Regisztráció  Belépés
furaila.blog.xfree.hu
"Nem az a fontos, hogy milyen iskolákat végeztél, hogy mit dolgozol, hanem hogy milyen EMBER vagy!" BMI ******
2005.10.25
Offline
Profil képem!
Linktáram, Blogom, Képtáram, Videótáram, Ismerőseim, Fecsegj
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
Tudnivalók a ...rovásírásról
  2011-02-27 22:11:31, vasárnap
 
  Tudnivalók a székely-magyar rovásról


A jobb oldalon lévő rovástáblázatot Sebestyén Gyula állította össze, és az 1909-ben kiadott Rovás és rovásírás című könyvében tette közzé.
(Nem tutam ide bemásolni a szóbanforgó rovástáblázatot. Viszont, a furaila képtáramban itt: http://furaila.xfree.hu/64791 látható.)


Ezen újkőkori, írásjelekkel ellátott égetett korongot Nicolae Vlassa - édesanyja neve Zöldi Judit - román régész találta meg 1963-ban a Maros-menti Alsótatárlakán (ma Tartaria). Nagy feltűnést keltett a tudományos körökben, mert az írásjelek a mezopotámiai sumérnak nevezett nép legkorábbi leletein látható írásjelekhez hasonlítanak. Kezdetben úgy vélték, hogy egy mezopotámiai kereskedő révén került Erdélybe, de a különböző vizsgálatokkal kimutatták, hogy kb. 1800 évvel korábbi a legrégibb mezopotámiai leleteknél.
A litván származású régésznő, Marija Gimbutas sokat ásott a Balkánon, és arra az álláspontra jutott, hogy az emberiség első írásrendszere a Tordos-Vincsa néven ismert műveltség keretében alakult ki Kr. e. 5500 és 5000 között. A alsótatárlakai korong ebbe a műveltségkörbe tartozik. Sokan kísérleteztek a megfejtésével, de az eredmények nagyon eltérnek egymástól. Nem lehet tudni, hogy melyik jó, ha egyáltalán valamelyik.
Magyar szempontból nagyon fontos, hogy a székely-magyar rovásnak három alaki azonosa van a korongon: a Z, az Ny és a Gy. Ha megnézzük Sebestyén táblázatát, akkor láthatjuk, hogy a kettős kereszt, amely a rovás Gy betűje, nincs meg a más népek rovásábécéjében. A Z alaki mása csak az etruszkban és sidoniban van meg, de más hangértékkel. Az Ny betű, vagyis a latin ábécé nagy D betűje megvan az ótörökben, a latinban és az etruszkban, de más a hangértékük. Szerencsés véletlennek tarthatjuk, hogy eme, más népek által kevésbé használt jelek kerültek a korongra. Friedrich Klára rováskutató az E és Ly kivételével megtalálta a székely-magyar rovás minden betűjét az újkőkori leleteken, melyek eredete 7000-7500 évre vezethető vissza.

Ellenségeink azt mondják: ,,merjünk kicsik lenni!" Én azt mondom: Merjünk nagyok lenni!
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Magyarságtudományi füzetek
  2011-02-27 22:07:11, vasárnap
 
  Friedrich Klára összegzése az első nyolc magyarságtudományi füzetről


,,Ha ti, hunjaim, tudtok élni tehetségetekkel,
bölcsesség dolgában Európa egy népénél
sem lesztek hátrább..."
Johannes Amos Comenius sz. Szeges

Egy évvel ezelőtt indította útjára a magyarságtudományi füzeteket a Magyarok Világszövetsége. Egy csomagban az első nyolc füzetet február első napjaiban hozták forgalomba. Azok, akik csak most szereztek a füzetekről tudomást, és szeretnék az eddig megjelent számokat megvásárolni, 50%-os kedvezményt élveznek: a csomag házhoz postázva, számonként mindössze 300 Ft-ba, összesen 2400 Ft-ba kerül. Alább közzé tesszük Friedrich Klára összegzését a Magyarságtudományi Füzetek első nyolc számáról.

