két, szinte párhuzamos vonal között - "keresztöltéses" minta fut végig.
A fa ágai alatt, jobb- és baloldalt is köralakban futó és az alsó sarkokban összetalálkozó leveles díszítés közepében egy-egy gránátalma látható.
*
A gránátalma, mint motívum - és mint a jelképes történet - itáliai hatásra emlékeztet.
*
Az indás, leveles, gránátalmás, reneszánsz hatásra elterjedt díszítés a XVIII. századi magyar népművészet fő témái voltak. Megtalálhatók cserépedényeken, hímzéseken, festett bútorokon egyaránt.
*
A Föld-anya két mellének halmából nő ki az erőteljes fa, ami a pelikánnak fészek-otthon ad.
Asztalos Imre így ötvözi a magyar őskeresztény mondavilág történetét az új keresztényi hitvilág, a megváltó Jézus krisztus kereszthalálának hősiességével. .
*
A képen az egyszerű asztalosmester két jelképes történetet örökít meg a virágozó asztalosmesterek tudásával.
*
Ez hordozza a legfontosabb ÜZENETET az utókor számára!
*
Ez is bizonyítéka annak, hogy egy ,,szakmunkás" keze-munkájával képes ,,elmondani" az egész teremtett világot és azt a keresztény ,,kultúrkört", ami meghatározója az emberiség történelmének!
*
Ez maga a MŰVÉSZET!
*
Bizonyságul szolgálhat az is, hogy a többi, Asztalos Imre által festett - és ugyancsak a noszvaji templomban látható - mennyezeti kazettái a paraszti bútorfestéssel fennmaradt un. népi kulturális örökségünk kincsesbányája.
A virágozó bútorfestő asztalosmesterek által továbbvivő kulturális örökségünk tárháza a protestáns (református) templomok mennyezeti festett kazettái is.
*
Bóna Mária Ilona
*
*
*
*="az 1731-ben kiadott Carolina Resolutio* = III. Károly magyar király
((VI. Károly néven német-római császár, II. Károly néven cseh király); (Bécs, 1685. október 1. - Bécs, 1740. október 20.), osztrák főherceg, Ausztria uralkodó főhercege, magyar király (1711-1740 között), a Habsburg-ház utolsó egyenes ági férfisarja.)
felvilágosultabb és engedékenyebb volt elődeinél, s biztosította a békét a sokat szenvedett Magyarország számára.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
A reformáció elindítója: Luther Márton...
  2016-10-30 20:01:42, vasárnap
 
  https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1151460684889926
*
1517. október 31-én tette közzé LUTHER MÁRTON wittenbergi ágoston rendi szerzetes híres 95 tételét, melyeket a bűnbocsánat és a búcsúcédula-árusítás gyakorlatának kapcsán fogalmazott meg. A vitaindító írásnak szánt dokumentum, melyet Luther állítólag a wittenbergi vártemplom kapujára is felszegezett, utóbb korszakhatárnak bizonyult a kereszténység történetében, mivel a szerzetes és a katolikus klérus között kiéleződő konfliktus hamarosan - a reformációval bekövetkező - egyházszakadáshoz vezetett.
*
*
*
Luther Márton élete
*
(Richard Friedenthal és egy ismeretlen szerző írásából)
*
1483. november 10-én született a Dél-Németországban lévő Eislebenben. Apja vájárból küzdötte fel magát, végül egész sor bányatársulásban volt résztulajdonos. Vagyont ugyan nem szerzett, de házat vásárolt és arra is tellett, hogy Márton fiát taníttassa.
Gyermekkorában nem szegénység, hanem szigorú takarékosság és könyörtelen fegyelem uralkodott a családban. A legcsekélyebb vétségért is irgalmatlanul elpáholták.
*
Luther egész más elvek szerint nevelte azután gyermekeit; inkább lazaság, időnként hanyagság uralkodott a családban, amelyet Katalin asszonya kormányozott.
*
A makacsság, Luther jellemének alapvető vonása, mindjobban kialakult benne s kialakult lelkében egy könyörtelen bíró képe - Istent így képzelte.
*
Apja jogásznak szánta, 8 évig járt a mansfeldi latin iskolába. Kézírását élete végéig tisztavonalú, finom betűvetés jellemezte.
Egy évig Magdeburgban, majd Eisenachban tanult. 1501 áprilisában vették fel az erfurti egyetemre. 22 éves koráig tanult itt művészetet, zenét. Saját bevallása szerint itt vett először kézbe Bibliát.
*
Erre az időre esnek azok a motivációk is, melyek lázadóvá formálták.
Gyakorlati zenével is foglalkozott, lanton játszott, később szöveget írt zenéjéhez. Vizsgáit fényes eredménnyel végezte.
*
*
Ezután jött volna jogi tanulmányainak megkezdése.
*
Gothában vette meg jogi könyveit, onnan gyalog tért vissza, s az úton borzalmas égi jelenség támadt - Elek barátját villám sújtotta - amelyet azzal magyarázott, hogy szerzetessé kell lennie.
Hazaért Erfurtba, titokban eladta jogi könyveit, estére lakomát készített, ahová néhány tudóst s feddhetetlen erkölcsű nőt hívott meg.
Amikor vendégei éjjel eltávoztak, Ő elment az Ágoston-rendiek Kolostorába. Apjával szemben először tagadta meg az engedelmességet. Remeteként élt annak ellenére, hogy a Rend szabályzata előírta volna.
*
Életének erről a szakaszáról keveset lehet tudni. - A zárdában talált egy láncra fűzött Bibliát - szó szerint megtanulta; egyetlen célja: a kegyelmes Istent megtalálni.
Társai "Pálnak" titulálták és nem sejtették, hogy számára éppen Pál a vezető tekintély. A Római levél és a Zsoltárok álltak közel szívéhez.
*
25 évesen szentelték pappá s küldték Wittenbergbe erkölcsi filozófiát tanítani. A wittenbergi kolostorban lakott élete végéig. Itt kezdett héberül tanulni.
*
Rendkívüli ügyek intézése végett, 1510-ben Rómába küldték.
Ez döntő kihatású élmény volt életében. Saját szemével látta az egyház romlottságát, s fogadalmat tett, - küzdeni fog ellene. (Bűnbocsátó cédulák; a Szt. Péter Bazilikában ereklyeként egy kötelet mutogattak, mellyel Júdás felakasztotta magát; egy kövön ujjnyi széles barázda - Péter tagadásának könnyei helye.
*
Bölcs Frigyes rokonának 5005 ereklyéje volt. Hohenzollern, prímás akart lenni, neki 8993 ereklyéje volt, pl:
- tál, amiben Pilátus mosta kezeit,
- egy darab föld, miből az Úr Ádám testét gyúrta;
- manna; az égő csipkebokorból rőzse, stb...
Ezek kinyomata ma is megvan.)
*
Négy hetet töltött Rómában s véleménye: Rómát olyan sáskák hada lepte el, mint talán az ókori Babilont sem. Visszatérte után, 30 éves korában doktorrá avatták. Bibliai olvasmányok docense lett. Akkor jutott egy külön helyiséghez, ahol zavartalanul dolgozhatott. Élete végéig ez volt dolgozó szobája.
*
Oktatott, misézett, vasfegyelmet tartott. Nagy rendszerető soha nem lett belőle, mint Kálvin.
*
Nagy problémája: "Örök kárhozatra vagyok-e ítélve, vagy elnyerhetem üdvösségemet?".
*
Szembefordult az egyház tanításával.
Távol állt azonban tőle, hogy a lázadás útjára lépjen. Vitára kívánta szólítani a teológusokat, tudósokat.
Olyan korban élt, melyben ezzel a kor legnagyobb "felforgatója" lett, mert eretnekségnek számított, ha valaki az Ószövetséget eredetiben olvasta és ehhez a zsidók segítségét kérte.
*
Nem érezte magát eretneknek, ő reformálni akart:
1. szakítani a nem biblikus hagyományokkal;
2. látta kora visszásságait, amit megszüntetni szeretett volna.
*
*
A Biblia tanulmányozása megnyitotta előtte a Paradicsom kapuját, s a legtisztább fényben mutatta neki Krisztust. "A hit nem az ember cselekedete, hanem Isten kegyelme."
*
1516-ban adta ki első "Nemes könyvecske"-jét.
*
Egy év múlva, 1517. október 31-én, déli 12 órakor a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételt függesztett ki (nem lehet tudni, hogy kézzel írott, vagy nyomtatott volt),amelyekben tiltakozott a búcsúárusítások körüli visszaélések ellen és kétségbe vonta, hogy a pápának joga vagy hatalma volna a búcsúk engedélyezésére, a bűnök megbocsátására.
*

Két hét alatt ismert lett egész Európában. Maga sem sejtette milyen nagy prédikátor, ő volt legjobban meglepve, hogy tételei milyen nagy hatást keltettek.
Dicsőségének nem örült. Élete alkonyán elégedett lehetett volna és dicsőséggel tölthette volna el végnapjait.
*
Kisebb lelkészek megmozdultak, fejedelmek felfigyeltek.
A Domonkos-rendiek 106 tételt állítottak ellene, amit diákjai a piacon elégettek.
*
Rómában leváltották. Feletteseinek magyarázatot készített.
*
Más rendbeliek kezdtek hozzá csatlakozni.
*
Ausburgba idézték. Útközben figyelmeztették: forduljon vissza.
Döntés elé állították, hogy a pápa parancsa:
1. vonja vissza téziseit;
2. ígérje meg, többet ilyet nem tanít;
3. többé nem zavarja az egyház békéjét.
*
Luther válasza:
- "Én a Bibliában leírtakat tartom többre.".
Cajetán válasza:
- "A pápa felette áll a Szentírásnak, a pápa magyarázza a Bibliát; a Biblia sem mentes a tévedésektől."
*
Luther mellett álló papok gúnyosan vihogtak, mikor Ő a
Bibliából szó szerint idézett. Több napon át vitáztak.
Luther ragaszkodott téziseihez.
Ez volt a szakítás pillanata.
El akarták fogni, hogy Rómába vigyék. Ausburg kapuit szigorúan őrizték, de egy pártfogó kanonok kiengedte.
*
*
1519-ben Eck Jánossal 3 heti szóvitát folytatott. Eck vitte a kiközösítő bullát, mit Luther elégetett 1520. december 10-én. 1519-ben egy pápai kamarás járt Németországban s azt írta:
- "...négy ember közül három Luther pártján áll, s ha a pápa kétszázezer fegyverest adna, hogy Luthert Rómába vigye, nem vállalkoznék rá...".
*
1521 februárjában a wormsi birodalmi gyűlés elé idézték, ahol addig kiadott iratainak, tanainak visszavonására szólították fel.
*
V. Károly császár 60 napra szóló biztosító levelet küldött neki. (Husz is kapott.) Le akarták beszélni, hogy elmenjen. Luther azt mondta:
- "Ha a lángok az egeket verdesnék, vagy ha annyi ördög volna Wormsban, mint ahány cserép a házak tetején mégis elmennék, hogy bizonyságot tegyek az én Uram és az Ő evangéliuma felöl.".
*
Könyvei elkobzására való utasítást útközben több helyen is látta kifüggesztve. Egy szerzetes, egy diák és egy tanártárs ment vele. Több helyen kivonultak fogadására, számos helyen prédikált. Azonban többször rosszul volt, attól való félelmében, hogy a császár előtt kell megjelennie, hisz a császár Isten kegyelméből császár.

1521. április 16-án ért Wormsba.
Másnap délután 4 órakor kellett a császár előtt megjelennie. Felszólították, vonja vissza írásait. Luther egy napos gondolkodási idő után ezt mondta:
- "Nem vonom és nem is vonhatom vissza, hacsak a Szentírásból vett bizonyítékokkal, vagy más tiszta, világos okokkal meg nem győzetem. Mert az embernek nem is szabad, de nem is tanácsos lelkiismerete ellen tenni valamit. Itt állok, másként nem tehetek, Isten legyen segítségemre! Ámen."
*
A következőkre kellett felelnie:
1. Elismeri-e, ő írta a kitett könyveket?
2. Kívánja-e visszavonni, ami azokban le van írva?