Az első nyolc magyarságtudományi füzet megjelenése után örömmel állapíthatjuk meg, hogy nem volt hiába a sok erőfeszítés a szerzők, a szerkesztőbizottság, a támogatók részéről, mert a sorozat páratlan sikert ért el.
Bizonyára azért, mert tudományos igénnyel, de közérthetően szólt a magyar történelem, néphagyomány és művelődés olyan kérdéseiről, amelyek 1989-ig a ,,tiltott", legfeljebb a ,,tűrt" csoportba tartoztak. Az azóta eltelt 21 évben sokféle elmélet látott napvilágot a szabadság jegyében, melyek közül a szakirodalommal és kutatással kevésbé alátámasztottakat a hivatalos tudomány képviselői gúnykacajjal mutogatták, s Zsirai Miklós finnugrista nyelvész nyomán őstörténeti csodabogaraknak minősítették.
A Magyarságtudományi Füzetek nem adnak okot a gúnyolódásra, ezt egyrészt a komoly szakirodalom zárja ki, másrészt a szerzők a kellőképpen alá nem támasztott részeknél nem jelentik ki, hogy így volt, így történt, hanem azt olvashatjuk, hogy valószínű, feltételezhető. Mint ahogyan László Gyula írta a Vértesszőlőstől Pusztaszerig című könyvében:
,,Mindannyian, akik a messzi múltat akarjuk felidézni, ingatag talajon állunk, s csak arról lehet szó, hogy az egyik feltevés szilárdabb, többet megmagyaráz az adatokból, mint a másik. Így tehát az olvasó ne csodálkozzék, ha itt - ott eddigi tudásával ellenkezőt olvas ebben a könyvben, mint ahogy a szerző sem csodálkozik - sőt természetesnek veszi -, ha vannak és lesznek, akik feltevéseivel ellentétes véleményeket fejtenek ki. E könyv olvasói ekként akarva-akaratlan vita középpontjába kerülnek, ám tudniuk kell, hogy a nemes vita nem egymás lebecsülése, hanem éppen egymás megbecsülése jegyében bontakozik ki." (1974)A Magyarságtudományi Füzetek felvállalhatják azt a feladatot is, hogy a fiatalságot a számítógéptől visszavezessék a könyvhöz. Nem tagadom a számítógép hasznosságát, de meg kell találni a helyes arányt, a Tudás pedig még mindig a könyvespolcokon és a könyvtárakban van.
A sorozat a nyelv művelésének is fontos eszköze lehet. Itt azonban az az észrevételem, hogy a szerzők túl sok idegen szót használnak. Téves és magyar nyelv-ellenes az az általánosan elterjedt felfogás, hogy az a tudományos mű, amelyben sok idegen szó van. Czuczor Gergely-Fogarasi János, Kriza János, Molnos Angéla, Kiss Dénes, Sára Péter, Sántha Attila (Székely szótár) műveiből újratanulhatjuk nyelvünket.

Kiváló gondolat, hogy a főszerkesztő, Patrubány Miklós egy szinte már elfeledett nagy magyar tanítótól, Comeniustól vett idézettel indítja útjára a füzeteket. A sorozat célja a tanítás is, így helyes tanítótól idézni. S még találóbb az idézet, mert Comenius ,,hunjaim"-nak és nem ,,finnugorjaim"-nak nevezi a magyarokat, ezzel eredetünkről való felfogását is megismerhetjük.
Patrubány Miklós egyúttal visszaadja a magyarságnak Comeniust, ismertetve, hogy az eredeti neve Szeges János, s erre a meglévők mellett még újabb és újabb bizonyítékokat keres.
Botos László, a füzetsorozat megálmodója a magyar ifjúságot szólítja meg bevezetőjében, egyúttal a letagadott, elfeledett igazságok felszínre hozatalára kéri fel, s hogy megkönnyítse ennek a feladatnak az elvégzését, a Magyarságtudományi Füzeteket nyújtja át nekik.


Megrendelések: mtf.szervez@gmail.com

A szerkesztőbizottság tökéletesen döntött, amikor Bakay Kornél Hogyan lettünk finnugorok című művét adta ki az első füzetben. Nemzeti öntudatunkra, főként fiatalságunk nemzeti öntudatára szinte halálos csapást mért a finnugor elmélet kötelezővé tétele, és a halálos betegségből csak az olyan cáfolhatatlan, tudományos és egyúttal ragyogóan szellemes mű gyógyíthatja meg, mint Bakay Kornélé. Egy részletet emelek ki, amelyben a finnugristák bizonyítási módszerét mutatja be. Bár Aeneas Sylvius, a későbbi II. Pius pápa sehol sem említi a vogulokat és az osztjákokat, Zsirai Miklós mégis ezt írja: ,,Aeneas Sylvius nem említi ugyan a Jugria szót, de kétségtelen, hogy az Asiatici Hungari néven említett nép a vogulokkal és az osztjákokkal azonos..."
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_01.html)

A második kötet, a Győztes csatáink Tóth Sándor tanulmányát tartalmazza a pozsonyi csatáról és a cserhalmi ütközetről. Kutatási eredményei közül a legnagyobb érdeklődést és legtöbb vitát Árpád fejedelem sírjának Bad Deutsch Altenburgba helyezése váltja ki. S mennyire jellemző ez magyarságunkra, nagyjaink sírjának kitartó keresése, Attila, Árpád, Petőfi, jómagam Attila nagybátyjának, Rogának sírját keresem. Mennyire kötődünk ezekhez az elődeinkhez, s mennyire szeretnénk még porladó csontjaikhoz is közelebb kerülni!
Tóth Sándor figyelemre méltó feltételezése, hogy a Gnadendorfi Ifjú Árpád fejedelem valamelyik fia lehet. Többen voltunk a Nemzeti Múzeum kiállításán, akik mély vonzalommal szemléltük a leleteket, akkor még mit sem tudva Tóth Sándor elképzeléséről, mely most utólag alátámasztja érzéseinket.
Jó lenne, ha e füzetsorozat valamely részében később helyet kaphatnának a Tóth Sándor által említett rovásos gyűrűk fényképei és megfejtési kísérletük.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_02.html)

A harmadik füzet anyagát Pápai Szabó György, a Honlevél újság felelős szerkesztője állította össze és válogatta kitűnően. Címe: Letagadott eleink, a szkíták. Örvendetes, hogy olyan ,,letagadott" szerzők is helyet kaphattak itt, mint Zajti Ferenc és a Magyar Narancs tudatlan újságírói által méltánytalanul gúnyolt Bobula Ida.
Dr. Aradi Éva a szakák és indoszkíták történelmében igazít el, azonnal megszeretjük Matadzsit, a Föld Istenanyát és párhuzamot találunk a mi Boldogasszonyunkkal. Azóta Aradi Éva ismét ellátogatott Indiába, erről tartott előadássorozatában a Két Hollós Könyvesboltban sok fényképet láthattunk, és ismereteket szerezhettünk a szkíta utódnépek szokásairól.
Dr. Gyárfás Ágnes a szkíta kiállításokat elemzi, hiányosságaikat sem elhallgatva. Örvendetes azonban, hogy a német katalógusban egy olyan állásfoglalást talált, mely szerint Európában a magyarság a szkíták utódnépe.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_03.html)

A sorozat negyedik füzete rendkívüli jelentőségű, nemzetünket ért halálosnak szánt csapásról, a hiénalelkű kufárok általi szétszaggatásáról, a trianoni gonoszságról szól, egyúttal a Magyarok Világszövetsége által a 90. évfordulóra kiadott CD szövegkönyvét is tartalmazza. Bár nagyon szeretem Juhász Gyula verseit, de nem érthetünk egyet vele, amikor azt írja: ,,Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig, mindig gondoljunk reá..." Bizony kell beszélnünk és törekednünk kell arra, hogy minél több szó essék róla, hogy folyamatosan követeljük a történelmi Magyarország egységének visszaállítását. Ezt az ügyet szolgálja, hogy a Magyarok Világszövetsége évente emlékeztet Versailles-ban erre az igazságtalanságra, ébren tartva Európa lelkiismeretét.
A füzetben Dr. Balogh Sándor a franciák felelősségét elemzi. Botos Lászlótól ismerjük a kitűnő, Út a trianoni békeparancshoz című könyvet, amelyet néhány éve minden tanulóhoz eljuttatott, akik a Szakács Gábor által szervezett Kárpát-medencei rovásírás versenyen részt vettek. Itt olvasható írásában nem hallgatja el a Habsburgok felelősségét sem.
Rácz Sándor, akit az 1956-os szabadságharc után életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek, találóan úgy jellemzi a helyzetet, hogy a trianoni büntetés olyan kegyetlen Magyarországgal, mintha az első világháborút egyedül ellenünk vívta volna a világ. Trianoni gyalázat című, több mint 40 oldalas nagyszerű tanulmányának mellékletei tartalmazzák a különböző katonai egyezményeket, valamint választ kapunk arra, ki küldte Kun Bélát a Szovjetunióból Magyarországra, és a háttérben zajló eseményeket is megismerhetjük.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_04.html)

Az ötödik füzet szerzője Molnár V. József, akit Gyárfás Ágnes mutat be az olvasóknak oly tiszta léleklátással, amelyhez nehéz bármit is hozzátenni. S hogy mennyire igaza van, azt magam is alátámaszthatom, aki a 16. kerületi katolikus plébánián hallgattam Molnár V. József előadássorozatát. Ebben a füzetben az emberélet fordulóit ismerteti születéstől halálig, ahogyan az egészséges magyar néplélek megőrizte a hagyományokat.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_05.html)

Néphagyományainkhoz hasonló kincs magyar anyanyelvünk, mely ,,ősnyelv, filozófia és költészet", írja róla Kiss Dénes, a hatodik füzet szerzője. Különösen megragadja az olvasót a ,,magyaráz" szó értelmezése, mely a magyar népnévre megy vissza.
Véleményem szerint azért ,,magyarázhatnak" a magyarok, mert mindig volt és ma is van mit elmagyarázniuk, megtanítaniuk a világ népeinek.
Kiss Dénes kötetét azért is üdítő olvasnunk, mert igen kevés idegen szót használ.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_06.html)