Ügyvédje félt, hogy van olyan is, amit nem Luther írt.
Kérte: olvassák fel a címeket. Luther elismerte azokat magáéinak.
Másnapra jegyzetet készített (ma is megvan), nyugodt ember írása:
- "Isten igéjéhez vagyok kötve, nem akarok, nem tudok visszavonni semmit."
*
A császár kiadta a wormsi ediktumot, amelyben Luthert birodalmi átokkal sújtotta, amelynek következtében bárki elfoghatta és megölhette.
*
Április 26-án hagyta el Wormsot, de útközben a császári parancs ellenére prédikált. Cselesen, álarcosok megtámadták, megkötözték s vitték Wartburgba Bölcs Frigyes pfalzi választófejedelemhez. (Csak egy kísérője tudta a célt.)
*
Addig nem jelenhetett meg nyilvánosan, míg ... szakálla nem nőtt. "György lovag" néven kellett szerepelnie; mint a várkapitány vendége.
*
A Biblia volt fogsága olvasnivalója.
A fejedelem minden óvintézkedést megtett azért, hogy meg ne tudják hol van. Végül, többször elment könyvet venni, levelet írt és kapott. Lovagolni kísérettel engedték, de megtanították előtte arra, hogyan kell viselkednie.
Wartburgban - az utolsó hetekben - 10 hét alatt fordította le az Újszövetséget.
1522. novemberében jelent meg. Egyik utánnyomás követte a másikat.
*
A katolikus egyház megrémült a teljes Biblia kiadásától - római fordítás ma sem létezik.
*
Az első Biblia 1534-ben jelent meg.
*
*
A revízió 1539-ben kezdődött és 1563-ban jelent meg a javított példány. Néhány ronggyá olvasott ma is van belőle.
Lelkesedtek érte.
*
Ő adott a németeknek nyelvet, népies tankönyvet, Bibliát és örök szépségű templomi énekeket.

Többször mondta, hogy
- "A zene az, mely a lelket nemes üdítő örömmel tölti el.".
*
*
Véres felkelések, zendülések közepette a szerzetesek tömegesen hagyták el a kolostorokat és házasodtak.
*
Luther nem értette - túlbecsülte az embereket. Azt hitte rájuk is úgy hat az Ige, mint rá.
Ez volt élete tragikuma.
A harcokról nem volt politikai véleménye ("a keresztyén nem foghat kardot").
*
1523 Húsvétján 9 nemesi származású apáca szökött meg, köztük volt a 24 éves Bóra Katalin. A kis csapatot rábízták. El kellett őket helyezni, mivel semmijük nem volt. Bóra Katalint kereszt komájánál helyezte el. Gőgösnek tartotta. Némelyeknek férjet szerzett.
Helytelennek tartotta a papi nőtlenséget, de nem értette az Ádám-Éváról szóló fejtegetéseket.
*
Az 1524-26-os parasztfelkelésekről hozzá nem sok hír jutott el. 1524-ben vette le a csuhát.
*
1525. június 13.-án nősült, s vette el Bóra Katalint.
Katalin nagytermetű szász nő volt, aki megállta a vitát férjével is.
Uralkodott a házban, a férjén, amit Luther megadással tűrt. Vendégfogadót rendezett be a kolostorban, gazdaságot vezetett állattenyésztéssel; serfőzőt működtetett - önálló vállalkozó volt.
Luthert társaslény-természete vezette a házasságba.
Első időben idegeire ment Katalin bőbeszédűsége, aki 6 gyermeket hozott a világra, közülük két kislányuk meghalt.
*
Luther nőtestvérei korán elhunytak. Katalin 11 gyermek nevelését átvette.
Ezenkívül ott voltak a diákkosztosok, akik a cellákban laktak. Esténként többen jöttek hozzájuk baráti beszélgetésre.
Voltak, akik feljegyezték szellemi morzsáit, s ezzel kereskedtek.

Luther munkáiért honoráriumot soha nem vett fel.
*
Szeretett enni, inni.
- "Ha az Úristennek szabad jó csukákat, meg jóféle rajnai bort teremteni, úgy nekem szabad enni, inni." - mondogatta gyakran.
*
Végrendeletében nejére hagyott mindent, de ez jogellenes volt. Végül, Katalinra egy szék és egy rokka maradt.
Végén kapott kegydíjat, ami volt úgy, hogy elmaradt. Katalin a diák-kosztosaival tartotta el magát.
*
Összeállította és előadta: Réti Zoltánné a Bp., XX. ker. Klapka téri Református Egyházközség Női Körében
*
Szerk. Bóna Mária Ilona (a női körös füzetek szerkesztője)
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Miért ilyen megosztott Magyarország lakossága október 23-án
  2016-10-24 23:13:19, hétfő
 
  Juhász Péter és az ellentüntetők végigsípolták a Kossuth téri Orbán-beszédet, a sípolók és a kormánypártiak több helyen összeverekedtek. Orbán Viktor a visszajáró kommunizmusról és Európa elszovjetesedéséről beszélt.
http://hvg.hu/itthon/20161023_Emlekezik_az_orszag__60_eve_tort_ki_az_56os_forrada lom
__percrol_percre
*
MIÉRT ILYEN MEGOSZTOTT MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGA?
*
Talán, mert... még senki nem vallotta be az igazságot 1956-tal kapcsolatban!
*
Minden politikus a szónoklatában azokról a hősökről beszél, akik meghaltak 1956-ban. Viszont, akik túlélték és UTÓDAIK a mai napig nincsenek rehabilitálva!!!!!!!!!!!!!
*
Azért a rettenetes megosztottság, mert a jobb- és baloldalon, 1990 után kicsapódó politikai "elit" mind a kádári időkben szerezte tanultságát, diplomájhát, amit aztán a mai napig úgy használnak, mint valami JOGOSÍTVÁNYT a hatalomban való részvételhez!
*
http://s2.images.www.tvn.hu/...