A hetedik füzet a nyelv, a gondolatok lejegyzésének, megőrzésének eszközéről, az írásról szól. Egyetlen nép sem mondhatja el magáról, hogy nyelve és írása olyan szorosan fonódott egybe, mint a magyaroké. Ennek az egybefonódásnak idejét nem is tudjuk pontosan meghatározni, de a római kereszténységre térítés idején már teljesen kialakult formában megvolt, minden magyar hangunkra volt benne jel, míg a latin betűs írással, amelyre átkényszerítettek, 11 vagy 13 hangunkat nem tudtuk lejegyezni, nem volt benne annyi jel. Ahogyan Berzsenyi Dániel a magyar nyelvet az egész óvilág nyelveinek gyökerének és anyjának nevezi, úgy nevezhetjük rovásírásunkat is a régi írások gyökerének és anyjának. De meg kell maradnunk a valóság és a tudományosság talaján, nem szabad elfelejtenünk, hogy két betű csak akkor azonos, ha hangértéke is azonos. Így van ez a boszniai hegypiramisok területén talált jelekkel is, az ezekkel kapcsolatos szarajevói tudományos tanácskozás álláspontját Szakács Gábor ismerteti.
Feltételezésem szerint Kárpát-medencei elődeink nem csak egy betűírást alkottak beszédhangjainkra, hanem a Kr. e. 7. évezred táján egy kép- és fogalomírást is (egyik emléke a tatárlakai korong ), ezt több tanulmányban részleteztem. Ebből a kép- és fogalomírásból ered többek között az egyiptomi hieroglif írás és a krétai hieroglifák is. Az egyiptomi kapcsolat egyik bizonyítékát Patrubány Miklós fedezte fel, egy utalást Dr. F. Thomas 1806-ban megjelent művére, mely szerint a magyarok és az ősi egyiptomiak nyelve, származása között összefüggés mutatható ki. Ugyanezt a rovásírás területén Galánthay Tivadar kelet-kutató, a magyar gyorsírás egyik úttörője igazolta.
Mindez alátámasztja Dr. Borbola János A Nílus parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata című munkáját. Ebben megállapítja, hogy többek között a hieroglifák képértéke és hangértéke közötti összefüggések, a nyelvtani szerkezet, a többes szám k jele utal az ősmagyar nyelvre. A képírás megőrizte az eredeti Nílus- völgyi nyelvet, amely azonos a magyar nyelv ősével.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_07.html)

A Magyar ember és társadalma témaköre a nyolcadik füzettel, Gönczi Tamás Pilisi titkok, pálos barátok című tanulmányával zárul, mely a magyar Pálos Renddel ismertet meg bennünket. Megtudjuk, hogy a rend munkálkodásának Boldog Özséb által kidolgozott módszere és megfogalmazott célja, átmenteni a Turul nemzetségtől örökölt hagyományokat a római kereszténységbe, mely ezt a ,,fehérbarátos" pálos kereszténységet meglehetős gyanakvással figyelte és vizsgálta. A pálosokhoz fűződik a Magyar Biblia legendája, melynek rovásírásos változata is volt, s a Pilisben vagy Székelyföldön őrzik a beavatottak.
(A füzet itt olvasható: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_08.html)

A füzetsorozat eddigi kötetei a visszajelzések szerint elérték céljukat az ifjúság körében is. Jómagam is tapasztaltam, mert a Kárpát-medencei Rovásírás versenyek elődöntőjén és döntőjén a versenyzők a Magyarok Világszövetségétől ajándékba kapták az addig megjelent példányokat (I., II.) és nagy sikerük volt, olvasták, idézték, társaiknak ajánlották. Az ajándék példányokat ez úton is köszönjük a Magyarok Világszövetségének.

S most, a siker elérésekor ne feledkezzünk meg e füzetsorozat elődeiről sem, a Tomory Zsuzsa által szerkesztett, Amerikában magyar és angol nyelven kiadott Magyarságtudományi Értesítő közel száz oldalas füzeteiről, valamint a Botos László által szerkesztett, szintén magyarul és angolul is megjelent, 850 oldalas Magyarságtudományi tanulmányokról.
Mindezen szellemi kincsek létrejöttét magánemberek támogatása segítette, akik a magyar érdeket az egyéni érdek elé helyezték.

Tapasztalom, hogy a Magyarságtudományi Füzetekben is jelentkezik Attila hun királyunk nevének kétféle írása, két l-el, vagy két t-vel. A szerkesztőbizottság és jómagam is elfogadjuk mind a kétfajta írásmódot.
Vissza kell azonban utasítani azokat a megjegyzéseket, melyek szerint nem magyar ember az, aki Attila nevét két t-vel írja. E szerint a meggondolatlan vélekedés szerint, ha Habsburg Ottó két l-el írja, ő magyar ember, ha egy 1956-os szabadságharcos két t-vel, ő nem magyar ember. Az általam évek óta gyűjtött adatok szerint állíthatom, hogy tudós és jó magyarok írták két t-vel nagy hun királyunk nevét, itt a közel száz névből csak néhány: Kőrösi Csoma Sándor, Wass Albert, Padányi Viktor, Dümmerth Dezső, Götz László, Grandpierre K. Endre, László Gyula, Szász Béla (a hunok egyik legnagyobb kutatója), Fehér Mátyás Jenő és még hosszan sorolhatnám... Bármilyen változatban is írjuk nevét, például Etele, mint Arany János, a lényeg, hogy azt az uralkodónkat lássuk benne, akinek idejében nemzetünk hatalmas és dicsőséges volt, mert idegen papok, pénzváltók, uzsorások földet, hatalmat nem kaphattak.

Az első nyolc füzet értékelésének végére ismét egy László Gyula-idézet kívánkozik: ,,Az, aki ezt a munkát elolvassa, látni fogja, hogy a kutatás még nincsen befejezve, szinte azt mondhatnók, hogy sokkal több az, amit nem tudunk, mint amit sejtünk, vagy éppenséggel biztosan állíthatunk. Mégis vagyunk már annyira, hogy megkísérelhetünk egy számadást. Ezzel a számadással nem csupán az volt a célom, hogy az egykori élet sokrétűségét megmutassam, hanem azt is meg akartam mutatni, hogy miképpen dolgozunk, hogyan érünk el a tudományos kutatásban olyan eredményeket, amelyekre rámondhatjuk, hogy végre megtaláltuk az egykori valóság egy darabját."
(A honfoglaló magyar nép élete, 1944)

Isten áldása kísérje a magyarságtudományi füzetsorozat útját és vezessen ez az út a magyar emberek lelkéhez!

Friedrich Klára

A Magyarságtudományi Füzetek honlapja: http://www.mvsz.hu/mtf/mtf_reklam.html


MTF-1.(VIII.): Bakay Kornél - Hogyan lettünk finnugorok?
MTF-2.(VII.): Tóth Sándor - Győztes csatáink: Pozsonyi diadal, Cserhalmi ütközet
MTF-3.(III.): Pápai Szabó György szerk. - Letagadott eleink, a szkíták
MTF-4.(VII.): Patrubány Miklós szerk. - ,,Hogyan történhetett?!"- Kiáltvány Trianon 90. évfordulóján
MTF-5.(I.): A magyar lélek: Molnár V. József - A magyar lélek képe
MTF-6.(I.): A magyar nyelv: Kiss Dénes - A titokzatos ősnyelv
MTF-7.(I.): A magyar írás: Friedrich Klára - Szakács Gábor - Az ősi székely - magyar rovásírás Borbola János - A Nílus-parti hieroglifák magyar nyelvű olvasata
MTF-8.(I.): A magyar táj: Gönczi Tamás - Pilisi titkok, pálos barátok


MVSZ Sajtószolgálat

7143/110215
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Mozgolódás a filmszakmában
  2011-02-27 22:03:44, vasárnap
 
  Itt a vége: Kinevez a végén?
L. Gy.- kultura@hetivalasz.hu
2011.02.23.

A tavalyi kormányváltás felforgatta az egyébként is kusza hazai filmintézmények személyi összetételét.

Az alábbiakban számba veszünk öt fontos, az utóbbi egy évben hivatalba lépett szereplőt.

Szőcs Géza kulturális államtitkár már kinevezése előtt világossá tette, szeretné a filmgyártást a kultúra "húzóágazatává tenni".

Kőrösi Zoltán író még 2009 decemberében lett az első számú állami pénzosztó szerv, a Magyar Mozgókép Közalapítvány (MMKA) kuratóriumi elnöke.
Szervezeti-pénzügyi vizsgálatot kezdeményezett a közalapítványnál: az ennek során feltárt felelőtlen gazdálkodás miatt a kormány 1,5 milliárdnyi támogatási összeget zárolt,
az MMKA ezzel voltaképpen hiteleit törlesztő intézetté süllyedt, s az artmozikra szánt pénzösszeget sem tudta folyósítani.

Andrew G. Vajna kinevezése a "nemzeti filmipar megújításáért felelős" kormánybiztossá egyértelművé tette, hogy az Orbán-kormánynak valóban kiemelt terület a film. Terveiről keveset tudni, az MTI-nek úgy nyilatkozott: "Küldetésemnek tekintem a magyar filmszakma egységesítését, valamint azt, hogy megszüntessük a művészfilm-közönségfilm besorolással kapcsolatos előítéleteket.
A kettő ugyanis működhet együtt. Az alap, hogy egy filmnek legyen mondanivalója, és azt szórakoztatóan, fogyaszthatóan, izgalmasan tárja a néző elé."