/www.tvn.hu_86e9c879bb898d99e1...
*
Hála a szovjeteknek, akik lehetővé tették számukra a továbbtanulást!
*
Ellentétben, azokkal a kiskamasz kolyök-forradalmárokkal, akiknek és szüleiknek nem volt módjuk nyugatra menekülni... és akiket a sírig tartó hátrányos megkülönböztetésben részesítettek. Akiket 10 év börtönre ítéltek röpcédulák terjesztéséért... stb. És miután szabadultak, soha többé nem lehettek szabadok!
*
Ők nem tanulhattak tovább, legfeljebb szakmunkások lehettek... teljesítménybérben.
Alóluk privatizálták ki a gyárakat, üzemeket és azok, akik addig munkáspártinak hazudva magukat ott pöffeszkedhettek a hatalomban, mint FÜGGETLENÍTETT KISZ- párt- és szakszervezeti titkárok!
*
Nincs igazság velük kapcsolatban!
*
Bóna Mária Ilona

 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Kirakatország kirakatünnepe
  2016-10-24 23:09:57, hétfő
 
  GRATULÁLOK A KIRAKAT-ORSZÁG KIRAKATÜNNEPÉHEZ!
*
Gratulálok a KIRAKATRENDEZŐKNEK és a SZÖVEGÍRÓKNAK!
*
Egy olyan KIRAKATORSZÁGHOZ, mint MAGYARORSZÁG, teljességgel méltó módon megszervezett ünnepi megemlékezés volt az idei: október 23-ai
!
*
Egy nagy gondom van ezzel már megint, mégpedig az, hogy a kisemmizett, örök vesztésre ítélt NÉP ismét nem fért bele a "KIRAKATBA"!
*
*
MERT MÁRA a gyakorlatban OLYAN, HOGY "NÉP" NEM LÉTEZIK!
*
Mára már egyértelmű, hogy az 1963-as amnesztiával szabadult 1956-os elítéltektől való rettegés szülte azt a gondolatot, hogy át kell írni a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉT és attól fogva, ami addig alanyi jogon ,,JÁRT" azután már csak ,,ADHATÓ" volt.
És, hogy még egyértelműbb legyen, kinek mi ,,JÁR" és mi "ADHATÓ", azt egy külön törvényben fogalmazták meg.
Ez volt az
- 1971. évi IV. Törvény az Ifjúságról.
Ezzel a törvénnyel kezdetét vette az akkori ifjúság egyformásítása és a ,,szocialista embertípus" kinevelése...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266935&kid=270841&sort=
*
Ezzel, a törvénnyel végérvényesen gátat szabtak az egyéniségekben rejlő tehetségek kibontakozásának. Lehetővé vált Magyarországon a TÖMEGEMBER nagyüzemi előállítása.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266935&kid=270842&sort
*
Ez a KONTRASZELEKCIÓ létrehozta a szocialistának nevezett NEHÉZ-SORSÚ új-proletárjait... amit a hármas ,,T"-vel (Tilt-Tűr-Támogat) valósított meg a vállalatok, intézmények élére telepített FÜGGETLENÍTETT KISZ- PÁRT- és SZAKSZERVEZETI vezetőkkel a politikai HATALOM.
Ez a szelekció több évtizedig tartott és túltett az 1920-as numerus claususon.
*
Az un. RENDSZERVÁLTOZÁSSAL ez annyiban változott, hogy az 1990 utáni nemzedék TÖMEGEMBERÉBŐL lett a jó fogyasztó- KOZMOPOLITA világpolgár... Ők azonban átgázoltak elődeik nehéz-sorsúin és csakis a ,,sorstalanok" és utódaik részesültek továbbra is mindenféle kárpótlásban...
Nekik nincs szükségük a nehézsorsú elődeikre, akiket magukra maradva hagytak lepusztulni, majd ,,önmagától" kipusztulni...
*
Továbbra is ők - és utódaik - osztják a keresztény és demokratikus tutit... Ők, akiknek a szülei élvezték az un. szocializmusnak is MINDEN előnyét!
http://propeller.hu/.../3238909-duhos-magyar-egyetemistak-had...
EZZEL CSAK AZT AKARTAM MONDANI, HOGY MIÉRT NINCS NÉP!
*
Az Alaptörvényben megfogalmazottak alapján is száműzve lett a NÉP! (Száműzték a művészetből pl. a népi írókat és mindent, ami a néppel kapcsolatos.)
Létrejött egy KIRAKAT-ORSZÁG, amely saját Alaptörvényével létrehozta magyarnak nevezett kirakatszervezeteit, melyekbe NEM FÉRT és NEM FÉR BELE a NÉP!
*
Azért sincs NÉP sem, mert HIÁNYZIK ebből a KOZMOPOLITA TÖMEG-EMBER típusból a MAGYAR LÉLEK... Az a lelkiség, ami garantáltan összetart, megtart és NEMZETTÉ EGYESÍTHETNÉ a NÉPET - ha lenne nép!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Egy szemtanú elbeszélése az 1956-os röpcédulákról
  2016-10-24 23:08:13, hétfő
 
  https://www.facebook.com/notes/bóna-mária-ilona/egy-szemtanú-elbeszélése-az-1956- os-röplapokról/1142510559118272
*

""1956 nyarán kétféle röplap tucatjait találtuk a budai kakukk hegyi erdőben.

1.) Az egyik széthulló Sztálin-szobrot és alóla menekülő Rákosit ábrázolta,

- "hiába menekűlsz,hiába futsz,sorsod elől menekülni úgysem tudsz"

idézettel.

2.) A másikon Szt. István lovasszobrának sziluettje volt látható
- "Követeljük ,hogy az augusztus huszadikai körmenetet Mindszenti József hercegprímás vezesse."

*
*
Pár nappal később a Rupp hegyről láttuk,hogy nagy fehér léggömb közeleg rárögzített bálával, Nyugat felől elég alacsonyan.
*
Azt is láttuk,hogy Budaörs felől érkező lovaskatonák a földetéréskor szétnyíló csomagot ,a széthulló tartalmát és a léggömböt összeszedték és elvitték.
*
A Kakukk hegyen valószínűleg már várták és összeszedték a ballont és tartalmát, csak a bokros,erdős helyszín miatt hagytak ott egy pár röplapot.
*
Mikor hazaértünk, és megmutattuk szüleinknek azok ijedten vették el tőlünk a cédulákat és lelkünkre kötötték, hogy senkinek se beszéljünk azokról.
*
*
Ezekre visszaemlékezve úgy vélem, hogy igaza lehet kedves Bóna Mária Ilonának !?
*
Ez anno Budapest nyugati határán történt. Arra gondolok, hogy valami módon korábban földre kényszerítették, talán kilőtték a ballonokat, mielőtt lakott terület fölé értek volna. Abban az időben a közelben lévő atomkutatóban, Farkashegyen, a Budaörstől Nyugatra lévő Prékoban sok katona volt. Ezek közelében mindig katonákba botlottunk, mint tekergő,kalandozó gyerekek.
*
A Rupp hegyen pl. minden évben híradós katonák táboroztak nyaranként. Haverkodtunk velük, loptuk nekik a gyümölcsöt, cserébe kaptunk tőlük jelvényeket és barna komiszkenyeret.
*
És ne hidd azt,hogy lódítok. Mi értelme lenne?
Csodálatos gyerekkorom volt itt a budai hegyekben.""