Such Györgyöt, a Magyar Rádió korábbi elnökét február 1-jén nevezték ki a Dialóg, a Hunnia, az Objektív és a Budapest Filmstúdió Kft.-k élére.
(Egyidejűleg felmentették az eddig igazgatókat:
a Dialógnál Tolmár Tamást,
a Hunniánál Sándor Pál Kossuth-díjas rendezőt,
az Objektívnél Rózsa János, szintén Kossuth-díjas rendezőt, illetve
a Budapestnél - még decemberben - Kántor Lászlót.)
E négy állami filmes cég mára voltaképpen márkanévvé silányult.
Éves nettó árbevételük összesítve sem éri el a 90 millió forintot, alkalmazottaik száma pedig a tízet.

Gulyás Balázs, a Mokép-Pannónia vezetője 2010 decemberétől egy hónapig a Budapest Filmstúdió Kft. élére is került.
A szétaprózódott állami filmvállalatok közül a jövőben az általa vezetett Mokép-Pannónia szerepe nőhet, teret adva a mozikban magyar (és minőségi külföldi) filmek forgalmazásának.
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
Legnagyobb probléma a kamat...
  2011-02-27 21:58:52, vasárnap
 
  A Független SZABAD EURÓPA nem titkolt célja a jelenlegi pénzügyi világrend elnyomása elleni küzdelem. Első lépésként az a feladatunk, hogy a felhívjuk a figyelmet a rendszer ellentmondásaira és elérjük azt, hogy a pénzügyi kérdések társasági témák legyenek, beszéljenek, vitatkozzanak róla az emberek. A megoldás, amiből többféle is van, csak ez után jöhet. Addig ugyanis, amíg az emberek nem értik a pénzügyi rendszert, addig nincs megoldás, hanem marad az újkori (pénzügyi) rabszolgaság.

Végre! Kövér László végre kimondta, hogy az ország legnagyobb problémája a felvett kölcsönök után fizetendő kamatteher. Konkrét számot is mondott, a következő 4 évben 2500 milliárd forintot kell fizetni csak a kamatokra! Hoppá!

Kövér László végre kimondta, a kamatteher az ország legnagyobb problémája

A SZABAD EURÓPA (www.szabadeuropa.com) már évek óta ezt szajkózza. Végre Kövér is rájött. Az persze más kérdés, hogy Kövér már megint belső ellentétek szítására használja fel ezt is. Ő ugyanis csak azért mondta el ezt az adatot, ami egyébként 20 éve nyilvánvaló, hogy az előző 8 év kormányzását szapulja és kifogásokat keressen a Fidesz mostani töketlenkedéseire.

Mi a cél? Mit szeretne a magyar ember! Hát azt, hogy több pénze legyen. Azt gondolom, hogy teljesen jogos elvárás, hogy ha egy osztrák ember dolgozik 8 órát becsülettel, és keres vele 2000 euro-t (560 ezer forintot), akkor a magyar ember, aki ugyanolyan becsülettel ledolgozza ugyanazt a munkát, lehetőleg hasonló összeget keressen, ne mondjuk csak 300 eurot (84000 forintot). Különös tekintettel igaz ez, azért, mert már nem az van, mint régen, hogy igen-igen az osztrák azért keres többet, mert hát náluk drágább az élet. Nem, már nem, sőt. A cukor, az áram, a benzin, a kenyér, a ruha, minden ugyanannyi a sógoroknál, vagy olcsóbb, mint nálunk. Csak, akkor fogunk közelíteni hozzájuk, ha több pénz marad az embereknél.

Igen ám, de hogyan lehetne több pénz az embereknél? Hol az a pénz, amit megtermelünk? Azt ugyanis rögtön felejtsük el, amivel leértékelnek és etetnek minket, hogy mi magyarok nem termelünk annyit, mint a nyugati országok. Dehogynem, sőt sokkal többet. A magyar emberek többsége sokkal többet és jobban dolgozik, mint nyugati embertársa, vagy legalábbis nem dolgozik kevesebbet és rosszabbul. Csak belénk akarják verni, hogy nyugi majd lesz pénz, de csak majd 20-30 40 év múlva. De könyörgöm, mi most dolgozunk, most jönnek a sárga csekkek! Most kell kaját venni a gyereknek, tankolni, fizetni a lakáshitelt.
Több pénz kell, hogy legyen az embereknél! Ezt felismerték a mindenkori magyar kormányok is. Nézzük mit tettek a helyzet javítása érdekében.
2002 Medgyessy kormány. Medgyessy Péter és a szocialisták azzal nyerték meg a 2002-es választást, hogy a magyaroknak több pénzt ígértek. Megkezdődött a ,,jóléti rendszerváltás". Igen ám, de honnan lehetne pénzt venni az ígéretek betartásához? Mivel 2001-ben az Orbán kormány - engedve a külföld nyomásának - lemondott a forint nyomtatás jogáról, pénzt már csak és kizárólag kölcsönből lehetett szerezni.