Közreadja: Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Hogyan is kezdődött 1956-ban a forradalom?
  2016-10-24 23:05:28, hétfő
 
  Kár, hogy évtizedekig fogalmam sem volt arról, hogyan is kezdődött 1956-ban az a bizonyos ,,történelmi lecke"!

Mert, valójában a Magyar Néphadsereg repülőgépeiről bálaszám hullottak azok a RÖPCÉDULÁK a beavatottak portáira - meg a nyugati országrészek településeinek közelében az erdei tisztásokra és mezőkre - melyek terjesztésével forradalmat lehetett kiprovokálni. Ami "csak" ürügy volt később arra, hogy az Ausztriából kivont SZU hadserege (hadosztályai) bevonuljon Magyarországra.
*
Ürügy volt, mint a II. világháborúba való belépésünket ki-PROVOKÁLÓ kassai bombázás is ÜRÜGY volt...
*
*
Minden felelősségem tudatával kijelenthetem, hogy én láttam azokat a röpcédulákat, már 1956 augusztusában!
*
*
Sajnos, pont ott ,,nyaraltam" nagybátyáméknál. Kár, hogy csak 1999-ben, Hegedüs András halálát követően tudtam meg, hogy nagybátyám felesége féltestvére volt az akkori miniszterelnöknek, Hegedüs Andrásnak.

Azonban, még 1999-ben sem ismertem föl az összefüggést az életen át tartó hátrányos megkülönböztetésem között és eme tény között!

Esküszöm, hogy csak az utóbbi hat évben jöttem rá azokra a tragikus összefüggésekre, amelyek miatt tíz éves koromtól CÉLKERESZTBEN éltem le - és élek, talán halálomig - az életemet!
*
Hegedüs Andrásról, aki egyébként," 1956. október 24-én, a nép és kormányának követelésére kénytelen volt átadni a hatalmat Nagy Imrének. "Október 28-án ő írta alá antedatálva a szovjet hadsereg segítségül hívásáról szóló kérelmet. Október 28-án elvesztette KV és PB tagságát, majd október 29-én a Szovjetunióba menekítették"

https://hu.wikipedia.org/wiki/Heged%C3%BCs_Andr%C3%A1s_(politikus)

*
AZÓTA ÉLEK CÉLKERESZTBEN!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Az nem lehet nemzeti ünnep...
  2016-10-22 03:04:24, szombat
 
  amikor 1956-ért a megtorlók ünnepelhetnek...

https://www.facebook.com/notes/bóna-mária-ilona/az-nem-lehet-nemzeti-ünnep-amikor -56-ért-a-megtorlók-ünnepelhetnek/1144004212302240

Hogyan létezik az, hogy a mai napig ünnepelhetnek 1956-os népfölkelés és szabadságharcosok emlékére megtartott emlékezéseken azok és jogutódaik, akik a legfőbb GYILKOSAI voltak a 13 napos harcban résztvevőknek? És gyilkosként vettek részt az 1956-os népfölkelés leverését követő véres megtorlásban... ?

http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=70638&n=furaila&blog
_cim=In memoriam Bóna Rudi

Alábbiakban idézet következik az


,,1956 DIDERGŐ LÁNGJAI - IN MEMORIAM BÓNA RUDI"c. írásból:

,,"Egy zárkában Göncz Árpáddal A megtorlás perei (lásd 56-os Intézet "Megtorlás és emlékezés" c. gyűjteményét) - nyilvánvalóan csak az ábécérend okán - azonos oldalon szerepel két ügy: dr. Bibó István államminiszter és társai (dr. Göncz Árpád és Regéczy-Nagy László) büntetőpere illetve a Széna téri fiúké, "Blaski József és társai" címszó alatt. A reformkommunistákra, azokra, akik nem eltörölni, hanem csak jobbítani akarták a szocializmusnak nevezett diktatúrát, vonatkozott az 1963-ban meghirdetett közkegyelem - ily módon napjaink közéletének legismertebbjei (Göncz Árpád, Fónay Jenő, Mécs Imre, Eörsi István, Haraszti Sándor, Márton András, Vásárhelyi Miklós,stb) néhány év vagy hónap letöltésével szabadulhattak .
,,A gyermekharcosoknak azonban nem kegyelmezett a Rendszer: Bóna Rudinak és társainak az utolsó percekig végig kellett szenvedni a rájuk kiszabott büntetést."Hidegkuti Nándi és Rudi barátsága később a szabadlábra helyezést követően is megmaradt, mint két elátkozott lélek kapaszkodtak egymásba, a pokoli örvényben egyre mélyebbre süllyedve.
Azután is, hogy Bóna Rudinak a letöltött 11 év múltán még kettőt a rácsok között kellett töltenie, hiszen közvetlenül a "szabadság" első napjaiban tiltott módon akarta elhagyni az országnyi börtönt - a disszidálási kísérletet pedig, mint ismert, a szocialista demokrácia őrei szigorúan büntették.13 év múltán az összes ajtó bezárult körülötte..., szó szerint és átvitt értelemben is. Soha többé nem állt talpra, hátralevő éveiben mindinkább hanyatló erővel viaskodott a börtönben szerzett betegségével - az alkoholmámorral és azzal a nyomorral, melyhez foghatót csak társai némelyike szenvedtek el Kádár alkirálysága idején.Az 1990. esztendő számára már túlságosan későn érkezett meg.- Volt egy délelőtt, amikor fél órán át fontosnak látszott egykori zárkatársa számára, Göncz Árpád tűzte kopottas zakójára a boldog-boldogtalannak osztogatott érdemérmet, de az a tűzfényes csillagóra is elmúlt, jöttek a légszomjas órák, az éhezés hónapjai és az elfeledés, ahová Őt az ünneplők lökték.
Bóna Rezső 1996. november 28-án halt meg a János Kórházban. ...mivel hivatalos papírok nélkül került a kórházba, rokona, gyámja nem volt - a holttestet átszállították a főváros központi gyűjtőjébe, oda, ahol az ismeretlen, azonosítatlan hullákat tárolják az elhantolásukig. A POFOSZ november 30-án saját halottjának nyilvánította Bóna Rezsőt - de más intézkedés nem történt , a derék bajtársak egészen egyszerűen elfeledkeztek a hullakamrában lévő "sajátjukról".Az elhantolás - igaz, hogy botrányos és méltatlan körülmények között - de 1997. március 4-én megtörtént..., a részére juttatott talpalatnyi földbe helyezték el Bóna Rezső (Rudi) hamvait.Bóna Rudi urnáját egy "Puli-4" típusú talicskára téve. A mártírok parcellájában néhány centi mélységű földbe helyezték a hamvakat s mert pap sem volt jelen, az urnát letakarták egy nemzeti zászlóval.A bajtársak egyike ima helyett egy emigráns költő két versét olvasta fel(“Leszünk múzeumi tárgyak..." és a "Csak a bátrak testéből nő virág..."kezdetű sorokat), majd a Szózatot elénekelve temették el azt, ami Rudiból megmaradt.""

Szemenyei-Kiss Tamás, az ORSZÁGOS SZÉCHENYI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIA KÉZIRATTÁR, FOND 567 JELZETŰ GYŰJTEMÉNY FELHASZNÁLÁSÁVAL""
*


Mansfeld Pétert a munkásosztály árulásáért ítélték még kiskorúan halálra, majd akasztották föl a 18. születésnapját követően.

Mit érdemelnének az 1990 előtti és utáni MUNKÁSOSZTÁLYT elárulók?

Azok, akik zavartalanul kiárusíthatták az országot privatizáció címén - saját magánvagyonaikat gyarapítandó - a dolgozó munkásság feje fölül! Mi ez,. ha nem ÁRULÁS?

Hiszen felért egy második ,,Trianonnal":
- a szocializmus becsődöltetése,
- a munkás-parasztságra épített rendszer fölszámolása az ezekben a gyárakban dolgozó munkások utcára kerülésével, akik nem rendelkeztek sem anyagi- sem ismereti, sem kapcsolati tőkével az újrakezdéshez;
- az 1945 utáni államosított gyárak és üzemek (az oly világhírű cégek, mint IKARUS, Ganz MÁVAG, Országos Gumiipari Vállalat Taurus Gumigyára, Hajdúsági iparművek Lehel Hűtőgépgyára, Május 1. Ruhagyár, Magyar Gyapjúfonó és Szövőgyár (The Woolmark Company), Habselyem Kötöttárugyár...Tungsram (1909) Egyesült Izzólámpa és Villamossági Művek, DCM: vagyis Dunai Cementművek, Magyar Gépipar és kohászat (1947) Csepel Művek...Kőfaragó- és Épület-szobrászipari Vállalat, a Herendi- és a Hollóházi Porcelángyártó Vállalat, CAOLA...stb)
1988-tól történő kiárusítása a maradék kis ország határain belül megmaradt magyarságot, a munkás-parasztsághoz tartozó rétegét érintette végzetesen!

* http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=395732&aid=253201

Tessék csak elolvasni a mellékelt képen látható idézetet! Azt, amivel a bíró megindokolta egy akkor még kiskorú pesti srác - halálra ítélésének ,,jogosságát"!
Az, pedig a munkásosztály "ÁRULÁSA" volt!

Egyértelműen kiderül a bírósági jegyzőkönyvi kivonat szövegéből, hogy: Mansfeld Pétert a munkásosztály árulásáért ítélték még kiskorúan halálra, majd akasztották föl a 18. születésnapját követően.
http://furaila.xfree.hu/146399

Kérdem én és azt hiszem, hogy jogosan - milyen büntetést érdemelnének ezek a "hivatalos" ÁRULÓK?

És ebben mindenki cinkos, aki ezt nem vallja be!
Addig álságos minden politikai és média-tevékenység és minden un. "VÁLASZTÁS"!
Így, sajnos, a 2018-as sem lesz valójában "SZABAD", mint ahogy az 1990-es sem - és az azóta összes nem volt az! 1990 óta köti őket a PAKTUM betartására tett fogadalom...
*

*És, most jön a lényeg! 2008 óta azon ügyködnek, hogy legyen ÜRÜGY a Bajnai Gordon, területfejlesztési törvénybe bújtatott (T/5311-es) 2008. április 22-én (a 2003. évi XXVI. Törvény módosításaként) a parlamenttel elfogadtatott törvénymódosításnak ÉRVÉNYT SZEREZNI! *A 2003. évi XXVI. Törvény T/5311-es sz. módosítása lehetővé tenné a NATO számára - az egész ország területét 11 körzetre osztva, egyenként 10 km-es sugarú körben - LOGISZTIKAI KÖZPONTOK KIALAKÍTÁSÁT.
http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&pid=10145&n=furaila&blog

Bajnai ezt követően - talán ezért? - szinte tálcán MEGKAPTA a miniszterelnökséget. Majd újra kampányolhatott 2014-ben ezerrel, méghozzá az ős-MDF-es HAZA és HALADÁS-sal (azóta Egyesületével) összeáll a kép.

Boross olyannyira akarta a NATO-t, hogy képes volt az akkori népszavazási küszöböt levitetni, hogy érvényes legyen.
Mondván, hogy:
- "...oda be kellett lépni!".
Lásd a korábbi képet az újságcikkről!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=185005&aid=242747
(Heti Válasz XI. évfolyam, 17. sz. 2011. április 28.)

https://www.facebook.com/mariailona.bona/posts/1042381955797800

* Erre a PAKTUM minden áron való betartatása miatt volt ,,szükség".
No, meg azért is, hogy
- soha ne lehessen még csak beszélni sem az általa újjászervezett titkosszolgálatokról - sem az előttiről,
- sem a szocializmus csődbe viteléről,
- a munkás-parasztságra épített rendszer csődbe viteléről,
- sem a munkás-parasztság felszámolásáról,
- a társadalmi tulajdonú vállalatok tönkretételéről és kiárusításáról,
- sem semmiről, amivel tönkretették Magyarországot és a benne élőket.
*
Na, a lényeg: hogy megszavazta a parlament és azóta sem valósulhatott meg ez a logisztikai központ építése... Már csak az ÜRÜGYRE lenne szükség, mint 1956-ban az akkori SZU-katonaság megszállására. Sikerült is kirobbantani az őszödi beszéddel a TV-székház "ostromát"! Amit egyébként GERGÉNYI PÉTER, mint civil nézelődő - tisztes távolból a tér szélén álldogálva - végig figyelemmel kísért!
http://xfree.hu/kep_show.tvn?kid=225159&aid=257851