Medgyessy Péter: Emberek, én betartottam az ígéretemet, adtam 50% béremelést, 13. havi fizetést és 13. havi nyugdíjat. Igaz kölcsönből, de a fidesz is megszavazta!
A világot uraló pénzügyi körök biztosították Medgyessyt, hogy finanszírozzák terveit. Magyarul, adnak kölcsönt! Igen ám, de annak ugye vannak kamatai, amiről most Kövér beszélt. Az un. 100 napos programot 50% közalkalmazotti béremelést, 13. bért, 13, havi nyugdíjat, kalaplengetve magszavazta a Parlament a kormányzó MSZP-SZDSZ koalíció és az ellenzékben duzzogó FIDESZ is. Mindannyian tudták persze, hogy ennek az intézkedésnek pár éven belül komoly kamatterhei lesznek, a következmények ismertek!

A Fidesz 2010-ben új elgondolással akar az embereknél több pénzt hagyni. Adócsökkentéssel. Egykulcsos adó! 38-ról ill 17 százalékról egységesen 16%-ra csökkentették a személyi jövedelem adót. Ezen túlmenően családi adókedvezményt is bevezették. Az más kérdés, hogy eközben eltörölték az adójóváírást, ami meg ugye így, adóemelés. Közben megfeledkeztek róla, hogy nem kommunizmusban élünk, ahol az állam mondja meg kinek mennyi a fizetése és mivel sok kisvállakozás örül, hogy életben van, nem ám, hogy béreket emeljen, jött a pofára esés és az ígéretek ellenére (mindenki jól jár) sokaknak nemhogy nőtt, hanem csökkent a fizetése.

Orbán nem érti, hogy miért nem örülnek az emberek az egykulcsos adónak. Nem fogja fel, hogy az emberek 90%-a olyan kategóriába esett, melyben nem adózott 38%-t. Így most nekik lehet, hogy kevesebb a pénzük. Orbán nem tudja, hogy az emberek szegények!

Orbán szidja a szocikat (baloldal, amikor tehette mindig rárontott nemzetére), Kövér rájött, hogy az általuk is megszavazott 100 napos program után uzsorát kell fizetni, Gyurcsány szidja Orbánt, vagyis a magyar magyar torkának esik, a nép meg eszi. Eközben a világ pénzügyi irányítói, szivarfüstös szobákban elégedetten dörzsölik markukat és mulatnak rajtunk magyarokon, és szedik továbbra is a sápot.


A pénzt ugyanis nem Gyurcsány, nem Orbán tünteti el. A pénzügyi elnyomók persze kihasználva a politikusokat, akiket kijátszanak egymás ellen, és a kezükben lévő médián keresztül kezünkbe adják a ,,megoldást". A pénz ellopták! Ezzel elterelik magukról a figyelmet és nyugodtan folytathatják az ország kiszipolyozását. Ül otthon a magyar és elhiszi, hogy azért nincs pénz, mert Zuschlag, Hagyó, Hunvald, Kulcsár stb. ellopta. Megy a cirkusz! Budai kormánybiztos vizsgálódik, a szocik és a szadesz körül, mint annak idején Keller, a Fidesz után.
Ha összeadjuk az összes lopást BKV-stól, Hagyóstól a nokiás dobozzal, Hunvalddal, és összejön, mondjuk 300 millió forint. De legyünk nagyvonalúak szorozzuk be 100-zal , mert ugye amit nem látunk. Ez már 30 milliárd forint!!! Tudják mennyi ez? Semmi, amikor az uzsorásoknak évente(!) fizetjük ennek az évek alatt ,,ellopott" összegnek a 20-szorosát, 600-700 milliárd forintot, csak a kamatokra.

Hiába keresi meg a magyar a pénzt, kimegy az országból a kamatokon keresztül. Ami itt maradna, az sem lesz sokáig a magyar ember zsebében, mert nem egy másik magyarnál költi el. Sokan szidják a multikat, hogy kiviszik a nyereségüket az országból. Azzal semmi baj nem lenne! A baj az, hogy a kereskedelmi a multi a mindennapi pénzünket viszi ki. Az a - osztrákokéhoz képest pl. - szégyenletesen kevés pénz, amit fizetésnek hívunk és amit megkapunk 3-án, már másnap idegen országokban van. Amikor tankolunk az oroszokat hizlaljuk, amikor eszünk, akkor a pénz nagy részével nem magyar gazdákat támogatunk. Így marad üres az országkassza, amit következő harmadikáig a újra feltöltünk kölcsönökkel.