Ekkor kapott értelmet az, hogy miért volt ő a meghívott előadók listáján szinte, MINDEN Haza és Haladás meg a Magyar Nők Világfórumán előadónak!
http://furaila.xfree.hu/257851

A meghívókon ezért is emeltem ki az ő nevét. Egyenes folytatása volt a hatalmi provokációnak a 2006-os véres rendőri beavatkozás...
http://furaila.xfree.hu/43588

Csakhogy, akkor még nem volt kész ez a törvényjavaslat! Ezért kell Borossnak és a mögötte álló érdekcsoportoknak Bajnai Gordon, aki tenni is fog azért, hogy a maradék kis országunk egész területe NATO támaszponttá váljon - a logisztikai központok kiépítésével.

Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Jó reggelt Magyarország!
  2016-10-16 09:05:37, vasárnap
 
  HÁBORÚ ÉS BÉKE-harc
*
Ma már kevesen emlékeznek rá és még kevesebben beszélnek az 1968-as lázadásokról, diáktüntetésekről, és utcai harcoktól.
Pedig, ezektől volt hangos Európa- és Amerika.
*
Míg Amerikában a vietnami háború ellen tüntettek, addig EURÓPA KELETI országaiban is folyt a harc. Ez azonban. valójában az ideológiák harca volt.
Erre legjobb példa CSEHSZLOVÁKIA. Pontosabban, a "PÁRGAI TAVASZ" nevű szervezkedés.
*
*
Egyáltalán mit is jelentett a ,,prágai tavasz"?
*
1968-ban, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának január 3-5-i ülésén felmentették Antoni Novothyt, a párt akkori főtitkárát, s helyére Alexander Dubceket, a Szlovák Kommunista Párt főtitkárát választották meg. Ez ellen való tiltakozásként létrejött a független nyilvánosság, a szabad közvélemény újjászületett. Spontán módon autonóm szervezetek és intézmények keletkeztek az országban. Legfőbb követelésük az állami függetlenség volt, s ezzel próbáltak nyomást gyakorolni a bizonytalankodó új CSKP-vezetésre.
*
A ,,prágai tavasz" fogalma egy nép szabadságmozgalmát, a polgári társadalom megvalósulásának kezdeményezését jelentette, miközben politikusai közül mindenki ragaszkodott a Párt vezető szerepéhez és a régi politikai rendszer megmaradásához.
Olyannyira, hogy segítséget kértek a Varsói Szerződés tagállamaitól egy esetleges ,,ellenforradalmi fordulat veszélyének" elhárításához.
*
A ,,prágai tavasz"-mozgalomnak öt szocialistának nevezett ország (Szovjetunió, Lengyelország, NDK, Magyarország és Bulgária) 200ezer főnyi csapatai 1968. augusztus 20-i bevonulása vetett véget.
*
JÓ REGGELT MAGYARORSZÁG!
*
Mekkora történelmi MULASZTÁS agyonhallgatni, hogy akik akkor voltak sorköteles ,,kiskatonák" és átvezényelték őket Csehszlovákiába, azoknak megpecsételődött a sorsuk - egész életükre!!!
*
http://tortenelemportal.hu/2010/08/a-retsagi-31-harckocsiezred-reszvetele-csehszl ovakia-1968-evi-megszallasaban/
*
Ők azok, akiket tartalékosként, 50 éves korukig nyilvántartásban tartottak és egész életükben mozgósíthatóak voltak!!!
- Nem mehettek külföldre 1968-at követően 5 évig;
- rendszeresen berendelték őket un. továbbképzésre;
- majd később, őket irányították mindenhova, ahol a Varsói Szerződés tagállamainak - akár stratégiai szempontból - fontos ,,természetátalakító" munkát kellett végezni;
- és ahol mindenféle konfliktust meg kellett ,,oldani"! (Ott aztán összeszedtek mindenféle titokzatos betegséget, amibe hamarosan belehaltak!.)
*
Azok, az akkori 48 évvel ezelőtti SORKÖTELES KATONÁK (főleg, a harckocsizók) a mai napig - ha még életben vannak - miért nem mesélhetnek minderről?!?!?
Amikor olyan korúakkal találkozom és rákérdezek, hogy részt vett-e a ,,Prágai Tavasz" leverésében, egészen biztosan, hogy elmismásolja a választ!
Ennek már 48 éve és most már legalább 26. éve el kellene mondani - legalább az utódaiknak - hogy miért olyan hallgatagok és szomorúak aug. 20-án?
*
*
*
Amerikában a vietnami háború ellen tüntettek, mint pl. a híres Beatles Együttes legendás John Lennonja, aki feleségével, Yoko Onoval ágyban fekve fogadta az újságírókat és fotóriportereket, a következő felírattal:
*
"ADJ ESÉLYT A BÉKÉNEK"!", vagy: "SZERETKEZZ, NE HÁBORÚZZ!"
*
https://www.youtube.com/watch?v=RkZC7sqImaM
*
*
Vagy: https://www.youtube.com/watch?v=V_jkgxq05CI
*
Vagy: http://www.youtube.com/watch?v=fhNrqc6yvTU
*
*
*
Mit jelentett a vietnami háború?
*
A vietnami háború alatt az amerikai katonai beavatkozást (1965-1973) lehet érteni.
A háború alapvetően a francia gyarmati hadsereg végső veresége után 1954-ben ideiglenesen kettéosztott Vietnam újraegyesítéséért folyt, amely során ideológiai alapon Kína és a Szovjetunió a kommunista Észak-Vietnamot, míg az USA Dél-Vietnamot támogatta.
*
A két kommunista nagyhatalom a délkelet-ázsiai befolyásért egymással is versengett, az USA pedig a kommunizmus térnyerését próbálta megakadályozni a térség frissen függetlenné vált országaiban.


Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Szóljon már valaki Vikidál Gyulának
  2016-10-16 09:01:11, vasárnap
 
  Olvasom a ,,legendás Koppány" levelét, amit a ,,csendes tömeghez" írt,

https://www.facebook.com/notes/bóna-mária-ilona/vikidál-gyula-a-legendás-koppány- levele-a-csendes-tömeghez/1135944046441590

és egészen egyszerűen nem értem a nálamnál csak két évvel fiatalabb művészt... Nem értem, hogy miért nem érti meg a ,,csendes tömeget"?
*
Szóljon már valaki VIKIDÁL GYULÁNAK: mára már olyan, hogy ,,nép" nem létezik!
*
*
Miért?

Vegyük sorban a TÖRTÉNELMI TÉNYEKET!

1.) Mára már egyértelmű, hogy az 1963-as amnesztiával szabadult 1956-os elítéltektől való rettegés szülte azt a gondolatot, hogy át kell írni a MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉT és attól fogva, ami addig alanyi jogon ,,JÁRT" azután már csak ,,ADHATÓ" volt.
És, hogy még egyértelműbb legyen, kinek mi ,,JÁR" és mi "ADHATÓ", azt egy külön törvényben fogalmazták meg.
*
*
2.) Ez volt A célja az ,,1971. évi IV. Törvény az Ifjúságról"-nak is.
Ezzel a törvénnyel kezdetét vette az akkori ifjúság egyformásítása és a ,,szocialista embertípus" kinevelése...
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266935&kid=270841&sort=
Ezzel, a törvénnyel végérvényesen gátat szabtak az egyéniségekben rejlő tehetségek kibontakozásának. Lehetővé vált Magyarországon a TÖMEGEMBER nagyüzemi előállítása.
http://xfree.hu/kep_show.tvn?aid=266935&kid=270842&sort
Ez a KONTRASZELEKCIÓ létrehozta a szocialistának nevezett NEHÉZ-SORSÚ új-proletárjait... amit a hármas ,,T"-vel (Tilt-Tűr-Támogat) valósított meg a vállalatok, intézmények élére telepített FÜGGETLENÍTETT KISZ- PÁRT- és SZAKSZERVEZETI vezetőkkel a politikai HATALOM.
Ez a szelekció több évtizedig tartott és túltett az 1920-as numerus claususon.
*
Az un. RENDSZERVÁLTOZÁSSAL ez annyiban változott, hogy az 1990 utáni nemzedék TÖMEGEMBERÉBŐL lett a jó fogyasztó- KOZMOPOLITA világpolgár... Ők azonban átgázoltak elődeik nehéz-sorsúin és csakis a ,,sorstalanok" és utódaik részesültek továbbra is mindenféle kárpótlásban...
Nekik nincs szükségük a nehézsorsú elődeikre, akiket magukra maradva hagytak lepusztulni, majd ,,önmagától" kipusztulni...
*
Továbbra is ők - és utódaik - osztják a keresztény és demokratikus tutit... Ők, akiknek a szülei élvezték az un. szocializmusnak is MINDEN előnyét!
EZZEL CSAK AZT AKARTAM MONDANI, HOGY MIÉRT NINCS NÉP!
*
Az Alaptörvényben megfogalmazottak alapján is száműzve lett a NÉP! (Száműzték a művészetből pl. a népi írókat és mindent, ami a néppel kapcsolatos.)
Létrejött egy KIRAKAT-ORSZÁG, amely saját Alaptörvényével létrehozta magyarnak nevezett kirakatszervezeteit, melyekbe NEM FÉRT és NEM FÉR BELE a NÉP!
*
Azért sincs NÉP sem, mert HIÁNYZIK ebből a KOZMOPOLITA TÖMEG-EMBER típusból a MAGYAR LÉLEK... Az a lelkiség, ami garantáltan összetart, megtart és NEMZETTÉ EGYESÍTHETNÉ a NÉPET - ha lenne nép!
*
Bóna Mária Ilona
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mónus József, Kassai Lajos a Magyar Nemzetért ezüstérme
  2016-10-15 16:13:58, szombat
 
  MVSZ Sajtószolgálat

Videó: Mónus József és Kassai Lajos átveszi a Magyar Nemzetért
Ezüstérmet

https://www.youtube.com/watch?v=_sTfeoaCuME Fehér Farkas, azaz Mónus

*

József íjász cél- és távlövő harcos, akié minden idők leghosszabb lövése,
közzétette Youtube-csatornáján a Magyar Nemzetért Ezüstérem átadási
ünnepségét. A kitüntetési ünnepség Mónus József csúcs-lövésével kezdődött,
amellyel 200 méter távolból ember nagyságú célpontot talált telibe. A videó
megtekintéséhez kattintson ide https://www.youtube.com/watch?v=_
vagy bármelyik képre.

Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke október 1-jén adta
át Mónus József és Kassai Lajos részére az MVSZ - élő embernek kijáró -
legmagasabb kitüntetését. Az eseményről sajtószolgálatunk már beszámolt
<http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/2970-mvsz-kassai-lajos-es-monus-joz
sef-atvette-a-magyar-nemzetert-erdemermet> . Ezzel mindketten beléptek a
magyar nemzetet kimagaslóan szolgálók körébe, Rácz Sándor, Hegedűs Loránt
püspök, Tempfli József püspök és mások társaságába. Valamennyiük nevét
egy-egy élő emlékfa őrzi majd évszázadokon át az Ópusztaszeri Nemzeti
Történeti Emlékparkban.

https://www.youtube.com/watch?v=_sTfeoaCuME

Mónus József csúcs-lövésre készül - a cél embernagyságú, 200 méterre
van, és alig látszik

https://www.youtube.com/watch?v=_sTfeoaCuME

Mónus József térden állva átadja csúcs-lövő íját Kassai Lajosnak, aki
térden állva köszöni meg

https://www.youtube.com/watch?v=_sTfeoaCuME

Patrubány Miklós a lovasíjász alakulatok előtt méltatja a
két kitüntetettet

https://www.youtube.com/watch?v=_sTfeoaCuME

Mónus József felmutatja kitüntetését, a Magyar Nemzetért
Ezüstérmet

https://www.youtube.com/watch?v=_sTfeoaCuME

Kassai Lajos felmutatja kitüntetését, a Magyar
Nemzetért Ezüstérmet
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/2 oldal   Bejegyzések száma: 15 
2016.09 2016. Október 2016.11
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 0 db bejegyzés
e hónap: 15 db bejegyzés
e év: 152 db bejegyzés
Összes: 7719 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 30
  • e Hét: 414
  • e Hónap: 860
  • e Év: 61990
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2023 TVN.HU Kft.