A magyar ember robotként viszi a pénzét a külföldiek zsebébe. Be vagyunk programozva!

Amíg mi egymást kommunistázzuk, meg fasisztázzuk addig a háttérben röhögnek rajtunk. Aki már nem is politizál azt leültetik a TV elé és megy a ,,szórakoztatás". Barátok közt, Bajnokok Ligája, MegaSztár, X-faktor, Valóvilág, 40 milliós Játszma, Dr. House, Dr. Csont, NCIS, helyszínelők és egyéb ,,izgalmas" műsorokkal folyik a magyar agymosása.

És működik! Valós kérdéseket nem teszünk fel! Csak szidjuk egymást és acsarkodunk egymásra. Pedig az ellenség nem belül van! De amíg hagyjuk magunkat megvezetni, hagyjuk, hogy a magyar Orbán szidja a magyar baloldalt és a magyar liberálisokat, addig amíg a magyar Gyurcsány magyar embereket lefasisztázhat, addig, amíg párthívek magyar embereket lekommunistáznak, addig, amíg magyar ember másik magyar embert lehazaarulóz és ne adj Isten akasztana, addig, amíg egymást gyűlőli a magyar ember, addig nincs esélye a magyar nemzetnek.

Álljon itt egy régi történet a tanulság kedvéért. Van mit tanulnunk... Önmagunk értékelését leginkább!!! Egy ismerősömtől kaptam.
"Svájcba emigrált magyar tanárnő fia szájából hallottam, hogy amikor a mamát befogadta a helyi iskola, azzal tüntette ki az igazgató, hogy ő intézhette az iskola számára szükséges eszközök beszerzését.
Persze bizonyítani akart, és összeállította a listát, amit izgatottan vitt a bemutatásra.
Az igazgató vetett rá egy pillantást, majd elmondta, az úgy rossz, ahogy van, lehet újraírni.
Az értetlen arcot látva, jóindulatúan elmagyarázta:
Először meg kell nézni, hogy a városban gyártják-e ezt a cikket?
Ha igen, meg kell venni, mert az a legolcsóbb, hiszen a város lakóinak munkát biztosítunk
és a későbbi minőségi problémák kizártak.
Ha nem, meg kell nézni, hogy a tartományban készítenek-e ilyesmit, mert ez a második legolcsóbb,
minőség vitára itt sem kell számítani.
Amennyiben a tartományban nem készül, megnézzük, hogy Svájc területén előállítják-e a terméket.
Ha igen, jöhet. Végül felmerül a kérdés: mi a teendő akkor, ha nem gyártják Svájcban?
Ekkor hátra kell dőlni és behunyt szemmel, (esetleg egy rövid szunyókálás után)
pihent állapotban azon lehet elgondolkodni, hogy egyáltalán, kell nekünk ez a sz*r?"
Figyelem, magyarok, pedagógusok, és figyelem szülők és nem utolsó sorban kedves politikusok!
Ezt a hozzáállást tanítsátok minden családban, óvodában, iskolában, egyetemen!!!
Ennyi kell ahhoz, hogy örökre kilábaljunk mindenféle gazdasági krízisből...

Ehhez persze pénz kell, hogy ne kelljen szerencsétlen magyarnak a kínai sz*rt megvennie és a külföldi kajamaradékot.Ne feledje - nyomtatott újságunkban - most indul 10 részes sorozatunk a pénzről, melyben leleplezzük az elnyomó pénzügyi világrendszert, mely elnyomásban tartja a Föld népességét. Ugye Ön is érezte már úgy, hogy egy taposómalomban van és az élete csak hajsza a pénz után. Megmutatjuk, hogyan állították fel ezt a gonosz csapdát, melyből egyénileg kitörni nemigen lehet. Fizessen elő lapunkra és tudja meg kik irányítják valójában a világot.

Szabad Európa
 
 
0 komment , kategória:  Általános  
     1/1 oldal   Bejegyzések száma: 4 
2011.01 2011. Február 2011.03
HétKedSzeCsüPénSzoVas
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 
Blog kereső


Bejegyzések
ma: 1 db bejegyzés
e hónap: 78 db bejegyzés
e év: 399 db bejegyzés
Összes: 7334 db bejegyzés
Kategóriák
 
Keresés
 

bejegyzések címeiben
bejegyzésekben

Archívum
 
Látogatók száma
 
  • Ma: 284
  • e Hét: 2708
  • e Hónap: 11003
  • e Év: 242637
Szótár
 
Blogok, Videótár, Szótár, Ki Ne Hagyd!, Fecsegj, Tudjátok?, Online Szerencsekerék, Jövő Pláza, Receptek, Egészség, Praktikák, Jótékony hatások, Házilag, Versek,
© 2002-2016 TVN.HU Kft.